woensdag, september 30, 2009

 

"Prat Op" een nieuw regiomagazine voor Noordelijke Maasvallei

Prat Op is het nieuwe regiomagazine voor Noordelijke Maasvallei. Het gebied wat bestaat uit de vijf Land van Cuijkse gemeenten en de drie meest Noordelijke Limburgse gemeenten. Prat Op is een van de eerste initiatieven als gevolg van Beeldenstorm 2025. Het doel is bewoners bewuster te maken van de kwaliteiten van de regio wat tot gevolg heeft dat deze kwaliteiten meer uitgedragen worden. Prat Op is een initiatief van het streekhuis Peel & Maas samen met de acht gemeenten en een aantal organisaties uit het Noordelijke Maasvallei gebied. Het magazine wordt uitgegeven door De Winter in Uden. Dinsdag 6 oktober wordt het eerste nummer bij 54.000 adressen huis aan huis bezorgd. 6000 nummers worden verspreid door een geselecteerd aantal adressen. Prat Op verschijnt vier keer per jaar.

 

Nieuw: Jan van Cuijk Bier

Zaterdag 26 september j.l. werd tijdens het evenement "Levende Geschiedenis" in Beers het "Jan van Kuyc" bier geïntroduceerd. Het bier wordt gebrouwen op verzoek van het Streekhuis Peel & Maas door Speciaalbierbrouwerij Oijen te Oijen.

Het geslacht “van Kuyc” heerste van 1100 tot 1400 over het Land van Cuijk. Jan van Kuyc is geboren omstreeks 1230 en werd in 1254 bij de dood van zijn vader Hendrik III diens opvolger. Al snel verwierf hij grote faam vanwege zijn diplomatieke kwaliteiten. Jan van Kuyc was getrouwd met Jutta van Nassau en uit dit huwelijk zijn 9 kinderen geboren, Hij schijnt , mede voor zijn eigen zieleheil, geld geschonken te hebben aan de pastoors van Cuijk, Beugen, Boxmeer en Sambeek. Vlak voor zijn dood schonk hij de gemene gronden in het Land van Cuijk tegen een geringe vergoeding aan zijn onderdanen. Deze mochten die gronden o.a. gebruiken om er hun vee te laten grazen. Door deze regeling die tot omstreeks 1840 van kracht is geweest, werd voorkomen dat in deze regio grootgrondbezit ontstond.

Jan van Kuyc is iemand om trots op te zijn. Hij was bevriend met Hertog Jan van Brabant. Samen vochten beide ridders menige strijd en om de overwinning te vieren dronken ze na afloop bier. Naar Hertog Jan is al bier vernoemd. Nu heeft ook Jan van Kuyc zijn eigen bier. Het is een volmout donker bier met 6% volume alcohol. Het is op ambachtelijke wijze zonder geur-kleur- of smaakstoffen gebrouwen. Een bier om trots op te zijn. Proost!

Bent u een recreatie of horeca ondernemer en wenst u Jan van Kuyc bier in uw assortiment op te nemen, neem dan contact op met de brouwerij. Tel. 0412-492217. Binnenkort is Jan van Kuyc bier ook te koop via een geselecteerd aantal supermarkten. Er wordt gestreeft naar één verkooppunt per woonkern.

zondag, september 27, 2009

 

Gemeenten meer zeggenschap

Boxmeer volgt eigen pad met Sterckwijck

De gemeente Boxmeer blijft erbij dat er ruimte moet zijn voor kantoren en woningen op bedrijventerrein Sterckwijck bij Beugen, ook al ziet de provincie Noord-Brabant dat niet zitten. 'Boxmeer vaart een eigen koers" , stellen burgemeester en wethouders in antwoorden op vragen van VVD-raadslid Herman Jan van Cuijk.

Van Cuijk had vragen gesteld naar aanleiding van protesten van de provincie tegen het ontwerpbestemmingsplan voor Sterckwijck. De provincie staat achter de plannen van Boxmeer om langs de snelweg A77 de weg vrij te maken voor de ontwikkeling van een zorg- en leerpark. Aan een nieuw Maasziekenhuis wordt al gewerkt, een oncologisch ziekenhuis staat op de planning.Ook voor onderwijsvoorzieningen is ruimte gereserveerd.De provincie vindt echter dat geplande woningen (tegenover bestaande Beugense woningen) en kantoren daar niet thuis horen en heeft dat bij de gemeente kenbaar gemaakt.

Volgens de VVD had de gemeente moeten weten hoe de provincie tegenover woning- en kantorenbouw staat. De liberalen zijn bang dat de 'eigenzinnige manier van handelen' van Boxmeer de ontwikkelingen op Sterckwijck kunnen belemmeren. Burgemeester en wethouders zijn een andere mening toegedaan. Volgens het college is de rol van de provincie door de nieuwe wet Ruimtelijke Ordening nou eenmaal kleiner geworden. Gemeenten hebben juist een grotere rol gekregen om eigen beleid en keuzes te maken. Gelderlander 25 september 2009.

