dinsdag, november 30, 2010

 

Camping Slabroek Uden

Oplossing voor Camping Slabroek gevonden

Binnenkort wordt een intentieverklaring getekend door campingeigenaar Timmers en de gemeente Uden. Camping Slabroek aan de rand van de Maashorst laat 19 kampeerplaatsen op de meest kwetsbare gebieden verdwijnen. Deze komen op een andere plek terug. Daarmee komt een eind aan een jarenlange procedure.De gemeente Uden koopt in samenwerking met de provincie enkele hectare grond van eigenaar Timmers. Uden koopt 0,91 hectare en de provincie 4,2 hectare. De campingeigenaar krijgt op zijn beurt de kans om een toegangsweg naar de camping aan te leggen aan de Kraaienweg.

Wethouder John Timmers: “Ik ben blij dat we er uit zijn gekomen en dat het bedrijf zijn activiteiten voort kan zetten. Dit is voor alle partijen een goede oplossing.” Naast de 19 kampeerplaatsen die verdwijnen, blijven er 37 bestaan. Een oude schuur wordt afgebroken en in plaats daar van verschijnt er een nieuwe loods en een gebouw voor groepsaccommodaties. Ook komt er een veld voor 25 kampeerplaatsen voor tenten en caravans. De provincie draagt 700.000 euro bij aan het plan en de gemeente Uden iets meer dan 40.000 euro. Kliknieuws

 

Jos Verbeeten Euregio ambassadeur

Jos Verbeeten nieuwe ambassadeur van Euregio

Voormalig burgemeester van Sint Anthonis Jos Verbeeten wordt één van de zes nieuwe Euregio-ambassadeurs. Het zijn nieuwe functies binnen het Duits-Nederlandse samenwerkingsverband.Ze ondersteunen de Euregio Rijn-Waal bij haar taak om de grensoverschrijdende samenwerking en contacten te stimuleren en worden voor telkens drie jaar benoemd. Naast Verbeeten en drie Duitse ambassadeurs completeren Paul Sars (hoogleraar Duitse taal en cultuur in Nijmegen) en Willem Spinoven (Provinciale Statenlid van Gelderland) het zestal. Gelderlander 30 november 2010.

 

Koffie & Theeschenkerij Vlagheide

Officiële opening Koffie & Theeschenkerij Vlagheide door wethouder Dhr. Bart Claassen gemeente Schijndel.
Vrijdag 10 december om 16.00 uur zal de officiële opening plaatsvinden van Koffie & Theeschenkerij Vlagheide in Eerde-Schijndel. Deze Koffie & Theeschenkerij maakt deel uit van het intergemeentelijk “Masterplan Vlagheide” en is voor Schijndel het eerste project wat nu gerealiseerd is en gaat openen. Jan en Tinneke Gloudemans zijn de initiatiefnemers en hebben hun varkensbedrijf deels gesloopt enomgebouwd tot de huidige bestemming. Danny en Rianne van Geloven, de toekomstige gastheer en gastvrouw, hebben de kans gekregen om de plannen van de initiatiefnemers verder uit te werken en vorm te geven wat geresulteerd heeft tot een prachtige locatie op een unieke historische plek.

Op deze locatie worden de gasten voorzien van de lekkerste koffie- en theespecialiteiten en andere drankjes al dan niet gecomplementeerd door eigengebakken broodjes, taarten, gebak en andere lekkernijen. Verder kan men er terecht voor verschillende High Tea arrangementen, vergaderingen, proeverijen en workshops. Op 12 december 11.00 tot 17.00 uur houdt Koffie & Theeschenkerij Vlagheide “open dag” en is iedereen van harte welkom om de geur van eigen verse gebrande koffie en eigen gemelangeerde thee op te snuiven.

