zaterdag, januari 31, 2009

 

Landvancuijk-Maasduinen.nl

Twee regionale sites toerisme verenigd

Twee websites die de twee regio's Land van Cuijk en Maasduinen moeten promoten, hebben zich deze week verenigd. Op http://www.landvancuijk-maasduinen.nl/ kunnen toeristen die Oost-Brabant of Noord-Limburg willen bezoeken zich oriënteren op hotels, mogelijke uitstapjes en meer. Op de site kan vervolgens doorgeklikt worden naar http://www.landvancuijk.nl/ of http://www.maasduinen.nl/ .

De samenwerking is aangegaan om meer toeristen voor het hele gebied te trekken. "De Maas hoeft geen grens te zijn", vindt Nando van Hees van Cybox, het bedrijf achter http://www.landvancuijk.nl/ . "We hoorden dat onze site door de makers van de Limburgse site goed bekeken wordt en andersom geldt hetzelfde. We hebben vervolgens besloten om voorzichtig te gaan samenwerken, in de hoop dat de sites dan beter bezocht wordt."Het is volgens Van Hees niet de bedoeling dat de twee sites helemaal gaan samensmelten. "Lokale binding blijft belangrijk. Niet iedereen in het Land van Cuijk wil bijvoorbeeld weten wat er in Arcen te doen is." Gelderlander 29 januari 2009.

vrijdag, januari 30, 2009

 

Het Duits Lijntje Leeft

Lezing en film over Duits Lijntje vol enthousiasme ontvangen

Het onderwerp ‘Duits Lijntje‘ leeft onder de Brabantse bevolking! De met enige regelmaat georganiseerde bijeenkomsten met dit onderwerp worden namelijk vol enthousiasme bezocht. Zo aanschouwden tientallen bezoekers dinsdag 20 januari de première van de film ‘Sporen naar het Oosten’. Een film die in het kader staat van het Duits Lijntje, gemaakt door een samenwerkingsverband van TV Schijndel en Heemkundekring Schijndel en Boxtel. De dag erna gaf schrijver en expert op het gebied De Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij Vincent Freriks een lezing. Dit bleek zo’n overweldigend succes dat organisatoren Biblioplus en het RMB samen met Vincent Freriks hebben besloten, om in het voorjaar extra lezingen te organiseren. De definitieve data en locaties worden ter zijner tijd bekend gemaakt. De film ‘Sporen naar het Oosten’ kunt u op DVD bestellen door een e-mail te sturen naar bestelservice@tvschijndel.nl.

Duits Lijntje geeft natuur, cultuurhistorie en recreatie een nieuwe impuls
De spoorlijn Het Duits Lijntje is al sinds jaar en dag een begrip in de streek. De Noord-Brabantsch Duitsche Spoorwegmaatschappij werd opgericht om de snelste verbinding Londen - Berlijn - Sint Petersburg te vormen. In 1873 werd de spoorweg van Boxtel via Gennep naar Goch geopend. De lijn werd enkele jaren later verlengd tot Wesel. In 2004 beëindigde de NS het goederenvervoer op het laatst overgebleven stuk van Boxtel tot Veghel. Nu wordt dit gedeelte weer in ere hersteld, zonder dat er daadwerkelijk treinen gaan rijden. Het spoorlijntje zal fungeren als ecologische verbindingszone waardoor plant en dier zich kunnen ontwikkelen en verspreiden. Daarnaast wordt de toeristisch recreatieve infrastructuur versterkt doordat de lijn als het ware een ruggengraat is en worden er arrangementen ontwikkeld.

Vitaal, mooi en schoon Brabants Platteland
Het Duits lijntje brengt heden en verleden op het spoor. Het in ere herstellen van het Duits Lijntje maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. De unieke oost-westverbinding draagt namelijk bij aan de ontwikkeling van natuur, recreatie en cultuurhistorie; belangrijke reconstructiedoelen. In het kader van reconstructie komen op tal van plaatsen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Gezamenlijk dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de Reconstructiecommissie Peel en Maas.

woensdag, januari 28, 2009

 

