zaterdag, januari 29, 2011

 

Maashorstfair

Maashorstfair verhuist naar Oss

Ondanks het slechte weer van de vorige keer, komt er toch een nieuwe Streekfair. Om de streek nóg beter te profileren krijgt die de naam Maashorstfair. “En omdat de Maashorst van ons allemaal is, gaan we dit jaar naar een locatie in Oss”, zei voorzitter Peer Verkuijlen van de Stuurgroep De Maashorst donderdag.

De hooiberg in de wei van Boerderij De Bosrand was een mooi herkenningspunt voor de Streekfair

Ook meldde hij dat dit wellicht de allerlaatste fair zal zijn. “Omdat de provincie andere plannen heeft met drie ‘Landschappen van allure' waarvan De Maashorst er een is, kunnen we niet zonder meer op subsidie meer rekenen. Ook is het de vraag of je na zes keer nog steeds vernieuwend kunt zijn.” Kliknieuws 27 januari 2011. Voor het hele artikel klik hier.

 

B&B Heeswijk-Dinther

Bed & breakfast in Raadhuis Dinther

Er zijn twee suites met vijfsterren op de begane grond van het pand aan het Raadhuisplein. Deze suites fungeren als dependance van Hotel-Restaurant De Leygraaf. De kamers zijn van alle gemakken voorzien. Een kingsize elektrisch verstelbare boxspring, luxe badkamer met inloopdouche en rond of vierkant tweepersoons bad. Verder heeft elke suite een keukentje met eigen koelkast voor het ontbijt. Saskia van Boxmeer, eigenaresse van De Leygraaf en nu ook van RaadhuisDinther.nl heeft vertrouwen in de komende tijd. “Nieuwe dingen bedenken, innoveren voor de komende economische hoogtij golf. Hij komt eraan, ik merk het aan mijn zakelijke relaties. In 2011 verwacht ik een interessante verbetering van de economie. Ik ben er klaar voor. Laat de gasten maar komen.”

Op zondag 6 februari is er een open dag tussen 11.00 en 15.00 uur. Meer info is te vinden op: www.raadhuisdinther.nl

 

Lopende zaken

Criterium 'lopende zaken' intensieve veehouderij Noord-Brabant gewijzigd

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben een voorstel gedaan om het critrium voor veehouderijen om als 'lopende zaak' aangemerkt aan te passen. Voorwaarde om als lopende zaak te worden erkend wordt nu dat uit schriftelijke stukken blijkt dat de betreffende veehouder op 20 maart 2010 er van uit mocht gaan dat de gemeente zou toestemmen in verplaatsing van zijn bedrijf. ‘Een gerechtvaardigd vertrouwen in planologische medewerking', in het juridisch jargon.

De aanpassing vloeit voort uit een debat tussen college en Provinciale Staten, over hoe om te gaan met intensieve veehouderijen die al bezig waren met een bedrijfsverplaatsing op 19 maart vorig jaar. Op die dag stelden de Staten een maximum aan de omvang van intensieve veehouderijen.

Het gaat om een aanpassing van de provinciale Verordening Ruimte. Daarop kan tot en met 16 februari worden ingesproken. Het voorstel van het Brabantse college wordt op 18 februari besproken in de Statencommissie Ruimte & Milieu. Nadat Gedeputeerde Staten de inspraakreacties hebben verwerkt, kunnen naar verwachting op 25 februari Provinciale Staten het aangepaste criterium definitief vaststellen.

 

Omgevingswet en het Boxelse model

Eén omgevingswet vóór 2015 is haalbaar’

Een fundamentele verbetering van de systematiek van de omgevingswetgeving is dringend noodzakelijk. Want nu lopen ondernemers, burgers en overheden nog altijd op tegen lange, ingewikkelde procedures en moeilijk toepasbare regels.
Dat stellen VNO-NCW-voorzitter Wientjes en MKB-Nederland-voorzitter Hermans in een schrijven aan de ministers Schultz (Infrastructuur en Milieu) en Verhagen (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). De voorzitters zien in één integrale omgevingswet het middel om daaraan een eind te maken. Hoewel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) daarin slechts als een ‘eerste stap’ wordt gezien, behoeft die wat hen betreft niet zozeer een inhoudelijke herziening. Beter is het om de betreffende wetgeving met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, de Spoedwet wegverbreding, de Crisis- en herstelwet en de nog niet tot wet verheven Tracéwet samen te brengen en te stroomlijnen in één overzichtelijk wetsysteem. Voor het hele artikel klik hier.

Veel ondernemers met innovatieve idee lopen al snel tegen planologische grenzen aan. Bestemmingsplannen zijn behoudend opgesteld om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Onbedoeld ondervinden gewenste ontwikkelingen zo veel hinder. Het veranderen van een bestemmingsplan kost de gemeente veel tijd. De legeskosten zijn daarom hoog en varieren van enkele duizenden euro's tot wel 30.000,- euro afhankelijk in welke gemeente je woont. Dit is exclusief de kosten van een ruimtelijke onderbouwing (stedenbouwkundigbureau) en onderzoekskosten die door in te schakelen bureau's (geluid, milieu, archeologie) in rekening worden gebracht. De kosten van een procedure kunnen zo oplopen tot wel 50.000,- euro. En dit alles zonder garantie dat de procedure succesvol afgesloten kan worden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met een termijn van enkele jaren en als er zienswijzen ingediend worden met een veelvoud daarvan. Met de WABO is er een eerste stap gezet om procedures te versnellen. Maar dat we er nog niet zijn valt hierboven te lezen. Tot die tijd zijn ondernemers met goede plannen afhankelijk van de welwillende medewerking en de creativiteit van het locale bestuur. Maar wat is een goed plan? De streekmanager in uw regio kan u daar alles over vertellen. Hij of zij kan adviseren waar een plan aan moet voldoen om van een gemeente een positieve uitspraak op een principeverzoek te verkrijgen.

