woensdag, mei 26, 2010

 

Resultaat Reconstructie

Reconstructie landbouw komt nog niet van de grond

Acht jaar na het aannemen van de Reconstructiewet komt er van de ambities van de reconstructie nog maar weinig terecht. Dat concludeert Yttje Feddes, rijksadviseur voor het landschap in de LOG-atlas die op haar initiatief is gemaakt. "Het zoneringsbeleid werkt niet en het landschap raakt verder verrommeld", stelt ze in het boek.

Deze nagelnieuwe atlas is de weergave van een onderzoek dat Feddes heeft laten uitvoeren naar de 136 landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) in de reconstructieprovincies in Nederland, die aangewezen zijn voor uitbreiding van de intensieve veehouderij.

De Reconstructiewet kent ook nog twee andere zones: extensiveringsgebieden (waar geen uitbreiding mag plaatsvinden) en verwevingsgebieden (waar de veehouderij beperkt mag groeien).

In de praktijk leidt zonering tot veel onduidelijkheid. Veel LOG's zijn bovendien nog steeds in procedure, waardoor nog maar weinig boeren hun bedrijf verplaatst hebben. En het aantal nieuwe stallen lijkt buiten de landbouwontwikkelingsgebieden juist harder te groeien dan daarbinnen.

Ook verbetering van het landschap en de komst van innovatievere stallen laat nog op zich wachten, constateert Feddes. Ze komt met scenario's om het beleid bij te sturen, maar om een goede keuze te maken moet er volgens haar eerst een duidelijk antwoord komen op de vraag wat we in Nederland met de intensieve veehouderij willen. Cobouw 24 mei 2010.

Het goede nieuws is dat het met de andere drie pijlers van de reconstructie "water", "natuur" en "leefbaarheid" beter wil vlotten. Brabant breed zijn er al vele honderden projecten gerealiseerd. Wie hier over geinformeerd wil worden is a.s. zondag vanaf 12.00 uur welkom op de Dag van Ons Brabantse Platteland. Voor Peel & Maas is de centrale locatie Landgoed De Barendonk in Beers.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?