zondag, september 30, 2012

 

Peelhorst Conferentie 8 oktober

Maak kennis met het Peelhorsttraject, met de daarin actieve groepen en de centrale doelstelling van dit traject.

Voor wie?
Deze gratis conferentie is bedoeld voor iedereen die actief betrokken wil zijn bij de ontwikkeling van duurzame landbouw en de verbetering van de leefbaarheid in de Peelhorst: bewoners, boeren, bestuurders, (dieren)artsen, dorpsraden, belangenorganisaties, onderwijsinstellingen, kunstenaars en ga zo maar door. Aan de hand van een aantal inspirerende verhalen, een paneldiscussie en workshops kunt u in gesprek over wat nodig is voor het gebied en wat daarvoor moet gebeuren.

Programma
13:00 - 13:30 uur: Ontvangst
13:30 - 13:40 uur: Opening door Jan kerkhof: voorzitter van de regionale groep de Peelhorst
13.40 – 14.35 uur: Gesprek met vijf personen, die ieder vanuit hun eigen achtergrond (q-koorts, antibioticagebruik, mestverwerking, lokale supermarkt, inkomen van de boer) werken aan de verduurzaming van de landbouw en de leefbaarheid.

Tijdens dit gesprek worden personen uit de zaal actief betrokken. Onder andere Frederike Praasterink (HAS Den Bosch), Yves de Boer (gedeputeerde) en Daan van Doorn (onafhankelijke regiegroep)

14.35 – 14.45 uur: Intermezzo
14.45 – 15:15 uur: Pauze
15.15 – 16.00 uur: Workshop (deelnemers kunnen -op basis van het plenaire gesprek- kiezen uit één van de volgende workshops):
Gezond produceren voor mens en dier
Landbouw en kringlopen
Hoe kom je met elkaar in gesprek?
Verdienmogelijkheden en innovatie

16.00 – 16.45 uur: Plenaire terugkoppeling: Ophalen concrete ideeën en afspraken
16.45 – 17.00 uur: Afsluiting door Jan Kerkhof
Vanaf 17.00 uur: Gezamenlijke borrel

Download de volledige uitnodiging>

Direct aanmelden>>

 

Wandelweekend Duits Lijntje 6 en 7 oktober

Een weekend vol activiteiten langs het spoor 

In het weekend van 6 en 7 oktober aanstaande vindt de 2de editie van het Wandelevenement Duits lijntje plaats tussen de plaatsen Haps en Volkel. Drie locaties aan deze route kunnen tijdens de wandeling worden bezocht. Bij Huistheater De Steenakker in Haps en Bezoekerscentrum De Steltenberg kun je tussen 10.00 en 17.00 uur terecht voor verse koffie of een drankje met lekkernijen en daar is ook informatie over het Duits Lijntje te vinden. Huistheater De Steenakker heeft activiteiten voor het hele gezin zoals film en presentaties over het Duits lijntje en kleinkunst zangeres Marij van de Boom uit Oss treedt daar op. Bij de Nieuwenhof is op beide dagen een streekmarkt in het kader van ‘De Week van de Smaak’ te bezoeken. Open vanaf 11.00 uur.

Wandelen met activiteiten 
De wandelroute loopt over de oude spoordijk tussen Haps, Mill en Volkel. De genoemde locaties dienen als start- en eindpunt. Je kunt de wandeling zo lang (of kort) kan maken als jezelf wilt. De afstanden tussen de locaties zijn 6 km, in het totaal dus 12 km en heen en weer is dat 12 of 24 km. Dat zijn afstanden die in één dag te bewandelen zijn. Er zijn activiteiten voor kinderen zoals spelen met modeltreinen; een foto-expositie van oude spoorstations in Bezoekerscentrum De Steltenberg; verhalen over het spoor in Huistheater De Steenakker en, als je wilt, wandelen onder leiding van een natuurgids. Mocht je twee dagen voor deze wandeling willen uittrekken dan is een overnachting tussen de schapen bij De Nieuwenhof een mogelijkheid. Deelname aan het wandelevenement is gratis.

Kijk op: www.wandelweekendduitslijntje.jouwweb.nl en link door naar de deelnemende locaties voor meer informatie over het programma.

