woensdag, april 30, 2008

 

Week 17

Maandag
Een ondernemer in Schaijk heeft een plan om in het buitengebied van Schaijk op een boerderij een kinderopvang te starten. Agrarische kinderopvang is geen eenvoudige zaak. Het moet kleinschalig zijn en er moet aan veel voorwaarde voldaan worden. Maar er is wel veel behoefte aan. Veel ouders kiezen ervoor om hun kinderen in een buiten omgeving op te laten groeien. Agrarische kinderopvang onderscheidt zich van reguliere opvang door andere activiteiten zoals omgaan met dieren en planten. We spreken af dat er eerst een bedrijfsplan gemaakt wordt.

1 juli gaat de nieuwe wet ruimtelijke ordening van kracht. De provincie wil een zogenaamde community of practice organiseren om uitvoerenden vertrouwd te maken met de nieuwe mogelijkheden en de ruimte die de nieuwe wet te bieden heeft. Met iemand van de organisatie wissel ik van gedachten over de inhoud van het programma.

Dinsdag
Overleg met Han van Hees en Eric van Nuland over de start van Boertel. We spreken af waar een Boertel aan moet voldoen om te kunnen deelnemen.

Met Nicolien van den Berg, medewerkster van de gemeente Landerd, bespreek ik diverse projecten die door ondernemers in de gemeente landerd ingediend zijn.

Het project Versomaat krijgt steeds meer inhoud. Met de projectgroep bespreken we de resultaten tot heden. Op logistiek gebied moeten er een aantal zaken aangepakt worden. Ook denken we al vast na over de mogelijkheden om het project op te schalen.

Een akkerbouwer in Boekel mag een loods bouwen. De wens is om in het gebouw een kleine groepsaccomodatie te maken. De ondernemers zijn nog relatief onbekend met deze voor hen nieuwe 'tak van sport'. Ik adviseer ze om eerst eens goed hun licht op te steken door het bezoeken van bestaande accomodaties.

Woensdag
4e starterscafe in Palazzo te Grave. Het onderwerp is vrouwen als ondernemer.

Vrijdag
Een melkveehouder in Zeeland is enkele jaren geleden zijn bedrijf gestopt. Zijn echtgenote werkt in de zorg en de ambitie is het stichten van een zorgboerderij. De eerste stap is het maken van een bedrijfsplan. We bespreken hoe tot een plan te komen.

Met een aantal genodigden ben ik te gast op de fietspendelboot. Het nieuwe seizoen wordt ingeluid.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, april 25, 2008

 

Ark Prinses Margriet

Positief advies ark Margriet

Met een positief advies van de provinciale commissie voor Toerisme en Recreatie is de Graafse ark Prinses Margriet een belangrijke stap opgeschoven in de richting van een educatief informatiecentrum over de rivier. De ark van de familie Van Steen ligt al jaren in de Maas tegen de rand van het stadje aan. De afgelopen jaren stonden vooral procedures centraal omdat de ark er illegaal zou liggen. Vertrek naar Druten, waar de ark in de Waal zou afmeren, ging op het laatste moment niet door omdat Rijkswaterstaat daar geen toestemming gaf voor een toeristisch informatiepunt.Een jaar geleden leek de wind bij de provincie uit een andere hoek te gaan waaien. Gevolg was een nieuw bedrijfsplan en een bezoek van de genoemde adviescommissie die gisteren positief adviseerde. Met dat advies gaat de gemeente nu naar de provincie voor definitieve handtekeningen. Gelderlander 25 april 2008.

 

Dorpsplan Beugen


Een leefbaar Beugen dankzij de automatiek

Het is de bedoeling dat de Beugenaren weer de straat op gaan. Voor de post, bijvoorbeeld. foto Theo Peeters
Beugen krijgt (weer) een hart. En het moet nog gaan kloppen ook. Tenminste, dat is de bedoeling van gemeente, dorpsraad en projectontwikkelaar. Beugen heeft, zeggen ze, een landelijke primeur: vergeten boodschappen uit de muur.

Zie ook:
Slopen, bouwen en terugbouwen

De pinautomaat, het postloket, de buurtsuper. Het zijn van die simpele dingen die (dreigen te) verdwijnen uit kleinere dorpen, omdat er geen commerciële behoefte aan is. "Overal zie je winkels verdwijnen. Met als gevolg dat de leefbaarheid ten onder dreigt te gaan", verzucht Boxmeers wethouder Rien Klaassen. Om te voorkomen dat Beugen zoiets overkomt, krijgt het dorp een nieuw hart, met het project Hart voor Beugen. Of, zoals directeur Peter Martens van projectontwikkelaar Maeselandt zegt, 'Beugens grootste verandering sinds de komst van de Romeinen'.Naast de komst van nieuwe woningen is de komst van een dorpswinkel (voor zogenoemde vergeten boodschappen) misschien wel de opvallendste wijziging in het dorpsgezicht.

Het bijzondere is dat de vergeten boodschappen in Beugen straks uit de muur komen, een zogenoemde shopcourt."Het is een dorpswinkel op eigentijdse wijze. Het wordt een automatiek waar je vergeten boodschappen haalt. De dorpsraad bepaalt met de inwoners welke producten je er kunt krijgen. Dat kunnen producten zijn die je anders bij de drogisterij haalt, of bij het postagentschap", zegt Klaassen.Het is een landelijke primeur, zegt hij. Volgens de wethouder komt er ook een pinautomaat en een postagentschap. Volgens Peter Martens is het heel goed mogelijk dat post in de toekomst niet meer thuisbezorgd wordt, maar afgehaald kan worden in het dorpscentrum. Voor wie papieren post iets van vroeger vindt, komt er een mogelijkheid om te communiceren via telepresence. Martens: "Dat is een soort webcam, maar dan groter en van betere kwaliteit. De verzekeringsexpert uit Utrecht hoeft niet in de file te staan om in Beugen te komen.

