donderdag, maart 31, 2011

 

Verplaatsen bedrijven

Jarenlang hebben provincie en gemeenten gewerkt aan het verplaatsen van intensieve veebedrijven uit gebieden waar ze veel overlast veroorzaken. Door een verbod op megastallen werd dit een halt toegeroepen. Aan een aantal probleemgevallen kan nog medewerking verleend worden.

Kans op nog eens 44 Brabantse megastallen

Voor zeker 44 intensieve veehouderijen in tien Brabantse gemeenten is vóór 1 april bij de provincie ontheffing gevraagd om te kunnen uitbreiden tot maximaal 2,5 hectare. Dat is het formaat van vijf voetbalvelden. Daarbij vijf aanvragen uit Sint Anthonis en één uit Cuijk. Mill kan daar nog met één bedrijf bij komen. Koplopers zijn Oirschot met tien aanvragen en Landerd met vijf aanvragen en vijf al verkregen ontheffingen van het verbod op megastallen. Het risico van schadeclaims is de belangrijkste reden voor gemeenten om deze kwesties op het bord van de provincie te leggen, ook al voldoen boeren niet aan de ontheffingseisen. Alleen Bladel en Haaren weigerden gebruik te maken van de overgangsregeling, bedoeld voor zaken die al vergevorderd waren toen Provinciale Staten vorig jaar de rem zetten op megastallen. Deze gemeenten blokkeerden daarmee definitief de uitbreiding van in totaal zes veehouderijen. Bernheze werd donderdag door de rechter gedwongen voor acht boeren alsnog ontheffing aan te vragen. Ontheffingen zijn nodig om straks in bestemmingsplannen meer ruimte per bedrijf te kunnen opnemen dan de provinciale limiet van 1,5 hectare. In Mill wil varkensboer Van Schipstal aan de Krommedijk naar 2,5 hectare uitbreiden. Maar die ontheffingsaanvraag kan niet zomaar bij de provincie worden ingediend. Dat zegt Jos van den Boogaart, wethouder van de gemeente Mill en Sint Hubert. "De raad heeft een tijd terug besloten om het gezondheidsonderzoek af te wachten. Daarom wordt de bouwoppervlakte van veehouderijen voorlopig op 1,5 hectare gehouden." Dat geldt ook voor de twee verplaatsers in Sint Hubert die naar het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel bij Langenboom willen. Als Mill dan toch een ontheffing voor Van Schipstal zou aanvragen, is dat volgens Van den Boogaart onlogisch. Pas als uit het gezondheidsonderzoek blijkt dat megastallen niet nadelig zijn voor de mensen, kan Mill alsnog tot uitbreiding besluiten. "Maar dat is dan aan de raad", zegt de wethouder. Gelderlander 31 maart 2011

 

Bernheze moet medewerking verlenen aan ontheffing


woensdag, maart 30, 2011

 

Geen verplaatsing Boxmeer

Geen ontheffing twee Boxmeerse veeboeren

Veertien Brabantse intensieve veehouderijen krijgen een ontheffing om hun bedrijf te verplaatsen. Twee Boxmeerse bedrijven krijgen dat niet. De twee Boxmeerse veeboeren die naar het Overloonse landbouwontwikkelingsgebied (log) willen en een streep door hun verzoek krijgen zijn Van der Poel en Linders. In totaal 24 veehouders in Brabant mogen hun bedrijf niet verplaatsen. Eén bedrijf krijgt een gedeeltelijke ontheffing en over enkele aangevraagde ontheffingen moeten GS nog een besluit nemen. Twee veebedrijven uit de gemeente Mill en Sint Hubert mogen wel verplaatsen. Zij gaan naar het log Graspeel bij Langenboom. Het gaat allemaal om intensieve veehouderijen die op 19 maart vorig jaar al bezig waren met het verplaatsen van hun bedrijf uit gebieden dicht bij natuur of woonbebouwing. Toen besloten Provinciale Staten de grootte van intensieve veehouderijen in Brabant te beperken en geen nieuwvestiging meer toe te staan. Alleen boeren die al daadwerkelijk een bedrijfsverplaatsing in gang hadden gezet, konden een ontheffing krijgen. Gelderlander 30 maart 2011.

dinsdag, maart 29, 2011

 

Liberation Route InterationaalKlik op de afbeelding voor een vergroting. Bron: Gelderlander 29 maart 2011.

