maandag, april 23, 2012

 

Kavelruil Sint Anthonis

Kavelruil: goed voor boer, natuur en recreant

Voor het project Kavelruil Staatsbossen Sint Anthonis vragen burgemeester en wethouders van Sint Anthonis een bedrag van 240.000 euro aan de gemeenteraad. Het project omvat verschillende doelen.
Het project is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Sint Anthonis, Waterschap Aa en Maas, de provincie en Dienst Landelijk Gebied. Ook de Agrarische Natuurvereniging Sint Anthonis, ZLTO en de Stichting Recreatie en Toerisme zijn actief betrokken bij het project. Bron: Gelderlander. Lees verder.

 

Erfgoedroute gemeente Oss

Cultuurhistorische fietstocht Ravenstein

Dertig kilometer lang is de erfgoedroute die beschreven is in het nieuwe boekje Ravenstein, een cultuurhistorische fietstocht. De uitgave maakt het tweeluik compleet, want vorig jaar al verscheen bij uitgeverij Matrijs de titel Oss, een cultuurhistorische fietstocht. Die route is drie kilometer langer. Auteur van beide boekjes van 72 pagina's met fietsroutekaart is Yuri van Koeveringe, die in beide gevallen hetzelfde te werk is gegaan. Er zijn meer overeenkomsten, want aan de edities hebben stadsearcheoloog Richard Jansen en cultuurambtenaar Paul Spanjaard hun medewerking en kennis verleend. De uitgave van de boekjes zijn financieel ondersteund door de gemeente Oss.Bron: Brabantsdagblad. Lees verder.zaterdag, april 21, 2012

 

Multifunctionele landbouw

Multifunctionele landbouw met 52 procent gegroeid

Dit blijkt uit onderzoek van het LEI en Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, beide onderdeel van Wageningen UR, dat in opdracht van de Taskforce Multifunctionele Landbouw is uitgevoerd.  De meting volgde op een nulmeting in 2007 en een 1-meting in 2009. De groei die tussen 2007 en 2009 zichtbaar was, heeft zich tussen 2009 en 2011 voortgezet. Ook per bedrijf nam de omzet toe. Zo groeide de gemiddelde omzet per bedrijf in de zorglandbouw van 59.000 naar 76.000 euro. In de hele sector was een omzetgroei van 78 procent te zien: van 45 miljoen euro in 2007 naar 80 miljoen euro in 2011. Bij boerderijverkoop steeg de gemiddelde omzet per bedrijf van 31.000 naar 45.000 euro; de hele sector groeide van 89 naar 147 miljoen.
De omzet in recreatie steeg van 92 naar 156 miljoen euro (van 38.000 naar 43.000 gemiddeld per bedrijf), bij kinderopvang van 4 naar 20 miljoen euro. Educatie groeide in omzet van 1,5 naar 2,2 miljoen euro, daar bleef het inkomen per bedrijf echter ongeveer gelijk. Alleen in natuurbeheer nam de omzet niet toe: die ging van 90 in 2007 naar 86 miljoen euro in 2011. Lees verder.

vrijdag, april 20, 2012

 

Openluchttheater bij de Maashorst

Nieuwe start theater Hoessenbosch

De gelijknamige speelgroep heeft het natuurtheater overgedragen aan een stichting, die hier een nieuw gebouw wil neerzetten. Ook wordt het aanbod flink uitgebreid, aldus voorzitter Theo van de Veerdonk van de nieuwe stichting Hoessenbosch.Als het aan de gemeente Oss ligt, wordt het de nieuwe entree van natuurgebied Maashorst. Er ligt al een parkeerplaats, ook wandelroutes starten hier.
Voor de toekomst van het openluchttheater is het bovendien van belang dat het aanbod flink wordt uitgebreid. "Films, opera in de openlucht, maar ook muziekfestijnen kunnen er plaatsvinden", somt Van de Veerdonk op.
Er worden grootse plannen gesmeed voor theater Hoessenbosch in Berghem. Bron: Brabantsdagblad. Lees verder.

woensdag, april 18, 2012

 

Bezettingsgraad groepsaccommodaties zakt

Vanaf december 2009 houdt Vakantieadressen.NL de bezettingsgraad van Groepsaccommodaties en Vakantieboerderijen in Nederland bij. Het gaat om vakantieverblijven met meer dan 11, maar minder dan 100 bedden. In 2010 was de gemidded bezettingsgraad 70%. Een jaar later in 2011 zakte de bezettingsgraad naar 68%. Voor gedetailleerde informatie klik hier.

