vrijdag, februari 29, 2008

 

NK Maasheggenvlechten


Zondag 9 maart 2008 in Beugen (bij Boxmeer)

Zondag 9 maart is er weer een Nationaal Kampioenschap Maasheggenvlechten . Vorig jaar kwamen 7000 bezoekers af op dit evenement, en iedereen was enthousiast. De Stichting Heg en Landschap organiseert dit evenement in samenwerking met de gemeente Boxmeer, Staatsbosbeheer en IVN de Maasvallei.

Dertig teams van twee of drie personen nemen een stuk heg onder handen. Onder het oog van het publiek en de jury strijden ze om de wisseltrofee, de Gouden Hiep. Daarnaast zijn er vlechters uit andere streken en landen, die in hun eigen stijl meestrijden om een officieuze EK-titel.

Het kampioenschap is opgezet om het oude regionale ambacht heggenvlechten in ere te herstellen. Sinds mensenheugenis vormen de maasheggen de scheiding tussen kleine percelen weiland. De Maas, de weiden en de heggen bieden samen een uniek landschap met een ongekend rijke flora en fauna. Terecht wordt in de gemeente Boxmeer gesproken over het Oudste Landschap van Nederland. Om te laten zien hoe dit landschap verankerd is in de regionale historie, wordt het NK weer omlijst door tal van activiteiten die het publiek in de tijd terugvoeren, o.a. trekpaarden, brandrode runderen, schapen, troubadours en vendelaars.
Ook voor de kinderen is er veel te doen. Zij kunnen met klei en takjes vlechten, koeien melken, kalfjes aaien en een wagenspel bekijken.
Informatiestands en horecafaciliteiten in een grote tent completeren het programma.

Bezoekers komen naar Beugen en kunnen parkeren in de omgeving van het terrein. Men kan ook wandelen en fietsen in dit prachtige gebied. Kortom, meer dan voldoende redenen om op 9 maart naar het Brabantse Beugen te komen.

Datum: zondag 9 maart, 11.00-16.00 uur, 16.30 uur prijsuitreiking.
Locatie: Beugen (bij Boxmeer, borden volgen).
Toegang gratis
Inlichtingen: http://www.hegenlandschap.nl/ of 0485-520076

 

Plattelanddag 19 april


Diverse ondernemers hebben zich aangemeld voor de Plattelanddag op 19 april a.s. Het publiek kan een aantal primeurs beleven. Zo vindt er in Oploo de introductie van het Matthias Speltbier plaats wat gebrouwen is van het in Oploo geteelde en gemalen spelt. In Wanroij kunnen belangstellenden het eerste Boertel van Nederland bezichtigen en in Sint Anthonis treft men voorbereidingen om een Car Boer Sale op een centrale plaats in het dorp te houden. Klik hier voor meer informatie en het aanmelden van deelnemers.
Zie ook "Dag van het Brabantse Platteland" www.ergebeurtmeerdanjeziet.nl

donderdag, februari 28, 2008

 

MIJN BOER

Regionale producten in de stad

MIJN BOER is het merk van Groene Hoed en Ruraal Park. Via dit merk gaan zij de mensen in de stad laten ontdekken WIE hun boer is, wat hij nog meer doet en hoe dat te gebruiken is. Lokaal consumeren wat lokaal of regionaal geproduceerd is. Dit maakt het mogelijk om heel vers te leveren tegen acceptabele prijzen en boeren goed te belonen voor de door hen geleverde kwaliteit.MIJN BOER heeft een logistiek concept uitgedacht, dat momenteel wordt getest en waardoor het voor kleine producenten mogelijk wordt om mee te doen. Op 21 februari is 'Marqt' geopend. Een vernieuwend winkelconcept aan de Amsterdamse Overtoom om regionale producten in een supermarkt af te zetten. Dagverse onbespoten groenten en vlees uit Waterland van boeren uit de regio.
Meer weten? http://www.groenehoed.nl/ en http://www.marqt.com/
http://www.wereldomroep.nl/actua/nl/samenleving/080227_Marqt


 

Tweede Starterscafé


Starter vanuit een uitkering zoekt vooral een netwerk

Wie een bedrijf begint vanuit een uitkering, wil graag zo snel mogelijk een goed netwerk van potentiële klanten opbouwen.

Daartoe kunnen starters bijvoorbeeld regelmatig bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen. Dat is één van de uitkomsten van het tweede Starterscafé van ROC De Leijgraaf, Uitvoeringsteam reconstructiegebied Peel & Maas en De Gelderlander. Dit is gisteravond gehouden in hotel Riche in Boxmeer. Zo'n vijftig geïnteresseerden kwamen op de bijeenkomst af.Het gebrek aan een netwerk is voor veel mensen die een uitkering hebben, de belangrijkste hobbel om te starten. Iemand komt bijvoorbeeld op straat te staan en moet dan opnieuw naar buiten treden en vertellen wat de plannen zijn. "Openstaan voor kritiek is beter dan het allemaal beter weten", zijn dan ook de wijze woorden van één van de bezoekers.Belangrijk punt voor wie start vanuit een uitkering is natuurlijk ook de financiering. Wethouder Gerard Everink van Sociale Zaken van Boxmeer, één van de gastsprekers, ging naar eigen zeggen met in ieder geval één 'leerdoel' naar huis: "Wij moeten als gemeente actiever aan de slag met startende ondernemers die vanuit een bijstandsuitkering een eigen bedrijf op willen zetten."Boxmeer kent een deskundig ambtenaar op dit gebied. "Maar", zegt Everink", misschien moeten we ook wel meer de boer op met de mogelijkheden die we hebben." Gelderlander 28 februari 2008.woensdag, februari 27, 2008

 

De Vilt Beugen


Waterschap start in het najaar met uitbaggeren De Vilt

In het najaar start waterschap Aa en Maas met het verwijderen van slib uit twee plassen van De Vilt, het natuurgebied bij Beugen.

Het uitbaggeren van de plassen wordt gedaan in het kader van een project om de natuurwaarde van de voormalige Maasarm te vergroten. De Vilt is door de provincie Brabant aangewezen als 'natte natuurparel' en het is de bedoeling dat plant en dier zich er beter thuis gaan voelen. Er moet weer helder water in de plassen komen met de daarbij behorende vissoorten: snoek, ruisvoorn en zeelt. Het slib wordt in een periode van drie jaar weggehaald. "We beginnen eind 2008 met de westelijke plas", zegt projectleider Marcel Clewits. "Daar wordt 80 procent van het slib weggehaald. In het winterseizoen van het jaar daarop volgt de resterende 20 procent en dan beginnen we ook met de oostelijke plas."Volgens Clewits wordt het slib niet naar elders vervoerd, maar wordt het tijdelijk vlakbij De Vilt op een perceel grond opgeslagen. "De gemeente heeft daarvoor een stuk grond van ca. drieënhalf hectare beschikbaar gesteld. We leggen het in depot zodat het kan drogen. In de tussentijd kunnen we bekijken of we het kunnen gebruiken bij De Vilt zelf. Afhankelijk van de mate van verontreiniging kan het ook elders in Brabant gebruikt worden, bijvoorbeeld voor het afdichten van stortplaatsen."Dinsdag 4 maart ondertekenen het waterschap, de gemeente Boxmeer en het Brabants Landschap de overeenkomst die tot een beter natuurgebied moet leiden. De Gelderlander 27 februari 2008.