Samen met mijn collega streekmanager Has van Helvoort ondersteun ik de initiatiefnemers Vrijetijdshuis, Stichting Liberation Route Brabant i.o., Libertypark Overloon en Museum Bevrijdende Vleugels in Best met de realisatie van het Brabantse deel van de Liberation Route die van Engeland, via de corridor in Oost-Brabant naar Berlijn loopt. Streekimpuls Peel & Maas steunt het initiatief met een bijdrage. Streekimpuls Maas tot Meierij heeft een aanvraag in behandeling. En vrijwel alle Brabantse gemeenten die langs de corridor liggen hebben te kennen gegeven medewerking te willen verlenen aan het plaatsen van een of meerdere luisterkeien. Dit is belangrijk om nog enkele overige subsidies te verkrijgen. De kans is groot dat dit gaat lukken en dat Brabant zijn eigen deel van de Liberation Route krijgt.

 

Maashorst nieuwe recreatieve poort bij Vrijeteugel

Start toeristisch seizoen De Maashorst

Ondernemers in de Maashorst bieden in het weekend van 9 en 10 april aangepaste arrangementen en rondleidingen om de bezoeker het gebied te laten ontdekken. Als aftrap openen zaterdag 9 april om 11.00 uur twee nieuwe recreatieve centra, één in Uden bij de Vrije Teugel en één in Schaijk op recreatiepark De Heidebloem. De opening is in handen van twee ‘erg belangrijke Maashorst bewoners’ die later bekend worden gemaakt.

Bij de centra liggen kaarten met hierop aangegeven de ondernemers die deelnemen aan het Open Weekend. Per fiets, te voet of bijvoorbeeld per ezel kan het gebied verkend worden. Het zijn ondernemers verdeeld over het hele Maashorst gebied, Oss, Uden, Bernheze en Landerd. Zij organiseren activiteiten op het gebied van natuur, cultuur, proeverij en speciale arrangementen voor kinderen.Ook wordt in Schaijk de vernieuwde digitale informatiezuil onthuld, waar bezoekers gegevens en uittips over het gebied kunnen opvragen. De complete agenda voor dit weekend waarin de bezoeker centraal staat, is vanaf 7 april te zien op www.demaashorst.nlDe Maashorst werkt continue aan een optimale bereikbaarheid en informatievoorziening om zo de bezoeker kennis te laten maken met de diversiteit van het gebied. In de zomer 2009 is het eerste recreatieve centrum geopend bij De Kriekeput in Herpen. Daarna volgde de centra bij De Heische Tip in Zeeland, Natuurcentrum Slabroek in Nistelrode en Het Bomenpark in Heesch. In opdracht van de Stuurgroep Maashorst heeft de Regio-VVV Meierij & Noordoost-Brabant een nieuw ontwerp laten ontwikkelen voor deze zuilen om de bezoeker nog beter te bedienen. Daarnaast zijn de digitale informatiezuilen gekoppeld aan de centrale database van de Regio-VVV.
Het weekend is een vervolg van het initiatief van Maashorst Betrokken Ondernemen dat eerder in opdracht van de Stuurgroep werd gestart.Kliknieuws 29 maart 2011.

zondag, maart 27, 2011

 

Voorraadkast Vianen gemeente CuijkKlik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Biogas installatie Wanroij


Klik op de afbeelding voor een vergroting.

vrijdag, maart 25, 2011

 