Steeds meer gemeenten overwegen om positieve principeuitspraken volgens het 'Boxelse Model' af te handelen. Hierbij spaart de gemeente verzoeken om het bestemmingsplan te wijzigen op om een keer per jaar alle plannen tegelijk te behandelen. Hierdoor kan de gemeente efficiënter en flexibel omgaan met nieuwe plannen in het buitengebied. De verwachting is dat goede plannen hierdoor sneller gerealiseerd kunnen worden en dat de kosten voor de initiatiefnemers lager uitvallen.

 

Ruimte voor Ruimte

Door veranderende omstandigheden behoeft de regeling aanpassing

Het provinciebestuur van Noord-Brabant heeft in het verleden het initiatief genomen tot een publiekprivate samenwerking om de zogeheten 'Ruimte-voor-Ruimteregeling' van de overheid uit te voeren. Veestallen slopen en daarvoor in de plaats aan de rand van steden en dorpen hoogwaardige bouwkavels ontwikkelen. Dit zal voor een fraaier aanzicht zorgen.In Brabant is zo de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV tot stand gekomen, waarin de volgende partijen deelnemen: BNG Gebiedsontwikkeling BV, NIBC Bank, Grontmij NV en de Provincie Noord-Brabant. De regeling behoeft door de veranderende markt en het stoppen van de mogelijkheden voor gemeenten om middels zogenaamde BIO woningen zelf ruimtelijke problemen op te lossen aanpassing. Een voorstel wordt 4 februari a.s. in PS besproken. Voor het voorstel klik hier.

Tot er nieuw beleid is gelden de huidige regels:
Inhoud regeling
Toelichting regeling

Bernheze bouwt nog 3 BIO woningen op de valreep.

vrijdag, januari 28, 2011

 

Plattelandsontwikkeling land van Cuijk

Stevig gesprek met Boxmeer over streekmanager

Besluiten die de Reconstructiecommissie Peel en Maas neemt, moeten eigenlijk naadloos door de gemeentebesturen worden overgenomen. Dat stelt Jeroen Willems die als wethouder van Sint Anthonis lid is van de commissie die de vernieuwing van het platteland voorstaat. Daarmee reageert hij op de afwijkende plannen die de gemeenten met de streekmanager Twan Goossens hebben. Boxmeer gaat niet verder met streekmanagement, terwijl Boekel dat voor nog eens vier jaar wel wil. "Dit zijn bij uitstek zaken die je samen moet oppakken." Dat Boxmeer eenzijdig de streekmanager opzegt, moet niet kunnen, stelt Willems. "Ik heb met de Boxmeerse wethouder dan ook een stevig gesprek gehad." Gelderlander 28 januari 2011.

 

Adviesgesprek KvK

Gratis subsidiespreekuur KvK

Bent u ondernemer in de leisure en staat u voor (forse) investeringen? Dan kan het slim gebruik van subsidies en fondsen van pas komen. De KvK helpt u hiermee graag verder en biedt daarom een gratis subsidiespreekuur voor ondernemers in de leisure-sector aan. Een gespecialiseerd adviseur bekijkt samen met u of er subsidiemogelijkheden of andere financieringsvormen zijn. U kunt zich aanmelden via www.kvk.nl/subsidiespreekuurbrabant Het spreekuur wordt elke 2e donderdag van de maand gehouden op het kantoor van KvK in Tilburg. Eerstvolgende spreekuur is op donderdag 10 februari.

donderdag, januari 27, 2011

 

Melkveehouderij

Duurzame tegenprestatie leveren voor groei

De plannen van de gemeente Sint Anthonis om rundveehouderijen alle vrijheid te geven om door te kunnen groeien tot maximaal 200 melkkoeien, zijn bij ZLTO-bestuurder Jos Verstraten uit Westerbeek in goede aarde gevallen. ZLTO-bestuurder Verstraten, melkveehouder in Westerbeek, zegt te spreken namens zijn achterban. Ook met de voorwaarden waar melkkoeienhouders aan moeten voldoen om meer dan 200 koeien te mogen gaan houden, kan Verstraten instemmen. "Dat aan regels moet worden voldaan om meer dan 200 koeien te kunnen houden, is prima. Het puntensysteem dat daaraan vast hangt, is niet exceptioneel streng, zodat bedrijven toch door kunnen blijven groeien. Ondernemers die meer investeren in dierenwelzijn en uitstoot worden daarvoor beloond. Ook dat is een goede zaak." Gelderlander 25 januari 2011.

dinsdag, januari 25, 2011

 