 

Levende geschiedenis

Levende geschiedenis in Beers

Op landgoed De Barendonk in Beers wordt dit weekeinde het festival Leve(n)de Geschiedenis gehouden. Tijdens dit evenement worden veldslagen uit verschillende tijden nagespeeld. Dat kan zijn uit de Romeinse tijd of de Tweede Wereldoorlog en van alle tijden daartussen. Er zijn niet alleen uitbeeldingen van gevechten, maar er wordt ook aandacht besteed aan allerlei aspecten van het dagelijks leven uit vervlogen tijden. Festival Leve(n)de Geschiedenis is zaterdag bezocht door ongeveer 1.500 bezoekers, zondag waren dat er zo'n 5.000. Gelderlander 26 september 2009.

Levende geschiedenis in Beers wordt mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van Streekimpuls Peel & Maas.

Klik hier voor een reportage van omroep Brabant.

 

Beeldentuin Grave succes

Beeldentuin verwacht zesduizendste bezoeker

De beeldentuin bij de Sint Elisabethkerk in Grave verwacht volgende week haar zesduizendste bezoeker. De tuin werd afgelopen mei officieel geopend. Sindsdien zijn er zeven van de zeventien beelden verkocht. "We hadden op één gerekend", zegt Ilse Tielen, een van de oprichters van het stadspark. Tot en met zondag 11 oktober is de beeldentuin nog geopend. Gelderlander 25 september 2009.

De beeldentuin in Grave is een van de initiatieven die een financiele ondersteuning van de reconstructie commissie Peel & Maas ontvangen heeft.

dinsdag, september 22, 2009

 

De Vilt Beugen

Als vissen weg zijn begint het baggeren in de Vilt

VissVervuild slib moet uit de plas worden verwijderd. Het waterschap Aa en Maas wil samen met Brabants Landschap en de gemeente Boxmeer van De Vilt een 'natte natuurparel' maken. Het natuurgebied wordt in de oude staat teruggebracht. Het slib wordt met vrachtwagens afgevoerd. Niet naar een depot in Oeffelt, zoals eerder de bedoeling was maar naar Appeltern. Daar wordt het opgeslagen om in een later stadium verwerkt te worden in geluidswallen. Dinsdag werd een begin gemaakt met het vangen van de laatste vissen in de plas. Het water is grotendeels weggepompt, waardoor de klus niet voor al te veel problemen zorgt. De gevangen vis wordt teruggezet in visplassen in de omgeving. Bijzondere vissoorten worden bij een bedrijf in Valkenswaard ondergebracht en keren terug in De Vilt als de klus is geklaard. De Gelderlander 22 september 2009.

maandag, september 21, 2009

 

LOG Graspeel

Provincie ontwikkelt landbouwontwikkelingsgebied Graspeel mogelijk zelf

De kans bestaat dat de provincie Noord-Brabant het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel gaat ontwikkelen, nu de gemeente Landerd hier niet aan wil beginnen. Het college van Landerd wil niet verder werken aan het bestemmingsplan voor Graspeel zolang de effecten van grootschalige veehouderij op de volksgezondheid onduidelijk zijn. Op 21 september sprak de Brabantse gedeputeerde Rüpp met de gemeenteraad van Landerd over de impasse rond het log. Daar waren ook vertegenwoordigers van de GGD en het ministerie van LNV bij aanwezig. Graspeel ligt tussen Langenboom en Zeeland. Het is de bedoeling dat het een gebied wordt waar intensieve veehouderijen worden geconcentreerd. Bedrijven die nu in natuur- of woongebieden van de gemeenten Mill en Sint Hubert, Landerd en Grave liggen zouden er naartoe moeten verhuizen.bron: De Gelderlander, 21/09/09

zaterdag, september 19, 2009

 

Dommelsvoort

Hotel, wellness en haven in 2012 klaar

Een hotel, een jachthaven en een wellnesscentrum die gepland staan in Dommelsvoort (in het zuiden van de Kraaijenbergse Plassen bij Cuijk) moeten in 2012 klaar zijn. De ondernemers die de voorzieningen willen realiseren, kunnen zo een graantje meepikken van de Floriade. De wereldtuinbouwtentoonstelling wordt van april tot en met oktober in Venlo gehouden. De drie plannen passen volgens de gemeente Cuijk in de ontwikkeling van Dommelsvoort, een gebied dat ook ruimte gaat bieden aan zo'n 550 recreatiebungalows en voorzieningen voor de watersport. Als het aan burgemeester en wethouders ligt, kunnen de drie plannen versneld worden uitgevoerd. Het gaat om een zogenoemd aquahotel van de Millse ondernemer Van Kempen. Het hotel komt te liggen tegenover Hotel Cuijk (Van der Valk), aan de andere kant van de snelweg A73. Het nieuwe hotel gaat volgens Cuijk de verkeersoverlast door het verkeer op de snelweg deels wegnemen. Door vormgeving en bouw gaat het als geluidsscherm functioneren. Ondernemer Brasker legt bij het hotel een jachthaven aan. Het wellness/saunacomplex wordt gerealiseerd door ondernemer Reijs van Vivelli uit Haps. Gelderlander 19 september 2009.

vrijdag, september 18, 2009

 

Dan denk je aan Brabant


Zijn hit 'Brabant' schopte het weliswaar niet tot volkslied van Noord-Brabant, maar de provincie heeft donderdag in Hilvarenbeek wel een nieuwe slogan gepresenteerd die zwaar leunt op het lied van Guus Meeuwis. 'Dan denk je aan Brabant' is de slogan die hoort bij een beeldmerk dat de provincie voor 200.000 euro liet ontwikkelen.

