donderdag, april 29, 2010

 

Crossterrein

Regionaal crossterrein onzeker

Het is maar zeer de vraag of motorcrossers in deze regio over enige tijd nog ergens legaal hun sport kunnen beoefenen.Het plan voor een regionaal crossterrein bij Odiliapeel staat op losse schroeven nu provincie en gemeenten het mes zetten in hun uitgaven. Zelfs in Boekel, waar het enig overgebleven crossterrein van de regio dicht moet, blijkt geen politiek draagvlak voor een bijdrage van vier ton aan een nieuw terrein. In totaal gaat de aanleg van het crossterrein op Landerds grondgebied 3,2 miljoen euro kosten. De Boekelse wethouder Ted van de Loo kreeg deze week van bijna alle fracties in de raadscommissie grondgebiedszaken de wind van voren toen het voorstel voor een krediet van vier ton aan de orde kwam. "Boekel heeft de grootste motorclub, maar slechts veertig procent van de leden komt uit Boekel. De bijdrage van vier ton betekent een kapitaallast van 16.000 euro per jaar. En dat voor ongeveer veertig sporters", rekende Jan van Duijnhoven (Boekels Welzijn) voor. Hij vond dat de wethouder maar terug moest naar de onderhandelingstafel. Van de Loo zei toe in de stuurgroep, die volgende maand bijeen komt, af te tasten hoe de partners denken over een andere financiële bijdrage. De kans is klein dat hij daar iets gedaan krijgt. De Veghelse wethouder Jan van Burgsteden had het motorcrossterrein al niet hoog op zijn prioriteitenlijstje staan. "Als Boekel als meest belanghebbende partij al afhaakt, dan is het project wat mij betreft ten dode opgeschreven." Brabantsdagblad 29 april 2010.

donderdag, april 22, 2010

 

Recreatieve poort Sint Anthonis

De nieuwe recreatieve poort aan de rand van de Staatsbossen heeft een opnieuw ingericht restaurant, maar ook een (vergader)zaal en presentatieruimte. Genoeg mogelijkheden voor de zakelijke markt aan de rand van een zeer inspirerende omgeving. De opening voor genodigden, afgelopen vrijdag 16 april door burgemeester Marleen Sijbers, was dan ook een doorslaand succes. Bij de nieuwe Heksenboom kunnen bedrijven terecht voor vergaderingen, presentaties met beamer of een brainstormsessie.

Of op een drukke werkdag met een zakenrelatie lekker buiten de deur lunchen? De Heksenboom heeft een uitgebreide lunchkaart met verse streekproducten uit het seizoen. Natuurlijk kan er ook genoten worden van Bourgondische hapjes en drankjes en van de maar liefst acht bieren op de tap. Eigenaren en uitbaters familie Van Dasler zien veel mogelijkheden. De speciale presentatieruimte, die bijvoorbeeld ook door Staatsbosbeheer wordt gebruikt, is voorzien van beamerapparatuur. Deze kan ook gebruikt worden door bedrijven en instellingen die op zoek zijn naar een nieuwe, verrassende setting. Gerard van Dasler: “Bedrijven kunnen met hun medewerkers waarschijnlijk nergens meer letterlijk de hei op dan hier.”De Heksenboom heeft van de provincie de kwalificatie recreatieve poort gekregen. De realisatie maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland. Weekkrant 22 april 2010.

 

Subsidie regeling leefbaarheid

Sociaal Economische Vitaliteit op het platteland

In het kader van de Investeringsregeling Landelijk Gebiedbestuursovereenkomst 2007-2013 is door het Rijk € 830.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van projecten op het terrein van Leefbaarheid en Sociaal-economische vitaliteit. Er is ambtelijke overeenstemming tussen de directies SCO en ROH over de inhoudelijke uitvoering. Afgesproken is een aantal projecten te subsidiëren gericht op de thema’s kleinschalige zorgeconomie en zorgtoerisme.

Stand van zaken
Er is een subsidieregeling opgesteld met als titel ‘stimulering sociaal-economische vitaliteit op het platteland Noord-Brabant 2010’. Een afvaardiging van de accountmanagers SCO en de gebiedsmakelaars PLG heeft hieraan haar bijdrage geleverd. De regeling ligt op dit moment ter goedkeuring voor bij het steunpunt regelingen (BJZ).
Doel van de regeling is een impuls te geven aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland door het eenmalig subsidiëren van een aantal projecten. Besluitvorming door GS staat gepland voor 30 maart a.s. Aanvragen kunnen worden ingediend van 15 april 2010 tot 15 juni 2010 via het aanvraagformulier van PLG en worden op volgorde van binnenkomst behandeld via het ATP.

