dinsdag, mei 31, 2011

 

Inzage plannen Dommelsvoort

De vijfde wethouder in vijftien jaren. “Een wrange constatering”, aldus wethouder Michiel van Veen gisteren tijdens de informatieavond over waterrecreatiepark Dommelsvoort aan de Kraaijenbergse plassen in Cuijk.

“Toch is er een grote stap gemaakt”, gaat Van Veen verder, “de grootste hobbels en bezwaren zijn zoveel mogelijk opgeheven. Het project heeft dan ook wel degelijk veel slagingskans. Er is nu een concrete planning, een bestemmingsplan en een milieueffectrapportage.”
Vanaf 8 juni tot en met 5 juli liggen ter inzage bij de gemeente de (voor)ontwerpen van het Aquahotel, het waterpark én het totaalplan in de vorm van het ontwerp MER. Naar verwachting stemt in maart 2012 de Cuijkse raad over het bestemmingsplan.

Plassen
Een ontsluitingsweg verbindt het waterpark met de provinciale weg naar Grave en Beers. Waterpark Dommelsvoort is in de plannen opgedeeld in verschillende (woon)eilandengroepen. Zo is er een gedeelte ingeruimd voor welness-, winkels en andere voorzieningen -het zogenaamde schiereiland-, een natuureiland met boomgaard en strand en een meer stedelijk gedeelte met jachthaven en het Aquahotel. De brug tussen Linden en Beers blijft in de ontwerpen bestaan. Ook is er in de plannen rekening gehouden met het verleggen van een gasleiding en de verplaatsing van de dassenburcht naar het Gassels Broek.

Hotel
Het Aquahotel van Fitland heeft in ontwerp een toren met twee vleugels, die ieder 180 kamers hebben. De toren wordt gebouwd rondom de staalconstructie die de Sint Janskathedraal in Den Bosch tijdens renovatie heeft gesteund. Tevens wordt er een fitnessruimte, vergaderruimten, ruimten voor cosmetische behandelingen een theater, casino en driving range voor golf verwezenlijkt. Het hotel krijgt naar alle waarschijnlijkheid ook een floatel of bedrijfsvaartuig dat ook kan worden ingezet voor recreatieve doeleinden. Kliknieuws 31 mei 2011.

 

Mill: rem op Reconstructie?

Afgezien van de fractie AB’90, die de reconstructiewerken liefst ongeschonden ziet doorgaan, willen de overige fracties in de gemeenteraad van Mill hier toch wel het mes in zetten.

“Wij zijn niet voor deze bezuinigingen op dit onderwerp”, sprak AB’90-woordvoerder Rietveld. “Voorlopig zien wij nog mogelijkheden om de laatste snippers van de reconstructie uit te voeren.” CDA, VKP en Dorpslijst Langenboom willen minder geld steken in een verbreding van het fiets-voetpad langs het Peelkanaal en de natte Ecologische Verbindingszones (EVZ’s) niet uitvoeren. Het voetpad bij De Kuilen mag er wel komen, maar dan als struinpad en niet met een dure verharding.
VKP-fractieleider Sjors van Kempen was heel helder. “We moeten structureel 50.000 euro bezuinigingen op de reconstructiedoelen.”

Zijn CDA-collega Carel van Genugten was het eens met bezuinigen, maar wenste wel een kanttekening te plaatsen. “We moeten even pas op de plaats maken. We kunnen pas verder als er geld wordt gevonden binnen de begrotingen van Ruimtelijke Ordening of Ruimtelijk Beheer.” Kliknieuws 31 mei 2011.

zaterdag, mei 28, 2011

 

Mill & Sint Hubert willen verder met streekmanager

De gemeente Mill en Sint Hubert gaat natuurgebied De Kuilen verkopen als bezuinigingsmaatregel. Dat levert een eenmalige opbrengst op van 370.000 euro en een jaarlijkse besparing van 10.000 euro. Ook de bossen gaan in de verkoop (280.000 euro).
De streekmanager mag blijven. Dat besloot de Millse gemeenteraad gisteravond tijdens de bespreking van de 74 bezuinigingsvoorstellen van B en W. CDA en VKP maakten bij de verkoop van De Kuilen de opmerking dat het recreatieve gedeelte (zwemwater en strand) eigendom van de gemeente moet blijven.
Ook bij de streekmanager – die in het Land van Cuijk en enkele gemeenten daarbuiten projecten begeleidt van economische, recreatieve en sociale aard – plaatste het CDA een kanttekening. "Het is wel van belang dat alle gemeenten met de streekmanager door willen gaan", zei CDA-fractievoorzitter Carel van Genugten. Boxmeer heeft al laten weten niet door te willen gaan met de streekmanager. Gelderlander 27 mei 2011.