Merk en slogan zijn volgens de provincie niet nodig omdat de stereotypen over Brabant niet kloppen, maar omdat de provincie meer is dan de clichés. "Brabant is het land waar meneer pastoor nog aanzien heeft en waar het goed toeven is door gastvrije inwoners en Bourgondische levenshouding. Maar er is ook een sterke wil om de rest van Nederland te laten zien dat onze regio bijvoorbeeld economisch meetelt", zegt gedeputeerde Thoon Essed donderdag.
Het beeldmerk is een autosticker met de letters NB met aan weerszijden het rood-wit geblokt uit de Brabantse vlag, met de slogan als ondertitel. Iedereen mag het merk gratis gebruiken. Guus Meeuwis is niet betrokken geweest bij de keus voor de slogan. Maar volgens de provincie beschouwt de zanger de keus als een teken van waardering. Gelderlander 18 september 2009.

donderdag, september 17, 2009

 

Market Garden

Exact 65 jaar geleden startte operatie Market Garden. Middels een heldhaftige poging van de geallieerden probeerde men een doorbraak te forceren om snel een einde aan WOII te maken. Zoals we nu weten bleek het "One bridge too far" te zijn. De 'jongste' veteranen zijn nu ongeveer 85 jaar oud. Dit jaar is het het laatste jaar dat Market Garden op een grootse wijze samen met de veteranen die nog in leven zijn herdacht wordt. Veel vrijwilligers hebben zich weer ingezet om hier een onvergetelijke gebeurtenis van te maken. Streekimpuls Peel & Maas heeft een aantal van deze initiatieven met een geldelijke bijdrage gesteund.

Samen met een aantal partners werkt het streekhuis Peel & Maas aan het project Remember WO II. Doel is invulling te geven aan de Liberation Route die loopt van Normandie naar Berlijn voor wat betreft het Brabantse deel van operatie Market Garden met zijn "Hells Highway" (corridor) en de "Angels from Above" (parachutisten). Meer informatie klik hier.


dinsdag, september 08, 2009

 

Maashorst in beeld


De Maashorst deel 1
Geüpload door mcrtv2. - Ontdek lifestyle, fashion en doe-het-zelf video's.De Maashorst deel 2
Geüpload door mcrtv2. - Ontdek lifestyle, fashion en doe-het-zelf video's.

Klik hier voor een filmpje met informatie over de streekrekening.


maandag, september 07, 2009

 

Uitvinder Niels uit Mill naar volgende ronde

Het streekhuis Peel & Maas stimuleert de ontwikkeling van E-mX (Electric motocross). Een van de initiatieven is het samenstellen van een demoteam. Niels van der Duijn (9 jaar) uit Mill is lid van het demoteam. Omdat er geen E-mX motoren zijn voor jeugdrijders zoals Niels bouwt een team speciaal voor Niels een E-mX motor. De motor heeft de naam Nielton gekregen. Niels doet mee in het SBS6 programma "Het beste idee van Nederland" en is daar succesvol in. Wil je zijn resultaten volgen kijk dan zaterdagavond om 21.30 uur naar Het Beste Idee Van Nederland. http://www.e-mx.nl/


dinsdag, september 01, 2009

 

Kraaijenbergse Plassen

Toren om in te golfen bij plassen Beers

Vanaf een toren golfballen de Kraaijenbergse Plassen in slaan. Waarna een boot de drijvende ballen uit het water vist. Als het aan directeur Maarten van Kempen van het Millse fitnessimperium Fitland ligt, wordt het binnen enkele jaren werkelijkheid. Als alles meezit, kan de bouw volgens hem in 2011 beginnen.

Vorige week maakte Van Kempen al bekend plannen te hebben voor onder meer een hotel aan de Dommelsvoort, bij de Kraaijenbergse Plassen aan de kant van Beers. Dat hotel komt in het water naast snelweg A73 te liggen (bij afrit Cuijk). Het krijgt de vorm van een kreeft en moet doen denken aan het Sydney Opera House in Australië. Negentig tot honderdtachtig hotelkamers moeten er verrijzen.De toren (ongeveer 45 meter hoog, acht verdiepingen) moet aansluiten op het hotel. Er komt een restaurant en een verdieping waar bezoekers van het uitzicht kunnen genieten. Op meerdere verdiepingen komt een driving range, waar golfers ballen de Kraaijenbergse Plassen in kunnen slaan. Gelderlander 31 augustus 2009.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?