Klinkt futuristisch, maar de techniek is voorhanden."Het is de bedoeling dat de winkel beheerd wordt door een filiaalmanager. Dat maakt de shopcourt ook levensvatbaar volgens wethouder Klaassen. "Voor het personeel is maar een geringe investering nodig. Bovendien komt een aantal diensten samen. Een aparte, commerciële winkel is misschien niet rendabel. Dit wel."Shopcourt. Telepresence. Boodschappen uit de muur. Maakt dat Beugen leefbaarder? Ja, zegt Klaassen. Het is juist de bedoeling dat de Beugenaren weer de straat op gaan. Voor de post. Voor de (vergeten) boodschappen. " Bovendien kun je hier ook gewoon een kopje koffie drinken, hoor." Gelderlander 25 april 2008.

donderdag, april 24, 2008

 

Beekdal Leijgraaf


Boeren vrezen plannen beekdal Leijgraaf

Het beekdal van de Leijgraaf, gelegen tussen Veghel, Uden en Boekel, gaat de komende jaren op de schop. Tenminste als het aan de drie gemeenten ligt. Zij gaven samen met waterschap Aa en Maas enkele jaren geleden Bureau Kragten uit Roermond opdracht een inrichtingsplan te maken voor het gebied waarop vervolgens een toekomstvisie voor de komende veertig, vijftig jaar wordt gemaakt.

Zie ook:
De Leijgraaf: 'prachtig slootje'

Hoewel de bestuurders aangeven dat in de plannen niet alleen de natuur aan bod komt, maar ook de landbouw, het toerisme en de recreatie hun plek krijgen, zijn de agrariërs in het gebied met zorg vervuld. Het rapport van Bureau Kragten meldt bijvoorbeeld dat 'de toekomst om veranderingen vraagt die voortkomen uit de veranderende recreatiebehoefte van de burgers, nieuwe inzichten binnen waterbeheer, herstel van ecologische zones, vraag naar nieuwe woonvormen, veranderingen in de landbouw en ontwikkeling van de stedelijke regio Uden-Veghel'. Het Leijgraafdal is in feite geen echt dal. Het is een laagte waar zich het water van de Peelhorst verzamelde.

In 1609 werd besloten het natte gebied te ontwateren door een beek te graven: de Leijgraaf. In de jaren zestig werd het profiel van het beekje aangepast en kregen de oevers een steilere helling. Nu zijn er plannen om die oevers weer glooiender te maken en om de driehonderd meter een poel aan te leggen voor padden en salamanders. Want het gebied geldt ook als ecologische verbindingszone.In 1977 is tussen Erp en Boekel een gemaal gebouwd om de waterstand in de Leijgraaf te kunnen regelen. Dat had alles te maken met de landbouw in de omgeving. want op deze manier kon in droge tijden water uit de Aa in de Leijgraaf worden gepompt. De boeren vrezen dat de situatie wordt omgedraaid: de Leijgraaf is er straks niet meer voor hen, maar zij moeten zich aanpassen aan de Leijgraaf. Ze maken zich ernstige zorgen om hun bedrijfsvoering. Het is namelijk onder andere de bedoeling dat er langs de Leijgraaf meer gras komt, zodat het gebied een open karakter krijgt.

Aan de rand van het beekdal moet een afwisselend landschap ontstaan van gras, houtwallen en bosjes. De boeren zien op veel plaatsen conflictsituaties ontstaan met het huidige grondgebruik. Ze hadden weliswaar zitting in een klankbordgroep die meepraatte over de ontwikkeling van de plannen maar ze hebben niet het idee dat er echt naar hen is geluisterd. Jan Verstraten van de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO) Uden: "In het Reconstructieplan Peel en Maas is in 2005 bepaald dat die ecologische zone langs de Leijgraaf gemiddeld 25 meter breed mag zijn. Ga maar eens kijken wat ze hier en daar al aan het aanleggen zijn. Dat wordt veel breder dan 25 meter. Het is daar goede landbouwgrond. Maar als we zo doorgaan is er straks voor ons agrariërs geen mogelijkheid meer", verwoordde Verstraten onlangs het gevoel van zijn collega's. De boeren hebben niks tegen recreanten, zolang ze er maar niet door worden geschaad. "We moeten zuinig zijn op onze landbouwgrond", vinden ze bij de ZLTO. Het Udense SP-raadslid Jan Verbruggen heeft deze week schriftelijke vragen gesteld over de kritiek van de ZLTO op de plannen.- Het ontwikkelingsplan De Leijgraaf ligt ter inzage tot en met 29 april. Brabantsdagblad 24 april 2008.

 

4e Starterscafe in Grave

Samen met ROC de Leijgraaf en Dagblad de Gelderlander organiseerd het streekhuis mandelijk een starterscafe. Ditmaal was het thema vrouwen als onderneemster.

'Vrouw als startende ondernemer anders benaderd'

Verschillen tussen mannen en vrouwen als ondernemer zijn er niet noemenswaardig. Maar verschillen in hoe zij benaderd worden, zijn er wel. Hierdoor hebben vrouwen wel eens een achterstand in de ondernemerswereld, die door velen nog wordt gezien als een mannenwereld.
Gasten van het vierde Starterscafé van ROC De Leijgraaf, gisteravond in het Graafse Palazzo theater, ge­ven dat aan als belangrijkste ver­schil in dit onderwerp. Vrouwen als startende ondernemers staan deze avond centraal. „Je wordt als jonge vrouwelijke on­dernemers soms niet serieus geno­men”, zo luidt commentaar uit het publiek.

Gastspreker Gertie van Driel van Interieur Design 3L uit Cuijk wijst erop dat dit pro­bleem niet leeftijd gebonden is, maar een kwestie van vooroorde­len en fatsoennormen. „Je moet er­mee leren omgaan.”Wat kunnen vrouwelijke onderne­mers leren van mannelijke onder­nemers? Misschien wat meer durf, en de focus op een doel in plaats van meerdere dingen tegelijk te doen.
Een traditionele discussie over de man-vrouwverhouding thuis ontbreekt niet bij deze editie van het Starterscafé. De vrouwen in de zaal zeggen dat het kiezen voor het starten van een onderne­ming gevoelsmatig heel anders is als er wel of geen kinderen zijn. Voor mannen is dat volgens hen anders. Het vijfde Starterscafé is woensdag 29 mei en gaat over huisvesting. Gelderlander 24 april 2008.

