vrijdag, juli 31, 2009

 

MC Boekel

MC Boekel wil nog drie races per jaar in Boekel

MC Boekel wil in de toekomst graag gebruik maken van het aan te leggen regionaal motorcrossterrein aan de Middenpeelweg.Maar volgens de club is het onmogelijk om op dit terrein ook wedstrijden te organiseren. "Het terrein is straks elke dag volgepland voor training van leden van verenigingen uit Uden, Veghel, Landerd en Boekel", weet Peter van Uden, voorzitter van MC Boekel. "Als wij een grote wedstrijd organiseren, hebben we toch altijd een paar dagen nodig om het terrein daarvoor in te richten. Dat kan niet als andere clubs er op dat moment willen trainen." MC Boekel heeft dan ook aangegeven dat de club drie keer per jaar met een evenementenvergunning van de gemeente Boekel wedstrijden wil houden aan de Bezuidenhout. Dit motorcrossterrein mag van VROM en de rechter niet meer op reguliere basis gebruikt worden. Volgens Van Uden is er echter geen bezwaar vanuit de omgeving om het terrein bij uitzondering wel te gebruiken. "De buurt heeft ons altijd gesteund. Er was maar één klager die deze zaak aan het rollen heeft gebracht. En die is intussen verhuisd." Brabantsdagblad 30 juli 2009.

donderdag, juli 30, 2009

 

Intensieve veehouderij 2040

Dieren willen best op tweede verdieping liggen

In 2040 verblijven varkens in architectonisch verantwoorde megastallen in landschapsparken. Zo moet dit stuk beginnen. Maar betrokkenen smeken: „Gebruik het woord mega niet. Het roept zo veel verzet op.” Varkensflats dan? „Nee!”

Een ander begin. In 2040 is het Nederlandse landschap als volgt ingedeeld. Er zijn steden en dorpen waar we wonen. Er is natuur. Er zijn industrieterreinen waar we werken. En in landbouwontwikkelingsgebieden houden boeren op grote schaal dieren.
In landbouwontwikkelingsgebied Graspeel, bij Landerd, een dorp tussen Den Bosch en Nijmegen, verblijven in 2040 zo’n 160.000 beesten. Op 300 hectare werken negentien varkensboeren, een geitenhouder, een koeienhouder en een paardenfokker. Ze hebben kavels van 3,5 hectare, vergelijkbaar met zes voetbalvelden.

De varkensbedrijven hebben elk 750 zeugen en 7.000 vleesvarkens. De koeienboer houdt 600 koeien, de geitenboer 10.000 melkgeiten. Buiten komen de beesten niet. Daarvoor is in Nederland te weinig ruimte.

Schaalvergroting in de veehouderij. Er is geen ontkomen aan, zeggen ministers, ambtenaren, wethouders, boeren. Zonder kunnen Nederlandse boeren internationaal niet concurreren. Zonder kunnen ze de investeringen die de overheid hen verplicht te doen om het welzijn van de beesten te verbeteren en milieuvriendelijker te werken niet betalen. „Schaalvergroting is een gevolg van steeds hogere eisen aan onder meer efficiëntie, kwaliteit en innovatie”, schreven minister Klink (Volksgezondheid, CDA) en minister Verburg (Landbouw, CDA) eind mei aan de Tweede Kamer.

De overheid bepaalde al in 2002 dat Utrecht, Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg gebieden moesten aanwijzen waar boeren, weg van dorp en natuur, intensief vee kunnen houden. Boeren moesten verhuizen: reconstructie van het platteland. Geen stank meer op dorpsterrassen, geen ammoniak meer bij zeldzame hei. Noord-Brabant wees vijftig gebieden aan.

Nu is het zeven jaar later. De provincie worstelt met de reconstructie. Er is verzet. Niemand wil een landbouwontwikkelingsgebied in zijn achtertuin. Begin deze maand ontving het provinciebestuur het burgerinitiatief ‘Megastallen-nee’, getekend door 33.234 Brabanders. Ondertekenaars maken zich zorgen over het welzijn van dieren en over de gezondheid van mensen die wonen in de buurt van een landbouwontwikkelingsgebied. Minister Klink beloofde onlangs onderzoek te laten doen naar de gezondheidsrisico’s die intensieve veehouderij met zich meebrengt.

„Laat ze het maar onderzoeken”, zegt varkenshouder en bestuurslid van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie Maarten Rooijakkers. „Dan kunnen ze de mensen straks geruststellen.” En na een stilte. „Het is ook goed dat voor dit stuk het jaartal 2040 is gekozen. Schaalvergroting in de veehouderij is een dynamisch proces van lange adem. Er moet draagvlak voor komen bij de mensen.”

De provincie Noord-Brabant en de Land- en Tuinbouworganisatie Nederland vroegen vorig jaar twaalf beeldend kunstenaars, architecten en landschapsarchitecten grote stallen te ontwerpen die goed passen in het toekomstige landschap. Eind vorige maand nam Landbouwminister Verburg het boek Stallen in het landschap in ontvangst met daarin alle ontwerpen. Stallen die als gigantisch decorstuk beschilderd zijn met afbeeldingen van wolken. Erven met aardewerken varkenssnoetjes in het gras. „Sommige ontwerpen waren wel erg wild”, zegt wethouder Jos van der Wijst van Landerd.

Landerd koos voor landbouwontwikkelingsgebied Graspeel voor het ontwerp van Parklaan Landschapsarchitecten. Kavels aan de weg worden aan één kant aan het zicht onttrokken door houtwallen en zijn aan een andere kant zichtbaar achter een moerassige sloot vol riet. Voor de gebouwen op de kavel lieten de architecten zich inspireren door de Bossche school, gekenmerkt door sobere vormgeving en het gebruik van beton, baksteen en hout.

Op elke kavel staat vooraan een ‘boerderette’, want zo worden de toekomstige boerderijen genoemd. Het zijn landhuizen die niet meer worden bewoond door mannen op klompen, maar door ondernemers aan het hoofd van een firma, vaak bezitters van meerdere kavels in binnen- en in buitenland. De boeren van de toekomst zijn als de broertjes Smit in Wanroij. Met verschillende veehouderijen, eigen mestverwerkingsbedrijf en biogasinstallatie die gas levert aan het elektriciteitsnet.