Inhoud subsidieregeling ‘Stimulering sociaal-economische vitaliteit op het platteland’
Doel van de regeling is een impuls te geven aan de sociaal-economische vitaliteit van het platteland door het eenmalig subsidiëren van een aantal projecten die passen binnen de thema’s kleinschalige zorgeconomie en zorgtoerisme. Het minimale subsidiebedrag is € 50.000 euro en het maximale –bedrag is € 100.000. Privaatrechtelijke rechtspersonen kunnen aanspraak maken op subsidie. Geen overheden dus. Overheden kunnen wel partner zijn in een project.

De criteria zijn waaraan een project moet voldoen zijn:
a. past binnen de thema’s ‘kleinschalige zorgeconomie’ en ‘zorgtoerisme’;
b. draagt bij aan het (langer) zelfstandig functioneren van zorgbehoevende burgers;
c. draagt bij aan een innovatief concept, product, werkwijze of samenwerking en is vernieuwend in de Provincie Noord-Brabant;
d. draagt bij aan burgerparticipatie en versterking van de sociale cohesie;
e. vervult een voorbeeldfunctie voor initiatieven op lokaal, regionaal en provinciaal niveau;
f. het project wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende partijen (zoals bijvoorbeeld het bedrijfsleven, zorginstellingen en eindgebruikers).

Op het moment dat de regeling door GS is vastgesteld ontvangen alle betrokkenen een exemplaar.

Planning en procedure

30 maart 2010 besluitvorming door GS

15 april 2010 openstelling subsidieregeling

15 juni 2010 sluitingsdatum

13 juli 2010 behandeling in ATP

23 juli 2010 beschikkingen verstuurd

vrijdag, april 16, 2010

 

Minder veebedrijven

Minstens 65 veeboeren stoppen binnen 10 jaar

In Sint Anthonis, Mill en Sint Hubert, Cuijk en Gennep geven 65 intensieve veehouderij-bedrijven aan binnen enkele jaren te stoppen met het bedrijf. Hoeveel varkens- en pluimveebedrijven in Boxmeer en Grave binnenkort de pijp aan Maarten geven is nog niet duidelijk.Boxmeer heeft de gegevens nog niet paraat. Grave wel maar wil uit 'bedrijfsstrategisch oogpunt' de cijfers niet prijsgeven. In Sint Anthonis hebben 36 van de 110 veeboeren aangegeven binnen tien jaar te stoppen. In Cuijk zijn er dat 3 van de 32, in Mill 9 van de 39. Bij de Millse stoppers zitten ook enkele boeren die hun bedrijf willen verplaatsen. Gennep verwacht dat 17 van de 30 veebedrijven binnen enkele jaren stopt. Voor 1 april moesten alle veebedrijven die met uitstoot van ammoniak en fijn stof van doen hebben, een bedrijfsplan bij de gemeente hebben liggen. Dit met het oog op 1 januari 2013 als alle stallen emissiearm moeten zijn. Gelderlander 16 april 2010.

 

Deelnemers Floriade 2012

40 hectare van het in totaal 66 hectare grootte Floriadeterrein is expo-ruimte. Bedrijven, overheden en kennisinstellingen zullen hier een impressie van de tuinbouw geven aan de hand van een paviljoen of tuin. Nu, ongeveer twee jaar voor de opening, kunnen we melden dat al ruim 75% van de tentoonstellingsruimte door potentiële inzenders is gereserveerd. De ruimte die nog vrij is zal met name ingezet worden voor landeninzendingen. Tot op heden zijn er 16 landen officieel geregistreerd. De afgelopen maand hebben we Spanje, Kenia en Hongarije aan de deelnemerslijst mogen toevoegen. Met andere landen voeren we vergevorderde gesprekken en in 2012 hopen we meer dan 30 landen te mogen verwelkomen. Met trots kunnen we melden dat onze buurprovincie Nordrhein Westfalen een inzending met een oppervlakte van bijna 2300 m2 zal neerzetten. De komende maanden gaat de landenacquisitie verder.

Op dit moment wordt onderzocht of er draagvlak is voor een paviljoen door Brabantse bedrijven en organisaties. Meer hierover klik hier.

