woensdag, september 27, 2006

 

Super wil groenten uit de buurt

De Vierlingsbeekse Plus - supermarkt wil groenten betrekken van de biologische moestuin in Vortum - Mullem. De verkoop start mogelijk dit jaar al.

De plannen zijn nog pril, maar ondernemer Piet Verbeeten van Plus-Supermarkt in Vierlingsbeek is enthousiast over het idee om een microvoedselketen te creëren: haal van dichtbij wat van dichtbij te halen valt. Iedere dag wordt, als het initiatief werkelijkheid word, in de supermarkt een kar neergezet vol biologisch geteelde groenten en kruiden, vers van het land. En vers is echt vers. Tussen oogst en verkoop zit een paar uur. Wat ’s morgens geoogst is, staat een paar uur later in de winkel. De groenten zijn afkomstig van tuinder Hans Weima, die een biologische moestuin runt in Vortum-Mullen. „Het is een perfect idee“, vindt Verbeeten, die zijn medewerkers net zo enthousiast probeert te krijgen als hij zelf is. Gisteren moesten twee personeelsleden naar Vortum om ‘even met de voeten in de klei te staan’. Om te ervaren dat niet alleen wat van duizenden kilometers ver komt goed is.Tuinder Hans Weima is al even positief over het plan. „We voeren er nog gesprekken over, het is allemaal nog niet concreet. De eerste kar moet nog neergezet worden. Maar als het aan mij ligt, gebeurt dat dit jaar nog.“Het idee van de samenwerking tussen super en tuinder is afkomstig van Twan Goossens, streekmanager van het reconstructieplan Peel en Maas. Op zijn weblog op internet legt hij uit wat de voordelen zijn van de lokale samenwerking. Die zijn er in elk geval voor het milieu. \Wordt een product nu van ver gehaald – soms wordt een afstand van wel duizenden kilometers afgelegd – straks komt de groente van om de hoek. „Transport van 1 kilo voedsel, dat van duizenden kilometers ver wordt aangevoerd, veroorzaakt 3 kilo kooldioxine“, rekent Goossens voor. „Kooldioxine is een broeikasgas dat van invloed is op het klimaat“. Mensen moeten volgens hem weer leren om ‘met de seizoenen mee te eten’. Hij stelt dat mensen vaak niet eens meer weten in welk jaargetijde, welke groenten in Nederland kunnen groeien. De supermarkt zal niet zo ver gaan buitenlandse producten te weren. Consumenten krijgen vooralsnog de keus voorgelegd. Goossens ziet de toekomst van zijn plan zonnig in. Nog voordat de super in Vierlingsbeek is gestart, denkt hij al aan uitbreiding naar andere winkels van Verbeeten. En dan naar alle andere Plus-vestigingen.Biologische landbouw wordt door de Nederlandse overheid en de Europese Unie gesteund. Het beleid is erop gericht de vraag van consumenten naar de producten te verhogen. Dat kan alleen als winkeliers, zoals in het Vierlingsbeekse plan, biologische groenten in hun assortiment opnemen.SamenwerkingOogsttuin ‘In het Volle Leven’ in Vortum-Mullem is te vinden aan de Brembroeken en telt 12.000 vierkante meterVerbeeten heeft naast de super in Vierlingsbeek, vestigingen in Overloon en Tegelen Gelderlander 27 september 2006.

dinsdag, september 26, 2006

 

'Eetsuper'

Vianen in beeld voor ‘eetsuper’