Integraal project

Integraal gebiedsprogramma Laarakkerse Waterleiding van start

Een ecologische verbindingszone langs de beek Laarakkerse Waterleiding, een betere verkaveling, natuurcompensatie en waterberging. In het integraal gebiedsprogramma (IGP) Laarakkerse Waterleiding is dit alles gepland voor het gebied tussen Cuijk, Haps en Sint Agatha. Het IGP kan hiermee bijdragen aan de gewenste dassencorridor tussen het Maasheggengebied en de landgoederenzone ten zuiden van Cuijk. Komend jaar worden ruim 15 kilometer groenstroken aangeplant. Met dit eerste uitvoeringstraject van het IGP is inmiddels gestart. De Laarakkerse Waterleiding is een beek met een hoge natuurwaarde. De natuurcompensatie en waterberging zijn nodig in verband met de geplande aanleg van het regionaal bedrijventerrein Laarakker bij Cuijk. Verbeteren van de verkaveling in het gebied gebeurt via vrijwillige kavelruil. Grondeigenaren krijgen de mogelijkheid natuurelementen aan te leggen op hun land. Die natuurelementen variëren van eenvoudige grasstroken tot houtwallen, boomgaarden, natuurvriendelijke oevers, singels en hagen. De plannen hiervoor worden opgesteld door de Agrarische Natuurvereniging Raamvallei.De gemeente Cuijk, het waterschap Aa en Maas, Dienst Landelijk Gebied (DLG) en de provincie Noord-Brabant werken samen bij de uitvoering van het IGP Laarakkerse Waterleiding. De Agrarische Natuurvereniging Raamvallei, ZLTO, Brabants Landschap en de Dassenwerkgroep Brabant zijn hier ook actief bij betrokken. DLG heeft er als projectleider voor gezorgd dat alle partijen met hun eigen belangen samen de koers voor het gebied hebben uitgestippeld.

 

Bijzonder project in Gassel

Geldprijzen voor 25 Brabantse kernen met pit

De Nederlansche Heidemaatschappij heeft gisteren in het provinciehuis in Den Bosch geldprijzen uitgereikt aan bewoners van 25 buurten in Brabant.Zij deden mee aan de twaalfde ronde van de wedstrijd Kern met Pit. Kern met Pit wil de betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving vergroten.De dorpsraad Gassel (bij Grave) kreeg 1500 euro voor het in de ogen van de jury meest bijzondere project, 'Dorpservicepunt Gassel'. De andere bewonersgroepen ontvingen een cheque van 1000 euro voor het uitvoeren van een project ter verbetering van hun buurt, wijk of dorp. Tot de winnaars behoorden projecten uit Diessen, Goirle, Landhorst, Loosbroek, Odiliapeel, Oostelbeers, Tilburg, Vlijmen, Waalwijk en Boerdonk. Brabantsdagblad 25 maart 2011.

donderdag, maart 24, 2011

 

Keukenhof in Sint Anthonis 

Veghel benut BIO geld voor buitengebied

Veghel wil fietsbrug van BiO-geld

Ongeveer één miljoen euro zit er eind 2011 naar verwachting in de pot met BiO-gelden. Dat geld gaat de gemeente Veghel gebruiken voor ontwikkelingen en projecten in het landelijk gebied. Zo wil men onder andere graag een fietsbrug over het kanaal: van Zijtaart naar De Leest in Veghel.

BiO staat voor Buitengebied in Ontwikkeling. Via die regeling kunnen initiatiefnemers een woning bouwen in het buitengebied; als tegenprestatie slopen ze er bedrijfsgebouwen en/of storten ze een bedrag in het BiO-fonds (meestal een combinatie). Tussen februari 2010 en februari 2011 is er groen licht gegeven aan 17 BiO-woningen. “Daar krijgen we dus inkomsten van”, vertelt wethouder Jan van Burgsteden, die verwacht dat die één miljoen euro bedragen. Dat geld komt ten goede aan het buitengebied. “Dat is het uitgangspunt: dat we het geld terugploegen in het landelijk gebied.” Veghel gaat het geld nu aan projecten ‘oormerken’. Dat houdt in dat het gekoppeld wordt aan projecten. Vier stuks zijn er gekozen: een verdere verknoping van het wandelroutenetwerk, de uitvoering van het natuurbeleidsplan, het Duits Lijntje (dat op termijn als wandel-/fietspad wordt ingericht) en een koppeling van De Maashorst aan Nationaal Landschap Het Groene Woud: het deel Vlagheide-De Leijgraaf. Natuurontwikkeling kan op allerlei manieren, zo legt Van Burgsteden uit: variërend van nieuwe fietspaden tot een brug over het kanaal van Zijtaart naar De Leest in Veghel. Dat laatste is overigens een duidelijke wens van de gemeente. “Als het aan ons ligt, komt die er. Kijk je naar Zijtaart en de fietsroutes, dan is een fietsbrug naar De Leest een nadrukkelijke wens. Die zou ook heel goed aansluiten op het bestaande fietsroutenetwerk.” Eventueel zou het zelfs een innovatieve combinatie kunnen worden met een dierenpassage. Kliknieuws 24 maart 2011.