Duits Lijntje


Groene stoom, avonturen langs het Duitse lijntje

Het "Duitse lijntje" was vroeger een spoorweg die mensen van Nederland naar Duitsland - en omgekeerd - bracht. Tegenwoordig kunnen planten en dieren zich over de oude spoorlijn van het ene natuurgebied naar het andere verplaatsen. De stoom van de laatste trein is allang met de wind weggewaaid; de natuur stoomt nu over het "Duitse lijntje": groene stoom! Het boek 'Groene stoom' van Gerard Sonnemans is een bundel verhalen en informatie over de geschiedenis van de spoorlijn en de natuur die er vroeger en tegenwoordig gebruik van maakt. De verhalen koppelen het verleden, het heden en de toekomst aan elkaar en beslaan een scala aan onderwerpen: een treinoverval, ongelukken, het spoor onder oorlogsvuur en griezeltochten. Ook de aanleg van de spoorlijn en natuurlijk de belevenissen van reizigers, van arme sloebers en vluchtelingen tot de Duitse keizer, lees je in 'Groene stoom' .

'Groene stoom' bestellen? Neem contact op met IVN Consulentschap Brabant: (0411) 614 111 of consulentschap.brabant@ivn.nl.

Stem voor de Publieksprijs
De winnaars van de Publieksprijs worden gekozen door het Brabantse publiek via het principe van de meeste stemmen. De twee longlists, met daarop 10 door de jury geselecteerde boeken, vormen de kandidatenlijsten voor de Publieksprijs Volwassenen en de Publieksprijs Jeugd. De schrijvers met de meeste stemmen winnen beide de Publieksprijs van €1000. De Prijzen der Brabantse Letteren zijn ingesteld door het bkkc, in opdracht van de Provincie Noord-Brabant. Stem op 'Groene stoom' via http://www.bkkc.nl/portfolio/prijzen-der-brabantse-letteren/publieksprijs-(1)


zondag, januari 23, 2011

 

Economische bijdrage van de landbouw

Exportoverschot groeit naar 25 miljard


In het buitengebied is de agrarische sector al lang niet meer de dominante economische drager zoals dat in het verleden was. Dat neemt niet weg dat 2010 met een overschot op de handelsbalans van 25 miljard een gunstig jaar was. Klik hier voor meer informatie.

donderdag, januari 20, 2011

 

Poep. Het nieuwe goud

Geen leven zonder fosfor


Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.


Een aantal jaren geleden starte het streekhuis het project "Groene Raffinaderij Haps". Dit project heeft als doel om poep van mens en dier te benutten voor hergebruik en kringlopen te sluiten.

Zie: http://www.mijneigenfavorieten.nl/bioraffinage/

 

Toekomst rundveehouderij gemeente Sint Anthonis

Hoogleraar: 'Meer fijnstof en stank bij uitbreiding rundveehouderijen'

Als rundveeboeren in Sint Anthonis mogen uitbreiden tot 200 melkkoeien dan kan het bijna niet anders dan dat de uitstoot van ammoniak en fijnstof toeneemt en de stankoverlast groter wordt.
Dat zegt Oene Oenema, hoogleraar aan de Wageningse universiteit en expert in broeikasgassen en bemesting.

Professor Oenema komt tot deze conclusie na bestudering van het plan Ontwikkelingsruimte voor grondgebonden melkrundveehouderijen afkomstig van het college van Sint Anthonis.

Verschillende rundveeboeren willen uitbreiden, maar Sint Anthonis heeft daar nog geen richtlijnen voor. Deze week presenteerde B en W het plan aan de gemeenteraad. Het komt erop neer dat rundveebedrijven mogen uitbreiden naar 200 stuks melkvee. Nog groter kan ook, maar dan worden de duurzaamheidseisen strenger.

Oppositiepartij Samen Welzijn kraakte het plan. Cees Jozephs van Sint Anthonis Nu vroeg of het plan consequenties heeft voor het milieu. "We hebben eerder afgesproken dat de uitstoot van ammoniak en fijnstof omlaag moet." Wethouder Jeroen Willems kon daar geen antwoord op geven. Gelderlander 21 januari 2011.

Groeien naar 200 koeien mag

Rundveeboeren in de gemeente Sint Anthonis mogen hun melkveehouderij laten groeien tot 200 koeien. De dieren mogen gehouden worden op een bouwblok dat maximaal 1,5 hectare (oppervlakte van drie voetbalvelden) groot mag zijn. Binnen dat bouwblok moet ook jongvee een plek krijgen en moet ruwvoer kunnen worden opgeslagen. De gemeente zal veehouderijen die zo willen groeien geen strobreed in de weg leggen. Dat is een deel van het voorstel dat het college dinsdagavond aan de gemeenteraad voorlegt in een bijeenkomst in het gemeentehuis. Sint Anthonis telde een jaar terug 164 melkveehouders. Negen daarvan hadden toen meer dan 200 koeien, waarvan vier meer dan 400. Twee rundveeboeren hebben concrete plannen om uit te breiden naar vele honderden koeien. Daaronder een boer in Oploo die naar ruim 600 stuks wil. Gelderlander 17 januari 2011.