dinsdag, mei 24, 2011

 

Samenwerken in de Maasvallei

Vandaag werd de tweede bijeenkomst gehouden voor vrijetijdsondernemers uit de Maasvallei die vooruit willen door samen te werken. Het eerste overleg werd 15 november gehouden in de Kriekkeput en was gericht op Noordoost Brabant. Dit maal waren we te gast in het Van Der Valk Hotel in Cuijk. Aangezien de Maas geen grens maar juist een aantrekkelijke verbinding is werden voor deze bijeenkomst ook vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden uit het Land van Maas en Waal, de kop van Noord Limburg en het zuidelijke KAN gebied uitgenodigd. Een aantal gastsprekers gaven hun visie op de kansen en mogelijkheden om in een groter gebied samen te werken zonder dat dit ten koste gaat van de identiteit van de bestaande samenwerkingsverbanden. Een aantal ideeen werd besproken. De komende maanden wordt onderzocht hoe hier nader invulling aan gegeven kan worden.

Projectideeen

Participerende ondernemersverenigingen worden uitgenodigd om hun ideeën die geschikt zijn om een groter gebied te profileren met elkaar te delen. Op dit moment zijn hiervoor twee initiatieven aangemeld.

1. Informatiezuilen, voor informatie klik hier.
2. Solbike, voor informatie kik hier.

Belangstellenden voor het project Solbike kunnen zich bij Twan Goossens aanmelden voor een informatieavond die op donderdag 9 juni in de Heksenboom in Sint Anthonis gehouden wordt.

“Samenwerken in de Maasvallei” is een initiatief van stichting Maasmeanders en wordt ondersteund door de streekmanager en gebiedsondersteuner Sarah Schendeler van het RMB.


maandag, mei 23, 2011

 

1960 plattelandsondernemers in Noordoost Brabant

Het streekhuis vroeg de makers van www.plattelandvakantieland.nl om alle plattelandsondernemers in de 20 samenwerkende gemeenten van Noordoost Brabant te bundelen en gezamelijk te presenteren. Het resultaat is 1960 ondernemers of te wel bijna 100 ondernemers per gemeente. Voor het resultaat kijk op www.brabantsemaasvallei.nl

zaterdag, mei 21, 2011

 

Boertelketen groeit gestaag

Enkele jaren geleden werd het eerste Boertel van Nederland in Wanroij geopend. De streekmanager ging op zoek naar vergelijkbare locaties en nodigde de eigenaren uit om in Wanroij met elkaar kennis te maken. Een aantal aanwezigen zagen de voordelen van samenwerken en reageerden enthousiast. De vereniging van Boertel eigenaren was geboren. Han van Hees werd gevraagd om de coordinatie te verzorgen. Dit bleef niet zonder succes. Inmiddels is het samenwerkingsverband uitgegroeid naar 18 boertels. Het nieuwste Boertel is recent in Noord Holland van start gegaan. Voor meer informatie zie de website http://www.boertel.nl/

donderdag, mei 19, 2011

 

Doorstroom

Gemeenten kunnen veel meer sturing geven aan nieuwe initiatieven in hun buitengebied. De structuurvisie en het bestemmingsplan geven hiervoor goede mogelijkheden. In een handreiking die de VNG onlangs uitbracht vinden bestuurders en ambtenaren hiervoor concrete aanwijzingen. Nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied zijn voor gemeenten een van de belangrijke ontwikkelingen, die ze via hun ruimtelijk beleid kunnen sturen. Traditionele bestemmingsplannen bieden daarvoor vaak niet de gewenste ruimte. Om zaken goed te regelen is namelijk méér nodig dan beleid rond vrijkomende agrarische bebouwing of regels om extra verkeer in goede banen te leiden.

Voor de handreiking klik hier.