Heel misschien kunnen de inwoners van Vianen over een tijdje weer boodschappen doen in het eigen dorp. En kunnen de ouderen samen aan tafel.Een club van bedrijven en instellingen denkt na over een nieuw concept: een combinatie van winkeltje en servicecentrum. Bedoeld om in dorpen als Vianen de leefbaarheid te vergroten.De gemeente laat onderzoeken, aldus een woordvoerder, of Vianen in aanmerking kan komen voor een proefproject. Als dat onderzoek, waar de dorpsraad aan deelneemt, uitwijst dat het project haalbaar is, wordt Vianen het eerste dorp in Nederland met zo’n centrum. Dorpsraden vragen als het om de leefbaarheid gaat het eerst om een supermarkt. Maar die is niet rendabel in een plaats met minder dan 2000 inwoners en dus ook niet in Vianen (circa 1250 zielen). De gemeente noemt het in vergaderstukken ‘een kleine buurtsupermarkt’. Maar zelfs die voorzichtige omschrijving vindt de bedenker van het plan, Twan Goossens, al te scherp gesteld. „Het wordt geen supermarkt.“ Goossens is streekmanager van het reconstructieplan Peel en Maas en vanuit die hoedanigheid sterk betrokken bij de leefbaarheid in dorpen. Hij bedacht het plan om in een klein dorp een centrum te beginnen waar de inwoners terechtkunnen voor verschillende dingen. „Boodschappen, maar dan vooral de vergeten boodschappen. En diensten, zoals een vorm van tafeltje-dekje. Je kunt maaltijden naar ouderen toebrengen, zoals nu gebeurt. Maar je kunt ook de tafel dekken op een plek in het dorp waar ze naartoe kunnen komen.“ Dat is een van de ideeën waar zorginstelling Pantein, die deelneemt aan het project, wel oren naar heeft. Ook ROC De Leijgraaf is geïnteresseerd omdat leren en werken er kunnen worden gecombineerd. De supermarktketen Troefmarkt werkt ook mee in het project.Hoe je zo’n centrum het beste kunt noemen, weet Goossens nog niet. Voorlopig houdt hij de werktitel ‘rest-o-super’ aan. „Maar je kunt het net zo goed een eetsuper noemen“, zegt hij. Een plek aan de Koebaksestraat in Vianen wordt als mogelijke locatie genoemd.De dorpsraad vindt het een ‘hartstikke leuk’ idee en werkt er graag aan mee, zegt voorzitter Ton Hofmans. „Vooral de combinatie van diensten zien we zitten.“ Gelderlander 26 september 2006.

Lees ook:
http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/02/rest-o-super.html

donderdag, september 14, 2006

 

WILG

Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) aangenomen

De Tweede Kamer heeft op 12 september de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) aangenomen. De wet is de basis voor het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), een ingrijpend andere aanpak van de ontwikkeling van het landelijk gebied, die per 1 januari 2007 wordt ingevoerd. De Kamer heeft een amendement aangenomen waarmee het provinciebestuur wordt verplicht om burgers en organisaties te betrekken bij het opstellen van inrichtingsplannen. Aan het einde van de zevenjarige periode leggen de provincies verantwoording af over de geleverde prestatie.

De komende maanden sluit het rijk met de afzonderlijke provincies overeenkomsten voor zeven jaar. De geldstromen voor het landelijk gebied zijn in de nieuwe situatie meer inzichtelijk doordat niet langer voor een project allerlei potjes uit verschillende budgetten moeten worden aangesproken. Nu komt er per provincie één rijksbudget voor het landelijk gebied voor zeven jaar. Met dit budget zijn de provincies vervolgens in staat om, in de mate waarin het budget dit toelaat, investeringen te doen in de aanleg van de ecologische hoofdstructuur en recreatiegebieden en in de structuurverbetering in de landbouw. Zij kunnen verder de Nationale Landschappen realiseren en het waterbeheer en reconstructie uitvoeren. Ook bevat het budget geld om het beheer van natuur en landschap te financieren. Het investeringsbudget vervangt zo’n twintig regelingen. Bestuurlijke verhoudingenHet gaat bij het ILG echter niet alleen om een financiële versimpeling, maar ook om een verandering van bestuurlijke verhoudingen en een versteviging van de rol van provincies en gebiedspartners – waaronder gemeenten en waterschappen. De zevenjarige ILG-overeenkomst van rijk met elke provincie bevat een bedrag voor de realisering van duidelijk omschreven rijksdoelen, zonder voorschriften over de manier waarop of het tempo waarin dit wordt gedaan. De provincie betrekt gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties bij het vaststellen van de ambities. (Bron: Agri Holland 13 september 2006)

woensdag, september 13, 2006

 

MOB Complexen

BMF tegen herbouw 7 MOB-complexen

De Brabantse Milieufederatie (BMF) is tegen gedeeltelijke herbebouwing van zeven voormalige militaire terreinen in de Brabantse bossen. Deze zogeheten MOB-complexen, aangelegd tijdens de Koude Oorlog, moeten volledig worden teruggegeven aan de natuur.