 

Kleinschalige horeca buitengebied


Horeca bij de boer is een grijs gebied

Een theetuin bij de boerderij, een kraampje waar ijs verkocht wordt…steeds meer boerenbedrijven breiden hun onderneming uit met dit soort activiteiten. De gemeentelijke regelgeving rondom deze ondersteunende en kleinschalige horeca wordt door de ondernemers nogal eens als onduidelijk ervaren. Daarom heeft het LEI in opdracht van LTO-Noord een quickscan uitgevoerd onder acht gemeenten die verbredingsactiviteiten op hun grondgebied hebben. Er blijkt tussen de gemeenten onderling veel verschil in regelgeving te zijn. Met de groei van deze nevenactiviteiten ontstaat de behoefte aan een beleidskader voor regulering. Dat kan via het bestemmingsplan: als de activiteiten als een standaard onderdeel van agrarische verbreding worden beschouwd, passen ze –mits ze gekoppeld zijn aan een functionerend agrarisch bedrijf- probleemloos binnen de agrarische bestemming. Gemeenten kunnen dan altijd nadere voorwaarden stellen, bijvoorbeeld op het gebied van reclame-uitingen, sluitingstijden of de aanleg van een terras. Bron LEI


Rapport 2008-010 Ondersteunende en kleinschalige horeca door agrariërs; Mogelijkheden en verplichtingen vanuit gemeentelijke regelgeving

woensdag, april 23, 2008

 

Nieuwe zorgboerderij Overloon


Klanten van Pantein Verzorging en Verpleging en Zorggroep Noord & Midden Limburg kunnen, als ze dat willen, van de dagbesteding op Zorgboerderij Samen in Overloon gebruik maken.De partijen hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De opening van de boerderij staat eind april, begin mei gepland. De doelgroep bestaat uit mensen met dementieklachten, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met lichte mentale of psychische beperkingen. Het is de bedoeling dat ze op de boerderij van Iet Cremers en Toon Janssen aan de Venrayseweg in de sfeer van het boerenleven tot rust komen en activiteiten en werkzaamheden ondernemen die horen bij een boerderij.- http://www.zorgboerderijsamen.nl/

dinsdag, april 22, 2008

 

Versomaat Erp en kippenkijken in Uden

Een impressie van de Dag van het Brabantseplatteland in Erp en Uden.

Klik hier voor een filmpje.

Voor andere activiteiten in de provincie klik hier.

zondag, april 20, 2008

 

Week 16

Maandag
Stuurgroep Zaakversneller te Sint Anthonis.

Ik wordt geïnterviewd door studenten van Hogeschool Fontys. Ze doen een onderzoek in opdracht van de vereniging van kleine kernen.

Gemeentegesprek van de gemeente Sint Anthonis. Tijdens een openbare bijeenkomst wordt de komende raadsvergadering voorbereid. Het thema is recreatie en toerisme. Een aantal deskundigen zijn uitgenodigd en worden om hun visie gevraagd. De fractievoorzitters verwoorden het standpunt van de fractie en het publiek kan hierop reageren. Sommige zijn teleurgesteld dat er geen concrete nieuwe ideeën naar voren komen. Maar daar is de bijeenkomst ook niet echt voor bedoeld. Na afloop benaderde mij de mensen al wel met nieuwe ideeën die ze tijdens de bijeenkomst nog niet openbaar wilde maken.

Dinsdag
overleg met Woonstichting Maasland medewerkers over het project Rest-O-Super.

De fam. Mathijssen in Schaijk heeft hun project bijna gerealiseerd. We bespreken de opening en hoe daar invulling aan te geven.

Woensdag
De voorlaatste bespreking met de studenten van de NHTV die werken aan het molenproject. Ze zijn doende met de laatste loodjes. Ze komen met suggesties voor (nieuwe) economische dragers om de inkomsten van molens te stimuleren. 13 juni in de middag is er een eindpresentatie van de resultaten. Voor aanmelden bel 06 51 63 1647.

Donderdag
Gesprek met een medewerkster van LNV. Ze wil graag weten hoe participatie van burgers gestimuleerd kan worden bij de revitalisering van het platteland.

Vrijdag
Informeren van supermarktondernemers en distributie van het materiaal ten behoeve van de fietspendelboot actie week die a.s. maandag start.

Zaterdag
Dag van het Brabantse Platteland. Samen met mijn collega's Hans van Dommelen en Mario Graat ben ik de gids op de verassingsbustocht. We maken in de ochtend en in de middag een rondrit met 60 belangstellenden. In de middag route zijn de voorzitter van de reconstructie commissie Peter Mangelmans en Gebiedsgedeputeerde Onno Hoes van de partij. Tijdens het bezoek in Wanroij volgt er een officieel moment vanwege de start van het eerste Boertel van Nederland. Mangelmans en Hoes onthullen samen met wethouder Bos van de gemeente Sint Anthonis het Boertel logo. Enkele kilometers verder in Oploo proeven we met zijn allen het nieuwe Matthias speltbier. De spelt wordt in Oploo geteeld en op de water- en windmolen gemalen. Verder rijden we met de bus lang een groot aantal locaties waar wat te zien valt en over te vertellen valt in het kader van de uitvoering van de reconstructie. Een boeiende dag.

Weekoverzichtstreekmanager

donderdag, april 17, 2008

 

Dag van het Brabantse Platteland

Klik Hier voor een overzicht van alle activiteiten op 19 april in Peel & Maas

Het laatste nieuws staat onder dit bericht!


Deelnemers: Doe mee en meld u aan!
In Nederland wordt hard gewerkt aan een herinrichting van het platteland. Op 19 april aanstaande is er gelegenheid om de veranderingen in het landelijk gebied nader te bekijken.

Woont u in de gemeente Grave, Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis, Mill & St. Hubert, Boekel, Landerd, Uden of Veghel of in Noord Limburg (Maasduinen) en hebt u 'iets' of een idee wat bijdraagt aan de leefbaarheid van het platteland dan kunt u deelnemen en zich bij de streekmanager Peel & Maas aanmelden. Voor overige plaatsen in Brabant kunt u terecht bij mijn collega streekmangers. Hoe diverser de onderwerpen hoe beter. Een paar voorbeelden. U hebt iets gerealiseerd wat u wilt laten zien. Bijvoorbeeld: een zorgboerderij, een zorgcafé, een bed & breakfast, een Boertel, een wandelroute, een nieuw stuk natuur, een vistrap, een ecologische verbindingszone, een communicatie adviesbureau in een gerestaureerde vlaamse schuur, een antieke woonark die u geschikt maakt voor B&B, een zelfoogsttuin, een kantoor in een kippenstal, een gastenverblijf in een varkenstal, een nieuw agrarisch bedrijf in een landbouwontwikkelingsgebied, een streekproduct, kleinschalige horeca in het buitengebied, een biogasinstallatie, een luchtwasser etc etc of bent u met een verbouwing of met nieuwbouw aan de slag en belangstellenden mogen al vast een kijkje komen nemen of u hebt een idee en wilt daar graag eens met anderen van gedachten over wisselen en zoekt u partners om het uit te voeren. Kortom benut de kans om uw idee, project, activiteit op 19 april in de schijnwerpers te zetten.

