woensdag, november 12, 2008

 

Beeldenstorm 2025

Project Beeldenstorm nu ook op middelbare scholen

Beeldenstorm2025 is nu ook actief in het middelbaar onderwijs! Naast het volwassen atelier, dat een visie ontwerpt voor de regio, zijn futurerooms georganiseerd. Futererooms zijn praktijklessen op middelbare scholen waarbij kinderen tussen de 13 en 17 jaar een schets maken voor de regio. Zij geven daarbij zelf aan welke punten positief of negatief zijn.

Ook geven zij aan hoe het er in de toekomst uit moet zien. De onderwerpen lopen uiteen van jongerenuitzendbureau tot bioscoop en van nieuwe spoorlijn tot meer graffiti en kunstobjecten.

De futurerooms moeten het beeld van jongeren over de regio in kaart brengen. Zij zijn immers de toekomst van de regio. Onder leiding van een landschapsarchitect en een sociaal geograaf worden jongeren gepikkeld na te denken over hun toekomst in het Land van Cuijk en de kop van Noord-Limburg. Hoe ervaren zij de omgeving op het gebied van wonen, werken en recreëren? Zien zij zichzelf hier nog steeds wonen over 20 jaar? Wat heeft de regio hen te bieden? Dit zijn vragen waarop de futurerooms antwoord gaan geven.

Op dit moment zijn 3 scholen betrokken, het Merletcollege te Cuijk, Stevensbeek College te Stevensbeek en ROC de Leijgraaf. Er is bewust gekozen voor 3 verschillende scholen om zo een veelzijdig beeld te ontwikkelen. Scholieren worden uitgedaagd een toekomstvisie voor de regio op schaal te ontwerpen. Na een intensieve brainstormsessie hebben de scholieren hun bevindingen in het gebied gepresenteerd aan elkaar. Dit heeft geresulteerd in een breed scala aan creatieve ideeën en plannen. Deze plannen zijn ingetekend op de geografische kaart van het gebied. Tijdens de volgende futurerooms zullen de plannen en tekeningen nauwkeuriger worden uitgewerkt om zo tot een concreet plan te komen.

De plannen die tijdens de futurerooms tot stand komen zullen worden geïntegreerd in het atelier aan het einde van dit jaar. Jongeren die aan de futurerooms hebben deelgenomen zullen dan hun plannen presenteren aan de deelnemers van het atelier. Het atelier verwerkt de opbrengst in het eindresultaat.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?