De Brabantse Milieufederatie wil natuurherstel in plaats van nieuwe bedrijvigheid op en rond enkele voormalige MOB-complexen, zoals hier in Dongen. Foto Jan Stads Met deze stellingname reageert de BMF op de regels die het provinciebestuur en het ministerie van LNV hebben opgesteld voor ontmanteling en herbestemming van in totaal 16 terreinen, waarbij zo’n 400 gebouwen en 32 hectare asfaltverharding worden opgeruimd. Om dit te bekostigen willen deze overheden op een aantal plaatsen nieuwe bedrijvigheid toestaan.De milieufederatie vindt dat te ver gaan voor de complexen Schaijk (langs de N265 achter bandenhandel De Molen), Dongen (Eindsestraat), Spoordonk (Oirschotsebaan), Baarle-Nassau, Elsendorp (De Stichting), De Rips-Oploo (Peelkanaalweg) en Wanroij (nabij recreatiecentrum De Bergen). De omringende natuur is daarvoor te waardevol.

Erp en Tilburg Alleen op de complexen Erp (Heesakker) en Tilburg (grenzend aan het bedrijventerrein Kraaiven) is verstedelijking voor de BMF aanvaardbaar. In Tilburg wordt gedacht aan een bedrijventerrein. Maar zouden op dit 18,5 hectare grote complex 15 vrijstaande landhuizen worden gebouwd, dan levert dat volgens de milieufederatie voldoende geld op om alle andere terreinen in natuur om te zetten. Daarom vindt zij het verstandig zo weinig mogelijk verstedelijkingsruimte weg te geven. „Eenmaal gewekte verwachtingen zijn met name bij gemeenten moeilijk terug te draaien“, houdt de BMF het provinciebestuur voor. Van de overige MOB-complexen in Brabant die door provincie en LNV buiten de ontmante-lingsoperatie worden gehouden, moeten in ieder geval Driehuis in de Reekse Heide (gemeente Landerd) en Ulicoten in de gelijknamige heide (gemeente Baarle-Nassau) dringend een natuurbestemming krijgen, zo vindt de milieufederatie. Brabantsdagblad 13 september 2006.

dinsdag, september 12, 2006

 

Geld voor plattelandsontwikkeling

Kleine half miljard plattelandsgeld voor Nederland

Nederland kan in de periode 2007-2013 aanspraak maken op bijna 487 miljoen euro aan plattelandsgeld uit Brussel.


Dit heeft landbouwcommissaris Marianne Fischer Boel gisteren bekendgemaakt. De cijfers zijn op zich geen grote verrassing, maar nu zijn de bedragen definitief.
Met genoemde 487 miljoen ontvangt Nederland ongeveer 0,6 procent van het totale budget. Dat bedraagt bijna 78 miljard euro. Procentueel gezien kan Nederland ongeveer even veel geld krijgen als Denemarken en België, maar veel minder dan een klein land als Oostenrijk. Dat ontvangt ruim 3,9 miljard euro, ofwel zo’n 5 procent van het Europese plattelandsbudget. Zibb.nl 12 september 2006.

maandag, september 11, 2006

 

