maandag, februari 26, 2007

 

Dorpontwikkeling Vianen en Beugen

In het kader van de uitvoering van het reconstructieplan maken veel dorpen in Peel & Maas een Dorp Ontwikkelings Plan (DOP). Ideeën om de leefbaarheid van kleine kernen te verbeteren komen hierbij vaak naar voren. Het op pijl houden of krijgen van een gewenst dienstenaanbod krijgt daarbij vaak aandacht. In Vianen werkt een consortium aan de ontwikkeling van een Rest-O-Super http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/02/rest-o-super.html en in Beugen onderzoekt men de mogelijkheden van de vestiging van een Shopcourt http://www.mkbnet.nl/MKB_Nieuws/80.32178 . De pilot in Westerhoven welke in 2006 geopend had moeten worden is niet doogegaan. Er bestaat een kans dat de eerste Shopcourt in Beugen geopend gaat worden.
Voor een totaal overzicht van activiteiten op dit gebied:
http://www.ophetdorp.nl/content.php?ID=93

Zie ook:
http://www.bndestem.nl/moerdijk/article1146064.ece

zaterdag, februari 24, 2007

 

Hooibergprojecten Landerd

De gemeente Landerd is een aantrekkelijke gemeente voor toeristen. Een actief platform brengt alle toeristische activiteiten in beeld: http://www.toerismelanderd.nl/ . Om de gemeente voor toeristen nog aantrekkelijker te maken ondersteund de gemeente initiatieven van particulieren. Een van de ideeën waar aan gewerkt wordt is het bouwen van hooibergen. Een samenwerkingsverband van particulieren en ondernemers heeft een aantal plannen bij de gemeente ingediend waarbij de hooiberg het centrale thema is.
De hooiberg is een icoon van het platteland waar op diverse plaatsen in Nederland aandacht aan besteed wordt. Zie bijvoorbeeld het volgende bericht.

Hooiberghutten nieuwe toerismetroef

Zeker 25 hooiberghutten moeten ervoor zorgen dat het plattelandstoerisme in het westen van de provincie Utrecht een impuls krijgt. Dat heeft de voorzitter van de stichting Struinen en Vorsen donderdag laten weten.

Er staat al een hut in de vorm van een hooiberg in Kamerik, er komen er drie bij in de Lopikerwaard en in de komende twee jaar zullen er nog 21 volgen in de rest van het gebied.
Leuke arrangementenDe houten hutten, iets groter dan de standaard trekkershut, komen op het terrein van boeren te staan. De agrariërs zorgen ook voor het onderhoud en de verhuur van de hutten.

‘We hebben voor deze locaties gekozen omdat hier een tekort is aan mogelijkheden om te overnachten. We kunnen dus heel leuke arrangementen aanbieden, maar zonder slaapplaatsen komt er dan toch niemand’, aldus voorzitter Jan van der Werf.

Poolse arbeiders

De stichting probeert al langer het agrotoerisme aantrekkelijk te maken in de regio. Zo zijn er onder meer wandelingen uitgezet, kunnen toeristen workshops volgen en kan er boerengolf gespeeld worden. De hutten moeten de bezoekers langer in de regio houden.
‘Driekwart van de kosten van de hooiberghut wordt gesubsidieerd. Boeren moeten er zelf nog 5000 euro bijleggen’, aldus Van der Werf. Ook zijn er strenge regels dat alleen toeristen de hutten mogen gebruiken. ‘We willen voorkomen dat er bijvoorbeeld Poolse arbeiders in de hutten gehuisvest worden.’ Bron: Bizz.nl.

zondag, februari 18, 2007

 

Subsidietrein hapert


Twintig aanvragen in de wacht

Eind vorig jaar heeft het Streekhuis Peel & Maas door goede samenwerking met een lokaal subsidieadviesbureau zeven subsidieaanvragen voor particulieren met positief resultaat afgerond. Het totale subsidiebedrag wat hier mee gemoeid is, is ruim acht miljoen Euro. Alle aanvragen werden door de SGB regeling gehonoreerd.

Info over SGB: http://www.sre.nl/web/show/id=80124

Twintigtal projectaanvragen in voorbereiding

Op dit moment zijn er een twintigtal aanvragen van particulieren in voorbereiding. 1 januari 2007 was een belangrijk draaipunt voor subsidieregelingen. De oude regelingen stopten en hier komen nieuwe regelingen voor in de plaats zoals ILG (Investeringsbudget Landelijk Gebied) en POP2. Helaas zijn de voorwaarden voor deze regelingen nog niet gereed. Aanvragen kunnen nog niet in behandeling genomen worden. Dit betekend oponthoud voor ondernemers want een standaard voorwaarde voor subsidie is dat de werkzaamheden niet mogen aanvangen voor dat de beschikking afgegeven is.