Voor meer informatie bezoekt u: www.vlagheide.infoKoffie & Theeschenkerij VlagheideVlagheide 5 5482 NM – SchijndelT. 06 43 95 40 30 (vast nummer volgt)

 

Nieuwe voorzitter Natuurcentrum Slabroek

Jos van der Wijst voorzitter Slabroek

Natuurcentrum Slabroek heeft met ingang van deze maand een nieuwe voorzitter. Jos van der Wijst, oud-wethouder van Landerd, heeft deze week het stokje overgenomen van Harrie Tuerlings, die vanaf april 2006 voorzitter is geweest van de Stichting Natuurcentrum Slabroek.
Tuerlings werd ruim anderhalf jaar geleden benoemd tot burgemeester van de gemeente Reusel-De Mierden en kan de beide functies niet langer combineren. Van der Wijst staat te boek als een groot natuurliefhebber en kenner van natuurgebied De Maashorst. Brabantsdagblad 30 november 2010.

donderdag, november 25, 2010

 

Veehouders passen bedrijf aan of stoppen

Dertig tot vijftig procent agrarische bedrijven stopt door nieuwe regelgeving

Een varkenshouder aan de Jekschotstraat in Zijtaart mag het bouwblok op zijn perceel vergroten van 0,71 naar 1,5 hectare. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan het Besluit huisvesting veehouderij dat per 1 januari 2013 ingaat.“Het besluit heeft betrekking op de maatregelen die agrariërs moeten nemen om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan”, legt wethouder Jan van Burgsteden uit. “Hierover zijn alle agrariërs per brief geïnformeerd. Er zijn ook informatiebijeenkomsten van het ZLTO geweest.” Aan agrariërs heeft de gemeente Veghel gevraagd of én hoe ze de noodzakelijke aanpassingen van hun stallen willen realiseren. Het college moet daar uiteindelijk een oordeel over vellen. De Zijtaartse ondernemer loopt volgens de wethouder voorop op de nieuwe regelgeving die in 2013 ingaat. “We hebben op dit moment zo’n tachtig aanvragen van agrariërs binnen”, weet Van Burgsteden. “Zij zullen allemaal moeten investeren, want de huisvesting moet in orde zijn.” Er zijn geen subsidiepotjes die kunnen worden aangesproken. Het vermoeden bestaat dan ook dat door de nieuwe regelgeving zo’n dertig tot vijftig procent van de agrarische bedrijven zal stoppen. Kliknieuws 25 november 2010.
Bedrijfsbeeindigers kunnen bij het regelen van een nieuwe bestemming een beroep doen op de streekmanager in hun gebied.

woensdag, november 24, 2010

 

Medewerking verplaatsing bedrijf Grave

Brabants college wil Verordening Ruimte uitbreiden

De Verordening Ruimte in de provincie Noord-Brabant wordt aangevuld met criteria voor de toepassing van de tijdelijke regeling om intensieve veehouderijen te verplaatsen. Dit staat in het voorstel dat Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten heeft gestuurd. Daarmee geeft het college gevolg aan een toezegging aan Provinciale Staten.

Gedeputeerde Staten stellen ook een aanpassing van de verordening voor om de verplaatsing van veehouderijen in Woensdrecht, Etten-Leur, Geertruidenberg en Grave mogelijk te maken. Op verzoek van de Statencommissie Ruimte & Milieu wordt een regeling voorgesteld die een ontheffing mogelijk maakt voor uitbreidingen van bestaande intensieve veehouderijen die voor 20 maart 2010 al vergevorderde plannen hadden. bron: Provincie Noord-Brabant, 23/11/10

dinsdag, november 23, 2010

 

14 december Cuijk: De Bodem Uitgezocht

De boomteelt en het effect op dassen

De natuurlijke omgeving van veel dieren is door de komst van de mens dratisch verandert. Niet altijd is duidelijk wat het effect is. Zo waren er vragen over het effect van boomteelt op fourage mogelijkheden van dassen. De BMF liet het uitzoeken. 14 december worden de resultaten gepresenteerd. Wilt u daar bij zijn klik dan hier.

