zondag, maart 31, 2013

 

Sportkantines gezocht voor Fruit4Sport

Werken aan een gezonde levensstijl

Nederlanders bezoeken met grote regelmaat een sportkantine. Ze komen hier om zelf te sporten, als supporter, of om kinderen te halen en te brengen. Hierdoor zijn sportkantines de ideale plaats om effectief te werken aan gedragsverandering. Fruit4Sport heeft als doel mee te helpen aan een gezondere sportkantine en zo bij te dragen aan de maatschappelijke opgave welvaartziekten als (jeugd)obesitas en suikerziekte te voorkomen.

Fruit4Sport: Fruit uit sportparkboomgaard in de kantine

Met een opgeheven vingertje bij de frisdrankautomaat of de patatkraam voorkom je geen overgewicht. Met een positieve boodschap misschien wel! Dát is het idee achter Fruit4Sport.Onderzoekers van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO) werken in opdracht van het InnovatieNetwerk van het ministerie van Economische Zaken aan dit idee via meer gezonde kantines waar fruit wordt aangeboden naast de standaard kantinesnacks. De eerste pilot voor Fruit4Sport bestaat inmiddels in Amsterdam Stadsdeel Oost op de 40 ha grote, open sportaccommodaties van Middenmeer en Voorland.

Het concept Fruit4Sport
Het concept is niet ingewikkeld en houdt niet meer in dan dat een gedeelte van de groenvoorziening rond sportvelden wordt ingericht voor fruitproductie. Door een actieve samenwerking met sportverenigingen, lokale bedrijven en andere geïnteresseerden probeert Fruit4Sport ervoor te zorgen dat het fruit wordt verkocht in de sportkantines. Ook probeert Fruit4Sport samen te werken met lokale fruitaanbieders om zo te stimuleren dat er ook fruit in de kantines aanwezig is wanneer er geen fruit uit het sportpark voorradig is. Zo wordt er een alternatief aangeboden naast het doorgaans minder gezonde aanbod van eten en drinken in sportkantines.

Rapporten en publicaties
Flyer Fruit4Sport
Conceptwijzer 'Fruit4Sport - Vrije trap voor kantinefruit'

Stadland project NOB
Fruit4Sport heeft de streekmanager Noordoost Brabant gevraagd om te inventariseren of er voor dit concept enthousiaste medestanders te vinden zijn in de regio Noordoost Brabant. Dit kunnen beheerders van sportvelden zijn maar ook anderen (wethouder, ambtenaar, burger, trainer, coach, papa, mama, oom, tante, ondernemer) die hun schouder onder dit stadland project willen zetten en als contactpersoon voor een sportveld willen fungeren. Belangstellenden kunnen zich tot 15 april aanmelden voor een informatie bijeenkomst door een mail te sturen naar tgoossens@rmb.nl . Voor informatie kunt u ook de streekmanager bellen tel. 06 51 63 1647.

zaterdag, maart 30, 2013

 

Frans van Waes nieuwe directeur Ondernemerslift+

Ondernemerslift + helpt jonge Brabantse ondernemers op gang

Met Ondernemerslift + (voorheen Valorisatieplan 5-sterren Noordoost-Brabant) committeren initiatiefnemers HAS Hogeschool, ZLTO, acht lokale Rabobanken, Stichting Ondernemerslift, Starters Succes Oss, Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel, ROC de Leijgraaf, ROC Koning Willem 1 College en de 20 regiogemeenten in Noordoost-Brabant zich voor de komende zes jaar aan een grootschalig actieplan dat moet leiden tot 100 nieuwe innovatieve starters in de regio. Hiermee willen de partners de regionale economische slagkracht stimuleren. Op 20 maart werd de nieuwe directeur van het project benoemd: Frans van Waes, jarenlang actief in de agrofoodsector en zelf een bevlogen ondernemer. Lees verder.

donderdag, maart 28, 2013

 

Sluiten van mineralen kringloop

Samenwerkende partijen scheppen voorwaarden voor versnelling mestverwerking

De Nederlandse voerindustrie, met als initiatiefnemers Agrifirm, De Heus en ForFarmers Hendrix, onderschrijven samen met de Land- en Tuinbouworganisaties, NVV en Rabobank het grote belang van het welslagen van mestverwerking in Nederland. Concrete initiatieven zullen door individuele ondernemers of groepen van ondernemers vorm moeten krijgen. De genoemde partijen hebben besloten deze initiatieven verder te ondersteunen met kennis en een mestinvesteringsfonds. Daarbij hebben de partijen een fonds voor ogen van 10 miljoen euro. Een aanzienlijk deel daarvan is al toegezegd.

