dinsdag, augustus 02, 2011

 

Seminar plattelandsontwikkeling voor gemeenten

Verbeterstrategieën, nieuwe verdienmodellen, zelfsturing en organisatorische inbedding

Herkennen van de verbetermogelijkheden van je eigen aanpak en deze ook kunnen toepassen. Gemeenten spelen bij plattelandsontwikkeling een cruciale rol. De ambities zijn groot, tegelijkertijd hebben veel gemeenten minder te besteden. Dit seminar behandelt de strategieën die een gemeente kan toepassen om met minder eigen middelen de doelstellingen te blijven halen. Aan de orde komen verbeterstrategieën, (nieuwe) verdienmodellen, zelfsturing en (optimalisering) van de organisatorische inbedding.

Voor meer informatie klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?