woensdag, oktober 25, 2006

 

Omgevingsvergunning

"Beter, minder, sneller. Dat is waar de omgevingsvergunning voor staat. Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven, minder vergunningen en snellere procedures'', aldus minister Pieter Winsemius van VROM. Onder meer door het invoeren van het één-loket-principe wil VROM het aantal vergunningen en de daarbij horende papieren rompslomp voor bedrijven en burgers terugbrengen. Al deze maatregelen moeten jaarlijks leiden tot 33 miljoen euro minder administratieve lasten voor bedrijven en burgers. Bedoeling is dat de omgevingsvergunning op 1 januari 2008 in werking treedt. Het wetsvoorstel is aan de Tweede Kamer aangeboden.

De omgevingsvergunning zorgt ervoor dat burgers en ondernemers één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu kunnen aanvragen en krijgen. Burgers en bedrijven met bouw- of verbouwplannen kunnen daarvoor digitaal hun aanvraag indienen bij één loket en hebben nog maar met één procedure en één overheidsinstantie te maken.Procedures kunnen daarnaast korter. Zo wordt in een aantal gevallen een vergunning automatisch verleend als de overheid 'stilzit'. De omgevingsvergunning voegt circa 25 vergunningen samen. Het gaat hierbij niet alleen om vergunningen van het Rijk, zoals de milieuvergunning, bouwvergunning en monumentenvergunning, maar ook om vergunningen van provincies en gemeenten.
Zie ook
Dossier Omgevingsvergunning

vrijdag, oktober 20, 2006

 

De Bouwvrouwen van Talpa zoeken bedrijven

Een gastgezin voor kinderen in het Land van Cuijk zit in de laatste selectieronde van het televisie programma 'Je leven in de steigers'. Het gezin is aan een verbouwing begonnen maar het lukt niet om de verbouwing af te ronden. De Bouwvrouwen van Talpa staan klaar om hulp te bieden. Maar voor ze aan de slag gaan zijn ze eerst op zoek naar bedrijven die de dames willen helpen. Ze zijn op zoek naar bouwmaterialen, sanitair, tegels, verf, keukenblok, inbouwapparatuur, meubels, verlichting, bestrating en planten voor in de tuin. Maar vooral ook 'handjes' om de verbouwing en tuin af te maken. De tegenprestatie is publiciteit gedurende een anderhalf uur durende TV uitzending. De mate van participatie van het bedrijfsleven is een belangrijk selectie criterium voor de Bouwvrouwen. Bedrijven kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar bouwvrouwen@rmb.nl

zondag, oktober 15, 2006

 

Bedrijvigheid hoort op het platteland

'Ontwikkelingen in landelijk gebied vooral sturen met overtuigingskracht'

De overheid moet ontwikkelingen in het landelijk gebied niet tegenhouden, maar bijsturen. Niet met teveel regels, maar met overtuigingskracht en hier en daar een kleine subsidie. Dat zegt Dirk Sijmons, mede-oprichter en mededirecteur van H+N+S Landschapsarchitecten en Rijksadviseur voor het Landschap.
H+N+S wijst veranderingen in het landschap niet af, ook niet als ze grootschalig zijn en volgens velen een onaanvaardbare aantastng van het Nederlandse landschap vormen, maar wil die op een aantrekkelijke manier vormgeven. De truc is dus om niet tegen de stroom in te roeien of ontwikkelingen te blokkeren, maar om ze beter in te passen of om ze zo vorm te geven dat ze het landschap verfraaien, zegt Sijmons.Zo is de overheid in de ogen van Sijmons vaak overdreven angstig om nieuwe bedrijvigheid in voormalige agrarische gebouwen toe te laten. Voor grote boerderijen, die te groot zijn voor particulieren om volledig tot woonboerderij om te bouwen, is dat echter de enige optie. Bedrijvigheid hoort op het platteland, en is in somige gevallen zelfs een gouden kans om het platteland leefbaar te houden, meent Sijmons.Daarbij moet de overheid dan niet allerlei regels door de brievenbus schuiven, maar gewoon met de ondernemer om de tafel gaan zitten. Veel ondernemers zien best in dat het landschap aantrekkelijk moet blijven. "Hou het simpel, kom met eenvoudige oplossingen en ben niet te beroerd om hier en daar een kleine subsidie uit te delen", zegt Sijmons.Sijmons wil landbouwgebieden weer beter toegankelijk maken voor voetgangers en fietsers. Door ruilverkavelingen en dergelijke is 25.000 kilometer aan onverharde wegen en paden verdwenen. Hij is dan ook blij met ambitie van minister Veerman van landbouw om 1.000 kilometer nieuw wandelpad op boerenland te realiseren. Minder blij is hij met het gekozen instrument, een vergoeding per strekkende meter. Sijmons ziet meer in een vrijselling van successie.
De Landeigenaar, oktober 2006

