woensdag, februari 29, 2012

 

Liberation Route BrabantBattlefield tours zijn populairder dan ooit. Het zijn nauwelijks nog de veteranen die we mogen verwelkomen maar steeds meer hun nakomelingen, familieleden en andere belangstellenden. Operatie Overlord, beter bekend als D-Day, luidde de bevrijding van West Europa in. Op 6 juni 1944 lande de geallieerden op de stranden van Normandie. De opmars verliep, na een heftige strijd, voorspoedig en korte tijd later op 25 augustus werd Parijs bevrijd. Omdat de Duitsers zich snel terugtrokken kon enkele dagen later op 4 september Antwerpen bevrijd worden. Een belangrijke mijlpaal want de bevoorrading van de troepen werd problematisch. Omdat de Duitsers snel terug trokken en omdat de bevoorrading via de haven van Antwerpen weer op gang kwam begon men erin te geloven dat de Oorlog snel beëindigd zou kunnen worden. Men kon echter niet direct Duitsland in. Ter hoogte van Noord Frankrijk, België en in Nederland tot Arnhem liep een te sterke verdedigingslinie. Men moest dus eerst via Brabant naar Arnhem om daar af te buigen en Duitsland in te trekken met als einddoel Berlijn. Om tijd te winnen koos men voor een risicovolle operatie. 17 september 1944 werd de grootste parachutedropping ooit in de geschiedenis gehouden. Een operatie die bekend staat als "Market Garden" en jammerlijk zou mislukken.

Op 17 september werden vele duizenden parachutisten op strategische punten gedropt om bruggen te bezetten. Tegelijkertijd trokken de grondtroepen via een smalle corridor via Valkenswaard, Eindhoven, Best, Sint Oedenrode, Eerde, Vegel en Uden naar Grave om daar de Maas over te gaan om via Groesbeek en Nijmegen in Arnhem te geraken. De weerstand van de Duitsers was echter veel groter dan men verwacht had. Het gevolg was dat de grondtroepen veel later dan gepland in Arnhem kwamen en de parachutisten het onderspit delfden. Ze waren letterlijk een brug te ver gegaan. Door de film "A Bridge Too Far" trailer (1977) kwam deze dramatische gebeurtenis onder de aandacht. Vele jaren later in 2001 maakte Spielberg de TV serie "Band of Brothers". Een tiendelige TV serie die ongekend populair werd in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Major Richard (Dick) Winters en zijn mannen van Easy Company worden in de serie op zijn Spielbergs zeer realistisch in beeld gebracht. Een belangrijk deel van de serie speelt zich af vanaf de landing in Normandie en de zware tocht met hindernissen naar Berlijn. Deze tocht staat te boek als "Liberation Route". Het gedeelte door Brabant plaatselijk de corridor genoemd werd door de militairen "Hells Highway" genoemd. Steeds meer Amerikanen, Engelsen en Polen gaan op zoek naar de sporen van Market Garden. Vele vrijwilligers hebben deze veteranen en later hun familie leden jaarlijks gastvrij ontvangen. En veel oorlogsmonumenten houden de herinnering levend. Enkele jaren geleden werd in Gelderland het initiatief genomen om "Market Garden" beter voor de bezoekers in beeld te brengen. De Liberation Route wordt daar nu middels zogenaamde luisterkeien gemarkeerd. 29 februari 2012 werd het Brabantse deel van de liberationroute geopend.


http://www.liberationroute.com/


Meer informatie:
Geschiedenis Market Garden
Geschiedenis Market Garden (2)
Video opname 19 september te Eerde
Airbornpad Market Garden
Oorlogsmonumenten in Brabant

 

Liberation Route Brabant geopend
Op woensdag 29 februari heeft Commissaris van de Koningin Wim van de Donk officieel Liberation Route Brabant geopend. De opening vond plaats in Liberty Park Overloon, een van de locaties op de belevingsroute. Na het officiële programma mochten de aanwezigen direct deelnemen aan de Liberation Route-audiotour in het Liberty Park. Liberation Route Brabant is een samenwerkingsproject van Vrijetijdshuis Brabant, Liberty Park Overloon, Museumpark Bevrijdende Vleugels en Stichting Platform Market Garden. Vrijetijdshuis Brabant vindt de Liberation Route een aantrekkelijk, vernieuwend vrijetijdsproduct voor een brede doelgroep, zowel nationaal als internationaal. Vrijetijdshuis Brabant denkt met dit project een belangrijke impuls te kunnen geven aan de economie van de vrijetijdssector.
Meer informatie over de Liberation Route Brabant en de Start Nationale Viering van de Bevrijding.Of kijk op Liberationroute.com.

