woensdag, februari 13, 2008

 

Nieuwe natuur Overloon

Akker in Overloon wordt heidegrond

Een lap akkergrond in Overloon, dat tegen natuurgebied de Overloonse duinen aanligt, wordt in de staat van zo'n honderd jaar geleden teruggebracht.

De heide wordt er opnieuw de baas. De grond is eigendom van John Jans-Beken die bij het Brabants Landschap aanklopte voor hulp bij de metamorfose. Met subsidie van de provincie Noord-Brabant wordt de landbouwgrond natuur. Momenteel is het Brabants Landschap in Overloon bezig met het grondwerk. De natuurlijke glooiing in het terrein wordt teruggebracht, waarna de heidegrond vrij spel krijgt. Om ervoor te zorgen dat de hei na honderd jaar weer groeit, wordt er op de grond heideplagsel aangebracht. Waarmee niet gezegd is dat het terrein van zo'n 1,3 hectare groot deze zomer al volop bloeit. "Dat heeft zijn tijd nodig" zegt Marco Renes van Brabants Landschap. Voordat het zo ver is ben je een jaar of twee verder. Toch gaat het er deze zomer al heel aardig uitzien."De bedoeling is ook dat er jeneverbesstruiken worden geplant. De struik staat op de Nederlandse Rode Lijst van planten, wat zo veel wil zeggen dat beschermd moet worden om te voorkomen dat de plant verdwijnt. De Overloonse duinen telt nog twee jeneverbesstruwelen, daar komt nu een derde bij. Volgens Renes krijgt de eigenaar van de akkergrond er straks 'een leuke tuin' voor terug. Het Brabants Landschap gaat zorgen voor de onderhoud van de nieuwe natuur. Gelderlander 13 februari 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?