 

Verplaatsing komt op gang

Invulling ontwikkelingsgebieden komt op gang

Het uitplaatsen van intensieve veebedrijven naar landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in Noord-Brabant en elders is een langzaam proces geweest, maar de verplaatsing komt nu op gang.
Dit zei Brabants gedeputeerde Paul Rüpp vandaag bij de start van een landelijke publiciteitscampagne over de reconstructie.
Minister Veerman steunde Rüpp. "Er zijn veel belemmeringen geweest door het ontbreken van regelgeving, maar vóór het einde van het jaar wordt dat allemaal opgelost."
Veerman doelt op de nieuwe stankwetgeving, de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV), de invulling van de IPPC-richtlijn en het ineenschuiven van regelgeving voor de nieuwe omgevingsvergunning. Als hierover helderheid bestaat, kunnen bedrijven verplaatsen.
Agrarisch dagblad 12 oktobre 2006.

 

Duizenden projecten

Platteland volledig op de schop

Het platteland gaat de komende tien jaar volledig op de schop. Honderden landbouwbedrijven worden verplaatst, tienduizenden hectares nieuwe natuur worden gemaakt en lokale gemeenschappen hebben duizenden initiatieven genomen om de leefbaarheid te verbeteren.‘Er is een stille revolutie aan de gang op het platteland’, meent minister Veerman van landbouw. ‘En dan gaat het vooral om het feit dat alle plannen om het platteland leefbaar te houden niet bedacht zijn door Haagse ambtenaren, maar door de burgers en bestuurders uit de gemeenschappen zelf.’ De revolutie is mogelijk gemaakt door de Reconstructiewet. Tien jaar geleden werd de wet aangenomen met als doel intensieve veehouderijen te verplaatsen. Dat was na de verwoestende uitbraken van varkenspest. Veevrije zones moesten de verspreiding van dierziekten voorkomen.Die doelstelling is volledig uit beeld verdwenen, gaf Veerman toe. Maar in plaats van de wet dan maar in te trekken, werd de doelstelling uitgebreid. Bevorderen van de leefbaarheid van het platteland is de nieuwe doelstelling.De intensieve veehouderij wordt. als het mogelijk is, nog wel verplaatst naar zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden, gebieden waar ze nog mogen groeien. Zo‘n tweehonderd veehouders hebben zich daar al voor gemeld.Dat is een magere oogst. ‘De verplaatsing is lang opgehouden doordat allerlei wetten zoals de ammoniakwet en de geurwet nog niet klaar waren. Daardoor wisten boeren niet waar ze aan toe waren. Nu is dat goed geregeld en verwachten we snel tot verplaatsing over te gaan,’ aldus gedeputeerde van Noord Brabant Paul Rüpp. VerdelingEr zijn nu al 1.600 initiatieven in ontwikkeling’, aldus Veerman. Dat gaat van de bouw van een gemeenschapshuis tot de aanleg van recreatieve fietspaden. En voor de komende jaren liggen er nog 1.500 op de plank.De provincies zijn verantwoordelijk voor de verdeling van het geld. Zij moeten er ook op toezien dat de lokale initiatieven elkaar niet bijten. De komende zeven jaar is 3,2 miljard euro beschikbaar om alle doelstellingen te realiseren. Stentor 13 oktober 2006.

