vrijdag, november 24, 2006

 

Tour de la Campagne Video

www.gebiedsgerichtbeleid.nl

maandag, november 20, 2006

 

Bouwen in dorpen


Meer kans op huizen in dorpen

De dorpen in Brabant krijgen meer mogelijkheden voor woningbouw zodat er ook voor de jongere generatie voldoende gebouwd kan worden. Daarbij krijgen ook initiatieven als ’Bouwen in eigen beheer’ de nodige steun.Dit bleek gistermiddag tijdens een werkbezoek van de commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen aan Sint-Michielsgestel. Tijdens een discussie over wonen in dorpen gaf Maij-Weggen aan dat het provinciebestuur te ver is gegaan in haar beleid rond woningbouw in de dorpen. „Door weinig te bouwen jaag je de jonge mensen naar de stad. In sommige dorpen is de generatie van 25 tot 40 jaar al een minderheid geworden en dat heeft weer invloed op het verenigingsleven in zo’n dorp“, schetst Maij-Weggen.Ze geeft aan dat de geringe woningbouw in de dorpen dé klacht is geweest tijdens een eerdere ronde werkbezoeken aan Brabantse gemeenten. „Het kan natuurlijk niet zo zijn dat de Brabantse dorpen leeglopen. Dus moet je een balans zoeken. Vandaar dat het huidige provinciebestuur heeft besloten dat er in de dorpen juist meer ruimte moet zijn voor woningbouw zodat je de bevolkingsopbouw van die dorpen ook gezond houdt. “
Eigen beheerMaij-Weggen verwacht dat dit jaar het voornemen van 10.000 nieuwe woningen in Brabant gehaald wordt. „Maar dit is dan inclusief vervangende woningbouw voor huizen die zijn afgebroken“, verduidelijkt ze. Het initiatief Bouwen in eigen beheer is wat haar betreft een van de mogelijkheden om het bouwen goedkoper te houden. „Er zijn al heel wat gemeenten die met initiatieven in die richting komen. En wat is eigenlijk leuker dan je eigen huis te bouwen, mits je daar de kans en mogelijkheden voor hebt. Eigenlijk zou een koophuis voor jongeren niet duurder moeten zijn dan 150.000 euro. Dat kan misschien door in eigen beheer te bouwen.“ Brabantsdagblad 17 november 2006.

zondag, november 19, 2006

 

Oproep om deelname

Manifest 'Veelzijdig Platteland!'

Het Nederlandse platteland staat flink onder druk. Het aantal boeren daalt drastisch, weilanden worden her en der opgeslokt door woningbouw, het landschap verrommelt en verschraalt. Tegelijkertijd is het platteland bij veel stedelingen populairder als nooit tevoren. Burgers zoeken rust en ruimte buiten de stad, willen weer weten waar hun voedsel vandaan komt of streven naar beleving en innerlijke verdieping. Om aan te haken bij deze maatschappelijke behoeften, is het nodig dat plattelandsondernemers de handen ineen slaan.
Het manifest Veelzijdig Platteland! (PDF) bundelt vele nieuwe economische initiatieven op het platteland. Honderden plattelandsondernemers op het gebied van zorg, recreatie, natuur, streekproducten, educatie, verenigd in tientallen regionale en landelijke organisaties - zoals LTO Nederland - hebben samen met meerdere landelijke koepels en marktpartijen hun handtekening gezet onder het manifest. Daarmee doen zij tevens een oproep aan de politiek om deze veelbelovende ondernemers-initiatieven te ondersteunen door de instelling van een Taskforce Multifunctionele Landbouw en de aanbevelingen hieruit tot speerpunt te maken voor het nieuwe Kabinetsbeleid.Coöperatie Stadteland, LTO Nederland en anderen, vrijdag 17 november 2006

 

POP 2 2007-2013

Meer geld naar toerisme, minder naar natuurbeheer
Nederland wil de ko­mende zes jaar meer geld uitge­ven aan toerisme op het platte­land. Voor het beheer van natuur en landschap en voor waterbe­heer is juist minder subsidie be­schikbaar.
Dat blijkt uit concept-stukken voor het Plattelandsontwikke­lingsprogramma POP 2, een Eu­ropees subsidieproramma voor 2007-2013.

