dinsdag, juni 30, 2009

 

Noordelijke Maasvallei


In 2008 gaf het Platform Integraal Overleg (PIO) opdracht aan bureau Bosch Slabbers om te komen tot een nieuwe visie voor de regio als kompas voor ruimtelijke, sociale, economische en culturele ontwikkelingen. Voor de eerste keer trekken overheid, ondernemers, onderwijs, zorg en woonorganisaties gezamenlijk op om via het onorthodoxe proces van Beeldenstorm 2025 langs de lijn van ateliers, futurerooms, expertmeetings en debatten inzicht te bieden in de eigen identiteit van de regio Land van Cuijk en Noord Limburg en de toekomst te verkennen. Het resultaat, in een boek gepresenteerd, is een fantastische weergave van dit proces waar veel geledingen uit de samenleving in deze regio aan hebben bijgedragen. De inhoud laat zien dat onze regio ‘Noordelijke Maasvallei’ meer eenheid in diversiteit heeft dan verondersteld, veel potenties heeft om de dynamiek te vergroten en een ruimer blikveld biedt dan de grenzen van het gebied. Het moet een uitdagende aanmoediging zijn om vanuit deze toekomstschetsen uw eigen omgeving te blijven verbeelden maar ook te agenderen. De focus gezamenlijk te zetten op een uit te werken programma of struktuurvisie, om er voor te zorgen dat deze beelden een belangrijke meerwaarde voor de toekomst van de regio gaan krijgen.
http://www.noordelijkemaasvallei.nl/

Vrijdag 3 juli wordt het resultaat wat als kompas voor ruimtelijke structuur, economie en sociaal maatschappelijke ontwikkelingen moet gaan dienen gepresenteerd te Landgoed Roepaen in Ottersum.

woensdag, juni 24, 2009

 

Kriekeput

Gedeputeerde Onno Hoes opent recreatieve poort De Kriekeput

Gedeputeerde Onno Hoes spreekt de aanwezigen toe tijdens de feestelijke opening van recreatieve poort De Kriekeput.'We willen De Maashorst op de kaart zetten'

Gedeputeerde Onno Hoes opende woensdagmiddag samen met onder anderen de Osse wethouder Jules Iding, recreatieondernemer Rob van Dijk en Peer Verkuijlen van de Stuurgroep Maashorst de recreatieve poort De Kriekeput. De Kriekeput in Herpen is de eerste zogeheten recreatieve entree van De Maashorst, een plek waar bezoekers een gastvrije ontvangst en allerlei informatie over het natuurgebied krijgen.

De recreatieve entrees zijn ontwikkeld door Stuurgroep De Maashorst, de provincie Noord-Brabant, gemeenten en ondernemers uit de streek. Tijdens de feestelijke openingsbijeenkomst bij De Kriekeput is tevens de eerste interactieve informatiezuil in gebruik genomen. Via deze zuil wordt informatie verstrekt over De Maashorst en het ruime aanbod aan recreatie, producten en diensten van de ondernemers in het gebied. Een van die ondernemers is Rob van Dijk van De Kriekeput. “Aanvankelijk zag ik de plannen voor een recreatieve poort niet echt zitten, maar na een eerste gesprek heb ik de fiets gepakt en ben ik het gebied ingegaan. Toen zag ik de grote mogelijkheden van De Maashorst en werd ik alsnog enthousiast. We willen dit gebied op de kaart zetten.”

Peer Verkuijlen is zeer verheugd over de komst van de eerste recreatieve poort.De recreatieve entrees zijn een directe uitwerking van de reconstructieplannen Peel & Maas en Maas & Meierij. Natuurgebied De Maashorst ligt in deze twee reconstructiegebieden. De reconstructie heeft als einddoel een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten van Noord-Brabant. “We hebben hier ontzettend veel mogelijkheden”, zegt Peer Verkuijlen. “We willen er geen pretpark van maken, maar een gastheer zijn van mensen die hier willen genieten.”Jules Iding wijst op de grote potentie van het gebied. “Vaak denken we veel te min over de Maashorst, maar je kunt hier echt iets fantastisch van maken.”

