zondag, maart 02, 2008

 

Week 9

Maandag
Overleg met ondernemer die streekproducten verkoopt. We bespreken de mogelijkheden van de verkoop van zijn producten middels een automaat.

Overleg met Twan van lankveld van de BOM. Soms krijgen innovaties moeilijk voet aan de grond. Dit ten nadele van de maatschappij en het algemeen belang want deze blijven dan verstoken van de voordelen van de innovatie. Soms hebben innovaties daarom een duwtje in de rug nodig. We bespreken de mogelijkheden van een veldtest voor brandstofbesparende smeermiddelen. Een transportbedrijf in de regio is bereid om deel te nemen aan een veldtest.

Dinsdag
Rest-O-Super is een diensten concept wat speciaal ontwikkeld is voor kleine kernen tussen 1000 en 2000 inwoners. De beoogde eerste locatie voor een pilot winkel is Vianen (gemeente Cuijk). Er zijn meer kernen die belangstelling hebben voor het concept. Met een werknemer van de PON bespreek ik samen met een vertegenwoordiger van van Tol Food de mogelijkheden.

Overleg met een afvaardiging van de MIC (Mineralen Initiatief Combinatie) en een vertegenwoordiger van Agro & Co. Bioraffinage in relatie tot mestverwerking worden besproken en zaken worden op elkaar afgestemd.

Mat en Miriam van den Broek zijn bijna klaar met de ombouw van hun varkensstal naar een gastenverblijf. Ze worstellen met de naamgeving. Het is geen hotel geen motel en ook geen Bed & Breakfast. Ik geef aan dat ik met hun communicatie adviseur Han van Hees eens zal overleggen hoe we het probleem kunnen oplossen.

Woensdag
Overleg met Han van Hees over naamgeving van een omgebouwde varkensstal. We trekken de conclusie dat er geen goede bestaande naam is die de lading dekt. We nemen een aantal varianten door en uiteindelijk komen we bij het woord "Boertel". Www.boertel.nl blijkt nog niet geregistreerd te zijn. Ik spreek met Han af dat hij het adres reserveert. Han is van plan er een portal van te maken voor logeren op de boerderij niet zijnde een minicamping.

Overleg met de leden van Onderneemsterskrans Land van Cuijk. We bespreken de voorbereidingen van het project "Kunst op het Platteland" wat Pasen van start gaat.

Donderdag
Overleg met Vin Baltussen van Vormidabel. Vin maakt de flyer en posters voor "Kunst op het Platteland".

Vergadering van de reconstructie commissie te Veghel.

Vrijdag
Overleg met Mat Albers en Patricia Verschuren van Doe Boerderij An 't Hoag. We bespreken de mogelijkheid om aan de Dag van het Brabantse Platteland op 19 april a.s. deel te nemen. We besluiten om te onderzoeken of we in de gemeente Sint Anthonis deelnemers kunnen vinden voor een "Car Boer Sale". Een variant op de "Car Boot Sales" (kofferbak verkoop) die de laatste jaren populair geworden zijn. Telers woonachtig in de gemeente Sint Anthonis van alles wat groeit en bloeit in de gemeente worden uitgenodigd om op 19 april op een centraal punt hun waar vanuit de 'kofferbak' te verkopen. Het doel is de aandacht te vestigen op de huisverkoop van zelf geteelde producten waarvoor consumenten de rest van het jaar bij de deelnemers terrecht kunnen.

Weekoverzichtstreekmanager

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?