dinsdag, september 11, 2012

 

Natuurpoorten: Pure Hubs

Het doel van het project Pure Hubs is het in kaart brengen van de mogelijkheden om Natuurpoorten te transformeren tot multifunctionele, op beleving georiënteerde, Pure Hubs. Concreet betekent dit drie nieuwe product-marktcombinaties (één per poort) die de functie van de Natuurpoort verbreden. Het project is onderdeel van het internationale Interreg programma Pure Hubs.

PURE is de afkorting voor ‘Pioneers in Urban-Rural Entrepreneurship’ (oftewel Pioniers in stedelijk-landelijk- Ondernemerschap) en Hubs staat voor knooppunten. Het programma PURE Hubs wil knooppunten organiseren waar ondernemers uit het landelijk gebied gasten uit de stedelijke omgeving ontvangen, op een economische en sociale wijze.

Voor horecaondernemers van de Natuurpoorten biedt Pure Hubs kans op een versterking van het recreatieve belevingsaanbod en extra bezoek en dus inkomsten. De betreffende gemeente heeft meer te bieden voor recreanten en voor de natuurbeheerder betekent het een manier om bezoekers kennis te laten maken met natuurbeleving en bijvoorbeeld een middel om te communiceren over het belang van biodiversiteit en natuurbeheer. Voor (plattelands)ondernemers in de regio van de natuurpoorten biedt het kansen om de verbinding met de omringende steden te versterken en hier economisch rendement uit te halen.

Benieuwd hoe dit project aansluit bij het provinciale beleidskader ‘De Agenda van Brabant’? Klik hier.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Ank Lambers.

De eerste natuurpoorten in Noordoost Brabant zijn:
De Drie Linden, Heusden
De Heksenboom, Sint Anthonis
Herperduin, Herpen
Nemerlaer, Haaren
De Groene Poort, Boxtel

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?