Economische betekenis 
Het Duits Lijntje heeft tussen 1873 en 1910 gezorgd voor economische ontwikkeling in Noord Brabant. Het spoortraject liep van Boxtel naar Wesel (Dld) en maakte onderdeel uit van een internationale route van Londen naar Sint Petersburg. Er bestaan veel verhalen over leven, werken en wonen aan het spoor. Over deze oude tijden zijn veel foto’s bewaard gebleven. In 1983 verdwenen met het goederen vervoer tussen Uden en Veghel langzaamaan de spoorbielzen en werd de spoordijk een natuurgebied. Nu is het een ecologische verbindingszone voor plant en dier en een bijzondere wandelroute voor de regio. Op sommige stukken na is het hele traject te bewandelen.

Poster

Vorig jaar bracht het streekhuis drie enthousiaste onderneemsters bij elkaar met veel affiniteit met het Duitslijntje. Het plan om een wandelweekend te organiseren was snel geboren. Zoals u gelezen hebt wordt nu de tweede editie gehouden.

 

Een nieuwe sportOp initiatief van het streekhuis is enkele jaren geleden met hulp van MON (Motorsport Organisatie Nederland te Cuijk), de importeur van elektrische crossmotoren (Quantya) en de provincie Noord-Brabant een E-mx demo team gestart. In het verlengde daarvan is nu door Roald van Engelenburg het eerste electrische motocross parc opgericht. De resultaten worden zichtbaar. Zie het demofilmpje hierboven.

Zoek je nog iets bijzonders voor een dagje uit, bijvoorbeeld met je collega's om aan teambuilding te doen, ga dan eens een keer naar Wanroij naar het ee-Xparc. http://www.ee-xparc.nl/


 

Efficiënte voedsel productie volgens Fresco

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

vrijdag, september 14, 2012

 

Zorgboerderij stand van zaken

In Nederland hebben ruim 100.000 personen een AWBZ-indicatie voor dagbesteding. Onder andere mensen met een verstandelijke beperking, dementerende ouderen en jongeren met gedragsproblemen ontvangen dagbesteding. Deze groepen krijgen vanuit de AWBZ een aantal dagdelen per week een structurele tijdsbesteding aangeboden. Doelstelling is bijvoorbeeld om het sociale isolement van de cliënt te verlichten, om de zorg van mantelzorgers te verlichten of om het zelfstandig functioneren te bevorderen. Per doelgroep gaat het om verschillende doelen. Voor de doelgroep jeugd gaat het er bijvoorbeeld om gedragsproblemen te verminderen, het zelfvertrouwen te verhogen en er voor te zorgen dat jongeren beter om kunnen gaan met problemen. Voor ouderen is het doel onder meer om de lichamelijke gezondheid te verbeteren en/of om psychische of cognitieve aftakeling te vertragen. Bij mensen met een verstandelijke beperking gaat het vooral om het creëren van meer zelfvertrouwen en meer sociale contacten op te bouwen. Zorgboerderijen vormen een sterk groeiende groep van aanbieders van dagbesteding. Het aantal zorgboerderijen is in de afgelopen tien jaar meer dan verdrievoudigd. Inmiddels zijn er ongeveer 1.100 zorgboerderijen in Nederland, waar naar schatting 10.000 tot 15.000 cliënten dagbesteding ontvangen. De dagbesteding op de zorgboerderij kenmerkt zich hierbij door kleinschaligheid, de groene omgeving (contact met natuur en dieren) en een informele, niet-zorggerelateerde context. Zorgboerderijen worden in het algemeen geëxploiteerd door een ondernemer (de zorgboer en zijn gezin). Naast de zorgdienstverlening vindt op de zorgboerderijen ook agrarische productie plaats.

Zie voor meer informatie het rapport of de publiekssamenvatting De Zin van Zorglandbouw; Maatschappelijke businesscase dagbesteding door zorgboerderijen op de site van ZonMw.

donderdag, september 13, 2012

 

Groespeel aanwinst voor Brabant

Brabant is weer een mooi stuk buitengebied rijker. Zondag 9 september was de oplevering van het plattelandsontwikkelingsproject Groespeel in de gemeente Mill en St. Hubert.

In totaal is een gebied van 23 hectare heringericht. Gedeputeerde Yves de Boer nam aldaar één van de nieuwe fietsbruggen officieel in gebruik.

Profijt
De landbouw, de natuur, de recreant en alle inwoners van Mill hebben profijt van het project. Er is een betere verkaveling van landbouwgebieden. Nieuwe natuur en vistrappen vormen ecologische verbindingen langs het Peelkanaal, het Duits Lijntje en Groote Beek. Ook is er meer ruimte voor waterberging. Er kwamen fiets- en wandelpaden, knuppeltjesbruggen en een struinpad. De historische tankwal van de Peel- en Raamstelling is over een lengte van 1,5 km hersteld.