 

Regionaal oefenterrein gemotoriseerde sport

Motorsportterrein "De Peel"

De reconstructie is een voorbeeld van gebiedsgerichte-ontwikkeling. De kern van deze aanpak is dat zaken integraal bekeken worden. Daarvoor is de betrokkenheid van alle belanghebbende nodig. Zo zijn er niet alleen gebieden aangewezen waar de intensieve veehouderij zich kan ontwikkelen maar is er ook gezocht naar een gebied waar liefhebbers van geluidproducerende sporten de ruimte krijgen. De gemeente Landerd heeft hierin een voortrekkersrol en overlegt hierover met haar buurgemeenten. Het streekhuis is door gemeente Landerd gevraagd de wensen van de toekomstige gebruikers van het terrein in beeld te brengen.


George Strik, Mill

zaterdag, februari 17, 2007

 

Kruideniersmuseum Rijkevoort


Rieckevoorts Heem zorgt voor inrichting 'winkel van Verbruggen'.


De voormalige kruidenierswinkel van Verbruggen in Rijkevoort gaat dienst doen als museum. De plaatselijke heemkundekring Rieckevorts Heem moet voor de inrichting zorgen. De plannen hiervoor zijn concreter geworden nu de provincie een subsidie heeft toegezegd voor nieuwbouwplannen rondom de winkel. In 1980 deden de uitbaters, twee vrijgezelle broers, de deur op slot en sinds dien is er met de winkel niets gebeurd.

vrijdag, februari 16, 2007

 

Waterbaan Mill

Boot en vliegtuig op Fitland in Mill

Op het outdoorterrein van Fitland in Mill mogen in principe een vliegtuig en een boot worden geplaatst. Burgemeester en wethouders van de gemeente Mill en Sint Hubert hebben dit besloten.

De eigenaar van het vrijetijdscomplex moet nog wel een milieuvergunning aanvragen. Hij wil het vliegtuig op een acht meter hoge stellage bevestigen en het toestel gebruiken als vergaderruimte. De nostalgische veerboot die hij in gedachte heeft, gaat deel uitmaken van het natuur- en recreatieproject Peelkanaalzone. B en W zeggen dat de plannen voor het vliegtuig en de boot officieel vanuit planologisch en stedenbouwkundig oogpunt aanvaardbaar zijn. Een definitief besluit neemt het Millse college nadat de milieuvergunning is aangevraagd.De Peelkanaalzone is een project van de gemeente, Waterschap Aa en Maas en het sport- en recreatiecentrum Fitland. De veerboot moet er volgend jaar komen te liggen, als het project wordt geopend. Omroep Brabant 1 februari 2007.

 

Kuilen Mill

Vier ton voor plas De Kuilen in Langenboom

De gemeente Mill en Sint Hubert krijgt ruim vier ton van de provincie voor het project bij waterplas De Kuilen in Langenboom. Daarmee kan de gemeente het gebied rond deze ontgrindingslocatie verder verbeteren.
De waterplas ligt in een natuurgebied en wordt vooral in de zomer intensief gebruikt door surfers en andere recreanten. Het is de bedoeling dat zowel de natuur als de recreant in en om De Kuilen hier baat bij hebben. 14 februari 2007.

donderdag, februari 15, 2007

 

Wijstgronden Uden

Wijstgronden beschermen en óók herstellen’

Gedeputeerde Annemarie Moons was maandagmiddag naar Bedaf gekomen om een boek te presenteren over de aardkundige monumenten van Noord-Brabant met de titel ‘Van beekdal tot Stuifduin’. De wijstgronden rond Uden vormen één van die 40 aardkundige monumenten. Maar de bijeenkomst in Gasterij de Pier van allerlei natuurorganisaties en overheidsbesturen was ook speciaal in Uden gehouden omdat er een tweede intentieverklaring ondertekend werd ten behoeve van de wijstgronden.

In de eerste verklaring uit 2004 beloofden enkele organisaties dat ze de wijstgronden wilden beschermen. Dat was nog maar een begin, want in deze tweede intentie verklaring beloven in totaal 16 instanties als de ZLTO, gemeenten en natuurorganisaties dat ze hun best gaan doen om wijstgronden te herstellen! In 2007 worden 5 projecten opgepakt om te zorgen dat het kwelwater niet via de breukrand wegstroomt, maar langer op de wijstgronden blijft hangen en daardoor de typische vegetatie van de wijstgronden versterkt. Kliknieuws 12 februari 2007.

woensdag, februari 14, 2007

 