Nieuw project "Doorstroom"

Samen met de gemeente Oss werkt de streekmanager aan het project "Doorstroom". Een project dat tot doel heeft om aanvragen van initiatiefnemers snel en vlot systematisch af te handelen. De streekmanager zorgt daarbij samen met de ondernemers voor een goede voorbereiding van de plannen en hij maakt ze wegwijs in de ingewikkelde RO procedures. Wanneer nodig dan wordt de ondernemer in contact gebracht met een ervaren planoloog die goed op de hoogte is met het beleid, regels en plannen van provincie en gemeente. De streekmanager zorgt voor een goede afstemming tussen ondernemer, overheid en planoloog. Zo wordt de proceduretijd verkort, wordt op kosten bespaard en komen er meer initiatieven van de grond. Gemeenten in Noordoost Brabant die meer willen weten over "Doorstroom" kunnen met streekmanager Twan Goossens contact opnemen.

 

Dialoog Megastallen

Waarom een maatschappelijke dialoog?

De maatschappelijke dialoog over megastallen moet een helder beeld opleveren van alle visies op de gewenste ontwikkeling van de veehouderij in Nederland. Het door velen gebruikte woord 'megastallen' geeft aan dat de schaalgrootte van veehouderijbedrijven een belangrijk onderwerp is.Staatssecretaris Henk Bleker wil graag weten welke relaties u ziet tussen de grootte van stallen en de mogelijkheden om te ondernemen, de wijze waarop er voor melkkoeien, varkens, kippen en melkgeiten gezorgd wordt en de gevolgen die er zijn voor volksgezondheid, milieu en landschap.

www.dialoogmegastallen.nl

 

Fietsen doe je in BrabantMeer info klik hier.

 

Wandelroutenetwerk Brabant

Realisatie Nederlands grootste aaneengesloten Wandelroutenetwerk

Het wandelroutenetwerk van Noord-Brabant wordt eind mei met bijna 1.800 kilometer uitgebreid. De uitbreiding vindt plaats in drie gebieden: Hart van Brabant (600 km), Het Groene Woud (850 km) en Wijde Biesbosch Noord (315 km). De eerste twee netwerken worden zondag 29 mei geopend, het derde op zaterdag 4 juni. Met deze uitbreidingen komt de totale omvang van het wandelroutenetwerk in Noord-Brabant op bijna 6.100 km en is daarmee veruit het grootste in Nederland.

Het wandelroutenetwerk werkt door middel van knooppunten, net als het fietsroutenetwerk. Dit geeft de wandelaar de mogelijkheid om een tocht uit te kiezen die aansluit bij zijn eigen wensen,variërend van een ommetje in de eigen woonomgeving tot (meerdaagse) tochten voor de geoefende wandelaar. De nieuwe uitbreiding maakt het mogelijk om vanaf Nationaal Park De Biesbosch, via Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen naar Nationaal Landschap Het Groene Woud te wandelen via de knooppunten van het wandelroutenetwerk.

Vrijwilligers
In totaal hebben honderden vrijwilligers meegewerkt aan de totstandkoming van de uitbreiding van het wandelroutenetwerk. Hiermee is verzekerd dat het wandelroutenetwerk langs de mooiste stukjes Brabant gaat, maar ook dat er veel draagvlak is voor het nieuwe netwerk. Enthousiaste wandelaars, sportverenigingen en leden van plaatselijke heemkundekringen en natuurwerkgroepen zijn daarbij eendrachtig te werk gegaan.

Opening & wandelevenement
De wandelroutenetwerken Hart van Brabant en Het Groene Woud worden officieel geopend op zondag 29 mei 2011 en dat van Wijde Biesbosch Noord op zaterdag 4 juni 2011. De wandelkaarten en bijbehorende korte, lange en meerdaagse themaroutes zijn vanaf de opening verkrijgbaar bij VVV’s en andere lokale verkooppunten. In Het Groene Woud is aan de opening het voor iedereen toegankelijke wandelevenement ‘Aan de wandel in Het Groene Woud’ gekoppeld. Vanaf de zeven bezoekerscentra in Het Groene Woud starten die dag wandelingen van vijf en tien kilometer. Bij de bezoekerscentra zijn vele activiteiten georganiseerd zoals proeverijen, demonstraties en prijsvragen.

Financiering
De uitbreiding van het wandelroutenetwerk in Noord-Brabant is gerealiseerd met financiële bijdragen van Europa (Interreg IVa en POP), Provincie Noord-Brabant, de gebiedscommissie Wijde Biesbosch Zuid, de betrokken gemeenten, Midpoint Brabant, Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant en Streekfonds Het Groene Woud.

