maandag, mei 31, 2010

 

Dag van Ons Brabantse Platteland succes

'Schop' van Hoes voor werkgroep Sint Agatha

Het initiatief om in Sint Agatha een multifunctioneel gebouw neer te zetten waar alle verenigingen gebruik van kunnen maken, is beloond met een prijs. Namens de reconstructiecommissie Peel en Maas reikte gedeputeerde Onno Hoes zondagmiddag een gegraveerde schop uit.
De werkgroep uit Sint Agatha krijgt de bijzondere spade als een aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg. Het initiatief wordt door de commissie hoog gewaardeerd. Ook de provincie staat achter het plan: eerder al stelde Den Bosch een flink bedrag ter beschikking voor de bouwkosten. Namens de werkgroep nam dorpsbewoner Marco Rose, tevens architect van het gebouw, de schop in ontvangst. De uitreiking vond plaats tijdens de Dag van ons Brabants Platteland op het landgoed De Barendonk in Beers. Gelderlander 30 mei 2010.

De schop met inscriptie werd uitgereikt tijdens de Dag van ons Brabantse Platteland. Ondank het minder mooie weer kwamen enkele honderden belangstellenden naar de Barendonk in Beers. Op deze locatie presenteerden enkele tientallen bedrijven en plattelandondernemers uit de omgeving zich. Vanuit de Barendonk kon men met een paardentram naar doeboerderij de Tienmorgen en naar het Veeteeltmuseum.

zaterdag, mei 29, 2010

 

Oss Solar

Zonnepanelen op gemeentelijke daken

De gemeente Oss wil een aantal daken van gemeentelijke gebouwen 'verhuren' aan International Solar. Dat bedrijf exploiteert vervolgens zonnepanelen op deze daken.De gemeente ontvangt hiervoor een huurvergoeding. Daarnaast kan tegen gereduceerd tarief groene stroom worden afgenomen. In overleg met de afdeling Vastgoed is een selectie gemaakt van gemeentelijke gebouwen die geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Voorwaarde is wel dat instemming van de gebruikers van de gebouwen wordt verkregen. De gemeente wil de huuropbrengsten gebruiken voor verdergaande energetische verbeteringen van gemeentelijke gebouwen.

Het streekhuis is een vergelijkbaar initiatief "Brabant Solar" opgestart voor daken van stallen. Klik hier voor meer informatie.

 

Veghels Buiten

'Plannen Veghels Buiten levensvatbaar'

Besturen is vooruitzien. Decennialang werd dit adagium door gemeenten vertaald naar het tijdig plannen van nieuwe woonwijken en industrieterreinen.Zo ook Veghel. Toen ze daar zagen dat woonwijk 't Ven aan zijn laatste fase van ontwikkeling toe was, viel de blik van de planologen op de zuidoostrand van de kern voor een vervolg. Een logische keuze, want het gebied ligt dicht bij het centrum van Veghel. Veel dichter dan bijvoorbeeld 't Ven en de grond is er veel minder drassig ook. De reden dat dit gebied niet eerder tot woonwijk is omgevormd, is dat er al best veel bebouwing staat. Alles opkopen en slopen is onbetaalbaar. "Als je dit gebied op de gebruikelijke manier zou ontwikkelen, als een vinex-locatie, dan zou je er zo vijf- tot zesduizend woningen kwijt kunnen", weet Rob Hoksbergen, projectleider van Veghels Buiten. Brabantsdagblad 28 mei 2010.

Februari 2006 heeft de gemeente Veghel het streekhuis gevraagd een bijeenkomst te organiseren om de mogelijkheden van innovatief duurzaam bouwen te onderzoeken speciaal gericht op het "Zonneterp" concept. Dit is een concept dat het platteland (energie leverende kassen) en het stedelijke gebied (huizenbouw) met elkaar verbind. Voor meer informatie over dit concept klik hier. De ambitie is nog steeds aanwezig om het concept of delen va het concept te benutten voor Veghels Buiten.

 

Annabos Uden

Inloopmiddag over 'natte natuurparel Annabos'

Het oorspronkelijke karakter van de natuur weer herstellen. Dat heeft waterschap Aa en Maas voor ogen met de natte natuurparel St. Annabos in Uden. Daartoe gaat zij de waterhuishouding in dit natuurgebied ten westen van Uden aanpakken. Het waterschap houdt op donderdag 3 juni een inloopmiddag, waar geïnteresseerden de laatste versie van het inrichtingsplan kunnen inzien en vragen hierover kunnen stellen. Lees meer klik hier. Kliknieuws 28 mei 2010.

vrijdag, mei 28, 2010

 

