zaterdag, mei 26, 2007

 

Masterplan Aa Veghel in uitvoering


Werk aan Aa gaat écht beginnen

Vandaag gaan ze wéér om tafel: bestuurders van de gemeente Veghel en waterschap Aa en Maas. Om te praten over fase 2 en 3 van Masterplan Aa. Maar gisteren werd er eindelijk eens niet gepraat. Zo'n zeventig mensen waren bij de officiële starthandelingsfase van fase 1 van het plan, dat het gebied rondom de Aa in alle facetten weer aantrekkelijk moet maken.

Natuurlijk, de afgelopen maanden gebeurde er al één en ander. Met de kap van bomen in de kern van Veghel, de Aa-Broeken (richting Dinther) en de buurtschappen Ham en Havelt (richting Erp) werd een voorzichtige start gemaakt met de uitvoering van het plan, dat een slordige twintig miljoen euro gaat kosten. De eerste fase slokt zes miljoen euro op. Maar dan heb je ook wat. Met het plan moet het beekdal binnen de gemeente een kwalitatieve impuls krijgen. Met name de natuur en de recreatieve voorzieningen zijn ermee gediend. Daarnaast wordt de capaciteit voor waterberging verhoogd door ten zuiden van Veghel een gebied in te richten als overloop voor de rivier. De plannen liggen er al sinds 2002. Volgens wethouder Jan Kerkhof waren die vijf tussenliggende jaren nodig om met alle betrokkenen tot dit 'unieke' concept te komen. In die vijf jaar werd dus vooral gediscussieerd. De uitvoering moet vlotter verlopen. Volgens Jan Keijzers - bestuurslid van waterschap Aa en Maas - worden de werkzaamheden in de eerste fase nog voor het eind van dit jaar afgerond. Daarna willen de partijen meteen verder met fase 2. "En in de tussentijd kunnen we het er mooi over hebben wat we met fase 3 willen."
Masterplan Aa betreft de deelgebieden Aa-broeken, kern Veghel en Ham/Havelt. De doelen zijn waterberging en ontwikkeling van natuur en recreatie.In de eerste fase wordt 10,5 kilometer ecologische zone gecreëerd. Ook worden vissteigers, kano-opstapplaatsen aangelegd. Daarnaast komt er een wandelpas van twintig kilometer en een ruiterpad van zes kilometer. Ook komen er schandkorven, wordt groen geplant en komen er poelen. Vanaf Keldonk komt een nieuw fietspad dat naar Veghel leidt. Op dat mogelijk te maken komt er een houten brug over de Aa.De eerste fase gaat tot Erp. In latere fasen worden andere plaatsen (Gemert/Boerdonk) bij het plan betrokken. In fase 2 moet het Julianapark onder handen worden genomen. Bedoeling is dat dit eind van het jaar gebeurt. Het park moet vooral vriendelijker worden voor waterdieren. Brabantsdagblad 25 mei 2007.

donderdag, mei 24, 2007

 

Streekplatform De Peel bezoekt Peel & Maas

Het Streekplatform De Peel brengt op donderdag 31 mei een werkbezoek aan het Peel & Maas gebied om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. Hierbij wordt ook Veghel aangedaan. Het Streekplatform is verantwoordelijk voor de uitvoering van het thema sociaal-economie zoals beschreven in het reconstructieplan De Peel. Dit thema zal dan ook nader aan de orde komen.Onder anderen wethouder Jan Kerkhof zal vanaf 16.15 uur in Den Hazenpot in Boerdonk een presentatie verzorgen. SkylineFM 24 mei 2o07.

dinsdag, mei 22, 2007

 