Leden van kinderkoor Eigen Wijs en tienerkoor Enjoy zingen een lied over de Landerdse mascotte Docus de Das.De MaashorstDe Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied in de provincie Noord-Brabant. Het bijna vierduizend hectare grote gebied ligt in de gemeenten Landerd, Bernheze, Oss en Uden. De Maashorst biedt een bijzonder gevarieerd natuur- en cultuurlandschap. Variërend van bossen, heidevelden en stuifduinen tot vennen, weiden en kronkelbeekjes. bron Arena lokaal.

maandag, juni 22, 2009

 

Regionaal motorcrossterrein

CDA wil inspraak over motorcrossterrein

CDA-raadslid John Timmers wil weten van burgemeester en wethouders hoever het is met de plannen voor een regionaal motorcrossterrein aan de Middenpeelweg. Vorige week is een tweede informatiebijeenkomst gehouden in Odiliapeel. Daar bleken veel tegenstanders te zijn van zo’n crossterrein. Op de bijeenkomst was al sprake van een conceptplan. Maar de afspraak is dat iedereende gelegenheid krijgt inspraak te leveren als het zover zou zijn. Daarom wil Timmers nu weten of er al een klankbordgroep is geformeerd. De gemeenteraad van Uden heeft samen met de gemeenten Landerd, Veghel en Boekel afgesproken om een bestemmingsplan te maken voor een regionaal crossterrein. In het voorstel aan de Udense raad stelden B. en W. dat er ook naar alternatieven gekeken moet worden.

Timmers vraagt zich nu af of daar al resulaten van zijn. ,,De gemeenteraad zou nader geïnformeerd worden over de opzet van de invulling van het bestemmingsplan. Wanneer is dat dan”, vraagt Timmers zich af. Als raadslid wil hij inzicht in het conceptbestemmingsplan en de onderzoeken. ,,De gemeente Uden heeft zich tot dusver nergens toe verplicht met betrekking tot de aanleg en exploitatie van een regionaal crossterrein. Hoe wordt de gemeenteraad op de hoogte gehouden over het proces van het bestemmingsplan, de aanleg en de exploitatie?” Er wordt immers van uit gegaan dat de raad zich nog kan uitspreken over de aanleg van het regionaal crossterrein voordat het plan in procedure wordt gebracht. Kliknieuws 22 juni 2009.

zondag, juni 21, 2009

 

Streekfair de Maashorst

Organisatie Streekfair roept deelnemers op

Naar aanleiding van de voorgaande succesvolle edities is er ook in 2009 weer een Streekfair De Maashorst. De datum voor het evenement is zondag 13 september en de locatie is dezelfde als die van vorig jaar, de weilanden van de familie Van den Berg aan Bosdreef 5 in Uden tussen 10.00 en 17.00 uur. Streekfair De Maashorst heeft als doel om het prachtige gebied en alle bijzondere locaties, producten, bedrijven, organisaties, evenementen enzovoorts. op een leuke, actieve en ontspannende manier te presenteren aan het grote publiek. Gezien de bezoekersaantallen (17.000 in 2008) is dat de afgelopen jaren zeer geslaagd en daarom wordt op veler verzoek ook in 2009 weer een Streekfair georganiseerd. De organisatie is in opdracht van een brede vertegenwoordiging van partijen uit De Maashorst namelijk Stuurgroep De Maashorst bestaande uit gemeenten, provincie, natuur- en milieuorganisaties en belooft daarom nog breder van opzet te worden.

Op de Streekfair is voor ieder wat te doen en te zienDe opzet van Streekfair “De Maashorst” is ongeveer gelijk aan die van voorgaande jaren, Uiteraard zullen er ook weer nieuwe activiteiten aanwezig zijn. De opzet blijft dat bezoekers beleven, proeven en genieten van de vele activiteiten en producten uit en rondom dit gebied. Allerlei organisaties, bedrijven en instellingen die iets te maken hebben met “De Maashorst” presenteren zich op hun eigen unieke manier aan het publiek. Er isruimte voor Kunst, Cultuur, Horeca, Natuur, (Verbrede) Landbouw, Recreatie, Outdoor, Sport, enzovoorts, Het zijn allemaal thema’s die op een harmonieuze wijze aan bod zullen komen met stands & pleinen. Bedrijven, organisatie kunnen zich (kosteloos) presenteren met eigen materiaal of activiteiten. Op een centraal plein wordt een programma gepresenteerd van demonstraties zoals bijvoorbeeld een paarden-, schapen-, hondenshow, of een optreden van een gilde. Er is muziek de hele dag en een proeverij. Horeca en restauranthouders verzorgen op een terras drank en gerechten van producten uit de streek. Mensen die enthousiast geworden zijn en ook onderdeel uit willen maken van streekfair De Maashorst kunnen zich aanmelden. Meer informatie en een aanmedlingsformulier is op te vragen bij Susan Wittenberg, info@demaashorst.nl www.demaashorst.nl

 

Bedrijvenbeurs Land van Cuijk, Noord-Limburg en Nordrhein-Westfalen

In het najaar van 2006 en in het voorjaar van 2008 vonden de eerste edities van de Bedrijvenbeurs Land van Cuijk & Noord-Limburg in Cuijk. Op woensdag 18 en donderdag 19 november vindt de Bedrijvenbeurs wederom plaats, echter nu op de locatie Airport Weeze.
Sigrid Meulebeek van het organiserende The Organizing Connection: 'Op onze huidige locatie in Cuijk groeiden we uit ons jasje. We waren genoodzaakt een tent aan te bouwen om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar expositieruimten.