Voor bedrijven die groter wensen te worden dan 200 overweegt de gemeente om de lat hoger te leggen. Naast de wettelijke eisen wordt gedacht aan Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) . Dit is een pakket aan maatregelen die een bedrijf kan nemen en daarmee punten kan verdienen. Bij een bepaald aantal punten komt men in aanmerking voor belasting voordeel. Vanuit de gemeente raad werd geopperd een tweetal zaken toe te voegen waarin MDV niet voorziet. Dit betreft het verantwoord om gaan met mineralen door waar mogelijk te stimuleren dat de mineralen kringloop gesloten wordt. En het rekening houden met het totale aantal dieren in de gemeente zodat de draagkracht van het gebied niet overschreden wordt.

Zie ook: http://www.maatschappelijkverantwoordboeren.nl/

zaterdag, januari 15, 2011

 

Leren van een reconstructie

Reflectie op de rol van provinciale staten van Noord-Brabant bij het reconstructiebeleid

Aanleiding
Centraal staat de gedachte dat door middel van een ruimtelijke scheiding van functies de problemen in het landelijke gebied opgelost kunnen worden. Dit model gaat uit van maakbaarheid (revolutiemodel). Het buitengebied wordt ingedeeld in drie zones zijnde: extensiveringsgebied, verwevingsgebied en landbouwontwikkelingsgebieden.
Aanleiding van de reconstructie was de uitbraak van varkenspest in 1997 met als gevolg het ruimen van 11 miljoen varkens en de daarmee gepaard gaande kosten van 2,25 miljard euro.

Behoefte aan vitaal platteland
De uitbraak van de varkenspest komt op een moment waarop er al langer spraken is van een ruimtelijke patstelling tussen de belangen van gevestigde partijen in het buitengebied en nieuwe partijen die hun deel van het buitengebied opeisen. De behoefte is groot om een project te starten gericht op het verbeteren van omgevingskwaliteit en het verbeteren van sociaal-economische vitaliteit in het buitengebied. Brabant heeft daarbij gekozen voor gedetailleerde reconstructieplannen. Plannen die bovendien een planologische doorwerking kregen.

Intensieve samenwerking tussen gebiedspartijen
In Brabant werd gekozen voor intensieve samenwerking met partijen in het gebied. Deze partijen verenigde zich in reconstructiecommissies. Gezien de tijdsgeest is het algemeen belang niet voor iedereen overtuigend om ergens voor te zijn. Het eigenbelang wordt in een individualistische maatschappij steeds vaker verheven boven het algemeen belang. Overheden moeten daarom op zoek naar nieuwe oplossingen om gezamenlijke doelen te bereiken. In 2002 werden daarom sociaal-economische platforms ingesteld. Deze platforms brachten advies uit aan de reconstructiecommissies over sociaal-economische aspecten in de regio. Om deze sociaal-economische ontwikkelingen op gang te brengen werden in 2005 streekmanagers aangesteld. Ook budgetten beschikbaargesteld voor Integrale Dorpsontwikkel Plannen (IDOP) en aan de plaatselijke Leader groepen dragen bij aan het creëereen van een breed draagvlak.

Duurzame veehouderij
Over wat een duurzame veehouderij is is gedurende de uitvoering van de reconstructie verschil van mening ontstaan. Aanvankelijk, tijdens het opstellen van het reconstructieplan, gingen velen er van uit dat juist de traditionele stallen een risico vormen voor natuur, dier en mens. Moderne agroproductiebedrijven gesitueerd op geschikte plaatsen zouden de overlast moeten verminderen. Bedrijven die stoppen verkopen de productierechten aan collega veehouders die hun bedrijf moderniseren. Het gevolg is dat het totaal aantal dieren gelijk blijft maar dat de omvang van de bedrijven groter wordt. Inmiddels weten we dat de meningen over het vergroten van bedrijven uiteen lopen. De een is tegen megastallen terwijl anderen vinden dat het besluit om megastallen in te perken is genomen op basis van emoties en inhoudelijk niets van doen hebben met de gezondheidsproblemen die geitenhouderijen hebben veroorzaakt. Een inhoudelijke discussie over de schaal en de toekomst van deze sector, zou zijn vertroebeld door de emoties over de gezondheidsproblemen. Het lastige is dat vaak door een eigen bril gekeken wordt en eigen belang voorop staat waardoor het moeilijk is om tot een oplossing te komen ten gunste van het algemeen belang. Door de maatschappelijke verontrusting die ontstaan is is het debat over de toekomst van de agrarische sector opnieuw op de agenda geplaatst. Het lijkt erop dat de invalshoek dit keer breder is dan enkel het ruimtelijke perspectief zoals bij de reconstructie. De uitdaging is om de grote kloof tussen wetenschappelijke kennisontwikkeling en de politieke praktijk van alledag te dichten.

Voor het gehele document klik op de volgende link:
Leren van een reconstructie Leren van een reconstructie

woensdag, januari 12, 2011

 

Liberation Route Brabant

Brabantse Liberation Route gaat waarschijnlijk door


De eerste steen zal naar verwachting op 5 mei worden gelegd. Alle luisterkeien zouden er voor de herdenking van de bevrijding van Oost-Brabant in september moeten liggen. Het Vrijetijdshuis Brabant heeft dit bekend gemaakt.