Balkenende nodigt streekmanager uit

Een paar weken geleden kreeg ik een uitnodiging van premier Balkenende om deel te nemen aan de slot bijeenkomst van de honderddagenperiode in de Jaarbeurs te Utrecht. Gedurende deze periode ging het kabinet in dialoog met de samenleving. Hij vroeg me deel te nemen aan het thema economie en innovatie. Tijdens de bijeenkomst, die gisteren plaats vond, bleek ik ingedeeld te zijn in de groep van Camiel Eurlings en werd van mij en 11 andere genodigden verwacht ideeën aan te dragen voor het verbeteren van de bereikbaarheid van Nederland. Eurlings begon te vertellen dat er niet een oplossing was voor de problematiek. We konden hem niet anders dan gelijk geven. Blijkbaar waren mijn tafelgenoten allemaal mensen die in het verleden wel eens contact met het kabinet gezocht hadden. Bijvoorbeeld door een tip of suggestie naar postbus 51 te sturen. Maar er zaten ook Hyves vrienden van JPB tussen. ( http://jpb.hyves.nl/ ) De meesten deden verwoede pogingen om hun idee onder de aandacht van de minister te brengen. Daar zat veel variatie in. Zo wilde iemand de Olympische spelen naar Nederland halen want dan zou er budget komen voor innovatieve transportsystemen. Een jonge man, met een ingenieurs achtergrond, had het over een futuristisch transportsysteem waarbij het hoofdsysteem, net als een roltrap, steeds op snelheid bleef en goederen en mensen middels een koppel en ontkoppel systeem aangesloten en ontsloten werden. Een zakenman die 90.000 km per jaar aflegde en om files te vermeiden om half 5 s'morgens vertrok en dan bij aankomst bij de klant in de auto nog twee uur sliep pleitte voor de aanleg van meer wegen. Je zag Eurlings zijn wenkbrouwen fronsen en hij probeerde er tabak van te maken. Zelf heb ik een aantal zaken naar voren gebracht. Mijn advies was om niet naar 'end of pipe' oplossingen te zoeken maar bij de bron naar oplossingen te zoeken. Bijvoorbeeld door wonen en werken te combineren en niet te ontkoppelen. Bedrijven in dorpen die te groot worden sturen we als overheid bij voorkeur naar bedrijventerreinen in de grotere plaatsen. Het gevolg is dat men niet meer met de fiets naar het werk kan, een auto moet aanschaffen en als men pech heeft in de file moet aansluiten. Een ander advies was om naar 'laaghangend fruit' op zoek te gaan. Zo is bekend dat auto's met caravan de doorstroom op de snelwegen verstoren. In de praktijk rijden vrachtwagen die 80 mogen 85 terwijl caravaners die ook maar 80 mogen wel 80 rijden. Dit veroorzaakt veel ergernis en ongevallen omdat de vrachtwagen veelvuldig gaan passeren wat de rest van het verkeer enorm ophoud. De ANWB strijd al jaren voor een snelheid van 90 kilometer voor auto's met aanhanger om dit probleem op te lossen. Zelfs dit soort eenvoudige zaken kan men blijkbaar maar niet opgelost krijgen. En als laatste heb ik gepleit voor een gratis OV kaart voor alle 18 jarigen. Dit om ze vertrouwd te maken met de mogelijkheden van OV. OV moet dan wel van betere kwaliteit en goedkoper worden wat bekostigd moet worden uit bijvoorbeeld rekeningrijden.dinsdag, mei 15, 2007

 

Casestudy reconstructiegebied Peel & MaasKlik voor een PDF van de casestudy Peel en Maas op de volgende link:
http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1441.5.pdf


'Burgers nauwer bij reconstructie betrekken'

Burgers en bewoners van het buitengebied moeten nauwer betrokken worden bij de reconstructie van het platteland. Zij hebben weinig invloed gehad op de totstandkoming van de reconstructieplannen, constateert het Wageningse bureau Alterra in een evaluatie van de herinrichting op het platteland van Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht en Overijssel.
Deze plannen zijn het resultaat van 'het groene polderen' tussen provincies, gemeenten, waterschappen, boerenorganisaties en de natuur- en milieubeweging in de reconstrcutiescommissies waar geen burger aan te pas kwam, zo constateert Alterra.

Door burgers beter te betrekken bij de uitvoering van concrete projecten is volgens de onderzoekers 'veel te winnen'. ,,Zij kunnen waardevolle initiatieven nemen of problemen mee helpen oplossen. Ook kan hun betrokkenheid bijdragen aan meer begrip voor minder populaire onderdelen van de reconstructieplannen zoals de verwezenlijking van landbouwontwikkelingsgebieden voor de intensieve veehouderij", schetst Alterra. Juist tegen de vestiging van grootschalige varkens-, kippen- en senhouderij bestaat grote weerstand onder burgers die deze bedrijven in de buurt krijgen, zo is al bij Westelbeers, Gassel, Maarheeze en Boekel gebleken. Alterre heeft zijn onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Gerda Verburg, de nieuwe minister van LNV, nam het rapport gisteren in Handel ontvangst op het recreatiebedrijf van de familie Van Santvoort aan de Gagelweg.Verburg maakte 's middags een van de publiciteit afgeschermde toer door de gemeente Gemert-Bakel waar zij uitleg kreeg over het project Bakelse Plassen. Agrarisch gebied wordt daar omgevormd tot een golfbaan van 18 holes die wordt gefinancierd met zandwinning. De minister kreeg ook te horen hoe aan de dorpsrand van Milheeze ruimte ontstaat voor woningbouw door sluiting van intensieve veehouderijen. ,,Dergelijke ontwikkelingsplanologie zie je in steeds meer gemeenten, door toepassing van de ruimte-voor-ruimte-regeling waarbij bedrijfsbeëindiging wordt betaald met bouwkavels voor landhuizen", verklaart Wiebren Kuindersma van Alterra.