U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar tgoossens@rmb.nl Vermeld in het bericht uw naam, adres of route beschrijving naar de locatie die men kan bezoeken als dit geen adres heeft, telefoon, e-mail adres, website indien beschikbaar, naam van het project, idee of initiatief, en schrijf een beknopte tekst waarin u belangstellenden verteld wat er bij u te doen is. Overtuig de lezer waarom ze u moeten bezoeken. Ben creatief en bedenk leuke dingen voor de bezoekers en hun kinderen. Laat ze iets proeven of doen. Uw initiatief wordt overzichtelijk per gemeente op dit weblog gepubliceerd. Vergeet niet een mooie foto mee te sturen. Middels de pers zal aandacht voor uw initiatief gevraagd worden. Maar....... u moet vooral ook zelf actief zijn door bijvoorbeeld zelf posters te maken en op te hangen op locaties bij u in de buurt waar veel publiek komt (cafetaria, café, gemeentehuis, bibliotheek, winkels, supermarkt, tankstation, VVV, kapper etc ) of door contact op te nemen met de uitgevers van de huis aan huis bladen en locale radio stations en ze over uw initiatief te informeren. Kortom timmer aan de weg! en laat het platteland van zijn beste kant zien. Hebt u vragen bel dan 06 51 63 1647. Twan Goossens streekmanager Peel & Maas.

Tip: bestel via internet of koop een provincie vlag. U hebt dan een feestelijk herkenningspunt voor bezoekers. Een polyester vlag van 150 x 100cm is al te koop voor ongeveer 15,- euro. Bijvoorbeeld op marktplaats: Brabant - Limburg of informeer bij de locale VVV.

Bovenstaande activiteiten zijn onderdeel van "Dag van het Brabantse Platteland" een initiatief van de provincie Noord-Brabant om organisaties en particulieren die werken aan de leefbaarheid van het platteland in de schijnwerpers te plaatsen. Voor informatie zie:
www.brabant.nl/excursiesplattelandDeelnemers overzicht klik hier
Deelnemers aanmelden klik hier

 

Carboersale afgelast

Car Boer Sale in Sint Anthonis afgelast door koud voorjaar

De Car Boer Sale in Sint Anthonis is van het programma van de Brabantse Plattelandsdag (zaterdag) geschrapt. Door een te koud voorjaar bleek er te weinig animo te zijn voor het initiatief van Mart Albers en Patricia Verschuren, die in Rijkevoort een plantenkwekerij hebben gecombineerd met een zorgboerderij en een minicamping. "Er was onvoldoende belangstelling", zegt Twan Goossens die de organisatie van de plattelandsdag in deze regio voor zijn rekening neemt. De bedoeling was dat telers uit de gemeente Sint Anthonis op een centrale plek (gedacht werd aan De Brink) hun eigen producten zoals groente, jam, honing en kaas aan de man zouden brengen. Dat zou gebeuren vanuit de achterbak van een auto, een aanhangwagen of een kleine bus. Tijdens de plattelandsdag komt het daar nu niet van. Slechts vier kandidaten meldden zich en die hadden al hun twijfels over deelname. "We hebben te maken met een koud voorjaar, wat op het land staat, is onvoldoende gegroeid. Veel producten die ze normaal in april aanbieden, hebben ze nu niet." Van uitstel komt geen afstel, zegt Goossens. "We gaan kijken of we de Car Boer Sale in de zomer kunnen houden." Gelderlander 18 april 2008.

 

Zonneterp Veghel

Eind 2005 heeft het streekhuis Peel & Maas tuinders uit Veghel en de ontwikkelaars van een nieuwe woonwijk in Veghel met de bedenkers van het concept Zonneterp in contact gebracht en een informatieve bijeenkomst georganiseerd. De gemeente Veghel is enthousiast over deze innovatieve wijze van bouwen die zich richt op zelfvoorziening voor zowel voor energie als water. Middels een onderzoek wil de gemeente de haalbaarheid achterhalen.

De gemeente Veghel heeft besloten tot een onderzoek naar de haalbaarheid van alternatieve woningverwarming voor alle toekomstige woningen in de uitbreidingswijk Veghel-Zuidoost.
Uitgangspunt is om te komen tot uitvoering van het project Zonneterp. Zonneterp beoogt een volledig gesloten ecosysteem, waarbij de wisselwerking tussen een agrarisch kassencomplex en particuliere woonhuizen de basis vormen.
Belangrijkste element hierin is het verwarmen van de woonhuizen met energie die in de kas wordt vergaard. In Veghel-Zuidoost is dit zeer waarschijnlijk toepasbaar, omdat hier plannen liggen voor zowel woningbouw als uitbreiding van tuinbouw in kassen.

De gemeente Veghel wil na de afbouw van 't Ven in het gebied rond De Stad en De Haag gaan uitbreiden. In totaal zouden hier tot tweeduizend nieuwe woningen moeten komen, terwijl de bestaande bebouwing en wegenstructuur grotendeels worden gehandhaafd.
Wethouder Jan Kerkhof repte eerder al over de mooiste nieuwe wijk van Nederland. Veghel-ZuidOost moet ruim van opzet worden en een groen en dorps karakter dragen. In februari is het structuurplan voor de nieuwe wijk door de gemeenteraad goedgekeurd.
Kerkhof bevestigt dat onderzocht wordt of met behulp van nieuwe kassen aan het Melven genoeg energie kan worden opgewekt voor de verwarming van alle tweeduizend te bouwen woningen. De verwarming is in dat geval CO²- vrij, omdat er geen verbranding plaatsvindt.
Het principe van Zonneterp is gebaseerd op een gesloten kas, waarbij het teveel aan warmte wordt afgevoerd naar een ondergonds, natuurlijk waterreservoir. Natuurwetten bepalen dat het warme water bovenin het reservoir blijft, terwijl het koudere water naar beneden zakt.
Met behulp van aanzuigpijpen op verschillende dieptes kan water van de gewenste temperatuur worden opgezogen. In de winter is dit warm water om kas en woningen te verwarmen, in de zomer koud water voor koeling. Het systeem wordt op verschillende plaatsen al toegepast, zij het op beperkte schaal.