 

Hallo Twan


Ik wil je even laten weten dat ik hele goede ervaringen heb met Bo Green voor op de fietsketting. Het is werkelijk te mooi om waar te zijn! Jij hebt me toentertijd via Greentec Oil op het spoor van Bo Green gezet. Waarvoor dank. Dat Greentec de MKB Energie Innovatie Award gewonnen heeft, zegt natuurlijk ook wel iets. Ik wil graag een steentje bijdragen om dit product onder de aandacht van zo veel mogelijk fietsliefhebbers te brengen. Wellicht kun je er een keer aandacht aan besteden in je Nieuwsbrief.
Met vriendelijke groet,
Jos Sluijsmans
http://www.fietsdiensten.nl/
http://www.bogreen.nl/

 

Boszicht Wilbertoord


Protest tegen uitbreiden camping

Een bewoner van de Tipweg in Wilbertoord is naar de Raad van State gestapt om de uitbreiding van minicamping Boszicht vlakbij zijn huis tegen te houden.

Aanwonende W. Selten verwacht veel ergernis en overlast van de vernieuwde camping die op 60 meter van zijn huis is gepland. "Terwijl we specifiek voor vrij wonen in een rustige omgeving gekozen hebben." Hij zegt ook dat de wegen in de omgeving niet berekend zijn op veel autoverkeer. Als alles doorgaat groeit de huidige minicamping die 15 plaatsen heeft uit tot een bedrijf met 20 chalets, 75 caravanplaatsen en een kampeerhuis voor 50 personen.De camping is een initiatief van voormalig varkenshouder J. van Grinsven. Het echtpaar koos vanwege de onzekerheden in de dierhouderij voor de camping. De gemeente Mill en St. Hubert is enthousiast over het initiatief. De gemeenteraad stelde voor Van Grinsven speciaal het bestemmingsplan Boszicht Recreatie vast om de nieuwe kampeerplaats planologisch in de omgeving in te passen. Dit bestemmingsplan werd gisteren door Selten aangevochten.De omgeving zal weinig hinder ondervinden van de 50-plussers en jonge gezinnen die Van Grinsven naar zijn bedrijf wil trekken, meent de campingeigenaar. Uitspraak binnen zes weken. Gelderlander 27 februari 2008.

dinsdag, februari 26, 2008

 

Hemelrijk Volkel


Hemelrijk kan verder met bungalowpark

BillyBird Park Hemelrijk in Volkel kan wat de gemeenteraad van Uden betreft door met de plannen voor de bouw van een bungalowpark. Het terrein waarvoor nu het bestemmingsplan is aangepast ligt tussen het huidige naaktstrand op Hemelrijk en de bossen bij Odiliapeel. Het bungalowpark gaat ongeveer 150 vakantiewoningen omvatten en komt te liggen aan een nieuw te graven plas die 8 hectare meet.

Ter vergelijking: de huidige plas op Hemelrijk beslaat 33 hectare. Het nieuwe water is overigens niet bedoeld om in te zwemmen, maar puur ter verhoging van de recreatiesfeer. Brabantsdagblad 26 februari 2008.

zaterdag, februari 23, 2008

 

Week 8

Maandag
Overleg met de provincie hoe we de resultaten van het "Molenproject" van de studenten van de NHTV gaan terug koppelen. De keuze valt op een symposium waarvoor alle betrokkenen een uitnodiging ontvangen. Naast de resultaten van de studenten worden er een aantal gastsprekers uitgenodigd om het programma aan te vullen. De beoogde datum is eind mei.

Dinsdag
Overleg met firma Den Ouden over het project Groene Raffinaderij.

Overleg met de gemeente Cuijk en Woonmaatschappij Maasland over het project Rest-O-Super.

Met een ondernemend echtpaar in Grave bespreek ik de mogelijkheden om op 19 april deel te nemen aan de Plattelanddag.

Woensdag
Werkoverleg met de studenten van de NHTV die werken aan het Molenproject.

Donderdag
Jaargesprek met wethouder Ketelaars en Eric Verkuijlen van de gemeente Boekel over de voortgang van sociaal-economische projecten in 2007 en initiatieven die gepland staan voor 2008.

Presentatie over mijn werkzaamheden voor CUBOX leden, een ondernemers vereniging van MKB bedrijven in Cuijk en Boxmeer. Men is aangenaam verrast dat ook MKB bedrijven die problemen hebben om maatschappelijk gewenste ideeën te realiseren en beroep op de streekmanager kunnen doen.

Presentatie voor de inwoners van Vianen gemeente Cuijk over de stand van zaken van het project Rest-O-Super. Een groep van ondernemende bedrijven en organisaties staan in de startblokken om een eerste pilot te realiseren. We zijn nu op zoek naar een geschikte locatie. Als die gevonden is kunnen we een subsidie verzoek bij de provincie indienen. De subsidie is niet bestemd voor de exploitatie maar voor de bijkomende kosten voor de opstart van een eerste pilot. Als de pilot succesvol is dan moet deze nieuwe formule, speciaal ontworpen voor kernen tussen de 1000 en 2000 inwoners, zonder subsidie uitgerold kunnen worden.

Weekoverzichtstreekmanager

woensdag, februari 20, 2008

 

Motorsport Boekel


Crossbaan krijgt het erg zwaar

Alleen een wonder kan de crossbaan van Motorsport Club Boekel bij Huize Padua nog van de ondergang redden. De Raad van State, die op verzoek van omwonenden, de BMF en de VROM-inspectie de milieuvergunning van het crossterrein tegen het licht hield, was er uiterst negatief over.

"Dat betekent dat we dus nergens meer kunnen rijden straks", schetste een sombere voorzitter Peter van Uden van MCB het toekomstbeeld. " Overal in Nederland komen motorcrosscircuits in de knel. Ook in Boekel en omgeving zal het wildcrossen toenemen."Het crossterrein aan Bezuidenhout dat al veertig jaar door de gemeente Boekel wordt gedoogd, lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Het crossen levert teveel geluidsoverlast voor de omgeving. Niettemin heeft de gemeente aan MCB een milieuvergunning verleend voor de crossbaan. Maar het is hoogst twijfelachtig of die de eindstreep haalt, zo bleek in Den Haag. Naast zorgen over geluidhinder had de Raad van State ook kritiek op het gemak waarmee Boekel het uitvoeren van een bodemonderzoek op het crossterrein als onnodig heeft beoordeeld. Het provinciebestuur heeft MCB de wacht aangezegd. Onlangs haalden GS het terrein uit het bestemmingsplan dat Boekel had gemaakt. Uitspraak volgt binnen zes weken. Brabantsdagblad 20 februari 2008.

 

Groene Raffinaderij 1


Kansen voor Haps: toplocatie bioraffinage

De omgeving van de Hapse vuilnisbelt is wel denigrerend het afvalputje van de regio genoemd. Maar het plekje kan goud waard zijn. De locatie heeft alles in zich om uit te groeien tot een hoogwaardig milieutechnologisch bedrijvenpark: Bioport Haps.

