donderdag, januari 31, 2013

 

Noordoost-Brabant investeert fors in innovatief ondernemerschap


HAS Hogeschool, ZLTO, acht lokale Rabobanken, Stichting Ondernemerslift, Starters Succes Oss, Startersmarktplaats Veghel-Uden-Schijndel, ROC de Leijgraaf en ROC Koning Willem 1 College, en de 20 regiogemeenten in Noordoost-Brabant hebben het initiatief genomen voor een groot programma specifiek gericht op startende innovatieve ondernemers. De komende zes jaar bundelen zij in ‘Valorisatieplan 5-sterren Noordoost Brabant’ hun krachten. Met een budget van 14 miljoen euro gaan zij de regionale economische slagkracht stimuleren. “Hiermee creëren we in onze regio een vruchtbare voedingsbodem voor een nieuwe generatie van innovatieve ondernemers, die wil excelleren”, aldus Ton Rombouts, burgemeester van ’s-Hertogenbosch, voorzitter van het Strategisch Beraad 5-sterren Noordoost Brabant en voorzitter van de Bestuurlijke Regiegroep Noordoost-Brabant. Het stimuleringsprogramma wordt mede mogelijk gemaakt door subsidiebijdragen van de provincie Noord-Brabant en de Rijksoverheid.


Economische gangmakers 
De regio is met illustere gangmakers als Anton Jurgens, Wimke Hendriks en Forest Mars van oudsher sterk ontwikkeld in agro, food, farma en health. Om deze positie te behouden en uit te bouwen is een flinke impuls nodig. Vandaar de regionale focus op nieuwe talentvolle ondernemers als gangmakers van de huidige en toekomstige economie. Met het ‘Valorisatieplan 5-sterren Noordoost Brabant’ committeren de initiatiefnemers zich aan een grootschalig actieplan dat moet leiden tot het effectiever gebruik van kennis als motor van de economie. Aan ambitie bij de partners geen gebrek: in zes jaar tijd moet het actieplan leiden tot 100 innovatieve starters; jaarlijks 45 studenten in de Topklas Ondernemen van de HAS; alle 2500 HAS studenten en 22.000 MBO-studenten van het Koning Willem I College en ROC de Leijgraaf én de bijna 2.000 docenten van deze instellingen krijgen uitgebreid ondernemerschapsonderwijs. Van kennis naar kunde naar kassa, is het streven. Juist de combinatie HBO en MBO maakt verwaarding van kennis realiseerbaar en maakbaar: Designed by HBO, made by MBO.

Van idee tot rendement 
De partners richten een stichting op en werken vanuit drie activiteiten: Center of Enterpreneurship Noordoost Brabant, een Competence Center en Starters Center. De focus ligt op het screenen van kansrijke initiatieven binnen de aangesloten onderwijs- en kennisinstellingen en het MKB en de ondersteuning van die kansrijke initiatieven. Bovendien wordt er actief werk gemaakt van het scouten van succesvol ondernemerstalent.

Excelleren 
In totaal wordt met het valorisatieplan € 14 miljoen geïnvesteerd. De bijdrage van het Rijk van € 5 miljoen wordt geïnvesteerd in een startersfonds, activiteiten van de kennis-/onderwijsinstellingen en het verstevigen van de structuur voor startersondersteuning in de hele regio. De resterende € 9 miljoen wordt ingebracht door provincie Noord-Brabant, de 20 gemeenten in Noordoost-Brabant, onderwijs- en kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Bron: HAS Hogeschool.

 

Ruim 50 hectare aan stallen gesloopt gedurende reconstructie

Brabant trok 72,2 miljoen uit voor verplaatsen en beëindigen van veehouderijen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben in de vergadering van 29 januari de evaluatie van de Verplaatsings- en Beëindigingsregelingen Intensieve Veehouderij vastgesteld en sturen deze door naar de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Uit de evaluatie blijkt onder andere dat 103 bedrijfslocaties hebben deelgenomen aan de verplaatsingsregeling en 80 aan de beëindigingsregeling. Van de gereserveerde 90,3 miljoen euro wordt naar verwachting 72,2 miljoen besteed.