Mestinvesteringsfonds
De partijen zien het grote belang om mineralen kringlopen in Nederland verder in balans te brengen. Daarnaast is mestverwerking een belangrijke stap om organische meststoffen op te werken tot waardevolle nutriënten en organische stof. Om dit te realiseren zijn individuele ondernemers aan zet. De samenwerkende partijen hebben veel kennis over mestverwerking verzameld en willen deze inzetten om realisatie te versnellen. Daarnaast hebben de partijen besloten om een mestinvesteringsfonds op te richten, dat een deel van de noodzakelijke investeringen wil financieren. Lees verder. zie ook het project Biogasnext.

dinsdag, maart 26, 2013

 

Vraagtekens GGD bij mega-melkveebedrijf Oploo

Het nieuwe melkveebedrijf aan de Schipperspeel wordt minder groot.

Het bureau Gezondheid, Milieu en Veiligheid (GMV) van de GGD in Brabant en Zeeland zet vraagtekens bij de komst van een groot rundveebedrijf op de Schipperspeel in Oploo. Daarom zullen volgens een GMV-rapport extra maatregelen getroffen moeten worden om de gezondheid van omwonenden te waarborgen. Er dient extra aandacht te zijn voor de uitstoot van fijnstof (met daaraan gebonden onder meer ziektekiemen), voor stankhinder en hygiënemaatregelen op het nieuwe bedrijf. De GGD stelt dat deze aanbevelingen moeten worden overgenomen en dat duidelijke handhavingsafspraken moeten worden gemaakt. Tevens vindt de GGD het van belang dat de familie Rongen, die op de Schipperspeel een melkveebedrijf met 800 koeien en ruim 500 kalveren wil beginnen, en de bezorgde omwonenden met elkaar in contact blijven over de ontwikkelingen. Gelderlander. Lees verder.

 

Programma Leefbaarheid@Brabant

De provincie Noord-Brabant nodigt u uit deel te nemen aan Leefbaarheid@Brabant (L@B). Een “lab” om op brede schaal en samen met nieuwe partijen de leefbaarheid in Brabant verder te verbeteren.

Dat is nodig omdat Brabant verandert; demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, ontgroening en arbeidsmigratie hebben invloed op de leefbaarheid in dorpen en wijken. Ziet u problemen ontstaan in uw woonplaats of ziet u juist kansen en oplossingen? Kom dan in actie en ga samen met ondernemers, bewoners, maatschappelijke organisaties, onderwijs of overheid aan de slag!

Provincie als partner
De provincie signaleert en agendeert leefbaarheidsvraagstukken en helpt bij het ontwikkelen van oplossingen. We bieden ruimte aan uw initiatieven en innovaties en zijn graag uw partner bij het verbeteren van de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door nauw met u samen te werken, door u te helpen en begeleiden.

Contact
Bent u geïnteresseerd of geïnspireerd? Lees de folder of mail naar leefbaarheid@brabant.nl

Meer informatie over het leefbaarheidsbeleid (speerpunt 31) vindt u in de Middellange termijnagenda.

Informatie:
Leefbaarheid in de lift, samen aan de slag
Digitale kennisdeling
Vier Leefbaarheid bijeenkomsten genereren nieuwe inspiratie
Website provincie Noord Brabant.


maandag, maart 18, 2013

 

Gemeenten starten Biomassaplein

Biomassaplein kan erg rendabel zijn

Het opzetten van een biomassaplein door gemeenten kan volgens wethouder Bart Claassen (Schijndel) erg rendabel zijn. "Het is goed voor de belastingbetaler en het milieu", aldus Claassen.

De gemeenten Best, Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en mogelijk Oisterwijk willen samen een biomassaplein opzetten. Onder een biomassaplein wordt verstaan het verzamelen, versnipperen, drogen en verhandelen van snoeihout. Onderzoek wijst volgens de wethouders Bart Claassen (Schijndel) en Ed Mathijsen (Sint-Michielsgestel) uit dat een biomassaplein erg rendabel kan zijn "Zeker als je het met meerdere gemeenten op zet", aldus Claassen. Bron. Brabantsdagblad. Lees verder.

zaterdag, maart 16, 2013

 

Relidata: Een lege kerk. Wat nu?