Extra geld voor landbouwgebied Overloon

Er wordt extra geld gestoken in de wegen rond Landbouw Ontwikkelings Gebied Overloons Vlak in Overloon. Eerder is door de gemeente Boxmeer hiervoor al ruim een miljoen euro vrijgemaakt. Het Overloons Vlak, tussen Overloon en Westerbeek, is aangewezen als gebied waar bestaande boerenbedrijven mogen uitbreiden en nieuwkomers een plek kunnen verwerven. Als gevolg van die ontwikkeling neemt onder meer het zware landbouwverkeer toe. De wegen moeten dardoor worden aangepast, meer nog dan aanvankelijk gepland. De Crooijmansweg wordt aan de zuidzijde verbreed met asfalt. Bomen langs deze weg moeten worden gekapt. De Rieterdreef en de Vredepeelweg worden eveneens verbreed. Die wegen zouden aanvankelijk 3,3 meter breed worden, dat wordt nu 20 centimeter meer. De extra kosten worden geschat op 123.000 euro. Gelderlander 14 februari 2007.

dinsdag, februari 13, 2007

 

Zorgboerderij Rijkevoort

Rijkevoortenaar wil zorgboerderij starten

Er zijn plannen een nieuwe zorgboerderij in Rijkevoort te starten. Rijkevoortenaar Jan van Gorp, die van zijn boerenbedrijf een zorgboerderij wil maken, diende in juni een verzoek in bij de gemeente. Er is gevraagd om vrijstelling van het bestemmingsplan te verlenen. Dit houdt in dat de gemeente toestemming moet geven voor een verbreding van de agrarische activiteiten. "We gaan samenwerken met zorginstelling Dichterbij. Er komen zo'n tien tot twaalf cliënten", aldus Van Gorp. De gemeente heeft het verzoek in principe goedgekeurd. Het ligt nog vier weken ter inzage bij op het gemeentekantoor op Saxe Gotha in Boxmeer. Als de gemeente groen licht geeft, volgt een verbouwing. Van Gorp hoopt in juni te kunnen beginnen met de zorgboerderij. Gelderlander 13 februari 2007.

zondag, februari 11, 2007

 

Kennismakelaar

In een gebied als Peel & Maas wonen veel ondernemers met goede ideeën. Ideeën die omgezet worden in plannen. Want plannen zijn nodig om partijen te informeren die nodig zijn bij de uitvoering zoals de overheid en financiële instellingen. Maar ook wanneer men denkt voor subsidie in aanmerking te komen dan is een goed plan een vereiste.

In dezelfde regio wonen veel studenten die hun opleiding volgen aan een van de vele kennisinstellingen die er zijn zoals het VMBO. MBO, HBO en Universiteit. Instellingen die steeds vaker kiezen voor 'Action learning'. Leren in de praktijk is immers de beste leerschool.

Een kwestie van vraag en aanbod. Maar hoe komen die bij elkaar? Reconstructiegebied Beerze-Reuzel heeft de nodige ervaring op dit gebied. Sinds enkele jaren hebben ze een kennisloket. Door makelen en schakelen brengen ze vraag en aanbod bij elkaar.

Het streekhuis werkt aan een structuur voor Peel & Maas die op de locale omstandigheden afgestemd is. Zo is het streekhuis in Peel & Maas, in tegenstelling tot sommige andere gebieden, zoals Beerze-Reuzel, geen frontoffice maar een backoffice. Het eerste aanspreekpunt voor projecten zijn namenlijk de gemeenten zelf. Deze kunnen vervolgens een beroep doen op de medewerkers van het streekhuis zoals de gebiesdcoördinator, de gebiedsmakelaar, de streekmanager, DLG medewerker, waterschapmedewerker en de reconstructie adviesgroep (RAG) medewerker.

Een ochtend in de veertien dagen komen alle streekhuismedewerkers bij elkaar en bespreken lopende en nieuwe projecten.

Het streekhuis gaat alle primaire kennisinstellingen in het gebied benaderen. Het streven is dat deze kennisinstellingen gezamenlijk een kennismakelaar aanstellen. Bij voorkeur iemand met ondernemerservaring en ervaring met kennisinstellingen. Hij of zij kan dan de tweewekelijkse bijeenkomsten van het streekhuisteam bijwonen. Met de kennismakelaar kunnen nieuwe projecten besproken worden. Hij of zij kan vaststellen bij welke kennisinstelling een vraag het beste thuis hoort of kan studenten van verschillende instellingen met elkaar laten samenwerken om een project uit te voeren.

Kortom. Als u binnenkort uw project aanmeld dan hopen wij u nog beter van dienst te kunnen zijn.