 

Groene 'snelweg'


Een groene snelweg voor kikker en das

Graafmachines maken van de strakke beek die de Oeffeltse Raam was, een meanderend riviertje met glooiende oevers. Gemeente Boxmeer en waterschap Aa en Maas vonden het gisteren tijd voor een officieel tintje.
De nieuwe Oeffeltse Raam in wording, gezien vanaf de Sambeeksedijk in Sambeek. Van de smalle, strakke beek is weinig meer te herkennen. Foto: Ed van Alem MULLEM - Het wordt de langste ecologische verbindingszone van Noord-Brabant. „En ook één van de mooiste natuurprojecten van de provincie“, zo vindt dijkgraaf Lambert Verheijen van het waterschap. Er wordt hard gewerkt aan de Oeffeltse Raam, die ontspringt in de Overloonse duinen en bij Oeffelt uitmondt in de Maas. Op grote delen van het 17 kilometer lange traject is van de strakke beek al niets meer te herkennen. Daar hebben de graafmachines bochten aangelegd, paddenpoelen en kreken gegraven en het riviertje van mooie oevers voorzien. De brede bedding ziet nu nog geel van het zand, maar na één groeiseizoen zal de menselijke hand nauwelijks nog te herkennen zijn.Gisteren werd bij het informatiecentrum van het project in Vortum-Mullem de officiële aftrap genomen. „Er is al hard gewerkt“, zei wethouder Hermien van den Brand. „Maar deze aftrap beschouwen we als een start van de communicatie rondom het project.“ De wethouder meldde dat de gemeente een onderwijsproject voorbereidt waarmee de schooljeugd kennis kan maken van de natuurontwikkeling bij de Raam. Van den Brand typeerde de ecologische zone als een groene snelweg door de gemeente, waarlangs zich de dieren ongestoord van fourageplek naar fourageplek kunnen begeven. De 11-jarige Michelle Geerlings uit Boxmeer mocht door een grote lijst (een ‘raam’-werk) stappen en een spade aanbieden aan wethouder Van den Brand, waarna die samen met de dijkgraaf het project officieel opende.Een oudere heer in het gezelschap genodigden, wiens geboortehuis in de buurt van de Raam heeft gestaan, vond het toch een beetje vreemd. „In mijn jeugd was het een kronkelig riviertje met heel veel bomen. In de zestiger jaren moest het een kaarsrechte beek worden. Kwam er een leuke bruggetje bij. Met de ruilverkaveling hebben ze alles weer weggehaald. En nou wordt alles weer als vroeger. Waar was dat nou allemaal voor nodig?“ Gelderlander 14 oktober 2006.

zaterdag, oktober 14, 2006

 

Stille Revolutie

3,2 miljard euro voor stille revolutie op het platteland
Een geruisloze revolutie op het platteland. Zo betitelt minister Cees Veerman (Landbouw) de veranderingen die plaatsvinden sinds de reconstructiewet eind jaren negentig van kracht werd.

Veerman zegde voor de komende zeven jaar 3,2 miljard euro toe om de plannen uit te voeren die de afgelopen tien jaar zijn gemaakt voor de reconstructie. Het geld is ook voor natuurherstel en verbetering van de sociale en economische samenhang in alle twaalf provincies.

De reconstructiewet kwam er na de varkenspestepidemie en had tot doel dierziekten en besmetting op grote schaal te voorkomen door intensieve veehouderijen te verplaatsen. Omdat inmiddels ook andere manieren zijn gevonden om dierziekten te beteugelen, kreeg de reconstructie een bredere opzet. Ook natuurherstel en verbetering van de waterkwaliteit horen er nu bijvoorbeeld bij.