Zo wordt op deze wijze voorzien in de verwarming van een verzorgingshuis in Venlo. Kerkhof is niet bang dat het onderzoek naar Zonneterp zal stranden op de restricties van het nabijgelegen waterwingebied. Volgens de wethouder wordt dat water van veel dieper aardlagen omhoog gepompt en bevindt een reservoir voor Zonneterp zich altijd veel verder naar de oppervlakte.
Plannen van Brabant Water om de capaciteit uit te breiden met middeldiepe winning mogen geen belemmering vormen voor de woningbouwplannen van de gemeente. Overigens behelst het totale programma van Zonneterp nog veel meer dan alleen de verwarming van woningen.
Bij volledige uitvoering kunnen de woningen ook afgesloten worden van het riool, omdat er een vergistingsinstallatie voor de wijk komt. Met deze installatie wordt energie gehaald uit uitwerpselen en ander biologisch afbreekbare componenten.
Wat overblijft na het vergistingsproces kan worden verwerkt tot compost voor de planten in de kas. Het gezuiverde water kan eveneens worden gebruikt voor de planten. Brabantsdagblad 17 april 2008.

 

Onderneemsterskrans Land van Cuijk

'Onderneemsters' verenigd in krans

Zeven vrouwelijke ondernemers uit de regio hebben zich verenigd in Onderneemsterskrans Land van Cuijk. Deze krans is opgericht op 28 november 2007. Doel is door samenwerking de ondernemingen van de leden beter bekend te maken bij het publiek.
Ploon Hendriks van Koffiehuus Ons Moe in Oploo, volgende week een van de gastsprekers bij het Starterscafé, is voorzitter van deze club. Het begon ongeveer een jaar eerder met een bezoek van toenmalig Landbouwminister Cees Veerman aan de gemeente Mill en Sint-Hubert. Als verrassing voor hem is een Hap-trap-snurk arrangement bedacht door een paar van de latere kransleden.

In 2007 maakten ongeveer tachtig toeristen gebruik van het arrangement. Door dit succes zijn de bedenkers op zoek gegaan naar meer leden. Eens per maand komen de zeven onderneemsters bij elkaar. De naam suggereert vooral gezelligheid. Maar de dames zijn serieus.
Nicolette Rademaker van hotel en restaurant 't Veerhuis in Oeffelt zei onlangs in deze krant: "We geven alle zeven zelfstandig leiding aan een bedrijf in de recreatie of horeca. De krans is een samenwerkingsverband om ons te laten zien in het Land van Cuijk. Het zou mooi zijn als de gasten die hier komen, ook eens bij een van de anderen gaan kijken." De Gelderlander 17 april 2008.

zondag, april 13, 2008

 

Nieuwe geur wet nog onbekend

Nieuwe wet moet maatwerk bieden

De nieuwe Wet geurhinder veehouderij (Wgv) moet oplossingen bieden voor knelpunten voor stankhinder in het buitengebied. Zowel de ontwikkeling van veehouderijen als ook de ontwikkeling van dorpskernen of recreatie werden belemmerd dor de oude geurwet. Met de toenmalige regelgeving konden lokale problemen nauwelijks worden aangepakt. De nieuwe wet biedt daarentegen de mogelijkheid om maatwerk te leveren, om daarmee op gebiedsniveau oplossingen te vinden voor knelpunten.

Klik hier de handreiking van TOP Brabant.

In de praktijk is nog niet iedereen gerust gesteld getuige de reactie van een veehouder in Oploo.

Bezwaren tegen bouw van heemschuur

Rundveehouder Van Tilburg heeft bij de gemeente Sint Anthonis bezwaar aangetekend tegen een bouwvergunning van een heemkundeschuur bij de Oploose watermolen. In een schrijven aan het gemeentebestuur wordt gesteld dat de bouw in strijd is met het bestemmingsplan.
Jaren geleden stond op de plaats waar de heemschuur moet komen, een varkensstal. Die moest destijds worden gesloopt ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit. De bouw van de schuur druist volgens de veeboer tegen dat besluit in. Ook vreest Van Tilburg parkeer- en verkeersoverlast en aantasting van de privacy en het woon- en leefklimaat.

Omdat het heemgebouw op slechts 25 meter afstand van zijn bedrijf komt te staan, denkt Van Tilburg uitbreidingsplannen te kunnen vergeten. Hij vindt het onbegrijpelijk dat een toeristisch attractiepunt als de heemschuur pal tegenover zijn boerenbedrijf moet komen staan.
Kort geleden meldde burgemeester Jos Verbeeten nog dat de weg vrij was voor het nieuwe heemhuis van de heemkundeclub De Heerlyckheit Plo. Verbeeten zei dat Van Tilburg lang dwars had gekegen, maar dat de problemen waren opgelost.

De schuur, die voornamelijk wordt opgetrokken met materialen van een eeuwenoude schuur uit Wanroij, heeft alleen winnaars opgeleverd, meldde de burgervader. Hij voegde eraan toe dat de agrariër zijn bedrijf zelfs kan uitbreiden. Dinsdag 29 april vindt in het gemeentehuis een openbare hoorzitting over de kwestie plaats. Gelderlander 1 april 2008.

zaterdag, april 12, 2008

 

Week 15

Maandag
Overleg met Erik van Nuland van TOP Brabant met de eigenaren van het eerste boertel van Nederland "Boertel Lampersehei" in Wanroij. We bespreken de mogelijkheden om van het boertel in Wanroij en van het boertelconcept in zijn algemeen een succes te maken.

Met Andries Peters en Robert van der Doelen van Barli BV bespreek ik de mogelijkheden om in te spelen op de behoefte om op boerenbedrijven de huisverkoop van producten middels een automaat uit te voeren. Samen met een aantal telers in Erp e.o. en adviseur Hans Smith werken we aan een nieuw concept "Versomaat".

Jaargesprek met wethouder Jan Kerkhof en Jos van Asten van de gemeente Veghel.

Dinsdag
Overleg met een ondernemer in Reek. Lang geleden heeft hij zijn melkveebedrijf omgezet in jongveeopfokbedrijf en een mini camping. Hij wil nu graag de minicamping uitbreiden van 15 naar 25 plaatsen, het sanitair moderniseren, een slechtweer ruimte inrichten in de oude ligboxen stal en hij overweegt in de oude boerderij een gastenbeblijf te maken.

Overleg met mijn streekhuiscollega's Hans van Dommelen en Mario Graat. We plannen de route van de verassingsbustocht op 19 april a.s. in het kader van de Dag van het Brabantse Platteland.

Woensdag
Overleg met de initiatief nemer van Eco Park Gaia. De stichting is nog steeds zoekende naar een geschikte locatie. We bespreken de mogelijkheden in het Peel & Maas gebied.

Donderdag
Voor het project Vitale Regio willen we op een nieuwe wijze gaan communiceren met de omgeving en betrokkenen. Met Joost Callaars en Bart Janssen van Dichterbij bespreek ik de mogelijkheden.