Nieuw initiatief Ravenstein

Op expeditie door Land van Ravenstein

De rijke geschiedenis van het Land van Ravenstein komt tot leven tijdens een nieuw toeristisch initiatief: Expeditie Land van Ravenstein. Startlocatie: het bijgebouw van de Ravensteinse molen. Bezoekers maken op interactieve en creatieve wijze kennis met de geschiedenis van het gebied. Tevens kunnen zij, gewapend met GPS, IPod en/of wandel- en fietsgidsen ‘op expeditie’ gaan in het Land van Ravenstein. De routes zijn thematisch opgezet en voeren langs verrassende plekken in het landschap die een merkwaardig, spannend of ontroerend verhaal vertellen. Er zijn drie thema's uitgewerkt in meerdere wandel- en fietsroutes. Sporen in het landschap gaat over de geschiedenis van het landschap en de invloed daarvan op het leven van de mensen. Frontier van Brabant over de bijzondere politieke en militaire lotgevallen van het Land van Ravenstein. Woar een Paradis over het uitzonderlijk cultureel godsdienstige leven gedurende de 17e en 18e eeuw.Sinds zaterdag 22 mei dagelijks open van 9.30 tot 16.30 uur. Website: http://www.expeditielandvanravenstein.nl/. De weekkrant 26 mei 2010.

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Oss en het subsidieprogramma "Streekimpuls voor Maas tot Meierij" onderdeel van de revitalisering van het platteland.

woensdag, mei 26, 2010

 

Aanpak Log's

Groen licht voor plan van aanpak Log's

De commissie Ruimte en Milieu heeft groen licht gegeven aan gedeputeerde Van Heugten om het plan van aanpak Log’s én de lopende zaken van verplaatsers uit te voeren.
Wel zullen alle nieuwvestigingen die gepland zijn in zogenaamde oranje of rode Log’s nog vóór de mogelijke ontheffingverlening in de commissie Ruimte en Milieu besproken worden.

Burgerinitiatief aanleiding
Naar aanleiding van de besluiten op 19 maart rond het burgerinitiatief Megastallen, hebben GS een Plan van Aanpak gemaakt voor zaken die wel al in gang zijn gezet, maar nog niet afgerond. Ook hebben GS alle 48 landbouwontwikkelingsgebieden (Log’s) tegen het licht gehouden op de haalbaarheid van complete inrichting. In totaal zijn 31 Log’s als groen of lichtgroen beoordeeld. Volgens het voorstel van GS zal van de 31 Log’s voor 8 Log’s niets veranderen, terwijl bij 23 licht-groene Log’s de begrenzing opnieuw worden bekeken. Herbegrenzing zal GS uitvoeren in samenspraak met de betrokken gemeenten en reconstructiecommissies. Uiteindelijk beslissen Provinciale Staten het komend najaar. Op de rode lijst staan 5 Log’s, terwijl de oranje lijst 12 twijfelgevallen bevat. In de rode Log’s zijn geen ontheffingsmogelijkheden voor veehouderijen om door te groeien naar 2,5 ha. Het maximum van de bedrijfsomvang blijft daar 1,5 ha. De lijst met twijfelgevallen, de oranje lijst, bevat 12 Log’s die dusdanig zijn gesitueerd dat er beperkte mogelijkheden zijn, vaak ingeperkt door de aanwezigheid van veel burgerwoningen in de nabijheid.

Enquête
Daarnaast stelde de fractie van de SP voor het onderzoeksrecht van Provinciale Staten te benutten en een zogenaamde “provinciale parlementaire enquete” te houden over het gehele proces van reconstructie. Daarbij zou niet alleen naar de rol van PS gekeken moeten worden, maar ook naar die van andere betrokkenen, zoals GS, de reconstructiecommissies en gemeenten. Website provincie Noord-Brabant.

 

Resultaat Reconstructie

Reconstructie landbouw komt nog niet van de grond

Acht jaar na het aannemen van de Reconstructiewet komt er van de ambities van de reconstructie nog maar weinig terecht. Dat concludeert Yttje Feddes, rijksadviseur voor het landschap in de LOG-atlas die op haar initiatief is gemaakt. "Het zoneringsbeleid werkt niet en het landschap raakt verder verrommeld", stelt ze in het boek.

Deze nagelnieuwe atlas is de weergave van een onderzoek dat Feddes heeft laten uitvoeren naar de 136 landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in de reconstructieprovincies in Nederland, die aangewezen zijn voor uitbreiding van de intensieve veehouderij.

De Reconstructiewet kent ook nog twee andere zones: extensiveringsgebieden (waar geen uitbreiding mag plaatsvinden) en verwevingsgebieden (waar de veehouderij beperkt mag groeien).

In de praktijk leidt zonering tot veel onduidelijkheid. Veel LOG's zijn bovendien nog steeds in procedure, waardoor nog maar weinig boeren hun bedrijf verplaatst hebben. En het aantal nieuwe stallen lijkt buiten de landbouwontwikkelingsgebieden juist harder te groeien dan daarbinnen.