De komende jaren krijgen we steeds vaker te maken met kerken die hun oorspronkelijke functie verliezen. Dit vaak tot verdriet van de bewoners in de naaste omgeving. Veel kerken zijn van monumentale waarde en zijn een icoon in dorpen en steden die men niet graag kwijt raakt. Dorpen zoals Oploo in de gemeente Sint Anthonis zetten zich in om hun kerk te behouden. In Oploo werd hiervoor de stichting KomOpPloo opgericht.

Maar het valt nog niet mee om een goede economische dragen voor een kerk te creëren die langdurig voor inkomsten kan zorgen om het dure onderhoud te kunnen betalen. Als het aan Jo van der Pas ligt dan komt daar snel verandering in. Jo woont in het dorpje Biesthoutakker en heeft een bedrijf wat koel apparatuur levert voor datacenters. Datacenters zijn gigantische energie verbruikers. In Nederland verbruiken ze ongeveer 5% van de elektrische energie en in een regio als Amsterdam loopt dit op naar 10%. 95% van de energie wordt omgezet in warmte. Omdat de computers veel warmte produceren moeten er airco's geplaatst worden. En die vragen dan weer de helft van de benodigde energie. Een beetje datacenter heeft een stroomrekening van enkele honderdduizenden euro's. Het bedrijf van Jo van de Pas 'DataCenterKoeling' ontwierp een systeem gebaseerd op natuurlijke ventilatie met buitenlucht waardoor de airco 95% van de tijd uitgezet kan worden. Dit bespaard enorm op kosten en is goed voor het milieu. Zie het youtube filmpje hieronder voor een uitleg van het systeem. Maar het kan nog efficiënter in de ogen van Jo. Waarom buitenlucht gebruiken als je de warmte nuttig kunt gebruiken. Bijvoorbeeld voor een groot gebouw zoals een kerk. Door bijvoorbeeld 20% van het vloeroppervlak te verhuren kan de kerk jaarrond op temperatuur gehouden worden met de warmte afgegeven door de ICT apparatuur. Dit is goed voor het behoud van de kerk omdat vocht een grote vijand is van het behoud van een kerk. Daarnaast worden de gebruiksmogelijkheden van de resterende ruimte in de kerk aanzienlijk uitgebreid. In zijn eigen woonplaats Biesthoutakker wil Jo zijn eerste datacenter vestigen. Vervolgens heeft hij plannen om een netwerk van datacenters over Nederland uit te rollen die allen gevestigd zijn in kerken waar de warmte nuttig gebruikt kan worden. Bij voorkeur worden de kerken beheerd door een stichting waarin bewoners rond de kerk zich verenigen. Ze verhuren dan ruimte aan het datacenter. Met de inkomsten onderhouden ze de kerk en organiseren ze activiteiten in de kerk.

Jo ziet nog meer voordeel. Ieder datacenter moet op glasvezel aangesloten worden want een snelle verbinding is noodzakelijk. Voor kleinere kernen in het buitengebied is het dan nog een kleine stap om het glasvezelnet naar de woningen door te trekken. Door dit netwerk in eigen beheer aan te leggen en er voor te zorgen dat het aansluitpercentage hoog is kan dit ook een bron van inkomsten worden. De verdiensten kunnen vervolgens weer in de leefbaarheid van de kleine kern geïnvesteerd worden.

Jo van de Pas heeft een beroep op de streekmanagers in Brabant gedaan om in contact te komen met belangstellenden uit kernen met een 'missie'. Wilt u meer over Relidata weten bel dan 06 51 63 1647.


 

Webcam Rondeelstal

Klik hier voor de webcam

Bij Rondeel worden kippen met veel zorg voor dierenwelzijn en milieu gehouden, gebaseerd op alle natuurlijke behoeften van de kip. Ook met het eierdoosje is Rondeel erg onderscheidend: een rond doosje, gemaakt van biologisch afbreekbaar materiaal, met 7 eieren. Voor iedere dag een ei!Sinds kort kunt u de kippen in de stal middels een webcam bekijken. De link staat bovenaan in dit bericht.
 | www.rondeel.org |

donderdag, maart 14, 2013

 

Gebiedsontwikkeling. Wat doet de provincie nog?