Achtergrond
Een jaar of 5 geleden benoemde een student in Gelderland in zijn afstudeeropdracht het idee van de Liberationroute. Het viel meteen in goede aarde en diverse Gelderse organisaties gingen aan de slag. Bij de voorbereiding werd Liberty Park Overloon uitgenodigd om als Brabantse locatie te participeren. Het Liberty Park deed weer een beroep op het streekhuis om te polsen of er bij de gemeenten en provincie belangstelling voor het luisterkeien idee was. Die belangstelling bleek er op dat moment niet te zijn. Enige jaren later deed een inwoner van Grave een beroep op het streekhuis. Hij wilde bij de brug in Grave een zwerfkei leggen naar annologie van de geplaatste keien in Gelderland. Voor het streekhuis aanleiding om opnieuw te polsen of er belangstelling was voor dit mooie idee. De tijd bleek gunstiger. Het Gelderse initiatief had inmiddels veel publiciteit gehad en er was zelfs een internationale Liberation stichting opgericht die tot doel had de gehele route van Normandie via Brabant-Gelderland tot Berlijn in beeld te brengen met zwerf keien. Na een gesprek met de directeur van het museum Bevrijdende Vleugels in Best ging de bal snel aan het rollen. Het Vrijetijdshuis en het SRE zorgde voor een plan van aanpak en de rest is ....geschiedenis.


Meer geschiedenis over Market Garden

dinsdag, februari 28, 2012

 

Groespeel Mill

Werkzaamheden Groespeel in volle gang

Waterschap Aa en Maas, de gemeente Mill- St. Hubert en hun partners werken hard aan de realisatie van het gebiedsprogramma Groespeel. Doel: het versterken van het bijzondere landschappelijke karakter van het gebied. Landbouw, water, natuur en cultuurhistorie gaan hand in hand en krijgen een belangrijke impuls. Zo ontstaat een duurzame leefomgeving voor plant, dier en voor inwoners en bezoekers.

De werkzaamheden bij Groespeel zijn in volle gang.Het landschap tussen het dorp Mill en het uitgestrekte landbouwgebied van de Peel, met het bijbehorende beekdal van de Groote Beek en het Peelkanaal wordt fraaier. Lees verder.

 

Wonen met zorg in het buitengegbied

Zorgboerderij Beugen wordt woonzorgboerderij

Zorgboerderij De Haartse Hoeve in Beugen wordt een woonzorgboerderij.Krijgen dementerende ouderen en mensen met een verstandelijke handicap er nu dagbesteding aangeboden, begin volgend jaar moet het daarnaast mogelijk zijn er te wonen.In het initiatief van zorgcentra Pantein (ouderen), Dichterbij (gehandicapten) en de familie Schimmel (eigenaren boerderij) is plaats voor twaalf verstandelijk gehandicapten en twaalf dementerende ouderen. De woonzorgboerderij ligt aan natuurgebied De Vilt. Op het terrein van de zorgboerderij wordt een nieuw gebouw voor dagbesteding neergezet. Lees verder.

maandag, februari 27, 2012

 

Nieuwe koers provincie

De Transitie van Stad en Platteland- Een nieuwe koers

De provincie wil veel meer uitgaan van en aansluiten bij de creativiteit en ondernemingszin van Brabanders. In al haar beleid en dus ook de Verordening ruimte wil de provincie dit principe doorvoeren. De Verordening Ruimte is derhalve geen star document. Jaarlijks wil de provincie het functioneren evalueren. Mochten er in de verordening drempels op geworpen zijn die gewenste ontwikkelingen tegen houden dan wil de provincie die zo nodig aanpassen.

Wat zijn goede plannen die nu niet van de grond komen en waar zit 'm dat in? Welke verbeterpunten in de Verordening ruimte ziet u?

Voelt u zich aangesproken? Ga dan naar www.brabant.nl/koersenverordening om uw ideeen en suggesties kenbaar te maken.

 

Van Reconstructie naar Plattelandsontwikkeling

Leefbaarheid op het platteland

Op donderdag 8 maart 20.30 uur organiseert de plaatselijke CDA afdeling in Sociaal Cultureel Centrum Myllesweerd een presentatie over toonaangevende en inspirerende projecten ten behoeve van de leefbaarheid op het platteland.

Streekmanager van Streekhuis Peel & Maas/ Maas & Meijerij dhr. Twan Goossens verzorgt de presentatie: “Van Reconstructie naar Plattelandsontwikkeling”. Aansluitend is er ruimte voor discussie en het stellen van vragen over de toekomst van onze plattelands regio.

Onderwerpen zijn o.a: recreatie & toerisme, zonne-energieprojecten, voorzieningen in kleine kernen, zorgboerderijen, fiets & wandelroutes met verassende stopplaatsen. Iedereen is welkom, de koffie staat klaar!

vrijdag, februari 24, 2012

 

Omvangrijke verbreding in Oss


 

Land van Cuijk op Floriade


woensdag, februari 22, 2012

 

Het boerenerf: bouwplaats van de toekomst

Nieuw type boerenerf bouwplaats voor leefbaar platteland

Dienst Landelijk Gebied (DLG) heeft een nieuw type boerenerf ontworpen als ‘bouwplaats van de toekomst’. Dit erf is toegespitst op de jonge erven in het ontginningslandschap, die veel ruimte bieden voor wonen en werken. Het is een vertaling van het traditionele knooperf, dat door middel van paden en beplanting met andere erven is verbonden.