Voor het project Rest-O-Super heb ik een afspraak met een ondernemer die mogelijk een rol kan spelen voor de pilot die voorbereid wordt.

Vrijdag
Afspraak met een particulier die in het buitengebied woont van het dorp Zeeland. Hij heeft een bijgebouw waarvan hij graag wil weten of het geschikt is om als gastenbedrijf voor toeristen in te richten.

Weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, april 11, 2008

 

Afbakening Ceres subsidie

De gelukkige negen in de Ceresvlek

Slechts negen gemeenten in Oost-Brabant konden de afgelopen acht jaar aanspraak maken op de miljoenen van Ceres.Bernheze, Boekel, Boxmeer, Landerd, Mill en St. Hubert, Schijndel, St. Anthonis, Uden en Veghel waren de uitverkorenen. Maar waarom zij wel en de omliggende gemeenten niet? Vincent Ketelaars van Ceres: "Er is eind jaren '90 een aanvraag gedaan om in aanmerking te komen voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Dat had te maken met de kwetsbaarheid van de economie in deze regio, met de varkenspest nog vers in het geheugen. Er is een doelstelling geformuleerd en een gebied afgebakend met een bevolking met een relatief laag opleidingsniveau. Natuurlijk wilde iedere gemeente meedoen. Maar er moest ergens een grens getrokken worden. Die grens loopt dwars door Schijndel, omdat het maximaal aantal inwoners toen was bereikt." 10 april 2008.

donderdag, april 10, 2008

 

Versomaat omroep Brabant


In Erp e.o. begeleid ik een aantal telers met het project 'Versomaat'. Ze hebben zich aangemeld op http://www.plattelanddag.blogspot.com/ en toen ging het balletje rollen. Eerst een reportage in het Brabantsdagblad. En vervolgens aandacht van Omroep Brabant.
Klik hier voor het filmpje op omroep Brabant
Zie ook: klik hier
En hier het artikel in het Brabantsdagblad

woensdag, april 09, 2008

 

Sint Agatha gemeente Cuijk

Sint-Agatha als 'pareltje' aangemeld

De gemeente Cuijk heeft Sint-Agatha bij het provinciebestuur aangemeld als 'pareltje'. Op die manier hoopt de gemeente geld los te kunnen peuteren voor de bouw van een multifunctioneel centrum in het dorp.De provincie heeft 30 miljoen euro klaarliggen om de leefbaarheid in kleine kernen een steun in de rug te geven. Vijf als 'pareltjes' te bestempelen Brabantse dorpen kunnen in aanmerking komen voor een extra provinciale bijdrage. Wethouder Dick Blokland hoopt dat Sint-Agatha daartoe behoort. "We hebben een plan om alle voorzieningen in het dorp, van school tot sportverenigingen, onder te brengen in één accommodatie. Het zou toch mooi zijn als de provincie zo'n initiatief zou willen steunen."Met de betrokken organisaties en verenigingen is de gemeente Cuijk nog in gesprek. "We zijn er nog niet helemaal uit, en dat is wel nodig, want de neuzen moeten allemaal dezelfde kant op staan", zegt Blokland. Gelderlander 9 april 2008.

zaterdag, april 05, 2008

 

Boertel: een boerderij-hotel op het platteland


Het streekhuis Peel & Maas heeft de ontwikkelaar van http://www.landvancuijk.nl/ gevraagd om de website http://www.boertel.nl/ te introduceren. Het doel is om ondernemers met logies op een boerderij een eigen platform te bieden. De site is gebaseerd op bannerruil. Een ondernemer krijgt zijn logo op de boertelsite als het boertel logo op de homepage van de eigen site geplaatst wordt.

Boeren houden allang niet meer alleen maar varkens, koeien en kippen.

De een verandert zijn bedrijf in een zorgboerderij, de ander in een vakantiepark. De familie Van den Broek aan de Lamperen in Wanroij gaat een boertel exploiteren.
De eerste gasten hebben Mat en Miriam van den Broek in hun boerenhotel Lampersehei in Wanroij al ontvangen. Eigenlijk kan het nog niet. Ze zijn nog volop bezig om de puntjes op de i te zetten van hun hagelnieuwe accommodatie met zes tweepersoons- en een vierpersoonskamer, een gezamenlijke keuken en een ontmoetingsruimte. Hier en daar nog wat klein timmerwerk, het barretje in de gezamenlijke keuken moet nog worden geplaatst, een enkel lampje en de meubels arriveren binnenkort. Het is nu nog wat behelpen met tuinmeubilair in de varkensstal van weleer. "Maar we kunnen alvast vooruit", lacht Miriam van den Broek (40). Een boertel noemen ze het. " Het eerste in Nederland", klinkt het trots.

Kan ook niet anders. Ze hebben de naam samen met een communicatiebureau bedacht. "In eerste instantie vonden we het niks", zegt Miriam. "Het klonk wat boers. Maar gaandeweg gingen we er anders over denken. Nu staan we er helemaal achter."Wat de twee betreft moet boertel een nieuw concept in Nederland worden. "Net zoals bed en breakfast (b&b) dat is", zegt de 44-jarige Mat. "Een boertel is anders dan een b&b", vindt Miriam. "Bij een b&b zit je bij de mensen thuis, het is kleinschaliger en je eet vaak met ze mee. Dat is bij ons allemaal niet. Daarom zochten we naar een andere naam."Hoe het begrip boertel verder moet worden uitgedragen, daar zijn de Van den Broeks nog niet uit.

Dat is van later zorg. Eerst willen ze de zaak thuis op orde krijgen. " Het sociale leven is er door alle drukte de laatste maanden bij ingeschoten zegt Miriam. "Maar als het allemaal draait, gaan we dat weer oppakken, hoor."Het idee voor hun boertel borrelde een kleine drie jaar geleden bij ze op. De varkens hadden ze de deur uitgedaan nadat ze hadden besloten alleen met rundvee verder te gaan. Aan de andere kant van Lamperen 14, het adres van de Lampershei, heeft Mat van den Broek de zorg over tachtig stuks melkvee. In het begin waren er verschillende plannen om de voormalige stal anderszins rendabel te maken. "We hebben hier vanalles over de vloer gehad", volgens Mat. "Iemand stelde voor om slakken te gaan houden." Ineens werd het ze duidelijk toen bekend werd dat het voor boeren makkelijker werd om kleinschalige activiteiten in het buitengebied te starten. De ideeën voor de herinrichting van de oude stal (de kosten bedragen een kleine twee ton) komen uit de koker van het Wanroijse boerenstel dat vier kinderen heeft.