Prinses Margriet

Grave wil besluit Prinses Margriet

Het Graafse gemeentebestuur wil morgen een besluit nemen over de toekomst van de woonark Prinses Margriet, die al jaren illegaal in de Maas ligt.Het college heeft inmiddels een standpunt ingenomen, maar er moet, zo zegt burgemeester Delissen, nog een aantal juridische zaken uitgezocht worden.Voor het zover is wil zij niet op de zaak reageren. Duidelijk is in elk geval dat er een keuze is uit twee opties: of Grave wil onderzoeken of er nog een toekomst voor de woonark is, of de gemeente legt zich neer bij eerdere uitspraken van de Raad van State, zet in op handhaven en zorgt ervoor dat de ark zo snel mogelijk het anker hijst.In het laatste geval zal de eigenaar van de ark, de familie Van Steen, ook de opgelegde dwangsommen moeten betalen. Dat bedrag loopt inmiddels in de tienduizenden euro’s.Naar verluid zou het college echter aan willen sturen op een mildere oplossing. Een mogelijkheid daarbij is het zoeken van een tijdelijke ligplaats, in bijvoorbeeld de Graafse haven. Daarmee is voorlopig de angel uit de kwestie, want dan ligt de boot niet meer in de voor haar verboden Maas.Enige tijd geleden zei wethouder Bos (economie en toerisme) desgevraagd al dat hij de ark graag wil behouden voor Grave. Daar zou deze dan wellicht een functie kunnen vervullen die de gemeente Druten ervoor in petto had: een toeristisch informatiepunt. Dat ging niet door omdat Rijkswaterstaat geen vergunning verleende.In Grave is in elk geval de PvdA tegen het nog langer gedogen of legaliseren van de woonark. „En zo denkt onze wethouder (Jacques van Geest, RP) er ook over“, zegt PvdA-fractievoorzitter Leon Kamps.Kamps vindt dat de uitspraken van de Raad van State voor zich spreken. „Natuurlijk hoor je van verschillende kanten ‘ach, laat die ark daar toch liggen’. Maar hij ligt er illegaal. De familie Van Steen heeft alle mogelijkheden gehad en genomen om via uitspraken de situatie te legaliseren en dat is niet gebeurd. Daar moet je je dan bij neerleggen. Het gaat hier ook om de geloofwaardigheid van de politiek.„Daar komt bij dat een horecaboot in de Maas geen goede plek is. Horeca moeten we in het centrum van Grave concentreren. Ook een tijdelijke locatie – en hoe tijdelijk is tijdelijk in dit geval? – in de haven is wat ons betreft geen optie. Daar zijn wij bezig een compleet nieuwe woonwijk te realiseren. Daar hoort de ark evenmin.“ Gelderlander 11 september 2006.

Twee dagen later

Woonark moet nu echt weg

De grote woonark Prinses Margriet moet binnen drie maanden weg zijn uit de Maas bij Grave. Na die tijd gaat de gemeente dwangsommen innen.Dat is de uitkomst van een speurtocht van het Graafse college die voor de familie Van Steen geen oplossing heeft gebracht. „Er zijn geen winnaars in deze zaak“, zei gisteravond burgemeester Delissen.De kwestie rond de woonark speelt al sinds eind jaren negentig en is omgeven door beloften en gedoogbesluiten van de gemeente Grave aan de ene kant en procedures en bestuursbesluiten, tot aan de Raad van State toe, aan de andere kant.Een gevonden oplossing, een toeristisch project in Druten, ging dit jaar na drie jaar voorbereiden – Rijkswaterstaat werkte niet mee – niet door.Delissen: „Hier in de haven kan de ark niet komen en andere oplossingen hebben we niet kunnen vinden.“Frans van Steen waardeert de helderheid van de burgemeester. „We moeten nu verder. Hoe lastig ook, maar dat lukt wel.“

zondag, september 10, 2006

 

Ondernemendplatteland.nl

Veerman in gesprek met de Streekmanager Peel & Maas

www.ondernemendplatteland.nl

Het werk van de streekmanagers is in Den Haag opgevallen. Men is aangenaam verrast door de vele activiteiten van ondernemers op het platteland. Samen met enkele collega streekmanagers uit Brabant en Limburg ben ik uitgenodigd om op 3 oktober in Den Haag over mijn werk te vertellen. Samen met ambtenaren van LNV en VROM bespreken we een aantal praktijkcases. Vervolgens stellen we aanbevelingen op hoe het ondernemerschap op het platteland gestimuleerd kan worden en geven we aan waar belemmeringen aanwezig zijn. Het resultaat wordt aan het einde van de middag met minister Veerman doorgenomen.