Achter de boerderette staat een stal. Daarin staan silo’s met voedsel voor de dieren, veeverblijven en luchtwassers die zorgen dat zo min mogelijk ammoniak, stank en fijnstof de stal verlaat. Alles onder één dak, zodat het er rustig uitziet. Op daken liggen zonnepanelen. De stallen zijn maximaal twaalf meter hoog. Op twee verdiepingen kunnen varkens worden gehouden.
Van der Wijst: „Veel mensen vinden dat moeilijk om te horen. Maar maakt het dieren iets uit of ze op de eerste of tweede verdieping liggen? Het gaat hen om de bewegingsruimte .” Varkensboer Rooijakkers: „Mensen denken dat tien beesten altijd beter verzorgd worden dan duizend. Dat is onzin. In grote stallen wordt veel professioneler gewerkt. Er is vaak optimale ventilatie, meer comfort, warmte, uitgebalanceerder voedsel. ”

Geïnteresseerden kunnen in 2040 in een zichtstal in Graspeel door ramen kijken naar biggetjes met hangoren en roze neuzen die in de modder wroeten.„Mensen vervreemden van hun voedsel”, zegt Rooijakkers: „Het is belangrijk dat ze kunnen blijven zien waar worst en vleeswaar vandaan komen.”

Lange tijd hadden boeren in Nederland een gemengd bedrijf met een koe, wat kippen en een stel varkens in kleine stallen. In de jaren 60 en 70 werden voor het eerst grote varkensstallen gebouwd van witte blokken gasbeton. In de jaren 80 verschenen gemetselde varkensstallen met asbestplaten op het dak.

De stallen van de afgelopen jaren zijn gemaakt van rode bakstenen en groene of grijze dak- en wandplaten. Door stapsgewijze groei staan op boerenerven vaak verschillende stallen die in de loop der tijd zijn gebouwd, geflankeerd door gele silo’s en metalen luchtwassers en mestkelders.
In landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Graspeel in Noord-Brabant wordt dat anders. In 2040 staan komen daar 22 grote stallen met daarin in totaal zo’n 150.000 varkens, 600 koeien, 10.000 geiten en wat paarden.

Om Graspeel klaar te maken voor de taak, liet de gemeente met 2,5 miljoen euro Europese subsidie en vijf ton aan gemeentegeld wegen aanleggen, bomen planten en riolering vernieuwen. Vijf miljoen euro is verder nodig voor de verplaatsing van boerenbedrijven naar het ontwikkelingsgebied. Dit geld verdient de gemeente door 45 woningbouwkavels uit te geven aan de rand van het dorp. NRC Handelsblad 30 juli 2009.

Lees de eerdere afleveringen van deze serie op www.nrc.nl/binnenland

 

NieltonHet Nielton ontwikkelteam gaat morgen van start. Een groep van specialisten uit Noord-Oost Brabant en omgeving maakt een aanvang met de bouw van een E-mX S motor. E-mX is de afkorting voor Elektric Motor Cross. De S staat voor Small. De testrijder is Niels van der Duijn (9 jaar) uit Mill.

dinsdag, juli 28, 2009

 

E-mX : Geluidloos Crossen

Het streekhuis Peel & Maas ondersteund een aantal ondernemers met de ontwikkeling van E-mX. E-mX is de afkorting van Elektrisch Motor Cross. Het E-mX project bestaat uit een aantal deelprojecten:

E-mX Demoteam, E-mX Center met een indoor baan en E-mX school, E-mX zelfbouwproject in samenwerking met de Brabantse ROC's en de ontwikkeling van de NIELTON een E-mX S uitvoering waarbij de S staat voor small een motor voor jeugdrijders vanaf 7 jaar.

E-mX is geen vervanger van de traditionele motorcross maar moet gezien worden als een nieuwe sport die tussen BMX en MX in staat. Voor E-mX worden eigen circuits aangelegd. Het eerste Nederlandse E-mX circuit is gisteren geopend in Westdorpe (gemeente Terneuzen).zondag, juli 26, 2009

 

Effect megastal op gezondheid

Er komt onderzoek naar megastal

door Paul Rüpp.

Onderzoek moet uitwijzen wat de risico's zijn van grootschalige veehouderij. Het burgerinitiatief Megastallen Nee! en de aanzwellende stroom berichten hierover in de media getuigen van een groeiende bezorgdheid over de gezondheidseffecten van landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). Huisartsen in Oirschot en de Beerzen roepen op tot een onderzoek.De bezorgdheid is begrijpelijk, maar is ze ook terecht? Daarvoor is inderdaad onderzoek nodig. Er moet een definitief antwoord komen op de vragen over de uitstoot vanuit de stallen van fijnstof, over mogelijk daarmee gepaard gaande bacteriën en virussen en over de risico's voor mensen. Bij de ministers van Landbouw en Volksgezondheid heb ik daarom met succes gepleit voor zo'n onderzoek. Meteen na de zomervakantie gaat het van start.Ondertussen zitten we niet stil: om de effecten van LOG's in beeld te brengen werkt de provincie nauw samen met GGD's en gemeenten.

Tot nu toe is geen van die onderzoeken voor de regering aanleiding geweest om het proces van de Reconstructie (de herinrichting van het landelijk gebied) stil te leggen. Verder wordt elke nieuwe milieuvergunning getoetst op fijnstof. Ook zetten we technologische vernieuwingen in: de nieuwste generatie luchtwassers vangt wel degelijk ook fijnstof af.Een landbouwontwikkelingsgebied biedt ruimte aan meerdere en grotere bedrijven, maar dat betekent nog geen ongebreidelde groei: bouwblokken zijn gelimiteerd tot maximaal 3 hectare. Daarbij is het totale aantal dieren ten opzichte van de jaren negentig juist gedaald. Vlak voor de uitbraak van de varkenspest in 1997 waren er in Brabant 6,7 miljoen varkens, momenteel zijn dat er 5,3 miljoen. In Oirschot is het beeld niet anders. Volgens tellingen van het CBS is het aantal vleesvarkens in deze gemeente sinds 1995 afgenomen met 33 procent en het aantal fokvarkens met 11 procent.Voor heel Nederland is er een maximum ingesteld voor het aantal kippen en varkens.