Voor informatie bel: 06 51 63 1647

zaterdag, februari 10, 2007

 

Groene Raffinaderij Haps

5 februari j.l. kwamen in het streekhuis te Cuijk (p/a RMB) 40 experts bijelkaar om met elkaar van gedachten te wisselen over bioraffinage als nieuwe economische drager. Op dit moment worden energie en plastics gewonnen uit aardolie. Deze bron zal echter over ongeveer dertig jaar opgedroogd zijn. In de tijd die rest moeten we overschakelen op o.a. biomassa. Het grootste deel van de biomassa zal uit het buitenland aangevoerd worden en in havens geraffineerd worden. We zullen echter ook anders naar afvalstromen moeten gaan kijken. Wat nu als afval gezien wordt is straks een waardevolle grondstof voor nieuwe producten en energie.
Uit een inventarisatie komt Haps als mogelijk geschikte locatie voor de vestiging van een bioraffinaderij naar voren. Er is een vuilnisbelt aanwezig, er wordt nog restafval aangevoerd, er is een zuiveringsinstallatie die slib produceert, er wordt GFT aangevoerd en in de naaste omgeving is er een overschot aan mest. Biomassa die na raffinage weer hergebruikt kan worden. Het streekhuis onderzoekt in samenwerking met de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) en Agro & Co de mogelijkheden van de vestiging van een bioraffinaderij.

Wenst u de powerpoint presentaties van de gastsprekers Prof. Johan Sanders (Wageningen UR) en Ton Koens (MPI) te ontvangen stuur dan een verzoek naar tgoossens@rmb.nl
Lees ook:
http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/06/groene-raffinaderij.html
http://www.biorefinery.nl/fileadmin/biorefinery/docs/bioref/bioref0604.pdf
Bioport: Nederland als mainport voor biomassa

Een voorbeeld van een varkensbedrijf in Amerika met een bioraffinaderij:
http://www.bestbiofuels.com/

 

Zonneterp Veghel

In de gemeente Veghel is een nieuwe woonwijk gepland. Het streekhuis stimuleerd tuinders om in de nabijheid van de woonwijk gesloten kassen te bouwen. Een gesloten kas wordt in de zomer gekoeld. De warmte wordt opgeslagen in het grondwater. In de winter wordt het grondwater weer teruggekoeld. De warmte die dan vrijkomt wordt benut om de kas te verwarmen. Dit proces verloopt zo efficient dat er nog warmte over is. Voor iedere hectare gesloten kas kunnen 100 woningen verwarmt worden. Bron afbeelding: Innovatienetwerk.
http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/02/zonneterp-veghel.html

Deze ontwikkeling wordt door LNV gestimuleerd:

Veerman stimuleert 'Kas in elke woonwijk'

Het ministerie van Landbouw wil dat projectontwikkelaars en gemeenten meer gebruik maken van warmte leverende kassen in woonwijken. Volgens het ministerie is deze energiebesparende oplossing nog te weinig bekend. Speciaal hiervoor zijn de mogelijkheden van zo'n kas in het rapport Een kas voor elke woonwijk (pdf) op een rij gezet.
Dit hulpmiddel voor gemeenten en projectontwikkelaars is opgesteld door het ministerie, het InnovatieNetwerk en de Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland. Eén hectare kas kan ruim 100 woningen van warmte voorzien.Minister Veerman stelt dit jaar verschillende stimuleringsregelingen in om de overgang naar een duurzame glastuinbouw in 2020 te versnellen. De verschillende concepten voor energieleverende kassen zijn voorlopig nog duurder dan conventionele systemen.Door schaalvergroting en kostprijsdaling moeten binnen een aantal jaar alleen nog gesloten kassen gebouwd worden, die geen aardgas meer nodig hebben.Klik hier voor meer informatie over de kas als energiebron. Zie ook:- Greenports willen meer geld voor energie-overstap (5 oktober 2006) - Zon energiebron voor 'kaswoningen' (12 mei 2006). Publicatie 8 februari 2007

donderdag, februari 08, 2007

 

Nieuw voor verbredende boer: Singel golf

Singel Golf

Het concept beoogt een golfbaan (of cluster van golfbanen) te ontwikkelen, die als een lint door het landschap loopt, over de grond van meerdere agrariërs. De boeren blijven er boeren, maar nu met een stevige structurele economische basis via de koppeling aan een krachtige economische functie: golf.

Het gaat om nieuwe organisatie- en financieringsmodellen, andere inpassing in het landschap (dat mogelijk bij clusters van banen leidt tot geheel nieuwe gebiedsontwikkeling), het doorbreken van het isolement van golf door een combinatie met andere functies (variërend van recreatie tot zorg) en het toegankelijk maken van het agrarisch landschap. Daarmee helpt het concept om de volgende problemen aan te pakken:

Lees verder: http://www.innovatienetwerk.org/nl/concepten/view/44/Singelgolf.html


woensdag, februari 07, 2007

 

Burgemeester Boekel enthousiast

'Platteland mag bouwen voor eigen inwoners'

Het nieuwe kabinet wil de Huisvestingswet aanpassen zodat plattelandsgemeenten voor eigen bevolking woningen kunnen bouwen. De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen is verheugd over dat voornemen.

