dinsdag, december 27, 2011

 

Einde van de megastal

'Megabedrijven nu van het verleden'

Het provinciebestuur (GS) van Brabant heeft de vrijwel laatste ontheffingen voor megastallen verleend. Het gaat om vergroting van 44 intensieve veehouderijen in 22 gemeenten naar doorgaans 2,5 hectare bouwruimte.
Daaronder vijf in Sint Anthonis. Over elf aanvragen moet GS nog een oordeel vellen. En er lopen procedures tegen 26 geweigerde ontheffingen. De provinciale bezwaarschriftencommissie moet hierover nog advies uitbrengen aan GS die dan definitief beslist. Het provinciebestuur weigerde opnieuw 30 aanvragen voor megastallen te honoreren. Die voldoen niet aan de eis dat er sprake moet zijn van een schriftelijk verzoek én schriftelijke instemming van de betrokken gemeente vóór 20 maart 2010, toen de Staten de rem zetten op megastallen in Brabant. Lees veder.

zaterdag, december 24, 2011

 

Oponthoud waterpark Dommelsvoort

Nieuwe dassenomgeving nog niet klaar: waterpark in Cuijk moet wachten

De aanleg van een groot recreatiegebied in Cuijk loopt minstens een jaar vertraging op. Door de bouw van Waterpark Dommelsvoort moet een dassenburcht verhuizen wat miljoenen euro's gaat kosten. Volgens het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie is de nieuwe leefomgeving van de dieren nog onvoldoende ingericht.
Wethouder Michiel van Veen van de gemeente Cuijk noemt het besluit 'hartstikke teleurstellend'. Volgens hem gaat de gemeente bezwaar aantekenen. RecreatiegebiedVlakbij de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk moet een recreatiegebied komen van ongeveer 160 hectare. Het initiatief bestaat uit de aanleg en exploitatie van een jachthaven met ongeveer 500 ligplaatsen, 550 tot 700 recreatiewoningen en allerlei recreatieve en toeristische voorzieningen. Lees verder.

donderdag, december 22, 2011

 

Intrekken reconstructieplannen

Brabants college wil de reconstructie- en gebiedsplannen intrekken

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant willen de reconstructie- en gebiedsplannen voor de provincie intrekken. Een ontwerpbesluit waarmee dat wordt geregeld ligt sinds 22 december ter inzage tot en met 1 februari 2012 en is te vinden op de website van de provincie. Het ontwerpbesluit staat geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 2 maart. De aanleiding voor het ontwerp is het feit dat de provinciale belangen met betrekking tot de beleidsvelden uit de vigerende reconstructie- en gebiedsplannen in nadien vastgestelde provinciale plannen en verordeningen voldoende zijn gewaarborgd en dientengevolge de reconstructie- en gebiedsplannen kunnen worden ingetrokken.Het ontwerpbesluit heeft betrekking op de reconstructieplannen delen A en B Beerze Reusel, Baronie, Boven-Dommel, Maas en Meierij, Meierij, De Peel en Peel en Maas, de gebiedsplannen Brabantse Delta en Wijde Biesbosch en de herziene reconstructieplannen Beerze Reusel, Baronie, Boven-Dommel, Maas en Meierij, Meierij, De Peel en Peel en Maas. Het Statenvoorstel en ontwerpbesluit intrekking gebieds-en reconstructieplannen is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant.bron: Provincie Noord-Brabant.

dinsdag, december 20, 2011

 

Liberation Route Brabant bijna klaar

Laatste veldkeien voor Liberation Route

Ze wegen zo'n duizend kilo per stuk, zijn voorzien van een bordje met informatie en markeren een bijzondere plek ten tijde van de bevrijding in 1944. Dinsdag en woensdag worden in de regio de laatste veldkeien voor de Liberation Route gelegd.
De stenen liggen al in Best, Boxmeer, Grave, Landerd, Lommel (België), Oss, Uden en Sint-Oedenrode. In Son en Breugel, Eindhoven en Nuenen werden ze dinsdag gelegd. Woensdag zal Stichting Liberation Route de keien voor het Brabantse gedeelte van de tocht leggen in Bladel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre en Bergeijk.De Liberation Route is de weg die de geallieerden in september 1944 volgden tijdens de bevrijding. In de regio Arnhem-Nijmegen is in 2008, ter nagedachtenis aan de bevrijding, de route ontwikkeld. Dit jaar werd ook de Veluwe aan de route gekoppeld. Begin 2012 moet de Liberation Route ook in Brabant van start gaan. In deze provincie liggen op 25 locaties veldkeien. Lees verder.