In totaal is voor 508.000 m2 aan stallen gesloopt. De regelingen waren effectief voor het verplaatsen of beëindigen van bedrijven in extensiveringgebieden. De regelingen hebben ook positieve effecten gehad op het milieu ten aanzien van ammoniakdepositie en geurhinder

bron: Provincie Noord-Brabant, 30/01/13

woensdag, januari 30, 2013

 

Cuijks bedrijf introduceert algen in de gevel van gebouwen


Koolstofdioxide gebruiken als voedsel voor een klimaatsysteem? Bizar? Nee, een logisch gevolg van een continue zoektocht naar duurzaamheid. We weten al jaren dat systemen die zonwerend en lichtregulerend een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van het energieverbruik van een gebouw. Hoe mooi zou het zijn als we diezelfde systemen ook nog kunnen voorzien van eigenschappen waarmee we in de resterende energiebehoefte van het gebouw kunnen voorzien?

Colt International, Arup en SSC (Strategic Science Consult) ontwikkelden samen een techniek waarbij micro-algen worden toegepast in een zogenaamde bio-adaptieve façade.

Een façade met glazen zonwerende panelen, gevuld met micro-algen, waarmee duurzaam energie opgewekt wordt. Op dit moment wordt in Hamburg het eerste (wereldwijd) huis gebouwd dat zichzelf van energie voorziet: het BIQ, dat gepresenteerd wordt op de Internationale Bauaustellung (IBA) 2013.

Micro-algen techniek

Zonne-energie, opgeslagen in Biomassa, heeft als voordeel dat er vrijwel geen energie verloren gaat door de opslag. Biomassa heeft een vaste vorm (brandhout, houtpellets), vloeibare (biodiesel) of gasvorm (biogas). Bio-energie is een vorm van duurzame energie die in de toekomst een steeds groter aandeel in het totale energieverbruik zal innemen. Niet in de laatste plaats omdat de energetische waarde van biomassa CO2 neutraal is.

Net als alle planten gebruiken algen zonlicht als energiebron en in combinatie met het toevoegen van CO2 en voedingsstoffen (stikstof en fosfor) wordt de aanmaak van biomassa gestimuleerd (groei). Dit proces van fotosynthese werkt bij algen uiterst efficiënt omdat algen eencellig zijn en in iedere cel fotosynthese plaatsvindt. Onder de juiste omstandigheden groeien algen uitstekend onder invloed van de zon. Micro-algen kunnen in bio-reactoren gekweekt worden. Lees verder.

dinsdag, januari 29, 2013

 

Supermarkten gaan aanvullende garanties vragen rond vlees

De NL supermarkten willen aanvullende garanties rond het vlees dat zij in hun winkels aan de consument willen gaan verkopen. Medio mei komt de supermarkt brancheorganisatie CBL met voorstellen voor strengere inkoopeisen voor met name varkensvlees en kip. Veehouders zouden tot 2020 de tijd krijgen om te voldoen aan de nieuwe voorwaarden.

De eisen gaan volgens CBL directeur Jansen verder dan de eerdere 'Brabantse' afspraken tussen veehouderij en supermarktbranche in het Verbond van Den Bosch. Er is vooral aandacht voor dierenwelzijn, maar er worden ook extra voorwaarden gesteld aan watergebruik, CO2-uitstoot, mestverwerking en antibiotica. De eisen worden opgenomen in de ketensystemen IKB en Global-GAP. Bron: Vlees.nl lees verder.

