vrijdag, juli 08, 2011

 

Broeigas is groeigas en afval is geld

Van Maris pakt smerigste plekken aan

Broeigas is groeigas en afval is geld. De Van Maris Groep in Schijndel breekt met alle wetten over afval en CO2. De kweek van algen gaat een grote vlucht nemen. In Nederland krijgt eigenaar Ruben van Maris steeds meer voet aan de grond met zijn ideeën. In verre buitenlanden als China, India, Indonesië en Maleisië gaan de deuren al langer voor hem open. In mei tekende hij in de aanwezigheid van minister Maxime Verhagen van Economische Zaken een contract voor de bouw van een biogasinstallatie.

De bedoeling is dat er in Midden-China 80 van deze installaties komen te staan. Naast de biogasinstallaties is Van Maris nu ook volop bezig met de kweek van algen. Ze teren op zonlicht, CO2 en meststoffen uit afvalstromen. "Wij komen er langzaam achter hoe mooi de applicaties van algen zijn. En welke functie CO2 daarin vervult. De hele wereld wil af van dat broeigas dat mede zorgt voor de opwarming van de aarde. In Nederland willen we het zelfs in de grond rammen, in de lege aardgasveld. Maar broeigas is groeigas." Van Maris experimenteert met een algenkweekreactor bij de rioolzuiverwateringsinstallatie van Waterschap Aa en Maas in Den Bosch. Brabantsdagblad 7 juli 2011.

Het Schijndelse bedrijf Van Maris en Waterschap Aa en Maas participeren in het project "Groene Raffinaderij Haps" een initiatief van streekhuis Peel en Maas/Maas en Meierij. voor meer informatie: http://www.mijneigenfavorieten.nl/bioraffinage/

donderdag, juli 07, 2011

 

Duurzaam soms verboden

De overheid is groot en er spelen vele belangen. Moeten de tegels in een slachthuis glad zijn zodat je ze goed kunt schoonmaken of juist ruw zodat het personeel niet uitglijdt? Gezondheidsbewakers zeggen glad en veiligheidsmensen zeggen ruw. Gelukkig weten ondernemers er in de praktijk tussendoor te laveren waardoor de economie blijft draaien. Veel overheidsbudget wordt gestoken in het efficiënter maken van transport om onnodige kilometers en dus transport te voorkomen. Voor Nabuurs, Huehne+Nagel en Bakker Logistiek, samen goed voor zo'n 1500 ritten per dag,aanleiding om de koppen bij elkaar te steken en samen met door de overheid betaalde adviseurs na te gaan of het allemaal niet wat efficiënter kan door ritten met 'lucht' te verminderen. Echter wat bleek. Door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (Nma) werd dit verboden.

Bij biogasinstallaties die draaien op mest doet zich iets vergelijkbaars voor. Door de ene beleidsregel worden ze gestimuleerd. Een 1 megawatt installatie ontvangt jaarlijks 800.000,- euro subsidie. Echter andere beleidsregels maken het onmogelijk om digestaat (het product dat uit de vergister komt en kwaliteiten heeft die met kunstmest te vergelijken zijn) als kunstmestvervanger te gebruiken. Boeren met een vergistingsinstallatie voeren daarom mest van hun bedrijf af om vervolgens kunstmest aan te kopen. Om kunstmest te maken wordt veel aardgas gebruikt en dat is bepaald niet duurzaam. Zowel het afvoeren van het digistaat zowel als het kopen van kunstmest kost geld. Vriend en vijand is er van overtuigt dat dit onzinnig is en aanpassing behoeft. Maar veranderen van wetten en regels duurt lang en een oplossing is nog niet in zicht.

woensdag, juli 06, 2011

 

Personeel gezocht

Bericht linkedin groep Noordelijke Maasvallei n.a.v. bericht dat 45+ er lastig werk kan vinden:

Wij willen graag een medewerker voor in de bediening, Andere of wo opleiding is geen probleem en leeftijd ook niet. Vitaliteit en mentaliteit is wel belangrijk. We hebben 2 keer een maand geadverteerd op relevante sites. Kom maar op met je arbeidsinzet zou ik zeggen. Flexibele arbeidstijden altijd 's ochtends vrij zodat je je kids naar school kunt brengen. 1 weekeinddag vrij per week zodat je nog naar de kroeg kunt. Niet meer avonden zappend beeldbuis hangen. Interesante steeds andere mensen om je heen. Goede combi van lichamelijk en intelectueel bezig zijn. Je kunt 6 weken achterelkaar in de winter vrij nemen voor droomreizen. M'n liefje wat wenst een mens meer? http://www.linkedin.com/in/dinievandenbrenk

Linkedin groep Noordelijke Maasvallei is een initiatief van Streekhuis Peel & Maas.
Lid worden? Klik dan hier.