Mat nam het ruwe werk voor zijn rekening en legde onder meer zelf de elektra aan. Miriam is verantwoordelijk voor de finetuning van de slaap- en verblijfsaccommodatie. Ze schafte het servies aan, zocht het beddengoed bijeen, liet Mat de flatscreen-tv's ophangen en richtte de kamers sfeervol in. " De inrichting moet precies zijn zoals wij dat zelf op onze vakantie graag zouden aantreffen. Ja, met wat pepermuntjes op het nachtkastje. Leuk, toch."Elke kamer heeft een douche en een toilet. De bedden zien er solide uit met een twee vuisten dik matras. De oude varkensstal heeft binnen de uitstraling van een modern hotel. Rondom het boertel ligt nog het nodige werk te wachten. Aan de voorkant moet nog een luxe veranda komen. Aan de achterkant verrijst een park. Een grote paddenpoel, die inmiddels al is uitgegraven, gaat het middelpunt vormen van het boerenpark met uitzicht op het Wanroijse buitengebied. Gasten kunnen daar in de toekomst ongestoord verpozen. " Fietsers, wandelaars, gezinnen, iedereen is welkom", vertelt Mat. " Zelfs mensen die hun paard mee willen nemen. Er zijn paardenboxen aanwezig."Zaterdag 19 april heeft de Lampersehei open dag, vrijdag 30 mei is de officiële opening. - http://www.lampersehei.nl/ ; http://www.boertel.nl/ ; http://www.boekhetbijdeboer.nl/

 

Boertel

Van een Wanroijse varkensstal tot boertel

Het streekhuis heeft de ontwikkelaar van http://www.landvancuijk.nl/ gevraagd http://www.boertel.nl/ te reserveren voor ondernemers met logies op een boerderij die een maat te groot zijn voor bed & breakfast.
Boeren houden allang niet meer alleen maar varkens, koeien en kippen. De een verandert zijn bedrijf in een zorgboerderij, de ander in een vakantiepark. De familie Van den Broek aan de Lamperen in Wanroij gaat een boertel exploiteren.

De eerste gasten hebben Mat en Miriam van den Broek in hun boerenhotel Lampersehei in Wanroij al ontvangen. Eigenlijk kan het nog niet. Ze zijn nog volop bezig om de puntjes op de i te zetten van hun hagelnieuwe accommodatie met zes tweepersoons- en een vierpersoonskamer, een gezamenlijke keuken en een ontmoetingsruimte. Hier en daar nog wat klein timmerwerk, het barretje in de gezamenlijke keuken moet nog worden geplaatst, een enkel lampje en de meubels arriveren binnenkort. Het is nu nog wat behelpen met tuinmeubilair in de varkensstal van weleer. "Maar we kunnen alvast vooruit", lacht Miriam van den Broek (40). Een boertel noemen ze het. " Het eerste in Nederland", klinkt het trots. Kan ook niet anders. Ze hebben de naam samen met een communicatiebureau bedacht. "In eerste instantie vonden we het niks", zegt Miriam. "Het klonk wat boers. Maar gaandeweg gingen we er anders over denken. Nu staan we er helemaal achter."Wat de twee betreft moet boertel een nieuw concept in Nederland worden. "Net zoals bed en breakfast (b&b) dat is", zegt de 44-jarige Mat. "Een boertel is anders dan een b&b", vindt Miriam. "Bij een b&b zit je bij de mensen thuis, het is kleinschaliger en je eet vaak met ze mee.


Dat is bij ons allemaal niet. Daarom zochten we naar een andere naam."Hoe het begrip boertel verder moet worden uitgedragen, daar zijn de Van den Broeks nog niet uit. Dat is van later zorg. Eerst willen ze de zaak thuis op orde krijgen. " Het sociale leven is er door alle drukte de laatste maanden bij ingeschoten zegt Miriam. "Maar als het allemaal draait, gaan we dat weer oppakken, hoor."Het idee voor hun boertel borrelde een kleine drie jaar geleden bij ze op. De varkens hadden ze de deur uitgedaan nadat ze hadden besloten alleen met rundvee verder te gaan. Aan de andere kant van Lamperen 14, het adres van de Lampershei, heeft Mat van den Broek de zorg over tachtig stuks melkvee. In het begin waren er verschillende plannen om de voormalige stal anderszins rendabel te maken. "We hebben hier vanalles over de vloer gehad", volgens Mat. "Iemand stelde voor om slakken te gaan houden."

Ineens werd het ze duidelijk toen bekend werd dat het voor boeren makkelijker werd om kleinschalige activiteiten in het buitengebied te starten. De ideeën voor de herinrichting van de oude stal (de kosten bedragen een kleine twee ton) komen uit de koker van het Wanroijse boerenstel dat vier kinderen heeft. Mat nam het ruwe werk voor zijn rekening en legde onder meer zelf de elektra aan. Miriam is verantwoordelijk voor de finetuning van de slaap- en verblijfsaccommodatie. Ze schafte het servies aan, zocht het beddengoed bijeen, liet Mat de flatscreen-tv's ophangen en richtte de kamers sfeervol in. " De inrichting moet precies zijn zoals wij dat zelf op onze vakantie graag zouden aantreffen. Ja, met wat pepermuntjes op het nachtkastje. Leuk, toch."Elke kamer heeft een douche en een toilet. De bedden zien er solide uit met een twee vuisten dik matras.

De oude varkensstal heeft binnen de uitstraling van een modern hotel. Rondom het boertel ligt nog het nodige werk te wachten. Aan de voorkant moet nog een luxe veranda komen. Aan de achterkant verrijst een park. Een grote paddenpoel, die inmiddels al is uitgegraven, gaat het middelpunt vormen van het boerenpark met uitzicht op het Wanroijse buitengebied. Gasten kunnen daar in de toekomst ongestoord verpozen. " Fietsers, wandelaars, gezinnen, iedereen is welkom", vertelt Mat. " Zelfs mensen die hun paard mee willen nemen. Er zijn paardenboxen aanwezig."Zaterdag 19 april heeft de Lampersehei open dag, vrijdag 30 mei is de officiële opening. - http://www.lampersehei.nl/ ; http://www.boertel.nl/ ; http://www.boekhetbijdeboer.nl/

 

Week 14

Maandag
Afspraak met de Rabobank om een aantal zaken te regelen i.v.m. onderneemsterskrans Land van cuijk.
Overleg met een aantal personen van de Rabobank en Pantein Wonen over de mogelijkheden van de start van "Boerderijfonds". Een vorm van themasparen met als doel het behoud van cultuurhistorische boerderijen. Ondernemers met een goedondernemersplan geschikt om te exploiteren in een monumentale boerderij krijgen vanuit het fonds mogelijkheden om te financieren.