 

Nufuture: energie neutraal en gezond bouwen

Koploper architecten en bouwbedrijven werken samen aan innovaties


Klik op de afbeelding voor een vergroting

zaterdag, december 17, 2011

 

Nekslag voor gewenst initiatief?

Elektriciteit is goedkoop. Als consument betaal je weliswaar 23 cent per kWe, de productie kosten van een atoom, gas of kolen centrale zijn slechts enkele centen per kWe. Belasting en netwerkkosten vormen de hoofdmoot van het tarief. Vanwege milieudruk, afhankelijkheid van instabiele landen en het simpele feit dat voorraden opraken stimuleert de overheid alternatieve bronnen van energie. De kostprijs van elektriciteit uit een biogascentrale is 16 cent. Omdat het groene stroom betreft kan de eigenaar 6 cent beuren voor zijn stroom. Er is dus een financieel gat van 10 cent.

Om een gewenste ontwikkeling op gang te brengen subsidieerde de overheid de bouw van biogasinstallaties met ongeveer 10 cent per kWe. Een kleine installatie van 250 kWe krijgt jaarlijks 225.000,- euro subsidie. Een middelgrote van 1000 kWe 900.000,- en een grote 5000 kWe installatie 4.500.000,- per jaar. Deze subsidie is gebaseerd op grondstof prijzen van enkele jaren geleden. Door de bouw van vele installaties zijn de grondstof prijzen omhoog gegaan waardoor, ondanks de forse subsidie, 2 van de 3 installaties met verlies draaien.

Terwijl de ene overheid een ontwikkeling op gang probeert te brengen gaat een andere overheid daar op haar eigen wijze mee om. Onlangs bleek bij een controle van een installatie dat een paar jaar jaren geleden een formulier enkele dagen te laat ingeleverd was. De installatie kreeg hiervoor een boete van 150.000,- omdat er al jaren zonder geldige vergunning gewerkt werd. De eigenaren zijn bij de rechter in beroep gegaan.

donderdag, december 15, 2011

 

De transitie van stad en platteland

Een nieuwe koers

Provinciale Staten hebben een nieuwe koers voor het landelijk gebied en de relatie met de steden vastgesteld. Deze is te vinden op www.brabant.nl/buitengebied. Deze samenvatting verwoordt de essentie van deze koers. Noord-Brabant is een topregio voor kennis en innovatie. Om die positie te behouden is een mooi en vitaal landelijk gebied essentieel, als aantrekkelijke omgeving van de steden én als goede woon- en werkomgeving van burgers en ondernemers in het landelijke gebied. Dit lukt alleen als wij (overheden, burgers, ondernemers en hun organisaties) hier, meer dan tot nu toe gebeurt, samen in optrekken. Deze nieuwe aanpak gaat uit van vier principes, die hierna worden uitgelegd. Voor de vier principes klik hier.

 

Biomassacentrales Land van Cuijk


Klik op de foto voor een vergroting vorbeeld van een mini-biomassacentrale

Essent is van plan om met ingang van 2012 de 100% biomassacentrale in Cuijk weer op te starten. Dit houdt in dat er getest gaat worden met verschillende soorten nieuwe, duurzame en gecertificeerde biomassa zoals grassen, papierpulp, zaagsel, zeefoverloop uit de bosbouw en GFT. De centrale in Cuijk werd vorig jaar tijdelijk stilgezet, omdat de kosten - mede bepaald door de hoge prijs van de verse houtchips - niet opwogen tegen de baten. Een aflopende overheidssubsidie betekende dat de centrale niet langer rendabel kon draaien. Op de langere termijn heeft Essent plannen om aan de centrale ook een warmtenet te koppelen, waardoor de efficiency van de centrale op kan lopen tot een ongekende 80 procent. Lees verder.