 

Verloren Boerderijen

Monumentenhuis wil gemeenten helpen "verloren boerderijen" te redden


Het aantal traditionele boerderijen neemt in ras tempo af. En dat is jammer want ze zijn veelal beeldbepalend voor het platteland. Bewoners maar ook toeristen weten mooie boerderijen te waarderen. Het is dus zaak ze te behouden waar dat mogelijk is. Voor een aantal bijzondere boerderijen vraagt het monumenten huis in samenspraak met een aantal streekmanagers aandacht. In de zestiger-zeventiger jaren had men weinig oog voor de historische waarde van boerderijen. Als een boerderij versleten was dan werd een nieuw huis voor of naast de boerderij geplaatst. Van de versleten boerderij werd de woonbestemming gehaald en deze werd gebruik voor het onderbrengen van dieren of stallen van machines. Nu we weer veertig a vijftig jaar verder zijn blijken daar zeer waardevolle exemplaren tussen te zitten. De nota Buitengebied In Ontwikkeling biedt ruimte hoe hier mee om te gaan en deze boerderijen van de ondergang te redden. Om te polsen of Brabantse gemeenten behoefte hebben aan een handreiking hoe de "verloren boerderijen" op een verantwoorde wijze te redden zijn heeft het Monumentenhuis een brief naar alle Brabantse gemeenten gestuurd. Reacties kunnen tot 15 december naar het monumentenhuis verzonden worden. Afhankelijk van het aantal reacties zal er een handreiking opgesteld worden.

Brief monumentenhuis Brabant

 

IDOP's: plannen uit de harten van mensen lukken

Doedemocratie, van klaagcultuur naar draagcultuur

Op 15 en 22 september kwamen vertegenwoordigers van gemeenten, dorpsraden, welzijn/zorg instellingen en woningbouwcorporaties bij elkaar om de toekomst en leefbaarheid van Brabantse dorpen te praten. Voor informatie zie de volgende documenten:

Verslag regiomeetings IDOP's
Presentatie PON en EIM
Presentatie M. Boogers
Inleiding gedeputeerde Brigitte van Haaften

maandag, november 22, 2010

 

Interview met streekmanager Twan Goossens

Tientallen ideeën om mee aan de slag te gaan

Bedrijvig Bernheze-Maasdonk, november 2010
Voor het artikel klik hier.

zaterdag, november 20, 2010

 

Uitrol Informatiezuilen in Noordoost Brabant
Introductie van informatiezuilen met toerist-cards in Brabantse Maasvallei

De stichting Maasmeanders heeft afgelopen jaar gekozen voor het invoeren van info-zuilen met daarop zogenaamde tourist cards en fietsroutekaartjes. Men heeft hierbij gekozen voor zuilen zoals deze door RBT Rivierenland zijn geplaatst en waarmede men in hun werkgebied zeer positieve ervaringen heeft opgedaan. Tijdens een eerste kennismaking, op 15 november, tussen een aantal georganiseerde ondernemersverbanden in de regio NO Brabant werd algemeen het nut en belang van invoeren van deze info zuil in meerdere gebieden gezien en is besloten om dit direct ter hand te nemen met als doel om de zuilen met ingang van het volgende seizoen (1 maart 2011) in een grotere regio te plaatsen en ondernemers uit deze grotere regio hierop hun producten en/of diensten te promoten.

Voor informatie klik hier of neem contact op met Wim Hoezen 0412-492257 of Twan Goossens 06 51 63 1647.

 

Zonnepaneel zoekt dak in Noordoost Brabant

Zonnestroom binnen handbereik voor iedereen

Bij het streekhuis kregen we het volgende verzoek binnen. "We zijn op zoek naar locaties waarbij we op grote schaal PV-systemen kunnen realiseren en exploiteren". De investering van de dakeigenaar is "0". Hebt u belangstelling. neem dan contact op met streekmanager Twan Goossens tel. 06 51 63 1647

Brabantsolar

donderdag, november 18, 2010

 

Gemonde krijgt geld voor IDOP

Provincie geeft subsidie voor dorpsplan Gemonde

De gemeente Sint-Michielsgestel en de inwoners van Gemonde zijn erg blij met de mededeling dat de Provinciale Staten van Noord-Brabant 27 miljoen euro extra beschikbaar stellen voor integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP). Sint-Michielsgestel krijgt 750.000 euro om de projecten voor Gemonde uit te voeren. In Liempde overheerst bittere teleurstelling: het dorp viel buiten de boot omdat de gemeente Boxtel te laat was met de subsidieaanvraag. Ook Haaren loopt de forse subsidie van de provincie mis. Brabantscenrum 18 november 2010.