 

Verbreding landbouwbedrijven

Brabantse boeren blijven bij hun leest

Brabantse boerenbedrijven blijven als geen ander bij hun leest, al is in onze provincie nog steeds ongeveer een kwart van de boeren aangewezen op nevenactiviteiten. Dat is nog altijd veel minder dan in andere provincies waar tot soms wel zestig procent van de boerenbedrijven er iets naast moet doen, zoals in de provincie Utrecht.
Dat blijkt uit maandag vrijgegeven nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Lees verder.

 

Recreatiekaart gemeente Oss

Onthulling van Recreatiekaart Oss

De Recreatiekaart van de gemeente Oss is woendag gepresenteerd in de molen van Ravenstein. De kaart is gemaakt om nog meer mensen in hun vrije tijd te laten genieten van het buitengebied.
Vanuit het centrum van Oss trekt de kaart een cirkel van zo'n twintig kilometer. Er staan onder andere routes op om te wandelen en te fietsen maar ook horecagelegenheden, ateliers en galeries. Op de achterkant staat het Wandelknooppuntennetwerk. "Oss is een agrarische gemeente met één grote stad. De kunst is om de verbinding met stad en platteland tot stand te brengen en die te versterken", aldus wethouder Hendrik Hoeksema tijdens de onthulling. De Recreatiekaart wordt vrijdag 20 april verspreid bij Weekblad Regio Oss. Vanaf maandag 23 april is de kaart gratis te krijgen bij Publieksvoorlichting in het gemeentehuis, VVV Oss en Toeristisch informatiecentrum Ravenstein en Megen. Naast de Recreatiekaart Oss werd de Trap-route Ravenstein onthuld. Bron: Kliknieuws.


dinsdag, april 17, 2012

 

Einde aanhoudingsbesluit Boekel

Boekel geeft gebieden vrij voor nieuwe milieuvergunningen

Er komt voor een deel van Boekel snel een einde aan de situatie waarbij in Boekel alle nieuwe aanvragen voor milieuvegunningen door veehouders op de plank zijn gelegd, het zogenoemde aanhoudingsbesluit. Het Boekelse college van B. en W heeft besloten voor een gebied ten westen en zuidwesten van Boekel alle nieuwe milieuvergunningaanvragen van veehouders weer in behandeling te nemen. Bron: Brabantsdagblad. Lees verder.

zaterdag, april 14, 2012

 

Dorpsimpuls

De overheid vindt leefbaarheid van het platteland belangrijk . Ze heeft dit de afgelopen jaren ruimhartig en met ruim budget ondersteund. Voor Integrale Dorps Ontwikkel Plannen (IDOP) en voor Leader projecten zoals Streekimpuls zijn vele tientallen miljoenen euro’s geïnvesteerd in honderden aansprekende projecten. Deze projecten hebben veel energie bij bewoners los gemaakt. Energie die verloren dreigt te gaan omdat de overheid genoodzaakt is om op budgetten te korten. De vereniging van kleine kernen Brabant maakt zich zorgen over het verlies van deze voor het platteland belangrijke energie. Ze werkt daarom aan een plan om deze energie te behouden en te versterken. De vereniging gaat daarvoor een beroep doen op de Brabantse Streekhuizen en dus ook op Streekhuis Noordoost Brabant om dit plan te ondersteunen. De eerste stap is om locale ‘kanjers’ uit te nodigen om in een netwerk te participeren en een Dorps Ontwikkelings Coöperatie te vormen. Kanjers zijn bijvoorbeeld personen die de afgelopen jaren de kar getrokken hebben om een IDOP project of Leader/Streekimpuls project van de grond te tillen. Het doel is om gezamenlijk projecten te formuleren die gericht zijn op de leefbaarheid van het platteland. Een tweede doel is om daarbij voor eigen financiering te zorgen om niet afhankelijk te zijn van derden. Sommige projecten hebben derhalve als doel inkomsten te genereren. Een aantal voorbeelden:

DorpsrekeningBewoners van het dorp kunnen sparen bij een participerende bank en krijgen hiervoor een marktconform rentepercentage. Gekoppeld aan het op de dorpsrekening gespaarde bedrag stelt de bank een bedrag beschikbaar voor dorpsontwikkeling.

