donderdag, april 01, 2010

 

Geurverordening Mill

Niets mis met geurverordening Mill

De geurverordening van de gemeente Mill en Sint Hubert is niet in strijd met de Wet geurhinder en is dus gewoon geldig. Dit heeft de Raad van State beslist in de rechtszaak van de Milieuvereniging Land van Cuijk. Die eiste eerder deze maand bij de hoogste bestuursrechtbank de geurverordening ongeldig te verklaren. In de verordening nam de gemeenteraad verschillende stanknormen op voor gebieden binnen en buiten de bebouwde kom. De Wet geurhinder staat dit toe. MIll en Sint Hubert zit met de gemeentenormen die voor het buitengebied gelden binnen de bandbreedte van de Wet geurhinder, zegt de Raad van State. Een ander gevolg van de uitspraak van de Raad van State is dat een kippenmester aan de Krommedijk op 500 meter afstand van de kern Mill fors mag gaan uitbreiden. Milieuvereniging Land van Cuijk had deze uitbreidingsvergunning onder vuur genomen met de bijbedoeling om de hele gemeentelijk geurverordening van tafel te krijgen. Dat is niet gelukt. Gelderlander 1 april 2010.<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?