donderdag, maart 14, 2013

 

Gebiedsontwikkeling. Wat doet de provincie nog?


Tot 1 juli 2012 had de provincie de regie van de gebiedsontwikkeling in Brabant in eigen hand. Middels een negental reconstructie- en gebiedscommissies werd de hele provincie afgedekt. Na 1 juli 2012 is de situatie veranderd. De provincie heeft negen gebiedsontwikkelingen geselecteerd waaraan ze prioriteit geeft en waarvoor ze zelf het voortouw neemt. In Noordoost Brabant zijn dat Het Groene Woud en De Peelhorst. Zie de kaart hieronder. De 'witte vlekken' laat de provincie aan de regio over. Die kunnen daarvoor een streeknetwerk oprichten en taken op het gebied van bereikbaarheid, wonen, leefbaarheid, werken, ondernemerschap, recreatie, natuur en milieu zelf oppakken. De streeknetwerken krijgen financiĆ«le steun van de provincie. In Noordoost Brabant wordt hiervoor het streeknetwerk "Platform Groene Ruimte" opgestart. Een initiatief van 5*NOB.

De Levende Beerze
Grenscorridor N69
Waterpoort
De Brabantse Wal
Brainport-Oost
De Peelhorst
Het Groene Woud
N65
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?