Dinsdag
Overleg met Paul Vos van Maasland over innovaties om woningen te verwarmen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. Door de EPC norm steeds strenger te maken dwingt de overheid bouwers om steeds zuiniger met fossielebrandstof om te gaan. Het einddoel is een energienul woning. De warmtepomptechniek eventueel in combinatie met warmte koude opslag in de bodem is daarvoor veelbelovend. Over enkele maanden houden we een informatieve bijeenkomst voor de projectontwikkelaars van Maasland.

Streekmanagersoverleg met mijn collega's in Cuijk.

Overleg met Jos Hendriks van LNV over de mogelijkheden van het breder benutten van de website http://www.ondernemendplatteland.nl/

Overleg met de dorpsraad van Sint. Agatha over het uitvoeren van ideeën zoals benoemd in het Dorps Ontwikkelings Plan.

Woensdag
Streekhuisoverleg in het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Donderdag
Uitwerken van de Fietspendelbootactie week. 18 supermarkten in de regio gaan 35.000 kortingskaarten uitdelen aan klanten die in week 17 voor 10,- euro of meer aan boodschappen doen.

Vrijdag
Overleg met Wiet van Meel van Agro & Co en het bestuur van "Graancirkel Oploo". Mogelijkheden voor de toekomst om het initiatief verder uit te bouwen worden besproken.

Kennismakingsgesprek met een ondernemer in Gassel die werkt aan een plan om zijn manege geschikt te maken voor gasten die op zijn locatie blijven overnachten. Hij heeft een vergunning voor een minicamping. Hij wil deze graag omzetten naar een klein aantal chalets. Voor de energievoorziening komt er een 5000 watt windmolen. Ik geef aan waar de streekmanager van dienst kan zijn.

Weekoverzichtstreekmanager

donderdag, april 03, 2008

 

Natuur in Sint Anthonis


Nieuwe natuurzone langs Peelkanaal gereed
Het Peelkanaal heeft natuurvriendelijke oevers gekregen. Het leefgebied van vlinders, libellen, vogels en dassen heeft langs het Peelkanaal in Sint Anthonis een oppepper gekregen. Langs het voormalige defensiekanaal, en ook langs de Raam bij Wanroij, is een nieuwe ecologische verbindingszone aangelegd. Er is twee jaar aan gewerkt. Vanaf volgende week vrijdag is de nieuwe natuurzone van dichtbij te bekijken. Dan gaat een gloednieuw fietspad open dat in het kader van dit natuurproject is aangelegd. Het fietspad is zes kilometer lang.In totaal is een gebied van 47 hectare op de schop gegaan.

Zo zijn zestien poelen aangelegd, waar amfibieën en insecten kunnen vertoeven en landdieren kunnen drinken. Op twintig plaatsen zijn de oevers van het kanaal aangepast en daarnaast is er het fietspad aangelegd.In de buurt van Landhorst kunnen wandelaars voortaan het kanaal van twee kanten bekijken want daar is een brug voor voetgangers aangelegd. Over de Raam, tussen de Hapseweg en de Verlorenhoek in Wanroij, is een brug gebouwd waar zowel voetgangers als fietsers overheen kunnen. Een gedeelte van een voormalige tankwal – het kanaal is in de jaren dertig gegraven om vijandige legers tegen te houden – aan de Deurneseweg is over een lengte van 1750 meter hersteld. Gelderlander 2 april 2008.

 

Derde Starterscafe te Beers

Samen met ROC de leijgraaf en De Gelderlander organiseert het streekhuis Peel & Maas op de laatste woensdag van de maand het Starterscafe. Dit als onderdeel van het CERES/Land van Cuijkse gemeenten project "Zaakversneller" wat tot doel heeft startende en doorstartende ondernemers te ondersteunen. Klik op het beeld hieronder en u krijgt een impressie van het derde starters cafe wat over Marketing & PR ging.


woensdag, april 02, 2008

 

Fietspendelboot Actieweek


Derde seizoen fietspendelboot van start met actieweek

Het streekhuis Peel & Maas heeft een beroep gedaan op de supermarkten in de regio en er maar liefst 18 bereid gevonden om aan een actie deel te nemen.


Fietspendelboot De Drie Provinciën gaat vanaf 30 april weer varen op de Maas. Het derde jaar van de fietspendelboot op de Maas is verzekerd. Vanaf woensdag 30 april gaat de toeristenboot weer varen. Eigenaar/exploitant Huub Niessen heeft er voldoende vertrouwen in dat hij dit jaar de boot in de vaart kan houden. In de week die voorafgaat aan de nieuwe vaarperiode, 21 tot en met 26 april, houdt een groot aantal supermarkten in de regio een actie. Wie in die week voor 10 euro of meer aan boodschappen doet bij een van die supermarkten, ontvangt een kortingskaart.

Met die kortingskaart krijgt degene die een kaartje voor de pendelboot koopt het tweede kaartje gratis. De kortingskaart geldt niet in de weekeinden en niet in juli en augustus. Dat de fietspendelboot dit jaar weer zou gaan varen, was lange tijd onzeker. Er is nog geprobeerd met behulp van de supermarktactie meer financiële zekerheid te krijgen, maar dat is slechts ten dele gelukt. Inmiddels hebben twee gemeenten, waaronder Boxmeer en Grave, een bedrag toegezegd voor het komende seizoen. Andere gemeenten beraden zich nog.

Ook de provincie Gelderland levert een bijdrage.Er doen achttien supermarkten mee aan de actieweek van 21 tot en met 26 april. In elke wat grotere plaats in het gebied waar de boot langsvaart, is ten minste één supermarkt bereid gevonden deel te nemen aan de kortingsactie. In totaal zijn er 35.000 kortingskaarten beschikbaar. De supermarkten die van 21 tot en met 26 april deelnemen aan de actie zijn:Grave: Em-Té; Cuijk: Jan Linders; Boxmeer: Jan Linders; Vierlingsbeek: Plus Markt; Oeffelt: Spar; Wanroij: Jan Linders; Oploo: Spar; Mill: Jan Linders en Spar; Sint-Hubert; Troefmarkt; Overasselt: Derks; Mook: Plus Markt; Molenhoek: Spar; Gennep: SuperCoop en Jan Linders; Malden: Plus Markt; Afferden; Spar; Overloon: Plus Markt.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?