 

Lokaal Economisch Transactie Systeem (LETS)

Nu de bomen niet meer tot aan de hemel groeien doet de overheid een stapje terug en zijn mensen weer meer op elkaar aangewezen. Een initiatief wat hierdoor snel in opkomst is zijn locale ruilkringen of LETS (Lokaal Economisch Transactie Systeem). Lokaal vraag en aanbod van diensten en goederen worden bij elkaar gebracht. "Als jij mijn haren knipt dan knip ik bij jou de heg". Of "ik help jou met je administratie en belastingaangifte en jij kookt een keer voor mij en past tijdens de vakantie op mijn hond". Om het locale dienstenverkeer op gang te helpen wordt een eigen ruilmiddel gebruikt. Bijvoorbeeld Lets, niksen of Jan van Cuijkjes. Hier een aantal voorbeelden in Noord Oost Brabant:

Den Bosch | Oss | Cuijk |maandag, januari 28, 2013

 

Jumbo: in 2013 foodpark op Noordkade Veghel

Jumbo Supermarkten heeft een team met specialisten geformeerd voor een onderzoek naar de vestiging van een attractiepark met als thema 'food' aan de Veghelse haven.

In een brief aan het Veghelse college van B. en W. stelt Jumbo dat de focus ligt op opening van het park in september 2013. Dat is ongeveer hetzelfde moment als de start van het cultuurcluster dat de gemeente zelf vestigt in het voormalige CHV-complex. De brief van Jumbo dateert van augustus 2012. Het bedrijf wil niet zeggen of de plannen nog steeds op schema lopen. Een woordvoerster meldt dat er nog gesprekken worden gevoerd en dat er nog te weinig concreet is om nu naar buiten te treden. Bron: Brabantsdagblad. Lees verder. 

Tussenstapwoning, Waar gaan onze jongeren wonen die niet studeren?

Jongeren die niet studeren. Het blijkt een vergeten groep te zijn wat betreft hun woonwens. Ze kunnen nergens terecht als ze het 'nest' willen verlaten en er zit niets anders op dan te 'vluchten' naar de grote stad. En dat is een aderlating voor het platteland. Want van de jeugd moeten we het hebben. Dat weet iedereen. Hieronder de mening van Pieter Plass van het CBB en wat het streekhuis NOB er aan gaat doen..

Onze kinderen hebben in de regel een thuis bij pa en ma. Gaan ze studeren dan worden ze op weg geholpen met studentenhuisvesting. Voor de gevestigde beroepsbevolking, ouderen en zorgbehoevenden wordt ook gericht beleid gemaakt en gebouwd. Maar waar kun je terecht als je de studentenwoning uit moet? Als je nog niet het geld voor de huur of koop van een starterswoning hebt?

Voor het gros van de politiek bestaan de jongeren op zoek naar betaalbare woonruimte niet, althans … voor die groep betaalbare woonruimte realiseren staat politiek gezien nog niet op de agenda. Is dat omdat ze onvoldoende van zich laten horen of misschien wel omdat ze nog geen deel uitmaken van een categorie waar voldoende belastingcenten van komen? Wie zal het zeggen.

De jongeren op zoek naar eigen woonruimte hebben echt geen hoge eisen. Waar het om draait is het deel “betaalbaar”. Op te dure grond jongerenhuisvesting realiseren is commercieel niet interessant. Dat gaat niet lukken. Ook binnen te dure bestaande bouw jongerenhuisvesting inpassen wringt. De oplossing ligt voor de hand: het deel “te duur” moet “betaalbaar” worden gemaakt. Dit is, voor een groot deel, een maatschappelijke verantwoordelijkheid en belang. De jongeren die het betreft op het juiste spoor zetten en helpen is een plicht. Achter iedere jongere zitten ouders die het beste voor hun kind willen. Het zijn onze jongeren die hopelijk nog een lang werkzaam leven voor de boeg hebben. Dat is de beroepsbevolking in wording. Daar moeten we maatschappelijk gezien in willen investeren.

