vrijdag, september 30, 2011

 

Wandelweekend Duitslijntje 1 en 2 oktober

klik op de afbeelding voor een vergroting.
Het wandelweekend is een initiatief van het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij, De Steltenberg (Volkel), De Nieuwenhof (Mill) en Huistheater De Steenakker (Haps) en wordt gesponsord door de gemeenten Uden, Mill & Sint Hubert en Cuijk.

 

Hooibergen Landerd

't Hooibergje: nieuw agrarisch kinderdagverblijf in Schaijk

Martje en Annemiek van Maren zijn druk doende met de bouw van een agrarisch kinderdagverblijf in een nieuw pand aan de Munstraat 14 in Schaijk. ’t Hooibergje, zo heet het nieuwe agrarisch kinderdagverblijf in de gemeente Landerd. Kinderen zijn vanaf heden welkom om te spelen tussen boerderijdieren en te genieten van de vrije natuur. Terwijl de initiatiefneemsters Martje en Annemiek van Maren druk doende zijn met de bouw van een kinderdagverblijf in een nieuw pand aan de Munstraat 14 in Schaijk, zijn ze al gestart als gastouder in de naastgelegen woonboerderij van hun ouders. Overdag bieden ze nu nog opvang voor maximaal zes kinderen van nul tot en met vier jaar. Daarnaast is er mogelijkheid voor buitenschoolse opvang voor vier- tot en met twaalfjarigen.

Vanaf december zijn er opvangmogelijkheden in 't Hooibergje voor maximaal twaalf kinderen. Annemiek en Martje, allebei een SPW 3-opleiding afgerond en veel ervaring met kinderen, kwamen op het idee een agrarisch kinderdagverblijf te beginnen in het kader van het Hooibergproject van de gemeente. Dit project heeft onder andere tot doel boerderijen in het buitengebied van Landerd een nieuwe economische impuls te geven. 'Groene pedagogiek'Centraal bij ’t Hooibergje staat de ‘groene pedagogiek’. “We vinden het belangrijk dat kinderen de kans krijgen hun eigen fantasie te mogen ontwikkelen”, vertellen Martje en Annemiek. “Veel ruimte en vrijheid is daarbij belangrijk. Kinderen zullen veel buiten spelen, leren omgaan met dieren en eigen broodjes mogen bakken. Dat alles in een vertrouwde omgeving waar regelmaat en rust de dagstructuur bepalen.”’t Hooibergje is gelegen in een bosrijke omgeving in Schaijk en ligt aan de N324 en de A50, ideaal voor woon/werkverkeer. Open van 7.30 tot 18 uur. Meer informatie: 06-21456280 of www.kdvhooibergje.nl. Arena 27 september 2011.

 

Sluiten mineralenstromen wordt belangrijk

Een tweede leven voor mest volgens Bleker en Huijbers

Jarenlang was mest niets anders dan een stinkend probleem dat maar niet opgelost kon worden. Maar nu er gloort hoop voor de mest. Vandaag maakten veehouders en het kabinet plannen bekend om nuttige stoffen (als fosfaten) en milieuschadelijke stoffen uit de mest te halen. Na bewerking in een fabriek kan de mest dan een tweede leven beginnen als 'kunstmestvervanger'. Klik hier voor audio fragment.

De nieuwste methode voor mestverwerking verloopt via bioconversion door insecten. Voor meer informatie zie: www.blacksoldierfly.jouwweb.nl

 

Biodiversiteit


Klik hier voor het bericht in Brabant Magazine.

woensdag, september 28, 2011

 

Klimbos Overloon

Klimbos Overloon open en ook weer niet

Het klimbos in Overloon blijft voor bezoekers nog even dicht. foto Joost Ariaans/DG

Klimbos Klimkong dat in de bossen van het Overloonse museum Liberty Park gebouwd wordt, gaat vrijdag officieel open, maar geklommen kan er vooralsnog niet. De opening is vooral een feestje voor de partijen die betrokken zijn bij realisering van het klimbos.