Tot 1 juli 2012 had de provincie de regie van de gebiedsontwikkeling in Brabant in eigen hand. Middels een negental reconstructie- en gebiedscommissies werd de hele provincie afgedekt. Na 1 juli 2012 is de situatie veranderd. De provincie heeft negen gebiedsontwikkelingen geselecteerd waaraan ze prioriteit geeft en waarvoor ze zelf het voortouw neemt. In Noordoost Brabant zijn dat Het Groene Woud en De Peelhorst. Zie de kaart hieronder. De 'witte vlekken' laat de provincie aan de regio over. Die kunnen daarvoor een streeknetwerk oprichten en taken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, leefbaarheid, werken, ondernemerschap, recreatie, natuur en milieu zelf oppakken. De streeknetwerken krijgen financiële steun van de provincie. In Noordoost Brabant wordt hiervoor het streeknetwerk "Platform Groene Ruimte" opgestart. Een initiatief van 5*NOB.

De Levende Beerze
Grenscorridor N69
Waterpoort
De Brabantse Wal
Brainport-Oost
De Peelhorst
Het Groene Woud
N65
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat


 

Visie van Veerman: "Het nieuwe boeren"


Veerman tijdens spreekbeurt in Wanroij
Wereldwijde veranderingen, zoals een sterk groeiende wereldbevolking, een veranderend klimaat, maar ook de internationale vraag naar voedsel, water en energie en afnemende beschikbaarheid van zoet water zijn van invloed op de agrarische sector in Nederland. Oud-landbouwminister Cees Veerman besprak deze ontwikkelingen afgelopen maanden tijdens de goed bezochte winterbijeenkomsten van Countus. Veerman ging uitgebreid in op de Europse situatie. Wat is de positie van Nederland en wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse boer?

Volgens Veerman kunnen agrarische ondernemers actiever inspelen op deze wereldwijde ontwikkelingen. Hij noemt dit zelf ‘het nieuwe boeren’, of ‘vernieuwend boeren’. ”Ik besef dat de gevolgen van alle aanstaande veranderingen nauwelijks te overzien zijn. Toch is het aan u als ondernemer om uw plan te trekken. Loop morgen maar eens een rondje door de stal, en denk na waar u over vijf jaar met uw bedrijf wilt staan.” De oud-minister is bepaald niet somber over de toekomst van de Nederlandse boer. ”Het zijn andere tijden, en ze zien er beter uit. En degene die de wereld en uw bedrijf op positieve wijze kan veranderen, bent u zelf.”. Lees verder.

 

Balans tussen boeren en burgers in de Peelhorst


Klik hier


 

Eerste Brabantwoningen opgeleverd

Eind januari zijn in Sint-Oedenrode de eerste Brabantwoningen opgeleverd. 27 huur- en koopwoningen die betaalbaar, comfortabel, energieneutraal, gezond en milieuvriendelijk zijn.

In de woningen is hoogwaardige isolatie toegepast met vlaswol en hennep. Triple beglazing beperkt het energieverlies. Natuurlijke ventilatie draagt bij aan een gezondere binnenlucht. De innovatieve woningen hebben een eenvoudig maar slim energiesysteem. PV cellen voor het winnen van elektrische stroom en een zonnecollector op het dak voor het opwarmen van water. Binnen is er een hotfill wasmachine en vaatwasser. Een luchtwarmtepomp hergebruikt de warmte uit de lucht die naar buiten gaat en zorgt voor de verwarming. Door deze technieken valt de energierekening van de Brabantwoning flink lager uit dan bij een vergelijkbaar woonhuis.

Natuurlijke materialen
Ook is gebruik gemaakt van zoveel mogelijk nagroeibare bouwmaterialen. De groene daken van de woningen en schuren zijn bedekt met sedum. Infiltratie van regenwater gebeurt in de eigen tuin die omheind is met groene afscheidingen.

Samenwerking
Meerdere partijen waaronder corporatie Wovesto en gemeente Sint-Oedenrode hebben onder regie van de provincie hard gewerkt aan de totstandkoming van deze innovatieve woningen. In 2010 ondertekenden vier corporaties, gemeenten en de provincie een samenwerkingsovereenkomst om voor starters en gezinnen duurzame en gezonde woningen te ontwikkelen. Zo ontstond een ontwerp met bestek van drie typen woningen. Een soort keurmerk, universeel en voor iedereen toepasbaar.