Hoe?
Geen dure grondprijs rekenen. Daar kun je een lang en ingewikkeld verhaal over houden maar het is in de kern simpel. Dat grond te vaak te duur op de balans staat wil niet zeggen dat er dan noodgedwongen moet worden gewacht met uitgifte tot de prijs is hersteld. Of en wanneer de prijs zal herstellen weet niemand. Realiseer je kostprijstechnisch interessante jongerenhuisvesting, dé betaalbare jongerenhuisvesting, dan doe je iets nuttigs met de grond. Dit is niet alleen maatschappelijk interessant maar ook puur zakelijk. Je realiseert woonruimte waar het Rijk op termijn aan verdient. Niets doen en wachten levert niets op. Een paar veren laten met de grondprijs levert wel wat op.

Het resultaat
De jongeren krijgen zelfstandige woonruimte en hiermee een belangrijke duw in de rug om op eigen benen te staan en bij te dragen aan onze maatschappij. Dit zijn de starters in spe. Vergeet niet … dit zijn onze kinderen maar het zijn ook de jongens en meisjes die straks als volwassenen onze economie moeten laten draaien.
Het Rijk verdient.
Het creëert werk. Alle kleine beetjes helpen en ook dit is een stimulans voor de economie.

Doen!
Focus niet op argumenten waarom het allemaal niet kan of zo niet werkt. Problemen verzinnen en allerlei voorwaarden opstellen is makkelijk, niet doen, kom met oplossingen. Focus op waar het goed voor is, wat het doet, het positieve. Het is helemaal niet moeilijk. Het is gewoon een kwestie van doen.

Pieter Plass
algemeen directeur Centraal Bureau Bouwtoezicht

Tussenstapwoning

Met de noodkreet van Pieter Plass in het achterhoofd is het streekhuis NOB aan de slag gegaan. Gespecialiseerde bouwbedrijven in Noordoost Brabant die het vak verstaan van klein, creatief en repeterend bouwen worden benaderd. Een businessplan wordt uitgewerkt om het woningproject te realiseren. Het streven is om de Tussenstapwoning voor € 75.000,- aan bouwkosten te realiseren. Dit is inclusief de maatregelen om de woning energieneutraal te maken. Door natuurlijke ventilatie hebben de woningen een hoog comfort en een gezond binnenklimaat. De totale kosten van de energie neutrale woning met gezond binnenklimaat komen daarmee op max. 125.000,- De woningen zijn rendabel te verhuren voor een bedrag onder de huurgrens (geen onrendabele top).
zaterdag, januari 26, 2013

 

CHV complex Veghel: Provincie investeert 7,3 miljoen

Provincie stopt 10,6 miljoen euro in complex Veghel en klooster Dongen

Provinciale Staten hebben ingestemd met een investering van ruim 10,6 miljoen euro in het voormalige CHV-complex in Veghel en het Moederhuis van de Franciscanessen in Dongen. Dat werd vrijdag bekendgemaakt.

De provincie stopt 7,3 miljoen euro in het CHV-complex in Veghel. In ruil daarvoor wordt de overheid mede-eigenaar en zal er worden gekeken naar een nieuwe bestemming voor het monumentale terrein.

Over vijf jaar moet het CHV-terrein een nieuwe bestemming hebben gekregen. Provinciale Staten hopen dan ook dat het geïnvesteerde bedrag is terugverdiend. Lees verder.

vrijdag, januari 25, 2013

 

Nieuw export product Noordoost Brabant

Export Nederlandse muziek blijft stijgen


Nederlandse muziek wordt steeds groter buiten de landsgrenzen. In 2011 bedroeg de export meer dan 100 miljoen euro.Ten opzichte van 2010 betekent dat een stijging van 23 procent. Dat blijkt uit onderzoek van Buma Cultuur dat zaterdag bij het festival Eurosonic Noorderslag werd gepresenteerd.

De export van muziek stijgt nu al zeven jaar op rij. Vooral bij dance behoort Nederland tot de top met artiesten zoals Tiësto, Armin van Buuren, Afrojack en Jochen Miller. Dance draagt voor twee derde bij aan de totale export van Nederlandse muziek. Lees verder.