Ook verbetering van het landschap en de komst van innovatievere stallen laat nog op zich wachten, constateert Feddes. Ze komt met scenario's om het beleid bij te sturen, maar om een goede keuze te maken moet er volgens haar eerst een duidelijk antwoord komen op de vraag wat we in Nederland met de intensieve veehouderij willen. Cobouw 24 mei 2010.

Het goede nieuws is dat het met de andere drie pijlers van de reconstructie "water", "natuur" en "leefbaarheid" beter wil vlotten. Brabant breed zijn er al vele honderden projecten gerealiseerd. Wie hier over geinformeerd wil worden is a.s. zondag vanaf 12.00 uur welkom op de Dag van Ons Brabantse Platteland. Voor Peel & Maas is de centrale locatie Landgoed De Barendonk in Beers.

dinsdag, mei 25, 2010

 

Uitnodiging Floriade

20 juni: Floriade Invites!

Eén maal per jaar worden de poorten van het Floriadeterrein wagenwijd opengezet en krijgen de bezoekers alvast een voorproefje op de Wereld Expo die in april 2012 van start gaat. Wilt u meer te weten komen over de Floriade? Wilt u met eigen ogen de aanleg van het Floriadepark bekijken?Kom dan op zondag 20 juni aanstaande naar Floriade Invites! Het is de laatste keer voor de opening op 5 april 2012 dat geïnteresseerden de gelegenheid krijgen het terrein van de Wereldtuinbouwtentoonstelling te bezoeken. Na Floriade Invites! zal het terrein vanwege bouwwerkzaamheden voor het publiek worden gesloten.

Medewerkers van de Floriade laten u tijdens de wandeling over het terrein zien wat de bezoekers in 2012 te wachten staat en geven u uitleg over de huidige stand van zaken. Uiteraard zijn er heerlijke hapjes en drankjes en zullen kinderen zich geen moment vervelen. U bent welkom op zondag 20 juni tussen 10:00 en 17:00 uur op het Floriadeterrein. Op de website www.floriade.nl staat het laatste nieuws over Floriade Invites!

Onder regie van de provincie Noord-Brabant wordt onderzocht over er draagvlak is bij Brabantse bedrijven en organisaties om gezamelijk een paviljoen in te richten. Voor informatie hierover kunt u contact opnemen met de streekmanager in uw gebied of de volgende website raadplegen. http://floriade.jouwweb.nl/

zaterdag, mei 22, 2010

 

Liberation Route 44/45

Om in 1944 het einde van WOII te bepoedigen werd naast het oostfront vanuit Rusland een tweede front vanuit het westen gestart. Dit tweede front begon op 6 juni 1944 met de landing op de stranden van Normandie "D-Day". Na aanvankelijk veel weerstand trokken de Duitsers zich terug waardoor de geallieerden snel naar het Noorden richting België en Nederland konden optrekken. Ze waren hiertoe genoodzaakt omdat aan de westgrens van Duitsland de zogenaamde Siegfriedline gemaakt was die liep van Kleve naar Zwitserland. 18.000 bunkers en obstakels moesten de geallieerden tegenhouden. De geallieerden moesten ten noorden van Kleve Duitsland indraaien. September 1944 stond men voor de keuze om langzaam middels een breed front door Nederland te gaan of snel middels een corridor. Omdat men hoopte voor het einde van het jaar in Berlijn te kunnen zijn en de oorlog te beëindigen koos men voor de tweede optie een operatie die "Market Garden" genoemd werd en die op 17 september 1944 starte. Om alle strategische plaatsen zoals bruggen veilig te stellen werd de grootste dropping van parachutisten en materiaal ooit georganiseerd. De weerstand van de Duitsers bleek veel groter te zijn dan men aanvankelijk op gerekend had en de operatie liep uit op een mislukking "One Bridge Too Far". Pas op 8 februari 1945 konden de geallieerden de opmars hervatten met het Rijnlandoffensief.

Miljoenen mensen hebben deze periode offers gebracht voor de vrijheid en werden diep getroffen. Een periode om niet te vergeten. Sinds enkele jaren is er een initiatief met als doel de Liberation Route van Normandie tot Berlijn beter zichbaar te maken. In 2008 nam de regio Arnhem -Nijmegen het initiatief in 2009 gevolgt door de Veluwe. Het plan is om in 2011 het Brabantse deel van de route in te vullen. Betrokken zijn het Vrijetijdshuis, het museum bevrijdende vleugels in Best, het Libertypark in Overloon en de streekmanagers in het gebied van de corridor.

Afgelopen jaar bezochten 30.000 mensen de route of onderdelen van de route in Gelderland en de verwachting is dat dit binnen enkele jaren oploopt naar 100.000 bezoekers uit binnen en buitenland.

