dinsdag, mei 15, 2007

 

Casestudy reconstructiegebied Peel & MaasKlik voor een PDF van de casestudy Peel en Maas op de volgende link:
http://www2.alterra.wur.nl/Webdocs/PDFFiles/Alterrarapporten/AlterraRapport1441.5.pdf


'Burgers nauwer bij reconstructie betrekken'

Burgers en bewoners van het buitengebied moeten nauwer betrokken worden bij de reconstructie van het platteland. Zij hebben weinig invloed gehad op de totstandkoming van de reconstructieplannen, constateert het Wageningse bureau Alterra in een evaluatie van de herinrichting op het platteland van Brabant, Gelderland, Limburg, Utrecht en Overijssel.
Deze plannen zijn het resultaat van 'het groene polderen' tussen provincies, gemeenten, waterschappen, boerenorganisaties en de natuur- en milieubeweging in de reconstrcutiescommissies waar geen burger aan te pas kwam, zo constateert Alterra.

Door burgers beter te betrekken bij de uitvoering van concrete projecten is volgens de onderzoekers 'veel te winnen'. ,,Zij kunnen waardevolle initiatieven nemen of problemen mee helpen oplossen. Ook kan hun betrokkenheid bijdragen aan meer begrip voor minder populaire onderdelen van de reconstructieplannen zoals de verwezenlijking van landbouwontwikkelingsgebieden voor de intensieve veehouderij", schetst Alterra. Juist tegen de vestiging van grootschalige varkens-, kippen- en senhouderij bestaat grote weerstand onder burgers die deze bedrijven in de buurt krijgen, zo is al bij Westelbeers, Gassel, Maarheeze en Boekel gebleken. Alterre heeft zijn onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV). Gerda Verburg, de nieuwe minister van LNV, nam het rapport gisteren in Handel ontvangst op het recreatiebedrijf van de familie Van Santvoort aan de Gagelweg.Verburg maakte 's middags een van de publiciteit afgeschermde toer door de gemeente Gemert-Bakel waar zij uitleg kreeg over het project Bakelse Plassen. Agrarisch gebied wordt daar omgevormd tot een golfbaan van 18 holes die wordt gefinancierd met zandwinning. De minister kreeg ook te horen hoe aan de dorpsrand van Milheeze ruimte ontstaat voor woningbouw door sluiting van intensieve veehouderijen. ,,Dergelijke ontwikkelingsplanologie zie je in steeds meer gemeenten, door toepassing van de ruimte-voor-ruimte-regeling waarbij bedrijfsbeƫindiging wordt betaald met bouwkavels voor landhuizen", verklaart Wiebren Kuindersma van Alterra.

Hij deed mee aan een aparte casestudy van de reconstructie in het gebied Peel en Maas, dat reikt van Vegel, Uden en Schaijk tot aan de boorden van de Maas in het Land van Cuijk. Daar zag Kuindersma dat de meerwaarde van de reconstructie voornamelijk zit in extra geld en ondersteuning van initiatieven die al liepen of ook zonder de reconstructie zouden zijn gestart. ,,De reconstructie is een voertuig waarmee projecten sneller tot stand komen en uitgevoerd worden." Kuindersma schat dat het bij de herinrichting van het buitengebied voor 90 procent gaat om 'geld dat er al was', zoals voor aankoop van natuur. Maar het extra geld van de provincie voor grondverwerving, plus de Europese middelen en een betere samenwerking, maken de ecologiosche hoofdstructuur, de ruggengraat van de Brabantse natuur, volgens Alterra wel degelijk beter uitvoerbaar. Het bureau stelt echter vast dat de reconstructie geen oplossing biedt voor de hoge ammoniakbelasting van natuurgebieden dat daarom nationaal moet worden aangepakt. Verburg wilde hier niet op ingaan.

Ontstaan uit de varkenspestcrisis en uitgegroeid tot een brede gebiedsontwikkeling. Nooit eerder werd een poging ondernomen om landbouw, natuur, milieu, water, leefbaarheid, recreatie en toerisme op zo'n grote schaal op elkaar te betrekken.Reconstructie is vooral een manier van denken en werken die effectiever is dan eerdere werkwijzen in het buitengebied.Er is te wenig geld om de hoge ambities te kunnen waarmaken. Brabantsdagblad 15 mei 2007.

Persbericht Alterra:

http://www.alterra.wur.nl/NL/nieuwsagenda/nieuws/Van_varkenspest_tot_integrale_gebiedsontwikkeling.htm

Het rapport:

http://www2.alterra.wur.nl/webdocs/internet/corporate/prodpubl/boekjesbrochures/AlterraRapport1441_Varkenspest.pdf

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?