Ook Noordoost Brabant draagt een steentje bij aan dit nieuwe export product. De Millse trance DJ Jochen Miller treed morgenavond op in Miami Beach samen met lady Gaga. Wilt u hem wat korter bij huis zien. Dat kan ook. Volgende week vrijdag treed hij op in Londen en de dag erna in Glasgow. Wilt u hem vanavond al zien en kunt u niet wachten dan zult u naar Las Vegas moeten vliegen.

Miami Beach websitedonderdag, januari 24, 2013

 

Varkensbedrijf maakt nieuwe grondstofOpkomende economieën en de groeiende wereldbevolking doen een steeds groter beroep op de natuurlijke hulpbronnen van de aarde. In 2050 zal de wereldbevolking een geschatte negen miljard mensen bedragen; anderhalf keer zoveel als het huidige aantal. Hierdoor zal de vraag naar grondstoffen explosief stijgen. Nooit eerder was de noodzaak en de uitdaging om de samenleving te verduurzamen op het gebied van energiewinning, landbouw en economie groter dan in deze eeuw. Duurzame productiemethoden voor voedsel en energie zijn noodzakelijk als we niet elke vierkante meter natuur in landbouwgrond om willen zetten. Daarnaast moet er een alternatief voorhanden zijn voor de eindige oliereserves. De samenleving richt zich dan ook steeds meer op duurzaamheid en geeft prioriteit aan de recycling van reststromen.

De kweek van microalgen kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van de samenleving. Algen zijn niet alleen in te zetten voor de milieuvriendelijke productie van talloze grondstoffen, maar ook als afvalverwerkers. Ze groeien namelijk uitstekend op afvalstromen, zoals bijvoorbeeld kooldioxide uit rookgassen, restwater van agro-industriële bedrijven en zelfs verdunde mest. Hierbij zetten ze afval om in bruikbare grondstoffen. Algen recyclen zo de voedingsstoffen die anders weg zouden spoelen, en sluiten zo de nutriëntenkringloop met schoner water als bonus. Maar algen zijn niet alleen veelbelovend als zuiveraars en recyclers. De algencel bevat zoveel nuttige stoffen dat ze steeds vaker speciaal voor dat doel gekweekt worden. Zo is het mogelijk via algenkweek stoffen zoals oliën, eiwitten, zetmeel en pigmenten (bijvoorbeeld bètacaroteen) te produceren. Toepassingen van deze stoffen zijn talrijk: van biodiesel en bioplastic tot kleurstoffen en hamburgers. Bron.

Het bedrijf Maris uit Schijndel is een koploper op het gebied van nieuwe biobased technieken. Na jaren van experimenteren met de kweek van algen is de tijd rijp voor een demonstratie project. Samen met stallenbouwer Heijbouw en varkensbedrijf Heijvar, beide uit Berlicum, wordt een moderne op de toekomst gerichte stal ontworpen. De basis is het benutten van reststromen die op het bedrijf beschikbaar zijn. De vaste mest wordt omgezet in biogas voor het produceren van warmte en elektriciteit. Deze warmte wordt gebruikt om een algenkweekinstallatie op temperatuur te houden en de elektriciteit wordt gebruikt om de pompen en andere installaties van energie te voorzien. de algenkweekinstallatie wordt gevoed met de dunnefractie van de mest en het spuiwater van de biologische luchtwassers. Door de CO2 van de WKK door de algensoep te blazen wordt de productiecapaciteit van de installatie verhoogd. Het eindproduct kan aan de varkens gevoerd worden waardoor een deel van de mineralen cyclus gesloten wordt. Vooralsnog is het eindproduct daarvoor te duur. Zuiver algenpoeder wordt gebruikt voor allerlei specialistische niche markten en heeft een waarde van honderden euro's per kilogram. Als op langere termijn meer varkenshouders op het AlgaeVar systeem overschakelen dan zal de waarde van algenpoeder drastisch verlagen. Naast het gebruik als veevoer, wat een omega-3 verhogend effect heeft, kan dan gedacht worden aan de productie van biodiesel.

donderdag, januari 17, 2013

 