Opknappen beken in Mill en Cuijk

Enkele beken in het stroomgebied van de Lage Raam worden sneller opgeknapt.Het gaat om waterlopen op het grondgebied van de gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert. Dat is het gevolg van een subsidie die het ministerie van Verkeer en Waterstaat verstrekt aan de gemeenten en waterschap Aa en Maas. Er is 25 miljoen euro beschikbaar gesteld voor maatregelen in het stroomgebied van de Maas. Daarvan gaat 5 miljoen euro naar het waterschap. Tien gemeenten in Noordoost-Brabant, waaronder Cuijk en Mill, hebben twee miljoen euro te verdelen.Het geld is bedoeld om te stimuleren dat diverse partijen beter samenwerken. Natuur moet profiteren, maar ook de landbouw, de cultuurhistorie en de recreatie.Volgens een woordvoerder van het waterschap kan met het geld eerder worden begonnen met maatregelen tegen de verdroging in de gemeenten Mill en Cuijk. Het gaat onder meer om verdroging in de landgoederen Tongelaar en Ossenbroek. Een woordvoerster van Cuijk meldt dat er in ieder geval gewerkt zal worden aan de Sint Anthonisloop. Die loopt voor een klein deel over Cuijks grondgebied. Het waterschap voert de projecten uit. Gelderlander 28 januari 2009.

 

Award voor plattelandstoerisme 2009

Net als in vorig jaar organiseert de Stuurgroep Plattelandstoerisme Brabant in 2009 de uitreiking van de ‘Plattelandsaward toerisme en recreatie’.
De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens het symposium ‘De Klant Centraal’ op 16 april 2009.
Het plattelandstoerisme in Noord-Brabant is sterk in beweging, Er komen steeds meer en vooral steeds betere initiatieven tot stand. Met de Award wordt de beste hiervan in het zonnetje gezet.

Iedere ondernemer, die een bijzonder aanbod of concreet uitvoerbaar idee heeft dat als voorbeeld kan dienen, komt in aanmerking voor de Plattelandsaward toerisme en recreatie in de provincie Noord-Brabant. Ook samenwerkende ondernemers kunnen meedingen naar de award. Voordrachten kunnen tot en met 15 februari 2009 worden verzonden.

ZLTO, TOP Brabant en VeKabo, tezamen vertegenwoordigd in de genoemde Stuurgroep streven met steun van de provincie naar structuurversterking van het Plattelandstoerisme op Brabantse schaal. Dat betekent:
· Stimuleren van kwaliteitsverbeteringen bij bestaande kleinschalige bedrijven
· Ondersteunen van vernieuwende initiatieven
· Versterken van de promotie van plattelandstoerisme in Brabant

Om andere ondernemers/initiatiefnemers te motiveren en te stimuleren zich op het gebied van kleinschalig toerisme en recreatie te onderscheiden heeft de Stuurgroep Plattelandstoerisme Brabant besloten jaarlijks de ‘Plattelandsaward’ uit te reiken. Zij hoopt hiermee nieuwe en bestaande ondernemers te inspireren om meer kwaliteit en diversiteit in het plattelandstoerisme te krijgen.

Om in aanmerking voor de Award te komen is een aantal voorwaarden opgesteld. Belangrijkste criteria zijn dat het initiatief of aanbod vernieuwend en duurzaam is en inspeelt op de beleving van het platteland in Brabant. Een deskundige jury beoordeelt de voordrachten, selecteert drie genomineerden en kiest de uiteindelijke winnaar.

De aanmeldingsperiode is inmiddels geopend. Het voordrachtformulier en de voorwaarden zijn op te vragen bij Plattelandstoerisme Brabant (06-29520285) of te downloaden via WWW.Plattelandstoerismebrabant.nl. Voordrachten kunnen tot en met 15 februari 2009 worden verzonden aan Plattelandstoerisme Brabant, Postbus 91, 5000 MA te Tilburg.

De eerste Plattelandsaward toerisme en recreatie in 2008 is uit 47 aanmeldingen gewonnen door De Amerkeuken uit Wagenberg, een mobiele in te huren keuken, die met streekproducten op locatie gerechten of maaltijden bereidt.