DorpsenergienetBewoners kunnen zich aansluiten bij een gezamenlijke inkoopregeling voor energie. Het doel is om goedkoper energie in te kopen en een deel van dit voordeel beschikbaar te stellen voor dorpsontwikkeling.

DorpsglasvezelnetDoor de vergrijzing wordt het belang van zelfzorg steeds groter. Om deze zelfzorg te faciliteren wordt demotica (integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van leven en wonen) van steeds groter belang. Demotica is afhankelijk van een uitstekende internet verbinding. Verbindingen die op het platteland niet toerijkend zijn omdat de bouwers van het glasvezelnet voor de krenten uit de pap kiezen. Door de vraag te bundelen kunnen bouwers van het glasvezelnet gestimuleerd worden om hun netwerk naar het platteland uit te breiden.

DorpsgroenfondsNieuwe ontwikkelingen in het buitengebied, die gepaard gaan met een bestemmingswijziging, zijn verplicht een financiële bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het landschap die overeenkomt met de planologische meerwaarde die behaald wordt. Dat kan door voor een goede landschappelijke inpassing te zorgen maar ook door een afdracht te doen in een regionaal groenfonds. Bijvoorbeeld een dorpsgroenfonds. Het budget moet vervolgens besteed worden om de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied van het betreffende dorp te verbeteren.

DorpssponsorEen groep inwoners uit het dorp, bijvoorbeeld de agrariërs, leggen jaarlijks een bedrag bij elkaar om een activiteit in het dorp te sponsoren. Bijvoorbeeld shirtreclame van de F-jes dit naar analogie van een initiatief in Dwingeloo.

Voor een vergelijkbaar initiatief in Sint Michielsgestel:
Op vrijdag 14 augustus hebben zes varkenshouders en voetbalvereniging Sport Club Irene/ Zwanenberggroep uit Sint-Michielsgestel hun handtekening gezet onder een bijzonder sponsorcontract. De varkenshouders hebben het initiatief genomen de plaatselijke voetbalclub te sponsoren. 'Wij ondersteunen de club in ons dorp en tegelijkertijd komen wij als ondernemers-varkenshouders in beeld bij een grote groep mensen', vertelt initiatiefnemer Paul van der Meijden.
Naast het tekenen van het contract is ook een bijbehorend veldbord geplaatst. Hierop staan de namen van de zes sponsors en de verwijzing naar de website varkensenzo.nl. De onthulling zelf werd gedaan door een aantal jeugdleden van de voetbalvereniging. Het bord krijgt een plek aan de rand van het voetbalveld. Verder wordt in september een van de jeugdteams in een compleet nieuw varkensenzo-tenue gestoken.
Met deze sponsoring heeft de groep varkenshouders de primeur te pakken binnen de landelijke publiekscampagne Varkenshouderij. Zij zijn de eersten die op deze manier zichzelf, hun bedrijf en de varkenssector bij een breed publiek promoten. De bedoeling is dat meer groepen of individuele varkenshouders dit initiatief navolgen.
Paul van der Meijden: 'We merken dat de sponsoring veel positieve reacties oplevert. Alle betrokken varkenshouders komen uit de omgeving van Sint-Michielsgestel en zijn bekend met de mensen hier. Het is goed om te zien dat de inwoners nu op een andere manier met ons kennis maken. De sponsoring is voor mensen een mooie aanleiding om vragen over mijn bedrijf of de sector te stellen.'


Bent u een 'kanjer' of kent u een 'kanjer' meld u dan bij streekhuis Noordoost Brabant tel. 06 51 63 1647 of stuur een e-mail naar tgoossens@rmb.nl.

woensdag, april 11, 2012

 

Kersenbloesem Fietstocht Maashorst

Maashorstboeren trappen lente af met Kersenbloesem Fietstocht op zondag 15 april 2012

De bloei van de kersenbomen is het teken dat de lente is begonnen! Deze bloesemperiode is een uitgelezen tijdstip voor een bezoek aan Maashorst: de natuur ontwaakt uit haar winterslaap en toont haar eerste kunstwerken. De kersenbomen luisteren met hun weelderige bloesem de aftrap op van het toeristische seizoen in de Maashorst. Fiets dus mee met de Kersenbloesem Fietstocht op zondag 15 april.

Enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden valt de bloesemperiode van kersenbomen tussen begin april en begin mei. Zon, regen en wind bepalen de duur van de bloei. De Maashorstboeren hebben een speciale facebookpagina geopend, waarmee iedereen de ontwikkeling van de kersenbloesems live kan volgen.

De kersenbloesem staat symbool voor de start van het streekproductenseizoen. De Maashorst belooft ons ook dit jaar weer een rijke oogst met voorop de asperges en dan de aardbeien. Maar het wachten is op de kersen. De bloesem kondigt de oogst aan die zicht uitstrekt van medio juni tot eind augustus. De hele zomer door worden er kersenproducten geserveerd in talrijke caféetjes, theetuinen en restaurants. En ook met de andere streekproducten uit de Maashorst kunnen de Maashorst-restaurants alle richtingen uit: ze zijn meesters in het verwerken van maashorstproducten. Heb je al geproefd van Maashorstbier? Of wat denk je van een glaasje Maashorstwijn met een stukje maashorstkaas? Op diverse plaatsen worden er kersensappen gemaakt. En ook lokale kersenlikeuren komen er steeds meer. Nog groter is het aanbod van kersengebak en snoeperijen. Ongelooflijk tot wat voor lekkers kersen uit de Maashorst allemaal kunnen leiden. Alle reden om dus maar eens een kijkje te nemen bij de Maashorstboeren om zelf te zien hoe kersen nu eigenlijk groeien.

De Maashorstboeren hebben daarvoor 2 fietsroutes uitgezet. De Noordelijke route is 40km en start vanuit Berghem en de Zuidelijke route is 35km en start vanaf De Heische Hoeve in Loosbroek. Uiteraard is het niet noodzakelijk om op het officiële startpunt te beginnen, deelnemers kunnen op elk gewenst punt opstappen.

Bij de Heische Hoeve wordt een expositie verzorgd over de historie van de kersenteelt met medewerking van de Heemkundekring Uden. In Vostenbosch is er een speciaal kersenspel voor de kinderen. Diverse boomgaarden zijn open voor publiek evenals D’n Ujese Bogerd in Uden. In Nistelrode is er een demonstratie imkeren. En er is nog veel meer te zien en te doen, want ook alle toeristische ondernemers in de Maashorst zetten dit weekend hun deuren open voor het publiek!

Kom kijken hoe de kersen groeien in de Maashorst en vier met de Maashorstboeren het begin van de lente! Fiets mee op zondag 15 april van 10.00 tot 16.00 uur. De route kunt u downloaden via www.maashorstboeren.nl en www.demaashorst.nl.

Deelname is helemaal gratis en de Maashorstboeren schenken gratis koffie aan de deelnemers.

 

Grave, Landerd en Oss werken samen aan Oude Maasdijk

Nagenoeg alle secundaire wegen in Landerd zijn ingericht als zestig-kilometerzone. Alleen de Oude Maasdijk stond nog op de agenda bij de gemeente. Dat was uitgesteld vanwege de dijkverzwaringen die het Waterschap eerst wilde doorvoeren.

Van de gelegenheid heeft het college gebruikgemaakt om in overleg met de gemeentes Grave en Oss voor een eenduidige inrichting te kiezen. “Dat heeft geleid tot een gewijzigd voorstel”, vertelt verkeerswethouder Hetty Tindemans. “We gaan niet alleen werken met lijnen om de visueel weg te versmallen, maar brengen ook rode fietssuggestiestroken aan. Daarmee stimuleren we het recreatief gebruik voor fietsers. Hopelijk wordt het sluipverkeer ontmoedigd.”

