maandag, januari 30, 2012

 

Streekimpuls Maas & Meierij nog budget beschikbaar

De afgelopen jaren hebben veel initiatiefnemers kunnen profiteren van de LEADER programma's Streekimpuls Peel & Maas en Streekimpuls Maas & Meierij. Streekimpuls Peel & Maas is een door de provincie Noord Brabant gefinancierd programma. Streekimpuls Maas & Meierij wordt door Europa gefinancierd. Het budget van Streekimpuls Peel & Maas is inmiddels geheel benut. Streekimpuls Maas & Meierij heeft nog een klein budget beschikbaar. Hebt u een goed idee wat de leefbaarheid van het platteland ten goede komt kijk dan eens op de website http://www.streekimpuls.nl/ en neem contact op met Marcel de Wagt.

 

De ene megastal is de andere niet

Megastallen. Een onderwerp wat veel stof doet opwaaien; iedereen lijkt er een mening over te hebben, van zeer kritisch tot erg enthousiast. Wat is de impact van de komst van megastallen op het platteland: voegen ze iets toe, of doen ze juist iets af aan het platteland? En hoe kun je het voor elkaar krijgen dat de komst van megastallen geaccepteerd wordt door de mensen in de omgeving? De buren en collega-boeren in een vroeg stadium betrekken, geeft de grootste kans op succes. Lees verder. Bron: Streek, nr 4, jaargang 4, December 2011, Netwerkblad voor het platteland.

zaterdag, januari 28, 2012

 

Cleanmist

Innovatief systeem sluit aan bij commissie van Doorn

Een mens ademt per dag 23.000 keer en gebruikt daarbij 3.600 liter lucht. We kunnen lange tijd zonder voedsel enkele dagen zonder water maar slechts enkele minuten zonder lucht. Het behoeft geen betoog dat schone lucht van groot belang is. “schone lucht voor iedereen” is dan ook een belangrijk moto van de overheid. Gedurende de periode 1990-2009 is de ammoniakemissie door de land- en tuinbouw met twee derde verminderd, vooral door de afname van de veestapel en door verplichte emissiearme aanwending van dierlijke mest. In EU verband zijn harde afspraken gemaakt dat jaarlijks in Nederland niet meer dan 128 Kton ammoniak uitgestoten mag worden. In 2009 zaten we daar met 125 Kton onder. Toch is het nodig om verdergaande maatregelen te nemen. In 2015 vervalt namelijk het systeem van productierechten en ook het melkquotum systeem komt te vervallen. Per 1 januari 2013 gaan daarom strengere ammoniakeisen gelden. Na deze datum moeten stallen voldoen aan de Regeling Ammoniak Veehouderij (RAV). Maatregelen moeten worden genomen om milieu belasting, door het houden van dieren, nog verder te reduceren. Alleen stalsystemen die voldoen aan maximale emissiewaarde mogen vanaf deze datum nog toegepast worden. Lees verder.

woensdag, januari 25, 2012

 

Nieuwe buurtsuper Vorstenbosch

Johnnie en Mieke's dagwinkel in Vorstenbosch open

De nieuwe buurtsuper is sinds woensdagmorgen 08.00 uur officieel open.
Velen kwamen 's morgens de winkel bekijken en hun inkopen doen. Johnnie van der Heijden sjeest door zijn buurtsuper 'Johnnie & Mieke's dagwinkel'. Tijd voor een praatje heeft-ie amper, er is genoeg te doen. In de winkel zijn een twintigtal klanten de winkel aan het verkennen en, belangrijker nog, boodschappen aan het doen. Caissière Henny van der Heijden heeft nog geen moment rust gehad. Lees verder.

 

Doorbraak biobrandstof uit plantenresten

DSM gaat biobrandstof maken uit plantenresten

DSM gaat samen met het Amerikaanse bedrijf POET biobrandstof maken in de VS. Feike Sijbesma, bestuursvoorzitter van DSM, vertelt hoe dit zal gebeuren.


zaterdag, januari 21, 2012

 

Meer geld voor onderzoek crosscircuit nodig

Uden levert ruim 20.000 euro voor crosscircuit in Zeeland

De gemeente Uden wil ruim 20.000 euro extra bijdragen aan het onderzoek naar een motorcrossterrein voor Oost-Brabant. Het circuit zou in Zeeland moeten komen, maar het is onzeker of het wel doorgaat. Eind oktober werd bekend dat de besprekingen die moeten leiden tot een nieuw terrein in een impasse verkeren. Het is de vraag of alle partners voldoende geld op tafel leggen om de aanleg mogelijk te maken. Het circuit is een project van de gemeenten Landerd, waar Zeeland onder valt, Boekel, Uden, Veghel en de provincie. Lees verder.

