zaterdag, oktober 31, 2009

 

Streekimpuls

Geld voor projecten landelijk gebied

Om de leefbaarheid en vitaliteit in het landelijk gebied een extra impuls te geven heeft de provincie Noord-Brabant een subsidieregeling opengesteld. Met die regeling worden kleinschalige, vernieuwende en duurzame initiatieven op het platteland ondersteund. De uitvoering en coördinatie is in handen van Streekimpuls Peel en Maas. Om te zorgen dat Streekimpuls haar taak goed kan uitvoeren, heeft het Veghelse college van burgemeester en wethouders vandaag besloten om geld voor het secretariaat beschikbaar te stellen.

Streekimpuls wordt mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Brabant. De gemeente Veghel levert, samen met de zes andere deelnemende gemeenten, een financiële bijdrage aan de proceskosten van Streekimpuls.

Geld voor Veghelse projecten
In totaal is 1,2 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar tot en met 2011. Een enthousiaste en deskundige groep mensen uit de streek adviseert over de toekenning hiervan. De gemeente Veghel investeert in Streekimpuls omdat de verwachting is dat verschillende Veghelse projecten dan een bijdrage tegemoet kunnen zien.

Projecten indienen
Contactpersoon van Streekimpuls Peel en Maas is Sarah Schendeler. Heeft u een projectidee in het landelijk gebied dan kunt u bij haar aankloppen voor ondersteuning en voor het verder uitwerken van uw idee. Zij is bereikbaar via telefoonnummer is 0485 – 33 85 73.

Streekimpuls Peel en Maas
Streekimpuls Peel en Maas is onderdeel van de herinrichting van het landelijk gebied, ook wel reconstructie genoemd. Hierin wordt door verschillende partijen, onder de regie van provincie Noord-Brabant, gewerkt aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en bezoekers.
Meer informatie over Streekimpuls vindt u op www.streekimpulspeelenmaas.nl.

zaterdag, oktober 24, 2009

 

LOG discussie Sint Anthonis

'LOG biedt kansen imago intensieve veehouderij'

Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) bieden kansen om het imago van de intensieve veehouderij te verbeteren. Intensieve veehouders moeten die kans grijpen door hun bedrijf opener te maken. Dat vinden Mart Smolders, bedrijfleider bij praktijkcentrum Sterksel, en varkenshouder Teun Smits uit Wanroij in Brabant.Beiden spraken op een bijeenkomst van de gemeenteraad in Sint-Anthonis, meldt de Gelderlander. De openbare bijeenkomst over de toekomst van de intensieve veehouderij werd in eerste instantie georganiseerd voor raadsleden, maar trok ook tientallen veehouders.

Smolders probeerde hen te overtuigen dat de sector transparanter moet worden. Nieuwvestiging in een LOG is een goede kans daarvoor.Varkenshouders moeten nieuwe bedrijven een aantrekkelijk uiterlijk geven en zoveel mogelijk openstellen voor publiek. Ook Smits denkt dat het imago een belangrijke voorwaarde voor de toekomst is. "De acceptatie van de boer door de samenleving moet omhoog. Pas dan kunnen bedrijven groter groeien." Agrarischdagblad 24 oktober 2009.

donderdag, oktober 22, 2009

 

Dag van het Brabantse Platteland 2010

Platteland ondernemers die hun bedrijf of activiteit in 2010 willen promoten kunnen dat doen tijdens de Dag Van Het Brabantse Platteland die op zondag 30 mei 2010 gehouden zal worden.

maandag, oktober 19, 2009

 

Beste idee van Nederland

Niels van der Duijn naar de derde ronde
Niels van der Duijn is lid van het E-mX demoteam wat samen met enkele bedrijven, het streekhuis Peel & Maas en hulp van de provincie Noord Brabant opgericht wordt. E-mX staat voor elektrisch motorcross. In de derde ronde gaat Niels zijn idee zittende op zijn Nielton E-mX motor presenteren. Wilt u dat niet missen kijk dan naar het Beste Idee Van Nederland wat iedere zaterdag avond op SBS6 om 21:30 uitgezonden wordt. Wilt u meer weten over Niels. Lees dan het artikel over Niels in "Prat Op Noordelijke Maasvallei" wat vorige week huis aan huis in het Land van Cuijk en Noord Limburg bezorgd is. Prat Op Noordelijke Maasvallei is een initiatief van het streekhuis Peel & Maas samen met de gemeenten en andere stakeholders in het gebied.

zondag, oktober 18, 2009

 

Reconstructie voorbeeld


Een voorbeeld in de gemeente Gemert-Bakel waar een oude champignonkwekerij gesaneerd werd
klik op de foto voor een vergroting

vrijdag, oktober 16, 2009

 