De route ligt langs belangrijke plekken uit de geschiedenis van de bevrijding van Nederland. Via de telefoon of een mp3-speler kun je bij een luisterkei horen wat zich hier afspeelde aan het eind van de Tweede Wereldoorlog.Zeker vijftien gemeenten in Noord- en Zuidoost-Brabant zijn benaderd om mee te werken. Ze hebben allemaal in principe 'ja' gezegd. Ook Lommel, net over de grens onder Valkenswaard, heeft interesse getoond. Het Vrijetijdshuis is hier blij mee, omdat er zo een brug wordt geslagen naar het deel van de Liberation Route, die al in het buitenland is aangelegd. Het Vrijetijdshuis hoopt in maart ook zeker te weten of de route ook kan worden bekostigd. Een aantal fondsen heeft al toezeggingen gedaan.

De keien in Oost-Brabant komen onder meer bij café De Kleine Elft in Reek, de brug over de Dommel bij Waalre en het Liberty Park, het oorlogs- en verzetsmuseum dat 65 jaar geleden in Overloon is geopend.De Liberation Route volgt het pad dat de geallieerden aflegden tijdens de bevrijding van Europa. De route begint bij Normandië in Noordwest-Frankrijk en loopt via Nijmegen en Arnhem richting de Duitse stad Berlijn. De Gelderse route langs belangwekkende plekken in de historie van de Tweede Wereldoorlog werd in 2008 in gebruik genomen. Het Vrijetijdshuis werkt bij het Brabantse deel van de Liberation Route samen met het Liberty Park, Museum Bevrijdende Vleugels in Best en de streekhuizen Boven-Dommel en Peel & Maas/Maas & Meierij.

Voor informatie in Noordoost Brabant kunt u contact opnemen met streekmanager Twan Goossens 06 51 63 1647.

dinsdag, januari 11, 2011

 

Landschapspark langs Zuid-Willemsvaart

Gemeente Den Bosch wil landschapspark langs de Zuid-Willemsvaart

Het college van burgemeester en wethouders van Den Bosch heeft plannen voor de aanleg van een landschapspark langs de Zuid-Willemsvaart, dat zich uitstrekt van Berlicum tot aan de Maas aan beide kanten van het kanaal. Het plan wordt op 20 januari gepresenteerd. In het kanaalpark komt een netwerk van wandel- en fietspaden. Ook wordt er een nieuwe beek aangelegd en nabij Rosmalen moet er een veerpontje komen. In het project werkt de gemeente Den Bosch samen met de gemeente Sint-Michielsgestel, waterschap Aa en Maas, Rijkswaterstaat en de provincie Noord-Brabant. Brabantsdagblad 11 januari 2011.

 

Kilsdonkse molen wint prijs

Kilsdonkse Molen wint 20.000 euro


Stichting Kilsdonkse Molen heeft de Brabantse Cultuurprijs 2011 gewonnen. De prijs van 20.000 euro werd maandagavond uitgereikt in theater De Lievekamp in Oss.

De Kilsdonkse Molen in Heeswijk-Dinther was samen met de Heilig Hartkerk in Roosendaal en het Klokgebouw in Eindhoven genomineerd. Het publiek bepaalde de keuze. De Kilsdonkse Molen kreeg uiteindelijk 7.700 stemmen en dat bleek genoeg voor de eindoverwinning.
De provincie reikt de Brabantse Cultuurprijs elke drie jaar uit. De prijs is bestemd voor een vernieuwend Brabants cultureel initiatief of project met een voorbeeldfunctie voor Brabant. Kliknieuws 11 januari 2011.

Nog een prijs van het Prins Bernard Cultuurfonds

 

Onderzoek plattelandsontwikkeling

Succesfactoren voor plattelandsontwikkeling

Plattelandsontwikkeling lukt beter, als je buiten gangbare paden treedt en nieuwe netwerken creëert. Dat concluderen Arie Meulepas, programmamanager landelijk gebied bij de provincie Noord-Brabant, en Pierre van Amelsvoort, gasthoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven. Zij onderzochten de succesfactoren van achttien gemeenten die door provinciale medewerkers landelijk gebied als ‘best practices’ zijn aangemerkt.De onderzoekers tonen aan dat succesvolle gemeenten plattelandsvernieuwing anders aanpakken dan minder succesvolle gemeenten. Vaak is plattelandsvernieuwing toebedeeld aan enkele ambtenaren die dit er naast hun gewone werk bij doen. Vernieuwing en bestaande, dagelijkse taken laten zich echter moeizaam verenigen, zo blijkt uit eerder onderzoek naar succesvolle organisatieveranderingen. De aandacht en energie voor vernieuwing worden dan weggezogen door dagelijkse operationele beslommeringen. Succesvolle gemeenten hebben minimaal één ambtenaar in dienst die min of meer fulltime aan plattelandsvernieuwing werkt. VNG Magazine januari 2011. Voor het hele artikel klik hier.

