donderdag, november 25, 2010

 

Veehouders passen bedrijf aan of stoppen

Dertig tot vijftig procent agrarische bedrijven stopt door nieuwe regelgeving

Een varkenshouder aan de Jekschotstraat in Zijtaart mag het bouwblok op zijn perceel vergroten van 0,71 naar 1,5 hectare. Dit is nodig om te kunnen voldoen aan het Besluit huisvesting veehouderij dat per 1 januari 2013 ingaat.“Het besluit heeft betrekking op de maatregelen die agrariërs moeten nemen om de uitstoot van ammoniak tegen te gaan”, legt wethouder Jan van Burgsteden uit. “Hierover zijn alle agrariërs per brief geïnformeerd. Er zijn ook informatiebijeenkomsten van het ZLTO geweest.” Aan agrariërs heeft de gemeente Veghel gevraagd of én hoe ze de noodzakelijke aanpassingen van hun stallen willen realiseren. Het college moet daar uiteindelijk een oordeel over vellen. De Zijtaartse ondernemer loopt volgens de wethouder voorop op de nieuwe regelgeving die in 2013 ingaat. “We hebben op dit moment zo’n tachtig aanvragen van agrariërs binnen”, weet Van Burgsteden. “Zij zullen allemaal moeten investeren, want de huisvesting moet in orde zijn.” Er zijn geen subsidiepotjes die kunnen worden aangesproken. Het vermoeden bestaat dan ook dat door de nieuwe regelgeving zo’n dertig tot vijftig procent van de agrarische bedrijven zal stoppen. Kliknieuws 25 november 2010.
Bedrijfsbeeindigers kunnen bij het regelen van een nieuwe bestemming een beroep doen op de streekmanager in hun gebied.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?