Als ergens groei plaatsvindt, moeten elders dieren verdwijnen. Daarom gaat het in de Reconstructie: bedrijven in de buurt van dorpen of kwetsbare natuur laten stoppen of verplaatsen. Dat komt niet alleen de boeren ten goede, maar ook de leefbaarheid van de dorpen, de natuur en de biodiversiteit.En het werkt: in kwetsbare gebieden en rondom bevolkingsconcentraties is de uitstoot van fijnstof gedaald. Dat komt vooral doordat oudere bedrijven plaatsmaken voor nieuwe bedrijven die met de moderne technieken de uitstoot van ammoniak, stank en fijnstof geheel of grotendeels wegnemen.

Permanente waarnemingen in een landbouwontwikkelingsgebied in Gemert-Bakel bevestigen dat. Eind 2010/begin 2011 komen de resultaten van het onderzoek naar de gezondheidseffecten van de landbouwontwikkelingsgebieden beschikbaar. Wat mij betreft moet dat leiden tot normen zoals we die nu al kennen voor geluid en fijnstof. Dan weet iedereen dat als we onder die veiligheidsnormen blijven, het risico voor de volksgezondheid aanvaardbaar is. Daar is iedereen mee gediend: boer, burger, bestuurder en vooral de buitenlui! - Paul Rüpp is gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling van de provincie Noord-Brabant. Eindhovensdagblad 25 juli 2009.

Voor de visie van enkel huisartsen klik hier.

dinsdag, juli 21, 2009

 

LOG Landerd

RPP waarschuwt voor mega-varkenshouderij

De Reekse Politieke Partij (RPP) waarschuwt voor de gevolgen van de plannen van een mega-veehouderij aan De Steeg in Reek. De RPP wijst op gezondheidsrisico's, een argument dat ook wordt gebruikt in de protesten tegen de vestiging van LOG's.

De ZLTO denkt dat de RPP met de uitspraken over De Steeg al vooruitloopt op de komende raadsverkiezingen. De varkenshouderij De Steeg Reek heeft plannen om uit te breiden. Het bedrijf wil groeien van 2.900 varkens naar uiteindelijk 16.000.

Het bedrijf zit in een zogenaamd verwevingsgebied. Nieuwe vestigingen van intensieve veehouderijen zijn daar niet mogelijk (die gaan naar de LOG's), maar bestaande bedrijven kunnen er onder bepaalde voorwaarden wel uitbreiden.

Het bedrijf heeft een aanvraag ingediend voor de bouw van nieuwe varkensstallen. Die aanvraag is door de gemeente in procedure genomen en uiteindelijk moet de gemeenteraad hierover een besluit nemen. De RPP vindt het merkwaardig dat de procedure gewoon wordt gevoerd, terwijl die voor het LOG vanwege verder onderzoek is opgeschort.

De plannen voor De Steeg zijn volgens de RPP veel omvangrijker dan die voor het LOG. De RPP vindt een toename van het aantal varkens in Landerd 'waar natuur, toerisme en recreatie belangrijk zijn, niet in ons belang'. De partij wijst er ook op dat het bedrijf op korter afstand van een zorgboerderij ligt. Vorige week zei wethouder Chris School dat het bedrijf op grond van het bestemmingsplan recht heeft om uit te breiden.

Nu stelt zijn eigen partij, de RPP, dat de ontwikkeling van grote veehouderijen als De Steeg niet meer kunnen na tien jaar discussiëren. Volgens Roland Werring van de RPP kan de raad nu weinig doen, maar voor de verdere toekomst zou de gemeente Landerd haar beleid op een aantal punten moeten bijstellen.

Voorzitter Henk van den Elzen van de ZLTO Landerd is verbaasd dat de RPP de discussie aanzwengelt terwijl de eigen wethouder probeert de ontwikkeling van het LOG van de grond te krijgen. "Ik denk dat de verkiezingen van volgend jaar hier al een rol spelen. Vooral vanwege de gezondheidsaspecten kan de intensieve veehouderij wel eens tot speerpunt van de verkiezingen worden gemaakt." Brabantsdagblad 21 juli 2009.

donderdag, juli 16, 2009

 

Eerdse molen

Vijf ton voor restauratie Eerdse molen

De Antoniusmolen in Eerde kan worden gerestaureerd! Een dolblije Elize Janssen van de Stichting Eerdse Molen ontving woensdagmiddag uit handen van gedeputeerde Essed van de provincie Noord-Brabant een cheque van €430809,-. De gemeente Veghel vulde dat bedrag aan met een ton.

De restauratie van de Eerdse molen kan met het geld van de provincie en gemeente worden voltooid.Dat gebeurde tijdens de ondertekening van de intentieverklaring om te komen tot een golfbaan op de voormalige vuilstort de Vlagheide. Met de half miljoen euro kan de restauratie van de molen, die inmiddels in gang is gezet, worden afgerond. Het geld van de gemeente Veghel is afkomstig uit het Vlagheidefonds. De Antoniusmolen in Eerde wordt gezien als een cultuur-historisch monument, dat als poort dient naar een recreatiegebied. Thoon Essed, gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, benadrukte dit in zijn toespraak. “Het is onze taak om het cultuur-historisch erfgoed te bewaren. Daarom willen wij ook een bijdrage leveren aan de restauratie van de Eerdse molen. Molens maken iets los in Brabant, het zijn cultuur-historische parels. De Eerdse molen staat aan het begin van het traject om aan het rijtje van parels toegevoegd te worden.” Wethouder Jan van Burgsteden gaf aan dat de gemeente Veghel niet kon achterblijven. “Wij leggen het laatste gedeelte bij, zodat de restauratie kan beginnen.” Elize Janssen van de Stichting Eerdse Molen was zichtbaar ontroerd. “We zijn uiteraard ontzettend blij! Dit is de definitieve zet in de rug, zodat we er weer een mooie molen van kunnen maken. Het is een fantastische resultaat en zo wordt ook de molen!” De verwachting is dat de restauratie van de molen, die in september 1944 werd vernield, in september 2011 gereed is. Kliknieuws 15 juli 2009.