De EU betaalt in de re­gel de helft, de lidstaten passen de andere helft bij. Voor 2007-2013 is 486,5 miljoen euro aan Europees geld voor Nederland beschikbaar. Dat is ruim 50 miljoen euro meer dan voor 2000-2006 (POP 1).

Het geld wordt verdeeld over vier doelen (assen), waarbij as 1-maatregelen gericht zijn op het verbeteren van de concurrentie­kracht van de landbouw; as 2 op natuur en landschap (ook agra­risch natuurbeheer), as 3 op leef­baarheid en as 4 staat voor het Leader-programma, dat steun geeft aan lokale activiteiten. Agrarischdagblad 17 november 2006.

Bijlagen bij het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2007 - 2013
Programmadocument Plattelandsontwikkelings-Programma (POP) 2 - 2007 - 2013 voor Nederland

vrijdag, november 17, 2006

 

Veerman in Mill

Minister in huifkar door Mills platteland

Landbouwminister Cees Veerman is gisteren in gemeente Mill en Sint - Hubert komen kijken hoe het staat met de reconstructie van het platteland. „We moeten niet zeuren, dat is niet de goede houding. Er is geld zat.“
Minister Cees Veerman (Landbouw) zingt het lied ’t Brabantse land mee met kinderen van basisschool De Schare uit Sint-Hubert. Gisterochtend was hij in Mill en Sint-Hubert om te kijken naar projecten in het kader van de herindeling van het platteland.

„Dat is wel een ministersauto“, wordt er gegiecheld in het publiek als een dikke Audi het terrein van André en Wilma Relou in Mill oprijdt. Minister, nog maar een paar dagen, Cees Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, stapt uit. Volgens een strakgepland tijdschema bezoekt hij tot de lunch verschillende plattelandsprojecten in de gemeente. Bij de rondleiding over het terrein van Relou komt aan het begin van Veermans bezoek meteen al een probleem van de reconstructie aan de orde. Eerst was het een boerenbedrijf, nu hebben ze er FF Pauze: horeca. De familie loopt tegen problemen aan voor het verkrijgen van een vergunning.De projecten vertegenwoordigen de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland. In de enorme kas van de familie Delpeut in Langenboom wordt gesproken over glastuinbouw in Limburg. Bij natuur- en recreatiegebied De Kuilen komt Zeeland aan de orde. Volgens de reconstructieplannen van Den Haag moet het platteland van Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht opnieuw worden ingericht. Een van de plannen is de concentratie van grote intensieve veehouderijen op enkele daarvoor aangewezen gebieden, zoals de Graspeel in Mill. Ook natuur, recreatie en leefbaarheid hebben een rol toebedeeld gekregen in de reconstructie. Bij de opening van een dassentunnel onder de Wanroijseweg in Sint-Hubert wordt Veerman verrast met een immens kinderkoor van basisschool De Schare uit Sint-Hubert. De minister dirigeert ze door de tonen van ’t Brabantse land en zingt uit volle borst mee.

De weg terug naar het bedrijf van Relou wordt afgelegd in een treintje op zonne-energie. In de voorste wagon wordt Veerman ondervraagd door Geert Verstegen van de Brabantse Milieufederatie. Dan is het werkbezoek afgelopen en stapt Veerman weer in zijn auto. Een ministersauto. Nog wel.In gemeenschapshuis De Jachthoorn (Wethouder Lemmenstraat 13) in Sint-Hubert is tot en met donderdag 23 november de tentoonstelling Vitaal Platteland te zien. Gelderlander 16 november 2006.

maandag, november 13, 2006

 

Tour De La Campagne Zuid

Woensdag, 15 november gaat minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Mill en St. Hubert (Noord-Brabant) op ‘Tour de la Campagne’ onder het motto 'Samen Wer-ken aan het landelijk gebied'.

