zondag, oktober 15, 2006

 

Duizenden projecten

Platteland volledig op de schop

Het platteland gaat de komende tien jaar volledig op de schop. Honderden landbouwbedrijven worden verplaatst, tienduizenden hectares nieuwe natuur worden gemaakt en lokale gemeenschappen hebben duizenden initiatieven genomen om de leefbaarheid te verbeteren.‘Er is een stille revolutie aan de gang op het platteland’, meent minister Veerman van landbouw. ‘En dan gaat het vooral om het feit dat alle plannen om het platteland leefbaar te houden niet bedacht zijn door Haagse ambtenaren, maar door de burgers en bestuurders uit de gemeenschappen zelf.’ De revolutie is mogelijk gemaakt door de Reconstructiewet. Tien jaar geleden werd de wet aangenomen met als doel intensieve veehouderijen te verplaatsen. Dat was na de verwoestende uitbraken van varkenspest. Veevrije zones moesten de verspreiding van dierziekten voorkomen.Die doelstelling is volledig uit beeld verdwenen, gaf Veerman toe. Maar in plaats van de wet dan maar in te trekken, werd de doelstelling uitgebreid. Bevorderen van de leefbaarheid van het platteland is de nieuwe doelstelling.De intensieve veehouderij wordt. als het mogelijk is, nog wel verplaatst naar zogenoemde landbouwontwikkelingsgebieden, gebieden waar ze nog mogen groeien. Zo‘n tweehonderd veehouders hebben zich daar al voor gemeld.Dat is een magere oogst. ‘De verplaatsing is lang opgehouden doordat allerlei wetten zoals de ammoniakwet en de geurwet nog niet klaar waren. Daardoor wisten boeren niet waar ze aan toe waren. Nu is dat goed geregeld en verwachten we snel tot verplaatsing over te gaan,’ aldus gedeputeerde van Noord Brabant Paul Rüpp. VerdelingEr zijn nu al 1.600 initiatieven in ontwikkeling’, aldus Veerman. Dat gaat van de bouw van een gemeenschapshuis tot de aanleg van recreatieve fietspaden. En voor de komende jaren liggen er nog 1.500 op de plank.De provincies zijn verantwoordelijk voor de verdeling van het geld. Zij moeten er ook op toezien dat de lokale initiatieven elkaar niet bijten. De komende zeven jaar is 3,2 miljard euro beschikbaar om alle doelstellingen te realiseren. Stentor 13 oktober 2006.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?