Milieutechnologen hebben de Hapse vuilnisbelt ontdekt. Terwijl er wordt gesteggeld over de vraag of de belt kan worden afgegraven, zijn onderzoekers en ondernemers met een vooruitziende blik allang een stapje verder. De locatie, het terrein in en om de afvalberg zelf, kan indirect goud waard zijn. Het geheim zit 'm daarbij niet zozeer in het afval zelf, als wel in de combinatie van factoren: afvalverwerking, de locatie, de noodzakelijk geachte omschakeling van fossiele brandstoffen naar bioraffinage en een moderne manier van ondernemen: samenwerken.

De Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij BOM heeft, onder meer samen met Wageningen Universiteit en de Technische Universiteit Eindhoven de mogelijkheden onderzocht. 'Bioport Haps', zo is de werktitel van een proces dat van een terrein in Haps een toplocatie voor milieutechnologisch ondernemen kan maken. Dat terrein is wel het afvalputje van het Land van Cuijk genoemd, de lap grond tussen A73, Oeffeltseweg en spoorlijn. Eerst kwam er de vuilnisbelt. Toen kwam er de regionale waterzuiveringsinstallatie. Inmiddels brengen de bewoners van de regio er ieder weekeinde hun gescheiden grof afval en verwerkt het bedrijf Den Ouden er tonnen tuinafval tot compost. Uit de stortplaats vangt Essent inmiddels de nodige kubieke meters stortgas. Een afvalputje mag je die lap grond niet meer noemen. In Haps wordt een maatschappelijk doel gediend en geld verdiend.

Twan Goossens, de streekmanager die de reconstructie van het landschap begeleidt, is mede-opsteller van de Bioport-plannen. Volgens Goossens is er met ondernemerszin en toekomstdenken wat moois te maken van Bioport Haps. Bioraffinage is de verzamelnaam van de milieutechnologische activiteiten die in Haps ontplooid zouden kunnen worden. Belangrijk uitgangspunt: economisch samenwerken. Reststof van het ene procedé kan bij het andere als grondstof worden gebruikt. Neem het slib dat de zuiveringsinstallatie overhoudt na het reinigen van rioolwater. Als dat slib wordt toegevoegd aan mest waarin weinig energie meer zit, wordt het proces co-vergisten in gang gezet. Daaruit is volop energie te winnen. Het Land van Cuijk heeft een flink mestoverschot. Wat is er dus mooier dan een mestvergistingsinstallatie vlakbij de zuiveringsinstallatie? Het is een van de voorbeelden waarop de plannen voor Bioport Haps zijn gefundeerd. Met economisch samenwerken als uitgangspunt.

Een simpel concept, maar in het hedendaagse ondernemersklimaat weinig toegepast. Goossens: "Veel ondernemers zoeken in hun eigen bedrijf of branche oplossingen voor productieproblemen. Maar als ze om zich heen zouden kijken, ontdekken ze bedrijven met andere problemen die voor hun een oplossing kunnen zijn." Het Senseo-apparaat vindt Goossens nog steeds een goed voorbeeld van het nieuwe denken: "Een unieke samenwerking tussen een bedrijf dat een apparaat maakt, Philips, en een koffieproducent, Douwe Egberts." De komende decennia staat de energievoorziening wereldwijd voor een immense uitdaging. De fossiele brandstoffen raken op en biomassa (suikerbieten, tarwe, maïs, hout) wordt een belangrijk alternatief. Die moeten we voor een groot deel van elders importeren, maar een deel kunnen we in eigen land, zoals in Haps, terugwinnen uit bestaande processen.

Als het aan Goossens ligt, komt er een samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid. De overheid is nodig om voor een financieel vangnet te zorgen. "Dat kan ondernemers die bereid zijn op kop te lopen stimuleren om door te gaan." Van belang voor het welslagen is dat de bedrijven bij elkaar in de buurt liggen. De ruimte in en om de Hapse belt is beperkt. Daar is weinig extra bedrijfsactiviteit mogelijk. Maar grenzend aan het gebied ontstaat de komende jaren het bedrijventerrein Laarakker. "Dat maakt Haps zo gunstig ", zegt Goossens. "Grond, snelweg en de aanwezigheid van reeds actieve milieutechnologische bedrijvigheid." Gelderlander 20 februari 2008.

 

Groene Raffinaderij 2

Mest, snoeiafval, gft en slib: allemaal energie

Milieutechnologische activiteiten die nabij de Hapse stortplaats kunnen worden ontwikkeld en bestaande die bij andere processen kunnen worden ingezet: Bioraffinage Biomassa zoals maïs kan worden geraffineerd en worden omgezet in brandstof.

GFT-vergisting
Groente-, fruit- en tuinafval kan worden vergist en omgezet worden in energie. Vanwege langjarige contracten met afvalverwerkers kan dat pas na 2012.

Co-vergisting van mest
Er is een groot mestoverschot in de regio. Door er energierijke producten aan toe te voegen (afval van de voedings- en levensmiddelenindustrie) kan er gas uit worden gehaald. Boeren in het Land van Cuijk hebben het plan om een mestfabriek te beginnen. Bij de belt is geen plaats, maar Laarakker kan in de toekomst een optie zijn.

Snoeiafval
Er komt een stookverbod op snoeiafval. Het wordt nu al in Haps verzameld. Dit afval kan worden omgezet in groengas. Op korte termijn kan het als brandstof dienen bij co-vergisting.

Meststof
Wat overblijft als er uit biomassa (gras, bermmaaisel, papierslib ect.) energie is gehaald, is een dikke reststof. Die kan na droging vervolgens gecomposteerd worden tot een bodemverbeteraar.

Afvalmining
Er vindt discussie plaats over een haalbaarheidsonderzoek naar afvalmining. Dat houdt in dat de stortplaats (2 miljoen ton afval) wordt afgegraven, dat bruikbare resten terug gaan naar de industrie als grondstof en dat de rest wordt omgezet in energie. Die energie kan gebruikt worden voor verhitting bij andere Bioport-processen.

Stortgas
Uit de gesloten stortplaats wordt stortgas gewonnen. Die wordt omgezet in electriciteit die door de andere procedés kan worden gebruikt.

Waterzuiveringsinstallatie
Het slib dat overblijft na het zuiveren van het rioolwater is energierijk want organisch materiaal. Het slib wordt vergist en omgezet in electriciteit maar kan ook worden gebruikt bij mestvergisting.