Hij deed mee aan een aparte casestudy van de reconstructie in het gebied Peel en Maas, dat reikt van Vegel, Uden en Schaijk tot aan de boorden van de Maas in het Land van Cuijk. Daar zag Kuindersma dat de meerwaarde van de reconstructie voornamelijk zit in extra geld en ondersteuning van initiatieven die al liepen of ook zonder de reconstructie zouden zijn gestart. ,,De reconstructie is een voertuig waarmee projecten sneller tot stand komen en uitgevoerd worden." Kuindersma schat dat het bij de herinrichting van het buitengebied voor 90 procent gaat om 'geld dat er al was', zoals voor aankoop van natuur. Maar het extra geld van de provincie voor grondverwerving, plus de Europese middelen en een betere samenwerking, maken de ecologiosche hoofdstructuur, de ruggengraat van de Brabantse natuur, volgens Alterra wel degelijk beter uitvoerbaar. Het bureau stelt echter vast dat de reconstructie geen oplossing biedt voor de hoge ammoniakbelasting van natuurgebieden dat daarom nationaal moet worden aangepakt. Verburg wilde hier niet op ingaan.

Ontstaan uit de varkenspestcrisis en uitgegroeid tot een brede gebiedsontwikkeling. Nooit eerder werd een poging ondernomen om landbouw, natuur, milieu, water, leefbaarheid, recreatie en toerisme op zo'n grote schaal op elkaar te betrekken.Reconstructie is vooral een manier van denken en werken die effectiever is dan eerdere werkwijzen in het buitengebied.Er is te wenig geld om de hoge ambities te kunnen waarmaken. Brabantsdagblad 15 mei 2007.

Persbericht Alterra:

http://www.alterra.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Van_varkenspest_tot_integrale_gebiedsontwikkeling.htm

Het rapport:

http://www2.alterra.wur.nl/webdocs/internet/corporate/prodpubl/boekjesbrochures/AlterraRapport1441_Varkenspest.pdf

maandag, mei 14, 2007

 

Sint Anthonis krijgt zorgdorp


Bronlaak volgend jaar écht dorp

Bronlaak, de woon - werkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten bij Oploo, wordt het achtste dorp van de gemeente Sint Anthonis. Dit hebben burgemeester en wethouders besloten.

De 'promotie' is logisch, vindt burgemeester Jos Verbeeten. "Je doet zo recht aan de feitelijkheden."Volgens de burgervader rechtvaardigen 'harde gegevens' de opwaardering. "De gemeenschap telt 350 bewoners en zit in het buitengebied van De Grote Slink. 'Buitengebied' is een verzameling agrarische bedrijven, maar in Bronlaak wonen en werken zoveel gehandicapten dat je niet meer van buitengebied kunt spreken. Dit is een dorp op zich, ook al omdat er de komende zes jaar groei op de agenda staat. De Bronlakers voeren diverse projecten uit. Zo houden ze de tuin bij van het bejaardenhuis in Sint Anthonis, maken ze kinderspeelgoed van hout en verkopen ze boerenproducten.

'Dorp' dekt Bronlaaks lading derhalve beter dan 'gemeenschap'", aldus Verbeeten.De wijziging gaat niet direct in. Volgend jaar stelt de gemeente het bestemmingsplan voor het buitengebied vast. Tot die tijd is de dorpsstatus dus theorie.Niet alle inwoners van Sint Anthonis zal het moeite kosten 'dorp Bronlaak' over hun lippen te krijgen. De zeven plaatsen die de gemeente nu rijk is (Landhorst, Ledeacker, Oploo, Sint Anthonis, Stevensbeek, Wanroij en Westerbeek), hadden in de volksmond met Bronlaak al een achtste dorp als broertje.Formele zaken heeft hij niet te regelen, laat Verbeeten weten. "Zo hoeven we niet bij het rijk aan te kloppen om Bronlaak deze dorpsstatus te geven.