Samen met nog enkele partners onderzoekt het streekhuis de economische haalbaarheid van mini-biomassacentrales. Een mini-biomassacentrale is een factor 1000 keer kleiner dan de 25 MWe centrale van Essent. Een 25 KWe mini-biomassacentrale levert voldoende elektriciteit voor een gemiddeld agrarisch bedrijf een school of hotel met zwembad. Het grote voordeel is dat door de energiecentrale decentraal te plaatsen de restwarmte ter plaatse benut kan worden bijvoorbeeld voor verwarming van stallen, verwarmen van spoelwater, en het verwarmen van de bedrijfswoning. Een moderne installatie haalt een rendement van wel 80 a 90%. Door dit hoge rendement zakken de energiekosten aanzienlijk. Een mooi voorbeeld dat duurzaam niet altijd duurder hoeft te zijn. Het streekhuis is op zoek naar bedrijven die willen deelnemen aan een pilot. De energievraag elektrisch dient tussen de 10 a 100 KWe te liggen en de liefst continue vraag naar warmte is 20 a 200 KWt. Belangstellenden uit het Land van Cuijk kunnen zich melden bij streekmanager Twan Goossens tel. 06 51 63 1647.

 

Partrnerbericht 13 december van de provincie

Kunt u hier vinden.

woensdag, december 14, 2011

 

Land van Cuijk op Floriade

Van 5 april tot en met 7 oktober 2012 zal de Floriade weer plaatsvinden. Dit evenement wordt eens in de tien jaar georganiseerd en de locatie van het evenement is dit jaar Venlo. Naar schatting zullen er 2 miljoen bezoekers komen.

Het Land van Cuijk gaat in samenwerking met Boomkwekerij Ebben uit Cuijk deelnemen aan de Floriade en beschikt over een eigen paviljoen waar je je waant in een natuurlijke sprookjeswereld. U bent van harte uitgenodigd om tijdens de Floriade 2012 onze natuurbeleving te komen ervaren.

De Floriade is een wereldtentoonstelling op het gebied van groenbeleving. Het Floriadepark is 66 hectare groot en bestaat uit vijf unieke werelden, van elkaar gescheiden door bosgebied. Elke wereld heeft een eigen thema, decor, programma en activiteiten. Werelden waarin je de natuur steeds op een andere manier ziet, voelt en beleeft. De vijf thema´s zijn: • Relax and Heal (welzijn)• Green Engine (duurzaamheid)• Education & Innovation (zicht op de toekomst)• Environment (kwaliteit van het leven) • World Show Stage (culturele ontmoeting)
Waar vindt u onze inzending? Het paviljoen van het Land van Cuijk en Boomkwekerij Ebben bevindt zich in de wereld van ´environment´. Bij dit thema draait het vooral om het belang van een groene leefomgeving voor ons welzijn. Binnen en buiten. Thuis en op je werk.

Het Floriade-Land van Cuijk-team
Wil je meewerken aan deze wereldtentoonstelling in de achtertuin van onze regio?

Lees verder

 

Liberation Route Brabant

Veldkeien Liberation Route in gemeente Boxmeer

Op 19 december worden drie veldkeien geplaatst in de gemeente Boxmeer. Eén in Holthees bij basisschool Sint Jozef, één aan de Overloonseweg en één tegenover het Zooparc in Overloon. Daarnaast zijn er nog circa twintig locaties waar veldkeien geplaatst worden. Deze veldkeien symboliseren het Brabantse gedeelte van de Liberation Route.Liberation Route Brabant maakt deel uit van de internationale bevrijdingsroute Liberation Route Europe. Deze route is gevolgd door de geallieerden in september 1944 tijdens de bevrijding van Europa. De route begint bij Normandië en loopt via Nijmegen, Arnhem en de Zuid-Veluwe richting Berlijn.De locaties van de keien worden luisterplekken genoemd. Hier wordt de geschiedenis van de bevrijding van Brabant tot leven gebracht door hoorspelen. Men kan verhalen beluisteren en beelden zien van de vreugde en het verdriet aan het einde van de Tweede Wereldoorlog.

