zondag, november 30, 2008

 

Regiogis Nederlandse gemeenten


Nieuwe portalsite voor Regio Gebieds Informatie Systeem gemeenten.


Met als eerste deelnemers Grave, Boxmeer, Cuijk, Sint Anthonis en Mill en St. Hubert.


www.regiogis.nl 

17 mei 2009: Dag van het Platteland

Na twee eerdere geslaagde edities organiseert de provincie in 2009 opnieuw de Dag van het Brabantse Platteland. Het evenement wordt gehouden op zondag 17 mei 2009.
Onder het motto 'Er gebeurt meer dan je ziet' kunnen de Brabantse burgers de ontwikkelingen op het platteland weer zelf zien en ervaren. Ze worden uitgenodigd mee te gaan op excursie of ondernemers op het platteland te bezoeken.

Oproep

Deelnemers in het Peel & Maas gebied kunnen zich melden bij streekmanager Twan Goossens. Stuur uw gegevens (adres, korte tekst en foto) naar tgoossens@rmb.nl. U komt dan op de site van de gezamelijke deelnemers. Voor informatie bel 06 51 63 1647.

Zie als voorbeeld de deelnemers in 2008: klik hier.

zaterdag, november 29, 2008

 

Motorcrossen zonder geluid


Elektromotoren maken veel minder lawaai dan de traditionele motoren van crossmachines.

Er zijn plannen om in het Land van Cuijk een nieuwe vorm van motorsport te introduceren. Het gaat daarbij om motoren die door een elektromotor worden voortbewogen en die geen lawaai maken. Vooral voor jongeren zou de tak van sport interessant kunnen zijn. Twan Goossens, Streekmanager Peel & Maas, is samen met Motorsport Organisatie Nederland in Cuijk en VHM uit Boekel, de importeur van de zogenoemde EMX-motoren, op zoek naar organisaties die willen helpen een demoteam op te starten. Dat jeugdteam wordt opgeleid om demonstraties te verzorgen. In een later stadium zouden er motorcrossveldjes kunnen worden aangelegd. De motoren trekken sneller op dan een traditionele motor. Op het achterwiel rijden en door de lucht vliegen is ook al geen probleem. Wel ligt de topsnelheid lager. Gelderlander 29 november 2008.
Stil en schoon crossen met electrische Quantya
Voor uitgebreide achtergrond informatie klik hier.

zaterdag, november 22, 2008

 

NoNoice EMX


De reconstructie is meer dan je ziet. Veel burgers denken dat het uitsluitend over het verplaatsen van agrarische bedrijven naar landbouwontwikkelings gebieden (LOG's) gaat. Ze zijn verrast als ze vernemen dat de reconstructie zich ook bezig houd met de aanleg van nieuwe motorcross terreinen. Steeds is het doel de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied te verbeteren. Bestaande terreinen liggen soms ongunstig voor natuur of omwonenden. Er wordt dan gezocht naar een gunstige locatie waar het beter past. Maar de reconstructie gaat verder. Het gaat ook over leefbaarheid en ondernemerschap. En dan kunnen er creatieve ideeën ontstaan. Het streekhuis onderzoekt de haalbaarheid van een EMX demo-team. MX staat voor Motorcross. BMX kent u van fietscross en de nieuwste trend die uit Zwitserland komt overwaaien is EMX. EMX staat voor Electric Motorcross. De stand der techniek is zover gevorderd dat crossmotoren aangedreven door een elektromotor en voorzien van een flinke accu steeds beter presteren. Je rijdt er mee op je achterwiel en vliegt er mee door de lucht en dat alles zonder ook maar een decibel geluid te maken. EMX motoren trekken sneller op dan een traditionele motor met verbrandingsmotor en zijn wendbaarder. Hebben ze ook een nadeel? De topsnelheid licht lager dan van een traditionele motor. Ze komen daarom het beste tot hun recht op kleinere crossveldjes. Meer het type veldjes waar de fietscrossers ook gebruik van maken. EMX heeft een aantal elementen in zich die de overheid graag ziet. Het heeft een enorme aantrekkingkracht op de Nintendo jeugd. Van passief achter een beeldscherm naar actief op een e-motor sluit aan bij de wens om de jeugd te laten sporten en bewegen. Met geen geluid en geen emissie en dus geen overlast op de koop toe.