 

Afname agrarische bedrijven zet gestaag door

Vrijkomende agrarische bedrijven kraamkamer van nieuwe bedrijvigheid


Bron: CBS (klik op de tabel voor een vergroting)

Het platteland wordt wel gezien als de kraamkamer van nieuwe bedrijvigheid. De overheid is steeds vaker bereid om nieuwe passende bedrijvigheid toe te staan op vrijkomende agrarische locaties. Zo biedt de nota Buitengebied In Ontwikkeling en de nieuwe verordening van de provincie hiervoor een aantal handvatten. Maar hoe groot is die kraamkamer eigenlijk? In 1980 waren er in Nederland ongeveer 146.000 agrarische bedrijven. Dertig jaar later waren er nog 73.000 over. Een afname van het aantal bedrijven van 50% in 30 jaar. Kijken we naar de afgelopen negen jaar dan zien we dat het tempo van afname versnelt. In Brabant is het aantal bedrijven in deze periode met 25% afgenomen (zie tabel). De verwachting is dat mede gezien de strengere milieu eisen, die in 2013 gaan gelden, dat deze afname zich voort zet. In Noordoost Brabant betekent dit dat er de komende 10 jaren nog ruim 1000 bedrijven stoppen.

De afgelopen jaren heeft de overheid zich actief ingezet om bedrijven te verplaatsen (reconstructie). Bedrijven met potentie maar gesitueerd op plaatsen waar ze veel hinder veroorzaakten werden gestimuleeerd om te verplaatsen naar meer geschikte locaties. In Noordoost Brabant betreft dit enkele tientallen bedrijven of te wel ongeveer 1% van alle agrarische bedrijven.

Om de kraamkamer functie in goede banen te leiden is het belangrijk om de komende jaren de aandacht ook te richten op de stoppende bedrijven.

Voor een goede plattelandsontwikkeling verdienen alle 4.300 Noordoost Brabantse agrarische bedrijven gepaste aandacht. De 50% stoppende bedrijven bij het zoeken naar geschikte alternatieven. De 25% bedrijven die door gaan maar niet willen vergroten bij het realiseren van verbreding van de bedrijfsactiviteiten als dat nodig is. En de 25% bedrijven die willen intensiveren en specialiseren bij het vinden van geschikte locaties als de bestaande locatie niet geschikt is om te groeien. Deze laatste 25% nemen de productierechten over van de stoppende veelal verouderde bedrijven. De nieuwe vergrootte bedrijven zullen aan strengere milieu-, dierenwelzijn- en gezondsheids eisen moeten voldoen en de bedrijven dienen landschappelijk goed ingepast te worden.

 

Lopende gevallen krijgen ruimte

Regels megastal minder streng

Een meerderheid in Provinciale Staten (PS) in Brabant wil de regels voor lopende zaken rond megastallen toch weer verzachten. CDA en VVD zijn vóór versoepeling, ook PvdA en D66 kijken die richting uit. Dertig van de bijna veertig plannen maken nu meer kans om door te gaan, in plaats van eerst zeven. Meestal gaat het om het verplaatsen van bedrijven naar landbouwontwikkelingsgebieden, om woningbouw in dorpen mogelijk te maken. Veel gemeenten dringen hierop aan. Oók als een gemeente vóór 20 maart 2010 schriftelijk medewerking heeft toegezegd om een megastal te bouwen, moet de provincie dit goedkeuren, vinden CDA en VVD. Op 19 maart 2010 besloten PS geen nieuwe megastallen meer toe te staan. Sindsdien worstelt de provincie met lopende gevallen.Met de versoepeling krijgt gedeputeerde Van Heugten (CDA) zijn zin. Hij vond de in december door PS vastgestelde regels te streng - alléén een concrete schriftelijke aanvraag telde. Hij voorspelde hoge schadeclaims van boeren. Gelderlander 10 januari 2010.

Zie ook het bericht in Binnenlandsbestuur: klik hier.

vrijdag, januari 07, 2011

 

Logs Bernheze

Strengere regels voor nieuwe logs Bernheze

De landbouwontwikkelingsgebieden (logs) in de gemeente Bernheze worden fors kleiner dan was gepland. De gemeente wil in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied vastleggen dat er grotere afstanden tussen de kernen en de logs komen. De provincie hanteert als norm dat logs op 500 meter afstand van stedelijke gebieden of van zeer kwetsbare gebieden moet liggen. Bernheze wil dat de afstand van bebouwde kommen en een log minimaal 1000 meter is. "Het uitgangspunt van de nieuwe coalitie is volksgezondheid, we kiezen voor voorzichtigheid. En die afstand van 1000 meter hebben we niet zomaar bedacht, dat komt uit eerdere rapporten van het RIVM en de GGD", zegt wethouder Hans van der Pas.

Behalve de grotere afstandsgrenzen tot het log, heeft Bernheze nog een paar 'eigen' invullingen in het bestemmingsplan. Zo gaat Bernheze een eigen definitie geven aan de begrippen intensieve veehouderij en duurzame locatie. Van der Pas: "De definitie die de provincie hanteert vinden wij te vaag, wij gaan zorgen dat dat duidelijker wordt en beter uitlegbaar". Gelderlander 7 januari 2011.

 

Crosscircuit Boekel

Crosscircuit Boekel definitief dicht

Het motorcrossterrein aan de Bezuidenhout in Boekel moet binnen ruim een maand gesloten worden. Dit komt omdat burgemeester en wethouders zich hebben neergelegd bij een uitspraak van de Raad van State. Dit doen ze met tegenzin.