Wij hebben met Airport Weeze een geschikte nieuwe locatie gevonden op een kleine 35 kilometer van Cuijk, die voldoet aan alle eisen.' Bij een nieuwe locatie hoort een nieuwe naam. Omdat bij deze Bedrijvenbeurs ook Duitse bedrijven uit de grensregio worden betrokken, is gekozen voor een meer internationale naam: Ne-D in Business, Bedrijvenbeurs Land van Cuijk, Noord-Limburg en Nordrhein-Westfalen.

Het thema van deze Bedrijvenbeurs zal dan ook zijn: 'zakendoen in het grensgebied'. Meulebeek is zich ervan bewust dat ondernemers wat huiverig zullen zijn om te gaan deelnemen aan een beurs over de grens.

'Ik heb echter gemerkt dat de ondernemers uit de regio Land van Cuijk & Noord-Limburg erg sterk zijn in het zien van kansen en mogelijkheden. Ik heb er het volste vertrouwen in dat ook de twijfelaars een kans als deze uiteindelijk niet aan zich voorbij zullen laten gaan.'
Overigens heeft ruim 65% van de exposanten van voorgaande edities middels een enquête aangegeven Airport Weeze te zien als een uitstekend alternatief. - The Organizing Connection 0412-405280

woensdag, juni 17, 2009

 

Prinses Margriet Grave


Graafse ark Prinses Margriet wordt legaal

De ark Prinses Margriet moet blijven liggen waar die ligt: in de Maas: aan de Jan van Cuijkdijk bij Grave. En het moet voor de eigenaren legaal worden om er toeristische activiteiten te ondernemen. Dat heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Grave dinsdagavond besloten. Alleen de PvdA is tegen. De ark van de familie Van Steen ligt al jaren in de Maas tegen de rand van het stadje aan. De Van Steens willen van hun boot een zogenoemde rivierpleisterplaats maken. Er komt dan onder meer een informatiecentrum voor waterexcursies en een bed & breakfast. De afgelopen jaren stonden vooral procedures centraal omdat de ark er illegaal zou liggen.Burgemeester en wethouders gaan nu kijken of het bestemmingsplan aangepast kan worden, zodat de boot er legaal kan liggen. Gelderlander 17 juni 2009.

maandag, juni 15, 2009

 

Bestemmingsplan

Het gebeurd nog al eens dat een ondernemer met een goed plan komt maar dat het bestemmingsplan de gewenste ontwikkelingsruimte niet biedt. Binnen de nieuwe Wet ruimtelijke ordening zijn er mogelijkheden om toch medewerking te verlenen als dat gewenst wordt geacht. Meer hierover lees je door hier te klikken.

zaterdag, juni 13, 2009

 

LOG discussie

Verharde relaties op platteland van Brabant

Dat de spanningen op het Brabantse platteland over de intensieve veehouderij oplopen, weet Herman van Ham als geen ander. Het ZLTO-hoofdbestuurslid vecht de laatste tijd menig debat uit met de groeiende groep burgers die ageert tegen megastallen in de achtertuin.
Hij ervaart dat de toon van de discussie zich verhardt en zich verengt tot het halen van het eigen gelijk. Van Ham: "Burgers die zich door de komst of uitbreiding van een veehouderij in hun woongenot aangetast voelen, krijgen steun van een beperkte groep mensen die om principiële redenen tegen elke vorm van intensieve veehouderij is."

"De Partij voor de Dieren, de SP en Milieudefensie bieden een platform aan deze critici. Het verzet krijgt soms trekken van dierenactivisme, waarbij geen sprake meer is van een dialoog, maar alle middelen worden gebruikt om het doel te heiligen. Zo'n pamflet als in Landerd getuigt van een diepe kloof." Van Ham erkent dat de ZLTO geen antwoord heeft op het groeiend onbehagen in de samenleving.