Brabantse vrijetijdseconomie kan sterk groeien

De vrijetijdssector heeft de potentie om sterk te groeien, als de betrokken partners erin slagen om de versnippering tegen te gaan en samen te werken aan innovatie van het aanbod. Gedeputeerde Staten hebben op verzoek van andere overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen een beleidskader- en de contouren van een uitvoeringsagenda opgesteld voor de vrijetijdseconomie. Het doel is om de sector te laten
groeien van vooral dagtoerisme met relatief lage bestedingen naar een langere verblijfsduur met hogere bestedingen. Dat is goed voor de werkgelegenheid en voor het vestigings- en leefklimaat in Noord-Brabant. Noord-Brabant heeft prachtige historische steden omgeven door een groene landelijke omgeving. In combinatie met het cultuurhistorisch erfgoed, de podia en de musea met oude en nieuwe kunst, de parken als de Efteling en de Beekse bergen, de vele festivals en topsportevenementen, de maakindustrie zoals het leer en de textiel, de topsectoren zoals de agrofood en de creatieve industrie met topdesign, de gaming- en de beeldindustrie heeft de provincie goud in handen. Zeker in combinatie met een creatieve en ondernemende geest. Bert Pauli, gedeputeerde Economische Zaken en Bestuur: "De sleutel ligt in het verbinden van de sterke punten met elkaar en dit zichtbaar maken voor het publiek." De partners in de triple helix van overheden, ondernemers en onderwijs hebben de provincie benaderd om het proces voor deze ontwikkeling van de vrijetijdseconomie mede te initiëren, te faciliteren en te ondersteunen. "Dat is een kwestie van samen kiezen, de goede focus en een lange adem," aldus Bert Pauli. "Het beleids- en uitvoeringsplan is de start van een dynamische proces, met 2020 als stip op de horizon." Het beleids- en uitvoeringsplan ligt op 1 februari voor bij de commissie Economische Zaken en Bestuur. Bron: provincie Noord Brabant.

dinsdag, januari 15, 2013

 

Biobasedeconomy: Potentie van planten nog onderbenut

Noordoost Brabant heeft gekozen voor 'Agrofoodcomplex' als speerpunt. Plantenteelt is een belangrijk onderdeel van dit complex. We kennen allemaal het nut van planten. Minder bekend is dat planten duizenden verschillende chemische stoffen bevatten waarvan de toepassingsmogelijkheden nog vrijwel onbekend zijn. Denk bijvoorbeeld aan stoffen die insecten afstoten en derhalve als alternatief van chemische bestrijdingsmiddelen kunnen dienen. Ondernemers die de mogelijkheden van deze 'nieuwe wereld' willen onderzoeken kunnen een beroep doen op het Kenniscentrum Plantenstoffen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met streekmanager Twan Goossens (06 51 63 1647) of Paul Gosselink, programma manager nieuwe energie en biobasedeconomy (06 15 24 9863). Voor een tweede tender call zie de informatie hieronder.

Gezocht: nieuwe product-marktcombinaties

Zo veel mogelijk kansrijke product-marktcombinaties met werkzame stoffen uit planten- en productresten realiseren. Dat is het doel van het Kenniscentrum Plantenstoffen. Om nieuwe initiatieven in het vizier te krijgen heeft het Kenniscentrum Plantenstoffen een tweede tender geopend. Bedrijven en instellingen kunnen reageren tot en met eind februari.

Het Kenniscentrum Plantenstoffen stelt budget beschikbaar voor projecten met het gebruik van plantenstoffen als belangrijke spil. De tweede tender is bedoeld voor initiatieven die erop gericht zijn kleur-, geur- en smaakstoffen uit bestaande teelten te winnen voor hergebruik. In totaal is 240.000 euro beschikbaar.

Selectie
De adviesraad van het Kenniscentrum Plantenstoffen selecteert projecten voor ondersteuning. Gehonoreerde initiatieven kunnen zich in de eerste fase warmen aan onderzoek naar de haalbaarheid. Bij bewezen levensvatbaarheid volgt in de tweede fase oprichting van een samenwerkingsverband. Daarin werken partijen aan de conceptontwikkeling en krijgt de benodigde keten verder vorm. Voor elke afzonderlijke fase kan een offerte ingediend worden.