Voor het hele artikel klik hier.

maandag, november 15, 2010

 

Verbindende projecten in Noordoost Brabant

Een mooie regio onder de aandacht brengen

Kriekenputoverleg
Vandaag kwamen op initiatief van stichting Maas Meanders en het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij een aantal vertegenwoordigers van de recreatie/toeristische branche uit Noord Oost Brabant in de Kriekenput in Herpen bij elkaar. Het doel van de avond was om na te gaan of er behoefte is om meer met elkaar samen te werken. Om de aanwezigen te inspireren verzorgden Erik van Nuland van TOP Brabant en Paul Kempen van Platteland Vakantieland een presentatie. Erik vertelde over de ontwikkeling van toerisme en recreatie in Brabant. Paul belichte de kansen en mogelijkheden van het landelijke initiatief Platteland Vakantieland, wat met behulp van financiële steun van de provincie mogelijk is gemaakt. Wim Hoezen, kwartiermaker van de Maasmeanders demonstreerde een Informatiezuil met kaartjes. Deze kaartjes verwijzen naar diverse vrijetijds voorzieningen ingedeeld in rubrieken zoals, “eten, drinken en uitgaan”, “overnachten”, “Bezienswaardigheden & attracties” , “Kunst & Cultuur”, “Inspanning & ontspanning” en “nuttige diensten”. Inwoners en bezoekers kunnen gratis deze kaartjes meenemen waardoor men de belangrijkste gegevens direct bij de hand heeft zoals adres en telefoon -email en Internet adres. Het is een beproeft systeem om op eenvoudige en voordelige wijze een gebied te profileren met de attracties die er zijn. In RBT Rivierenland (Gelderland) en het gebied van de Maasmeanders werkt het systeem naar tevredenheid.

Verbindendeprojecten
Aanwezigen waren het unaniem met elkaar eens. Nut en noodzaak om met elkaar samen te werken om deze mooie regio nog beter onder de aandacht te brengen staat buiten discussie. Ze waren het er ook over eens dat er geen behoefte was aan een zoveelste overlegclub of platform. De aanwezigen verzochten de initiatiefnemers om met verbindendeprojecten te komen. Een verbindend project is een project wat meerwaarde heeft voor de T&R ondernemers in de 21 gemeenten die samen de Brabantse Maasvallei vormen maar nog belangrijker projecten met meerwaarde voor toeristen, recreanten en bewoners in het gebied.

Als eerste project zullen de informatiezuilen over de gehele Brabantse Maasvallei uitgerold worden.

Nieuwe verbindende projecten of ideeën kunnen aangemeld worden bij:

Wim Hoezen tel. 0412 492 257
Twan Goossens tel. 06 51 63 1647

zondag, november 14, 2010

 

Maatschappelijk Verantwoord Boeren (MVB)

Nieuwe Landbouw vraagt Nieuwe Ondernemers

Agrariers die hun bedrijf willen vergroten moeten nieuwe wegen inslaan. Traditioneel rekende zijn adviseur uit of het economisch rendabel was en hij regelde de vergunningen. De gemeente controleerde of er aan alle voorwaarden voldaan werd en nam een beslissing. Vandaag de dag komt er meer bij kijken. Naast zijn eigenbelang (profit) moet een moderne ondernemer aandacht hebben voor zijn omgeving (people en planet). Met te weinig aandacht voor de omgeving (wettelijke minimumeisen) creëer je onvoldoende draagvlak en red je het niet meer om je plan te realiseren. Maar het plan moet natuurlijk wel economisch rendabel blijven. Duurzame elementen met veel effect en weinig kosten ('laag hangend fruit') zijn aantrekkelijker dan maatregelen die veel kosten en weinig opleveren. Nieuwe ondernemers zullen zich hierin moeten verdiepen. Welke systemen en methoden op het gebied van het verbeteren van dierenwelzijn, reduceren overlast, verlagen gezondheidrisico, mestverwerking, energieproductie, etc etc zijn er beschikbaar. Wat kosten ze? en hoe worden ze gewaardeerd?

Kortom agrariërs moeten Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Maatschappelijk Verantwoord Boeren (MVB) om hun 'licence to produce' te verkrijgen.