Gezamenlijk
Het project startte in 2008. De Dienst Landelijke Gebied deed in opdracht van de provincie de coördinatie. De gemeente Mill en Sint Hubert en Waterschap Aa en Maas hadden de projectleiding. Dankzij samenwerking met ZLTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de Milieuvereniging Land van Cuijk en plaatselijke heemkundeverenigingen werd het project een succes.

Groespeel
De Groespeel ligt op een landschappelijk zeer interessant knooppunt tussen het dorp Mill en het uitgestrekte agrarische ontginningslandschap van de Peel. Met de afronding van dit project is de gemeente een prachtig en boeiend wandel-, fiets- en natuurgebied rijker.
Bron: website provincie Noord-Brabant.

 

Voorwaarden voor zelforganisatie

Een terugtredende overheid vraagt om meer initiatief bij burgers. Eigen verantwoordelijkheid van de burger en zelforganisatie worden steeds belangrijker. Maar wat is zelforganisatie precies? Hoe past dit binnen de netwerkmaatschappij? En hoe kunnen overheden en lokale organisaties hiermee omgaan? Daarover gaat het Wmo kenniscahier ‘Condities voor zelforganisatie’ van het Verwey-Jonkerinstituut.

Zelforganisatie wordt gekenmerkt door intrinsieke motivatie
Zelforganisatie wordt door de auteurs gedefinieerd als “een vorm van sociaal ondernemen die zich kenmerkt door intrinsieke motivatie, samenhang met de omgeving door verbinding en afstemming, autonomie en creativiteit met het doel een sociale dynamiek te creëren die bijdraagt aan de continuïteit van de samenleving”. Kortom: zelforganisatie is een bijzondere vorm van participatie. En het is iets anders dan bewonersparticipatie; die term impliceert namelijk eerder het aanhaken bij beleid en bestaande plannen van overheden en dat doet zelforganisatie nu juist niet. Lees verder.

Voor het rapport klik hier.

dinsdag, september 11, 2012

 

Natuurpoorten: Pure Hubs

Het doel van het project Pure Hubs is het in kaart brengen van de mogelijkheden om Natuurpoorten te transformeren tot multifunctionele, op beleving georiënteerde, Pure Hubs. Concreet betekent dit drie nieuwe product-marktcombinaties (één per poort) die de functie van de Natuurpoort verbreden. Het project is onderdeel van het internationale Interreg programma Pure Hubs.

PURE is de afkorting voor ‘Pioneers in Urban-Rural Entrepreneurship’ (oftewel Pioniers in stedelijk-landelijk- Ondernemerschap) en Hubs staat voor knooppunten. Het programma PURE Hubs wil knooppunten organiseren waar ondernemers uit het landelijk gebied gasten uit de stedelijke omgeving ontvangen, op een economische en sociale wijze.

Voor horecaondernemers van de Natuurpoorten biedt Pure Hubs kans op een versterking van het recreatieve belevingsaanbod en extra bezoek en dus inkomsten. De betreffende gemeente heeft meer te bieden voor recreanten en voor de natuurbeheerder betekent het een manier om bezoekers kennis te laten maken met natuurbeleving en bijvoorbeeld een middel om te communiceren over het belang van biodiversiteit en natuurbeheer. Voor (plattelands)ondernemers in de regio van de natuurpoorten biedt het kansen om de verbinding met de omringende steden te versterken en hier economisch rendement uit te halen.

Benieuwd hoe dit project aansluit bij het provinciale beleidskader ‘De Agenda van Brabant’? Klik hier.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ank Lambers.

De eerste natuurpoorten in Noordoost Brabant zijn:
De Drie Linden, Heusden
De Heksenboom, Sint Anthonis
Herperduin, Herpen
Nemerlaer, Haaren
De Groene Poort, Boxtel

vrijdag, september 07, 2012

 

Europees erfgoedlabel

Op de werelderfgoedlijst staan 962 items. 188 natuur- en 745 cultuurerfgoederen. In navolging van dit initiatief start Europa met een eigen erfgoed lijst het "Europees Erfgoedlabel". Samen met de gemeente Cuijk, adviesbureau The Missing Link en Cuijkse organisaties en het bedrijfsleven werkt het streekhuis aan een aanvraag om het Rijke Romeinse verleden van Cuijk tot een van de eerste erfgoedlabels te laten behoren. Het wordt een 'kapstok' project. Het project wordt zo opgesteld dat andere gemeenten of regio's in Brabant kunnen aanhaken waardoor het een krachtiger geheel wordt. De streekmanager Noordoost Brabant is gevraagd om de verbinding te leggen naar de andere 19 Noordoost Brabantse gemeenten.