WOII starte over Duits Lijntje

Een onderschat stukje historie

In de geschiedenisboeken wordt bij de inval van de Duitsers in ons land altijd het accent gelegd op de Grebbenberg en de doorstoot boven de grote rivieren. Ten onrechte, zo blijkt uit vrij recente publicaties.“De vijand is juist via de spoorbrug Gennep-Oeffelt over de Maas Brabant binnen getrokken en kon zo een snelle opmars naar Frankrijk maken”, zegt Godfried van Run. Hij is de regisseur van de nieuwe, 9-delige geschiedenisserie ‘De Oorlog’. In de aflevering die op 25 oktober op tv komt, gaat het om de periode 1918 t/m 1940. Met als sluitstuk de Duitse treininval van 10 mei 1940. Het leger had mijnen onder de brug gehangen, maar trapte in een list van de Duitsers. “Militair gesproken reed de trein ‘s nachts dwars door de Peel-Raam-stelling en dat was het begin van de bezetting.”

In de serie vertelt presentator Rob Trip, de nieuwe Anchorman van het NOS Journaal, het verhaal van de bezetting van Nederland door Duitsland en van Nederlands-Indië door Japan, op een nieuwe manier. Hij presenteert vanaf uiteenlopende locaties, van Westerbork tot Bandung en van Arnhem tot Auschwitz. En dus ook vanuit Mill. Daar trof hij Ben Boffen (73) en Willy Sweens (77), destijds twee jonge ooggetuigen en echte kenners van de Duitse treininval. Volgens Van Run bevat de serie vele nooit vertoonde archiefbeelden en geluidsfragmenten en passages uit dagboeken. En veel interessante verhalen, zoals die van Ben Boffen en Willy Sweens.De uitzending van De Oorlog waarin Mill in beeld komt is op zondag 25 oktober om 20.10 uur op Nederland 2. Zie ook de site: www.deoorlog.nps.nl.http://www.deoorlog.nps.nl/

donderdag, oktober 15, 2009

 

Duits Lijntje krijgt beeldmerk


Gezicht’ voor project Duits Lijntje


Het project Duits Lijntje heeft een eigen ‘gezicht’ gekregen. De stuurgroep Duits Lijntje, bestaande uit bestuurders van de betrokken gemeenten, namen afgelopen woensdag een besluit over het nieuwe beeldmerk.

De stuurgroep presenteerde woensdag het nieuwe beeldmerk voor het project Duits LijntjeDat beeldmerk wordt voortaan op verschillende momenten ingezet. Een van die middelen is de nieuwe website, die naar verwachting eind dit jaar online gaat. Het beeldmerk is bedoeld om het ambitieuze project een eigen ‘gezicht’ te geven. Het nieuwe beeldmerk moet ertoe bijdragen dat het project meer bekendheid krijgt. Daarnaast kunnen ook ondernemers die zich bij het project willen aansluiten het beeldmerk gaan gebruiken.Het Duits Lijntje was ooit een unieke spoorverbinding tussen Oost en West. In 2004 stopte de NS met het vervoer van goederen via het Duits Lijntje. Sindsdien wordt gesproken over andere mogelijkheden om de bijzondere kenmerken van het gebied waardoor het Duits Lijntje loopt onder de aandacht te brengen. Kliknieuws 15 oktober.

 

Log Sint Anthonis

Tijd voor herbezinning op log Sint Anthonis

Het wordt tijd voor een herbezinning met het oog op de precieze invulling van de vijf landbouwontwikkelingsgebieden (log) in de gemeente Sint Anthonis.
Volgens wethouder Jeroen Willems komen zeventien veehouderijen die te dicht bij woonkernen liggen in aanmerking voor verplaatsing. "Maar het merendeel ervan stopt met het bedrijf", zegt Willems. De noodzaak om vijf log's in Sint Anthonis in te gaan richten, lijkt inmiddels achterhaald. Willems wil het log Driehoek tussen Oploo en Stevensbeek als eerste wil ontwikkelen voor intensieve veehouderijen. Daarbij worden wegen verbreed om ze geschikt te maken voor zwaarder (landbouw)verkeer en er wordt onder meer riolering en elektriciteit aangelegd. Maar wat de bewoners in en rond het Driehoek-log precies staat te wachten, is nog onbekend.
Willems wil snel de Driehoekbewoners over de logplannen inlichten. De Dorpsraad Oploo heeft nog niets over de op handen zijnde veranderingen vernomen. Gelderlander 13 oktober 2009.

maandag, oktober 12, 2009

 