Maar EMX is nog onbekend. Met een aantal partners onderzoekt het streekhuis de haalbaarheid van een EMX demonstratieteam om daar wat aan te doen. Een jeugdteam krijgt een opleiding om demonstraties te geven. Een flitsende vrachtwagen met zonnepanelen op het dak om de accu's van de motoren bij te laden trekt door het land en is in te huren op evenementen om een demonstratie te verzorgen. Het streekhuis is op zoek naar partners in de regio Noordoost Brabant die willen participeren in het EMX demo-team.

Op dit moment participeren de MON (Motorsport Organisatie Nederland) in Cuijk en VHM uit Boekel de importeur van Quantya EMX motoren in de Benelux.
Klik hier voor meer informatie.donderdag, november 20, 2008

 

Wibbien in Grave


Beeldenstorm 2025 on the road
Klik hier voor het filmpjewoensdag, november 19, 2008

 

Financiele steun locale ideeen

Brabantse Dorpen Derby

De provincie Noord-Brabant is gestart met de Brabantse Dorpen Derby. Met de Brabantse Dorpen Derby biedt de provincie inwoners de kans om hun ideeën of projecten te realiseren. De projecten kunnen gaan over saamhorigheid, natuur en milieu, sport, cultuur, bedrijvigheid of toerisme. Maar ook over recreëren, wonen, spelen, werken en zorg. Bent u in uw dorp met een project bezig om de leefbaarheid te vergroten of heeft u hiervoor ideeën? Dan moet u eens gaan kijken op de website van de Brabantse Dorpen Derby. Misschien komt u in aanmerking voor ondersteuning van uw project. Meld uw project aan bij de Brabantse Dorpen Derby. Een vakkundige jury kiest uit alle inzendingen 10 projecten die elk EUR 10.000,-- winnen. Bovendien krijgen zij professionele begeleiding en advies bij het (verder) uitvoeren van hun plan of project. De 10 genomineerden beginnen in februari 2009 met de (verdere) uitvoering van hun project. Bezoekers van de website kiezen uiteindelijk de winnaar die voor zijn dorp een prachtige hoofdprijs in de wacht slepen. Kijk voor meer info op: www.brabant.nl/dorpenderby

 

Varkenshouder Odiliapeel op slot gezet

Varkenshouder Odiliapeel kan niet uitbreiden

Varkenshouder Wyno Zwanenburg uit Odiliapeel kan uitbreiding van zijn bedrijf aan de Nieuwedijk op zijn buik schrijven nu de gemeente Uden een voormalige bedrijfswoning als een burgerwoning is gaan beschouwen.

Dit bleek gisteren bij de Raad van State in Den Haag. Zwanenburg maakte van twee bedrijven aan de Nieuwedijk één varkenshouderij. De bedrijfswoning aan de Nieuwedijk 4 kreeg hij echter niet in handen. De voormalige agrariër die daar woont en die zijn bedrijf aan Zwanenburg had verkocht beloofde in de koopovereenkomst geen bezwaar te zullen maken als Zwanenburg de onderneming zou gaan uitbreiden.

De gewezen varkenshouder houdt zich aan die afspraak. De gemeente Uden blijkt intussen van mening dat het huis aan de Nieuwedijk 4 geen bedrijfswoning meer is maar een burgerwoning. Omdat het pand vlakbij de stallen staat zit het bedrijf van Zwanenburg nu op slot.
De nieuwe milieuvergunning die de varkenshouder aanvroeg is door de gemeente geweigerd. Uden deed drie jaar over deze beslissing. "Dat kwam door de invoering van het reconstructieplan", verklaarde een woordvoerster gisteren. De Raad van State bepaalt binnen zes weken of de vergunning terecht geweigerd is. Brabantsdagblad 18 november 2008.