maandag, maart 21, 2011

 

Innovatief bedrijf na varkenspest

Boerenzoon zet miljoen om met gevelreiniger


Zijn vader zag zijn boerderij eind jaren negentig getroffen worden door de varkenspest. Hij zou het bedrijf bijna gaan overnemen. Maar de verdrietige periode is voorbij: boerenzoon Marcel Hurkmans (33) draait nu een miljoenenbusiness met het reinigen van industriële gevels. Voor veel Brabantse boeren was de lente van 1997 een rampperiode. Zo ook voor de familie van Marcel Hurkmans in Loosbroek. "Toen de stal van mijn vader getroffen werd door de varkenspest, gingen we met zijn allen door een heel verdrietige periode." De overnameplannen van de toen 19-jarige Marcel, die aan de Hogere Agrarische School in Den Bosch studeerde, kwamen op losse schroeven te staan. "De kans dat ik er nog een succesvol bedrijf van kon maken, was te klein." Veertien jaar later is alleen nog een glimlach te zien op het gezicht van vader en moeder Hurkmans. meer: [http://www.sprout.nl/1/19702/home/boerenzoon-zet-miljoen-om-met-gevelreiniger.html]

De broer van Marcel, Dennis Hurkmans bouwde de varkensstallen om tot een conferentieoort http://www.heischehoeve.com/home Artikel Elsevier klik hier.

zondag, maart 20, 2011

 

1000e ruimte voor ruimte kavel

2.400 x 1000m2 aan oude stallen gesloopt

Brabant heeft de duizendste Ruimte voor Ruimte-kavel verkocht. In 2004 startte de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte met de verkoop van de eerste bouwkavels. Ruimte voor Ruimte kan deze kavels aanbieden door de Ruimte voor Ruimte-regeling van het Rijk.

Hierbij zijn veestallen in het buitengebied afgebroken, fosfaatrechten ingeleverd, en mogen in de plaats daarvan aan de randen van steden en dorpen in Noord-Brabant bouwkavels worden uitgegeven. Met de verkoop van de 1000e kavel is de provincie onderweg om de kosten terug te verdienen van de grootscheepse sloop van stallen. Doelstelling is om 2.400 kavels te verkopen. Dat betekent dat de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte nog 1.400 bouwkavels te gaan heeft.

Vanwege de mijlpaal zijn tijdens de Regionale Nieuwbouwbeurs in Eindhoven de 1000e kavelkopers van een Ruimte voor Ruimte kavel in het zonnetje gezet. Onder veel belangstelling reikte Gedeputeerde Ruud van Heugten zaterdag aan de kopers een waardecheque uit van 5.000 euro.

Die cheque ging naar vier kopers. Zij besloten gelijktijdig een bouwkavel te kopen in een bouwproject in Haaren. De cheques kunnen worden gebruikt voor het nemen van duurzame maatregelen aan de woning. Gelderlander 20 maart 2011.

 

Buurtsuper Langenboom

Via internet in de Dagwinkel bestellen

De Dagwinkel aan de Dennendijk in Langenboom heeft nu via www.dagwinkellangenboom.nl ook een online vestiging. Hierdoor kunnen boodschappen nu ook via internet besteld en vervolgens bezorgd worden. De Dagwinkel van Leon en Petra van den Boom in Langenboom is sinds juni open. Daarmee heeft het dorp weer een eigen supermarkt gekregen. Gelderlander 19 maart 2011.

De buurtsuper in Langenboom is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Streekimpuls Peel en Maas.

zaterdag, maart 19, 2011

 

Zembla, het stinkt in Brabant

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

De afgelopen eeuw is een kleinschalige ambachtelijke landbouw grotendeels omgezet in een grootschalige industriële landbouw. Dit heeft grote veranderingen in het agrarische gebied veroorzaakt die op veel wilde planten- en diersoorten een negatieve invloed hebben gehad. Allerlei beschermingsmaatregelen hebben ten doel deze negatieve ontwikkelingen om te buigen. Bron.