Het project Plattelandstoerisme Brabant is een initiatief van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de Vereniging Kampeer Boeren (VeKaBo) en het Toeristisch Ondernemers Platform Brabant (TOP Brabant). Het project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van NCB-ontwikkeling, VeKaBo en de provincie Noord-Brabant.

dinsdag, januari 27, 2009

 

Duurzaambouwen en groenhypotheek


Afgelopen donderdag werd het convenant duurzaambouwen door vertegenwoordigers van gemeenten, woningbouwverenigingen en bouwbedrijven ondertekend. Als streekmanager mocht ik de aanwezigen vertellen over mijn ervaringen met duurzaambouwen. Ik heb aangegeven dat duurzaamheid in een stroomversnelling komt op het moment dat het geld op gaat leveren. Neem als voorbeeld een warmtepomp om gebouwen te verwarmen. Een HR ketel heeft als rendement 95% terwijl een warmtepomp een rendement heeft van 400 a 500%. De warmte wordt niet gemaakt door verbranding maar door iets te koelen. Met een elektrischewarmtepomp zoals die ook in iedere koelkast zit wordt warmte onttrokken aan materie bijvoorbeeld water, grond of lucht. Anders gezegd water, grond of lucht worden gekoeld en daar komt warmte bij vrij die gebruikt wordt om warm water te maken voor de verwarming en de douche. Dit werkt 4 a 5 keer effectiever dan verwarmen middels verbranding. En als er groenestroom gebruikt wordt dan is het CO2 neutraal. Voor grote gebouwen is de terugverdien tijd 6 a 7 jaren en voor losse woningen ongeveer 10 a 12 jaar. Als de installatie gebruikt wordt om te koelen dan is de terugverdientijd aanzienlijk korter. Dus als een gebouw of woning langer mee gaat dan zeg maar 7 a 12 jaar dan is het economisch rendabel. In de praktijk blijken steeds meer grote gebouwen van een warmtepomp voorzien te worden. In de woningbouw gebeurd dat nog slechts sporadisch. En dat is jammer want iedereen die een huis bouwt kan zo zijn maandlasten verlagen. De vraag is waar de 'knoop' zit. Zover ik dat kan bekijken is het volgende van belang. Stel iemand wil een huis bouwen. De maximale hypotheek wordt vastgesteld op bijvoorbeeld 250.000,- . Je ontkomt er dan niet aan om keuzes te maken. Een design keuken én een warmtepomp past niet in het budget. Het moge duidelijk zijn dat een grote zwarte kast in een technische ruimte het dan niet kan winnen van de mooie keuken. Dit probleem is relatief makkelijk op te lossen door een 'groenhypotheek' te ontwikkelen. Men krijgt een hogere hypotheek als men een warmtepomp installeert. Voor de bank is dit ook gunstig want door de warmtepomp zakken de maandlasten waardoor er meer ruimte is om aflossing en rente aan de bank te betalen. Met een collega van het RMB onderzoek ik de mogelijkheden van een 'groenhypotheek'.


Klik hier voor informatie over de warmtepomp.


 