Na jaren van plannen maken, krijgt de vernieuwing nu vorm in vijf provincies. Maar pas over tien jaar is duidelijk of deze aanpak een succes is, aldus Paul Rüpp, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant. Met Veerman gaf hij donderdag de aftrap voor de campagne De Reconstructie, Veranderend Land, waarmee Utrecht, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg de aandacht vestigen op de wijzigingen.

In Noord-Brabant staan bijvoorbeeld negentig veehouderijen op de lijst om naar een nieuwe locatie te verhuizen. In Gelderland, Utrecht, Limburg en Overijssel hebben zich respectievelijk 45, 1, 32 en 20 bedrijven gemeld voor een andere locatie. ,,1600 plannen zijn in voorbereiding en er liggen er nog 1500 op de plank. Er komt 14.000 hectare nieuwe natuur. Gelderland en Brabant willen op 56.000 hectare de verdroging van de grond aanpakken. Wandel- en fietspaden gaan het platteland ontsluiten'', somde de minister op.

Veerman repte van misschien wel de grootste omwenteling na de Tweede Wereldoorlog, die ook nog eens zonder onmin lijkt te verlopen. ,,Het komt door het verschil in aanpak. Dit is niet bedacht achter het bureau, maar door boeren, dorpelingen en lokale bestuurders.''

Rüpp: ,,Wat begon als een negatieve benadering vanwege de varkenspest is een positieve impuls geworden. Het blijkt dat het bruist op het platteland. Hier zijn duizenden mensen mee bezig, maar het gebeurt nog te veel in de schuren. We moeten de stedelingen erbij gaan betrekken.''

(ANP)
13 oktober 2006


www.dereconstructie.nl


vrijdag, oktober 13, 2006

 

Strandjes langs maas weer terug

Over een jaar of drie, vier behoren de strakke, met basaltblokken afgezoomde oevers van de Maas tussen Grave en Sambeek grotendeels tot het verleden.Rijkswaterstaat wil dat de Maas weer natuurlijke oevers krijgt. De rivier moet weer de gelegenheid krijgen om, zij het gecontroleerd, hier en daar wat af te knabbelen van de oevers. Dat is goed voor de natuur. Plant en dier hebben er baat bij en het ziet er vriendelijker uit.Maar dat kan niet overal, zo meldt Marniks Maris, projectleider van Rijkswaterstaat. „Op sommige plaatsen is er bebouwing, zijn er bruggen en kades waardoor dat niet kan.“ Voordat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, wil Rijkswaterstaat precies weten wie welke plannen heeft aan en in de nabijheid van de oevers.Daarom heeft Rijkswaterstaat ingenieursbureau Arcadis opdracht gegeven te inventariseren welke plannen er zijn voor de oevers in het stroomgebied van de Maas tussen Grave en Sambeek. In een advertentie roept het bureau mensen en organisaties met plannen op zich te melden.„Het gaat om gemeenten met bouwplannen, maar ook om organisaties zoals hengelsportclubs en watersportverenigingen. In feite zijn we geïnteresseerd in alles wat er binnen ongeveer 100 meter aan weerszijden van de rivier is gepland.“Arcadis zal in het voorjaar de inventarisatie klaar hebben en vervolgens een voorselectie maken van activiteiten die mogelijk het maken van natuurlijke oevers in de weg staan.„Daarna gaan wij zo snel mogelijk aan de slag“, zegt Maris. Hij verwacht dat tussen Grave en Sambeek over een lengte van zo’n 16 é 17 kilometer de oevers weer natuurlijk kunnen worden. Of dat overal de steenbestorting verdwijnt, die nu de rivier strak in gelid houdt, weet hij nog niet. „Als ecoloog hoop ik van wel, maar het ligt helemaal aan de uitkomsten van de inventarisatie of het overal mogelijk is.“ Langs een groot deel van de Maas heeft Rijkswaterstaat al aan weerszijden van de rivier een strook van 25 meter aangekocht. „Dat is ter compensatie van de verdieping van de Maas“, zegt Maris. „De rivier wordt drie meter dieper. Dat verschraalt de cultuurwaarde van de Maas en dat wordt goedgemaakt door de oevers. Plant en dier krijgen meer armslag in de contactzone tussen land en water.“ Gelderlander 13 oktober 2006.