 

Hooiberg Landerd

Een mooi stukske voor in het landschap

“Het wordt een mooi stukske voor in het landschap”, vertellen Martin en Nel van den Heuvel op deze regenachtige vrijdag. Aan de Kreitsberg in Zeeland is Bob Otten uit Bergentheim in Overijssel bezig met het bouwen van een hooiberg: “Helemaal op de op de ouderwetse manier. Zoals ze dat vroeger deden met pen en gat verbindingen.”

Martin en Nel van den Heuvel helpen Bob Otten en zijn medewerkers mee met de bouw van een ‘echt auverwetse hooiberg’! Niks haaks gezaagd en geschroefd. Zelfs de fundering is niet van beton, maar van eikenhout, vertelt Bob. “Nee dat rot niet. De stam zit twee meter de grond in. Onder de grond komt geen zuurstof, dat kan niet rotten.” Martin van den Heuvel knikt: “Dit is echt het auverwetse. Vroeger hadden wij er hier ook zo een staan. Die heeft er misschien honderd jaar gestaan. Ik zit bij de Heemkunde en daar hebben we er ons ook wel eens in verdiept. Vroeger was er geen beton. Toen werd gekeken in het bos daar staat een ongeveer rechte boom, die gebruiken we daarvoor. ” Kliknieuws 15 juli 009.

 

LOG Langenboom

Log zorgt voor stank rond Witte Dellen

Vooral in het zuiden van landbouwontwikkelingsgebied (log) Graspeel bij Langenboom zal het minder lekker gaan ruiken en zal er meer last zijn van fijnstof.Het gaat met name om het gebied rond de Witte Dellen. In de woonkernen zal het door de komst van het log juist beter worden als het gaat om de geursituatie. De toename van ammoniakuitstoot heeft substantiële effecten op de Langenboomse en de Trentse bossen.Dat staat in de milieueffectrapportage voor het gebied, die de gemeenten Mill en Sint Hubert en Landerd hebben gemaakt. De gemeenten hebben de afgelopen maanden gewerkt aan het verbeteren van de rapportage, die in april nog door de Commissie voor de milieueffectrapportage uit Utrecht als onvolledig is bestempeld. Volgens de commissie zijn de maximale effecten van de komst van het log nu goed in beeld gebracht. Gelderlander 15 juli 2009.

vrijdag, juli 10, 2009

 

Vlagheide

Realisatie golf- en recreatiepark Vlagheide

De intentieverklaring voor de realisatie van golf- en recreatiepark Vlagheide wordt op 15 juli ondertekend. De intentieverklaring wordt ondertekend door de gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode, stadsgewest ’s Hertogenbosch en de vijf initiatiefnemers van het golf- en recreatiepark. De betrokken partijen hebben ingestemd met de verdere uitwerking en start van de plannen voor dit golf- en recreatiepark. Het aanstaande golf- en recreatiepark bevindt zich op en direct naast de voormalige vuilstort. Het park maakt onderdeel uit van het Intergemeentelijk Masterplan Vlagheide. Binnen dit plan wordt gewerkt aan een aantrekkelijk groen en recreatief gebied gecombineerd met de rijke cultuurhistorie van het gebied.

Vele vormen van recreatie "In het aanstaande golf- en recreatiepark zullen vele vormen van recreatie beoefend kunnen worden’’, aldus Patrick Trikels, één van de vijf initiatiefnemers van het golf- en recreatiepark Vlagheide. "Er wordt een openbare golfbaan aangelegd met 18 holes en een zogenaamde par 3 golfbaan, waar tot 120 meter geslagen kan worden en die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast bieden we familiegolf in combinatie met feesten en partijen.’’ Vitaal, mooi en schoon Brabants plattelandDe realisatie van golf- en recreatiepark Vlagheide maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Maas en Meierij. Klik bedrijvig 10 juli 2009.

 

Regionaal crossterrein

Geld gevraagd voor crossterrein

De initiatiefnemers van het aan te leggen regionaal motorcrossterrein in Schaijk vragen de provincie om financieel bij te springen. Dit vanwege een tekort van zo’n 1,4 miljoen euro, zo schrijft de gemeente Landerd aan Gedeputeerde Staten. Noordoost-Brabant staat al jaren te springen om een nieuw, regionaal motorcrossterrein. Het circuit komt in de plaats van verdwenen trainings- en wedstrijdterreinen. Ook moet hierdoor voor een groot deel een eind komen aan het wildcrossen in de natuur.De gemeenten Boekel, Uden, Veghel en Landerd praten al vanaf 2003 over de oplossing van de motorcrossproblematiek in de regio. Vijf verenigingen zullen gebruik gaan maken van het nieuwe, 12 hectare grote circuit. Het is gepland vlakbij mestverwerkingsfabriek Ferm-o-Feed. Er liggen mogelijkheden om er in de toekomst nationale en internationale wedstrijden te houden. De totale kosten bedragen ongeveer drie miljoen, waarvan de vier gemeenten ieder een kwart voor hun rekening nemen. Ook moet in totaal een ton worden uitgetrokken voor het saneren van de huidige crosslocaties. De gemeenten blijven eigenaar van het crossterrein. Het beheer wordt in handen gegeven van een stichting, die zich moet zien te bedruipen met contributies en kantine-inkomsten. Omroep Brabant 10 juli 2009.

 

Kippenboerderij Gassel

Volgens de Milieuvereniging had gedeputeerde Hoes nooit mogen instemmen.

Provinciebestuurder Onno Hoes kan donderdagmiddag rekenen op een heftige vergadering van de reconstructiecommissie Peel en Maas. Geert Verstegen van de Milieuvereniging Land van Cuijk benut deze bijeenkomst om kritiek te uiten op het besluit van Gedeputeerde Staten om in te stemmen met een enorme kippenboerderij in Gassel. Verstegen had al aangekondigd dat hij naar de Raad van State stapt, wanneer de gemeente Grave, waar Gassel onder valt, en de provincie de kippenfarm groen licht geven.