Het gebruik van Augmented Reality en/of QR-codes geeft een extra dimensie aan de route en maakt de beleving nog intenser. Vanaf 1 januari kan men gebruik maken van deze middelen. Op de luisterplekken in de gemeente Boxmeer zal de nadruk liggen op de slag om Overloon. Deze slag is de geschiedenis ingegaan als de enige tankslag die op Nederlands grondgebied plaatsvond tijdens de bevrijdingsoperatie. Overloon is voor de gemeente Boxmeer en in de Liberation Route Brabant een belangrijke plek. De veldkeien zijn dan ook een passende aanvulling. Meer locaties van luisterplekken zijn in de gemeenten: Best, Bergeijk, Bernheze, Bladel, Eindhoven, Grave, Landerd, Lommel (BE), Nuenen, Oss, Schijndel, Sint Oedenrode, Son & Breugel, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven en Waalre. Lees verder.

zaterdag, december 10, 2011

 

Ingewikkelde BTW regeling voor verbrede landbouw

Multifunctionele landbouwbedrijven moeten opletten bij fiscale zakenMultifunctionele

landbouwers moeten opletten bij belastingzaken. Sommige multifunctionele boeren en tuinders lopen het risico op een BTW-correctie. Terwijl een boer voor zijn landbouwactiviteiten kiest voor een vrijstelling van BTW of voor het afdragen van BTW, kan hij voor zijn multifunctionele activiteiten niet kiezen. De brochure 'Multifunctionele landbouw en de fiscus' helpt de ondernemer en zijn adviseur om een compleet fiscaal beeld van het bedrijf en de nieuwe takken te krijgen. De BTW verdient bij multifunctionele ondernemers extra veel aandacht. Alleen voor een landbouwbedrijf mag een ondernemer kiezen of hij wel of geen gebruik maakt van de landbouwregeling en daarmee BTW afdraagt of niet.

Voor bijna alle niet-agrarische takken kunnen boeren niet zelf kiezen. Hier bepaalt de wetgever of prestaties belast of vrijgesteld zijn voor de BTW en welk BTW-tarief geldt.Dat heeft onder andere gevolgen voor het wel of niet kunnen terugvragen van de BTW op investeringen die de multifunctionele boer doet. Bijvoorbeeld zorg, kinderopvang en natuurbeheer zijn vrijgesteld van BTW. Bij deze takken hoeven ondernemers dus geen BTW af te dragen, maar kan ook geen BTW teruggevraagd worden over gedane investeringen. Bij weer andere takken, zoals de verkoop van streekproducten of boerderijeducatie, is de boer juist verplicht om BTW in rekening te brengen. En kan ook de BTW over gedane investeringen, bijvoorbeeld de verbouw van een winkelruimte, worden teruggevraagd van de fiscus. Een ander voorbeeld waar multifunctionele ondernemers rekening mee moeten houden, is de landbouwvrijstelling. De landbouwvrijstelling zorgt dat de waardestijging van landbouwgrond niet wordt belast. Maar: de waardestijging is wel belast als deze stijging is ontstaan doordat de gronden niet-agrarisch worden gebruikt, ook voor de ondergrond van een gebouw.

Bijvoorbeeld als de multifunctionele ondernemer een partycentrum bouwt in plaats van een koeienstal. Zolang er sprake is van één onderneming met twee takken die verbonden zijn, zal er nog geen directe belastingheffing plaatsvinden. Maar dat kan veranderen, bijvoorbeeld bij het afsplitsen van een multifunctionele tak in een aparte onderneming.Andersom zijn er aftrekposten waar ook multifunctionele ondernemers baat bij kunnen hebben, zoals de Energie Investerings Aftrek of de Milieu Investerings Aftrek. De brochure 'Multifunctionele landbouw en de fiscus' geeft multifunctionele agrarische ondernemers en hun financieel adviseurs een overzicht van de fiscale aspecten van een multifunctioneel landbouwbedrijf. De Taskforce Multifunctionele Landbouw en Land & Co stelden de brochure op in samenwerking met de GIBO groep.bron: Taskforce Multifunctionele Landbouw, 06/12/11

woensdag, december 07, 2011

 