Het college heeft lang gehoopt dat het circuit open kon blijven. Het moet echter wijken, omdat het bestemmingsplan geen crossactiviteiten toestaat. Motorsport Club Boekel maakt al vanaf 1965 gebruik van het circuit. B en W hadden gehoopt dat de honderd leden er konden blijven totdat er in Zeeland een nieuw, regionaal crosscircuit zou worden geopend. Boekel is hierover al lang aan het praten met de gemeenten Landerd, waar Zeeland, Uden en Veghel onder vallen. MC Boekel werd dinsdag door de gemeente bijgepraat. Voorzitter Peter van Uden was niet helemaal verrast. Hij zag na de uitspraak van de Raad van State in oktober de bui al aankomen. Hij is vooral teleurgesteld in die Raad van State, maar ook het ministerie van Milieu en de provincie Noord-Brabant.

"Ik weet voor bijna honderd procent zeker dat de gehele bevolking van Boekel en het college achter ons staan", aldus Van Uden, die bang is dat de aanstaande sluiting de doodsteek voor zijn club betekent. Hij houdt zijn hart vast met betrekking tot de toekomst. Het is namelijk de vraag óf en wannéér er in Zeeland een crosscircuit komt. Bovendien is het nog onduidelijk waar de leden van zijn vereniging in de tussentijd terecht kunnen, wanneer hun vertrouwde circuit dicht is. Hierbij kan worden gedacht aan plaatsen als Berghem, Boxmeer, Stevensbeek en Veldhoven. Overigens dient op 20 februari een laatste beroepsprocedure bij de Raad van State. Eind maart of begin april wordt de uitspraak verwacht. Dan zal het lot van MC Uden waarschijnlijk definitief bezegeld worden. Wethouder Ted van de Loo verwacht niet dat de raad tot een ander oordeel zal komen. Het circuit blijft sowieso dicht zolang deze procedure loopt. Omroep Brabant 5 januari 2011.

Overzicht persberichten

donderdag, januari 06, 2011

 

Da's leuk he


woensdag, januari 05, 2011

 

Terugfokken van oerrund

Linden, gemeente Cuijk, kraamkamer voor teruggefokt oerrund

Bij de Kraaijenbergse Plassen zijn in december de eerste Schotse Hooglanders uitgezet die gekruist zijn met een Italiaans runderras. Het vormt de opmaat van een 'nieuw' oerras. De stichting Taurus uit Nijmegen wil het oerrund, dat begin zeventiende eeuw is uitgestorven, terugfokken. Volgens Taurus kan de 'TauRos', die ze willen terugfokken door rassen te kruisen met Schotse Hooglanders, een heel geschikte grazer worden voor Nederlandse natuurgebieden. Robuust en toch niet agressief voor de nieuwsgierige natuurliefhebber als die iets te dichtbij komt.In maart worden in Linden de eerste kruislingen geboren. Over een paar generaties kan het oerrund al dicht genaderd zijn, aldus Taurus. Gelderlander 5 januari 2011.
Bekijk hier een video over het fokprogramma.

Eind 2010 heeft de streekmanager de stichting Taurus en het Nationaal Veeteelt Museum te Beers met elkaar in contact gebracht om met elkaar na te gaan of er samengewerkt kan worden. De stichting Taurus is namenlijk op zoek naar een geschikte locatie om de belangstellenden over de voortgang van het project TauRos te informeren.

 

Toekomst veehouderij volgens Peter Smeets

Megastallen zijn achterhaald, Agroparken hebben de toekomst

Volgens Peter Smeets is de schaalvergroting in de landbouw onomkeerbaar. „In de jaren zestig is de industrie vanuit de binnenstad verplaatst naar industriegebieden, nu gaat hetzelfde gebeuren met de landbouw. Die gaat naar het agropark.” Het traditionele familiebedrijf gaat daarbij verdwijnen, voorspelt hij. „Dat wordt nu nog vooral op de been gehouden door exportsubsidies en tariefmuren. Met een echt vrije wereldeconomie heeft dat weinig te maken.”

Voor het hele artikel klik hier.

dinsdag, januari 04, 2011

 

Streekmanagement in Uden

Uden zet streekmanager ook in 2011 in

De gemeente Uden gaat ook in 2011 gebruik maken van de diensten van een streekmanager. Deze kan beoordelen welke extra activiteiten, zoals recreatieve voorzieningen, agrarische bedrijven in het buitengebied kunnen en mogen uitvoeren. Met de inzet van de streekmanager is een bedrag van 9000 euro gemoeid. “Daar krijgen we behoorlijk wat voor terug”, zegt wethouder John Timmers. “De streekmanager kan goed inschatten wat qua nevenactiviteiten al dan niet past binnen het provinciaal beleid. In deze regio schakelen veel gemeentes de diensten van de streekmanager in, wat de eenduidigheid over wat wel en niet kan in het buitengebied bevordert.” Kliknieuws 4 januari 2011.

 

Toekomst veehouderij volgens Jan Douwe van der Ploeg

Magabedrijven zijn ongewenst

Grote kapitaalintensieve bedrijven zijn economisch het zwakst. Dat ze niet massaal failliet gaan komt doordat de bank zich dat niet kan permitteren. De snelle groeiers vormen de zwakke kant van de Nederlandse landbouw.
Voor het hele artikel klik hier.