Bezwaar

Gedeputeerde Staten maakte eerder deze week bekend dat het geen bezwaar heeft tegen de komst van het pluimveebedrijf naar de Heihoekseweg in Gassel. Eerder paste de gemeente Grave al het bestemmingsplan aan om de verhuizing van het bedrijf van de Torenstraat naar de Heihoekseweg mogelijk te maken. Grave moet nu een officiële procedure opzetten om de komst verder mogelijk te maken. Behalve milieuorganisaties zien ook partijen in de plaatselijke en provinciale politiek de megakippenstal niet zitten. Het bedrijf kan niet langer aan de Torenstraat blijven, om­dat het daar niet voldoet aan milieuvoorschriften. Tegenstanders maken zich zorgen over geluidsoverlast en stankhinder van het nieuwe be­drijf. Hier worden straks bijna 40.000 kippen gehouden. Omroepbrabant 9 juli 2009.

woensdag, juli 08, 2009

 

Museum Landhorst

Brabant drukt plan voor militair openluchtmuseum door

De provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Sint Anthonis overtuigd om van het voormalige mobilisatiecomplex in Landhorst een openluchtmuseum te maken.

Wethouder Jeroen Willems presenteert zijn gemeenteraad in het najaar een voorstel om het terrein te verkopen zodat de provincie er een museum van kan maken, bevestigde hij woensdag desgevraagd. Sint Anthonis is eigenaar van het terrein en was oorspronkelijk erg sceptisch over het museumplan van provinciebestuurder Paul Rüpp.

De gemeente wilde het complex slopen om het gebied te ontwikkelen tot agrarisch bedrijfsterrein. Rüpp heeft daar een stokje voor gestoken. De ontwikkeling van het museum was volgens hem het enige alternatief voor een volledige sloop en sanering van het complex in het natuurgebied.

De dertien gebouwen op het mobilisatiecomplex (1,3 hectare) moeten volgens het idee van de gedeputeerde gaan dienen als voorbeeld van een militair terrein in de periode van de Koude Oorlog. Vanwege de beschermde natuur in de omgeving is een drukbezocht museum geen optie. Rüpp denkt aan een beperkte opening op enkele momenten in de week.
Op het complex is reeds het besloten Munitie Technologisch Museum gevestigd dat mogelijk de grootste en wellicht de meeste diverse collectie munitie in de wereld bezit. Het MTM ontvangt nu al veel bomexperts uit de hele wereld. De gemeente Sint Anthonis heeft als voorwaarde gesteld dat er een samenwerking komt met het nabijgelegen grote oorlogsmuseum Liberty Park in Overloon.

Directeur Erik van den Dungen van het Liberty Park is inmiddels betrokken bij de plannen voor een publieksmuseum en sluit een samenwerking niet uit, zei hij een reactie. Brabantsdagblad 8 juli 2009.

 

Noordelijke Maasvallei

Beeldenstorm 2025 is verleden tijd, Noordelijke Maasvallei de toekomst!

Na een jaar hard werken is de visie voor de toekomst, voor de regio van project Beeldenstorm 2025, voltooid. Deze visie is op 3 juli 2009 middels een eindmanifestatie op Landgoed Roepaen te Ottersum gepresenteerd aan 150 betrokkenen en geïnteresseerden waaronder de burgemeesters van de 8 gemeenten en de gedeputeerden van de Provincie Noord-Brabant en LimburgOp de eindmanifestatie heeft Steven Slabbers van bureau Bosch Slabbers een presentatie gegeven waarin drie verschillende scenario's werden behandeld die alle drie toepasbaar zijn op het gebied. De scenario's zouden de politiek, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven kunnen helpen met het bepalen van de richting die zij op willen gaan met de toekomst van het gebied. Daarvoor zijn de volgende drie scenario's zijn ontwikkeld:

• Op eigen kracht (regionaal perspectief)
Hierbij is het gebied zelfvoorzienend op het vlak van economie, onderwijs en cultuur. De infrastructuur wordt versterkt, de dorpen groeien op dorpse schaal, de landschappelijke verscheidenheid wordt versterkt en de landbouw produceert voor lokale markt.

• Samen met de buren (bovenregionaal perspectief)
Hierbij gaat het om contrast tussen luwte en omringende stedelijkheid. De regio is meer verbonden met aangrenzende regio's. De dorpen met het vervoersnetwerk groeien sterk. Onderwijs wordt gehaald bij de buren. De oostelijke maasoever wordt ruggengraat van health, welness en leisure.

• In (inter)nationaal perspectief
De regio ontwikkelt zich samen met de oosterburen om tot een nieuwe economische impuls te komen. De Peel wordt ontwikkeld tot één groot landgoed met een eigen kwaliteitskeurmerk. Het Maasheggen gebied wordt vergroot en benoemt tot werelderfgoed. De kraaijenbergse plassen worden ontwikkeld tot waterparel. Gebleken is dat de regio Land van Cuijk en Maasduinen niet bekend is bij mensen buiten de regio. Daarnaast is het een lange naam die het beeld geeft dat het om twee gebieden gaat terwijl de regio zich juist als een eenheid wil profileren. Hiervoor is de nieuwe naam Noordelijke Maasvallei met bijpassend beeldmerk bedacht. De kleuren en de lijnen van het beeldmerk zijn gekozen aan de hand van de samenstelling van het gebied. Blauw staat voor de Maas en het groen en geel staan voor de verschillende soorten landschappen die het gebied rijk is.

De conclusies van het toekomst ontwerp geven aan waarmee de Noordelijke Maasvallei zichzelf kan verbeteren om zo aantrekkelijker te worden. Zo moet er bijvoorbeeld gezorgd worden voor voldoende aantrekkelijke stageplaatsen voor zowel jongeren uit de regio als voor jongeren van uiten de regio. De Maas moet worden ontwikkeld tot drager van de identiteit. Het vizier moet meer op de Maas worden gericht en de kernen kunnen sterker met de Maas worden verbonden.
De aanbevelingen geven aan dat het erg belangrijk is dat er samengewerkt gaat worden met alle betrokken partijen uit de regio, zowel gemeenten, maatschappelijke organisaties als het bedrijfsleven. Er wordt dan ook voorgesteld om de aanbevelingen uit te werken tot een concreet uitvoeringsprogramma waarin aangegeven wordt wie verantwoordelijk is, wie de kostendragers zijn en hoe de haalbaarheid van de activiteiten die leiden tot een nieuwe toekomst voor de regio vergroot kan worden.