Op dit moment wordt contact gelegd met deskundige in het gebied om geschikte locaties in beeld te krijgen. In oktober volgen besprekingen met de gemeenten die september 1944 betrokken waren bij de Liberation Route. Vorige week zijn ze middels een brief aan het college hierover geinformeerd. Gemeenten kunnen een locatie adopteren door een bijdrage in de kosten te leveren. Een belangrijk deel van de kosten zal ingevuld worden door fondsen en subsidie werving.

Informatie: klik hier

 

ZLTO Veghel kijkje in de keuken

Proef het platteland met de ZLTO

Proef ’t platteland bij de boer. Dat is het thema van de publieksactiviteit op Tweede Pinksterdag van de ZLTO-afdeling Veghel in het kader van haar tienjarig bestaan. Het gaat om een fietstocht van ongeveer 20 kilometer waarbij het publiek drie agrarische bedrijven mag aandoen. Bij de bezoeken krijgt men een versnapering.

Proef het platteland op de boerderij van Ad en Petra van de Meerakker in EerdeBij melkveebedrijf van Ad en Petra van de Meerakker in Eerde wordt getoond hoe de melkrobot werkt. Het boerenbedrijf biedt ook dagbesteding aan mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Daarnaast wordt het verhuurd als recreatiewoning. Een ander bedrijf waar mensen een kijkje in de keuken kunnen nemen is de kersenkas van Ad en Thea Vissers in Veghel. Het derde bedrijf is het varkensbedrijf van Eric en Jaqueline van Zutphen in Zijtaart. Het is een innovatief bedrijf dat gebruik maakt van de nieuwste technieken op het gebied van duurzaamheid. Bijzonder is de nieuwe lichtstraal die 29 april geopend is door Normaal-zanger Bennie Jolink en gedeputeerde Ruud van Heugten. Vanuit de zichtstal kan iedereen de varkens zien. Wethouder Annemieke van de Ven opent samen met ZLTO-voorzitter Ad van de Crommert de fietstocht om 11.00 uur bij Ad en Petra van de Meerakker in Eerde. Fietsroutes worden uitgedeeld waarna de tocht kan aanvangen. De bedrijven die hun deuren openzetten, zijn te bezoeken van 11.00 tot 16.00 uur. Er kan gestart worden bij ieder bedrijf tussen 11.00 en 13.00 uur. Daar zijn ook de fietsroutes te verkrijgen. Bij slecht weer zijn de bedrijven toch open, men kan de route met de auto rijden. Voor meer informatie: http://veghel.kliknieuws.nl/nieuws/102841/www.zlto.nl/veghel Kliknieuws 22 mei 2010.

vrijdag, mei 21, 2010

 

Lege stallen bieden kansen

Vrijwel dagelijks stoppen er agrariers met hun activiteiten. De productie rechten worden dan verkocht aan een collega die door schaalvergroting de kostprijs op een concurrerend niveau kan houden. Traditioneel waren de mogelijkheden in de lege stallen beperkt. Sinds de reconstructie is hier verandering in gekomen. De overheid ziet de lege stallen als een kraamkamer voor nieuwe bedrijvigheid en simuleerd ondernemers om met passende plannen te komen. De ondernemers kunnen voor het vinden van een passende bestemming een beroep doen op de streekmanager. Om u een indruk te geven wat de mogelijkheden zijn klik dan hier.

 

Effe zitte in Megen

De revitalisering van het buitengebied stimuleert ondernemers om met nieuwe initiatieven aan de slag te gaan. Thieu en Ona van Ravenstein hebben dat ter harte genomen en zijn aan de slag gegaan. Nog effe wachten en u kunt in Megen genieten van een kop koffie of thee op een unieke locatie aan de Maasdijk.

Genieten op Terras Effe zitte

Het echtpaar Thieu en Ona van Ravensteijn uit Megen begint zaterdag 5 juni iets nieuws in Megen. Aan de Maasdijk, aan de zijkant van hun woonhuis, komt een terras met de toepasselijke naam 'Terras Effe zitte'. "Voor ons gaat een lang gekoesterde wens in vervulling", zegt Ona van Ravensteijn trots. Zij zal het leeuwendeel van de werkzaamheden voor haar rekening nemen. Op de vraag 'Wat ga je verkopen?', gesteld door mensen uit hun omgeving, antwoorden zij steevast: "Wij laten de mensen genieten van de mooie omgeving."Het terras biedt ruimte aan 48 gasten. "We gaan bescheiden van start van donderdag tot en met maandag en hopen zeker in het hoogseizoen de gehele week open te zijn", stellen de enthousiaste uitbaters. Met hun terras hopen ze iets toe te voegen aan Megen. Wanneer de gasten iets drinken en uitrusten brengen ze de bezienswaardigheden van Megen onder de aandacht. Ook willen Thieu en Ona producten uit de omgeving promoten.