De overheid doet dit o.a. door intensieve veebedrijven nabij dorpen en steden en waardevolle natuur te remmen en ontwikkelruimte te bieden op locaties waar dat in haar ogen verantwoord is. Hierdoor komt de zogenaamde 'afwaardsebeweging' op gang. Niet iedereen is het met de uitvoering eens zoals blijkt uit de Zembla reportage.


woensdag, maart 16, 2011

 

Open source logo Land van Cuijk


Klik op de afbeelding voor een vergroting.
Samenwerkende communicatieadviesbureau's in het Land van Cuijk hebben in 2010 het initiatief genomen een open source logo te ontwerpen voor het Land van Cuijk. Het beeldmerk kan door ondernemers en organisaties die willen helpen de regio te promoten gebruikt worden als 'ondersteuner' op hun eigen promotie materiaal. Voor een voorbeeld zie http://www.landvancuijk.nl/ Een open source logo wat tot doel heeft een regio te promoten is in Nederland vrij uniek. In het maart 2011 nummer van Streek, netwerkblad voor het platteland werd hier aandacht aan besteed.


Voor meer informatie klik hier.

 

Sint Anthonis geeft medewerking aan vergroten rundvee bedrijven

Bouwblok rundveehouderijen zelfs groter

Bouwblokken voor rundveehouderijen in de gemeente Sint Anthonis mogen niet alleen uitgroeien tot een oppervlakte van maximaal drie hectare, er mag daarnaast nog extra bouwruimte geschapen worden voor onder meer mestverwerking, energieproductie en waterzuivering. Dat voorstel werd maandag tegen middernacht met de kleinst mogelijk raadsmeerderheid aangenomen. CDA en VVD (samen 8 van de 15 raadszetels), trokken het amendement over de streep. Sint Anthonis Nu en Samen Welzijn (7 zetels) waren tegen. Die wilden al een streep zetten door het voorstel van een bouwblokoppervlakte van maximaal drie hectare. CDA en VVD staken daar een stokje voor. Gelderlander 16 maart 2011.

maandag, maart 14, 2011

 

175.000 euro nodig voor noodzakelijke onderzoekskosten

Landerd vraagt extra geld voor motorcossterrein

De voorbereidingskosten voor het regionale motorcrossterrein dat bij Odiliapeel zou moeten komen, zijn al ver overschreden.

Vandaar dat Landerd de partijen vraagt om extra geld. In totaal is er 125.000 euro extra nodig, bovenop 50.000 euro die al gereserveerd was. Landerd vraagt elk van de vier deelnemende gemeenten en de provincie elk om 25.000 euro. Het geld is voornamelijk nodig voor het afronden van de mer-procedure.

Dat er nu extra geld voor de voorbereiding wordt gevraagd, wil echter nog helemaal niet zeggen dat het terrein er ook daadwerkelijk komt. Volgens wethouder Harrie van Dongen van Landerd is die besluitvorming de volgende stap. "De provincie heeft heel duidelijk gezegd dat pas na de mer-procedure besloten wordt of ze de helft wil bijdragen." Het terrein op Landerds grondgebied kost 3,4 miljoen euro. Brabantsdagblad 12 maart 2011.Meer informatie klik hier.

maandag, maart 07, 2011

 

Regio Noordoost Brabant kiest

Topprioriteiten regio Noordoost Brabant

De samenwerkende gemeenten en waterschappen in de regio Noordoost Brabant hebben hun gezamenlijke topprioriteiten bepaald voor de komende jaren. Door hun gebundelde inzet willen zij in deze regio vooral op economisch en ruimtelijk terrein grote vooruitgang boeken.
In juni 2010 besloten de (toen nog) 21 gemeenten en 2 Waterschappen uit Noordoost Brabant stevig met elkaar te gaan samenwerken. In een “top 10 richting 2020”, gebaseerd op het in juni 2010 door de samenwerkende partijen vastgesteld ruimtelijk economisch perspectief, geeft de regio aan waar zij in 2020 wil staan:

1. Het Topinstituut Doelgroepenvoeding & Animal Health is in de regio gevestigd
2. Vijf toplocaties voor Food, Health & Farma in ’s-Hertogenbosch, Oss, Uden, Veghel en Boxmeer
3. Er is een Regionaal Ontwikkelingsfonds voor Food, Health en Farma, gevuld met € 15 mln.
4. De integrale gebiedsontwikkeling Maas is deels in uitvoering, met accent op vervoer over water, doorontwikkeling havens, waterveiligheid, toerisme en cultuurhistorie
5. De leefbaarheid in steden en dorpen is toegenomen door de aanpak van grote infrastructurele doorsnijdingen, te beginnen met de N65
6. Het versterken van de gebiedsassen (As A2; As A50/N279 en As Waalwijk -Den Bosch – Nijmegen) is in volle gang
7. Noordoost Brabant heeft een sluitend netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer; het accent ligt op duurzaam (streek)vervoer
8. Noordoost Brabant is dé proeftuin voor een duurzame agrarische sector
9. Goede ecologische verbindingen tussen grote groene structuren als Groene woud, Maasoevers, Maashorst en, Peelhorst zijn gerealiseerd
10. Een kwart van de regionale energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt, door o.a. biobased energy & geothermie; bestaande gebouwen worden verduurzaamd

Voor de realisering van deze ambities zal de regio de samenwerking zoeken met kennisinstellingen en bedrijfsleven, vooral via reeds bestaande samenwerkingsverbanden zoals de 5-Sterrenregio. Ook wordt stevig ingezet op het verder verbeteren en intensiveren van de samenwerking met andere besturen, zoals de Provincie en het Rijk.
De agenda van Noordoost Brabant wordt samengevat in een “schijf van 5”, die de ambities van de regio op krachtige wijze weergeeft.

Vitaal Landelijk

Vitaal landelijk is één van de vier hoofdthema's waar Regio Noordoost Brabant op inzet.

Voor een vitaal landelijk gebied is een gezonde economische basis een aantrekkelijk landschap essentieel. Wij streven naar een goede afstemming tussen enerzijds ontwikkelingen in de grootschalige (intensieve) landbouw en enerzijds kleinschalige landbouw, de bescherming en inrichting van natuur en landschap en toerisme en recreatie. Daarbij constateren wij dat de landbouw in transitie is. Wij zien het als een opgave om in deze regio te komen tot een duurzaam en toekomstvast perspectief voor de agrarische sector, inclusief het agrofoodcomplex, dat kan rekenen op een breed economisch, ecologisch en maatschappelijk draagvlak.

Werk in het landelijk gebied is een belangrijk thema, met vele kanten:
1. de verbinding tussen agrarische sector en voedingsmiddelenindustrie;
2. de innovatieve kracht van de agrarische sector in deze regio;
3. alternatieven voor ondernemers die stoppen met een agrarisch bedrijf, met daaraan gekoppeld de vraag welke mogelijkheden gemeenten in het buitengebied willen en kunnen waarmaken;
4. de relatie met natuurbeheer en mogelijkheden om natuurbeheer als economische activiteit op te pakken;
5. kleinschalige bedrijvigheid in en nabij dorpen (de kraamkamer van het bedrijfsleven).

Al met al een breed terrein, dat belangrijk genoeg is om in regionaal verband aan te pakken. Als eerste stap moet meer focus aangebracht worden: welke onderwerpen moet de regio naast de al lopende trajecten bij voorrang oppakken.

Naast de economische functie wordt de vitaliteit van het landelijke gebied bepaald door de kwaliteit van natuur en landschap. Noordoost Brabant is gezegend met een aantal grote groenstructuren binnen de regio en aangrenzend daaraan, zoals het Groene Woud, de Maasoevers, de Maashorst, de Peelhorst en de Loonse en Drunense Duinen. Deze groenstructuren zijn gebaat bij het creëren van goede ecologische verbindingen onderling en met de woonkernen in het noordelijk deel en rond grotere structuren Stippelberg, Groene Peelvallei en Peelgebied rond Deurne.

Noordoost Brabant beschikt over veel mogelijkheden om toerisme en recreatie te bevorderen. Er zijn veel organisaties actief op dit terrein, maar de samenhang op regionaal niveau tussen de vele lovenswaardige initiatieven ontbreekt nog te vaak. Toeristen en recreanten worden nog onvoldoende verleid om bij een bezoek aan de regio meerdere activiteiten te combineren. Een meerdaag verblijf behoort tot de uitzonderingen. En de rijke cultuur-historie en het erfgoed worden nog onvoldoende ingezet. Er is meer eenheid nodig binnen het beleidsveld toerisme en recreatie.


woensdag, maart 02, 2011

 

Streekimpuls draagt bij aan behoud LibertyparkKlik op de afbeelding voor een vergroting.