De visie voor de Noordelijke Maasvallei staat omschreven in het boek Noordelijke Maasvallei, grensoverschrijdend perspectief met daarin vooral nieuwe beelden die de regio van 2025 richting geven. Dit boek geeft een duidelijk beeld van het gebied zoals het nu is en zoals het zou kunnen worden. Bent u nieuwsgierig naar de inhoud van dit boek? Het boek is te bestellen via de website www.beeldenstorm2025.nl en kost €15,- excl BTW.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectassistente Femke Jaspers 0486- 439760 of f.jaspers@mooilandmaasland.nl

 

Landgoed Princepeel

Landgoed de Princepeel inspireert Agrofood Community “Samen kunnen we veel meer bereiken”

Afgelopen week bezocht de Agrofood Community met een 45-koppig gezelschap Landgoed de Princepeel in Wilbertoord. Tijdens een busrit langs hun verschillende bedrijfsonderdelen vertelden de ras-ondernemers Marco en Teun Smits openhartig over hun bedrijfsvisie. In ruim twintig jaar tijd ontwikkelden zij het traditionele Landgoed naar een moderne landbouwonderneming met diverse elkaar versterkende pijlers. Daarmee werd de busrit een ideeënbusrit en onderschreven de gebroeders Smits het motto van de Agrofood Community: “geen innovatie zonder inspiratie.”

“Het leuke van dit soort bedrijfsbezoeken is de reactie van onze gasten. Ik heb het liefst kritische vragen, want dat helpt ons om het bedrijf verder te ontwikkelen”, aldus Marco Smits, die openhartig vertelde over de strategie en denkwijzen achter de onderneming. “Maar we doen het niet te vaak, er moet immers ook nog gewerkt worden”.Smits vertelde hoe zijn vader in 1970 besloot om de melkveehouderijtak af te stoten en zich volledig te gaan richten op de varkenshouderij. Een keerpunt in de bedrijfsvoering op het bedrijf Smits. Met zoveel passie en enthousiasme dat de varkens zelfs het achterhuis, waarin de familie op dat moment woonde, in beslag namen.

Diverse activiteiten

Sinds het midden van de jaren ’80 exploiteren de broers Teun en Marco Smits het 540 hectare grote Landgoed de Princepeel in Wilbertoord met diverse activiteiten. Varkenshouderij en akkerbouw vormen de basis en zijn het belangrijkste onderdeel van de bedrijfsvoering. Andere onderdelen zijn een biogasinstallatie en de Peeltrailhoeve. Vanuit deze hoeve krijgen gezelschappen de kans met 4 x 4 auto’s een behendigheidstraining uit te voeren en tegelijkertijd te genieten van het Landgoed. Inmiddels zijn er ook vergevorderde plannen om midden op het Landgoed een 36 holes golfbaan te ontwikkelen. Naast de activiteiten op het Landgoed leiden de broers ook een bedrijf dat zich toelegt op de recycling van voedingsmiddelen genaamd Kwaliflex. Dit bedrijf is samen met de kantoren gevestigd op het bedrijventerrein in Wanroy.

Kritische vragen

De Agrofood Community gebruikte deze avond ook om de aanwezige agrofood-ondernemers kritische vragen te stellen over het functioneren van dit netwerk. ‘Waar bent u naar op zoek en hoe kan de Agrofood Community u daar bij helpen?’, was de centrale vraag gedurende een korte reflectie. “Op dit soort avonden ben ik op zoek naar nieuwe kansen. Samen met ondernemers uit de agro- en foodbranche praten over samenwerking. Want samen kunnen we veel meer bereiken”, aldus een van de aanwezigen. Evert Jacobsen, voorzitter van de netwerkorganisatie, geeft aan dat er in korte tijd veel waardevolle reacties zijn gegeven. “De deelnemers vinden de Innovatiecafés interessant door de diversiteit aan mensen. Daarnaast vragen ze ons ook om buiten de cafés om een inspirerende ontmoetingsplaats te creëren. Dat doen we nu nog minimaal”, vertelt de voorzitter.

Agrofood Community

‘Geen innovatie zonder inspiratie’ luidt de lijfspreuk van de Agrofood Community. De netwerkorganisatie beweegt zich aan de voorkant van het innovatieproces. Met als doel te komen tot een versnelling van dat proces. Als levendige community willen ze alle in het innovatieproces belangrijke partijen met elkaar laten kennismaken én inspireren. Daarom organiseert deze club verrassende ontmoetingen om te komen tot nieuwe inzichten. Meer informatie over de Agrofood Community en haar activiteiten vindt u op www.agrofoodcommunity.nl.

www.peeltrail.nl

zaterdag, juli 04, 2009

 

Herstel van natuur gemeente Cuijk

Informatieavond Laarakkersche Waterleiding

De verdroging van de landgoederen bestrijden en de natuurwaarden versterken. Dat is in een notendop het doel van de maatregelen voor het beekdal van de Laarakkersche Waterleiding. Waterschap Aa en Maas, de gemeente Cuijk en de landgoedeigenaren hebben de handen in één geslagen en gaan deze uitdaging aan. Op donderdag 2 juli organiseert Aa en Maas een informatieavond in Haps om de plannen toe te lichten. Belangstellenden zijn op 2 juli om 20.00 uur van harte welkom in Cafe/Zaal De Posthoorn, Kerkstraat 6 te Haps. Tijdens de avond zal het waterschap het ontwerpinrichtingsplan toelichten met de maatregelen en een de toekomstvisie voor het gebied. Dit inrichtingsplan ligt van 29 juni tot en met 7 augustus ter inzage.

MAATREGELEN
Het oplossen van de verdrogingsproblemen in het stroomgebied van de Laarakkersche Waterleiding staat hoog op de agenda. De landgoedeigenaren, de gemeente Cuijk, de ZLTO, de provincie Noord-Brabant, de Dassenwerkgroep Brabant, het Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en waterschap Aa en Maas maken er werk van. Nu de werkzaamheden op Landgoed Tongelaar zijn afgerond, zijn de aanliggende landgoederen aan de beurt. De beoogde maatregelen bestaan onder meer uit het plaatsen van enkele stuwen en het afdammen van enkele zijwaterlopen.