Kringko


Vlak voor ik streekmanager werd was ik betrokken bij een project wat zich richtte op het benutten van organisch keukenafval van grote keukens als 'voedsel' voor biogasinstallaties. Dit heeft geresulteerd in het bedrijf Back 2 Energy. Het systeem is gebaseerd op grote opslagtanks van bijvoorbeeld 10.000 liter waarin het afval bewaard wordt. Dit maakte het uitermate geschikt voor ziekenhuizen en zeer grote restaurants maar niet voor restaurants in binnenstedelijk gebied. Op verzoek van de gemeente Veghel heeft het streekhuis onderzocht of deze recycling methode ook benut zou kunnen worden voor kleinere restaurants. Al snel bleek dat restaurants alleen belangstelling hebben als er een totaal oplossing voor al het afval uit de keukens aangeboden kan worden. Dus naast voedselresten ook glas, karton, plastik en restafval. Door een tip van een provinciaal ambtenaar kwam ik in contact met Nick van Kimmenade. Nick is een enthousiaste jonge ondernemer in Weert die een innovatieve kijk op afval inzamelen heeft. Hij heeft zichzelf als doel gesteld het afval 'zero emission' in te zamelen en het afval maximaal aan de bron te scheiden waardoor het maximaal herbenut kan worden. Zero emissie bereikt hij door gebruik te maken van een ligfiets met opbouw die elektische trapondersteuning heeft en maximaal aan de bron scheiden wordt gedaan door van het Dores systeem gebruik te maken. Een gepatenteerd systeem wat gebaseerd is op dozen. De dozen hebben de zelfde maat en iedere afvalstroom krijgt zijn eigen doos. Met zijn cargo-fiets kan Nick 1m3 of 250kg vervoeren. Op een ochtend kan Nick 10m3 ophalen en naar het verzamelpunt vervoeren. Het centrum van Weert heeft ruim 400 bedrijven die van de dienst gebruik zouden kunnen maken. Bij de start in augustus 2008 waren er 30 deelnemers. Eind 2008 had Nick ongeveer 100 klanten. Het systeem voorziet daarmee in een behoefte. Het probleem van afval wat niet gesorteerd is, is dat het in de meest dure categorie valt en veel geld kost om er van af te komen. Stel dat een caféhouder 10kg aan kroonkurken heeft en ze bij het restafval gooit dan is dat voor de afvalverwerker een kosten post. Bij Kringko kan de ondernemer desgewenst een doos plaatsen voor kroonkurken. Als de doos vol is dan neemt Nick de doos mee en plaatst een nieuwe 'kroonkurkendoos'. De inhoud van de doos is geen kostenpost maar brengt geld op. Daardoor kan Nick prima met de reguliere afvalinzamelaars concurreren. Het oorspronkelijke idee om de inhoud van de kliko's van restaurant te gaan benutten voor biogasinstallaties is daarmee ook ingevuld. De restaurants krijgen hiervoor dozen met een zak van bioplastic. De doos met zak met inhoud kunnen in zijn geheel aan de biogasinstallatie 'gevoerd' worden. De in de installatie aanwezige bacteriën breken het karton de bioplastic en natuurlijk de etensresten af in methaan gas. Dat wordt vervolgens in een motor met dynamo (WKK) verbrand om er elektriciteit van te maken.

Na dit eerste succes is het de wens van Nick om het idee op te schalen. Hij heeft hiervoor afspraken gemaakt met Milgro afvalmanagement. Milgro is de eigenaar van het Dores dozen systeem. Het doel van het Rotterdamse bedrijf Milgro is om door het afvalmanagement van een bedrijf over te nemen de kosten voor dat bedrijf te verlagen. Milgro doet dit door het afval zo veel als mogelijk tot waarde te brengen. Door een deel van deze waarde naar de ontdoener terug te sluizen wordt er naar gestreeft de kosten voor de ontdoener te verlagen.

Op verzoek van het streekhuis onderzoekt Milgro de mogelijkheden van een uitrol van het Kringko systeem in Noordoost Brabant. Omdat er veel 'handjes' nodig zijn heeft het streekhuis Milgro in contact gebracht met de IBN-groep te Uden. Medewerkers van IBN kunnen werkzaam worden in het Kringko systeem, bijvoorbeeld door de dozen van bioplastic zak te voorzien of door lege dozen te verdelen en volle dozen in te zamelen. Maar de IBN-groep ziet ook mogelijkheden om het Kringko concept toe te passen op de reguliere inzameling van zwerfafval. Om de mogelijkheden van Kringko te verruimen heeft het streekhuis Milgro-IBN in contact gebracht met Jan van Haren van SOIOS. SOIOS in Maashees (gemeente Boxmeer) bouwt voertuigen aangedreven door zonne-energie. Deze energie is afkomstig van zonnepanelen die op het dak van het voertuig geplaatst worden. Op een zonnige dag meer dan voldoende om het voertuig aan te drijven. Op een bewolkte dag zorgen de accu's voor de nodige aanvulling.

De planning is om in de loop van 2009 in het werkgebied van de IBN-groep met een aantal steden met het Kringko systeem te beginnen. Voorbereidingen worden getroffen.

zaterdag, januari 24, 2009

 

Vetrina

1 februari starten Steffie Manait en Leandros van Haaften, twee NHTV studenten (hogeschool voor toerisme Breda), met het project Vetrina. Het betreft een initiatief van de regio VVV, adviesbureau Imagro en het streekhuis Peel & Maas. Vetrina is het Italiaanse woord voor etalage. Het werkgebied zijn de vijf Land van Cuijkse gemeenten en drie Noord-Limburgse gemeenten die met elkaar samenwerken in het PIO (Platform Integraal Overleg). Ze gaan onderzoeken wat de kernwaardes van het gebied zijn en hoe deze regio zich het beste met deze waardes kan profileren. Tevens wordt een aanzet gemaakt om het Land van Cuijk, in navolging van Maasduinen, een meer herkenbaar gezicht te geven.