Doel van het ministriële bezoek is om aandacht te besteden aan de activiteiten van de ondernemers in Zeeland, Limburg en Noord Brabant die wonen en werken in het landelijk gebied. De minister gaat met de betrokken gedeputeerden op pad om initiatiefnemers te ontmoeten en met eigen ogen te aanschouwen waar hun werkzaamheden toe leiden.Voor het Zeeuwse onderdeel van de Tour gaat de minister met twee Zeeuwse ondernemers in gesprek over de zoet- en zoutwater landbouw in Zeeland. Er zal uitvoerig gesproken worden over de zoute aquacultuur die zo kenmerkend is voor Zeeland en het slim inwinnen van zoet water voor de fruitteelt en akkerbouw.De ondernemers vertellen de minister waar ze allemaal mee te maken krijgen tijdens hun ondernemen in Zeeland en wat de knelpunten en successen in en om de projecten zijn.Dit alles gebeurt op uitnodiging van gedeputeerde Van Zandbrink (Zeeland), gedeputeerde Driessen (Limburg) en gedeputeerde Rüpp (Noord-Brabant) . De Noord-Brabantse locatie Mill en St. Hubert heeft de minister aangewezen omdat hij wegens zijn drukke werkschema geen apart bezoek kan brengen aan de provincies Zeeland en Limburg. Noord-Brabant ligt daarbij voor hem het meest centraal.Het is de laatste etappe van zijn rondje Nederland, die is georganiseerd met het oog op de afsluitende onderhandelingen in het kader van het Investeringsbudget Landelijk Gebied. Dit is een een nieuwe subsidieregeling voor het landelijk gebied die per 2007 van start gaat en waar de provincies verantwoordelijk voor zijn. Op 18 december 2006 worden hiervoor de contracten getekend met de provincies.Wilt u de Tour de la Campagne ook eens gaan bekijken dan kan dat! Op http://www.gebiedsgerichtbeleid.nl/ staan de compilaties van eerdere bezoeken van de minister aan de andere landsdelen. Blik op nieuws 13 november 2006.

zaterdag, november 11, 2006

 

Dutch Food Experience


Dutch Food Experience center maakt onderdeel uit van een groter plan "Poort Van Veghel". Een plan met veel ambitie wat o.a. blijkt uit een artikel in het Eindhovensdagblad wat hierna volgt.

Voor meer info klik op:
http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/01/veghel-food-experience.html

Bedrijfsleven Veghel bovenaan lijst Brabant

Veghel is de aanvoerder geworden van het Brabants economisch elan. Dit blijkt uit het jaarlijks Toplocatiesonderzoek van het opinieweekblad Elsevier. De Oost-Brabantse gemeente schoot in het onderzoek als een komeet omhoog van de 24ste plaats in 2004 naar de vierde in 2005. Aan kop gaat wederom Haarlemmermeer (regio Schiphol).

Den Bosch daarentegen zakte van de vijfde naar de elfde plaats. Het Bureau Louter uit Delft, gespecialiseerd in ruimtelijk economisch onderzoek, beoordeelt de gemeenten op een aantal economische prestaties zoals werkgelegenheid, groei van het aantal arbeidsplaatsen, groei van de economie, productiviteit, starters, opleidingsniveau, enzovoort.„Natuurlijk ben ik heel trots“, reageert P. van Dieperbeek, wethouder economische zaken van Veghel. „Maar ik ben vooral trots op ons bedrijfsleven. Het succes is te danken aan de hele goede samenwerking in deze regio.“Het prestatieoverzicht blijft altijd een relatief verhaal, gebaseerd op een aantal onderzochte meetpunten. Die prestaties zijn afgezet tegen het aantal inwoners tussen 15 en 65 jaar waardoor gemeenten van verschillende grootte met elkaar vergelijkbaar zijn. Een stad als Eindhoven staat weliswaar op de 14e plaats (drie geklommen), in absolute bedragen zal deze stad ongetwijfeld de grootste economische bijdrage leveren.

Brabants ’geweld’

Opvallend is wel het Brabants ’geweld’ binnen de Top-50. Van de eerste 15 plaatsen worden er zes ingenomen door Brabantse steden. In 2004 waren dat er maar drie. Vooral West-Brabant komt met Moerdijk (5), Breda (7) en Oosterhout (10) sterk op.Belangrijke katalysator van het economisch elan in Oost-Brabant is de A50. Rijdend over deze nieuwe snelweg is de dynamiek zichtbaar. Vooral bij Veghel wordt een hoogwaardige locatie - de Poort van Veghel - ontwikkeld die ruimte biedt aan 12.000 m² kantoren en 29.000 m² voor detailhandel.