“We hopen opnieuw een groot aantal fraaie projectvoorstellen te ontvangen”, zegt directeur Leon Mur. Hij verzoekt geïnteresseerde partijen een voorlopig voorstel van duizend woorden ter beoordeling voor te leggen. Indien voldoende kansrijk vraagt het Kenniscentrum Plantenstoffen naar een uitgebreider voorstel. Begin 2012, bij de eerste tender, werden negentien innovatieve projecten ingediend. Drie daarvan zijn succesvol ondersteund. Voor meer informatie klik hier.

maandag, januari 14, 2013

 

Permacultuur Uden

Uden gaat alternatieve landbouw mogelijk maken: Permacultuur op de Stadskwekerij 

Udenaardetoekomst, een project van de gemeente Uden om de burgers meer te betrekken bij de gemeentelijke ontwikkelingen, heeft geleid tot een initiatief op het gebied van alternatieve landbouw in de vorm van Permacultuur. Permacultuur betekent permanente cultuur, waarbij de bodem niet verstoord wordt door spitten of ploegen en zonder kunstmest en vergif. De gemeente Uden is bereid om de gemeentelijke kwekerij, die vrij komt, ter beschikking te stellen voor dit initiatief. De initiatiefgroep wil Uden een groen en gezond alternatief bieden voor de intensieve landbouw, die nog steeds de biodiversiteit in de natuur doet afnemen. Daarbij wil ze ook prikkelen tot aanpassingen van de intensieve landbouw door de ecologie nadrukkelijk als uitgangspunt te nemen door rekening te houden met de bodem en bodemleven en zoveel mogelijk plantensoorten te combineren. Permacultuur staat hiermee lijnrecht tegenover de monocultuur in de intensieve landbouw.

De projectgroep bestaat uit vier initiatiefnemers: Martin van Zanten en Folkert Nijboer van Gebiedsplatform oost, Nico Ettema ecoloog en lid van IVN Uden en Hans Temming, woordvoerder. De groep hoopt veel geïnteresseerden te trekken, die op deze manier groenten en fruit willen kweken.

Naast permacultuur biedt de stadskwekerij ruimte voor andere duurzame oplossingen op het gebied van energie, hergebruik en werkgelegenheid.

Op dinsdag 29 januari wordt de startbijeenkomst gehouden in Barouge aan de Nistelrodeseweg om 20.00 uur met een dialezing en de mogelijkheid vragen te stellen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nico Ettema 0413-266094 of Hans Temming 0413-850610 / 0624262137 

  • Udenaardetoekomst is een project van de gemeente Uden om initiatieven vanuit de burgers te bevorderen die voldoen aan vier criteria: groen, gezond, gastvrij en gezellig. Een duurzame samenleving is het uiteindelijke doel. 
  •  Permacultuur is een wereldwijde ontwikkeling, die beoogt een oplossing te bieden voor de eindigheid van olie en andere grondstoffen. 
  •  De gemeente Uden is gestart met Ecologisch Groenbeheer, een methode die naadloos aansluit bij permacultuur . 
  •  Bij de omvorming van de bossen in de Maashorst naar natuurbos worden dezelfde ecologische beginselen toegepast.

zaterdag, januari 12, 2013

 

Reconstructiecommissies in Noordoost-Brabant geven stokje over aan Platform Groene Ruimte

De reconstructiecommissies zijn op 1 juli jl. opgehouden te bestaan. Daarvoor in de plaats komen zogenoemde streeknetwerken die volgens een andere aanpak werken. Zo werkt 5-sterren Noordoost Brabant i.s.m. de provincie Noord-Brabant via het Platform Groene Ruimte aan een aantrekkelijk, veilig en duurzaam buitengebied, innovaties in energie en een toekomstbestendige agrarische sector. Het platform wordt een ontmoetingsplek voor alle partijen die, op de een of andere manier, betrokken zijn bij de ontwikkeling van het platteland zoals (lokale) overheden. In 2013 worden daar ook andere partners bij betrokken, zoals ZLTO, het bedrijfsleven, natuur- en milieuverenigingen, onderwijs en andere maatschappelijke partijen.