NATUURLIJK BEEKDAL
Doel van de maatregelen is om de grondwaterstanden op de landgoederen te verhogen, zodat de `natte natuur' zich weer kan ontwikkelen. Daarnaast wordt er langs de Laarakkersche Waterleiding een bijzondere natuurstrook aangelegd, een ecologische verbindingszone (EVZ). Die verbindt de landgoederen met het Maasdal. Zo ontstaat er een natuurlijk beekdal met aandacht voor natuur, landbouw, cultuurhistorie en recreatie. Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland De verdrogingsbestrijding van de landgoederen en het aanleggen van de EVZ Laarakkersche Waterleiding maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

 

Megastal Zijtaart

Megastal Zijtaart van de baan

De kans dat de Raad van State de milieuvergunning voor een nieuwe grote varkenshouderij van M. Gloudemans aan de Jekschotstraat in Veghel afschiet is levensgroot. De gemeente heeft zich vergaloppeerd tijdens de inspraakprocedure rond de vergunning, zo bleek dinsdag tijdens een rechtszaak in Den Haag.

Na een eerste terinzagelegging van de vergunning dienden een vijftiental omwonenden zienswijzen in. De gemeente Veghel paste de vergunning en de tekeningen aan en legde de vergunning opnieuw ter inzage. De kritiek van de omwonenden, onder wie H. van Heertum en H. van Gemert, is dat de laatste versie van de vergunning te veel afwijkt van de eerste versie. En dat is een doodzonde in 'milieuwetland'.

Tijdens de zitting bij de Raad van State bestudeerden de staatsraden de tekeningen van de stallen. Op de tweede versie was een groot aantal wijzigingen aangebracht. Zo zijn de stallen twintig meter verschoven en zijn de ventilatoren op een geheel andere plek ingetekend. De omwonenden vinden dat een varkenshouderij op die plek helemaal niet thuishoort.
De rechters van Raad van State besloten na een korte schorsing van de zitting dat ze voldoende wisten en ze gingen niet verder met de inhoudelijke bezwaren tegen de vergunning. Dat betekent welhaast zeker de vernietiging van de vergunning. En dat zou een tweede klap betekenen voor varkenshouder Gloudemans, aangezien de gemeenteraad begin dit jaar al heeft besloten dat de locatie aan de Jekschotstraat planologisch niet geschikt is voor een grote varkenshouderij.

Dus zelfs al krijgt Gloudemans de milieuvergunning dan heeft hij er niets aan omdat hij geen bouwvergunning kan krijgen. De Veghelse wethouder Jan van Burgsteden bevestigt dat laatste, maar hij wil nog niet vooruitlopen op de uitspraak van de Raad van State.
"We hebben als gemeente criteria opgesteld waaraan bedrijven in de landbouwontwikkelingsgebieden moeten voldoen. Op grond van die criteria blijkt dit bedrijf niet op die locatie te kunnen." Het gaat met name om de minimale afstand tot huizen van buurtbewoners. De Raad van State doet over enkele weken uitspraak. Brabantsdagblad 2 juli. 2009.

 

Keldonksemolen

Leenders tekent voor Keldonkse molen

Wie benieuwd is naar de toekomst van de Keldonkse Molen, krijgt zondag uitsluitsel: dan wordt, op de jaarmarkt in Keldonk, een plan van Leenders Architecten gepresenteerd.Op dat ontwerp is de herbouw en restauratie van de Keldonkse te zien. Leenders tekende een plan waarbij de molen en het nieuw te realiseren bijgebouw een mooi en passend geheel vormen met de omgeving van natuur- en moerasgebied De Roost en het nabij gelegen Aa-dal. Directeur Noud Leenders vindt het een leuke opdracht. “De uitdaging is om de cultuurhistorische waarde van de oude molen volledig tot zijn recht te laten komen, en daarnaast een bijgebouw te realiseren dat een mooie en passende aanvulling vormt.”

Oud en nieuw
Voor de restauratie laat stichting korenmolen De Hoop zich adviseren door onderzoeks- en adviesbureau Molenbehoud.nl van molendeskundige Nico Jurgens uit Hoorn. Naast de restauratie van de molen bestaat het plan uit het realiseren van een nieuw bijgebouw. De huidige oude schuur nabij de molen wordt gesloopt. De welstandscommissie van de gemeente Veghel adviseerde onlangs positief over het herbouwplan. Ook de monumentencommissie is accoord. ‘Een unieke kans om één van de molens die de vroegere gemeente Erp ooit rijk was, terug te krijgen in het landschap. Iets dat gelet op de oorsprong van het gebied van groot cultuurhistorisch belang is’, aldus de commissie in haar beraadslaging. Meer informatie staat op www.keldonksemolen.nl Kliknieuws 4 juli 2009.nl

 

Jan Kerhof over het buitengebied

Toen de provincie hem eind vorig jaar benaderde om Henk Hendriksen op te volgen als voorzitter van reconstructiecommissie de Peel, hoefde Jan Kerkhof niet lang na te denken. "Ik heb meteen ja gezegd. Er is nog zoveel te doen en het onderwerp is zó breed, daar zet ik me graag voor in."

Kerkhof (55), sinds een paar maanden tijdelijk wethouder ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting in Oirschot, is bepaald geen onbekende in reconstructieland. Als wethouder van de gemeente Veghel stond hij aan de basis van menig reconstructieplan in die gemeente en daarnaast was hij geruime tijd vice-voorzitter van reconstructiecommissie Peel en Maas.
"Nog vóór het uitbreken van de varkenspest ging het in dorpen als Erp, Boekel en Gemert over de toekomst van de intensieve veehouderij", legt Kerkhof uit. "De pest zelf heeft het proces eigenlijk alleen maar versneld." Hoewel hij geboren is in Uden, is Kerkhof al een 'flink deel van z'n leven' op de Peel gericht.