Stadsgewesten

De prestaties van Den Bosch leveren deze keer een gemengd beeld op. Op de ranglijst van sterkste binnensteden bekleedt Den Bosch de tweede plaats, na Maastricht. Hier is geen vergelijking met 2004. In de top-40 van beste kantoorlocaties staat het centrum van Den Bosch (inclusief Paleiskwartier) op de vierde plaats (na Den Haag, Rotterdam en Arnhem). Ook als de kantoorpotentie van de hele gemeente wordt bekeken is Den Bosch met een zesde plaats de sterkste Brabantse gemeente. Op één van de belangrijkste ranglijsten van het jaarlijkse onderzoek is Den Bosch echter gezakt. Dat betreft de lijst die de meetlat legt langs de kernsteden van 32 stedelijke agglomeraties, de zogeheten stadsgewesten. Den Bosch stond drie jaar op rij op de eerste plaats en is nu naar de vierde gezakt, na Zwolle (1), Breda (2) en Venlo (3), maar nog voor Eindhoven (5). Als verklaring wordt gegeven dat steden als Den Bosch eind jaren negentig bovengemiddeld profiteerden van de zakelijke dienstverlening en automatiseringsbranche. Daar is afgelopen jaren enigszins de klad ingekomen.„Het is natuurlijk niet leuk zo’n eerste plaats te verliezen“, reageert burgemeester T. Rombouts van Den Bosch. „Van de andere kant, je kunt het ook vergelijken met voetbal. Als je drie jaar op rij de competitie wint, kun je eens wat lager eindigen. Van belang is wel dat je op allerlei gebieden in de voorhoede zit en dat is met Den Bosch het geval.“ Volgens Rombouts zorgt vooral het Paleiskwartier met zijn gemengde invulling voor de sterke positie van Den Bosch. „De mensen denken misschien dat dat gebied af is, maar we zitten er pas op de helft. Er staat daar nog enorm veel te gebeuren.“ Rombouts noemt de hogeschool Avans. „De Kunstacademie groeit hard en blijft in dat gebied. De hogeschool heeft ook besloten dat de afdeling bouwkunde in Den Bosch blijft. Voor de levendigheid ’s avonds willen we er ook nog een flinke publiekstrekker bij. Een megabioscoop komt steeds dichterbij.“

Werkloosheid

Tilburg speelt in de ranglijsten van Elsevier geen leidende rol binnen Brabant. Op het onderdeel werkloosheid scoort de stad met een percentage van 7,4 echter het beste. Bij de andere Brabantse steden ligt de werkloosheid hoger. Uit de uitsplitsing naar werkloosheid onder laag-, midden- en hoogopgeleiden blijkt dat in Tilburg vooral de laagopgeleiden veel beter aan de bak komen. Wethouder H. Janssen van economische zaken is daar wel tevreden over. „We hebben de afgelopen jaren duidelijk op twee sporen ingezet, zowel in kennisintensieve werkgelegenheid als in werkgelegenheid waarbij de handjes moeten wapperen. Vooral dat laatste lukt erg goed. We moeten de logistieke dienstverlening dus geen negatief imago aanpraten. Die biedt aan de onderkant van de arbeidsmarkt veel werkgelegenheid.“De complete onderzoeksresultaten zijn te vinden in Elsevier van deze week of op de website van Bureau Louter.http://www.bureaulouter.nl

1. Haarlemmermeer (2004: 1)2. Zwolle (8)3. Goes (2)4. Veghel (24)5. Moerdijk (19)6. Barendrecht (4)7. Breda (6)8. Assen (15)9. Venlo (11)10. Oosterhout (10)11. Den Bosch (5)12. Nieuwegein (12)13. Oud-Beijerland (47)14. Eindhoven (17)15. Gorinchem (3)31. Etten-Leur (35)32. Oss (20)35. Tilburg (27)47. Bladel (45)Bron: Elsevier/Bureau Louter Eindhovensdagblad 11 november 2006

donderdag, november 09, 2006

 

Veerman op bezoek in Mill

http://www.perssupport.nl/Home/Persberichten/Actueel?itemId=86582

dinsdag, november 07, 2006

 

Buurtlink

Nieuwe website Buurtlink brengt buurt dichterbij

Stichting Buurtlink heeft de website buurtlink.nl gelanceerd. Op deze website kan iedereen via het intypen van zijn postcode informatie over zijn eigen buurt vinden en plaatsen. De website moet de sociale cohesie in de samenleving bevorderen.