Viba-Expo
Geïnteresseerden in Brabantwoning kunnen contact opnemen met de stichting Viba-Expo. Zie ook: Brabantwoning.

Het 5*NOB project Nufuture laat zich o.a. inspireren door de Brabantwoning principes. Voor informatie klik hier.

zondag, maart 03, 2013

 

Gouden toekomst voor LNG

Oost Brabant onderzoekt de mogelijkheden van bio-LNG

Ten minste 50 binnenvaartschepen, 50 zeeschepen en 500 trucks op Liquid Natural Gas, ofwel LNG. Dat is mogelijk in het jaar 2015. Inzet van LNG als transportbrandstof heeft positieve milieu- en gezondheidseffecten, doordat bij verbranding fors minder fijnstof en andere emissies vrijkomen. Inzet van LNG is daarnaast stiller. Het versterkt bovendien de goede economische positie van ons land op het gebied van gas en maakt ons minder afhankelijk van olie. Gas is wereldwijd ruim voorradig, de voorraden zijn goed gespreid, met een stabiliserend effect op de prijzen als gevolg. Een groep bedrijven gaat samen met de overheid werken aan versnelde introductie van LNG als transportbrandstof. Dat kwamen initiatiefnemers Deltalinqs, Energy Valley, Havenbedrijf Rotterdam en Stichting LNG TR&D in 2012 overeen met Minister Verhagen en Staatssecretaris Atsma.

Nationaal Platform LNG
Zowel in en rond de Rotterdamse haven als in de noordelijke provincies lopen diverse initiatieven om LNG in te zetten als transportbrandstof voor vrachtwagens, binnenvaart, kustvaart, veerboten, vissersboten en sleepboten. De activiteiten concentreren zich op twee concrete gebieden: het Wadden- en Noordzeegebied en het Rijnvaartgebied Rotterdam – Basel inclusief Amsterdam en Vlissingen. Deltalinqs Energy Forum en Energy Valley brengen die twee gebieden bij elkaar. LNG TR&D brengt kennis over technologische innovaties op het gebied van LNG in.

Samenwerking is nodig om het grote potentieel te benutten. Omdat alle projecten tegen dezelfde bezwaren aanlopen, wordt een Nationaal Platform LNG opgericht, dat samen met de overheid aan randvoorwaarden gaat werken. Verwachting is dat in 2013 de eerste investeringen worden gedaan en dat daadwerkelijk projecten van start gaan. Initiatiefnemers van het Platform zijn LNG TR&D (een samenwerking van 3TU, VSL en TNO), Energy Valley (het Noord-Nederlandse energiecluster) en Deltalinqs (de ondernemersorganisatie van bedrijven in de Rotterdamse haven). Het Platform gaat zich o.a. richten op wetgeving, het juridische kader, stimulerende maatregelen en maatschappelijk draagvlak en omgevingsmanagement.

LNG, potentieel en milieuwinst
Er is potentieel een (Nederlandse) markt te ontsluiten voor 2-3 miljoen ton LNG als transportbrandstof (2030), wat een reductie in CO2-emissie equivalenten betekent van ruim 1 megaton per jaar en voor fijnstof een reductie van 400-600 ton per jaar. Ook de emissies van NOx en SO2 dalen drastisch en de geluidbelasting neemt sterk af. Op langere termijn kan verdere vergroening plaatsvinden door opvoeren van het aandeel Bio-LNG, gebaseerd op organische koolstof. Bron: Rotterdam Climate Initiative

Vanwege de bijmengplicht zal de vraag naar bio-LNG navenant toenemen. Het bijmengen wordt geregeld door middel van zogenaamde biotickets. De waarde van de biotickets zijn bepalend of de huidige biovergisters, na de startfase waarin ze door de overheid gesubsidieerd worden, zelfstandig zonder subsidie kunnen doorproduceren. De streekmanager heeft bedrijven bij elkaar gebracht die onderzoeken of biovergisters op basis van het produceren van bio-LNG operationeel kunnen blijven na de subsidie periode. Zie ook het project Biogasnext in de linkerkolom.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?