 

Maasheggen

Ook steun voor onderhoud van Maasheggen in Noord-Limburg

Ook voor het onderhoud van Maasheggen aan de Limburgse kant van de Maas komen vergoedingen beschikbaar. Boeren en andere grondeigenaren in de gemeenten Gennep, Bergen en Mook en Middelaar die deze heggen op hun grond hebben, kunnen daarvoor in aanmerking komen. Ook voor het planten van nieuwe heggen is subsidie mogelijk. Het provinciebestuur van Limburg heeft daar samen met de drie gemeenten een plan voor opgesteld. De Maasheggen vormen een eeuwenoud cultuurlandschap. Sinds enkele decennia wordt gewerkt aan herstel. Aan de Brabantse kant van de Maas in de omgeving van Boxmeer, zijn al veel heggen teruggekeerd, mede dankzij een subsidiesysteem. Het herstel van de Noord-Limburgse Maasheggen wordt uitgevoerd door het Agrarisch Perspectief Maasduinen. Grondeigenaren en grondgebruikers worden binnenkort geïnformeerd over het vergoedingensysteem.bron: De Gelderlander 17 november 2008.

 

Regiogis Land van Cuijk

Van kaartenbak tot geografisch hoogstandje

Klik hier voor de toegang naar de plannen van alle Nederlandse gemeenten.

In gemeenten en andere overheidsinstellingen speelt ruimtelijke informatie een grote rol bij beleidsvorming en besluitvorming. Bij 90% van de gemeentelijke besluiten is een ruimtelijke component betrokken. Van informatie over onroerende zaken tot en met de ondergrondse infrastructuur: het is voor gemeenten van groot belang gebruik te kunnen maken van betrouwbare en actuele informatie om op die wijze hun burgers en bedrijven beter van dienst te kunnen zijn. Landelijke ontwikkelingen Er zijn momenteel ook nog eens veel landelijke ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke informatie. Hierbij valt te denken aan de nieuwe wetgeving betreffende diverse basisregistraties (zoals gebouwen en adressen), de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen, digitale bestemmingsplannen, enzovoort. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op de gemeentelijke gegevenshuishouding. Regionale samenwerking De gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en Sint Anthonis zijn de uitdaging aangegaan om te komen tot een goede samenwerking op het gebied van ruimtelijke informatie. Dit om met eenduidige, actuele en betrouwbare gegevens te kunnen werken en op die manier de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren.

Vanuit een centraal punt worden de gegevens via een glasvezelverbinding tussen de vijf gemeenten van de ene gemeente naar de andere getransporteerd en via een website kunnen alle medewerkers de gegevens raadplegen. Deze website heeft de naam Regiogis meegekregen. Website De website biedt intern toegang tot diverse kaartlagen (kadastrale kaart, luchtfoto's, Grootschalige Basiskaart Nederland enzovoort) met daaraan gekoppeld administratieve gegevens. Zo is bijvoorbeeld met een muisklik op de kaart te achterhalen wie de eigenaar van een bepaald pand is of welke bestemming een perceel kent. De hoeveelheid beschikbare informatie zal in de loop van de tijd steeds verder uitgebreid worden. In november 2008 is het Regiogis operationeel en zal het beschikbaar gesteld worden aan de medewerkers van de vijf gemeenten van het Land van Cuijk. Na een proefperiode zal bekeken worden of het systeem (deels) ook publiekelijk opengesteld kan worden.

maandag, november 17, 2008

 

LOG Boekel

De gemeente Boekel participeert actief in de proces van reconstructie. De belangrijkste reden om in dit proces actief te participeren is het versterken van de kwaliteiten van het Boekelse buitengebied.

Eén van de doelstellingen vanuit de reconstructie is het verplaatsen van de intensieve veehouderijbedrijven uit kwetsbare gebieden naar zogenaamde landbouwontwikkelingsgebieden (LOG). In deze gebieden ligt de nadruk op het ontwikkelen van een duurzame intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij moet in deze gebieden de ruimte voor ontwikkeling. Hierbij moet rekening gehouden worden met aspecten als milieu en landschap. In Boekel zijn drie landbouwontwikkelingsgebieden gelegen. Het gaat hier om het LOG aan de Millseweg, het LOG Waterdelweg en het LOG Venhorst.