Ze zullen een keuze moeten maken wat wel toegepast wordt en wat niet. Door goede keuzes te maken kan een nieuwe ondernemer zich van zijn concurrenten onderscheiden.Voor het maken van een juiste keuze moet de nieuwe ondernemer zich niet alleen verdiepen in techniek en beschikbare methodes. Hij zal in gesprek moeten gaan met zijn omgeving. Vraag een locale natuurbeschermer waar je het beste een plek kunt maken voor een uilenkast. Vraag het waterschap wat slimme methodes zijn om water te hergebruiken. Laat een leverancier eens uitrekenen of een zonnecollector of zonnepanelen rendabel zijn, overweeg in samenspraak met de buren een abonnement op Geurwatch , en vraag een financieel adviseur uit te rekenen wat de fiscale voordelen zijn van de te nemen maatregelen. Kortom verdiep je in "Maatschappelijk Verantwoord Boeren" (MVB).

Als het plan bijna klaar is en de drie P's goed in balans zijn wordt het tijd om het plan naar buiten te brengen. Nodig alle stakeholders (belanghebbenden) uit en presenteer het plan op locatie. De aanwezige kunnen vragen stellen. Dan wordt duidelijk of het een gedragen plan is en of de tijd rijp is om een gemotiveerd principeverzoek bij de gemeente in te dienen.

Een nieuwe ondernemer moet van vele markten thuis zijn. Want ook vragen; wat is de toegevoegde waarde aan het agro- en foodcomplex? wat is de bijdrage aan de Brabantse economie? worden locale ondernemers ingeschakeld voor de bouw? is het nog wel een gezinsbedrijf? waarom wordt al dan niet voor massaproductie gekozen? komt er een zichtstal? wat wordt gedaan om de foodmiles te reduceren? kunnen tijdens een stakeholders bijeenkomst gesteld worden.

Voor een goede voorbereiding, het organiseren van de stakeholdersbijeenkomst en het opstellen van het gemotiveerd principeverzoek kunnen initiatiefnemers een beroep op de streekmanager Peel & Maas/Maas & Meierij doen. Voor wat betreft het gemotiveerde principeverzoek wordt samengewerkt met een select aantal planologen met veel ervaring in het buitengebied.

Voor meer informatie: http://www.maatschappelijkverantwoordboeren.nl/

zaterdag, november 13, 2010

 

Brabant Solar

De bijeenkomst op 21 oktober gemist?

Geen probleem hier twee presentaties en een verslag van de vragen die door de aanwezigen gesteld zijn met de antwoorden.

Presentatie BOM
Presentatie Horizon
Verslag

Voor meer informatie klik hier.

 

Geurwatch

Het buitengebied is van ons allemaal is het nieuwe beleid van de overheid

In het verleden lag het primaat op het platteland bij de agrarische sector. Vandaag en in de toekomst wordt steeds vaker ook een beroep op het buitengebied gedaan voor andere functies zoals recreatie & toerisme, niet agrarische bedrijvigheid en landelijk wonen. Agrariërs en hun omgeving krijgen meer met elkaar te maken. Agrariërs die een beroep doen op de overheid voor planologische medewerking zullen moeten aantonen wat hun bijdrage is aan de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied (license to produce). Het reduceren van ammoniak, fijnstof en geur zijn daarbij belangrijke elementen. Om deze overlast te reduceren kunnen luchtwassers ingezet worden. Geurwatch heeft als doel de effectiviteit van luchtwassers te waarborgen en te verbeteren. Geurwatch werkt in opdracht van ondernemers, overheden en burgers.

Voor meer informatie: www.geurwatch.nl

vrijdag, november 12, 2010

 

IDOP Sint Agatha gemeente Cuijk

Gedeputeerde Van Haaften op IDOP-toer

In het kader van de IDOP-toer brengt gedeputeerde Brigite van Haaften-Harkema donderdag 18 november een werkbezoek aan Sint Agatha. Sint Agatha behoort tot de 33 dorpen in Noord-Brabant waar burgers, dorpsraden, ondernemers en organisaties op het terrein van wonen-zorg-welzijn samen met de gemeente druk bezig zijn met het uitvoeren van integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's). Met financiële steun van de provincie zetten zij zich in om de leefbaarheid van het Brabantse platteland te behouden en te verbeteren.
Geduteerde Van Haaften, die vergezeld wordt van een aantal statenleden, bekijkt ondermeer de locatie van de geplande multifunctionele accommodatie (onderdeel van de het IDOP). Het werkbezoek bestaat verder uit een presentatie over het leefbaarheidproject en een gesprek met de lokale betrokkenen over de ervaringen met het IDOP-project. Kliknieuws 12 november 2010.