,,Er was de laatste jaren weinig tot geen woningbouw mogelijk. Het is ontzettend goed dat de wet hiervoor wordt aangepast'', aldus H.G.M. van de Vondervoort, voorzitter van de vereniging waarin 1200 kleine kernen zijn vertegenwoordigd.
Van de Vondervoort, burgemeester van Boekel, ziet de aandacht als ondersteuning voor de vele mensen die actief zijn om de leefbaarheid en sociale cohesie op het platteland te behouden. ,,Het draait toch allemaal om de burgers die met plannen komen. Die initiatieven moeten we ondersteunen en daar is geld voor nodig.''

Volgens Van de Vondervoort hebben kleine kernen baat gehad bij de aandacht die het nu demissionaire kabinet had voor het platteland. En hij is blij dat het nieuwe kabinet hoge prioriteit geeft aan plattelandsontwikkeling. ,,We hebben gezien dat voorzieningen terugkomen als inwoners het willen en bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Waar aanvankelijk bijvoorbeeld bankfilialen verdwenen, bleken de banken toch bereid maatwerk te leveren. Al naar gelang de behoefte, kwam er bijvoorbeeld een geldautomaat of een loket.'' ANP 7 februari 2007.

maandag, februari 05, 2007

 

Ruimte voor ondernemen

'Ruimte in Regels': Multifunctionele landbouw en gemeentelijke regelgeving

Praktijkonderzoek Plant & Omgeving en Animal Science Group, onderdeel van Wageningen UR hebben in opdracht van het ministerie van LNV de brochure 'Ruimte in Regels' samengesteld. Deze brochure zoomt in opbelemmeringen in (gemeentelijke) wet- en regelgeving waar multifunctionele ondernemers tegen aan lopen en de manier waarop hiervoor oplossingen gevonden zijn.
Steeds meer ondernemers verbreden hun landbouwactiviteiten. Zij willen deze nieuwe bedrijfsactiviteiten verder professionaliseren en soms zelfs de landbouwactiviteiten volledig stopzetten. Voor gemeenten is dit een belangrijke ontwikkeling omdat de diversiteit van bedrijfsactiviteiten vaak leidt tot behoudvan werkgelegenheid en de lokale economie versterkt.Vaak lopen gemeenten en ondernemers aan tegen de grenzen van de traditionele bestemmingsplannen. Deze laten vaak meervoudige functies in het landelijk gebied niet toe. Om in te spelen op de wensen van burgers en ondernemers is het van belang dat gemeenten nieuw beleid ontwikkelen. Dit is vaak een zoektocht naar het vinden van een balans tussen ruimte bieden aan nieuwe ontwikkelingen zoals verbrede landbouw en het sturen van ontwikkelingen voor het behoud van maatschappelijke waarden zoalsde ruimtelijke kwaliteit. Dit vraagt van gemeenten een verschuiving van toetsingsgerichte planologie naar ontwikkelingsgerichte planologie.In deze folder zijn de 10 belangrijkste knelpunten weergegeven. Daarnaast zijn van 10 succesvolle voorbeelden opgenomen waarin een beeld gegeven wordt hoe specifieke gemeenten en provincies omgaan met knellende regelgeving voor verbrede landbouw.De brochure Ruimte in regels: 10 succesvolle voorbeelden op wet en regelgeving binnen ruimtelijke ordening voor multifunctionele landbouw voor en door gemeenten is te downlodaen vanaf de site van Syscope - Wageningen UR.
Syscope - Wageningen UR, 26/01/07

zaterdag, februari 03, 2007

 

