zaterdag, maart 01, 2008

 

Hemelrijk Volkel

IJzeren geduld Hemelrijk nu beloond

Al in 1998 had hij een eerste overleg over zijn wens om Hemelrijk uit te breiden. "Nog met toenmalig wethouder Ernest de Groot", zegt recreatieondernemer Ton Derks, directeur-eigenaar van BillyBird Park Hemelrijk in Volkel.

Liefst tien jaar later is de uitbreiding van het Volkelse recreatiepark eindelijk geregeld in een nieuw bestemmingsplan. Waar haalde Derks het ijzeren geduld vandaan om zo lang te wachten op groen licht? De recreatieondernemer, die vroeger zelf een bestuursambtelijke functie uitgeoefend heeft, moet lachen. Hij weet uit eigen ervaring hoe de hazen bij de overheid lopen. "Dergelijke grote plannen kunnen nu eenmaal een lange doorlooptijd hebben", merkt hij in alle nuchterheid op. Van het moderne streven om de regelzucht bij de overheid te beteugelen, merkt hij evenwel niets. "Vroeger werd er bij de gemeente met een stift een cirkel op een kaart gezet, ging het om de grote lijnen van een plan. Tegenwoordig, onder invloed van de techniek, wordt ieder detail bekeken." Maar Derks ligt niet wakker van ellenlange procedures. Hij berust erin wanneer hij ergens geduld voor moet oefenen. Stukje bij beetje bouwt hij aan zijn in 1986 opgerichte recreatiepark in Volkel. Van meet af aan investeerde hij in het park, verwierf hij grond en broedde hij op plannen. Daarvan springt de geplande bouw van een park met honderdvijftig recreatiebungalows het meest in het oog.

Dit park, waarbij ook een nieuwe, acht hectare metende siervijver wordt uitgegraven, komen op een door Hemelrijk eerder al verworven stuk landbouwgrond, tussen het huidige naaktstrand en de bossen bij Odiliapeel. Derks benadrukt dat de volledig door groen omzoomde bungalows nooit permanent bewoond mogen/zullen worden. "Het blijven recreatiebungalows. Er komt hier nooit een nieuwe woonwijk van Volkel. En het water komt er zuiver voor de sfeer en is niet bedoeld om te zwemmen. Deze plas komt weliswaar in een gebied waar nog een hindercirkel aanwezig is, maar die speelt geen parten als je water aanlegt." Het ligt in de lijn der verwachting dat Derks de organisatie en de verhuur van de recreatiebungalows aan een andere partij overlaat. Hij roept gegadigden op zich bij hem te melden. "Mogelijk wordt het Landal Green Parks maar alles ligt nog open", aldus Derks. Met de bouw van de bungalows wil hij de positie van het recreatiepark, waar nu alleen dagrecreatie mogelijk is, verder versterken, onder meer met nog betere faciliteiten. "Bovendien wordt het park door de bungalows zeer aantrekkelijk voor mensen van buiten deze regio.

Wij kunnen dan een week of een midweek bieden, waardoor het voor iedereen in het land de moeite waard wordt om naar Hemelrijk te komen. Zo krijgen we op rustige dagen meer bezoekers. De bungalows zijn ook van toegevoegde waarde omdat hier in de omgeving geen recreatieparken bestaan." Derks verwacht dat het park over vijf jaar in gebruik is. "Eerder niet want er moet nog een hoop gebeuren. Zo moet er zand worden afgegraven en een nieuwe, interne ontsluiting worden gemaakt." Tegelijkertijd met dit plan gaat ook de recreatieve invulling van het gebied tussen Volkel en de Voskuilenheuvel in Boekel verder, met onder meer een golfbaan en een paintballbos. Brabantsdagblad 1 maart 2008.


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?