 

Vetrina Land van CuijkLokale communicatie-adviseurs in het Land van Cuijk hebben de krachten gebundeld onder de noemer 'Vetrina Land van Cuijk'. Via het nieuwe platform willen de ondernemers zich samen sterk maken voor promotie van de regio en zo de vijf gemeenten de helpende hand bieden. Op een een relatief klein gebied is er een enorm gevarieerd aanbod van recreatieve en toeristische mogelijkheden, zo vinden de ondernemers. Om de samenwerking een gezicht te geven, is de website http://www.landvancuijk.nl/ gelanceerd en een passende huisstijl ontwikkeld. In principe mag iedereeen, die iets wil organiseren op het gebied van recreatie en toerisme in het Land van Cuijk, gebruik maken van de huisstijl en het logo. Het platvorm Vetrina zal ook als denktank fungeren waar kennis en ideeën worden ingebracht om zo actief bij te dragen tot de herkenbaarheid van het land van Cuijk.

Vetrina Land van Cuijk is een initiatief van streekhuis Peel & Maas.

donderdag, november 11, 2010

 

Maatschappelijk innoveren in spannende tijden

Introductie
Binnen het brede werkveld van de groene ruimte zijn er veel verschillende partijen actief, met eigen belangen en doelen. Maar zij staan ook voor een gezamenlijke opgave. Immers, vraagstukken op het gebied van behoud en herstel van biodiversiteit, vitaliteit en identiteit van het platteland, ruimte voor water en klimaatverandering kunnen niet door individuele partijen worden opgelost. Dit vraagt om maatschappelijke innovaties of zelfs systeem-innovaties, waarbij het niet alleen gaat om op zichzelf staande vernieuwing die door enkele mensen tot stand wordt gebracht, maar om veranderingen in kijken, denken en handelen. Maar hoe doet u dat?
Om een duurzame verandering te bereiken, is inzicht nodig in processen van transities en innovaties. Grote lijnen en visies enerzijds en kleine stapjes en ondernemerschap anderzijds moeten verbonden worden tot een eindresultaat. Deze cursus over maatschappelijk innoveren ontwikkelt uw vermogen om daarin het verschil te maken.

De cursus behandelt
Deze intensieve driedaagse cursus geeft u inzicht in de praktijk en de theorie van maatschappelijke innoveren.
Maatschappelijke innovatie vergt zowel kennis van inhoud als van proces, maar vooral ook van de wisselwerking daartussen. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het begrijpen, het ontwerpen, het organiseren en het verankeren van het proces. Tevens komt de donkere kant van innoveren aan de orde: tegenslagen, vastlopers, bloopers, etc.
U gaat gedurende deze drie dagen aan de slag met uw eigen innovatieprogramma. De opbrengst is een tastbaar en concreet plan van aanpak waar u direct profijt van ondervindt. Daarnaast leert u uw eigen stijl bij het vormgeven van maatschappelijke innovaties te benoemen en hierin te variëren als de situatie daarom vraagt. Er wordt veel individuele feedback gegeven en er wordt veel gebruik gemaakt van de kennis in de groep.

Doelgroep
Deze cursus is interessant voor u als u in de dagelijkse praktijk betrokken bent bij het realiseren van innovaties en veranderingen, in het bijzonder op de terreinen landbouw, voedsel, water, klimaat en de groene leefomgeving. U bent bijvoorbeeld als programmamanager, projectleider, beleidsmedewerker of adviseur werkzaam binnen deze thematieken. Voor de cursus is een HBO- of WO-niveau in het werk vereist. Vanuit uw werkervaring kunt u een relevante casus formuleren.

Aan deze cursus wordt een bijdrage geleverd door streekmanager Twan Goossens.

