maandag, januari 14, 2013

 

Permacultuur Uden

Uden gaat alternatieve landbouw mogelijk maken: Permacultuur op de Stadskwekerij 

Udenaardetoekomst, een project van de gemeente Uden om de burgers meer te betrekken bij de gemeentelijke ontwikkelingen, heeft geleid tot een initiatief op het gebied van alternatieve landbouw in de vorm van Permacultuur. Permacultuur betekent permanente cultuur, waarbij de bodem niet verstoord wordt door spitten of ploegen en zonder kunstmest en vergif. De gemeente Uden is bereid om de gemeentelijke kwekerij, die vrij komt, ter beschikking te stellen voor dit initiatief. De initiatiefgroep wil Uden een groen en gezond alternatief bieden voor de intensieve landbouw, die nog steeds de biodiversiteit in de natuur doet afnemen. Daarbij wil ze ook prikkelen tot aanpassingen van de intensieve landbouw door de ecologie nadrukkelijk als uitgangspunt te nemen door rekening te houden met de bodem en bodemleven en zoveel mogelijk plantensoorten te combineren. Permacultuur staat hiermee lijnrecht tegenover de monocultuur in de intensieve landbouw.

De projectgroep bestaat uit vier initiatiefnemers: Martin van Zanten en Folkert Nijboer van Gebiedsplatform oost, Nico Ettema ecoloog en lid van IVN Uden en Hans Temming, woordvoerder. De groep hoopt veel geïnteresseerden te trekken, die op deze manier groenten en fruit willen kweken.

Naast permacultuur biedt de stadskwekerij ruimte voor andere duurzame oplossingen op het gebied van energie, hergebruik en werkgelegenheid.

Op dinsdag 29 januari wordt de startbijeenkomst gehouden in Barouge aan de Nistelrodeseweg om 20.00 uur met een dialezing en de mogelijkheid vragen te stellen.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Nico Ettema 0413-266094 of Hans Temming 0413-850610 / 0624262137 

  • Udenaardetoekomst is een project van de gemeente Uden om initiatieven vanuit de burgers te bevorderen die voldoen aan vier criteria: groen, gezond, gastvrij en gezellig. Een duurzame samenleving is het uiteindelijke doel. 
  •  Permacultuur is een wereldwijde ontwikkeling, die beoogt een oplossing te bieden voor de eindigheid van olie en andere grondstoffen. 
  •  De gemeente Uden is gestart met Ecologisch Groenbeheer, een methode die naadloos aansluit bij permacultuur . 
  •  Bij de omvorming van de bossen in de Maashorst naar natuurbos worden dezelfde ecologische beginselen toegepast.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?