In dit kader worden op zaterdag 29 mei ook het Toeristisch Informatiecentrum Megen Op de kaart (TIM) en de ambachtelijke bakkerij en streekproduktenwinkel Antoon en Frans aan de Schoolstraat 2 officieel geopend.De eerste plannen voor het terras stammen al uit het eind van de jaren negentig. Telkens als het echtpaar bezoek uitliet, kwam bij hen de volgende gedachte op: 'Wat zou het leuk zijn om op dit mooi plekje van Megen een terras te starten'. De overkoepelende toeristische organisatie 'Maasmeanders' hielp het echtpaar met wat Thieu en Ona 'een versterking voor Megen' willen laten worden. Bestuurslid van Maasmeanders Wim Hoezen zal de opening verrichten. "We liggen aan een drukke route wat fietsers betreft, de veerpont brengt toeristen heel gemakkelijk naar Megen." Een oplaadpunt voor elektrische fietsen is ook aanwezig. Brabantsdagblad 20 mei 2010.

donderdag, mei 20, 2010

 

Regionaal crosscircuit

Revitalisering van het buitengebied, ook wel reconstructie genoemd, is sinds de uitbraak van de varkenspest, de ambiteuse drijfveer om de kwaliteit van het buitengebied te verbeteren. Het verplaatsen van slecht gelegen intensieve-veebedrijven lijkt door nieuw provinciaal beleid te stagneren. Andere ambities in het reconstructieplan kunnen op meer steun van gemeenten en provincie rekenen.

Regio-crosscircuit stapje dichterbij met fiat Boekel

Goed nieuws voor motorcrossers in de regio: de Boekelse gemeenteraad heeft donderdagavond unaniem ingestemd met een krediet van 400.000 euro voor het aan te leggen regionale motorcrossterrein bij Odiliapeel.Daarmee is Boekel de eerste gemeente van de vier gemeentes Boekel, Uden, Veghel en Landerd, die haar fiat geeft. In totaal gaat de aanleg van het crossterrein op Landerds grondgebied 3,2 miljoen kosten. De resterende 1,6 miljoen euro moet van de provincie komen. 'Belofte maakt schuld', was bij alle partijen de belangrijkste reden om in te stemmen met het relatief grote bedrag. "We kunnen nu niet weer een grote fout maken richting motorcrossers. Beloofd is beloofd", stelde Jan van Duijnhoven van Boekels Welzijn. Wethouder Ted van de Loo: "Ik hoop dat Veghel, Uden en Landerd het voorbeeld van Boekel zullen volgen." Het Boekelse crossterrein aan het Bezuidenhout moet 1 januari 2012 dicht zijn. Het nieuwe regionale crossterrein is dan zeker nog niet klaar. Blijft dus de vraag hoe het in de tussentijd moet. Van de Loo zei zijn best te zullen doen: "Uitzicht op een regionaal crossterrein geeft mogelijkheden om weer met de Vrom-inspectie om tafel te gaan." Brabantsdagblad 20 mei 2010.

dinsdag, mei 18, 2010

 

Dag van Ons Brabantse Platteland zondag 30 mei

Vergrootglas op zichtbare veranderingen

Het Brabantse platteland krijgt momenteel een flinke impuls, zodat het er beter leven is voor mens en natuur. De provincie Noord-Brabant laat op zondag 30 mei op diverse locaties zien wat er zoal gebeurt. Diverse boerderijen openen die dag hun deuren. Kom ook naar de Dag van Ons Brabants Platteland en zie hoe de varkentjes worden gewassen, kijk koeien recht in de ogen en proef de Brabantse streekgerechten.

Het Brabantse platteland krijgt een flinke opknapbeurt. Bij deze zogenaamde reconstructie werken boeren, natuurorganisaties, recreatieondernemers, gemeenten en waterschappen samen aan een sterk en mooi platteland. Dat gebeurt onder regie van de provincie. Door samen op te trekken bereiken ze veel. Zoals een gezonde landbouw met ruimte voor natuur, mooi landschap, water en natuurlijke beken. Verder komen er steeds meer recreatiemogelijkheden en werken de verschillende partijen aan de leefbaarheid in de dorpen en kernen.

Positief effect
De inspanningen zijn nu al zichtbaar: beken kronkelen weer, er ontstaat nieuwe natuur, oude stallen zijn al of worden gesloopt en landbouw verplaatst zich naar meer duurzame plekken. Alle veranderingen hangen uiteindelijk met elkaar samen. Zo zorgen de kronkelende beekjes ervoor dat de overlast na een heftige regenval beperkt. Het opknappen en meer zichtbaar maken van historische gebouwen en plekken in Brabant, maken de provincie authentieker en aantrekkelijker voor toeristen en recreanten. Het verbeteren van fiets-, wandel- en vaarroutes verbindt verschillende natuurgebieden met elkaar. En meer groen rondom dorpen en steden en het verplaatsen van intensieve veeteeltbedrijven naar plekken die verder afliggen van woonkernen, verbeteren de leefbaarheid in dorpen of de kansen voor de natuur. Dit alles geeft een economische impuls aan heel Brabant op een manier die recht doet aan landschap, natuur, boeren én inwoners.

