zondag, april 13, 2008

 

Nieuwe geur wet nog onbekend

Nieuwe wet moet maatwerk bieden

De nieuwe Wet geurhinder veehouderij (Wgv) moet oplossingen bieden voor knelpunten voor stankhinder in het buitengebied. Zowel de ontwikkeling van veehouderijen als ook de ontwikkeling van dorpskernen of recreatie werden belemmerd dor de oude geurwet. Met de toenmalige regelgeving konden lokale problemen nauwelijks worden aangepakt. De nieuwe wet biedt daarentegen de mogelijkheid om maatwerk te leveren, om daarmee op gebiedsniveau oplossingen te vinden voor knelpunten.

Klik hier de handreiking van TOP Brabant.

In de praktijk is nog niet iedereen gerust gesteld getuige de reactie van een veehouder in Oploo.

Bezwaren tegen bouw van heemschuur

Rundveehouder Van Tilburg heeft bij de gemeente Sint Anthonis bezwaar aangetekend tegen een bouwvergunning van een heemkundeschuur bij de Oploose watermolen. In een schrijven aan het gemeentebestuur wordt gesteld dat de bouw in strijd is met het bestemmingsplan.
Jaren geleden stond op de plaats waar de heemschuur moet komen, een varkensstal. Die moest destijds worden gesloopt ter verbetering van de landschappelijke kwaliteit. De bouw van de schuur druist volgens de veeboer tegen dat besluit in. Ook vreest Van Tilburg parkeer- en verkeersoverlast en aantasting van de privacy en het woon- en leefklimaat.

Omdat het heemgebouw op slechts 25 meter afstand van zijn bedrijf komt te staan, denkt Van Tilburg uitbreidingsplannen te kunnen vergeten. Hij vindt het onbegrijpelijk dat een toeristisch attractiepunt als de heemschuur pal tegenover zijn boerenbedrijf moet komen staan.
Kort geleden meldde burgemeester Jos Verbeeten nog dat de weg vrij was voor het nieuwe heemhuis van de heemkundeclub De Heerlyckheit Plo. Verbeeten zei dat Van Tilburg lang dwars had gekegen, maar dat de problemen waren opgelost.

De schuur, die voornamelijk wordt opgetrokken met materialen van een eeuwenoude schuur uit Wanroij, heeft alleen winnaars opgeleverd, meldde de burgervader. Hij voegde eraan toe dat de agrariƫr zijn bedrijf zelfs kan uitbreiden. Dinsdag 29 april vindt in het gemeentehuis een openbare hoorzitting over de kwestie plaats. Gelderlander 1 april 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?