Volgens Geert Klarenbeek, die het klimbos bouwt en straks exploiteert, gaat het bos pas met de herfstvakantie open en kan iedereen er dan klimmen. "We hebben wat tegenslag gehad.

Enkele speciale elementen bleken wat meer tijd te kosten om te bouwen."

Liefhebbers kunnen straks de bomen in en op hoogte klimmend een parcours afleggen. Gelderlander 28 september 2011.

Het Klimbos in Overloon is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Streekimpuls Peel & Maas onderdeel van Plattelandsontwikkeling Brabant.


vrijdag, september 23, 2011

 

Eerdse molen draait weer


maandag, september 19, 2011

 

Actualisatieplan buitengebied Sint Michielsgestel

Sint-Michielsgestel start actualisatie bestemmingsplan buitengebied

Bewoners en ondernemers kunnen tot 1 oktober wensen voor buitengebied kenbaar maken

De gemeente Sint-Michielsgestel start met de eerste actualisatie van het bestemmingsplan buitengebied. Bewoners en ondernemers in het buitengebied kunnen tot 1 oktober 2011 een verzoek indienen om het bestemmingsplan te wijzigen. Ze krijgen hiermee de mogelijkheid om hun concrete plannen te realiseren.

Woont of werkt u in het buitengebied van Sint-Michielsgestel en hebt u plannen om op uw perceel uit te breiden of iets anders te gaan doen? Dan kunt u tot 1 oktober 2011 een verzoek indienen om het bestemmingsplan te wijzigen. De gemeente beoordeelt alle verzoeken en neemt nog dit jaar een principebesluit over alle aanvragen. Vervolgens is het de bedoeling dat eind 2012 het geactualiseerde bestemmingsplan gereed is.

Let op: verzoeken die na 1 oktober 2011 ingediend worden, kunnen pas in de tweede actualisatie meegenomen worden. Deze volgt op zijn vroegst in 2013/2014.
Hoe gaat de actualisatie in zijn werk?De actualisatie vraagt veel van zowel de gemeente als van de initiatiefnemers. De procedure om te komen tot een geactualiseerd bestemmingsplan is circa anderhalf jaar. De planning ziet er globaal als volgt uit:

Als de initiatiefnemer na de eerste ambtelijke scan een principebesluit van het college wil, brengt de gemeente in eerste instantie € 1.020 legeskosten in rekening bij de initiatiefnemer. Als het college positief besluit over het principeverzoek, dan brengt de gemeente de betaalde legeskosten in mindering op de toekomstige kosten (procedurekosten, exploitatiebijdrage, ambtelijke uren).

Hoe kunt u een verzoek indienen?U kunt een verzoek indienen via het formulier op deze website. Nogmaals: let op de uiterste invuldatum van 1 oktober 2011. Na die tijd kunnen verzoeken pas op zijn vroegst in 2013/2014 behandeld worden.

Waarom een actualisatie?Wijziging van het bestemmingsplan is een omvangrijk proces. Het is niet werkbaar om voor elk verzoek een aparte procedure te volgen. Maar de gemeente wil wel flexibel kunnen omgaan met wensen van de mensen die in het buitengebied wonen en werken. Daarom heeft de gemeente besloten om verzoeken te bundelen en periodiek het bestemmingsplan te actualiseren.

Er zijn inmiddels een zestigtal plannen ingediend. Tien van de meest complexe plannen worden begeleid door de streekmanager.

vrijdag, september 16, 2011

 

Liberation Route Brabant

Eerste zwerfkei geplaatst in Son


Liberation Route Brabant wordt ondersteund door de streekmanagers in de betreffende regio's waar de corridor passeert.

woensdag, september 14, 2011

 