De gemeente heeft, gekoppeld aan deze landbouwontwikkelingsgebieden een structuurvisie/mer opgesteld. Een concept structuurvisie/mer is gereed. In deze visie is aangegeven wat de optimale benutting van de LOG’s is voor de intensieve veehouderij. Hierbij is rekening gehouden met onder andere milieuaspecten. De structuurvisie/mer dient als belangrijk document bij de beoordeling van individuele vergunningtrajecten gekoppeld aan ontwikkelingen binnen de LOG’s.

Nieuws

Hieronder kunt u meer informatie vinden over de landbouwontwikkelingsgebieden in de gemeente Boekel.
LOG: ontwikkeling
Informatieavond 24 april 2008
Concept structuurvisie/MER LOG voor de intensieve veehouderij
Reacties structuurvisie/MER LOG voor de intensieve veehouderij
Presentaties informatieavond 25 augustus Structuurvisie/ MER LOG voor de intensieve veehouderij
Presentatie Mevr. Nijdam informatieavond 25 september LOG-Gezondheid
Heeft u vragen over de landbouwontwikkelingsgebieden in de gemeente Boekel? Stel ze dan hier per e-mail.
U kunt ook telefonisch contact opnemen met dhr. van Dijck, projectleider LOG via 06-109 690 83. Bron: website gemeente Boekel.

woensdag, november 12, 2008

 

Beeldenstorm 2025

Project Beeldenstorm nu ook op middelbare scholen

Beeldenstorm2025 is nu ook actief in het middelbaar onderwijs! Naast het volwassen atelier, dat een visie ontwerpt voor de regio, zijn futurerooms georganiseerd. Futererooms zijn praktijklessen op middelbare scholen waarbij kinderen tussen de 13 en 17 jaar een schets maken voor de regio. Zij geven daarbij zelf aan welke punten positief of negatief zijn.

Ook geven zij aan hoe het er in de toekomst uit moet zien. De onderwerpen lopen uiteen van jongerenuitzendbureau tot bioscoop en van nieuwe spoorlijn tot meer graffiti en kunstobjecten.

De futurerooms moeten het beeld van jongeren over de regio in kaart brengen. Zij zijn immers de toekomst van de regio. Onder leiding van een landschapsarchitect en een sociaal geograaf worden jongeren gepikkeld na te denken over hun toekomst in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Hoe ervaren zij de omgeving op het gebied van wonen, werken en recreëren? Zien zij zichzelf hier nog steeds wonen over 20 jaar? Wat heeft de regio hen te bieden? Dit zijn vragen waarop de futurerooms antwoord gaan geven.

Op dit moment zijn 3 scholen betrokken, het Merletcollege te Cuijk, Stevensbeek College te Stevensbeek en ROC de Leijgraaf. Er is bewust gekozen voor 3 verschillende scholen om zo een veelzijdig beeld te ontwikkelen. Scholieren worden uitgedaagd een toekomstvisie voor de regio op schaal te ontwerpen. Na een intensieve brainstormsessie hebben de scholieren hun bevindingen in het gebied gepresenteerd aan elkaar. Dit heeft geresulteerd in een breed scala aan creatieve ideeën en plannen. Deze plannen zijn ingetekend op de geografische kaart van het gebied. Tijdens de volgende futurerooms zullen de plannen en tekeningen nauwkeuriger worden uitgewerkt om zo tot een concreet plan te komen.

De plannen die tijdens de futurerooms tot stand komen zullen worden geïntegreerd in het atelier aan het einde van dit jaar. Jongeren die aan de futurerooms hebben deelgenomen zullen dan hun plannen presenteren aan de deelnemers van het atelier. Het atelier verwerkt de opbrengst in het eindresultaat.