Meer informatie:
Nederland zoekt kandidaten voor Europees Erfgoedlabel

Het Europees Erfgoedlabel is een nieuw instrument om de Europese historische en symbolische waarde van erfgoed-sites (gebouwen en locaties) zichtbaar te maken. Sites die in aanmerking komen zijn niet alleen in eigen land, maar ook in een Europese context van belang en aantrekkelijk voor een breed Europees publiek. Het label moet het wederzijdse begrip tussen Europese burgers vergroten en Europese burgers meer inzicht geven in het huidige Europa en het gemeenschappelijke culturele erfgoed.

Procedure Nederland
Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zorgt voor de voordracht van Nederlandse kandidaten voor het Europees Erfgoed Label. Aan die voordracht gaat een aanvraag- en selectieprocedure vooraf. Het ministerie, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en SICA werken samen in een communicatiecampagne rond het label. Lees verder.

donderdag, september 06, 2012

 

Wageningers zijn verdeeld over Dijkhuizens pleidooi

Acht inhoudelijke Wageningse reacties op het betoog van Aalt Dijkhuizen in Trouw. Waarop Dijkhuizen vervolgens weer reageert.

Edith Lammerts van Bueren, bijzonder hoogleraar Biologische Plantenveredeling:
‘Ik onderschrijf dat we straks negen miljard monden moeten voeden en dat het een enorme opgave is om aan die groei te voldoen. En ja, daarvoor moet de landbouw productiever worden. Maar dat betekent niet dat Nederland de veeteelt moet intensiveren in megastallen en dat we voedsel moeten exporteren naar China. Dat is geen duurzame oplossing, het is beter om het daar te produceren waar het geconsumeerd wordt. Wat veel meer helpt is dat we boeren in ontwikkelingslanden, die nu een halve ton tarwe per hectare realiseren, ondersteunen om daar drie of vier ton van te maken, met lokale resources en verbeterde rassen. Er is nog veel ruimte voor verbetering van de productiviteit, bijvoorbeeld door de bodems te verbeteren met organisch materiaal. Dijkhuizen kiest voor de blauwdruk van intensief en kijkt selectief naar de milieuwinst van dat model. Jammer.'

Voor alle reacties klik hier.

 

Natuurvlees Coöperatie Nederland i.o.

De Natuurvlees Coöperatie Nederland i.o. is het eerste landelijke initiatief om het rundvlees van runderen uit natuurgebieden economisch en ecologisch duurzaam te vermarkten. Deze coöperatie is van en voor de natuurbeheerders en voert de regie in de gehele keten.

Voor de realisatie is een nieuw verdienmodel nodig: dit model is transparant, heeft een maximaal maatschappelijk draagvlak en is gericht op langdurige samenwerking passend bij verantwoord natuurbeheer.

Doelen
Het oprichten van een coöperatie voor natuurbeheerders heeft als doel te komen tot een gestructureerde aanpak van de productie, verwerking en verkoop/marketing van vlees afkomstig van runderen uit natuurgebieden. Dit biedt de natuurbeheerder de volgende voordelen:

1. De realisatie van een commercieel rendabele keten voor de afzet van vlees afkomstig van runderen die gebruikt worden voor het onderhoud van de natuurgebieden in Nederland.

2. Door een betere afstemming tussen het soort rund (ras) wat middels begrazing nodig is voor het realiseren van de natuurdoelen en het vlees afkomstig van deze dieren een optimaal natuurbeheer te realiseren met een uitstekende restwaarde van de runderen.

3. Door in de marketing van de vleesproducten ook de relatie te leggen tussen het vlees en het natuurgebied met zijn beheerder(s) kunnen promotionele activiteiten ontwikkeld worden. De investering in het promoten en afzetten van rundvlees uit de natuurgebieden kan dus tot een nieuwe geldstroom leiden of als deze al bestaat, deze vergroten.