Subsidie voor samenwerken aan innovaties

Subsidieregeling Praktijknetwerken: open tot 28 oktober

Het ministerie van EL&I geeft net als voorgaande jaren subsidie aan Praktijknetwerken in de agrarische sector. Daarmee wil ze stimuleren dat landbouwondernemingen samen kennis ontwikkelen en delen. De subsidie kan tot 28 oktober aangevraagd worden via het loket van het ministerie.
In praktijknetwerken komen partijen uit agro-sector bijeen om samen nieuwe kennis te ontwikkelen, nieuwe concepten uit te denken of ideeën te verdiepen die goed zijn voor hun bedrijven of voor de hele sector. De subsidie is bedoeld om kosten te dekken die gemaakte worden voor een procesbegeleider of projectuitvoerder, de vergaderingen, het verspreiden van kennis en voor de inhuur van deskundigheid.
Ondernemers uit alle landbouwsectoren komen in aanmerking voor de subsidie van in totaal 5,6 miljoen euro. Er is apart subsidie beschikbaar voor zowel kleine als grote praktijknetwerken.

Klik hier voor meer informarie.

dinsdag, september 13, 2011

 

Wandelweekend Duits Lijntje op 1 en 2 oktoberIn het weekend van 1 en 2 oktober aanstaande kun je met het hele gezin genieten van een nieuw wandelevenement over de voormalige spoordijk van het Duits Lijntje tussen de plaatsen Haps en Volkel. Drie locaties aan deze route, te weten: Huistheater De Steenakker in Haps, Groepsaccommodatie De Nieuwenhof in Mill en Bezoekerscentrum De Steltenberg in Volkel, stellen deze dagen hun deuren gastvrij open. Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn er speciale activiteiten in de historische betekenis van dit voormalige spoortraject.

Economische betekenis
Het Duits Lijntje heeft tussen 1873 en 1910 gezorgd voor economische ontwikkeling in Noord Brabant en zeker voor groei van de aanliggende plaatsen. Het spoortraject liep van Boxtel naar Wezel (Dld) en maakte onderdeel uit van een internationale route van Londen naar Sint Petersburg. Er bestaan veel verhalen over leven, werken en wonen aan het spoor; van boeren die stoomlocomotieven staande hielden om aardappelen mee te geven, Keizer Willem II van Duitsland die in Haps de trein liet stoppen om zijn geiten uit te laten, en spannende maar ook trieste oorlogsverhalen. Over deze oude tijden zijn veel zwart wit foto’s bewaard gebleven. In 1983 verdwenen met het goederen vervoer tussen Uden en Veghel langzaamaan de spoorbielzen en werd de spoordijk een natuurgebied en kreeg het als een ecologische verbindingszone voor plant en dier zijn huidige betekenis. Op sommige stukken na is het hele traject te bewandelen.

Wandelen met activiteiten
In het 1ste weekend van oktober kun je op een bijzondere manier kennismaken met deze spoordijk tussen Haps, Mill en Volkel. De genoemde locaties dienen als start- en eindpunt van een wandeltocht die de wandelaar zelf zo lang of kort kan maken als gewenst. De afstanden tussen de drie locaties is telkens 6 km, in het totaal dus 12 km. Dat zijn afstanden die in één dag prima te bewandelen zijn. Tevens kun je bij de aan de oude spoordijk gelegen locaties genieten van een kop koffie, bijzondere streekproducten en er valt het nodige te beleven rondom het thema Duits Lijntje. Er zijn activiteiten voor kinderen zoals spelen met modeltreinen; een indrukwekkende foto-expositie in Bezoekerscentrum De Steltenberg; oude verhalen die tot leven komen in Huistheater De Steenakker; en - als je twee dagen voor de wandeling wilt uittrekken - is een overnachting tussen de schapen bij De Nieuwenhof misschien een idee (…)Op 1 en 2 oktober zijn de drie pleisterplaatsen open van 10.00 tot 17.00 uur. Deelname aan het wandelevenement is gratis. Kijk ook op: http://www.duitslijntje.eu/ en op http://www.wandelweekendduitslijntje.nl/

Informatie
Langs het traject zijn onlangs de eerste informatiezuilen geplaatst die uitleg geven over hoe het er vroeger aan toe ging. Er komen flyers en een wandelkaart die onder meer bij VVV’s, bibliotheken en diverse winkels te verkrijgen zijn. Bij de VVV’s ligt ook een tweetalige fiets– en belevingskaart over de totale lengte van de oude spoorlijn. In Nederland is de fietsroute bewegwijzerd op basis van het fietsknooppuntensysteem. In Duitsland wordt de route gemarkeerd door bordjes met het logo van het Duits Lijntje-Boxteler Bahn.

