dinsdag, januari 11, 2011

 

Afname agrarische bedrijven zet gestaag door

Vrijkomende agrarische bedrijven kraamkamer van nieuwe bedrijvigheid


Bron: CBS (klik op de tabel voor een vergroting)

Het platteland wordt wel gezien als de kraamkamer van nieuwe bedrijvigheid. De overheid is steeds vaker bereid om nieuwe passende bedrijvigheid toe te staan op vrijkomende agrarische locaties. Zo biedt de nota Buitengebied In Ontwikkeling en de nieuwe verordening van de provincie hiervoor een aantal handvatten. Maar hoe groot is die kraamkamer eigenlijk? In 1980 waren er in Nederland ongeveer 146.000 agrarische bedrijven. Dertig jaar later waren er nog 73.000 over. Een afname van het aantal bedrijven van 50% in 30 jaar. Kijken we naar de afgelopen negen jaar dan zien we dat het tempo van afname versnelt. In Brabant is het aantal bedrijven in deze periode met 25% afgenomen (zie tabel). De verwachting is dat mede gezien de strengere milieu eisen, die in 2013 gaan gelden, dat deze afname zich voort zet. In Noordoost Brabant betekent dit dat er de komende 10 jaren nog ruim 1000 bedrijven stoppen.

De afgelopen jaren heeft de overheid zich actief ingezet om bedrijven te verplaatsen (reconstructie). Bedrijven met potentie maar gesitueerd op plaatsen waar ze veel hinder veroorzaakten werden gestimuleeerd om te verplaatsen naar meer geschikte locaties. In Noordoost Brabant betreft dit enkele tientallen bedrijven of te wel ongeveer 1% van alle agrarische bedrijven.

Om de kraamkamer functie in goede banen te leiden is het belangrijk om de komende jaren de aandacht ook te richten op de stoppende bedrijven.

Voor een goede plattelandsontwikkeling verdienen alle 4.300 Noordoost Brabantse agrarische bedrijven gepaste aandacht. De 50% stoppende bedrijven bij het zoeken naar geschikte alternatieven. De 25% bedrijven die door gaan maar niet willen vergroten bij het realiseren van verbreding van de bedrijfsactiviteiten als dat nodig is. En de 25% bedrijven die willen intensiveren en specialiseren bij het vinden van geschikte locaties als de bestaande locatie niet geschikt is om te groeien. Deze laatste 25% nemen de productierechten over van de stoppende veelal verouderde bedrijven. De nieuwe vergrootte bedrijven zullen aan strengere milieu-, dierenwelzijn- en gezondsheids eisen moeten voldoen en de bedrijven dienen landschappelijk goed ingepast te worden.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?