Graancirkel Oploo

De graancirkel draait om spelt en beleving

Een graancirkel moet toeristen naar Oploo lokken. Het graan, het oeroude spelt, is al gezaaid. Vanaf mei kan het publiek er doorheen wandelen.
Molenaar Jan van Riet met het graan dat gebruikt wordt voor de graancirkel in Oploo: spelt.
Graancirkel is de naam van een project van vijf ondenemers in Oploo. Het moet een activiteitenketen worden, waarvan een graancirkel het startpunt is. Het graan is al gezaaid, op de akker van Herman Hendriks achter de voetbalvelden in Oploo. Het ideeDe graancirkel wordt een wandelpad op de akker. Toeristen kunnen het graan (spelt) vanaf mei bekijken. De oogst in augustus is een evenement, net als het bewerken van het graan in de molen. De bakker maakt er brood van. VervolgensEr komen toeristische fiets- en wandelroutes rond Oploo.
Het ‘graancirkelteam’ heeft subsidie aangevraagd voor wegwijsborden en zoekt vrijwilligers die gids willen zijn. Kruisboogschieten met het plaatselijke gilde of rijden in een paardentram is ook een optie.De initiatiefnemersAkkerbouwer Herman Hendriks verbouwt spelt. Molenaar Jan van Riet verwerkt het. Bakker André Vermeulen verkoopt brood en geeft workshops. Toon Wientjes regelt de arrangementen en Tiny Hendriks opent zijn eetgelegenheid Ons Moe.
Het graan
„Spelt is een oeroud graan“, zegt akkerbouwer Herman Hendriks. „Ruim honderd jaar geleden was het de standaard. Het werd onder meer in Oploo verwerkt. Maar spelt verbouwen is eigenlijk niet rendabel. Er zit namelijk een vliesje om de korrel. Dat eraf rollen kost veel tijd. Het voordeel van dat kafje is dat spelt goed tegen ziektes kan. Het is gezonder dan andere graansoorten, vanwege een gunstig eiwitgehalte. Of het ook lekkerder is? Ach, het is als met wijn: in Frankrijk smaakt het altijd beter dan thuis. Het gaat om de beleving.
“Het doel„
We verbouwen het spelt voor de lol, niet voor het geld. Spelt verbouwen is arbeidsintensief en kost dus eerder geld dan dat het iets oplevert“, zegt Herman Hendriks. „Als we dit project kostendekkend krijgen, zijn we tevreden“, zegt Toon Wientjes. „We willen vooral laten zien hoe mooi Oploo eigenlijk is.“ Gelderlander 3 februari 2007.

vrijdag, februari 02, 2007

 

Bedrijfsverplaatsing Gassel

Kippenstal Gassel tast natuur aan

De bouw van een grote kippenhouderij in het buitengebied van Gassel is een ernstige aantasting van het landschap en van het leefgebied van de das. Dat zegt de Brabantse Milieufederatie (BMF). De milieuclub heeft Ecologisch Adviesbureau Cools in een rapport de effecten van een grote kippenfarm aan de Heihoek in Gassel laten beschrijven. De nieuwe stal is een verplaatsing en tegelijk uitbreiding van het pluimveebedrijf van Classens. Het wordt een gebouw met een verdieping, 100 meter lang, 30 meter breed en 10 meter hoog. Er worden ruim 39.000 stuks pluimvee in gehouden. De stal komt haaks op een zone te staan waarover dassen zich verplaatsen.

Die 500 meter brede zone wordt daardoor 100 meter smaller, aldus het rapport. Dat belemmert de noord-zuid migratie van de das, stellen de onderzoekers. Ook het gebied waar de das zijn voedsel haalt, wordt volgens het rapport een stuk verkleind. Verder verwacht het ecologisch bureau door de uitstoot van ammoniak meer verzuring en vermesting van de bodem. Ook wordt de bouw van de hoge stal een aantasting genoemd van het landschap. Het in hoogte variërende gebied van de voormalige Beersche Overlaat wordt geologisch als waardevol beschouwd.

Wethouder Harry Opsteegh van Grave heeft het rapport gisteren in ontvangst genomen. „Het belangrijkste bezwaar richt zich op de dassenzone“, zegt hij. „Wij hebben ook een rapport laten opmaken, door Das en Boom. De uitkomsten krijgen we nog. Die leggen we naast alle gegevens die momenteel worden vergaard in het kader van de gevraagde milieuvergunning. Half maart hopen we een definitief besluit te kunnen nemen.“ Planologisch zijn er volgens Opsteegh geen bezwaren. „Het past in een zogeheten verwevingsgebied. Niemand heeft destijds bezwaren gemaakt toen het verwevingsgebied werd.“ Gelderlander 2 februari 2007.

 

DFE Uden-Veghel

Onderzoek naar kansen voor 'Dutch Food Experience' bij Veghel

In de regio Veghel Uden moet een groot centrum komen waar alles te beleven en te leren valt over voeding voor mens en dier onder de naam ’Dutch Food Experience’. Het bedrijf Octus Beheer heeft het idee gepresenteerd bij de gemeenten Uden en Veghel en de beide gemeenten hebben inmiddels toegezegd mee te gaan werken aan een haalbaarheidsonderzoek naar de vestigingsmogelijkheden.