donderdag, oktober 12, 2006

 

LOG Landerd

‘Cruciale fase’ voor landbouw


Landerd is druk in onderhandeling over de aankoop van grond voor het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel. Eind dit jaar of uiterlijk begin volgend jaar moet duidelijk zijn welke agrarische bedrijven naar het gebied verplaatst worden. Op dit moment worden gesprekken gevoerd met tien bedrijven uit Landerd. Het verplaatsen van bedrijven naar het zogeheten landbouwontwikkelingsgebied maakt deel uit van de reconstructie . Volgens wethouder Chris School is het reconstructieproces in Landerd inmiddels in een cruciale fase beland. „We zijn er al jaren over aan het praten, maar nu komt het moment dat we ook echt iets gaan doen.” Het landbouwontwikkelingsgebied is een plek waar intensieve veehouderijen kunnen komen. Het is de bedoeling dat bedrijven die nu op plaatsen zitten waar ze niet verder kunnen uitbreiden of bijvoorbeeld ontwikkeling van woningbouw in de weg staan, verplaatst worden naar het gebied Graspeel.


De gemeente is in gesprek met tien potentiële verplaatsers. „Maar die worden nooit alle tien verplaatst”, zegt wethouder School. „Ongeveer de helft daarvan zal daadwerkelijk naar het gebied gaan.” Een aantal bedrijven dat nu al in het ontwikkelingsgebied ligt, kan zodanig aangepast worden dat ze geschikt zijn voor intensieve veehouderij. Om ervoor te zorgen dat de Landerdse bedrijven straks ook terecht kunnen in het gebied, moet de gemeente grond aankopen. „De gemeente weet ongeveer waar de bedrijven komen en dus moeten we zorgen dat we op strategische plekken grond aankopen”, zegt School. Op die manier moet de gemeente voorkomen dat projectontwikkelaars grond in handen krijgen en die verkopen aan grote veehouderijen uit andere gemeenten.

Het college van B. en W. in Landerd wil begin volgend jaar het uitvoeringsplan ’Landerd reconstrueert’ presenteren. Naast het landbouwontwikkelingsgebied wordt in dat plan ook gesproken over de uitvoering van het landschapsbeleidsplan, de nieuwe nota voor recreatie en toerisme en het pilotproject ’bestemmingsplan buitengebied’. Als het aan het college ligt, wordt er een speciaal fonds ingesteld waaruit bijvoorbeeld bedrijfsverplaatsing en recreatieve en toeristische projecten betaald kunnen worden. „Voor alle ruimte-voor-ruimte woningen die nog gebouwd worden in Landerd, willen we de bouwer een bedrag van 120.000 euro in het fonds laten storten. Nu moeten ze dat bedrag aan de provincie betalen, maar die heeft een nieuwe regeling ingesteld waarbij dat geld in een potje gestopt wordt en dat mag dan gebruikt worden voor de reconstructie ”, aldus School. Het plan komt begin 2007 in de gemeenteraad. Brabantsdagblad 3 oktober 2006.


maandag, oktober 09, 2006

 