Reconstructie wet weegt zwaarder dan provinciale verordening ruimte

Regels megastallen juridisch zwak

Een uitspraak van de bestuursrechter in Den Bosch over de uitbreiding van een kalkoenhouderij in Helmond kan verstrekkende gevolgen hebben voor het beleid van de provincie Brabant om de omvang van veebedrijven te beperken. De rechter oordeelde vorige week dat de nieuwe verordening waarin de provincie de grenzen voor veehouderijen regelde, in strijd is met de oude reconstructiewet en kracht mist. Lees verder.

maandag, december 05, 2011

 

Den Bosch zoekt samenwerking met Den Dungen

Zicht op de seizoenen in Moestuin Den Dungen

Vroeger was Den Dungen de moestuin van Den Bosch. Tuinders en boeren brachten hun waar naar de grote stad of de stadbewoner kwam zelf zijn eten halen op de boerderij. Daardoor waren er nauwe banden tussen consument en producent en tussen stad en zijn omringende platteland. De Brabantse Milieufederatie (BMF) wil tezamen met de ZLTO en de Hertogboeren daar weer nieuw leven inblazen in een eigentijds jasje. Samen organiseren zij een viertal lezingen op locatie om te kijken naar de nieuwe stad platteland verbindingen. Inwoners van Den Bosch en Den Dungen zijn daarbij van harte uitgenodigd.

Heden ten dage zijn nog enkele voorbeelden van die Moestuin functie te vinden. Bijvoorbeeld op een mooie voorjaarsdag fietsen de burgers uit de stad Den Bosch naar het platteland in Den Dungen om er hun asperges te halen. In enkele gevallen belanden de geteelde producten van het Dungense land op de Bossche groentemarkt. Het doel is om de oude band tussen stad en platteland weer te herstellen.
Lees verder.

zondag, december 04, 2011

 

Veghelsbuiten een uniek Stadteland voorbeeld van woningbouw

Op unieke wijze stad en land verbinden

De gemeente Veghel werkt aan een uniek Stadteland project. Het oude woningplan is door nieuwe demografische inzichten van 5000 naar 2000 nieuwbouw woningen terug gebracht. Veghel heeft er voor gekozen om niet de zoveelste woonwijk aan de reeds bestaande wijken te plakken maar kiest ervoor wonen op een organische wijze in het buitengebied te integreren. Ze doet dit met drie enclave modellen als basisvorm. De erf-enclave geinspireerd op langgevelboerderijen met erf en nutstuinen, de hof-enclave en de klooster-enclave. De laatste is de grootste vorm en kan bestaan uit stapelbouw met een omvang van 2 tot 12 hectaren. Uniek is dat in een gebied van 280 hectaren slechts 70 hectaren bebouwd worden. De overige 210 behouden hun oorspronkelijke agrarische bestemming en krijgen een functie als groenelong. Deze werkwijze maakt ook de grondstrategie uniek. De gemeente is niet afhankelijk van speculanten die grondposities verworven hebben op de locaties waar traditioneel gebouwd wordt. Ze kan zaken doen met eigenaren in het buitengebied en staat hierbij niet met de rug tegen de muur omdat het plan organisch en dus flexibel is. Lees verder. www.veghelsbuiten.nl

zaterdag, december 03, 2011

 

Stroperige herbestemming is valkuil

Grootschalige leegstand van erfgoed dreigt

Grootschalige leegstand van erfgoed dreigt als Nederland de herbestemming niet voortvarender ter hand neemt. "Het gaat om 2 miljoen vierkante meter", zeggen Friso de Zeeuw en Arno Boon.
De Zeeuw, Bouwfonds-man en praktijkhoogleraar gebiedsontwikkeling aan de TU Delft, en directeur Boon van de Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed BOEi, slaan alarm.

Nederland is volgens hen slecht in het geven van nieuwe functies aan gebouwen. "In totaal is herbestemming goed voor 10 procent van het bouwvolume. In Duitsland is dat 40 procent." De opgave wordt urgent, waarschuwen ze, en betreft circa duizend objecten. "Die staan leeg of komen binnenkort beschikbaar, waaronder veel religieuze gebouwen." Lees verder.