Buurtbewoners kunnen op de website www.buurtlink.nl informatie met elkaar delen, buurtinitiatieven plaatsen en nieuwsberichten over de buurt lezen. Ook kunnen bezoekers op nieuwsberichten over de buurt reageren en zich over de buurt uitspreken. Het ANP publiceert de komende maanden nieuwsberichten op de website. Bezoekers die zich hebben aangemeld, ontvangen automatisch de berichten die over hun buurt gaan.

De website onderhoudt partnerschappen met enkele grote maatschappelijke organisaties om ze de kans te geven buurtbewoners te informeren over hun lokale activiteiten. Buurtlink.nl wordt ondersteund door de Nationale Postcode Loterij, die zich sinds 2006 inzet voor het bevorderen van de sociale cohesie. Ajacied Hedwiges Maduro en burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere zijn lid van het Comité van Aanbeveling van Buurtlink.nl.
Bron:ANP (23 oktober 2006)

maandag, november 06, 2006

 

Boekels Model

Gemeente Boekel kapt in overbodige regels

De gemeente Boekel loopt voorop in het terugdringen van regelgeving. De welstandscommissie is al afgeschaft en de bouwvergunning en kapvergunning zijn drastisch vereenvoudigd. De vrees dat het nu een rommeltje wordt in de gemeente noemt CDA-burgemeester Driek van de Vondervoort in een interview met de Staatscourant ongegrond. Hij roemt de Belgische aanpak: 'Elke Belg mag een huis bouwen naar eigen smaak. Daar ligt de verantwoordelijkheid waar die thuishoort. Dat doen we in Boekel ook.' (Staatscourant, 3 november 2006)

zaterdag, november 04, 2006

 

Vers Van Het Land

Koen Verstegen, Hans Weima, Hannes van Eekelen

Begin dit jaar startte Hans Weima in Vortum Mullem met een zelfpluktuin. In de tuin groeien gemiddeld 40 verschillende soorten groenten, kruiden en bloemen. Abonnementhouders kunnen in de tuin dagelijks zelf oogsten. Om meer mensen van de "Groenten van Hans" te kunnen laten profiteren is Weima een samenwerkingsverband aangegaan met Piet Verbeeten van de Plus supermarkt in Vierlingsbeek. Weima gebruikt geen bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest. Ook liggen de groenten binnen enkele uren na het oogsten in de winkel. De groenten zijn daarom niet alleen gezonder maar ook lekkerder. Het assortiment wisselt met de seizoenen en zal dus steeds weer opnieuw een verrassing zijn. De "Groenten Van Hans" zijn vanaf maandag 13 november bij Plus Verbeeten in Vierlingsbeek te koop. Op zaterdag 18 november is Hans Weima van 10:00 tot 13:00 uur in de supermarkt aanwezig om tekst en uitleg over de groenten te geven.

 

900 project ideeen

Peeldialoog

Een groep van zo’n veertig mensen uit alle maatschappelijke sectoren staat in de startblokken om provinciegrens-overschrijdende projecten te ontwikkelen die de Peel sociaal-economisch moeten versterken. Ze doen dat onder de vlag van stichting De Peelcompagnie. Hun activiteit is De Peeldialoog gedoopt.

De Peelcompagnie is van oorsprong (eind 2004) een onderonsje van enkele mensen uit het Venrayse bedrijfsleven. Die zagen ontwikkelingen als Brainport (Eindhoven) en Greenport (Venlo) en stelden zich de vraag: hoe kan de Peelregio, die daar precies tussenin ligt, haar eigen kansen benutten?
Er kwamen contacten met de Heidemij en de provinciebesturen van Brabant en Limburg. Een jaar geleden besloten de Peelgemeenten het idee van De Peelcompagnie te steunen: Aan Brabantse zijde zijn dat Deurne, Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek en in Limburg Venray, Meijel, Horst aan de Maas, Sevenum, Maasbree, Helden en Nederweert. Burgemeester Hans Smulders van Meijel leidt de club. Burgemeester Gerard Daandels van Deurne zit in het bestuur in zijn hoedanigheidals bestuurder van het regionaal samenwerkingsorgaan SRE. Deurnes wethouder Henk Kerkers is als adviseur in het stichtingsbestuur opgenomen. En er is een werkorganisatie van elf mensen uit het bedrijfsleven en de lagere overheden.