Vergrootglas
Tijdens de Dag van Ons Brabants Platteland laten de provincie, haar samenwerkingspartners en de boeren zien hoe ze de puzzel van deze grootse opknapbeurt leggen. De bezoekers beleven het platteland als het ware vanachter een vergrootglas. Van zorgboerderij tot megastal: door heel Brabant zetten 28 agrarische bedrijven op zondag 30 mei hun deuren open van 12.00 tot 16.00 uur. Daar laten ze proeven, ruiken, voelen en ervaren wat de veranderingen op het platteland in de praktijk voor de landbouw kunnen betekenen. De boerderijen zijn te bezoeken vanuit een centrale locatie in elk van de negen reconstructiegebieden. Daar ontvangen de provincie en haar partners de bezoekers met een aantrekkelijk programma voor jong en oud in een Bourgondische, gezellige sfeer.

Meer informatie
Meer weten over de dag, de locaties per gebied, de te bezoeken boerderijen en de vernieuwingen op het platteland? Ga naar www.brabant.nl/onsplatteland.
In Peel & Maas zijn belangstellenden welkom op Landgoed de Barendonk in Beers. Vanuit deze centrale locatie kunnen een drietal geselecteerde locaties in de omgeving van De Barendonk bezocht worden. Meer informatie klik hier.

vrijdag, mei 14, 2010

 

Steltenberg: nieuwe hooiberg in Volkel

‘Steltenberg prachtig particulier initiatief’

De Houtvennen, een gebiedje waar vroeger het Duits Lijntje door liep, nabij de hekken van Vliegbasis Volkel en vroeger grondgebied van Zeeland. Na wat verschuiving van de grenzen viel het na een gemeentelijke herindeling onder Uden en daarom opende burgemeester Henk Hellegers vrijdagmiddag Bezoekerscentrum De Steltenberg van Pieter en Carla Jacobs. Ook burgemeester Willy Doorn van Landerd was erbij. “Om te laten zien dat we goede buren zijn en elkaar aanvullen.”

Met het ophalen van de slagboom is de Steltenberg geopendBezoekerscentrum de Steltenberg aan de Houtvennen in Volkel is gevestigd in een nieuwe op oorspronkelijke manier gebouwde hooiberg, dagelijks geopend in de lente en de zomer. Later ook, maar dan eventueel met reservering. De Steltenberg is een startpunt om de omgeving van het Duits Lijntje te verkennen. De geschiedenis van deze historische spoorlijn vormt de rode draad in het bezoekerscentrum. Maar inmiddels is ook een aanvraag weg om als trouwlocatie aangemerkt te worden. Achter de Steltenberg is ‘wachtpost 29’ zichtbaar en daar is de oude spoordijk te vinden. Carla Jacobs heeft alle verhalen rond het Duits Lijntje verzameld en met veel mensen gesproken die langs het spoor woonden om de bezoekers zo veel mogelijk te kunnen vertellen. Er is een pad naar de wachtpost en wandelaars kunnen een gids mee krijgen. Er zijn wandelingen van 2 tot 7 kilometer. Mensen kunnen op pad met picknickmand en bolderkar of met een gps. En in het bezoekerscentrum is ook zo veel mogelijk. Een expositie over het Duits Lijntje of gewoon een kopje koffie drinken met appeltaart of krentemik erbij.Ook het erf van de Steltenberg is mooi aangekleed en de Vlaamse schuur is naast een stukje opslag ook een groot afdak voor allerlei mogelijke activiteiten. “Een prachtig particulier initiatief”, vinden beide burgemeesters. Ze juichen met plezier meer initiatieven in het gebied toe. Ook al lukt het vanwege regelgeving niet altijd even snel. Carla en Pieter Jacobs zijn ruim een jaar bezig geweest met bouwen. ,,Het ziet er piekfijn uit”, aldus Doorn. Samen met Hellegers haalde ze een oude spoorslagboom omhoog, waarmee De Steltenberg is geopend. Website. Kliknieuws 14 mei 2010.

Begin dit jaar heeft het streekhuis een aantal ondernemers bijelkaar gebracht in de regio Oss-Uden-Veghel. Het doel is ze met elkaar te laten samenwerken en nieuwe ideeen en initiatieven te ontpooien. Ze presenteren zich als Plattelandskring Toerisme Oss-Uden-Veghel. Het eerste initiatief is het aanbieden van bolderkarwandelroutes.