Vooruitlopend op deze bijeenkomst heeft men mij gevraagd hoe het werk van de streekmanagers door LNV ondersteund kan worden. Mijn voorstel is een website te bouwen waar ondernemers elkaar snel kunnen vinden. Een ondernemer kan immers het meest leren van een andere ondernemer. Daar kan geen adviseur of streekmanager tegenop. Als je al jaren doende bent een zorgboerderij of een theetuin te realiseren dan is het handig om te weten waar collega zijn die dezelfde problemen tegenkomen of nog beter collega's te vinden zijn die al een oplossing gevonden hebben voor problemen. Samen met Roger Engelberts van communicatieadviesbureau Imagro (Ottersum) werk ik aan een voorstel. Op 3 oktober presenteren we tijdens de bijeenkomst in den Haag een eerste dummyversie van de website.

zaterdag, september 09, 2006

 

Sluiten van energie en stof stromen

Het is begrijpelijk dat je grote ontsierende kassencomplexen graag grootschalig clustert om de overlast zo gering als mogelijk te laten zijn. Dit heeft echter ook nadelen. Moderne opvattingen waarbij energie leverende en energie vragende bedrijven aan elkaar gekoppeld worden zoals het "Nieuwe Gemengde Bedrijf" worden daardoor gefrustreerd. Daarin lijkt nu verandering te komen. Onder voorwaarden worden innovatieve concepten die een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu maar die tevens de economische basis van bedrijven verstevigt mogelijk gemaakt. In overleg met de gemeente Boekel brengt het streekhuis ondernemers bij elkaar om de mogelijkheden van samenwerking op het gebied van energie en CO2 benutting te inventariseren. Komen hier gunstige resultaten uit dan is het aan deze ondernemers om daar hun voordeel mee te doen.

Groeiregeling voor knelgevallen kassen

Het provinciebestuur van Brabant gaat een regeling maken voor uitbreiding van glastuinbouwbedrijven die in de knel komen en niet verplaatst kunnen worden. Dat heeft gedeputeerde P. Rüpp van ruimtelijke ontwikkeling gisteren toegezegd aan Provinciale Staten. Rüpp komt daarmee voor een deel tegemoet aan de eis van de boerenorganisatie ZLTO om voor 250 alleenstaande kassenbedrijven uitbreidingsmogelijkheden tot zes hectare te geven.„Dat ondergraaft ons beleid om de glastuinbouw in Brabant zoveel mogelijk regionaal te concentreren. Er komt een beperkte regeling voor de echte knelgevallen die niet meer vooruit kunnen, met strikte voorwaarden omgeven. Dan heb je het over minder dan 100 bedrijven.“
Vage plannenVoor alleenstaande kassenbedrijven geldt nu een groeilimiet van drie hectare. Overschrijding hiervan wordt alleen mogelijk in landbouwgebieden waar geen bijzondere landschaps- en natuurwaarden aanwezig zijn. Rüpp: „Dan moet er ook flinke milieuwinst worden geboekt, bijvoorbeeld door clustering met een nabijgelegen varkenshouderij en champignonkwekerij zoals momenteel in Boekel wordt bekeken.“De gedeputeerde erkent dat het moeilijk is om de aangewezen concentratiegebieden voor de glastuinbouw werkelijk tot ontwikkeling te brengen. Veel plannen zijn met vaagheid omhuld. In beeld zijn meer dan 20 gebieden, waar ruimte is voor zo’n 600 hectare kassen. Onder meer gaat het om 60 hectare op de grens van Dongen en Loon op Zand, 30 hectare bij Drunen, 50 tot 75 hectare in Etten-Leur, 8 hectare bij Haarsteeg, 5 hectare bij Sprang-Capelle en 10 hectare bij Boekel. De grootste locaties zijn gepland in Deurne (75 hectare) en bij Dinteloord waar de provincie inzet op 300 hectare. De gemeente Steenbergen wil voorlopig niet verder gaan dan 150 hectare. Rüpp: „Wij willen deze locaties samen met de gemeenten in ontwikkeling gaan brengen. Weigeren ze, dan zal de provincie zelf bestemmingsplannen moeten gaan ontwikkelen. Dat is nog niet eerder vertoond. Er zal nog veel water door De Dommel stromen voor het zover is.“ Brabantsdagblad 9 september 2006.