Projectleider Peter Beniers van Octus Beheer is al ruim twee jaar bezig met het idee voor de 'Dutch Food Experience'. In het centrum moet alles samen komen wat met voeding te maken heeft: van shoppen, educatie, tot en met entertainment. In de stedelijke regio Uden-Veghel zijn van oudsher veel bedrijven gevestigd die zich bezighouden met het bewerken en produceren van voedsel voor mens en dier. Cehave, DMV Campina en Masterfoods zijn bekende ondernemingen, maar ook grote cateringbedrijven als Maison van den Boer en Hutten en supermarktketens als Jumbo en Sligro hebben er hun hoofdkantoor. In Uden zitten de bedrijven Frissland en Kroef.Octus Beheer zal de plannen in samenwerking met de Brabantse ontwikkelingsorganisatie Agro & Co verder uitwerken. In de plannen rekent men op een bezoekersaantal van 1,5 tot 2 miljoen bezoekers per jaar. Uit de haalbaarheidsstudie zal onder meer blijken of deze schatting realistisch is. De haalbaarheidsstudie moet medio 2007 zijn afgerond.
Brabants Dagblad, 01/02/07

Het streekhuis Peel & Maas is sinds januari 2006 intensief betrokken bij de planvorming (TG).
Lees ook: http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/01/veghel-food-experience.html

Achtergrond:

Regio Veghel in race voor ’voedselpark’

Een spraakmakend megagroot centrum waar alles te beleven en te leren valt over voeding voor mens en dier onder de naam ’Dutch Food Experience’. Met het plan voor een dergelijk visitekaartje van Bourgondisch Brabant, heeft het bedrijf Octus BV bij de gemeenten Uden en Veghel aangeklopt. Gisteren maakte de Veghelse wethouder Pieter van Dieperbeek bekend dat beide gemeenten mee gaan werken aan een haalbaarheidsonderzoek naar de vestigingsmogelijkheden.

Het initiatief voor de ’Dutch Food Experience’ komt van Octus Beheer, Projectleider Peter Beniers is al ruim twee jaar bezig met het idee. Aanvankelijk keek hij naar de Poort van Veghel, het bedrijventerrein in ontwikkeling dat pal aan de A50 ligt. Het haalbaarheidsonderzoek richt zich nu echter op de gehele stedelijke regio Uden-Veghel. Beide gemeenten dragen in totaal 50.000 euro bij in de kosten. Volgens de Veghelse wethouder Pieter van Dieperbeek moet de Dutch Food Experience hét visitekaartje van Bourgondisch Brabant worden. „We hebben eerder gekeken naar de eventuele vestiging van een foodmuseum in Veghel. Maar dit gaat veel verder. In de Dutch Food Experience komt alles samen wat met voeding te maken heeft: shoppen, educatie, entertainment. Het moet echt een dagje voedsel beleven worden.“

VoedselregioDe stedelijke regio Uden-Veghel ligt voor de hand als locatie voor een dergelijk park, vindt Van Dieperbeek, omdat daar van oudsher veel bedrijven gevestigd zijn die zich bezighouden met het bewerken en produceren van voedsel voor mens en dier. In het rijtje bedrijven pronken landelijk bekende namen als Cehave, DMV Campina en Masterfoods (Mars). Maar ook grote cateringbedrijven als Maison van den Boer en Hutten en supermarktketens als Jumbo en Sligro hebben er hun hoofdkantoor. In Uden zitten bedrijven als Frissland en Kroef.
MegagrootVoor Peter Beniers blijft de Poort van Veghel de eerst aangewezen locatie. „Maar we kijken ook naar andere plekken, voor het geval vestiging daar niet mogelijk is. Volgens Beniers heeft het plan inmiddels al concrete vormen aangenomen, maar is het nu nog te vroeg om daarmee naar buiten te treden. „Dit wordt echt megagroot. Als alles volgens plan verloopt krijgt Oost-Brabant er echt een grote trekker bij. Vandaar dat ik blij ben dat het nu naar een bovengemeentelijk niveau is getild.“ De plannen worden in samenwerking met de Brabantse ontwikkelingsorganisatie Agro & Co verder van de grond getild. Beniers verwacht deze zomer een definitief besluit over het al dan niet doorzetten van de Dutch Food Experience. Brabantsdagblad 1 februari 2007.