Kleine supermarkt verdwijnt

Kleine supermarkten verdwijnen snel uit het straatbeeld. De laatste drie jaar zijn tweehonderd kleine supermarkten gesloten. De komende tien jaar zal nog eens veertig procent van de minisupers het loodje leggen. Dit blijkt uit een onderzoek van het vakblad Levensmiddelenkrant naar de vooruitzichten van supermarkten die kleiner dan vijfhonderd vierkante meter zijn. Het gaat hierbij niet alleen om 'dorpssupers' maar ook om kleine winkels in de grote steden, zoals veel 'Turkse' supermarkten en zelfstandige vestigingen van ketens.Nederland telt nu nog 1450 kleine supers. In 2015 zullen dat er duizend zijn, blijkt uit een onderzoek van accountant Deloitte. Ook het aantal grote supermarkten slinkt, maar veel minder snel. Alleen het aantal hypermarkten, supermarkten met meer dan 2500 vierkante meter, zal nog toenemen. De teloorgang van de minisuper is het gevolg van de prijzenstrijd die sinds 2004 woedt. Om nog enigszins mee te komen, moeten ook buurtsupers hun prijzen verlagen. Maar terwijl daar bij onder meer Albert Heijn meer klanten tegenover stonden, is het aantal kopers bij kleine supermarkten gelijk gebleven. De grens van het succes ligt hoog. Als een supermarkt van vijfhonderd vierkante meter zestigduizend euro per week of minder omzet, maakt hij geen winst meer. Meer vloeroppervlak is dan het enige antwoord. De gemiddelde vloeroppervlakte van de supermarkten is de laatste jaren dan ook toegenomen tot 841 vierkante meter. Maar voor veel kleine winkels is uitbreiding geen optie. Als er al ruimte voorhanden is, ontbreekt vaak het geld vanwege de matige inkomsten. Ook is het lastig de benodigde vergunningen te krijgen. Wel succesvol zijn kleine 'gemakssupers' als AH to Go, met een beperkt assortiment dat bestaat uit kant-en-klaarproducten. Parool 7 oktober 2006.

woensdag, oktober 04, 2006

 

Landbouw Ontwikkelings Gebied (LOG)

6,5 Miljoen euro voor het landelijk gebied

De provincie stelt 6,5 miljoen euro beschikbaar voor de cofinanciering van projecten in het kader van de reconstructie. De rijksbijdrage wordt door de provincie bestemd voor de inrichting van landbouwontwikkelingsgebieden in de gemeenten Landerd, Mill en St. Hubert, Veghel, Boekel, Bernheze, St. Anthonis, Boxmeer en Gemert-Bakel.

De totale investeringen in de twaalf landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's)
bedragen 17 miljoen euro. De LOG's dienen om de toekomstige ontwikkeling
van de bestaande en nieuwe intensieve veehouderijen mogelijk te maken. In de
LOG's kunnen zich intensieve veehouderijen vestigen, die in het kader van de
verbeteringen in het landelijk gebied verplaatsen vanuit meer kwetsbare
gebieden en de kernrandzones van gemeenten. Van belang is dat de LOG's op
een veilige manier bereikbaar zijn. Daarnaast willen gemeenten dat deze
gebieden er aantrekkelijk uitzien.

Gedeputeerde Paul Rupp van ruimtelijke ontwikkeling en reconstructie is blij
met deze investeringen. "We hebben er samen voor gekozen het landelijk
gebied beter te maken en aantrekkelijker. Maar ook om de toekomst van de
intensieve veehouderij in onze provincie te verzekeren. Dat doen we onder
meer door het verplaatsen van bedrijven naar deze speciale gebieden. We
moeten zorgen dat die bedrijven rendabel kunnen blijven. Tegelijk moeten we
de overlast tot een minimum beperken en de natuur vrijwaren van ongewenste
ontwikkelingen. Financile prikkels als deze zijn nodig om het een en ander te
realiseren." Provincie Brabant 2 oktober 2006.

zondag, oktober 01, 2006

 

All-Season-Camping

Nederlanders houden van kamperen. Een nadeel is het onbestendige weer. Voor veel landgenoten de aanleiding om hun heil elders te zoeken. Goedkoop vliegen heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. All-inclusive vakanties, in bijvoorbeeld Turkije, zijn een geduchte concurrent geworden van de Nederlandse camping bedrijven. Het is een uitdaging om deze ontwikkeling te keren. De uitdaging is een omgeving te creëren die onafhankelijk wordt van het weer. Een overdekt zwembad en speelhal zijn zaken die voor de hand liggen. Minder voor de hand liggen oplossingen als een opblaasbaretennishal van 60x40 meter waarin gedurende de herft- en wintermaanden caravan's van 'camperende' gasten geplaatst worden.