De website van de regio vvv vermeld hierover het volgende:

“Beleef het Brabantse platteland met de bolderkar” Kom dit voorjaar en deze zomer op een originele manier kennismaken met het Brabantse platteland. Vanuit diverse locaties in de regio Uden, Oss en Veghel kunt u met een goed gevulde bolderkar op pad en genieten van de bijzondere bolderkarroutes. Zo kunt u beginnen met uw wandeling in Schaijk, Volkel, Keldonk en Oijen. Beleef ze allemaal en ontdek al het goede wat Brabant te bieden heeft. Zie voor de startpunten en reserveringen http://www.plattelandskring.nl/

woensdag, mei 12, 2010

 

Recreatie in Mill

Mill moet bekende vakantiestreek worden

Mill en omgeving moet in Nederland net zo bekend worden als de Betuwe of de Veluwezoom. De gemeente Mill en Sint Hubert wil dat het gebied bekend wordt als hoogwaardige vakantiestreek. Daarom is er een 'inspiratienota' gemaakt die ondernemers moet motiveren de gemeente toeristisch op de kaart te zetten. Er worden onder andere vijf plannen gepresenteerd die in korte termijn (twee jaar) uitgevoerd kunnen worden. Het gaat bijvoorbeeld om het maken van een website en een kunstproject bij de Raam. Lees dinsdag in de Gelderlander, editie Maasland meer over de nota van Mill. Varen over de Raam. Gelderlander 10 mei.

Regiobranding lukt beter als je het samen doet. Ondernemers in het Land van Cuijk kiezen er steeds vaker voor om met elkaar samen te werken. Een voorbeeld is www.landvancuijk.nl een initiatief van ondernemers uit deze vijf gemeenten gestimuleerd door het Streekhuis Peel & Maas.

 

Megastal

Megastal Brabant: overgangsbeleid

De provincie Brabant heeft een overgangsregeling ontwikkeld voor veebedrijven die ondanks recente beperkingen voor megastallen een ontheffing krijgen voor nieuwbouw of uitbreiding in landbouwconcentratiegebieden. Het gaat volgens een inventarisatie van de provincie, die hiermee woensdagmiddag naar buiten trad, om 76 bedrijven. Provinciale Staten van Noord-Brabant legden op 19 maart grenzen op aan de omvang van veestallen.Ontheffing is nodig omdat sommige veeboeren reeds verhuizing weg van woon- of natuurgebied hadden afgesproken. Ongeveer 150 veeboeren die vergevorderde plannen en mogelijk al sommige vergunningen hadden voor uitbreiding boven 1,5 hectare, krijgen definitief nul op het rekest. De Statencommissie voor Ruimte en Milieu bespreekt het voorliggende plan van aanpak van Gedeputeerde Staten op 21 mei om 09.30. Gelderlander 12 mei 2010.

 

Opwaarderen van mest

De fractie VVD-Leefbaar Uden heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W. over de nieuwe MIC-mestfabriek in Odiliapeel.Raadslid Gerda Vervoort wil onder meer weten welke eisen het college aan de initiatiefnemers stelt, om stankoverlast te voorkomen. Ook wil ze op de hoogte worden gesteld van de manier waarop de inwoners van Odiliapeel worden geïnformeerd over de vestiging van de mestfabriek.Twee weken geleden werd bekend dat de Mineralen Initiatief Coöperatie (MIC) en Loonbedrijf Peters plannen hebben voor een mestfabriek in Odiliapeel. Die zou vlakbij Fermofeed komen te staan. MIC is een collectief van 65 varkens- en rundveehouders uit Land van Cuijk, Boekel, Uden en Landerd. De initiatiefnemers wachten nog op de benodigde vergunning. Brabantsdagblad 10 mei 2010.

De overheid stimuleert veehouders om de mest van hun dieren nuttig te gebruiken. Hiervoor heeft ze de SDE (Stimulering Duurzame Energie) in het leven geroepen. In mest zit nog energie waarvan biogas gemaakt kan worden om bijvoorbeeld elektriciteit op te wekken of als groengas voor vrachtwagens te gebruiken. Ook wordt het benutten van mineralen uit mest steeds belangrijker. Op de wereldmarkt wordt fosfaat steeds schaarser en dus duurder en bovendien gaat de winning gepaard met veel vervuiling. Winnen van fosfaat uit mest is een duurzaam alternatief. De eerste ideeën over de mestverwerkingsinstallatie van de MIC dateren van 2006.

zondag, mei 09, 2010

 

Verassend Platteland van Cuijk

Peelverhalen voordragen op Hapse hooizolder

Het Verrassende PlatteLand van Cuijk heeft vier nieuwe toeristische routes in elkaar gezet. Zaterdag en zondag werden ze gepresenteerd.
Volgens Rinus de Vries van Onsplattelandsrondje, de club die het trajectenkwartet in de markt zette, verkenden zaterdag en zondag rond de 2.500 belangstellenden de nieuwe routes die luisteren naar namen als Klumpkes- en Wolle Sokkeroute. "Met het aantal deelnemers zijn we dik tevreden", zegt De Vries. Langs de routes liggen tientallen pleisterplaatsen, zoals boerderijwinkels, bed & breakfasts, campings en theehuizen, die de deuren wagenwijd hadden geopend.