Toekomst voor het Duitse lijntje
Het lijntje heeft een cultuurhistorische waarde en is opgenomen in de historische canon van Nederland. Voor het Duitse Lijntje zijn allerlei nieuwe plannen in ontwikkeling. Overheden - zowel in Nederland als Duitsland - willen investeren in wandel- en fietsroutes, informatieborden en promotie voor toeristen en recreanten in het gebied. Instellingen zijn bezig met cultuurhistorische- , educatieve- of natuurprogramma’s en ondernemers denken aan bijzondere activiteiten en arrangementen. De Steltenberg is een bezoekers- en informatiecentrum waar veel kennis is te verkrijgen over het Lijntje en het natuurgebied. De Nieuwenhof is een groepsaccommodatie waar je kunt overnachten en samen met een herder kunt wandelen tussen een schaapskudde. Huistheater De Steenakker is in oprichting en gaat speciale programma’s over het Duits Lijntje ontwikkelen voor toeristen, groepen en schoolkinderen. Het is de bedoeling dat het wandelweekend Duits Lijntje een jaarlijks terugkerend evenement wordt in het eerste weekend van oktober. Daarbij worden instellingen en ondernemers langs de gehele route uitgenodigd om met speciale activiteiten deel te gaan nemen aan dit wandelevenement.

Het wandelweekend is een initiatief van het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij, De Steltenberg (Volkel), De Nieuwenhof (Mill) en Huistheater De Steenakker (Haps) en wordt gesponsord door de gemeenten Uden, Mill & Sint Hubert en Cuijk.

maandag, september 12, 2011

 

Ruimte voor ruimte

Plan voor zeven huizen op plek veehouderij

Gemeente Sint Anthonis en veehouder Van de Kolk voeren gesprekken over de verplaatsing van een varkenshouderij in Wanroij naar de Tweede Stichting in Oploo. De bedoeling is dat op de plaats van de varkensstallen, gelegen aan de Hoevensestraat aan de rand van de Wanroijse dorpskern, zeven woningen komen.
Burgemeester en wethouders hebben inmiddels hun goedkeuring verleend aan het starten van de procedures die verplaatsing van het varkensbedrijf en de bouw van de woningen mogelijk moet maken.
Als alles in kannen en kruiken is, gaat Van de Kolk in eigen beheer de woningen ontwikkelen en aan de man brengen. De Wanroijse veehouder krijgt de medewerking, omdat Sint Anthonis in het kader van de reconstructie intensieve veehouderijen weg wil hebben bij dorpsranden. Gelderlander 12 september 2011.

dinsdag, september 06, 2011

 

Wandelweekend Duits Lijntje

Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober 2011 organiseren De Steltenberg in Volkel, de Schaapskudde in Mill en Huistheater Haps een wandelweekend over, langs en rondom het Duits Lijntje .
De bovengenoemde locaties dienen als start- en eindpunt van een wandeltocht die de wandelaar zelf zo lang of kort kan maken als gewenst. Bovendien is er bij de drie locaties het nodige te beleven rondom het thema Duits Lijntje.

zondag, september 04, 2011

 