 

Afvalmining Haps

Afvalmining is geen wondermiddel, en zeker niet in Haps

Afvalmining is voor de stortplaats van Haps geen optie voor de korte termijn, omdat het een vrij recente stortplaats is met dus veel niet herbruikbaar materiaal, en omdat deze stort goede milieuhygiënische voorzieningen kent. Bovendien is afvalmining niet aan de orde omdat de stortcapaciteit in Haps mogelijk wordt uitgebreid. Dat zijn de voorlopige conclusies voor de Statencommissie Ruimte en Milieu na een werkbezoek aan de stortplaats in Haps, gemeente Cuijk.Een viertal deskundigen ging in het gemeentehuis van Cijk de discussie aan met elkaar en de Statencommissie, omdat gesuggereerd was dat afvalmining mogelijk kon worden toegepast op de stortplaats van Haps. Afvalmining is een nieuwe methode om afvalbergen op basis van recycling te saneren. Jelle Frölich van het bedrijf MPI lukte het niet om zijn beweringen te staven dat afvalmining zo positief is als hij claimt. De koppeling van bestaande technieken tot een gesloten verwerkingsketen die hij bepleit, is nog niet beproefd. De heren Braspenning van Essent, Hans Boer van VAR en Geert Cuperus van TAUW zaten op het spoor van beperkte toepasbaarheid van afvalmining, afhankelijk van de ouderdom van de stort, het milieuhygiënisch risico ervan en de wenselijkheid van herbestemming van de grond. Haps valt niet binnen deze criteria.De commissie RM was 15 februari op werkbezoek in Haps en Cuijk. Ook raadsleden van de gemeente Cuijk waren van de partij. Reden voor het werkbezoek zijn de ontwikkelingen rond afvalmining. Op 9 november aanvaardde Provinciale Staten unaniem een motie waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen te inventariseren welke voormalige stortplaatsen in aanmerking kunnen komen voor afvalmining en om eventueel een pilot afvalmining in beeld te brengen. Daarbij kwam meteen de stortplaats van Haps in beeld.De commissie werd op de stortplaats ontvangen door medewerkers van Essent, de huidige beheerder van de stortplaats. Essent onttrekt zogenaamd stortgas aan de belt. Dit stortgas voorziet zo’n 200 á 300 huishoudens van electriciteit. De commissie kreeg uitleg over de huidige situatie met de belt en voorzieningen zoals waterzuivering.Daarnaast kreeg Essent vorig jaar van de provincie een uitbreidingsvergunning voor deze stortplaats. Om deze vergunning definitief mogelijk te maken moet het gemeentelijke bestemmingsplan nog worden aangepast. Door de nieuwe stortcapaciteit is herbestemming van de stortplaats voorlopig niet aan de orde is.
Zelfs al zou er tot afvalmining besloten worden, het proces dat hiermee gemoeid zou zijn, neemt vele jaren in beslag. Daarmee is de geopperde gedachte dat in Haps geschoven zou kunnen worden met de locatie van het regionale bedrijventerrein, gezien de termijn die voor realisering van dit bedrijventerrein staat, niet realistisch. Bron: provincie Brabant 20 februari 2008)

 

Afvalmining Haps

Afvalmining is geen wondermiddel, en zeker niet in Haps

Afvalmining is voor de stortplaats van Haps geen optie voor de korte termijn, omdat het een vrij recente stortplaats is met dus veel niet herbruikbaar materiaal, en omdat deze stort goede milieuhygiënische voorzieningen kent. Bovendien is afvalmining niet aan de orde omdat de stortcapaciteit in Haps mogelijk wordt uitgebreid. Dat zijn de voorlopige conclusies voor de Statencommissie Ruimte en Milieu na een werkbezoek aan de stortplaats in Haps, gemeente Cuijk.Een viertal deskundigen ging in het gemeentehuis van Cijk de discussie aan met elkaar en de Statencommissie, omdat gesuggereerd was dat afvalmining mogelijk kon worden toegepast op de stortplaats van Haps. Afvalmining is een nieuwe methode om afvalbergen op basis van recycling te saneren. Jelle Frölich van het bedrijf MPI lukte het niet om zijn beweringen te staven dat afvalmining zo positief is als hij claimt. De koppeling van bestaande technieken tot een gesloten verwerkingsketen die hij bepleit, is nog niet beproefd. De heren Braspenning van Essent, Hans Boer van VAR en Geert Cuperus van TAUW zaten op het spoor van beperkte toepasbaarheid van afvalmining, afhankelijk van de ouderdom van de stort, het milieuhygiënisch risico ervan en de wenselijkheid van herbestemming van de grond. Haps valt niet binnen deze criteria.De commissie RM was 15 februari op werkbezoek in Haps en Cuijk. Ook raadsleden van de gemeente Cuijk waren van de partij. Reden voor het werkbezoek zijn de ontwikkelingen rond afvalmining. Op 9 november aanvaardde Provinciale Staten unaniem een motie waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgedragen te inventariseren welke voormalige stortplaatsen in aanmerking kunnen komen voor afvalmining en om eventueel een pilot afvalmining in beeld te brengen. Daarbij kwam meteen de stortplaats van Haps in beeld.De commissie werd op de stortplaats ontvangen door medewerkers van Essent, de huidige beheerder van de stortplaats. Essent onttrekt zogenaamd stortgas aan de belt. Dit stortgas voorziet zo’n 200 á 300 huishoudens van electriciteit. De commissie kreeg uitleg over de huidige situatie met de belt en voorzieningen zoals waterzuivering.Daarnaast kreeg Essent vorig jaar van de provincie een uitbreidingsvergunning voor deze stortplaats. Om deze vergunning definitief mogelijk te maken moet het gemeentelijke bestemmingsplan nog worden aangepast. Door de nieuwe stortcapaciteit is herbestemming van de stortplaats voorlopig niet aan de orde is.
Zelfs al zou er tot afvalmining besloten worden, het proces dat hiermee gemoeid zou zijn, neemt vele jaren in beslag. Daarmee is de geopperde gedachte dat in Haps geschoven zou kunnen worden met de locatie van het regionale bedrijventerrein, gezien de termijn die voor realisering van dit bedrijventerrein staat, niet realistisch. Bron: provincie Brabant 20 februari 2008)

 

Dagje uit boerderij Odiliapeel

Boerderij mag dagjes uit verzorgen

Uden werkt mee aan een plan van de familie Bos in Odiliapeel om haar agrarisch bedrijf uit te breiden met het aanbieden van dagarrangementen.

Dat heeft wethouder Hidde Nota (CDA) gisteren bekend gemaakt. Het gaat om een boerderij met vleesvarkens aan de Oudedijk. Uden staat in principe welwillend tegenover toeristische nevenactiviteiten van boerderijen. Brabantsdagblad 20 februari 2008.

 

Ontwikkeling LOG Boekel

Boekel blijft bij besluit bomenkap

De gemeente Boekel heeft het bezwaar van de BMF tegen de kap van honderden bomen in het buitengebied van Boekel wederom ongegrond verklaard. Eind vorig jaar vernietigde de bestuursrechter het eerste besluit van de gemeente waarin zij het bezwaar ongegrond verklaarde.

De rechter floot Boekel toen terug. Zij verweet de gemeente te weinig rekening te hebben gehouden met de natuurwetenschappelijke betekenis van een houtopstand en de daarmee gepaard gaande nestel- en schuilgelegenheid voor bepaalde diersoorten. Het besluit berustte volgens de rechter op een 'niet voldoende draagkrachtige motivering'.Volgens wethouder Peter Ketelaars is demotivering nu wel in orde en is er uitgebreid gekeken naar de waarde van het groen. Volgens hem moet het doel van het gebied waar de bomen gekapt moeten worden voorop gesteld worden. De ongeveer 550 bomen moeten wijken voor de inrichting van de landbouwontwikkelingsgebieden en de reconstructie van de N605. "We hebben boom voor boom bekeken waar ze eventueel kunnen blijven staan", aldus Ketelaars.