Ruim veertig deelnemende bedijven maakten duidelijk dat het Land van Cuijkse platteland nog springlevend is. Een verrassende pleisterplek was bijvoorbeeld huistheater De Steenakker in Haps. Daar droeg Theo Janssen (80) uit Panningen Peelverhalen voor op en hooizolder die als minitheater is ingericht. De toehoorders namen deel aan de Mombakkesroute die langs De Steenakker loopt. Gelderlander 9 mei 2010.

Dit initiatief werd mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van Streekimpuls Peel & Maas.

donderdag, mei 06, 2010

 

Aanpassen bestemmingsplan in max. 26 weken

De nieuwe wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro) biedt de mogelijkheid om een bestemmingsplanwijziging sneller te doorlopen. De gemeente Gemert-Bakel lukt het in max. 26 weken. Als je wilt weten hoe klik dan hier.

dinsdag, mei 04, 2010

 

Beeldentuin Grave

Beeldentuin Grave gaat weer open

Ruim 6000 bezoekers wisten vorig jaar de weg te vinden naar de nieuwe beeldentuin bij de Elisabethkerk in Grave. Dit grote succes was voor initiatiefnemers Ilse Tielen en Kees Buijs reden het project in de kerktuin te consolideren. Zondag is de opening van een nieuw seizoen beeldentuin met nieuwe kunstwerken. Een oase van rust in het centrum van Grave. Zo omschrijft Ilse Tielen de beeldentuin. De Graafse is deze weken druk doende om de tuin klaar te maken voor de opening op 9 mei. Zeventien werken zijn er het nieuwe seizoen te zien van kunstenaars uit het hele land. “We hebben er bewust voor gekozen om een totaal nieuwe expositie in te richten”, zegt Ilse, die vooral verheugd is door de komst van professioneel kunstenaar Harrie de Leeuw. “Toen had ik wel even het ‘wow-gevoel’, daaruit blijkt dat Grave in de kunstwereld op de kaart is gezet.” Kliknieuws 4 mei 2010.

De beeldentuin in Grave is mede mogelijk gemaakt door een financiele bijdrage van reconstructie commissie Peel & Maas.

 

Golfbaan gemeente Mill

Goedkeuring golfbaan Princepeel

De Gemeenteraad van Mill en St. Hubert heeft donderdag vrijwel unaniem het Bestemmingsplan voor Landgoed Princepeel Golf & Countryclub vastgesteld. Meermalen werd door de leden van de Gemeenteraad onderstreept dat de golfbaan een verrijking is voor de gemeente Mill en St. Hubert. De initiatiefnemers, de gebroeders Smits en Koch, zijn zeer verheugd met de instemming van de Raad.

Goedkeuring golfbaan PrincepeelOp het 540 ha tellende Landgoed Princepeel in Wilbertoord, exploiteren de gebroeders Teun en Marco Smits een akkerbouwbedrijf. Op ruim 150 ha komt een 36 holes golfbaan met alle bijbehorende faciliteiten. Het golfcomplex behoort daarmee tot één van de grootste van Nederland. Het plan betekent tevens voor een grote groep mensen werkgelegenheid. Door de diverse mogelijkheden die de golfer worden geboden, is de golfsport op het landgoed Princepeel voor velen bereikbaar. Ruim 1550 voorinschrijvingen zijn er inmiddels geregistreerd, waaruit blijkt dat de potentiële golfers zeer geïnteresseerd zijn in wat de golfsport op Landgoed Princepeel gaat bieden. De architecten Frank Pont, Ronald Buiting en Jan van den Broek hebben een waar kunstwerk afgeleverd. Op de website www.princepeel.nl staan de uitgewerkte plannen van de golfbaan en het clubhuis. Kliknieuws 3 mei 2010.

zondag, mei 02, 2010

 

Oude koeienstal krijgt nieuw leven

Brouwer's Hap & Tap aan Oijense dijk open

Speciaalbierbrouwerij Oijen heeft nu ook een eigen restaurantje: Brouwer's Hap & Tap. Wandelaars en fietsers of mensen die de brouwerij hebben bezocht zijn er iedere dag vanaf 12.00 uur welkom.Ook is het proeflokaal van de brouwerij opgeknapt. brouwershapentap.nl

This page is powered by Blogger. Isn't yours?