Struinpad
Daarnaast lag er een verzoek bij de gemeente om een pad vanaf de dijk richting Keent aan te leggen. Het college heeft besloten hieraan tegemoet te komen. Tindemans: “Maar het wordt geen officieel pad, maar een struinpaadje.” Het pad gaat ter hoogte van het Wachthuis naar beneden.Bron: Arena.

dinsdag, april 10, 2012

 

Bernheze beschermt oude boerderijen

Bernheze bezorgd om woonboerderijen 

De gemeente Bernheze gaat zich bekommeren om de bestemming van een aantal leegstaande woonboerderijen in het buitengebied. Het Monumentenhuis en de Heemkundekring hebben na een inventarisatie geconstateerd dat het gaat om boerderijen met een cultuurhistorische waarde. De eigenaar van Huis Deelen 4 in Heesch had bij de gemeente al gevraagd om een woonbestemming voor zijn boerderij. B. en W. staan daar positief tegenover De gemeente wil nu proberen ook een woonbestemming te realiseren voor Vinkelsestraat 103 en Vosbergstraat 23 in Heesch, Achterstraat 54 in Nistelrode en Gouverneursweg 1A in Dinther.

In het verleden werd vaak een nieuw huis naast een oude versleten boerderij geplaatst. Van de oude boerderij werd de woonbestemming gehaald. Deze oude bouwvallige boerderijen werden vaak gebruikt voor opslag van machines en materiaal.Omdat deze oude boerderijen niet verbouwd zijn zijn ze cultuurhistorisch vaak authentiek en dus cultuurhistorisch zeer waardevol. Om ze te behouden is restaureren nodig. Eigenaren willen dit alleen doen als er weer een woonbestemming op het pand komt. Het streekhuis bracht vorig jaar, op verzoek van de eigenaar van Huis Deelen 4 in Heesch, partijen bij elkaar om naar een oplossing te  zoeken.

vrijdag, april 06, 2012

 

Stront als handelswaar

"Een stad als Sjanghai verhandelde en distribueerde begin vorige eeuw via een speciaal aangelegd kanalennetwerk en met honderden vaartuigen de opbrengst van de toiletten van zijn inwoners, een handel die jaarlijks honderdduizenden dollars opbracht. Een Chinese zakenman betaalde in 1908 het niet geringe bedrag van 31.000 dollar om in een bepaald stadsdeel van Sjanghai jaarlijks 78.000 ton menselijke mest te mogen afvoeren naar de boeren op het platteland. Het was op het Chinese platteland niet ongewoon om langs de weg bordjes te zien hangen waarop voorbijgangers werden uitgenodigd om ter plaatse hun behoefte te doen: menselijke mest was veel geld waard. In Japan betaalde je minder huur naarmate je de huiseigenaar meer uitwerpselen toezegde." Klik hier voor het hele artikel.

 

RO beleid zoekende

"Er ontstaat een steeds grotere kloof tussen degene die praten over het beleid, vooral over wat er niet goed gaat en wat dus zou moeten veranderen, en zij die zich bezighouden met de alledaagse praktijk van de ruimtelijke ordening en het milieubeleid." [...] "Steeds duidelijker wordt, dat niet zozeer de wet- en regelgeving het probleem van de moeizame planprocedures is, maar veel eerder de toepassing ervan." [...] moeten we niet veel meer aandacht hebben voor hoe al dat ambitieuze beleid, die mooie plannen neerdalen bij de ambtenaren, die het echte werk moeten doen? Daar zit veel weerstand, die voortkomt uit onmacht en soms ook onwil. Dan kan strikte toepassing van regeltjes erg handig zijn." Aldus Marcel Bayer , hoofdredacteur van RO Magazine in het april 2012 nummer.

Afgelopen dinsdag riep gedeputeerde Yves de Boer , tijdens een bijeenkomst in Haren, zijn toehoorders toe om het anders te doen. Ga in overleg met een initiatiefnemer en nodig daarbij ook de buren en andere stakeholders uit. Probeer tegemoet te komen aan bezwaren. De uitkomst zal niet altijd het zelfde zijn. Dat kan tot gevolg hebben dat eenzelfde initiatief in de ene gemeente wel doorgang kan vinden en in een andere gemeente niet. Met strikte toepassing van regeltjes red je het dan niet meer.

donderdag, april 05, 2012

 

Boekelse Bus


This page is powered by Blogger. Isn't yours?