 

Natuurpoorten Brabant

Het Brabantse netwerk van Natuurpoorten

Sinds januari 2010 verzorgt Vrijetijdshuis Brabant in opdracht van de provincie Noord-Brabant de projectleiding van het project Natuurpoorten (voorheen bekend onder de werknaam Recreatieve Poorten).

Wat zijn natuurpoorten?
Natuurpoorten bevinden zich aan de rand van een bos- of natuurgebied en vormen een startpunt van fiets- en wandelroutes. Op de poortlocatie is informatie te vinden over het betreffende gebied en de aanwezige routes. Daarnaast beschikt iedere poortlocatie over een aangrenzende horecavoorziening en ruime parkeergelegenheid.

Waarom natuurpoorten?
De doelstelling van het project Natuurpoorten is tweeledig. Enerzijds het verbeteren van de zonering, waardoor bepaalde kwetsbare delen van de natuur worden ontzien. Anderzijds het stimuleren van recreatie, om van Brabant dé fiets- en wandelprovincie te maken.

Hoeveel natuurpoorten?
In 2011 worden naar verwachting 10 Natuurpoorten gerealiseerd. Het netwerk wordt uitgebreid tot 40 poortlocaties in 2016.

Concept Natuurpoorten
Alle poortlocaties krijgen een fysiek herkenningspunt op locatie en informatiepanelen met mobiele toepassingen. Het fysiek herkenningspunt is een sleutel van het materiaal cortenstaal, met aan de binnenzijde de rood-wit geblokte Brabantse identiteit. De poortlocatie is voor de bezoeker ‘de sleutel tot de Brabantse natuur’. Bekijk de afbeelding met het concept op een fictieve locatie.

Voor de ontwikkeling van het fysiek herkenningspunt en informatievoorziening gelden Europese aanbestedingsregels. Momenteel bevindt dit aanbestedingstraject zich in een afrondende fase. Naar verwachting kan in augustus worden gestart met de productie van de elementen voor de eerste locaties. Medio september/oktober zijn de eerste locaties gereed.

Marketingcommunicatie
Brabant heeft de ambitie om dé fiets- en wandelprovincie van Nederland te worden. Het netwerk van Natuurpoorten vervult hierin een belangrijke rol. Momenteel wordt, in samenwerking met onder meer provinciale landschappen en natuurbeherende organisaties, de marketingstrategie uitgewerkt. Vervolgens wordt in samenwerking met een creatief bureau een marketingcampagne uitgewerkt. Lees meer over de marketingcommunicatiestrategie. Zowel bij de conceptontwikkeling als de marketingstrategie vindt afstemming plaats met o.a. landschappen (Maashorst, Het Groene Woud, De Brabantse Wal), natuurbeherende organisaties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap), provincie Noord-Brabant, gemeenten, gebiedsmakelaars, Nationale parken en individuele ondernemers.

Overzicht poortlocaties
Een aantal poortlocaties voldoet inmiddels aan de gestelde criteria en gaat vanaf eind 2011 deel uitmaken van het Brabantbrede netwerk. Bekijk hier de kaart met (potentiële) poortlocaties. De lijst met (potentiële) poortlocaties is vastgesteld in samenspraak met gebiedsmakelaars, natuurbeherende organisaties, gemeenten en provinciale landschappen. Met iedere poortlocatie vindt afzonderlijke afstemming plaats. Vrijetijdshuis Brabant pakt dit samen met TOP Brabant op.

Planning
Naar verwachting worden in september/oktober 2011 de eerste Natuurpoorten van het Brabant brede netwerk feestelijk onthuld. In het najaar van 2011 starten tevens de eerste marketingactiviteiten. Vanaf april 2012 start een grootscheepse marketingcampagne.

Voor meer informatie klik hier.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?