Megastallen debat

Debat over Burgerinitiatief Megastallen 20 maart 2010 in PS Noord-Brabant

De commissie Ruimte en Milieu heeft in haar vergadering van 9 oktober de 'Werkgroep Burgerinitiatief Megastallen' ingesteld. Deze werkgroep gaat het debat over het burgerinitiatief voorbereiden. Dit debat is voorzien op 20 maart 2010 in Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant. Voorzitter van de werkgroep is de voorzitter van de commissie Ruimte en Milieu, Nico Schouten. De werkgroep bestaat verder uit de leden Wim van der Doelen (CDA), Veerle Slegers (SP), Jan Verhoeven (VVD), Annegien Wijnands (PvdA) en Johan Martens (GroenLinks).De werkgroep gaat aan de slag ‘om zo veel mogelijk recht te doen aan het burgerinitiatief’ en zal op korte termijn een voorstel doen aan de commissie om informatie te verzamelen ter voorbereiding op het debat in de Staten. Daarbij worden drie lijnen gevolgd:

=>het technisch-inhoudelijk informeren van de leden van PS
=>informatie-uitwisseling met deskundigen en betrokkenen
=>op verschillende manieren gesprekken voeren met burgers.

De werkgroep bekijkt daarbij of het wenselijk is het burgerinitiatief in een breder perspectief te plaatsen, bijvoorbeeld van landbouwontwikkeling, natuur en landschapsontwikkeling.bron: Provincie Noord-Brabant, 09/10/09


zondag, oktober 11, 2009

 

Speelboerderij Hullie mag uitbreiden

De Hullie Speelboerderij in het buitengebied nabij Bedaf mag uitbreiden.

Burgemeester en wethouders vinden dat het plan past in bestemmingsplan Buitengebied. De speelruimte binnen wordt groter, er komt meer zitruimte bij voor begeleiders en het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. De Hullie is vooral voor kinderen van 2 tot 12 jaar. Een voorwaarde van de gemeente is nu dat de horecavergunning ondergeschikt moet zijn aan de hoofdactiviteit, het spelen. Daarom is de horecavergunning terug gebracht van 01.00 uur ‘s nachts tot 21.00 uur ‘s avonds, dus gelijk aan de openingstijden van de speelboerderij. De parkeerruimte gaat van 80 naar 140 plaatsen. Dat is minder dan de huidige norm die de gemeente hanteert. Daarom moet Hullie wel extra plaatsen gereserveerd houden als blijkt dat er toch langs de weg geparkeerd moet worden. Verder komt er een boomgaard bij met hoogstam fruitbomen. Ook wordt een groentetuin aangelegd. Een en ander moet passen in het landschap. Kliknieuws 6 oktober 2009.

zaterdag, oktober 10, 2009

 

Duitslijntje

Het project Duits Lijntje krijgt een eigen ‘gezicht’.

Op 14 oktober neemt de stuurgroep, bestaande uit bestuurders van de betrokken gemeenten, een besluit over het nieuwe beeldmerk. Dat beeldmerk wordt voortaan op verschillende momenten en in diverse middelen ingezet. Een van die middelen is de nieuwe website, die naar verwachting eind dit jaar online gaat.

Het beeldmerk is bedoeld om het ambitieuze project een eigen ‘gezicht’ te geven. Het programmabureau Duits Lijntje (ondergebracht bij het RMB in Cuijk) heeft vastgesteld dat bij velen nog niet bekend is wat het Duits Lijntje is, waar het tracé van de oude spoorlijn precies loopt en wat de plannen met het Duits Lijntje zijn. Het nieuwe beeldmerk moet ertoe bijdragen dat het project meer bekendheid krijgt en beter zichtbaar is in het veld. Daarnaast kunnen ook ondernemers die zich bij het project willen aansluiten het beeldmerk gaan gebruiken.

Project Duits Lijntje
Het Duits Lijntje was ooit een unieke spoorverbinding tussen Oost en West. De spoorlijn is in 1873 geopend door de Noord-Brabantsch-Duitse Spoorweg Maatschappij (NBDS). In 1950 werd het tracé voor personenvervoer gesloten. In 2004 stopte de NS met het vervoer van goederen via het Duits Lijntje. Sindsdien wordt nagedacht en gesproken over andere mogelijkheden om de bijzondere kenmerken van het gebied onder de aandacht te brengen. In de tien Brabantse en Limburgse gemeenten, waardoor het Duits Lijntje loopt, worden initiatieven ontplooid om de ecologische, cultuurhistorische en toeristisch-recreatieve mogelijkheden van het gebied te versterken. Ook vindt samenwerking plaats met de Duitse partners om het Duits Lijntje (Boxteler Bahn) ook in Duitsland te versterken en zichtbaar te maken.

Het project Duits Lijntje is onderdeel van de herinrichting van het Brabantse platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?