"We blijven inzetten op voldoende infrastructuur van en naar de LOG-gebieden, die voldoet nu niet."Om aanspraak te kunnen maken op de europese Ceres-subsdie moet Boekel het project voor 31 december helemaal afgerond hebben. De druk wordt steeds groter. "De BMF moet goed beseffen dat ze die verantwoordelijkheid hebben", aldus de wethouder. "Als ze nog naar de rechter gaan dan komt het werk stil te liggen."Tot 4 maart kunnen bezwaren ingediend worden. Geert Verstegen van de BMF zegt vanwege drukke werkzaamheden niet eerder te kunnen reageren dan aan het einde van deze termijn. Brabantsdagblad 20 februari 2008.

 

Fietspendelboot

Reddingsplan pendelboot niet haalbaar

Het is maar de vraag of de fietspendelboot ook volgend jaar nog over de Maas op en neer vaart tussen Grave en Boxmeer.

Een reddingsplan, waarbij supermarkten in het Land van Cuijk en Gennep gratis dagkaarten uit zouden delen, gaat niet door. Hierdoor komt de subsidie van de gemeenten in gevaar. Voorwaarde voor subsidie in 2008 was dat er een plan moest zijn om het voortbestaan van de boot in de jaren daarna te garanderen."We gaan in ieder geval proberen de boot in 2008 in de vaart te houden", zegt wethouder Hans Bos van Grave. "Maar daarvoor is wel subsidie nodig. Daarna kijken we hoe we hem ook na dit jaar kunnen behouden."Volgens Huub Niessen, uitbater van de fietspendelboot, waren te weinig supermarkten geïnteresseerd in het plan. Een alternatief plan heeft hij niet.

Het voortbestaan van de fietspendelboot lijkt dus af te hangen van de welwillendheid van de gemeenteraden."De bedoeling was dat de boot na twee jaar rendabel zou zijn, maar dat streven was te optimistisch", zegt Bos. "Er zit wel degelijk groei in de bezoekersaantallen, maar de échte groei is iets van de lange adem. De boot is een goede bijdrage aan het toerisme in de regio. We kijken naar verschillende oplossingen om de boot rendabel te maken. Het vaarschema aanpassen, subsidie aanvragen bij de Euregio en acties die Niessen zelf moet ondernemen."Samengaan met de watertaxi is volgens Niessen op korte termijn geen optie. Volgens wethouder Bos is de watertaxi vooral een alternatief voor de fietspendelboot, mocht die het niet redden. Gelderlander 20 februari 2008.

zondag, februari 17, 2008

 

Plattelanddag

Platteland in schijnwerpers

Het Land van Cuijkse en Gennepse platteland moet zaterdag 19 april bruisen van de activiteiten, dat is in ieder geval het doel van Twan Goossens, streekmanager van het streekhuis Peel en Maas.

Hij roept ondernemers, maar ook andere creatieve en actieve inwoners op plannen te bedenken voor die dag om die vervolgens ook uit te voeren. De dag moet aansluiten bij de 'Dag van de reconstructie', zoals die vorig jaar ook al werd gehouden. Toen werden, door de provincie Noord-Brabant, busreizen op touw gezet om belangstellenden rond te rijden langs het veranderende platteland. Onder het motto 'er gebeurt veel maar weinig mensen weten dat' werd onder meer een toer gemaakt langs nieuwe natuurgebieden en verplaatste veehouderijen.

Als het aan Goossens ligt, blijft het dit jaar niet bij busreisjes alleen. Mensen moeten de wandelschoenen aantrekken en hun fiets bestijgen om hun eigen regio te verkennen. Maar dan moet er wel wat te doen zijn. Bedrijven moeten hun deuren openen, inwoners die een leuke wandelroute kennen, kunnen tochten op touw zetten. Goossens denkt aan 'opendeuractiviteiten' bij onder meer zorgboerderijen, een bed & breakfast, maar ook aan rondleidingen in nieuw ontwikkelde natuur. "Iedereen die die dag meedoet, kan zijn eigen programma bedenken." Deelnemers moeten wel de handen uit de mouwen willen steken, vindt hij. Ze moeten wat hem betreft niet alleen een verrassend programma in elkaar sleutelen, ze moeten er ook voor zorgen dat de activiteiten onder de aandacht van de inwoners wordt gebracht. "Maak zelf posters en verspreid die", geeft hij alvast als tip.

Ook al komt het door Goossens omarmde initiatief van de provincie Noord-Brabant, hij wil toch ook de kop van Noord-Limburg erbij betrekken. "Je bent hier natuurlijk zo de Maas over. Hoe meer deelnemers, hoe beter."Mensen met ideeën kunnen zich bij Goossens melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar tgoossens@rmb.nl. Potentiële deelnemers moeten in het kort aangeven wat ze willen doen en waar. - Meer informatie is te vinden op de website www.plattelanddag.blogspot.com Gelderlander 17 februari 2008.

zaterdag, februari 16, 2008

 

Week 7

Maandag
Overleg met Jos van Asten van de gemeente Veghel over een zestal lopende projecten en projectideeën in de gemeente Veghel.

Een agrariër met een groepaccomodatie in een natuurgebied heeft nog enkele hectare agrarische grond. Hij wil graag weten wat de mogelijkheden zijn om deze grond om te zetten naar een recreatie/natuur bestemming. Daarnaast wil hij graag een boerenterras inrichten om fietsers en wandelaars te kunnen bedienen.

Dinsdag
Samen met de studenten van de NHTV die aan het molenproject werken bespreken we de mogelijkheden van de uitgifte van communicatie media met een uitgeverij. Het doel is een product te maken wat mensen stimuleert molens te bezoeken.

De uitvinders van Greentec Oil hebben vorige week de SenterNovem prijs ontvangen voor innovatief milieu product. Het voordeel is dat deze puur plantaardige olie niet meer ververst hoeft te worden. Uit een test van Veolia bustransport bleek dat de olie niet alleen niet meer vervangen hoeft te worden maar dat er ook een brandstofbesparing van 20% gerealiseerd werd. Deze resultaten zijn zo extreem gunstig dat er bij grote transportbedrijven ongeloof heerst. Met Twan van lankveld van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij werk ik aan een brede veldtest om de resultaten bij een aantal transportbedrijven te hertesten. Deze middag zijn we te gast bij Nabuurs transport in Cuijk.

Deze avond bezoek ik een bijeenkomst op initiatief van de gemeente Boxmeer en Sint Anthonis. Aanwezigen worden geïnformeerd over een projectidee en worden uitgenodigd te participeren.

Donderdag
Het streekhuis werk in een aantal projecten samen met Pantein wonen. De stand van zaken van de projecten "Rest-O-Super" en "Boerderijfonds" worden doorgenomen en vervolg afspraken worden gemaakt.

Boerenhalte is een nieuw project waar het streekhuis dit jaar mee start. Het begint met een een aantal oriënterende gesprekken om te polsen of er belangstelling is. Deze middag heb ik een afspraak met een medewerkster van Bronlaak in Oploo.

Vrijdag
Bezoek naar het kantoor van de KvK te Boxmeer. Ik laat me adviseren wat de beste juridische vorm is voor de op initiatief van het streekhuis recent opgerichte "Onderneemsterskrans Land van Cuijk".