Een van de eerste initiatieven n.a.v. het onderzoek en de aanbevelingen is de start van het sponsored regiomagazine Prat Op. Later werd een 'open source' Land van Cuijk logo ontwikkeld door enkele Land van Cuijkse reclamebureau's.

vrijdag, januari 23, 2009

 

Hemelrijk wil achtbaan

Billybirdpark Hemelrijk heeft plannen voor een zogenaamde klimaatneutrale achtbaan. Wanneer deze er komt, is nog onduidelijk.
De gemeente Uden moet namelijk nog goedkeurig geven voor de bouw van de splinternieuwe attractie. Die zou namelijk de toegestane 'bestemmingsplanhoogte' van vijftien meter overschrijden.

Exploitant Ton Derks wil eigenlijk niks zeggen over de plannen. "Omdat ik op dit moment nog in de onderhandelingsfase zit. Met de financiering bezig ben. Maar we zijn druk met het ontwerp, dat zeker. En doen ons best om het zo natuurvriendelijk te maken."Het pretpark aan de Zeelandsedijk in Volkel staat bekend om het 'actief recreëren'. De meeste attracties vergen een fysieke inspanning. Daar is ook aan gedacht bij het ontwerp van de achtbaan. Hoe dat precies in dit 'klimaatneutrale project' is verwerkt, wil Derks niet zeggen. De 'kracht' voor de attractie zou komen uit een aantal zonnepanelen. Ook moeten bezoekers zelf energie opwekken, om daarna met het karretje de weg neerwaarts in te zetten. Kortom: samen actief. Dat is ook de reden van de hoogte van de nieuwe achtbaan. Derks: " Normaal gesproken zouden wij onder de toegestane hoogte van vijftien meter kunnen blijven. Maar door die extra dimensie, die past binnen ons parkconcept, lukt dat niet.

Dat speelt zich nu dus af op 'n juridisch vlak." Dit lumineuze Hemelrijk-idee van Derks en consorten is deze donderdag aan het licht gekomen bij een zitting bij de Raad van State in Den Haag. Die diende omdat een stel omwonenden bezwaar had gemaakt tegen ándere plannen van het Volkelse recreatiepark. De exploitant wil, naast de achtbaan, op korte termijn uitbreiden met een extra recreatieplas, waar wat later ook vakantiebungalows bij komen. De provincie Noord-Brabant en de gemeente hebben daar hun goedkeuring al voor gegeven. De bezwaarmakers vrezen dat door al deze uitbreidingsplannen het familiepark en omgeving worden opgezadeld met extra verkeersoverlast. En vragen om de vergunning voor de aanleg van de recreatieplas in te trekken. De provinciewoordvoerder en Derks betwijfelen echter of de angst op zoveel extra verkeersoverlast terecht is. De ontsluitingsweg naar Hemelrijk is juist zo aangelegd, om de omwonenden te ontzien van de door hen verwachte horde auto's en bussen met daarin 'Volkelse dagjesmensen'. De Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak. Brabantsdagblad 23 januari 2009.

 

Vernatting Maashorst

Waterschap Aa en Maas start werkzaamheden `vernatting' Maashorst

Vanaf maandag 26 januari start waterschap Aa en Maas met het verleggen en verondiepen van de bovenloop van de Grote Wetering in Nistelrode. Dit gebeurt nabij de kruising van de Palmenweg en de Slabroekseweg. Door deze ingrepen stroomt het water minder snel weg en heeft het meer gelegenheid weg te zakken in de bodem. Zo blijven de beken langer water toevoeren en komt het grondwater op een hoger niveau. Deze ingrepen vormen het begin van de uitvoering van de watervisie die in 2008 is opgesteld voor de Maashorst. In de visie staan de plannen om de Maashorst te vernatten. Onder andere door de afstroming van het water te vertragen. De watervisie is eind vorig jaar door het bestuur van het waterschap vastgesteld. Ernest de Groot, Dagelijks Bestuurslid van Aa en Maas, is blij dat de uitvoering van de plannen van start gaat: `Door de te nemen maatregelen kunnen we het gebiedseigen water van de Maashorst beter vasthouden voor zowel bos, natuur als landbouw.' Werkzaamheden Om de grond in het gebied geschikt te maken voor de uitvoerende werkzaamheden, zoals graafwerkzaamheden, moet een strook in het bos worden vrijgemaakt voor de omlegging van de Grote Wetering.