Op 6 februari a.s., tijdens de Bestuurlijke Regiodag, staat de ‘lokale inpassing’ van dit thema centraal, ook met het oog op het gedachtegoed van de commissie Van Doorn. Later in het jaar volgt een grotere bijeenkomst over dit onderwerp. Ondertussen wordt volop contact gezocht met bestaande netwerken die zich ook inzetten voor een duurzame agrarische sector.
Neem voor meer informatie contact op met Rob Verpoort,
T. 073-613 29 96 of M. 06-52 09 28 76 of e-mail r.verpoort@5nob.nl

maandag, januari 07, 2013

 

Nieuwsbrief Peelhorst


“Geef ondernemers de ruimte om te experimenteren”
"Draag zelf de verantwoordelijkheid om geuroverlast te beperken."
"Sturen op dieraantallen is mogelijk!"
"Rapport gezondheidsraad biedt ruimte voor lokale discussie"
“Goede oplossingen vragen om overleg”
"Ik zie in 2013 graag een mediator tussen burger en boer"
"In 2013 werken we verder aan bewustwording"
"Wees positief kritisch en creëer een duet"
“De betrokkenheid van mensen geeft mij energie”
“We hebben al flinke reductie antibioticagebruik bereikt”vrijdag, januari 04, 2013

 

Verplaatsing boer Mill half miljoen duurder

Verplaatsing varkenshouderij van Voordijk naar log Graspeel kost geen 1,5 miljoen maar 2,1 miljoen euro. Twee andere veehouderijen blijven op de huidige plek. VKP wil meer informatie van provincie Brabant.

Bron: Gelderlander. Lees verder.

 

Nieuwe wet plattelandswoningen

Op 1 januari 2013 treedt de wet tot wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen), kort gezegd: de ‘Wet plattelandswoningen’ in werking. (Zie Stb. 493 en Stb. 571.)

Deze wet bevat een tweetal onderdelen. In de eerste plaats wordt geregeld dat bij verschillende wetten zoals bij de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: de Wabo) het planologisch regime, en niet langer het feitelijk gebruik, bepalend wordt voor de bescherming die een gebouw of functie geniet tegen negatieve milieueffecten.

Het tweede element van de wet heeft specifiek betrekking op zogenoemde plattelandswoningen. Dat zijn (voormalige) agrarische bedrijfswoningen die (tevens) door derden mogen worden bewoond. De wet regelt dat deze woningen niet worden beschermd tegen milieugevolgen van het bijbehorende bedrijf.

Planologisch regime is bepalend voor de mate van milieubescherming
Nu is het zo dat het feitelijk gebruik van een gebouw bepalend is voor de mate van bescherming tegen negatieve milieueffecten, ongeacht of dat gebruik in overeenstemming is met de toegekende bestemming. Indien een kantoorgebouw illegaal wordt bewoond (m.a.w.: het kantoorgebouw wordt feitelijk gebruikt als woning), brengt dit met zich dat het gebouw bescherming geniet tegen nadelige milieueffecten. Voor het naastgelegen bedrijf gelden in dat geval striktere milieunormen, hetgeen een belemmering kan vormen voor de bedrijfsvoering van die inrichting. Lees verder.

donderdag, januari 03, 2013

 

Noordoost-Brabant kiest voor voedsel

Het imago van de regio Noordoost-Brabant gaat Agro en Food worden. Die keus is gemaakt door boegbeelden uit de regio onder leiding van de Bossche burgemeester Ton Rombouts. Bron Brabantsdagblad. Lees verder.

Voor het rapport waar de nieuwe koers op gebaseerd is klik hier.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?