"Wij proberen signalen op te pakken en in gesprek te blijven, maar met radicalisme kunnen wij niets." Megabedrijven zijn voor de ZLTO 'niet de norm voor Brabant'. "Wij hechten aan het gezinsbedrijf. Maar dat moet de komende 25 jaar bijna drie keer zo groot worden om kostbare investeringen in stallen en luchtwassers te kunnen betalen."

"Dan praat je over een bedrijf van 750 zeugen in een gesloten systeem, waarbij volgroeide varkens de stal alleen verlaten om te worden geslacht. Dat zijn de gezinsbedrijven van de toekomst." Hoewel deze schaalvergroting naar bijna 9000 varkens per bedrijf ook binnen de Brabantse natuur- en milieubeweging op weerstand stuit, heeft Van Ham daar niet zo'n probleem mee.

"Als het erop aankomt vinden wij elkaar. De situatie in Landerd zie ik als een incident. De milieubeweging heeft namelijk in de gaten dat de Nederlandse veehouderij, die al tot de wereldtop behoort, steeds duurzamer wordt en dat de milieusituatie per saldo verbetert."
Van Ham tekent hierbij aan dat ook de ZLTO onderzoek naar de effecten van veehouderijen op de gezondheid van omwonenden noodzakelijk vindt. "Hoewel niet is aangetoond dat mensen er last van hebben, zie je toch dat gemeenten vanwege alle commotie over de volksgezondheid moeilijk nog tot besluiten over concrete uitbreidingen komen."

Het burgerlijk verzet tegen megastallen lijkt ook vat te krijgen op provinciebestuurders. "Als de protesten tegen de LOG's aanhouden, komt ons reconstructiebeleid onder druk te staan", erkende VVD- gedeputeerde Onno Hoes dinsdag tijdens een informatie-avond over natuurontwikkeling. Hoes meldde dat hij wordt 'platgemaild' door een bewoner van landgoed Baest bij Middelbeers dat wordt omsingeld door drie LOG's.

"Misschien moeten we onze plannen hier of daar toch wat aanpassen. Maar niet te veel, anders stort de reconstructie als een kaartenhuis in elkaar." CDA-gedeputeerde Paul Rüpp wil niet nu al LOG's gaan schrappen. "Wij moeten eerst beter weten hoeveel ruimte nog nodig is voor verplaatsing van veehouderijen. Dan maken wij de balans op." Brabantsdagblad 12 juni 2009.

woensdag, juni 10, 2009

 

Crossbanen onder druk

De crossliefhebber heeft in het Land van Cuijk minder banen dan vroeger tot zijn beschikking. De ene is open, de andere is dicht en op een derde kan alleen getraind worden. De regels voor een milieuvergunning zijn ingewikkeld.
Circuit Lombok wacht een volgend verdict: voor 15 juli wil de provincie een definitief besluit nemen over de baan, die sinds 2005 gesloten is. In de krant van woensdag in De Gelderlander (editie Maasland) een verslag over de lange route naar een vergunning. Gelderland 10 juni 2009.

dinsdag, juni 09, 2009

 

Wonen in kerkdorpen scoort hoog

De inwoners van Veghel geven hun buurt een 7,6. Vier jaar geleden was dat nog een 7,2. De kerkdorpen scoren met een 8,0 iets hoger dan Veghel zelf.
Ook de eigen woning en woonomgeving, de sociale omgeving en veiligheid scoren ruim voldoende. Het onderzoek is een initiatief van de gemeente en Woonbelang Veghel.

 

Platteland van Cuijk

Brochure plattelandsondernemers ziet daglicht

De fonkelnieuwe promotiebrochure ‘Het Verrassende Platte Land van Cuijk’ werd zondag op al even 'verrassende' wijze aangeboden aan wethouder Hans Bos van Grave. Hij beheert voor de regio Land van Cuijk de portefeuille Toerisme & Recreatie.De feestelijke aftrap vond plaats op de nieuwe kampeerboerderij ‘De Nieuwenhof’ in Mill, een van de nieuwe leden van Het Verrassend Platte Land van Cuijk. Dit is het platform van 40 kleinschalige ondernemers in de recreatie, toerisme en/of streekproducten. Bij de aftrap werd ook de totaal vernieuwde website (www.plattelandvancuijk.nl) in werking gesteld.Positief Bos liet zich zeer positief uit over de activiteiten van de ambitieuze vereniging ‘Het Verrassende Platte Land van Cuijk’. De brochure is vanaf heden gratis verkrijgbaar bij alle aangesloten leden, VVV-kantoren en gemeentehuizen in Land van Cuijk. Kliknieuws 9 juni 2009.