Daarvoor is de kap van bomen is noodzakelijk. Vervolgens zal de aannemer een nieuwe loop graven voor de om te leggen waterloop. De nieuwe waterloop wordt kleiner van afmetingen en minder diep. Daarom wordt ook de duiker (buis), die onder de weg ligt, vervangen. Hiervoor is het noodzakelijk om de Slabroekseweg tijdelijk af te sluiten. Dit wordt tijdig met borden aangegeven. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Verdroging tegengaan In 2008 is door het waterschap, in samenwerking met alle partijen binnen de Stuurgroep Maashorst, een watervisie voor de Maashorst opgesteld. In de watervisie staan maatregelen om de Maashorst te vernatten.Vernatting op de Maashorst is nodig. In het verleden is de waterbeheersing op de Maashorst vooral afgestemd op de landbouw. Met de nieuwe maatregelen wordt het watersysteem meer afgestemd op de natuurfunctie die aan het gebied is toegekend. Zo kan de gewenste natuur tot ontwikkeling komen. De plannen worden in fasen uitgevoerd, afhankelijk van de mate van grondverwerving.

Het plan dat nu in uitvoering komt, kan direct worden uitgevoerd omdat de gronden in eigendom zijn van de gemeente en Staatsbosbeheer. Het rijk zal de gronden aankopen die nu nog geen eigendom zijn van een Natuurbescherming- organisatie. De Maashorst Natuurgebied De Maashorst is een gevarieerd landschap dat behoort tot de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Het groene hart van deze gemeenten ligt in een bocht van de Maas en vormt een van de grootste aaneengesloten natuurgebieden van Brabant. De afwisseling in flora en fauna creëert steeds weer nieuwe, verrassende belevingswerelden. Heidevelden en grazige weiden, naaldbos en loofbos wisselen elkaar af, terwijl hoogteverschillen en open vlakten het landschap spannend en uitdagend maken. In natuurgebied De Maashorst komen natte en droge gronden vlak naast elkaar voor. Kabbelende beekjes trekken een sprankelend spoor door de wijstgronden. Het roestbruine kwelwater vindt er zijn weg door de breukvlakken in de bodem. De waterpartijen en beekjes geven het gebied een temperament dat ver teruggrijpt in de historie.

woensdag, januari 21, 2009

 

Supermarkt Langenboom

Langenboom krijgt weer een winkel

Op het kermisterrein aan de Vierhoeksweg in Langenboom komt nog voor de zomer een tijdelijke supermarkt. In bouwunits wordt hier een Troefmarkt gevestigd, compleet met dienstencentrum. De winkel blijft voor een proefperiode van vijf jaar, daarna komt er wellicht een permanente zaak. Woningcorporatie Mooiland Maasland investeert samen met de gemeente Mill en Sint Hubert in de winkel. De gemeente zorgt voor nutsvoorzieningen en dient hiertoe een subsidieaanvraag in bij de provincie. Maasland zal voor de units zorgen. Het is nog niet duidelijk of de corporatie die zal kopen of huren. Ook onduidelijk is wie de ondernemer van de Langenboomse Troefmarkt wordt. Van Tol bv, groothandel in levensmiddelen uit Bodegraven en het bedrijf achter de Troefmarkt-formule, is nog zoekende naar geschikte kandidaten. De jaarlijkse kermis zal iets verschuiven naar omliggende straten. Gelderlander 21 januari 2009.

zaterdag, januari 17, 2009

 

Brabantse Dorpen Derby

Oploo en Gassel in finale

Het plan voor een Dorpsservicewinkel in Gassel en het Graancirkelproject in Oploo zijn genomineerd voor de hoofdprijs van de Brabantse Dorpen Derby . Met acht andere projecten maken ze op 13 juni kans op de hoofdprijs van 50.000 euro. Ze zijn geselecteerd uit 197 ingediende ideeën. Gelderlander 16 januari 2009.

zaterdag, januari 10, 2009

 