In 2020 niet duurzaam geproduceerd vlees in de ban2 september moet het keerpunt zijn naar een nieuwe veehouderij in Brabant. De veeboeren kwamen er zelf niet meer uit. Boeren die extra investeerden in duurzamere productie werden in hun portemonnee gestraft. Deze negatieve feedback zorgde ervoor dat goed willende boeren in een spagaat terechtkwamen. De oplossing is dat er een nieuw systeem ontstaat met een positieve feedback. Goed willende boeren die de duurzaamheidslat hoger leggen moeten daar voor beloond worden. De overheid kan dit middels wet en regelgeving afdwingen. Net zoals ze afgedwongen heeft dat kinderarbeid in de kledingindustrie verboden is en dat we katalysatoren op onze auto's hebben. Echter een voorwaarde is dan dat men het Europabreed eens moet worden over de te hanteren eisen. En zover is het nog lang niet. Alle lidstaten hebben hun eigen belangen en niet alle lidstaten hechten het zelfde belang aan een duurzame veehouderij. Het alternatief voor regulering door de overheid is sociale druk middels 'blame en shame'. Zo kregen actiegroepen voor elkaar dat kooi-eieren in de ban werden gedaan en werden machtige olieconcerns tot de orde geroepen als ze, omdat dat goedkoper is, afgeschreven olieplatforms wilden laten afzinken. Wat overheden niet voor elkaar krijgen, krijgen goed georganiseerde acties soms wel voor elkaar.

Het advies van de commissie Van Doorn valt in de categorie 'goed georganiseerde actie'. Een voorwaarde is dat alle supermarktketens deelnemen. Zou er namelijk 1 supermarktketen niet deelnemen dan veroorzaakt dit voor deze keten een concurrentie voordeel. Gezien de felle concurrentie tussen ketens zullen goedwillende supermarktketens zich dan genoodzaakt zien om af te haken. De fullservice supermarkten hebben het verbond van Den Bosch getekend. Mijn verwachting is dat de discountsupermarkten dit niet gaan doen. Sociale druk zal nodig zijn om dit 'gat' in het verbond van Den Bosch te dichten. Maar dit is niet voldoende. Nederland is immers een grote exporteur van landbouwproducten. Als buitenlandse supermarktorganisaties niet meebewegen, en het is financieel aantrekkelijker om voor de exportmarkt te produceren, dan zal een deel niet veranderen.

Zaken zullen dus door de overheid internationaal aangepakt moeten worden. Dat is iets voor de langere termijn. Kunnen overheden op korte termijn al iets doen? Ik denk het wel. Regelmatig hebben veehouders de overheid nodig, bijvoorbeeld om een bestemmingsplan te wijzigen. De overheid kan dan eisen stellen. Op dit moment gebeurd dat al door te eisen dat er een ruimtelijke onderbouwing aangeleverd moet worden. Geur, geluid, waterhuishouding, archeologie etc. worden hierin geborgd. Hier zou een sociale paragraaf aan toegevoegd kunnen worden waarin de initiatiefnemer aangeeft hoe hij maatschappelijke verantwoord onderneemt en welke bovenwettelijke maatregelingen hij daar voor neemt. De Maatlat Duurzame Veehouderij kan hierbij als startpunt genomen worden.

donderdag, september 01, 2011

 

Plan voor 1000 melkkoeien gemeente Sint Anthonis

Veehouder met plan 1000 melkkoeien presenteert plan aan belanghebbendenDe families Peters en Rongen willen hun twee bedrijven samenvoegen en verdubbelen. In totaal worden er dan 1000 koeien gehouden. De gemeente Sint Anthonis heeft als beleid dat hoe groter een bedrijf wordt hoe hoger de duurzaamheids- en welzijns lat gelegd wordt. Niet de stal staat centraal maar de dieren in de stal en het sluiten van kringlopen. Grondgebondenheid is daarom een vereiste.

Het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij adviseerde en ondersteunde de initiatiefnemers bij het organiseren van twee informatie bijeenkomsten. Een bijeenkomst voor experts van de provincie, gemeente, waterschap, BMF en Milieu Vereniging Land van Cuijk en een bijeenkomst voor buren, dorpsraad en collega veehouders.

Klik hier voor een verslag in de Peelrandwijzer.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?