Het Land van Cuijk, Boekel en Veghel is de laatste witte vlek op de wandelroutenetwerk kaart in Brabant. Er wordt inmiddels, mede op initiatief van het streekhuis, hard aan gewerkt om dit gebied op het Brabantse netwerk aan te sluiten.

dinsdag, mei 17, 2011

 

Het Brabants Boeren Diploma


Op initiatief van het streekhuis werden ondernemers in de regio Oss, Uden, Veghel met elkaar in contact gebracht. Het resultaat was het oprichten van Plattelandskring Toerisme regio Oss, Uden, Veghel. Vorig jaar organisseerde ze op hun locaties bolderkar wandelroutes. In 2011 presenteren ze het: Het Brabants Boeren Diploma!

Bezoek leuke accommodaties en ontvang na afloop een heus Brabants Boerendiploma!

Ontdek het boerenleven van vroeger en nu! Bent u ook graag in de buitenlucht en wilt u dit het liefst met iets leerzaams of actiefs combineren? Maak dan kennis met het Brabants Boerendiploma. Op originele wijze leert u de historie van het boerenland kennen. U kunt een boerenbedstee bekijken en een molen bezoeken. U leert over paarden, koeien, hooibergen, gewassen, streekproducten en over het transport van honderd jaar geleden. Gepassioneerde mensen met liefde voor het platteland leren u graag iets over dit mooie stukje Brabant, terwijl u heerlijk van de buitenlucht en het boerenlandschap kunt genieten. Bezoek alle vijf de accommodaties en laat u verrassen door heerlijke lekkernijen, lachwekkende activiteiten en de echte Brabantse gemoedelijkheid.

De deelnemende ondernemers:

De Brabantse Hoeve in Volkel
Aan de naam: “Brabantse Hoeve in Volkel” is meteen af te lijden dat het ’n oude boerderij van zo’n 100 jaar geleden is. Deze is omgebouwd en met 5 unieke B&B kamers in stijl.
Een oud Brabants koffiehuijs met groot boeren terras zorgt dat onze gasten ‘n (h)eerlijk horecagevoel beleven. Je bezoekt korenmolen “de nije kreiter” en leert alles over het “muldersleven” uit de vorige eeuw. Aan de hand van een informatiebord leer je in de hoeve nog meer van het boeren buitenleven.

De Buitenhorst in Schaijk
Weet u hoeveel uur een koe slaapt?
Tijdens de ‘koe-weetjes-wandeling’ ontdekt en leert u allerlei leuke en interessante dingen over onze koeien. Met een gevulde weetjesmand met spelletjes en vragen maakt u een wandeling door natuurgebied De Maashorst. En... na afloop natuurlijk nog even bij de koeien kijken.
U gaat heel wat koewijzer naar huis!

Speciaalbierbrouwerij in Oijen
Bij Speciaalbierbrouwerij Oijen treft u nog de ambachtelijke geoogste granen waaronder het oeroude Spelt. Hiermee wordt wekelijks heerlijk bier gebrouwen. De brouwer vertelt u graag over deze producten en het proces.
U kunt er heerlijke bieren proeven maar ook een hapje eten.
En wilt u actief dan kunt u op de klompen, in overall met boerenzakdoek de wei in voor een spelletje boerenkrokket!

De Steltenberg in Volkel
Boer & Boerinnekes uitje. Kom genieten van de vrije natuur en het boerenland aan de bosrand van de Trentse bossen achter in de Peel. Bij de Hooiberg op het erf of in de Vlaamse schuur kunnen wij voor u een gezellige dag in stijl organiseren. Diverse workshops zijn mogelijk en ter afsluiting krijgt u een heerlijke Brabantse broodmaaltijd met iets warms erbij. Een wedstrijdparcours op klompen of eieren vervoeren? Met je diploma op zak en een foto in klederdracht zul je nog vaak terugdenken aan dit boers dagje uit.

Hoeve Baerlo in Keldonk
Bij de Hoeve Baerlo kunt u op het boerderijterras genieten van het buitenleven. In de nabij gelegen wei lopen bontgekleurde Ierse Tinkers, rustige paarden die vroeger ingezet werden om het boerenland te bewerken. De boer vertelt graag over deze lieve paarden maar ook over de eeuwenoude boerderij en het omringende land in het stroomgebied van de Aa. Geniet in alle rust van de paarden, het Brabantse buitenleven en de heerlijke appeltaart op ons boerderijterras.