donderdag, september 07, 2006

 

Grave gaat strijd aan met regels

Als een dakkapel per ongeluk 2 centimeter groter wordt dan gepland, moet daar dan een hele procedure op los gelaten worden? Als het aan Grave ligt niet.Althans, dat vindt burgemeester Wilma Delissen van die gemeente. De raad moet er later nog over beslissen, maar Delissen is in ieder geval vastbesloten om in haar gemeente de strijd aan te gaan met het teveel aan regels, tegenwoordig beter bekend als ‘de paarse krokodil’. „Die dakkapel is een voorbeeld. Maar het is ook één zijde van de medaille. Want waar de regels met voeten worden getreden, moeten we ook echt gaan optreden.“ Waar het eenvoudiger kan, weet Delissen nog niet precies. Maar waar dat kan, moet dat ook gaan gebeuren. Ter voorbereiding staan er in elk geval twee zaken op de agenda: een evaluatie van het handhavingsbeleid van de afgelopen jaren en het doorlichten van de Algemeen Plaatselijke Verordening. Als voorbeeld van de nieuwe aanpak denkt Delissen aan het ‘Boekels Model’, zo genoemd naar de gemeente Boekel die inmiddels landelijk beroemd is vanwege een drastische vereenvoudiging van het grote aantal ambtelijke regels.

Delissen wil een dezer dagen een keer afreizen naar Boekel om zich daar over de aanpak van die gemeente te laten voorlichten. Hoewel het hele idee nog in de kinderschoenen staat, heeft Delissen al wel een paar ideeën. „Het afschaffen van de precariorechten bijvoorbeeld. Die houden in dat je moet betalen wanneer je iets doet op of boven gemeentegrond. Zo kost het ophangen van een vlag boven grond van de gemeente 18 euro. Maar om dat te regelen ben je door alle ambtelijke inzet die daar voor nodig is, een veelvoud van dat bedrag kwijt. Afschaffen dus.“Nog een idee: „Waarom moet je iedereen die een boom in zijn tuin wil kappen daarvoor een vergunning aan laten vragen.

Je zou ook een lijst met beschermde bomen in onze gemeente kunnen maken. Alle andere bomen, waar mensen en hun omgeving bijvoorbeeld echt last van hebben, mogen gekapt worden. Daar hoort dan wel een herplantingsplicht bij.“Het vereenvoudigen van de regels houdt volgens Delissen niet in, dat de Gravenaren zich meer kunnen gaan permitteren. „Nee, het moeten geen Belgische toestanden worden. Wie over de schreef gaat, wordt aangepakt.“ Gelderlander 7 september 2006.

 

Opschonen platteland

Miljoenen voor sloop bouwsels op platteland

Voor het slopen van in onbruik geraakte agrarische bouwsels op het Brabantse platteland kan subsidie worden aangevraagd bij de provincie. Voor dat doel is een bedrag beschikbaar van negen miljoen euro.Eerder kwam al dertien miljoen beschikbaar voor het slopen van kassen. De nieuwe regeling richt zich op bijvoorbeeld sleufsilo’s, voerplaten en schuren, met een minimale oppervlakte van tweehonderd vierkante meter.De subsidieregeling is overigens voorbehouden aan gemeenten die deelnemen aan de regeling ‘Ruimte voor ruimte’. In West-Brabant zijn dat alleen Rucphen, Alphen-Chaam en Drimmelen. Verspreid over heel Noord-Brabant doen vijftien gemeenten mee aan de regeling die toestaat om grotere bouwkavels, tot wel duizend vierkante meter, uit te geven. Met de opbrengst daarvan kunnen gemeenten vervolgens de sloop stimuleren van agrarische bouwsels.Particulieren en ondernemers die willen deelnemen aan de regeling, moeten zich bij hun eigen gemeente melden. BM/De Stem 7 september 2007.