4. Het mogelijk maken en/of stimuleren van onderzoek en innovatie om de doelstellingen te kunnen realiseren.

Rol van de coöperatie
De coöperatie is de ketenregisseur en bepaalt naast de aanvoer ook wie de verwerking en de afzet regelt. De coöperatie blijft eigenaar van het vlees. De meerwaarde die in de keten gecreëerd wordt komt ten goede aan de leden van de coöperatie. De coöperatie kent een aanloopperiode van 3 jaar daarna is de exploitatie minimaal break-even.

Marktomvang
De marktomvang voor kwalitatief hoogwaardig rundvlees wordt geschat op 20% tot 30% van de totale rundvleesomzet. De rundvleesomzet is 30% van de totale vleesomzet. De vleesomzet in Nederland is € 5 miljard per jaar (consumentenwaarde). De inschatting van de omzet voor hoogwaardig rundvlees ligt tussen de €300 en € 450 miljoen verkoopwaarde met een inkoopwaarde van ongeveer € 150 tot € 220 miljoen (af verwerker).

Met de uitdaging om 20% tot 30% van deze markt in te kunnen vullen ontstaat een keten met een omzetpotentie van € 30 tot € 66 miljoen. (consumentenwaarde € 60 tot € 120 miljoen) dit zijn ongeveer 200/250 runderen per week.

Waarden van het vlees

1. Het vlees is lekker

2. Runderen zijn alleen gebruikt voor natuurbeheer.

3. De natuurbeheerder en/of het gebied waar de runderen gegraasd hebben zijn zichtbaar

4. De opbrengst van het vlees komt ten goede aan de natuurbeheerder en daarmee aan het beheer van de natuurgebieden.

Er worden in het aanbod van de runderen drie eetkwaliteiten (basis, goed en uitstekend) onderscheiden, die gerelateerd zijn aan het runderras en het natuurdoel. De indeling in drie eetkwaliteiten maakt het mogelijk om rundvlees gericht af te kunnen zetten waardoor een maximale bijdrage aan zowel de vleesopbrengst als aan natuurbeheer mogelijk wordt.

De meeropbrengsten komen uit: 1. Hogere prijs grondstof vlees en 2. Meer toegevoegde waarde dus hogere prijs van de consumentproducten. Totale meerprijs per kilo zal tussen de € 0,50 en € 2,50 per kilo zijn.

Voor informatie neem contact op met Ed Hendriks van FoodPower, 06 51 04 9269 of de streekmanager in uw regio.

woensdag, september 05, 2012

 

Groenblauwe diensten

Groenblauwe diensten: projecten gezocht

De veldcoördinator van ANV-Raamvallei begeleidt de inrichting met landschapsprojecten in het werkgebied. De gemeenten Cuijk, Mill en Grave hebben samen met de provincie Noord-Brabant € 648.000,- beschikbaar gesteld voor aanleg en onderhoud van poelen, houtwallen, bosjes, knot- en andere bomen, wandelpaden en bloemrijke randen. Voor de gemeente Cuijk is er nog een behoorlijke bedrag beschikbaar om beheer van bestaande elementen te vergoeden. Voor Mill ligt er geld klaar voor nieuwe elementen en voor Grave zijn er zelfs nog middelen beschikbaar voor nieuwe èn bestaande elementen. Hebt u elementen die beheerd moeten worden? Wilt u nieuwe landschapselementen aanleggen? Neem contact op met veldcoördinator Gerald Willemsen.

Verder lezen? klik op de titel hierboven.

 

Actie omwonenden tegen megaveebedrijf Oploo

Zeven families in de omgeving van de Schipperspeel in Oploo voelen zich niet gehoord, niet serieus genomen en in de steek gelaten door de gemeente Sint Anthonis. Dat heeft alles te maken met de komst van een megarundveebedrijf met achthonderd koeien en vijfhonderd kalveren in die omgeving. Bron: Gelderlander. Lees verder.

19 augustus 2011 organiseerde initiatiefnemer Rongen samen met het streekhuis een informatie bijeenkomst voor omwonende en andere belangstellenden. Voor informatie klik hier.

dinsdag, september 04, 2012

 

Varkenshouder wil 'met varken stad veroveren'

De stichting Varkens Vandaag, die zich ten doel stelt de varkenshouderij positief in de media te laten verschijnen, wil in 2013 met de varkens ook de stad gaan 'veroveren'. Dat zei stichtingsvoorzitter Rob van Schie deze week tijdens de eerste jaarvergadering van de stichting in Nia Domo in Boekel. Bron: Gelderlander. Lees verder.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?