Het Brabants Boeren diploma is een initiatief van de plattelandskring toerisme regio Oss, Uden, Veghel. De Plattelandskring bestaat uit een aantal bijzondere ondernemingen op het platteland. Ieder jaar zal deze kring een leuke activiteit/actie bedenken en daar uitvoering aan geven. http://www.plattelandskring.nl/ Deze plattelandskring werd opgestart door de streekmanager in navolging van Onderneemsterskrans Land van Cuijk.

woensdag, mei 04, 2011

 

Een ander geluid

'Verbod op megastallen werkt verduurzaming tegen'
Een verbod op megastallen in Nederland betekent een feitelijke export van dierenleed, milieu-ellende en veterinaire risico's naar andere landen. Dit wringt omdat de Nederlandse melkveehouderij door het wegvallen van de Europese subsidies goede kansen heeft om het marktaandeel te vergroten.

Verduurzaming
Vergroting van het marktaandeel zou een geweldige impuls zijn voor de verduurzaming van de Europese dierhouderij als geheel en voor het Europese milieu. Juist omdat Nederland daar logistiek uitstekend voor is gepositioneerd. Nederlandse boeren hebben bovendien het milieumanagement, het dierenwelzijn en de beheersing van veterinaire risico's goed in de vingers. Dat stellen Peter Smeets, Madeleine van Mansfeld, Kees van Diepen en Peter Kuikman van Alterra, onderdeel van Wageningen UR.

Bouwstop
Vooral de melkveehouderij zal in de komende jaren het effect van de door de Tweede Kamer gevraagde bouwstop op megastallen gaan voelen, aldus de Alterra-onderzoekers. Een melkveehouder die boven de grens van het gezinsbedrijf 150 tot 200 melkkoeien wil groeien, moet dat niet geleidelijk doen omdat hij pas voorbij de 800 koeien echt de vruchten van die schaalvergroting gaat plukken. Die schaalsprong wordt door de Tweede Kamer onmogelijk gemaakt.

Agroparken
Een optie kan zijn om de dierhouderij te verplaatsen naar 'agrarische bedrijventerreinen' waar de voordelen van clustering in de vorm van industriële ecologie maximaal zijn. Die ruimtelijke clustering heeft in de glastuinbouw en de industrie wel plaatsgevonden, maar lijkt in de dierhouderij moeilijker uitvoerbaar. De agrologistiek kan echter efficiënter en milieuvriendelijker en met veel minder verkeer.

Buitenlandse belangstelling
Voor het concept van agroparken als onderdeel van duurzame agro-logistieke systemen bestaat grote belangstelling in opkomende economieën zoals China, India, Zuid-Afrika en Mexico. Nederland kan overheden, ondernemers en investeerders in die landen op weg helpen met de innovatiesprong die ze nodig hebben, en die ze ook kunnen betalen, volgens de onderzoekers. Cruciaal bij een succesvolle kennisexport is de praktijkervaring van het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse kennisinstellingen.

Kennisexport
In de huidige discussie over megastallen in Nederland, dreigt het kind met het badwater weggegooid te worden en staat ook de kennisexport op losse schroeven, aldus Smeets, Van Mansveld, Van Diepen en Kuikman. De wereld zal in de komende jaren veel meer vlees en zuivel gaan consumeren. De handelsstromen van voedsel en basisproducten nemen vooral toe vanuit de zich ontwikkelende werelddelen. Het zou een forse bijdrage vanuit Nederland aan een wereldwijde duurzame ontwikkeling zijn als daarbij de ervaring en kennis en groeiende zorgvuldigheid van onze dierhouderij, tuinbouw en agro-logistiek de inspiratiebron kan blijven. Plattelandspost 3 mei 2011.

Lees ook:
Dezelfde argumenten
Opvallend is dat de argumenten van beide partijen dezelfde zijn. Voorstanders weten zeker dat megastallen beter zijn voor dieren, milieu, volksgezondheid, boeren, medewerkers en landschap. Tegenstanders weten zeker dat megastallen juist rampzalig voor dieren, milieu, volksgezondheid, boeren, medewerkers en landschap zijn. Megastallen zijn de enige manier voor boeren om te overleven, volgens voorstanders, terwijl tegenstanders beweren dat boeren die aan zulke enorme investeringen beginnen juist kwetsbaar en afhankelijk van bank, handel, werknemers worden. Voor het hele artikel klik hier.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?