Dit is iets wat gemeenten zelf mogen bepalen."Bronlaaks beleidsmedewerker Maarten Michiel Mahler is blij met het besluit. " Al groeien we niet wat het aantal bewoners betreft. We hebben een wachtlijst en er komen mensen bij, maar die worden elders gehuisvest." De gemeenschap breidt bescheiden uit, meldt Mahler. "Er wordt een multifunctioneel centrum gebouwd voor de staf en de medisch-verpleegkundige dienst. De eerste betonstort is geweest. Verdere schaalvergroting blijft uit, want we zitten hier in een landschapspark dat je zoveel mogelijk intact moet laten." Gelderlander 10 mei 2007.

zaterdag, mei 12, 2007

 

Project plattelandseconomie Land van Cuijk


'Banen voor boeren' al 'n hit

Het project om de plattelandseconomie in het Land van Cuijk nieuw leven in te blazen, is een succes. Dertig boeren hebben zich aangemeld voor een doorstart of een nieuwe carrière.

Dit melden de deelnemende gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert, en Sint Anthonis. "Dat zijn er al tien meer dan verwacht" , zegt beleidsmedewerker Jos van Asten van Sint Anthonis, dat de kar trekt.De werkgelegenheid in de agrarische sector is in het slop geraakt. In het Land van Cuijk zijn de laatste 5 jaar 300 van de 3500 arbeidsplaatsen verloren gegaan. "Veel, want 8 procent is niet niks", stelt de Cuijkse bedrijfscontactfunctionaris Jan Tienkamp. De neergang mag geen ondergang worden; daarom komen de vijf lokale overheden in actie. Ondernemen in het 21ste-eeuwse buitengebied kan door het maken van een doorstart (boeren die zich specialiseren) of door een andere bedrijfstak te gaan uitoefenen."Je moet denken aan boerderijen waar geitenkaas te koop is", licht Tienkamp toe. "Ook nieuwe activiteiten, zoals de verkoop van siertegels, grind en tuinproducten, willen we toestaan."Om de belangstelling onder de doelgroepen te polsen, hebben de gemeenten ROC De Leijgraaf in Veghel in de arm genomen. De onderwijsinstelling ondervroeg hen in april de eerste keer; toen meldden zich al dertig geïnteresseerden aan. Een tweede, afsluitende enquête staat voor juni gepland. "We hopen op nog eens dertig aanmeldingen", zegt Van Asten. "Dat levert een groter bestand op, zodat we beter kunnen filteren. Daarbij geldt: vernieuwend wint het van dertien in een dozijn'."


Impuls voor het platteland


Met het plan kopieert het Land van Cuijk succesvolle projecten in Oss, Schaijk, Uden en Zeeland, en in de Loonse en Drunense Duinen. Het doel is het creëren van dertig arbeidsplaatsen en dertig banen voor toeleveranciers.Het vorig jaar gestarte project wordt in 2008 afgerond. Het kost 330.000 euro. Boxmeer, Mill en Sint Anthonis voldoen 60 procent, Grave en Cuijk de rest. Omdat de laatste twee geen Europese subsidie kregen, voldoet de provincie de helft van hun bedrag.


Zie ook: http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2007/04/zaak-versneller-land-van-cuik.html

maandag, mei 07, 2007

 

Van idee naar realisatie een lange weg


Steeds meer ondernemers met een bedrijf in het landelijk gebied zien kansen in toerisme en recreatie. Ondernemers die al langer actief zijn in die sector zijn vaak op zoek naar mogelijkheden om uit te breiden of willen nieuwe initiatieven ontplooien zoals bijvoorbeeld landschapscampings. Veel van die prachtige plannen stranden echter in de lange en complexe bestuurlijke procedures die ze moeten doorlopen voor ze hun idee kunnen realiseren. Bron website Grondmij.

Een goede voorbereiding is het halve werk.
Een zeer aan te bevelen document om u grondig voor te bereiden saat op de website van de Grondmij. Het is geschreven voor de provincie Zeeland maar omdat wetten en regels voor een groot deel universeel zijn ook goed te gebruiken voor ondernemers in Noord-Brabant.
http://www.grontmij.nl/NR/rdonlyres/847A7719-162F-422B-977B-9B245F392AE1/0/HandleidingRuimtellijkeRealisatie.pdf

Voor nog meer goede informatie:

Het 'handboek verblijfsrecreatie voor boeren en tuinders' geeft Utrechtse ondernemers voor agrotoerisme een goed stappenplan voor hun bedrijf. Het handboek is een aanvulling op de LaMi startersgids Agrotoerisme. Naast het stappenplan wordt beschreven hoe een bedrijfsplan kan worden geschreven, en wordt ingegaan op ondernemerskwaliteiten, kansen van het bedrijf en de omgeving. Dat alles afgewisseld met ervaringen van ondernemers. Het handboek is te downloaden op de website van LaMi.