 

Ark Prinses Margriet Grave


Prinses Margriet Grave stap dichter bij toerisme

Het is weer een stapje dichterbij: toeristische activiteiten zoals een bed & breakfast op de ark Prinses Margriet in Grave.Burgemeester en wethouders willen de boot legaliseren. Ze vragen de gemeenteraad om daar 'vanwege de politieke gevoeligheid' van het onderwerp een principe-uitspraak over te doen. De raad behandelt het voorstel op dinsdag 16 juni.De ark van de familie Van Steen ligt al jaren in de Maas tegen de rand van het stadje aan. De Van Steens willen van hun boot een zogenoemde rivierpleisterplaats maken. De afgelopen jaren stonden vooral procedures centraal omdat de ark er illegaal zou liggen. Gelderlander 9 juni 2009.

zaterdag, juni 06, 2009

 

Sterkere samenwerking Noordoost-Brabant

De 21 gemeenten in Noodoost-Brabant hebben donderdagmiddag een intentieverklaring ondertekend over hun wens tot samenwerking op diverse terreinen.
Deze verklaring wordt inmiddels het 'Pact van de Ruwenberg' genoemd naar het conferentieoord in Sint-Michielsgestel waar de overeenkomst is bereikt. 'Noordoost-Brabant' wil binnen een jaar een groot aantal gezamelijke projecten op stapel zetten om deze regio sterker te maken. Dit betreft onder meer woningbouw en bedrijventerreinen. Brabantsdagblad 4 juni 2009.

vrijdag, juni 05, 2009

 

De zin van ArcheologieVoor meer informatie klik hier.

donderdag, juni 04, 2009

 
Tags: dirt bike electric elektrisch niels marton emx e-mx mx1 mx2 mx3 50cc 65cc 85cc cross crossen mon knmb geluidloos quantya ekrad oset jeffrey herlings trial yamaha honda suzuki ktm fmx mud dirt red bull eneco maico huskvarna kawasaki gemert halle rhenen oss emmen berghem heerde mill jumbo onk 2008 2009 2010 2011 2012 arenacross championship kampioen contest wedstrijd fim imba motocross motorcross motorcycle motorsports mx netherlands nederland race racer racing pitbike pitbikes supercross amateur prof 2-stroke 4-stroke innovation mxo mxo.nl nieuws uitslagen rijdersinfo circuit circuits kalender contact e-mail gp bastemeijer romviel roelants swanenberg roos eggens v vijfeijken schroter salaets saris martens van uden lindstrom roelants bobryshev v horebeek larsen leytens brakke coldenhoff august justs teilet motocrossplanet putoline vhm wlm jtx racing gasgas haan wheels stickerset stickersets mx shirt zero super supermoto accu batterij management systeem lader volt ampere weerstant opladen electric clean energy vehicle exhibition current 12 24 36 48 72 watt 2009 Beijing China the 5th International Electric Vehicle & Clean Energy Vehicle Exhibition Traffic Harmony Environmental protection Development Complete vehicle: Electric coach, electric cars, electric bus, electric sightseeing vehicle, electric passenger vehicle and truck, solar electric vehicle, electric golf kart, electric forklift, electric elevating truck, electric cleaning cart, electric motorcycle, electric tricycle, hybrid vehicles driven by hydrogen energy, natural energy and various new energies and clean fuels, vehicles of low emission and environment-friendly cars Parts and components: Control and drive system for electric vehicles, fuel cell, storage battery, energy-saving engine with low emission and relevant technology, beste idee van nederland sbs6 electrisch motocross elektrich motocross elektrisch motorcross electrisch motorcross de bergen wanroij quantya park eldorado parken emx demoteam emx school emx center emx centrum emx week emx certificaat emx diploma zonneenergie zonnepanelen stroom batterij management systeem lithium li-ion VRLA, NiCd, NiMH, Lithium Li-Ion batteries power battery bus car e-bike biobase economy future young niels van der duijn testpilot nielton team rtl4 essent niels van der duyn niels van de duijn niels van de duyn tooske Tooske Ragas Henkjan Smits veronica uitvinder bril crossbril schoonmaken sproeien water plug-in connector powerbus motor control center mcc contactor motor controller wired overload protection wiring control switches switch engineering engineered ac dc torque electrodynamic powertrain overcurrent ev electric vehicle electric car battery electric vehicle bev ev1 kilowatt nimh plug-in co2 reduction all electric hybrid wheely elektrisch crossen brandstofcel senternovem

This page is powered by Blogger. Isn't yours?