 

Land van Cuijk Logementen


Samen met Route IV heeft het streekhuis een plan opgesteld om de ontwikkeling van logementen zoals B&B in het Land van Cuijk te stimuleren en een kwaliteitsimpuls te geven. Het project bevind zich in de beginfase. In overleg met subsidieadviesbureau CHO Consultants wordt onderzocht wat de subsidie mogelijkheden zijn.

Het project is onderdeel van het paraplusproject T&R Collectief Land van Cuijk. Voor meer informatie klik op http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/06/tr-collectief-land-van-cuijk.html

Voorbeeld:
http://www.landgoedlievendael.nl/
http://www.dutch-farmholidays.com/nladressen/b275.htm

woensdag, september 06, 2006

 

Duits lijntje

Spoordijk troef voor toerisme

Over een jaar of twee kan de toerist zonder obstakels wandelen over het voormalige spoortraject Boxtel - Wezel (D) dat dwars door het Land van Cuijk liep.De spoordijk van de verdwenen lijn moet een belangrijke troef worden in het aantrekken van toeristen. Fietsen kan ook, langs en deels over de spoordijk over een informatieve, toeristische route. Tegelijkertijd is de spoordijk een walhalla voor plant en dier.De gemeenten Mill en Sint-Hubert, Cuijk en Boxmeer en de provincie Noord-Brabant werken samen aan een plan om van het Duits Lijntje een project te maken waarvan natuur én recreatie moeten profiteren.„Het Land van Cuijk heeft de toerist al veel te bieden, maar er is nog veel potentie om te groeien. Het Duits Lijntje is daar een voorbeeld van“, zegt wethouder Karel van Genugten van Mill. Hij is woordvoerder van de commissie waaraan ook de Brabantse Milieufederatie deelneemt. Volgens Van Genugten heeft de voormalige spoorlijn de toerist op tweeërlei gebied wat te bieden. „Op de eerste plaats natuur en landschap. De natuur heeft al jaren vrij spel op de spoordijk en het typische kleinschalige Brabantse landschap is op verschillende plaatsen nog aanwezig. Maar ik zie ook de cultuurhistorische waarde. Honderd jaar geleden reisden de groten der aarde dwars door ons gebied. Destijds was het een verbinding tussen Londen en Vladivostok. Dat moet je ten volle uitbuiten op toeristische panelen en in wandelgidsjes.“ Hij ziet ook de natuur profiteren van de gezamenlijke aanpak. „Het tracé is een ecologische verbindingszone. Er moet nog het een en ander gebeuren om die verbinding sluitend te maken. Het tracé wordt namelijk op veel plaatsen door wegen en waterlopen doorsneden.“ Binnenkort buigen de deelnemers zich over de plannen. „Als we het eens zijn over de visie, komt de uitvoering aan bod“, zegt Van Genugten. Hij heeft nog geen idee wat het allemaal gaat kosten, maar rekent wel op subsidies, bijvoorbeeld uit Brussel. Duits LijntjeHet Duits Lijntje, Boxtel-Wezel (D), was in gebruik tussen 1873 en 1972Biels en rails zijn verdwenen, de spoordijk is grotendeels nog aanwezig Gelderlander 5 september 2006.

zaterdag, september 02, 2006

 

VersvanhetlandkarAanleiding

In het verleden werd voedsel lokaal geproduceerd. Door geavanceerde verpakkingmethodes en transportsystemen is de gemiddelde lengte van de voedselketen in honderd jaar tijd opgelopen van enkele kilometers naar duizenden kilometers. Servicegerichte Supermarkten willen geen nee verkopen en zullen er dus voor zorgen dat groenten jaarrond aangeboden worden. Niet veel mensen realiseren zich dat zomergroenten in de winter vaak letterlijk 'ingevlogen' moeten worden. Het gevolg is dat een op de drie vrachtwagens op de Nederlandse wegen voedsel transporteren. Ons consumptiepatroon is van invloed op de lengte van de files op de Nederlandse wegen. Transport van 1 kilogram voedsel, dat van enkele duizenden kilometers ver aangevoerd wordt, veroorzaakt ongeveer drie kilo kooldioxine, een broeikasgas wat van invloed is op het klimaat. Wat we eten is van invloed op onze leefomgeving.