 

Voorlichtingsbijeenkomst verbrede landbouw

Ontdek wat verbrede landbouw voor u kan betekenen. Kom naar de voorlichtingsbijeenkomst verbrede landbouw!

Speciaal voor de agrariër die overweegt zijn bedrijf te verbreden of te stoppen organiseert stichting Wijken en Winnen in samenwerking met Streekhuis Peel en Maas een informatiebijeenkomst. Tijdens deze kosteloze bijeenkomst zal Wijken en Winnen, die begeleiding van agrariërs naar verbrede landbouw verzorgt, een toelichting geven op succesvolle verbredingstrajecten van agrarische bedrijven, zoals het fenomeen zorgboerderijen en recreatie. Ook is er volop ruimte om de mogelijkheden van verbrede landbouw met elkaar te bediscussiëren, maar ook om informatie op te doen met betrekking tot begeleidingsmogelijkheden die Stg. Wijken en Winnen kan bieden. De bijeenkomst vindt plaats 27 november van 14.00 uur tot 16.00 uur in Cuijk. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar wijkenwinnen@rmb.nl. De definitieve locatie en het programma krijgt u na inschrijving per mail toegestuurd.

Verbrede landbouwDe agrarische sector is aan verandering onderhevig. Een aantal ondernemers kiest ervoor hun bedrijf te verplaatsen naar zogenoemde landbouw ontwikkelingsgebieden (LOG’s) zodat ze kunnen groeien en op de wereldmarkt kunnen blijven meespelen. Andere kiezen voor verbreding en starten een neventak zoals recreatie of zorg. Er zijn ook ondernemers die overwegen hun bedrijf te beëindigen. Tot de verbrede landbouw behoren agrarische bedrijven die naast hun veehouderij-, akker- of tuinbouwbedrijf andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf. Activiteiten die ook voor de burger een grote betekenis kunnen hebben. Het uiteindelijke doel is het creëren van een veelzijdig en ondernemend platteland.

Vitaal, mooi en schoon Brabants plattelandDe verbreding van landbouw is een van de doelen uit de reconstructie, ofwel de herinrichting van het platteland. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

zaterdag, november 08, 2008

 

Herbouw molen

Herbouwen Koeveringse molen haalbaar

Het herbouwen, laten draaien en onderhouden van de Koeveringse molen, ongeveer op het 'drielandenpunt' Schijndel-Veghel-Sint-Oedenrode, is haalbaar. Dat blijkt althans uit een rapport opgesteld door het comité herbouw Koeveringse molen.
Het rapport werd gisteren in het gemeentehuis van Schijndel aangeboden aan de stuurgroep Vlagheide. Hierin zitten onder andere drie wethouders uit de deelnemende gemeenten aan het Masterplan Vlagheide. Brabantsdagblad 3 november 2008.

'Met z'n allen de schouders eronder'

"In eerste instantie dacht ik dat het om een soort prijsvraag ging", antwoordt oud- Rooienaar Mari van Kasteren op de vraag hoe hij bij het idee kwam om de Koeveringse molen te herbouwen.

Zie ook:
Herbouw Koeveringse molen lijkt haalbaar

"De stuurgroep Vlagheide riep burgers op om te komen met initiatieven en de meest voor de hand liggende in het gebied vond ik het herbouwen van de molen." Om zijn idee kracht bij te zetten haalt hij een miniatuurstanderdmolentje uit zijn tas en zet dat op tafel. "Dat is onze mascotte", verduidelijkt hij. Van Kasteren, die sinds 1990 in Breugel woont, richtte een comité op. Hierin zitten ook Jos Wijn uit Sint-Oedenrode en Andru van den Oetelaar uit Schijndel. "Daarnaast hebben nog meer mensen gereageerd waar we een beroep op kunnen doen als het plan echt van de grond komt", meldt Wijn. Wijn en Van Kasteren woonden vroeger allebei in de Rooise wijk Eerschot, vlakbij de molen. De Koeveringse molen, één van de oudste standerdmolens in Nederland, stond op het 'drielandenpunt' Schijndel-Veghel-Sint-Oedenrode. "Molenaar Heijm maalde voor drie gemeenten", weet Wijn te vertellen. Tot ongenoegen van molenaars uit de regio volgens Van Kasteren. "Molenaars uit Schijndel en Veghel stapten naar de rechter maar haalden bakzeil."