Voor de Plattelanddag van 19 april a.s. bespreek ik met een redacteur van de Gelderlander hoe we kunnen samenwerken. De eerste stap is ondernemers te enthousiasmeren. Hij verwacht a.s. maandag al een eerste oproep te kunnen plaatsen. Deelnemers kunnen zich bij het streekhuis aanmelden. Klik hier voor informatie over de Plattelanddag.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, februari 15, 2008

 

Maashees krijgt mini-super

Mini-super Maashees opent in mei de deuren

Als alles volgens plan verloopt, opent donderdag 1 mei een kleine levensmiddelenwinkel in Maashees.
Het winkeltje krijgt een plek in het nieuwe appartementencomplex Anthoniushof aan de Monseigneur Geurtsstraat. De winkel is vooral een uitkomst voor de oudere en minder mobiele inwoners van het dorp. De winkelvoorzieningen in Maashees zijn de afgelopen 25 jaar langzaam verdwenen, waardoor inwoners aangewezen zijn op naburige dorpen voor hun boodschappen.De laatste tijd lijkt echter een kentering zichtbaar. Inmiddels wordt er weer brood verkocht in het dorp (de bakker opende eind vorig jaar) en straks zijn ook levensmiddelen weer verkrijgbaar. Een deel van de centrale ontmoetingsruimte van het gebouw wordt ingericht als winkel waar een groot aantal (minder bederfelijke) producten wordt aangeboden.

De winkel wordt een soort dependance van Plus-supermarkt Verbeeten in Vierlingsbeek en Overloon. Artikelen die niet verkrijgbaar zijn in de winkel van Maashees, zijn te bestellen bij Plus. Op een lijst kan de klant aangeven welke producten hij of zij nodig heeft. Die lijst moet voor dinsdagavond worden ingeleverd, waarna de bestelling op vrijdag in Maashees kan worden opgehaald. De Maashezenaar betaalt de normale prijs voor de boodschappen, wel moet 2 euro extra worden neergelegd voor het verzamelen van de boodschappen door de leverancier en het transport naar het dorp. De winkel, die wordt gerund door vrijwillgers, is dinsdag, donderdag en zaterdag tussen 9.30 en 11.30 uur open. Vrijdagmiddag opent de mini-super tussen 15.00 en 17.00 uur. Bekeken wordt of er mogelijkheden zijn artikelen als postzegels en kaarten te verkopen. De Gelderlander 15 februari 2008.

 

Afvalmining Haps

'Hapse belt niet geschikt voor afvalmining'

De Hapse vuilnisbelt is helemaal niet geschikt voor afvalmining, het afgraven en recyclen van het afval.

Dat zeggen verscheidene deskundigen uit de afvalwereld. Die waren vrijdag in Cuijk aanwezig om leden van de Brabantse Provinciale Staten bij te praten over afvalmining. Het provinciebestuur wil ergens in Brabant een proefproject beginnen met afgraven. De Hapse belt is daarvoor in beeld.Volgens de deskundigen, onder wie directeur Hans Boer van afvalverwerker VAR, is de Hapse vuilnisbelt te jong. Er is vanaf 1985 afval gestort en dat in een periode waarin al veel afval gescheiden werd. "Wat er nog ligt, is niet waardevol genoeg om er als grondstof bij de industrie weer geld voor te krijgen."Hij denkt verder dat er veel asbest zal liggen en verwacht heel veel slib, onder meer van papierfabrieken uit de omgeving. "Dat slib is erg lastig te verwijderen", aldus Boer. Ook de vrijkomende grond zou te weinig opbrengen. "Je moet dat dure proces van afvalmining alleen doen als je er bijvoorbeeld kostbare woningbouwgrond aan overhoudt."In de Gelderlander van zaterdag wordt uitgebreid ingegaan op de kritiek op de plannen om in Haps afvalmining toe te passen. De Gelderlander 15 februari 2008.

 

Afvalmining Haps


'Hapse belt niet geschikt voor afvalmining'

De Hapse vuilnisbelt is helemaal niet geschikt voor afvalmining, het afgraven en recyclen van het afval. Dat zeggen verscheidene deskundigen uit de afvalwereld. Die waren vrijdag in Cuijk aanwezig om leden van de Brabantse Provinciale Staten bij te praten over afvalmining. Het provinciebestuur wil ergens in Brabant een proefproject beginnen met afgraven. De Hapse belt is daarvoor in beeld.Volgens de deskundigen, onder wie directeur Hans Boer van afvalverwerker VAR, is de Hapse vuilnisbelt te jong. Er is vanaf 1985 afval gestort en dat in een periode waarin al veel afval gescheiden werd. "Wat er nog ligt, is niet waardevol genoeg om er als grondstof bij de industrie weer geld voor te krijgen."Hij denkt verder dat er veel asbest zal liggen en verwacht heel veel slib, onder meer van papierfabrieken uit de omgeving. "Dat slib is erg lastig te verwijderen", aldus Boer. Ook de vrijkomende grond zou te weinig opbrengen. "Je moet dat dure proces van afvalmining alleen doen als je er bijvoorbeeld kostbare woningbouwgrond aan overhoudt."In de Gelderlander van zaterdag wordt uitgebreid ingegaan op de kritiek op de plannen om in Haps afvalmining toe te passen.

Statenleden bezoeken Hapse belt

Leden van de Brabantse Provinciale Staten hebben vrijdag een bezoek gebracht aan de gesloten stortplaats in Haps. Er zijn plannen om de afvalberg, met behulp van een procedé dat afvalmining heet, af te graven. Misschien wordt 'Haps' een proefproject waar de provincie aan meedoet. De leden van de statencommissie Ruimte en Milieu wilden zelf wel eens zien om wat voor een stortplaats het in Haps gaat.De statenleden, aangevuld met milieugedeputeerde Onno Hoes en enkele Cuijkse raadsleden, kregen boven op de 16 meter hoge vuilnisberg uitleg over de belt. Ze kregen onder meer te horen dat er momenteel electriciteit wordt gewonnen uit het afval. Het gaat om 250 m3 gas per uur. Dat gas wordt omgezet in electriciteit.Na het bezoek aan de belt, volgde een presentatie over afvalmining in het Cuijkse gemeentehuis. Gelderlander 15 februari 2008.
Essent is nog wel even bezig op stort in Haps

donderdag, februari 14, 2008

 

1e Starterscafe Sint Anthonis 30 januari


woensdag, februari 13, 2008

 

Nieuwe natuur Overloon

Akker in Overloon wordt heidegrond

Een lap akkergrond in Overloon, dat tegen natuurgebied de Overloonse duinen aanligt, wordt in de staat van zo'n honderd jaar geleden teruggebracht.

De heide wordt er opnieuw de baas. De grond is eigendom van John Jans-Beken die bij het Brabants Landschap aanklopte voor hulp bij de metamorfose. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant wordt de landbouwgrond natuur. Momenteel is het Brabants Landschap in Overloon bezig met het grondwerk. De natuurlijke glooiing in het terrein wordt teruggebracht, waarna de heidegrond vrij spel krijgt. Om ervoor te zorgen dat de hei na honderd jaar weer groeit, wordt er op de grond heideplagsel aangebracht. Waarmee niet gezegd is dat het terrein van zo'n 1,3 hectare groot deze zomer al volop bloeit. "Dat heeft zijn tijd nodig" zegt Marco Renes van Brabants Landschap. Voordat het zo ver is ben je een jaar of twee verder. Toch gaat het er deze zomer al heel aardig uitzien."De bedoeling is ook dat er jeneverbesstruiken worden geplant. De struik staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten, wat zo veel wil zeggen dat beschermd moet worden om te voorkomen dat de plant verdwijnt. De Overloonse duinen telt nog twee jeneverbesstruwelen, daar komt nu een derde bij. Volgens Renes krijgt de eigenaar van de akkergrond er straks 'een leuke tuin' voor terug. Het Brabants Landschap gaat zorgen voor de onderhoud van de nieuwe natuur. Gelderlander 13 februari 2008.