De weg terug naar lokaal geproduceerd voedsel (localproduce)

Veranderen van ingesleten patronen is weerbarstig. Denk maar aan de waarschuwingen op een pakje sigaretten en het effect wat dat heeft. Op dit vlak moeten nieuwe wegen ingeslagen worden. Een voorbeeld is het stimuleren van biologische voeding door de overheid met enkele miljoenen subsidie. Zonder medewerking van de schakels in de voedselketen zijn dergelijke initiatieven gedoemd te mislukken. De overheid is dan ook afhankelijk van supermarktketens zoals bijvoorbeeld Plusmarkt die Maatschappelijke Verantwoord willen Ondernemen (MVO) en daarom de consumptie van biologisch voedsel stimuleren.

Versvanhetlandkar

Samen met Hans Weima van de zelfoogsttuin in Vortum Mullem en Piet Verbeeten Plus-Supermarkt ondernemer in vierlingsbeek, Overloon en Tegelen onderzoekt het Streekhuis of we kunnen komen tot een microvoedselketen. De supermarkt plaatst een Versvanhetlandkar. Hans zal dagelijks de kar van verse groenten en kruiden voorzien die dus enkele uren voordat ze gekocht worden geoogst zijn. Dat heeft als voordeel dat de producten lekkerder en gezonder zijn. Ze hoeven immers niet (te) groen geoogst te worden om enkele dagen transport te 'overleven'. Door voor de groenten van Hans te kiezen eet men automatisch weer met het seizoen mee. Dat is niet alleen lekkerder, gezonder en goed voor de leefomgeving maar ook voor de portemonnee!

Voorbeeldwerking

Door een eenvoudig logistiek en financieel afhandeling systeem te kiezen proberen we er voor te zorgen dat zowel Hans als de supermarkt blijvend voordeel hebben. Dat is een voorwaarde voor de 'levensduur' van het systeem. Als we dat te pakken hebben kan het idee uitgerold worden. Eerst naar de andere winkels van Piet. Dan eventueel naar collega Plus ondernemers van Piet.

Zie ook:

http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/09/super-wil-groenten-uit-de-buurt.html

http://reconstructiepeelenmaasnieuws.blogspot.com/2006/02/zelfoogst-moestuin.html

http://www.plussupermarkt.nl/


Beleidsnota Biologische landbouw

Zowel de Nederlandse overheid als de Europese Unie vinden de groei van de biologische landbouw een belangrijke ontwikkeling. Biologische landbouw is onmiskenbaar de meest milieu- en diervriendelijke vorm van landbouw die we kennen. Bovendien levert de continue zoektocht van de biologische boer naar methoden om ziekten en plagen in de hand te houden, de bodemvruchtbaarheid te verbeteren en vitale, krachtige gewassen te telen, ook veel waardevolle kennis op voor de gewone landbouw. De biologische bestrijdingsmethoden in de gangbare glastuinbouw zijn daar een voorbeeld van.


De overheid heeft gekozen voor een marktstimulerend beleid. De biologische sector heeft meer toekomst met een stevige consumentenvraag en retailers en producenten voor wie biologische producten meer dan een niche zijn, dan met het tot in lengte van jaren subsidiëren van de productie. Op initiatief van de overheid is een werkgroep opgericht, de Task Force Marktontwikkeling Biologische Landbouw, waar alle marktspelers actief samenwerken op basis van harde toezeggingen voor te leveren inspanningen.


Klik hier voor de beleidsnota Biologische Landbouw van het ministerie van LNV

Zoektermen keywords : microvoedselketen , micro voedselketen , micro-voedselketen , microfoodchain , micro-foodchain , micro foodchain


This page is powered by Blogger. Isn't yours?