zaterdag, december 17, 2011

 

Nekslag voor gewenst initiatief?

Elektriciteit is goedkoop. Als consument betaal je weliswaar 23 cent per kWe, de productie kosten van een atoom, gas of kolen centrale zijn slechts enkele centen per kWe. Belasting en netwerkkosten vormen de hoofdmoot van het tarief. Vanwege milieudruk, afhankelijkheid van instabiele landen en het simpele feit dat voorraden opraken stimuleert de overheid alternatieve bronnen van energie. De kostprijs van elektriciteit uit een biogascentrale is 16 cent. Omdat het groene stroom betreft kan de eigenaar 6 cent beuren voor zijn stroom. Er is dus een financieel gat van 10 cent.

Om een gewenste ontwikkeling op gang te brengen subsidieerde de overheid de bouw van biogasinstallaties met ongeveer 10 cent per kWe. Een kleine installatie van 250 kWe krijgt jaarlijks 225.000,- euro subsidie. Een middelgrote van 1000 kWe 900.000,- en een grote 5000 kWe installatie 4.500.000,- per jaar. Deze subsidie is gebaseerd op grondstof prijzen van enkele jaren geleden. Door de bouw van vele installaties zijn de grondstof prijzen omhoog gegaan waardoor, ondanks de forse subsidie, 2 van de 3 installaties met verlies draaien.

Terwijl de ene overheid een ontwikkeling op gang probeert te brengen gaat een andere overheid daar op haar eigen wijze mee om. Onlangs bleek bij een controle van een installatie dat een paar jaar jaren geleden een formulier enkele dagen te laat ingeleverd was. De installatie kreeg hiervoor een boete van 150.000,- omdat er al jaren zonder geldige vergunning gewerkt werd. De eigenaren zijn bij de rechter in beroep gegaan.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?