 

Platteland Vakantieland

Uitgebreide zoekfunctie op PlattelandVakantieland.nl

Om u gerichter te laten speuren naar unieke plattelandsondernemers, is de zoekfunctie op PlattelandVakantieland.nl verbeterd. Onder 'Uitgebreid zoeken' hebben wij voor u onderscheid gemaakt in verschillende categorieën. Zo kunt u zoeken per provincie, regio, op mogelijkheden voor overnachten, eten en drinken of het doen van een activiteit. Ten slotte is er een speciale categorie voor alle uitjes en activiteiten met kinderen.
Proberen? Ga naar onze homepage en kies voor 'Uitgebreid zoeken'.

Platteland Vakantieland werd mede op verzoek van streekhuis Peel & Maas en met financiële steun van de provincie Noord-Brabant ontwikkeld. Het doel is iedereen te informeren over activiteiten op het platteland.

 

Gemeente Lith werkt aan nieuw bestemmingsplan

Inwoners praten over plan buitengebied

Een vrolijk plaatje van drie lachende solexers met leren helmpjes op, ergens op het grondgebied van Lith. Onderdeel van een beeldpresentatie die gisteravond in gemeenschapshuis De Hoeve meer dan 120 inwoners prikkelde mee te praten over het bestemmingsplan buitengebied in wording. Iemand liet prompt weten: 'Ban de solexen svp'. Zodra ideeën, adviezen, grieven en wensen zijn verwerkt, is er in juni een vervolgbijeenkomst. Brabantsdagblad 15 april 2010.

maandag, april 12, 2010

 

Klooster Sint Agatha gemeente Cuijk

Opening vernieuwd poortgebouw

Sint Agatha, waar het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven zetelt, heeft er sinds zondag een bezoekerscentrum bij over de historie van het kloosterleven. In het gerenoveerde poortgebouw, dat de entree vormt naar het kloostercomplex van de Kruisheren, zit dit informatiecentrum dat zondagmiddag officieel geopend is. Na de openingsdag is het bezoekerscentrum, inclusief expozaaltje, iedere woensdag, donderdag, vrijdag en zondag van 11.00 tot 16.00 uur open voor belangstellenden. Gelderlander 12 april 2010.

Het bezoekerscentrum is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Streekimpuls.

zaterdag, april 10, 2010

 

Toerisme in Oss

Oss heeft toerist erg veel te bieden

Het is lente! En na die lange, koude winter willen we naar buiten en leuke uitstapjes maken. Met de solex op pad, geitenmelk of een speciaal biertje proeven? Het kan allemaal. En nog wel in Oss! Voor inwoners die nog niet weten wat er allemaal te doen is in Oss, is er zaterdag 17 april van 13.00 tot 16.00 uur een Toeristische Markt op het grasvel bij de BasisBibliotheek Maasland aan de Raadhuislaan in Oss.Met medewerking van zo’n dertig creatieve ondernemers en organisaties in de gemeente Oss willen de makers van de website ToerismeOss.nl het publiek op de hoogte brengen van de toeristische uitstapjes in de gemeente Oss. Vorig jaar werd de toeristische markt voor het eerst georganiseerd, en dat werd zo’n groot succes, dat besloten werd de markt dit jaar nóg een keer te organiseren. De enige verandering is dat de markt dit keer niet binnen in de bibliotheek gehouden wordt, maar op het ernaast gelegen grasveld. Troubadour Noud Bongers uit Lith zorgt voor de muzikale noot.

Toeristische Markt aan de Raadhuislaan in OssKennis makenBezoekers krijgen alle gelegenheid om kennis te maken met alles wat Oss te bieden heeft. Wist u bijvoorbeeld dat er in onze gemeente meerdere Bed & Breakfast faciliteiten zijn? Bed & Breakfast ‘t Ravenhuus, Bed & Breakfast bij Mies en Bed 7 Breakfast De Oude Pastorie. Gasten uit het hele land hebben deze slaapgelegenheden al lang ontdekt, nu Oss nog! En wist u dat er heel veel lekkernijen te proeven zijn? Zo kunt u bijvoorbeeld terecht bij Bloesem Theehuis, Melkgeitenhouderij familie Hoefnagels, Speciaalbierbrouwerij Oijen, Mini Camping Huismans en kaasmakerij en Landwinkel Spierings. Verder is Pannenkoekhuis De Oude Maas aanwezig. Tevens presenteren zich Thermen Lucaya, La Petite Galerie, Stadsarchief Oss, Kampeerboerderij St. Laurenshoeve, Uitpunt en Toerisme Oss, Quadrit.nl, Maasland Gilde Oss, Bloemenboerderij Ambrosijntje, De Tuinen van Demen, Vakantiepark Herperduin, Landshapsbeheer Oss, Museum Jan Cunen, Museum voor vlakglas- en emaillekunst, Toeristisch Informatiecentrum Ravenstein en IVN. Bezoekers van deze Toeristische Markt kunnen deze dag dus volop zien, proeven, ervaren en ideeën opdoen. En dat allemaal in Oss!Zie ook www.toerismeoss.nl Kliknieuws 10 april 2010.

