vrijdag, augustus 26, 2011

 

Made-antibioticum tegen MRSA

Je verwacht het niet direkt in dit blog. Maar toch is MRSA een onderwerp wat het pad kruiste van de streekmanager. Wat is namelijk het geval. Insecten zoals vliegen komen steeds vaker in beeld als voedings en energie bron. Maden zijn ongeveer 5 keer zo efficient om nutrienten als vet en eiwit te produceren uit plantaardigmateriaal als varkens en runderen. En dat kan wel eens van pas komen bij een wereldbevolking die over afzienbare tijd naar 9 miljard groeit. Daarbij komt dat maden niet kieskeurig zijn en goed gedijen op keukenafval en mest. Uit de mest van 100 melkkoeien kan jaarlijks ongeveer 85 ton poppen geproduceerd worden. Hiervan kan dan ongeveer 19 ton biodiesel gemaakt worden en 25 ton hoogwaardig eiwit. Maden zijn in competitie met bacterien die ook van de mest 'eten' maar komen hierbij als overwinnaar naar voren. Maden scheiden namelijk een antibioticum af. Als maden bezit nemen van mest dan verdwijnen E-Coli en salmonella in de mest als sneeuw voor de zon. Resent is aangetoond dat een groot aantal MRSA stammen gevoelig is voor dit made-antibioticum. Over de productiecapaciteit is nog weinig bekend. Maar als uit de mest van 100 koeien, met behulp van maden, jaarlijks 1 kg antibioticum gewonnen kan worden dan is dat genoeg om naar verwachting 50.000 patienten 20 dagen te behandelen. Voor het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij was dit aanleiding om op zoek te gegaan naar een pharma bedrijf in de regio dat hier mogelijkheden in ziet. Proeven worden inmiddels voorbereid voor een eerste labtest.

Voor meer informatie over de innovatieve inzet van insecten zie:
http://www.blacksoldierfly.jouwweb.nl/

woensdag, augustus 24, 2011

 

Trend stoppen agrarische bedrijven zet voort

De Nederlandse markt voor agrarische bedrijven is matig, maar stabiel. Dat blijkt uit het halfjaarbericht, dat NVM Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV) vandaag publiceerde. Courante bedrijven met een gunstige ligging worden vlot en voor een goede prijs verkocht. Maar die markt is klein en kopers zijn kritisch, concluderen de makelaars van de NVM. Afwachtend Kopers voor agrarisch en landelijk vastgoed gedragen zich afwachtend, merken de makelaars. 'Banken gaan kritisch mee in financiering. Verkopers lijken alleen te willen verkopen, wanneer een bepaalde prijs gehaald wordt.

'Over de hele linie ziet de NVM een tendens van schaalvergroting en specialisering van agrarische bedrijven. Bedrijven die gekocht worden, zijn grote bedrijven. Kopers blijven voortdurend uitbreiden om rendabel te blijven. Trend zet door Voor de rest van 2011 verwacht de NVM weinig verbetering. In het komend half jaar zet de trend van meer aanbod, minder vraag en dalende prijzen door. Er zullen meer agrarische bedrijven stoppen, vooral in de intensieve veeteelt, verwacht de NVM. Ook in het landelijk vastgoed staan de prijzen onder druk. De vraag naar grond blijft bestaan.

De overheid biedt steeds meer ruimte aan niet agrarische bedrijvigheid op locaties met een agrarische bestemming die gesaneerd worden. Deze ruimte wordt geboden aan de bestaande eigenaar maar geld ook voor nieuwe ondernemers die deze lokaties willen kopen om er een nieuw bedrijf te vestigen. Voorwaarde is dat de bedrijven in de milieu categorie 1 of 2 vallen en dat er spraken is van een passende landschappelijke kwaliteitsverbetering op de betreffende locatie of in de omgeving. Eigenaren of belangstellende ondernemers die de mogelijkheden willen verkennen kunnen een beroep doen op de streekmanager in hun regio.

Zie ook Brabantse varkensboeren hebben het moeilijk

 

Eerste veldkei Liberation Route

Op vrijdagochtend 16 september wordt bij boerderij Paulushoef in Son & Breugel de eerste veldkei gedropt op een luisterplek.