 

Toekomst veehouderij volgens Ge Backus

Gezinsbedrijf minder dominant

Het traditionele gezinsbedrijf is in de toekomst steeds minder vaak de ideale bedrijfsvorm. Boeren en tuinders moeten specialiseren en samenwerken om aansluiting met de markt te kunnen blijven houden. Dat concluderen onderzoekers van LEI Wageningen UR. In het rapport ‘Voorbij het gezinsbedrijf? De organisatie van het agrarische bedrijf, nu en in de toekomst’ schetsen ze dat boeren het niet meer alleen redden. Het traditionele gezinsbedrijf wordt minder dominant en verandert van karakter. In toenemende mate zullen bij gezinsbedrijven andere bedrijfsvormen voorkomen, zoals franchising, inhuren van zzp’ers en deelname in samenwerkingsverbanden. Samenwerken bij inkoop, productie, verwerking en afzet kan het rendement vergroten. De belangrijkste aanbeveling in het rapport richt zich op de ondernemer zelf; die dient zijn grootste kapitaal – het eigen ondernermerschap – goed te benutten.

Voor het rapport klik hier. Voor de visie van 4 WUR collega's op bedrijfsomvang klik hier.

maandag, januari 03, 2011

 

Toekomst veehouderij volgens Leo Den Hartog

Binnen afzienbare tijd verdubbeld de wereldvraag naar dierlijke eiwitten

Leo den Hartog, directeur onderzoek en ontwikkeling bij Nutreco en parttime hoogleraar aan de Wageningen Universiteit, vindt dat Nederland trots mag zijn op zijn agrarische sector. Toch maakt hij zich zorgen of die potentiële kracht van de landbouw voldoende wordt onderkend.
Leo den Hartog loopt al ruim dertig jaar mee in het agrarische wereldje. In het verleden was hij onder meer werkzaam bij het toenmalige consulentschap varkens- en pluimveehouderij in Arnhem, hij was onderzoeker veevoeding aan de Wageningen Universiteit met onderwijsverplichtingen aan de Faculteit diergeneeskunde in Utrecht en directeur van het Proefstation Varkenshouderij in Rosmalen en later van het Praktijkonderzoek Veehouderij in Lelystad. In zijn huidige functie bij Nutreco heeft hij een breed overzicht over de landbouwontwikkelingen wereldwijd en de plaats daarin van de Nederlandse agrarische sector.
Voor het hele artikel klik hier.

zondag, januari 02, 2011

 

Liberation Route Brabant

Majoor Dick Winters overledenVandaag op 92-jarige leeftijd is Majoor Richard ‘Dick’ Winters, de man die tijdens de Tweede Wereldoorlog een groep soldaten aanstuurde die later bekend werd als de ‘Band of Brothers’ overleden. D-Day, Market Garden, het Ardennenoffensief, Adelaarsnest Berchtesgaden, hij maakte het allemaal mee, maar ook in Uden beleefde deze beroemde oorlogsheld memorabele momenten. Voor het hele artikel klik hier.

De belangstelling voor WOII neemt, nu de laatste veteranen ons verlaten, eerder toe dan af. Om deze battlefield toeristen van dienst te zijn werd enkele jaren geleden met het project "Liberation Route" gestart. De Liberation Route loopt van Normandie via Brabant naar Berlijn. Op dit moment worden Brabantse gemeenten in Oost Brabant benadert met de vraag of ze willen deelnemen aan dit unieke internationale project.

Voor meer informatie: Twan Goossens 06 51 63 1647

 

Toekomst veehouderij volgens Hans Huijbers

Paar cent per kilo geeft verduurzaming een impuls

Dat de veehouderij duurzamer kan en moet, is een gegeven. Maar hoe ziet de toekomst van de veehouderij eruit? Het antwoord komt van Hans Huijbers, voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO).

Hoe duurzaam is de veehouderijsector?

"De verduurzaming van de huidige veehouderij is gericht op slechts enkele thema's. Op dierenwelzijn en antibioticagebruik bijvoorbeeld. Aan andere thema's wordt niet of nauwelijks aandacht besteed. Lastig aan verduurzaming is dat de sector niet zomaar kan veranderen zonder een beter betaling voor de producten. Met een paar cent per kilo extra geef je verduurzaming een flinke impuls. Los van enkele oplevingen kent de veehouderij sinds 1997 geen stabiele inkomenssituatie, terwijl de sector steeds meer vragen krijgt uit de samenleving. Er zijn nog bedrijven die met dezelfde stallen werken als vijftien jaar geleden, soms noodgedwongen met een luchtwasser. Slechtsenkele boeren komen met nieuwbouw en schaalvergroting. Echterjuist zij roepen het maatschappelijk debat over zich af. De conclusie? De veehouderij zit in een vicieuze cirkel. Komt ze er niet uit dan stagneert de integrale verduurzaming van de sector".
Voor het hele artikel klik hier.

Agrariërs in discussie over toekomst.

zaterdag, januari 01, 2011

 

Gebiedsontwikkeling: Wie doet wat in Noordoost Brabant

Gebiedsontwikkeling: Wie doet wat in Noordoost Brabant

This page is powered by Blogger. Isn't yours?