donderdag, april 01, 2010

 

Geurverordening Mill

Niets mis met geurverordening Mill

De geurverordening van de gemeente Mill en Sint Hubert is niet in strijd met de Wet geurhinder en is dus gewoon geldig. Dit heeft de Raad van State beslist in de rechtszaak van de Milieuvereniging Land van Cuijk. Die eiste eerder deze maand bij de hoogste bestuursrechtbank de geurverordening ongeldig te verklaren. In de verordening nam de gemeenteraad verschillende stanknormen op voor gebieden binnen en buiten de bebouwde kom. De Wet geurhinder staat dit toe. MIll en Sint Hubert zit met de gemeentenormen die voor het buitengebied gelden binnen de bandbreedte van de Wet geurhinder, zegt de Raad van State. Een ander gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat een kippenmester aan de Krommedijk op 500 meter afstand van de kern Mill fors mag gaan uitbreiden. Milieuvereniging Land van Cuijk had deze uitbreidingsvergunning onder vuur genomen met de bijbedoeling om de hele gemeentelijk geurverordening van tafel te krijgen. Dat is niet gelukt. Gelderlander 1 april 2010. 

Hooiberg Volkel

‘Vanuit hier het Duits Lijntje verkennen’

Wat is dat voor een hooiberg die aan de Houtvennen wordt gebouwd? Piet en Carla Jacobs vertellen het graag, want het is niet zomaar een hooiberg, het is de Steltenberg: “Het wordt een bezoekerscentrum van waaruit mensen de omgeving van het Duits Lijntje kunnen leren kennen.”
Er wordt nog hard gewerkt aan het bezoekersentrum Steltenberg. Links is de Vlaamse schuur in aanbouw. Op de achtergrond is ‘wachtpost 29’ zichtbaar.De rails mogen dan verdwenen zijn, de omgeving van de Houtvennen ademt nog volop het Duits Lijntje. Achter de steltenberg is ‘wachtpost 29’ zichtbaar en daar is de oude spoordijk te vinden. Vroeger stoomde daar ‘de Blauwe Brabander’ en verbond Londen met Berlijn en Moskou. Koningen, tsaren, alles en iedereen passeerden de Houtvennen. “Twee kilometer verderop stapten de Duitse soldaten uit nadat ze de Peel-Raamstelling hadden doorbroken”, vertelt Carla Jacobs. Ze heeft alle verhalen rond het Duits Lijntje verzameld en met veel mensen gesproken die langs het spoor woonden om straks de bezoekers zo veel mogelijk te kunnen vertellen. “Het Duits Lijntje wordt de rode draad in het bezoekerscentrum. Er komt vanuit hier een pad naar de wachtpost en we zijn druk aan het bekokstoven hoe we de omgeving verder gaan ontdekken. Er komen wandelingen van 2 tot 7 kilometer, maar we gaan ook met thema’s werken. Op pad met picknickmand en bolderkar of met een gps. Een tocht met hindernissen, een beetje pionieren door de omgeving! En in het bezoekerscentrum is ook zo veel mogelijk. Een expositie over het Duits Lijntje, een modelspoor of wellicht een expositie. Mensen die hier iets willen doen, zijn welkom met hun ideeën.”

Er wordt nog hard gewerkt aan het bezoekersentrum SteltenbergDe Steltenberg is straks van in het voorjaar en de zomer dagelijks geopend. “We willen de Brabantse gemoedelijkheid laten zien in alles wat we doen. Een kopje koffie met krentenmik of appeltaart of voor groepen een Brabantse koffietafel serveren.”Ook het erf van de Steltenberg wordt mooi aangekleed en de Vlaamse schuur die nu nog in aanbouw is, wordt naast een stukje opslag ook een groot afdak voor allerlei mogelijke activiteiten. “We genieten nu al elke dag”, vertelt Carla Jacobs want hun droom wordt steeds zichtbaarder. “Het landschap is hier zo mooi en we hebben er zoveel over te vertellen!”De Steltenberg gaat in mei open voor het publiek. Kliknieuw 1 april 2010.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?