Deze dropping staat als symbool voor de start van de realisatie van het Brabantse deel van de Liberation Route. Liberation Route Brabant is een informatieve, beleefbare route die op een aantrekkelijke en laag-drempelige wijze de geschiedenis van de bevrijding van Brabant in 1944-1945 (o.a. Operation Market Garden) tot leven brengt. Het project is een initiatief van de samenwerking tussen Platform Market Garden, Liberty Park Overloon, Museumpark Bevrijdende Vleugels en Vrijetijdshuis Brabant. Liberation Route Brabant maakt deel uit van de internationale bevrijdingsroute Liberation Route Europe (from Normandy to Berlin).
De luisterplek bij Paulushoef is de eerste van de circa 23 locaties waar de komende maanden in Brabant grote veldkeien geplaatst gaan worden. Er komen veldkeien op luisterplekken in de gemeenten: Best, Bergeijk, Bernheze, Bladel, Boxmeer, Eindhoven, Grave, Landerd, Lommel (BE), Nuenen, Oss, Schijndel, Sint Oedenrode, Son & Breugel, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven en Waalre.

Luchtlanding
Op de locatie waar de veldkei wordt geplaatst vonden in 1944 de massale luchtlandingen plaats van geallieerde parachutisten. De ‘Paulushoef’ lag midden tussen de dropzones en was voor de piloten een markeringspunt, vooral omdat de naam van de boerderij in de dakpannen van de schuur was te lezen (nu niet meer). De boerderij was ook een veldhospitaal tijdens de gevechten. Ter ere van de plaatsing van de eerste veldkei in Brabant voor de Liberation Route zullen opnieuw parachutisten hun landing maken op de velden van Paulushoef in originele uniformen en ronde parachutes!

Liberation Route Brabant wordt mede mogelijk gemaakt door VSB fonds, vfonds, Dela fonds, Verhalen van Brabant (Provincie Noord-Brabant), Streekhuis Boven-Dommel en Streekimpuls Peel & Maas.

Voor de uitvoering wordt samengewerkt met locale partijen en de streekmanagers in het betreffende gebied.

maandag, augustus 22, 2011

 


Klik op afbeelding voor een vergroting. Bron: Gelderlander 20 aug 2011


woensdag, augustus 17, 2011

 

Principeverzoek

Geld besparen door principeverzoek

In veel gemeenten is het fenomeen principebesluit bekend: voorafgaand aan een verzoek tot bestemmingsplanwijziging wordt door een initiatiefnemer aan het college van B&W principemedewerking gevraagd aan zijn/haar plan. Dit om te af te tasten in hoeverre het college voelt voor het ruimtelijk initiatief, zonder al allerlei kosten te gaan maken voor onderzoek etc.
Het is belangrijk dat een principeverzoek goed voorbereid wordt. Hiervoor is niet alleen een goed plan nodig maar er moet ook naar andere zaken gekeken worden om de kans van slagen te vergroten. Hoe beter het verzoek gemotiveerd wordt en hoe groter de ruimtelijke kwaliteitswinst hoe groter de kans dat de gemeente medewerking verleent.

Ondernemers in het buitengebied die ondersteuning wensen bij het maken van hun bedrijfsplan of toe zijn aan het opstellen van een principeverzoek kunnen een beroep doen op de streekmanager in hun regio.

 

Ontwikkelruimte door artikel 14 Wet geurhinder en veehouderij

Het buitengebied is er voor ons allemaal. Om hier invulling aan te geven worden beleid en wetten en regels aangepast. In het verleden was ieder gebouw waar zich mensen kunnen bevinden een geurgevoelig object. Zelfs een toiletgebouw op een camping was derhalve een geurgevoelig object. Dit beperkte de ontwikkelmogelijkheden op het platteland enorm.

Voortdurend wordt er daarom door de overheid gewerkt aan het bieden van meer ontwikkelruimte. Zo was de Wet van 5 oktober 2006, houdende regels inzake geurhinder vanwege tot veehouderijen behorende dierenverblijven (Wet geurhinder en veehouderij) een grote vooruitgang. In deze wet wordt een geurgevoelig object als volgt omschreven "gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt".

Een woonhuis en een ziekenhuis zijn geurgevoelig en een toiletgebouw op een camping niet. Maar hoe zit het dan met een gastenverblijf, groepsaccommodatie, Bed & Breakfast of kinderopvang? Dit zijn ruimtes die geschikt zijn voor menselijk wonen en derhalve geurgevoelig. Echter het woord 'permanent' bied ruimte. Doorgaans hanteren gemeenten een termijn van 9 maanden. Wordt een ruimte om gasten te ontvangen langer dan 9 maanden per jaar gebruikt dan is er spraken van permanente bewoning. Echter als men voor de gastenverblijven een sluitingsperiode van 3 maanden per jaar hanteert dan kan men opteren voor 'niet geurgevoelig'. Aangezien een kinderopvang niet in de weekenden gebruikt wordt kan men ook hier opteren voor 'niet permanent' gebruik en derhalve niet geurgevoelig.