LOG Landerd

'Geprikkelde' LOG-avond Landerd

Tijdens een zogenaamde inloop-avond over het landbouwontwikkelingsgebied Graspeel, gisteravond in Zeeland, hebben bewoners geprikkeld en nu en dan ontstemd gereageerd. Ze vonden dat bestuurders en ambtenaren soms vage en ontkennende reacties gaven op vragen.
De Landerdse wethouder Chris School reageerde zeer kribbig op de kritische opmerkingen. Met name nadat een bewoner van het LOG-gebied hem verweet dat hij geen eerlijke antwoorden gaf en 'het allemaal mooi vertelde'. "Ik protesteer tegen het woord oneerlijk. Ik laat me zo niet wegzetten. Ik word er pissig over. De gemeente is een open en transparante organisatie en ik doe mijn best iets te bereiken voor de gemeente Landerd." De inrichting van het LOG (op grondgebied van Landerd en Mill) is een omvangrijke operatie, waarvan School al eerder heeft gezegd dat het een van zijn moeilijkste 'dossiers' is. Gisteravond probeerde hij samen met collega-wethouder Carel van Genugten van Mill de belanghebbende bewoners (de opkomst was groot) te informeren over de verdere gang van zaken. Dat gebeurde met hulp van instanties als Croonen Adviseurs en het RMB uit Cuijk, een adviesbureau voor gemeenten. Een van de woordvoerders van dit bureau was zo vaag, dat toehoorders herhaaldelijk hun ongenoegen uitten. De aanwezige bewoners stoorden zich aan het feit dat op vragen geen concrete antwoorden kwamen. Zo wilde mensen weten of de intensieve veehouderijen in het LOG aan een maximum aantal dieren zijn gehouden. Na een 'warrige' uitleg (aldus de reacties) was de conclusie dat dat maximum er niet is. "Dus het kan de spuigaten uitlopen", concludeerde een bewoner. School en de anderen beklemtoonden dat het totaal aan overlast niet afhangt van het aantal dieren, maar van de wijze waarop de bedrijven de reductie tot stand brengen. Een man merkte op dat hij niet twijfelt aan de goede intenties van de gemeente, maar "voor ons bewoners is het heel lastig om te reageren op wat er gaat komen als de uitspraken zo weinig concreets inhouden." De plannen liggen de komende weken ter inzage. Wethouder School nodigde iedereen uit om op het gemeentehuis langs te komen als men ergens mee zit. "U bent de komende zes weken van harte welkom. Kom naar me toe, dat is beter dan dat u met elkaar gaat zitten mopperen." Brabantsdagblad 9 januari 2009.

zondag, januari 04, 2009

 

LOG Veghel

'Te veel regels in LOG's Veghel'

De Veghelse afdeling van de ZLTO voorziet dat de gemeente zoveel regels opstelt voor de drie landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in Veghel, dat straks geen boer nog wil verhuizen naar deze gebieden.

"In de verwevingsgebieden (waar agrarische bedrijvigheid ook mogelijk blijft, red.) gelden straks minder restricties dan in de ontwikkelingsgebieden. De reconstructie van het buitengebied dreigt op deze manier te mislukken", waarschuwde Ad van de Crommert van de ZLTO de Veghelse politici onlangs.De Veghelse landbouwzones liggen tussen Keldonk en Boerdonk, bij Zijtaart en Jekschot. Vooruitlopend op een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied heeft de gemeente een aantal regels opgesteld voor intensieve veehouderijen die zich in deze speciale zones willen vestigen.

Van de Crommert vindt het een goede zaak dat de gemeente de weg vrijmaakt voor bedrijven die naar een van de drie LOG's willen verhuizen of daar al zitten en willen uitbreiden. Maar volgens hem wordt het enthousiasme onder boeren rap minder door alle voorwaarden die de gemeente stelt. Hij geeft een voorbeeld. "Als je deze regels volgt, zou iedere boer die zijn bedrijf uitbreidt direct een halve hectare groen moeten aanplanten. Dat staat in veel gevallen niet in verhouding tot de uitbreiding. " Hij roept de partijen in de gemeenteraad op om de regels op een aantal plaatsen te versoepelen. Volgens Van de Crommert is er op dit moment voor Veghel geen risico op de komst van zogenaamde megastallen. Hij weet alleen van een aantal 'gezinsbedrijven' die al in de gemeente gevestigd zijn die belangstelling hebben voor verhuizing naar een landbouwzone. Brabantsdagblad 3 januari 2008.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?