"Ik woon al jaren in Boerdonk en als ik wakker word kan ik de toren van De Mortel zien. Bovendien heb ik ook in Helmond gewoond en heb ik jarenlang in de Peeldorpen gevoetbald." De reconstructie van de Peel hij spreekt zelf liever van plattelandsvernieuwing is de afgelopen jaren goed op gang gekomen, constateert ook Kerkhof.

"Natuurlijk is dat mede te danken aan de voortrekkersrol die met name Gemert-Bakel heeft vervuld. Voor wat betreft de uitvoering van de plannen is er een grote verantwoordelijkheid bij de gemeenten neergelegd. Men moet op zoek naar nieuwe economische dragers, want met de landbouw alleen redden we het in de toekomst niet meer. Dat besef is nu zo langzamerhand wel overal doorgedrongen."

De uitvoering van de reconstructieplannen stuit niet alleen in de Peel met enige regelmaat op weerstand. Een voorbeeld daarvan is de discussie over de megastallen.
"Van de ene kant begrijp ik de kritiek, maar van de andere kant is het wel zo dat ook in de landbouw schaalvergroting nodig is. Vroeger telde Brabant zo'n 26.000 landbouwbedrijven, straks zijn er daar nog maar 8.000 van over. Ik heb zelf met de hand leren melken. Dat daar nog ooit een robot voor zou worden uitgevonden, had ik vroeger nooit durven dromen.''
''Schaalvergroting zie je niet alleen bij bedrijven met varkens en kippen. Je hebt voortaan ook grootschalige, bijna akkerbouw-achtige bedrijven in groenteteelt. Dat zijn ook enorme bedrijven, alleen stuiten die op veel minder weerstand."

Volgens Kerkhof moet in het geval van de megastallen wel nadrukkelijk naar met name de inpassing in het landschap worden gekeken. "Daarom ben ik ook niet onverdeeld gelukkig met het beleid dat steeds meer gemeenten voeren om het buitengebied welstandsvrij te maken.''
''De sector moet wel snappen dat ze kritiek op grote plannen serieus moet nemen, anders gaat ze het op dat terrein verliezen. Ze moeten wel beseffen dat we hier met z'n allen in een verdomd dichtbevolkt gebied zitten."

Het afblazen van plannen ziet Kerkhof als een 'onderdeel van het tijdsgewicht waarin we nu zitten'. "Natuurlijk is het jammer dat zo'n groot glastuinbouwproject als in Deurne niet doorgaat. Maar ook hier geldt: de markt bepaalt wat kan.''
''De prijs van een aantal producten is nu zó laag dat er bijna geen droog brood mee te verdienen is. Maar dat is niet alleen in de tuinbouw zo, ook sectoren als woningbouw en industrie hebben het moelijk."

Toch is het volgens Kerkhof van belang dat juist in deze tijd wordt ingezet op innovatie. "Gelukkig zijn er ook onderdelen die nu wél gewoon doorgaan." Als voorbeelden noemt de Boerdonkenaar beekherstel, waterbeheersing, toerisme en integrale dorpsontwikkelingsplannen (idops). Kerkhof signaleert dat kwaliteit en duurzaamheid steeds belangrijker worden. "Een goede ondernemer koerst op meer duurzaamheid. Je hebt nu al kassen die meer aan de warmte in die kassen verdienen dan aan het product dat ze telen."

Kerkhof hoopt dat de uitvoering van de reconstructieplannen straks niet negatief beïnvloed wordt door de gemeenteraadsverkiezingen. "Het is in het belang van de gemeenten dat de plannen doorlopen. Er ligt in totaal een miljard euro klaar om in Brabant te investeren. Het zou een gemiste kans zijn als dat geld op de plank blijft liggen." Eindhovensdagblad 2 juli 2009.

 

Pendelboot op Zonnekracht

De Drie Provinciën vaart niet meer. Zonder overheidssteun blijkt de fietspendelboot niet rendabel te maken.

Nog vóór de Floriade van 2012 kan er op de Maas tussen Boxmeer en Grave weer een pendelservice komen voor fietsers.Het vaartuig (of mogelijk juist meerdere bootjes) moet dan varen op zonne-energie of een andere duurzame energiebron.Dat is de inzet van onderzoek dat de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer wil doen naar de mogelijkheden voor de terugkeer van de fietspendelboot. Er moeten zich dan wel afstudeerkandidaten voor melden. Zijn de bevindingen positief, dan wil de Technische Universiteit Eindhoven vervolgens haar tanden zetten in de technische haalbaarheid.Het idee van de zonneboten is afkomstig van de Cuijkse ondernemer Fred van der Valk, van het gelijknamige hotel. Die is teleurgesteld dat de pendelboot Drie Provinciën, hoe populair ook, vorig jaar wegens verliesgevendheid uit de vaart ging. Daardoor zijn onder meer ook Overasselt en Mook halteplaats af.

"Ik heb ook belang bij zo'n pendelboot", aldus Van der Valk. "Mijn gasten maakten er volop gebruik van."Van der Valk ziet het voor zich dat jonge ondernemers meerdere pendelboten in de vaart houden. "En dat hoeft zich niet tot het huidige gebied te beperken. De startende ondernemers, of studenten, kunnen elk een ander traject bedienen. Ze kunnen op hun boot drankjes aanbieden of op andere manieren extra geld verdienen."De Graafse wethouder Hans Bos, namens de deelnemende gemeenten trekker van het pendelbootproject, ziet in het energiezuinige aspect van het idee een uitgelezen kans om grote subsidiepotten aan te boren. De gemeenten konden de Drie Provinciën vanwege Europese regelgeving niet direct financieel steunen.Volgens Bos is het vrijwel uitgesloten dat de zonne-service er volgend seizoen al is. Realisering vóór de Floriade is volgens hem en Van der Valk een mooi streven. "Ik ben een optimist; als je toevallig de juiste snaren raakt, kunnen dingen heel snel gaan."Overigens zou Bos er niet rouwig om zijn als een bestaande reder ondertussen op conventionele wijze toch weer aan het pendelen slaat: "Er is ons gewoon veel aan gelegen dit product in stand te houden." Gelderlander 3 juli 2009.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?