In 1912 brandde de molen af. Er werd een andere molen gehaald in Mill. Die werd in 1944 door Amerikanen in brand geschoten. Van Kasteren: "Ze dachten dat de windgaten in de molens uitkijkposten waren." Wijn: " Vele molens en kerktorens gingen verloren. De toren van de kerk in Eerde, de molen in Eerde, de molen in Sint-Oedenrode. Als echt Rooienaar heb ik nooit begrepen waarom de Koeveringse molen niet herbouwd werd. Waarschijnlijk uit pure armoede", aldus Wijn. Gaandeweg het proces werden Van Kasteren en Wijn steeds enthousiaster over het plan. Ze hebben ideeën te over. Eén daarvan is de geschiedenis van de Koeveringse molen gieten in een boek. Ze verzamelen foto's en verhalen.

"Laatst belde iemand ons op die in het bezit is van de trap die waarschijnlijk uit de in 1912 uitgebrande molen komt. Het jaartal staat er ingekerfd en een aantal handtekeningen. De tredes zijn flink uitgesleten, de trap is veel gebruikt."Van Kasteren: "We moeten de gegevens nu boven water halen. Nu leven de getuigen van de brand nog. Over tien jaar is er misschien niets meer te halen." De molen komt niet exact op de historische plek te staan, daar staat nu een monument ter nagedachtenis aan de molen, maar een meter of vijftig verderop in open landschap. Van Kasteren: " De molen moet kunnen draaien en we willen het monument niet afbreken. Er zijn mensen die daar anders over denken, maar dan richt je nogal wat aan. Dan moet je wegen verleggen en bomen kappen. Dat willen we niet, we willen het huidige karakter niet aantasten." Het wachten is nu op het beschikbaar komen van financiële middelen. "We moeten er gewoon met zijn allen onze schouders onder zetten." Eindhovensdagblad 5 november 2008.

donderdag, november 06, 2008

 

Gastenboerderij Velp

Unieke gastenboerderij met zorgfunctie momenteel verwezenlijkt

Verbouwing zorgboerderij De Gastvrijheid gestart!

Binnen niet al te lange tijd breidt zorgboerderij De Gastvrijheid in Oud-Velp zich uit met een gastenboerderij. De stal waar enkele weken geleden nog landbouwwerktuigen stonden, wordt verbouwd tot een prachtig logeer- en activiteitenverblijf. Naast dag- en logeeropvang van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum, zullen hier managementtrainingen aan organisaties op het gebied van antistress en teambuilding worden aangeboden. Deze nieuwe activiteiten zijn gekoppeld aan de primaire activiteiten van het landbouwbedrijf en dragen daardoor bij aan de verbrede landbouw; een veelzijdig én ondernemend platteland. Hierdoor heeft de Europese Unie besloten een gedeelte van de financiering voor de verbouwing op zich te nemen door middel van een subsidieverstrekking. Naar verwachting zal de gastenboerderij begin 2010 volledig draaien.

Brede invulling van activiteitenDe workshops worden gegeven in combinatie met de frisse buitenlucht én met een agrarische link. Het educatieve aspect staat hierbij hoog in het vaandel. Om alvast een tipje van de sluier op te lichten: Koeknuffelen zal tot een van de vele mogelijkheden gaan behoren. In de gastenboerderij komen slaapkamers, bad- en douchemogelijkheden, een sportzaaltje, maar ook een keuken waar teams gezamenlijk kunnen koken met onder andere streekproducten. Al met al gaat het erom dat de gasten in het verblijf een leerzame, ontspannende week beleven. In het weekend wordt het verblijf ingezet als logeeropvang van kinderen met een stoornis in het autistisch spectrum. Eind 2008 zal het verblijf gereed zijn en in de loop van 2009 starten de managementtrainingen. Naar verwachting zal de gastenboerderij in 2010 volledig draaien.