Vorige week is de Peeldialoog officieel van start gegaan op een bijeenkomst in Meijel, waar ruim zestig mensen uit alle maatschappelijke geledingen met wel negenhonderd ideeën kwamen aanzetten voor de leefbaarheid en de versterking van de sociaal-economische levensvatbaarheid van het gebied. Rijp en groen door elkaar; van ’een levend museum waar de pioniersgeest van de regio te beleven valt’ tot seniorenopvang in boerderijen en allerlei toeristische en recreatieve plannen.
De werkorganisatie van De Peelcompagnie zet nu alles op een rijtje en hoopt volgende week een programma op poten te hebben waarmee een ’ontwerpatelier’ van zo’n veertig creatieve en onafhankelijke geesten uit de regio aan de slag kunnen om er uiteindelijk haalbare projecten uit de destilleren.

En één ding staat daarbij voorop: niemand wordt geacht zich iets van de provinciegrens aan te trekken. De provincies kunnen we niet opheffen, maar we kunnen wel zo veel mogelijk samenwerken, luidt het devies van De Peelcompagnie. Eindhovensdagblad 4 november 2006.

vrijdag, november 03, 2006

 

www.landvancuijk.nl in de lucht

T&R Collectief Land van Cuijk
Om de toerisme- en recreatiesector in regio Land van Cuijk te promoten, is sinds woensdag de internetsite http://www.landvancuijk.nl/ online. De site is een initiatief van Toerisme en recreatie Collectief Land van Cuijk. Het is het eerste idee van deze groep particulieren en bedrijven in de regio. Op de website moeten onder meer routebeschrijvingen en overnachtingsmogelijkheden komen te staan. Particulieren en verengingen worden uitgenodigd om ook een bijdrage te leveren.
Bron: Gelderlander 3 november 2006.


Een website vol met talrijke wetenswaardigheden en recreatieve informatie

[…] Daarom is een samenwerking met Horeca Nederland, een aantal prominente recreatiebedrijven en Twan Goossens streekmanager bij het “Uitvoeringsteam Reconstructiegebied Peel en Maas” het initiatief genomen om het gebied te gaan promoten.Waar de overheid zorgt voor een goede infrastructuur voor de vele manieren van ontspannen, zoals o.a. wandel-, fiets en ruiterpaden, recreatieplassen en natuurgebieden zijn het particulieren en bedrijven die voor een gastvrij onthaal en praktische invulling zorgen. Vanuit de Horeca en Recreatiesector is hiervoor het “Toerisme & Recreatie Collectief Land van Cuijk” ontstaan. Uit dit collectief is een Raad van Advies samengesteld die voor de aansturing zorgt. Bedrijven die in de Raad van Advies zijn vertegenwoordigd zijn o.a.: Zoo Parc, Van de Valk Motel, Urena Camping & Manege, Veerhuis Oeffelt, Liberty Park en Fitland. Voor de uitvoering en coördinatie is Han van Hees (reclame en bedrijfscommunicatie) verantwoordelijk. Het eerste initiatief is het ontwikkelen van een website waar alles wat het Land van Cuijk zo aantrekkelijk maakt om te bezoeken wordt omschreven. De informatie varieert van historie, recreatiegebieden, musea, routebeschrijvingen, attracties, pretparken, dierentuinen, evenementen, overnachtingsmogelijkheden, cafés en restaurants, etc.. Stap voor stap worden belangstellenden geïnformeerd over de vele mogelijkheden voor een kort of lang bezoek aan het Land van Cuijk. Daarvoor hebben ook al verschillende historische en culturele instellingen kenbaar gemaakt hieraan mee te willen werken. De website www.landvancuijk.nl is vervaardigd en wordt onderhouden door Cybox internet & communicatie Boxmeer. Ondanks dat de website al veel informatie biedt, zal hij nooit af zijn. Steeds is er wel iets te melden vanuit het gebied. Daarom worden particulieren, verenigingen en bedrijven uitgenodigd hun bijdrage te leveren. Vanaf woensdag 1 november 2006 is de website online. Bron: website www.landvancuijk.nl

This page is powered by Blogger. Isn't yours?