 

Van vee naar vakantiewoningen in Overloon


Bosrijk De Kuluut in de steigers

Het splinternieuwe Overloonse bungalowparkje Bosrijk De Kuluut van de familie Schraven staat nog in de steigers, maar begint vorm te krijgen.

Was de directe omgeving van de voormalige rundveeboerderij vijf maanden terug nog een woestenij, inmiddels zijn er zeventien luxe vakantiewoningen uit de grond gestampt en wemelt het er dagelijks van de bouwvakkers. De contouren van het knusse parkje aan de rand van Overloon zijn al duidelijk zichtbaar. Vandaag worden de eerste dakpannen gelegd.
"En de eerste zes boekingen zijn al binnen", vertelt parkeigenaar Twan Schraven die in 2002 zijn rundvee de deur uit deed om zijn boerderij om te kunnen toveren tot een luxe vakantieparadijs. "We liggen goed op schema", zegt Schraven. "De bouw verloopt tot nu toe voorspoedig." Bosrijk De Kuluut opent 1 juli de poorten. Dat wil niet zeggen dat Schraven al duimendraaiend die datum zit af te wachten. Met hulp van de afdeling toerisme van de Fontys Hogeschool in Eindhoven is hij al volop bezig om zijn nieuwe bedrijf in de markt te zetten. Er is een marketingplan en een overzichtelijke website vormt daarvan de spil. Via ANWB-bladen en magazines als Fiets Actief richt Bosrijk De Kuluut zich vooral op de actieve 45-plussers. Via de website kan direct worden geboekt.
De huurprijzen lopen sterk uiteen. Een weekje uitrusten in de goedkoopste twee- tot zes-persoons bungalows kost tussen de 440 euro (laagseizoen) en 910 euro (hoogseizoen). De gasten kunnen rekenen op een keuken met vaatwasser en combi-oven, een flatscreen-tv, een home cinema-set, internet en vloerverwaring. Boven is een inloopdouche, ligbad en een infrarood sauna. De Supreme-bungalow (520 tot 990 euro) heeft als extra's relaxfauteuils en een massagedouche. In de Grandeur (1450-2050 euro) kunnen twaalf personen terecht. "De interesse is groot", zegt Schraven. "Maar de meeste mensen kijken de kat uit de boom. Er wordt immers nog volop gebouwd. Zodra alles klaar, kunnen we ook iets laten zien." Gelderlander 11 februari 2008.

 

Boxmeer en Sint Anthonis willen samenwerken

Trots van belang voor toerisme

In de gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis moet een kunst- en cultuurproject op touw worden gezet, waarbij de lokale trots een belangrijk element vormt.

Het idee is afkomstig van Bureau Erasmus in Geldrop. Het bureau wil aan de hand van gesprekken met inwoners en vertegenwoordigers van bijvoorbeeld heemkundekringen en natuurclubs erachter zien te komen wat de inwoners nou bijzonder vinden aan hun eigen dorp. Volgens het bureau is het logisch dat als mensen zelf enthousiast zijn over hun dorp of de geschiedenis ervan, dat het enthousiasme ook overslaat op toeristen. De opgetekende verhalen kunnen door middel van audiozuiltjes worden verspreid. Toeristen kunnen met een druk op de knop het verhaal over een bepaalde plek horen. "Daar zou je dan bijvoorbeeld een picknickplek omheen kunnen creëren", stelt Lily Hollanders van Bureau Erasmus voor. Het plaatsen van kunstzinnige zitbanken kan onderdeel uitmaken van het project.Volgens Hollanders staat het project nog in de kinderschoenen, al heeft het al een naam gekregen: "18+, een beetje een ondeugende naam, die aangeeft dat het om de achttien kernen van de twee gemeenten gaat."Wat het project gaat kosten, en hoe het er exact gaat uitzien, is nog niet duidelijk. Wanneer het moet worden uitgevoerd, staat ook niet vast. De twee gemeenten en de ondernemers in toerisme en recreatie in Boxmeer en Sint Anthonis zullen bij de uitvoering worden betrokken en dan de portemonnee moeten trekken. Gelderlander 12 februari 2008.

 

Rijkevoort maakt zich zorgen

Rijkevoort praat over geurnormen

De dorpsraden van Haps en Rijkevoort maken zich onverminderd zorgen over de regels voor geuroverlast voor landbouwontwikkelingsgebied (log) Haps-Rijkevoort.

Daarom houden de dorpsraden aanstaande donderdag een inloopavond waar iedereen vragen stellen over het ontwikkelingsplan, maar ook over de nieuwe geurregels.Tijdens deze avond zijn ondere anderen de wethouders Hermien van den Brand (Boxmeer) en Dick Blokland (Cuijk) en deskundigen van RMB en ZLTO aanwezig om vragen te beantwoorden.Omliggende gemeenten leggen de grens voor geuroverlast voor de log's, waar intensieve veehouderijen geconcentreerd worden, voor het buitengebied bij de factor 14 als het gaat om zogenaamde 'odour units', voor log Haps-Rijkevoort dreigt een factor 20.Werkgroep Geurnomen Rijkevoort voelt zich (samen met Overloon, waar ook een log komt) het afvalputje van de gemeente Boxmeer, zo schrijft zij in een aankondiging van de avond. Zij wil net als in de gemeente Mill en Sint-Hubert en Sint Anthonis een maximale geurbelasting van factor 14. Voor de kern Rijkevoort zou een maximale 'odour unit' van 3 moeten gelden, en niet van maximaal 6 zoals nu dreigt.- De inloopavond is in Dorpshuis De Poel, Van den Bergplein 10 in Rijkevoort en begint om 20.00 uur. Gelderlander 11 februari 2008.

zaterdag, februari 09, 2008

 

Streekhuis helpt Greentec

Streekhuis Peel & Maas ondersteund, als dat nodig is, ondernemers met maatschappelijk verantwoorde innovaties . Vorig jaar werd er in samenwerking met SenterNovem gezocht naar klanten voor SOIOS uit Maashees een producent van voertuigen aangedreven door zonne-energie (informatie). Op dit moment steunt het streekhuis de uitvinders van Greentec Oil. Een biosmeerolie op plantaardige basis. De kwaliteit van de olie is zodanig dat de olie niet meer ververst hoeft te worden en de besparing op brandstof aanzienlijk is. Het streekhuis heeft Greentec Oil in contact gebracht met een transportbedrijf in de regio. Doel is een aantal vrachtauto's van Greentec Oil te voorzien en de kwaliteiten van de bio-olie in de praktijk te testen. Vorige week ontving Greentec van Senternovem de MKB Energie Idee Award 2008. Klik hier voor een filmpje.