Verbreding van landbouwDe subsidie die zorgboerderij Hendrikx zal ontvangen vanuit Brussel, is verstrekt in het kader van de zogenoemde verbreding van landbouw. Verbrede landbouw, ook wel multifunctionele landbouw genoemd, is de motor van een veelzijdig en ondernemend platteland. Tot de verbrede landbouw behoren agrarische bedrijven die naast hun veehouderij-, akker- of tuinbouwbedrijf andere activiteiten uitoefenen, gekoppeld aan het primaire landbouwbedrijf. Activiteiten die ook voor de burger een grote betekenis kunnen hebben, bijvoorbeeld op educatief of recreatief gebied.

Vitaal, mooi en schoon Brabants plattelandDe verbreding van landbouw is een van de speerpunten uit de reconstructie, ofwel de herinrichting van het platteland. Op tal van plaatsen komen nieuwe natuurgebieden tot stand, krijgen rivieren de ruimte, blijven dorpen leefbaar en kan landbouw zich ontwikkelen op duurzame locaties. Samen dragen alle projecten bij aan een vitaal, mooi en schoon platteland voor alle inwoners en recreanten. Aan de uitvoering werken overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren, onder de regie van provincie Noord-Brabant. In deze regio zijn zij verenigd in de reconstructiecommissie Peel en Maas.

 

Wethouder Uden

Wethouder Nota stopt

Hidde Nota (57) legt medio volgende maand zijn ambt neer. Na zeven jaar wethouderschap wordt de druk van het politiek bedrijven hem te zwaar, geeft hij als reden van zijn vertrek op. Al eerder dit jaar mijmerde Nota over aftreden, maar nu hij heeft de knoop doorgehakt. "In april neemt burgemeester Kersten ook afscheid.

Dan is het mooi als er een ingewerkt team zit. Ik wil de weg vrij maken voor een ander." Nota is in het verleden behandeld aan zijn hart en wil geen risico lopen. "Ik moet van de cardioloog aan mijn bloeddruk denken. Hij adviseerde me begin dit jaar al om het wat rustiger aan te gaan doen." De gemeentebestuurder lag de laatste jaren met enige regelmaat onder vuur, waarbij met name de financiële perikelen rond theater Markant in het oog sprongen. "Markant is en blijft één van Udens belangrijkste attracties. Ik ben nooit voor die problemen weggelopen", geeft Nota aan. Zijn belangrijkste verdiensten liggen volgens hem op het gebied van het onderwijs en de natuur. "Ik noem de bredeschoolontwikkeling, het binnenhalen van het speciaal onderwijs en de ontwikkelingen rond het Duits lijntje, De Maashorst en de Leijgraaf." Nota benadrukt dat het volledig zijn eigen beslissing is om ermee op te houden. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend. Het 'door het nieuws verraste' CDA gaat daar ijverig mee aan de slag, aldus partijvoorzitter Annemieke de Winter.

Namens de partij zegt zij het vertrek van Nota zeer te betreuren. "Wij verliezen iemand die heel erg hard voor het CDA heeft gewerkt." Ook een 'verraste' burgemeester Kersten noemt het vertrek van Nota spijtig. Maar ze respecteert zijn besluit. "Ik begrijp heel goed het tijdstip waarop hij vertrekt. Ik heb hem leren kennen als een heel betrouwbaar bestuurder. Iemand die als het nodig was, bij nacht en ontij zijn bed verliet." Gezondheid gaat boven alles, stelt Kersten. "We weten hoe het met wethouder Van Loon is gegaan."Hoewel hij het wethouderschap als een te drukke baan is gaan beschouwen -'het is beduidend zwaarder geworden'- gaat Nota straks niet stilzitten. De CDA'er krijgt meer tijd voor zaken zoals de heroprichting van het Udense gilde waar hij bij betrokken is. Brabantsdagblad 5 november 2008.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?