Brochurewoensdag, november 10, 2010

 

Concreet maken van ideeën

Leergang Innovatief Ondernemerschap Recreatie & Toerisme

Creatieve en innovatieve ideeën zijn er genoeg binnen de toeristische en recreatieve sector in Noordoost-Brabant. Vaak ontbreekt het echter aan de kennis en de vaardigheden om de ideeën concreet te maken. De Leergang Innovatief Ondernemerschap in Recreatie & Toerisme wil juist op dat gebied bedrijven helpen. Met steun van de 5-sterrenregio start dit initiatief nu in Noordoost-Brabant.

Een goed idee is eigenlijk een eerste stap. Vervolgens moet een ondernemer zich verschillende vragen stellen en stappen zetten om het te realiseren. “Een eerste vraag gaat dan bijvoorbeeld om de haalbaarheid. Kan het plan wel gerealiseerd worden?”, licht Femke Arts toe. Vanuit de Kamer van Koophandel Brabant begeleidt ze de opzet van de Leergang. “Verder dient een ondernemer te kijken naar zaken als het onderscheidend vermogen van zijn idee. Is het idee wel zoveel anders dan alle andere initiatieven binnen de sector?” De antwoorden op deze en andere essentiële vragen worden tijdens zes workshops gezocht.

Wezenlijke stappen
In de praktijk blijken ondernemers uit de toeristische en recreatieve sector het namelijk lastig te vinden om deze vraagstukken te tackelen. “Terwijl het wel wezenlijke stappen zijn om een idee concreet te maken. Een ondernemer dient dan toch een visie te ontwikkelen”, vervolgt ze. “De Leergang is opgezet om dat samen met de ondernemer te doen. Dat betekent dat een groot deel van de workshops besteed wordt aan het zelf ontwikkelen van die visie. Na een gedeelte theorie en uitleg gaan de deelnemers individueel, met hulp van de deskundigen, aan de slag. Omdat de ideeën en plannen heel specifiek zijn.” Overigens strekt de ondersteuning vanuit de Leergang verder dan alleen de zes workshops. Ook tussendoor en achteraf is er de mogelijkheid om advies in te winnen. “Bovendien bouwen de ondernemers een netwerk op van ondernemers uit de sector, die op dezelfde golflengte zitten. Dat vinden de deelnemers ook een belangrijk effect.”

Aanmelden
De Leergang Innovatief Ondernemerschap in Recreatie & Toerisme vindt al enige tijd in andere regio’s van Brabant plaats. Nu gaat dit ook in Noordoost-Brabant van start. Arts: “Vanuit de Kamer willen we deze Leergang altijd opzetten met een relevante partner uit het betreffende gebied. Binnen Noordoost-Brabant kwamen we daarvoor logischerwijs uit bij de 5-sterrenregio. Het betreft immers innovatief ondernemerschap in een sector die tot de pijlers van de regionale economie behoort.” Binnenkort starten de initiatiefnemers met het werven van bedrijven waarvoor de Leergang interessant zou zijn. Uiteraard is het ook mogelijk voor ondernemers om zich aan te melden. Dat kan door een mail te sturen aan farts@brabant.kvk.nl.

donderdag, november 04, 2010

 

Verplaatsen Dassen in Cuijk

Aandacht dassenfamilie Cuijk terecht

Het ministerie van Landbouw vindt dat de gemeente Cuijk terecht een nieuw leefgebied ontwikkelt voor een dassenfamilie. Dat zegt staatssecretaris Henk Bleker in een antwoord op vragen van VVD Kamerlid Helma Lodders. De vragen werden gesteld omdat in Cuijk een dassenburcht moet verhuizen vanwege de bouw van recreatiepark Dommelsvoort. De verhuizing heeft vertraging opgelopen, waardoor uitstel van de bouw van het park een half miljoen euro per jaar kost. Verder zegt de staatssecretaris dat het ministerie niet kan oordelen of de gemaakte kosten bij de verhuizing acceptabel zijn. Dit is volgens Bleker een afweging die de gemeente zelf moet maken. Het ministerie deelt ook niet de mening van Lodders dat de kosten van de verhuizing te hoog zijn terwijl het met de dassenpopulatie rondom Cuijk goed gesteld is. Bleker zegt daarop dat die gunstige staat juist komt door de instandstandhouding van het leefgebied door de gemeente Cuijk. Leefruimte die verdwijnt, moet op een andere plaats weer gecompenseerd worden. Verder gaat het ministerie nog met de betrokken partijen overleggen hoe ze deze zaak zo snel mogelijk kunnen afhandelen. Gelderlander 4 november 2010.