Om ontwikkelingen in het buitengebied te stimuleren werd artikel 14 lid 2 en 3 toegevoegd. Hierin staat beschreven dat ruimte voor ruimte woningen een beperkte geurbescherming krijgen. Namelijk een vaste afstand van minimaal 50 meter in het buitengebied en minimaal 100 meter als de ruimte voor ruimte woning in de bebouwde kom ligt. Ook biedt de geurwet ontwikkelruimte aan niet agrarische activiteiten op te saneren agrarische locaties. De voorwaarde is dat op 19 maart 2000 de kavel in gebruik was als veehouderij. Dat de veehouderij gedeeltelijk dan wel geheel beeindigd wordt en dat er samenhang is met de sloop van bedrijfsgebouwen die onderdeel hebben uitgemaakt van de veehouderij. Ook in deze situatie gelden de vaste afstanden van minimaal 50 en 100 meter.

Naschrift:

Wetten en regels kunnen verschillend geinterpreteerd worden. Vervolgens is jurisprudentie nodig om meer duidelijkheid te krijgen over de bedoelingen van de wetgever. Over de nieuwe mogelijkheden van de geurwet is nog vollop discussie.

Ondernemers die overwegen hun veehouderij te beeindigen of overwegen een te saneren locatie aan te kopen en een nieuwe niet agrarische activiteit op deze locatie willen starten kunnen een beroep doen op de streekmanager in hun regio om de ontwikkel mogelijkheden te bespreken.

Voorbeeld 50 meter regeling.


maandag, augustus 15, 2011

 

samenwerken gemeenten en ondernemers

Loyaliteitsprogramma Friendscard gestart in 10 gemeenten

Maandagavond is het Nederlandse loyaliteitsprogramma Friendscard succesvol gelanceerd tijdens een avond voor genodigden. Het programma, waarbij consumenten iEuro's sparen bij een dagelijks groeiend aantal winkels, heeft nu een portal per gemeente. Die van de gemeente Uden werd geopend door burgemeester Henk Hellegers en voorzitter René Jetten van Stichting Uden Promotie. Voor meer informatie klik hier.

woensdag, augustus 03, 2011

 

Boeren en Biodiversiteit Maashorst

Nieuwsbrief 1 zomer 2011

De natuur voor je laten werken

Biodiversiteit. Het lijkt een modewoord, maar de land- en tuinbouw maakt er al eeuwen gebruik van. Honderd boeren in drie Brabantse ‘proeftuinen’ hebben een paar jaar geëxperimenteerd met biodiversiteit. Doel: de natuur voor je laten werken. De beste ervaringen worden nu vertaald naar de Maashorst. Biodiversiteit is alles wat leeft, groeit en bloeit op het bedrijf: het vee, de gewassen, maar ook bodemleven, insecten en wilde planten en dieren. Als je optimaal gebruik weet te maken van de biologische diversiteit op het bedrijf, kan dat een betere bescherming tegen ziekten, plagen en weersinvloeden bieden. De land- en tuinbouw heeft een lange ervaring op dat terrein. Voorbeelden zijn: de teelt van ziekte- of droogteresistente
rassen, de inzet van bijen om gewassen te bestuiven, zorgvuldige omgang met het bodemleven voor een goede bodemstructuur en de inzet van natuurlijke vijanden tegen ziekten en plagen.De toenemende aandacht voor duurzaamheid en de afnemende beschikbaarheid van middelen zorgen ervoor dat biodiversiteit volop in de belangstelling staat. Er blijken nog meer
mogelijkheden te zijn dan nu benut worden. Het project Boeren en Biodiversiteit Maashorst is gericht op agrarische ondernemers in en rondom provinciaal natuurgebied De Maashorst. De maatregelen in het project hebben een tweeledig doel: de economische winst en de biodiversiteit vergroten. De bedoeling is dat de productie ‘robuuster’ wordt. Dat wil zeggen minder afhankelijk van externe hulpmiddelen zoals kunstmest, bestrijdingsmiddelen, beregening en medicijnen. Bovendien heeft aandacht voor biodiversiteit een positief effect op het landschap, de natuur en het milieu in de omgeving.

Voor meer informatie klik hier.

dinsdag, augustus 02, 2011

 

Seminar plattelandsontwikkeling voor gemeenten

Verbeterstrategieën, nieuwe verdienmodellen, zelfsturing en organisatorische inbedding

Herkennen van de verbetermogelijkheden van je eigen aanpak en deze ook kunnen toepassen. Gemeenten spelen bij plattelandsontwikkeling een cruciale rol. De ambities zijn groot, tegelijkertijd hebben veel gemeenten minder te besteden. Dit seminar behandelt de strategieën die een gemeente kan toepassen om met minder eigen middelen de doelstellingen te blijven halen. Aan de orde komen verbeterstrategieën, (nieuwe) verdienmodellen, zelfsturing en (optimalisering) van de organisatorische inbedding.

Voor meer informatie klik hier.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?