In de agrarische sector dreigt zich een zelfde probleem voor te gaan doen. De komende 10 a 20 jaren zullen in Brabant 4000 tot 8000 agrarische bedrijven een nieuwe bestemming moeten krijgen. Als de Brabantse gemeenten hier doortastend op reageren dan kunnen deze locaties een kraamkamer worden voor nieuwe bedrijvigheid en 20.000 tot 40.000 nieuwe banen. Als gemeenten hun conserverende bestemmingsplannen niet aanpassen dan dreigt illegaliteit en verpaupering van het buitengebied.

 

Versnellen procedures

Planologische procedures moeten korter

Dat planologische procedures vaak lang duren, komt niet zozeer door wettelijke regels en termijnen maar vooral door miscommunicatie in het voortraject. Ondernemers én gemeenten herkennen dit probleem. De bereidheid om dit gezamenlijke probleem op te lossen is dan ook groot. Dat blijkt uit vooronderzoek van TOP Brabant, de Kamer van Koophandel (KvK) Brabant en Midpoint Leisure Boulevard. Deze drie partijen streven naar het halveren van de termijn van planologische procedures en starten hiertoe een project. Een nieuw bedrijf bouwen of een bestemming van een bedrijfspand veranderen, gaat niet van vandaag op morgen. Bekend is dat de bijbehorende planologische procedures enorm veel tijd in beslag kunnen nemen. Dit staat vernieuwing in de weg. TOP Brabant, KvK Brabant en Leisure Boulevard streven ernaar het tijdspad van planologische procedures te halveren. Nu duren die procedures gemiddeld 5 tot 7 jaar. In 2020 moeten de procedures 50 procent verkort zijn, tot gemiddeld 2 à 3 jaar. Lees verder.

Als streekmanager kan ik bevestigen dat het in de communicatie vaak mis gaat. Het meest extreme geval wat ik mee maakte was dat een adviseur in opdracht van een initiatiefnemer diverse gesprekken met de gemeente aanging en brieven verstuurde om een minicamping positief bestemd te krijgen terwijl de camping al 15 jaar legaal was en hier een vergunning voor had. De initiatiefnemer gaf geen duidelijke opdracht en de adviseur was niet op de hoogte en controleerde de huidige bestemming niet met alle problemen van dien. Door de streekmanager vroeg in de schakelen kan dit soort onnodige verwarring, die zowel de initiatiefnemer als de gemeente veel geld gekost heeft, voorkomen worden.

Samen met de gemeente Oss werkt ik als streekmanger aan een goed doordacht systeem 'Doorstroom' wat bovengenoemde communicatie problemen moet verminderen. Het op het juiste moment inschakelen van ervaren adviseurs, die vooraf een instructie krijgen, maakt hier onderdeel van uit. En, niet onbelangrijk, in een vroeg stadium heeft de streekmanager eerst een gesprek aan de keukentafel met de initiatiefnemer. De kwaliteit en de haalbaarheid van het plan worden besproken en de 'spelregels' worden uitgelegd nog voordat er hoge kosten gemaakt worden door de initiatiefnemer en de gemeente.

donderdag, december 01, 2011

 

Innovatieve marketing ook voor plattelandsbedrijven beschikbaar

Friendstix trapt af met lokale topaanbiedingen

De website http://www.friendstix.nl/ gaat morgen in de lucht met couponaanbiedingen uit Uden en omstreken. Om dit te vieren geeft Friendstix wekelijks gratis coupons weg voor het theater, kledingzaken, beautysalons, lunchrooms, restaurants en nog véél meer.
Tegenwoordig zoekt nagenoeg iedereen op internet naar aanbiedingen; niemand wil nog teveel betalen. Het is dan ook niet voor niets dat couponsites ongekend populair zijn. Maar helaas bieden deze vaak geen voordelen bij de bedrijven bij jou in de buurt. Friendstix doet dit wel. Lees verder.

Om een grotere vis te vangen moet je soms eerst een spierinkje uitgooien. Dit nieuwe innovatieve systeem is ook voor plattelandsondernemers uit Noordoost Brabant beschikbaar.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?