Als gasten 'All Inclusive' in het buitenland op prijs stellen waarom zouden ze dat dan in Nederland geen goed idee vinden? Een camping waar je gedurende de herfst en winter kunt zwemmen, spelen, zonnebaden (solarium) en eten voor een vastbedrag per dag. Mogelijk een uniek concept wat meer landgenoten verleidt hun euro's in Nederland, en meer in het bijzonder op het platteland, te spenderen. Het streekhuis voert oriënterende gesprekken en brengt partijen bij elkaar die in staat zijn een dergelijk concept te ontwikkelen. Omdat een All-Season aanpak goed is voor de economie, want minder euro's die wegvloeien naar het buitenland, en ook goed is voor het milieu, want minder vliegreizen en dus minder CO2, ondersteund het streekhuis het project met het zoeken naar subsidie. Het doel is met een voorbeeld project te komen wat als inspiratie kan dienen voor andere ondernemers waardoor All-Season kamperen een nieuwe trent wordt.

 

Tweedekansverplaatsing-IV

Tweedekansverplaatsing Intensieve Veehouderij

Een onderdeel van de reconstructie is het verplaatsen van agrarische bedrijven die ongunstig gesitueerd zijn. De VIV (Verplaatsing Intensieve Veehouderij) regeling is een belangrijk fonds om deze gewenste verplaatsing financieel mogelijk te maken. Echter om aan de VIV regeling mee te kunnen doen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Het gevolg is dat een aantal veehouders uit de boot vallen. Voor deze bedrijven heeft het streekhuis Peel & Maas de 'tweede kans regeling' gemaakt. Samen met een door de ondernemer ingehuurde expert wordt een verplaatsingsplan gemaakt. De wenselijkheid van de verplaatsing wordt onderbouwd. Alle te maken kosten om de verplaatsing mogelijk te maken worden inzichtelijk gemaakt. Denk daarbij aan de afschrijving van de bestaande gebouwen, de sloop van de gebouwen, de aankoop van fosfaatrechten. Aan de andere zijde van de balans worden de te realiseren inkomsten in beeld gebracht. Bijvoorbeeld een boerderijsplitsing, verkrijging van een of meerdere bouwtitels als tegenprestatie voor het afbreken van de oude gebouwen. Het doel is met een plan te komen wat voordelig is voor de veerhouder zowel als voor de overheid en waarbij het voordeel evenredig verdeeld wordt. Op dit moment lopen 'tweede kans regelingen' in Boekel, Stevensbeek, Rijkevoort, Cuijk en Sint Hubert.

Zoekwoorden: verplaatsing, rood voor rood, VIV.

 

WellnessLodge

Het platteland is er voor iedereen. Steeds meer mensen zijn op zoek om hun vrije tijd op een bijzondere wijze in te vullen. Ze laten zich graag verrassen. Het platteland is de plek bij uitstek om tot rust te komen. Boerderijcampings voorzien in een behoefte waar veel mensen gebruik van maken. Maar niet iedereen houd van camperen. Het wordt tijd dat er meer variatie komt in het aanbod. Ook mensen die naar luxe en exclusiviteit op zoek zijn moeten meer van hun gading kunnen vinden op het platteland. Het idee is om een locatie te ontwikkelen waar men in een viersterren lodge kan overnachten en van een breed wellness aanbod gebruik kan maken. Bijvoorbeeld sauna en massage maar ook van exotische varianten als een hooibad, hydrobad, Qi Gong, Rozen kwarts, Tui Na, Vinotherapie etc. etc.
http://www.travelmarker.nl/arrangementen/wellness/kuurbehandelingen.htm

Het streekhuis is op zoek naar een geschikte locatie en ondernemers die dit concept als een uitdaging zien om het tot ontwikkeling te brengen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?