donderdag, maart 06, 2008

 

Plattelandsvernieuwing

De plattelandsvernieuwing in Brabant is de afgelopen jaren nauwelijks van de grond gekomen. Dat blijkt uit een rapport dat de provincie donderdag gaat vrijgeven tijdens een excursie van leden van Provinciale Staten en vertegenwoordigers uit de landbouw- en natuursector.

In juli 2006 gaf toenmalig Landbouwminister Veerman in Brabant het startschot voor de plattelandsvernieuwing, die een direct gevolg is van het uitbreken van de varkenspest in de jaren 90.ZonesKern van de plannen is dat intensieve varkensboeren en kippenboeren zouden verdwijnen bij natuurgebieden, dat er minder ammoniakuitstoot zou plaats vinden en minder stankoverlast zou zijn. Op al die punten, zo blijkt uit het rapport, wordt in anderhalf jaar tijd maar zeer mager resultaat geboekt. Brabant kent drie verschillende zones: extensiveringgebied, zeg maar natuurgebied waar de boeren weg moeten, landbouwontwikkelingsgebied, waar de boeren flink mogen uitbreiden en een tussenvorm, verwevingsgebied genaamd, waar bestaande bedrijven onder voorwaarden mogen uitbreiden.Doelen niet gehaaldHet blijkt nu dat er in de landbouwontwikkelingsgebieden, speciaal gemaakt voor het vestigen van bedrijven die elders weg moeten, slechts 47 bedrijven zijn bijgekomen, terwijl in de verwevingsgebieden, waar alleen onder strikte voorwaarden mag worden uitgebreid, 117 bedrijven zijn bijgekomen.

In beide gebieden is de ammoniak uitstoot en stank toegenomen, alleen in de natuurgebieden (extensiveringgebieden) is dat verminderd, maar op zeer geringe schaal.In de plannen, die in 12 jaar moeten worden uitgevoerd, zitten vele miljoenen van Rijk, Provincie en Brussel. Ook zijn er nieuwe regels opgesteld en is er jarenlang onderhandeld door boeren, natuurbeschermers, gemeenten, waterschap en provincie. Minister Veerman gaf op 5 juli 2006 tijdens een feestelijke bijeenkomst in Megen (bij Oss) de aftrap. Omroepbrabant 6 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?