Een tiental jaren geleden heeft de overheid besloten strenger op te treden tegen crossen op terreinen zonder geldige vergunning ook al werd dat in het verleden tientallen jaren gedoogd. Om wildcrossen te voorkomen werd gezocht naar een geschikt alternatief. Sinds een aantal jaren investeren de gemeenten Veghel. Uden, Landerd en Boekel in onderzoeken om het nieuwe terrein in Zeeland mogelijk te maken. De samenwerkende gemeenten rekenen op een financiele bijdrage van de provincie Noord Brabant. Het initiatief komt namenlijk voort uit de plannen gemaakt door Reconstructie Commissie Peel & Maas, een adviesorgaan van de provincie Noord Brabant. Gezien het belang van de provincie in een mooi, schoon en vitaal platteland rekenen de gemeenten en de participerende motorsportverenigingen op financiele steun van de provincie.

vrijdag, januari 20, 2012

 

Legolisering van de bouwLegolisering toegepast door een van de Nufuture partners
Het boek “Legolisering van de Bouw” pleit voor een andere manier van bouwen, wat leidt tot veel betere en goedkopere bouwwerken.

Faalkosten
De huidige manier van bouwen, waarbij voornamelijk op prijs geconcurreerd wordt, moet op de schop, volgens de auteur prof. dr. ir. Hennes de Ridder. De bouw is immers een sector die ongeveer de helft van het mondiale energiegebruik en de CO2 uitstoot voor haar rekening neemt, veel afval produceert en niet profijtelijk is vanwege hoge faalkosten.

Evolutionair
Het boek laat zien dat de huidige manier van werken in de bouwsector anders kan en vooral moet op een moment dat de wereld zich bevindt in vijf crises. Bouwwerken moeten net zoals auto’s, computers, televisies en vliegtuigen evolutionair worden ontwikkeld. Zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Lees verder.

Legolisering is een van de methodes die gebruikt worden door de partners binnen het Nufuture project waarbij architecten en bouwbedrijven in Noordoost Brabant integraal nieuwe gebouwen ontwerpen die energie neutraal zijn met een gezond binnenklimaat. http://www.nufuture.jouwweb.nl/

 

Professionalisering multifunctionele landbouw

Unieke kans: Samen werken aan een robuustere multifunctionele landbouw

Bent u op zoek naar een krachtige koers voor uw eigen multifunctionele landbouwbedrijf? Wilt u verder ontwikkelen en professionaliseren, samen met collega's? Geef u dan op voor het project "Netwerken Multifunctioneel Ondernemerschap". Binnen dit project starten 20 netwerken waarin 20 ondernemers samen werken aan een gezamenlijk doel. Welk doel? Dat bepaalt ieder netwerk zelf, of het nu om arbeidsorganisatie, marketing, strategische ontwikkeling, innovatie, kwaliteitsborging, samenwerking of iets heel anders gaat. Dit project is voor u een uitgelezen kans om uw eigen plannen te ontwikkelen en de toekomst van uw bedrijf te versterken. Lees verder.

dinsdag, januari 17, 2012

 

Land van Cuijk op Floriade
2012 wordt een bijzonder jaar voor het Land van Cuijk met de Nationale Viering Boomfeestdag en de vertegenwoordiging op de Floriade. De voorbereidingen voor deze twee mooie projecten zijn al een tijdje in volle gang. Voor de Nationale Viering Boomfeestdag heeft zich inmiddels een groot aantal scholen uit het Land van Cuijk aangemeld. En zo zijn er naar aanleiding van de deelname aan de Floriade een aantal initiatieven van ondernemers op gang gekomen. Bezoek de Floriade Land van Cuijk website

zaterdag, januari 14, 2012

 

Strikte regelgeving veroorzaakt problemen

De Brabantse provinciale fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) is van mening dat biovergister Cleanergy in Wanroij direct dicht moet. Dat stelt PvdD-Statenlid Marco van der Wel in een brief aan Gedeputeerde Staten van de provincie Brabant.

Van der Wel stelt de mestcentrale bij de provincie aan de orde nadat hij in deze krant de berichtgeving las over vooral stankhinder die omwondenden ondervinden van de mestverwerker op het Wanroijse industrieterrein Molenveld. In totaal stelt de PvdD zestien vragen aan GS over Cleanergy en wil onder meer weten of het college dergelijke overlast voor omwonenden acceptabel vindt en of zij de uitbreiding van de installatie wenselijk vindt. Lees verder.

Kleine biogasinstallaties mogen bij een boerderij geplaatst worden. Grote installaties worden aangemerkt als 'industrieel' en worden door regelgeving van de provincie gedwongen om zich op bedrijventerreinen te vestigen. De regelgeving pakt hier voor Cleanergy en de omwonenden verkeert uit. Het was beter geweest als de installatie gebouwd was naast een kassencomplex in het buitengebied. De overlast was dan minder geweest. Maar het was dan ook mogelijk geweest om de restwarmte en de CO2 uitstoot (CO2 bemesting) te benutten voor de kassen en het aantal transportbewegingen zou aanzienlijk minder zijn geweest. Soms past een 'industriële' activiteit beter in het buitengebied. Strikte regelgeving veroorzaakt hier problemen.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?