 

B&B Overloon

Bed & Breakfast is een stimulans voor recreatie en toerisme in het buitengebied. Toeristen die genoeg hebben van massatoerisme kunnen op het platteland terecht. Om dit ondernemerschap te stimuleren en bestaande ondernemers te helpen met kwaliteitsverbetering heeft het streekhuis de Grondmij (Route IV) gevraagd een offerte voor een stimuleringplan te maken. Voor de uitvoering van dit plan zijn we op zoek naar budget.

Zie: http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/09/land-van-cuijk-logementen.html

Een voorbeeld van B&B in Overloon:

Bed en breakfast in Overloon speciaal voor ruiters
De familie Marcellis aan de Bossenhoekweg in Overloon wil op termijn een bed - en breakfast speciaal voor ruiters openen.

Het verzoek ligt inmiddels bij de gemeente Boxmeer die welwillend tegenover het plan staat. De gemeente wil Overloon met zijn Zoo Parc en het Liberty Park verder uitbouwen als toeristisch dorp. Maar eerst moet nog de lange ambtelijke weg worden bewandeld, alvorens de eerste ruiters kunnen aanschuiven. Daar is ook mevrouw Marcellis van overtuigd. "We wonen een kleine vijfhonderd meter buiten de bebouwde kom aan de rand van een bos. En de nieuwbouw van Overloon komt onze kant op. Om hier een bed- en breakfast voor ruiters te kunnen beginnen, zijn heel wat vergunningen nodig. Voor de paardenliefhebber is het een gunstige plek. We kunnen onderdak bieden en de paarden stallen. Daarbij liggen in de buurt ruiterroutes. Idealer kan niet. Dit is een idee van mijn man Piet. Hij heeft altijd wel wat met paarden gehad." Gelderlander 7 mei 2007.

 

Nieuwe Landgoederen


De reconstructie werkt aan een leefbaar buitengebied. Waar mogelijk wordt geprobeerd om functies te combineren. Bijvoorbeeld natuurontwikkeling en wonen in het groen. Zo mag een agrariër die stopt met zijn bedrijf voor iedere 5ha die omgezet wordt in natuur een landhuis bouwen. Om voor een gezonde financiële basis te zorgen is het meestal nodig hier nog een functie aan toe te voegen. Bijvoorbeeld een toeristische functie of een zorg functie. Diverse ondernemers in Peel & Maas werken aan een plan voor het vormen van een nieuw landgoed.

Informatie: http://www.brabant.nl/Wonen/Ruimte%20in%20Brabant/Nieuwe%20landgoederen.aspx

Rijk: grotere rol voor particulier

Het vorige kabinet heeft besloten dat particulieren een grotere rol moeten spelen bij het natuurbeheer in Nederland.
Zie ook:Druk landgoed wil weleens geld zien

Niet langer moeten de grote natuurbeschermingsorganisaties Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen het in hun eentje doen. De bedoeling is dat particulieren 40 procent van het beheer van nieuwe natuurgebieden in handen nemen en de grote organisaties 60 procent. In Gelderland moet er tot 2018 ruim 4100 hectare particuliere natuur bijkomen. In werkelijkheid is er tot 2006 bijna 500 hectare bijgekomen, iets beneden de verwachting. De groep particulieren bestaat uit boeren, maar voor een groot deel ook uit landgoedeigenaren. Voor hen zijn diverse subsidieregelingen in het leven geroepen. Zo biedt de Natuurschoonwet vooral fiscale voordelen. Daarnaast kunnen de grondeigenaren ook een beroep doen op regelingen voor agrarisch natuurbeheer. In ruil voor subsidie bestaat de verplichting het landgoed open te stellen voor het publiek. Daarbij kunnen de eigenaren wel besluiten hun bezit deels gesloten te houden. Ook zijn ze onder voorwaarden gerechtigd entree te heffen. Het nationale park De Hoge Veluwe, dat alleen tegen betaling toegankelijk is, is ook een particulier landgoed. Behalve het rijk verstrekken ook provincies en de Europese Unie subsidies aan landgoedeigenaren. Bij die laatste instantie gaat het vooral om projecten die de vitaliteit van het totale platteland ten goede komen. Gelderlander 7 mei 2007.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?