 

Oerrund replica: Tauros

Mogelijkheden voor veeteelt museum en Kraaijenbergse plassen

Onze huidige runderen werden ongeveer 8000 jaar geleden gedomesticeerd. Ze stammen af van het oerrund waarvan het laatste exemplaar in 1627 in Polen geschoten werd. Onze melkkoeien staan ver af van het oerrund. Maar er zijn nog rassen die minder ver doorgefokt zijn. Bijvoorbeeld het ras wat gebruikt wordt voor stierenvechten in Spanje. Velen hebben geprobeerd het oerrund terug te fokken. De resultaten zijn matig en vaak bezitten de dieren kwaliteiten, bijvoorbeeld agressief gedrag, die verhinderen ze als grote grazer in natuurgebied in te zetten. Nieuwe technieken dienen zich de laatste jaren aan. Zo is het mogelijk om uit DNA resten van oude botten en kiezen van oerrunderen een goed beeld te bepalen hoe het oerrund er genetisch uitgezien heeft. Vervolgens is het mogelijk om middels DNA onderzoek die rassen op te sporen die overeenkomsten hebben met het oerrund. Door deze rassen te kruisen zullen er nakomelingen onstaan die meer of minder op het oerrund lijken. Door met de exemplaren verder te fokken die het meest op het oerrund lijken kun je na een aantal generaties aardig in de buurt komen van het oerrund. De stichting Taurus die in Nederland 500 grote grazers in natuurgebieden beheert heeft het plan opgepakt om zo goed als mogelijk het oerrund terug te fokken. Ze doen dit Tauros project in samenwerking met prof. Van Arendonk van Wageningen Universiteit. Een artikel in Time magazine heeft veel los gemaakt. Het project kreeg al aandacht uit tientallen landen uit de hele wereld o.a. Brazilië en Iran.

Het streekhuis Peel & Maas heeft de stichting Taurus in contact gebracht met de voorzitter van het Veeteelt Museum in Beers. Dit is het enige museum in Nederland op dit gebied en het grootste veeteelt museum in Europa. Stichting Taurus is namelijk op zoek naar een locatie om voorlichting te geven over het project en ze heeft een plaats nodig waar de teruggefokte dieren kunnen grazen. Aan de andere kant van de weg van het museum heeft het Brabants landschap 100 ha natuurgebied wat door grote grazers onderhouden moet worden. Mogelijkheden om er iets moois van te maken zijn aanwezig.

dinsdag, november 02, 2010

 

LOG Graspeel gemeente Mill & Sint Hubert

Mill wil snelheid met procedure Graspeel

'Het kan niet zo zijn dat u via het veranderen van de (spel)regels al onze inspanningen en investeringen teniet doet.' De gemeente Mill en Sint Hubert schrijft dat in een brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.Mill wil dat de provincie opschiet met de procedures rond landbouwontwikkelingsgebied (log) Graspeel bij Langenboom.Gemeenten die een log aan het maken zijn, kunnen voor 1 januari bij de provincie 'lopende zaken' melden bij de provincie. Dat zijn onderhandelingen met ondernemers die in het gebied worden geplaatst die al zolang lopen dat ze nog onder de oude regels vallen. Dat betekent dat ze nog wel tot maximaal 3 hectare een bedrijf kunnen bouwen, en niet tot maximaal 1,5 hectare zoals de provincie in maart van dit jaar besloot.De twee varkenshouders uit Sint Hubert die naar Graspeel willen verhuizen hebben jaren geleden met de gemeente Mill afgesproken dat ze een bouwblok van maximaal 3 hectare in het landbouwontwikkelingsgebied krijgen. Daar willen de ondernemers graag aan vast houden.
Gelderlander 2 november 2010.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?