 

Week 6

Woensdag
Redactievergadering Starterscafe.

Donderdag
Stuurgroep NED (Nieuwe Economische Dragers).

Afspraak met Frans Geerts van Evitec. Evitec is bouwer van biogasinstallaties en heeft belangstelling voor het Groene Raffinaderij project.

Vrijdag
Bespreking jaarverslag met de gemeente landerd.

Overleg met de Rabobank over Boerderijfonds.

Weekoverzichtstreekmanager

 

CERES subsidie

Subsidie voor jonge mkb-bedrijven in Noordoost Brabant

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de regio Noordoost Brabant die investeringsplannen hebben in het eerste halfjaar 2008, kunnen mogelijk in aanmerking komen voor 30% subsidie. Onlangs heeft de CERES Stuurgroep een extra budget beschikbaar gesteld voor de CERES Investeringsregeling (CERIN). Met deze regeling kunnen mkb-bedrijven (1-100 medewerkers) subsidie aanvragen op de aanschaf van nieuwe productiemachines en installaties.

De bedrijven moeten actief zijn in de sector industrie of daaraan verwant. De regeling is speciaal bedoeld voor jonge bedrijven die nog niet langer dan 8 jaar bestaan en die in het CERES-gebied in Noordoost Brabant gevestigd zijn. Dit gebied omvat de gemeenten Schijndel, Bernheze, Veghel, Uden, Boekel, Landerd, Mill, Sint Anthonis en Boxmeer. CERES Het CERES-programma is het Europees Economisch Stimuleringsprogramma voor de regio Noordoost Brabant. De regeling is mede tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de Europese Unie, de provincie Noord-Brabant en de CERES-gemeenten.

Deze regeling loopt eind dit jaar af. Onlangs heeft de CERES Stuurgroep nog eenmaal een extra budget van ⬠500.000,- beschikbaar gesteld voor de CERES Investeringsregeling (CERIN). CERIN-Subsidie De te ontvangen subsidie bedraagt minimaal ⬠4.500,- en maximaal ⬠45.000,-. De regeling wordt uitgevoerd door Syntens Eindhoven, Innovatienetwerk voor mkb-ondernemers. Voor meer informatie kunt u bellen met Syntens, tel. 088 â 444 0 553 of kijken op de website www.syntens.nl/cerin.

zaterdag, februari 02, 2008

 

Week 5

Maandag
Bespreking jaarverslag met de gemeente Grave.

Dinsdag
Uitwerken project Onderneemsterskrans Land van Cuijk.

Woensdag
Overleg Molenproject studenten NHTV.

'S avonds wordt het eerste Starters Café gehouden in café Bos te Sint Anthonis. De bijeenkomst is een eerste in een serie van zeven. Alle vijf land van Cuijkse gemeenten en twee Noordlimburgse gemeenten worden bezocht. Steeds komt er een nieuw thema aan de orde. Dit keer was het thema "Recreatie en Toerisme" waar 30 belangstellenden op af gekomen waren. Voor de pauze werden door mij de drie gast sprekers, Mart Albers (Doeboerderij An 't Hoag, Rijkevoort), Harry Winkelmolen (De Bergen, Wanroij) en Hans Bos (wethouder gemeente Grave), geinterviewd. Vervolgens gingen de aanwezigen in groepjes met elkaar in discussie. Daarna kreeg ieder groepje de gelegenheid om zaken aan de orde te stellen die ze relevant achten om met de gastsprekers te bediscussiëren.

Donderdag
Presentatie over mijn werkzaamheden voor de Probis afdeling van Mill en omstreken.

Vrijdag
Bespreking jaarverslag met gemeente Mill & St. Hubert

Weekoverzichtstreekmanager

 

Vlagheide


Plan Maris Projects


Maris Projects wil op Vlagheide met partners twee technieken ontwikkelen om ze op de wereldmarkt te brengen.

In het ene gaat het om de kweek van algen in een groot bassin. Die zetten zonlicht en gassen als CO2 (uitgestoten door de motoren van Essent op de stortplaats) om in zuurstof. Dat kan aan de chemische industrie worden verkocht. De algen leveren eiwitten en olie.In het tweede project wordt gras, bijvoorbeeld uit bermen, vergist en omgezet in methanol.


Tegenwind bio-energie op Vlagheide

Een 'kraamkamer' voor duurzame energie, bovenop de voormalige stortplaats Vlagheide.

Het broeikasgas CO2 wordt er gebruikt als groeistof voor algen. Ook wordt er uit bermgras biogas gewonnen.Dat vooruitstrevende plan heeft de Schijndelse onderneming Maris Projects. De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) ondersteunt het. Maar het miljoenenproject lijkt weinig kans te maken. De dorpsraad van Eerde en een groot aantal mensen met andere plannen in het Vlagheide-gebied zien het niet zitten. Ook al wil initiatiefnemer Ruben van Maris de locatie maar tot 2012 gebruiken.

Dit 'nee' legt flink gewicht in de schaal bij de stuurgroep (wethouders van Schijndel, Veghel en St.- Oedenrode en een vertegenwoordiger van de provincie) die de gemeente Schijndel moet adviseren."Wij zijn buitengewoon kritisch", zegt de Schijndelse wethouder Bart Claassen, woordvoerder van de stuurgroep. "Wij vinden draagvlak heel belangrijk bij een project als dit. Het risico is groot dat de planologische procedure bijna net zo lang duurt als de periode dat Van Maris daar aan de slag wil." Ruben van Maris lichtte begin deze week zijn plannen toe op een bijeenkomst in Eerde. Zijn bedrijf is al actief in landen als Maleisië, Indonesië en India met installaties die het mogelijk maken afval om te zetten in energie. Op Vlagheide wil hij zich richten op twee technologieën, die volgens hem op wereldschaal zeer kansrijk zijn. Het plan is om ze in het buitenland te verkopen, nadat ze zich in de praktijk hebben bewezen. Vlagheide biedt volgens hem de ruimte om buiten de laboratoriumfase te treden, én het is dicht bij huis. "Dat is nodig, want het gaat om processen met bacteriën en schimmels die je zeven dagen in de week moet kunnen bijregelen", zegt hij. "Hij heeft ons niet van dat belang overtuigd", zegt voorzitter Erik Krol van de Eerdese dorpsraad.

"Wij hebben niets tegen de techniek. Als het Van Maris lukt, heeft hij goud in handen. Alleen past zo'n industriële activiteit niet binnen het masterplan voor Vlagheide. Recreatie en groen is daarvoor het uitgangspunt." De dorpsraad en andere belanghebbenden vrezen ook 'een aanzuigende werking voor vrachtverkeer' en meer geuroverlast dan Eerde nu al heeft.De stuurgroep Vlagheide besprak het project gisteren. Ze nam nog geen besluit. Na toetsing aan het masterplan gebeurt dat op 3 maart, zegt Claassen. Hij spreekt nog niet uit dat het project kansloos is. "Die conclusie trek ik niet, die is aan Van Maris. Wij zijn enthousiast over het plan, niet over de locatie."Van Maris hoopt de critici alsnog te kunnen overtuigen. De BOM gaat hem daarin ondersteunen, zegt Paul Gosselink, programmamanager duurzame energie. Brabantsdagblad 1 februari 2008.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?