 

Cleanergy Wanroij

Eurocommissaris bekijkt boeren-energiecentrale in Wanroij

Europees Landbouwcommissaris Mariann Fischer Boel kijkt haar ogen uit bij een elektriciteitscentrale in Wanroij (N-Br) die draait op dierlijke mest en plantaardige producten. Ze bezocht donderdag 1 februari het project van coöperatie Cleanergy, bestaande uit zo'n dertig melkvee- en varkenshouders uit de nabije omgeving, op uitnodiging van LTO Nederland.
De coöperatie was, mede als gevolg van veel bureaucratie, zes jaar bezig om de vergistingscentrale van de grond te krijgen. Vorig jaar augustus ging eindelijk de productie van start. Cleanergy kan zo’n 2.500 huishoudens van stroom voorzien. De investeringen bedroegen zo’n 3,5 miljoen euro, waarvan eenderde door de deelnemende veehouders is ingelegd. Het resterende deel komt van leningen en subsidies, onder meer van de Europese Unie. Over zes tot zeven jaar denkt Cleanergy met winst te kunnen draaien.

De Landbouwcommissaris bleek zeer geïnteresseerd en koos zelf haar route over het project. Na een welkom door LTO-voorzitter Bart Jan Constandse stelde Antoon Vermeer, LTO-portefeuillehouder Mest en Mineralen, het digestaat-probleem aan de orde. Dit restproduct van de centrale valt nu onder de regels voor dierlijke mest en het effect daarvan is dat het meeste ervan naar het buitenland gaat. Dat transport over grote afstand kan voorkomen worden als de bodemverbeteraar als kunstmest zou worden aangemerkt.LTO, donderdag 1 februari 2007

Wanroij vervult een voortrekkersrol als het gaat over biogas installaties. De gebroeders Aben waren de eerste met een installatie. Toen volgde Cleanergy en de gebroeders Smit werken aan een 4.5 MWe installatie (route Mill-Uden). Alles bij elkaar produceren ze electriciteit voor alle huishoudens in de gemeente Sint Anthonis en Mill & SintHubert (TG).

donderdag, februari 01, 2007

 

Uden-Veghel For Food

Agro & Co Brabant steunt ontwikkeling Dutch Food Experience

Agro & Co Brabant ondersteunt Octus Beheer bij de uitvoering van een haalbaarheidsstudie voor de Dutch Food Experience (DFE), een landelijk innovatie- en informatiecentrum met als thema 'voeding en de beleving ervan'. De gemeenten Veghel en Uden hebben besloten financieel bij te dragen in de haalbaarheidstudie. Octus Beheer is namens de projectontwikkelaar 'Poort van Veghel' initiatiefnemer van de plannen rond DFE. Het is de bedoeling dat DFE in de nieuw te bouwen 'Poort van Veghel' wordt gevestigd. De 'Poort van Veghel' wordt een complex voor detailhandel en kantoren. Een voorportaal van de regio Uden-Veghel als ondernemersplaats.

DFE staat voor optimale foodbeleving: een dagje food ervaren voor lekkerbekken. Naast een commerciële doelstelling wil DFE bezoekers bewuster maken van het voedsel dat zij dagelijks eten. Verder wil het centrum toegevoegde waarde creëren voor de voedingsmiddelenindustrie, de stedelijke regio, de Provincie en Nederland. Brabant en in het bijzonder de regio Uden-Veghel staat bekend om zijn grote aantal voedingsproducenten, toeleveranciers en vervoerders. In de plannen rekent DFE op een bezoekersaantal van 1,5 tot 2 miljoen bezoekers per jaar. Uit de haalbaarheidsstudie zal onder meer blijken of deze schatting realistisch is. De haalbaarheidsstudie moet medio 2007 zijn afgerond.

Agro & Co
Agro & Co Brabant is een bijzondere samenwerking van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de Brabantse Rabobanken en de Provincie Noord-Brabant. Het ontwikkelbedrijf en kapitaalfonds van Agro & Co bieden knowhow, een uitgebreid netwerk en financiële middelen waarmee innovatieve, kansrijke initiatieven kunnen uitgroeien tot volwaardige bedrijven. Daarbij richt Agro & Co zich op de agrofood, verbrede landbouw en groene ruimte van Brabant. Meer informatie over Agro & Co is te vinden op www.agro-co-brabant.nl

Octus Beheer
Octus Beheer is een zelfstandig opererende vastgoedontwikkelaar op het gebied van woningbouw en commercieel vastgoed. De organisatie ontwikkelt en realiseert vastgoedprojecten met een vooruitziende blik en brede expertise, werkt met heldere, haalbare concepten en biedt ruimtelijke oplossingen in nauwe samenwerking met gemeentelijke en provinciale overheden. Het streven van Octus Beheer is om van langdurig toegevoegde waarde te zijn voor de omgeving. Dit doet Octus Beheer door commerciële duurzaamheid en kwaliteit uit te stralen en een langetermijnvisie neer te zetten die getuigt van vernieuwing en maatschappelijke betrokkenheid. Meer informatie over Octus Beheer is te vinden op www.octus.nl

Bron: Agro & Co, 1 februari 2007

This page is powered by Blogger. Isn't yours?