 

Minder regels in Brabant

Provincie trekt stapel nota’s in

Noord-Brabant is een forse stapel provinciale regels armer. Dat komt doordat de nieuwe Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening Ruimte allerlei oude nota’s, plannen en brieven overbodig hebben gemaakt. Het gaat om de veertien uitwerkingsplannen van het streekplan en nog eens tien beleidsnota’s en beleidsbrieven op het terrein van de ruimtelijke ordening. De reconstructie- en gebiedsplannen blijven van kracht. Dat geldt ook voor de Beleidsregel ruimte voor ruimte 2006 en voor de Beleidsnota Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord-Brabant (2004).“We laten hiermee zien dat de provincie werk maakt van deregulering”, zegt gedeputeerde Ruud van Heugten (Ruimtelijke Ontwikkeling & Volkshuisvesting).

“In één klap schrappen we bijna vijfduizend pagina’s provinciale regelgeving. Ze worden vervangen door nog geen driehonderd pagina’s Structuurvisie RO en Verordening Ruimte. Klik Bedrijvig 2 maart 2011.

 

Sint Agatha gemeente Cuijk

Aanpassing plan voor mfa Sint-Agatha

De haastige aanpassing van het bestemmingsplan in Sint-Agatha voor de bouw van de multifunctionele accommodatie (mfa) verdient geen schoonheidsprijs. Dat vinden Cuijkse raadsfracties, maar ook de verantwoordelijk wethouder, Arthur Baudet (D66), zelf.
Baudet zei dat maandagavond tijdens de raadsvergadering waarin de raad werd gevraagd akkoord te gaan met een 'reparatie'. De financiering van de accommodatie kan in gevaar komen als het gebouw er niet op 1 januari 2012 staat. Dat is een voorwaarde van de provincie voor een subsidie van 1 miljoen.Op een laat moment is ontdekt dat de goothoogte afwijkt van het bestemmingsplan. Daarnaast blijkt nu pas dat de bestemming van het gebouw ruimer is dan aanvankelijk is vastgelegd. Alleen 'sport' is opgenomen, terwijl het multifunctionele gebouw ook maatschappelijke doeleinden krijgt. Ook dat moest de raad snel repareren. Gelderlander 2 maart 2011.

dinsdag, maart 01, 2011

 

Platteland Van Cuijk

Vereniging het Verrassende PlatteLand van Cuijk gaat een nieuwe koers varen.

Vereniging het Verrassende PlatteLandvan Cuijk is een actieve en maatschapelijk betrokken club. Lag de nadruk de afgelopen jaren vooral op ledenwerving en het goed neerzetten van activiteiten, dit jaar laat de Vereniging veel meer haar gezicht zien. “Het platteland van Cuijk is een leuk stukje Nederland, komt dat zien!”. “We zijn een actieve en maatschappelijk betrokken club van zo’n 40 toeristisch-recreatieve ondernemers op het platteland van Cuijk, en dat willen we dit jaar en de komende jaren graag nadrukkelijker laten zien”, aldus Jan Oosterwijk, voorzitter van de Vereniging. “Een eerste stap is gezet door het aanstellen van een communicatiecoördinator.”

De afgelopen 2 jaar is de Vereniging explosief gegroeid van 18 naar 37 leden afkomstig uit het hele Land van Cuijk.De activiteiten zijn dit jaar gericht op de thuismarkt en de toeristische markt. “Het doel is om zichtbaarder te worden in de regio maar ook op de landelijke markt. De boodschap is simpel: het PlatteLand van Cuijk is een leuk stukje Nederland waar zich prachtige toeristisch-recreatieve bedrijven bevinden en waar men tal van leuke activiteiten kan beleven.”
Beter profileren. Om zich nog meer te profileren is de vereniging onder meer aanwezig met een stand tijdens het NK Maasheggen op 13 maart en er komt een nieuwe editie van de brochure ‘Verrassend PlatteLand van Cuijk’ (met onder meer 3 fiets-, wandel- en autoroutes).
‘OnsPlattelandsRondje’. ­Verder organiseert men het ‘OnsPlattelandsRondje’ op 14 en 15 mei met daaraan gekoppeld het goede doel Stichting Alpe d’Huzes (KWF Kankerbestrijding). Meer info: http://www.plattelandvancuijk.nl/ Cuijks Weekblad 1 maart 2011.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?