Het nieuwe type erf is de basis van een ‘tool’ die DLG heeft ontwikkeld om het ontwerp in de praktijk te kunnen toepassen. Deze zogenoemde 3B-ontwerptool bestaat uit een doos met bouwstenen en een bord met plattegrond als bouwplaats, waarmee het beeldontwerp wordt gemaakt. DLG heeft het nieuwe erf ontworpen ter vervanging van de vele boerenerven die hun functie verliezen. In Nederland stoppen dagelijks meerdere agrarische bedrijven. Vaak gaat het om bedrijven met grote schuren en stallen. De landbouwgronden worden meestal in gebruik genomen door naastgelegen agrarische bedrijven. De erven worden meestal bewoond door burgers.

Vooral op en direct rond de erven is het effect van de functiewijziging zichtbaar. Deze ruimtelijke ontwikkeling kan worden begeleid door de ‘3B-ontwerptool’ voor het nieuwe type erf toe te passen. Een boerenerf in de oude buurtschap Ypelo bij Wierden is het eerste erf waar DLG deze ‘ontwerptool’ in de praktijk heeft toegepast. Met succes. DLG draagt hiermee bij aan de leefbaarheid van Ypelo. Samen met een groep belanghebbenden is tijdens een interactieve ontwerpsessie geschoven met de bouwstenen over het bord, totdat de gewenste situatie in beeld was. Het eindresultaat, het beeldontwerp, is vastgelegd met een foto.

Wilt u zelf aan de slag? Neem contact op met het streekhuis tel. 06 51 63 1647.

maandag, februari 20, 2012

 

Praktijkdag Plattelandsontwikkeling

Praktijkdag Financieringsconstructies en
verdienmogelijkheden voor natuur en plattelandsontwikkeling

Op donderdag 10 mei as in de Lantaern te Nieuwegein.

We praten op deze dag niet over ‘wat er allemaal mogelijk is’ maar we bespreken 12 praktijkssituaties waarin nieuwe financieringsconstructies en verdienmogelijkheden ook echt worden toegepast of op het punt staan toegepast te worden. Het Nationaal Groenfonds en ASN-bank lichten slimme financieringsconstructies toe, die in de praktijk zeer geschikt zijn. Verder werken mee: Innovatienetwerk, Zorgverzekeraar Menzis, Natuurmonumenten, Markermeer/IJmeer, Hart van de Heuvelrug, etc, etc. Slimme financiering en een slimme aanpak kan dus ! Daarnaast is er een doorlopende markt met zo’n 25 instanties/leveranciers die zich bezig houden met nieuwe verdienmogelijkheden, financieringsconstructies en gebiedsontwikkeling.

Kortom: een leerzame dag vol praktische informatie !! Kijk hier voor het programma en hoe je je kunt aanmelden.

 

Nieuw: ommetjes Berlicum en Middelrode

Presentatie Ommetjes Berlicum en Middelrode 11 maart 2012 in De Moerkoal

In september 2011 is een werkgroepje gestart met de ontwikkeling van Ommetjes door Berlicum en Middelrode. Aanleiding vormde de publicatie van Ommetjes in aangrenzende dorpen als Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Gemonde. Jan Pieter Vermeulen (Gemeenteraadslid PvdA) miste Ommetjes voor de kernen Berlicum en Middelrode en kwam per toeval in contact met Maïta Koenraads van Dorpshuis de Moerkoal die bezig was om middels wandelingen een verband te leggen met collega dorpshuizen in de buurt zoals Den Durpsherd en Servaes in Dinther. Dit initiatiefgroepje is gaan zoeken naar actieve wandelaars en zo zijn Paul Rutten (wandelsportvereniging Groot Gestel) en Jos Basten bij de groep gekomen. Mel van Drunen sloot aan voor het maken van de routekaartjes.

Deze werkgroep heeft 10 Ommetjes uitgezet die allen volgens hetzelfde format zijn opgebouwd.
Zo zijn er duidelijke kaartjes en routebeschrijvingen. en worden markante punten op de route aangegeven. Zowel Heemkundekring De Plaets als Natuurgroep Gestel hebben hieraan hun bijdrage geleverd. Verder is er een apart inlegvel opgenomen bij de wandelingen met informatie over de ziekte Neospora die via hondenuitwerpselen wordt overgebracht op de veestapel met aanzienlijke gevolgen. Na overleg met agrariërs zijn enkele routes aangepast. Alle Ommetjes hebben een vast begin en eindpunt waar wandelaars tevoren of na de wandeling op adem kunnen komen onder het genot van een drankje; zo kunt u terecht bij Het Aardrijk, Den Durpsherd, Servaes in Dinther, De Witte Zwaan en Dorpshuis de Moerkoal. De Ommetjes zijn te downloaden vanaf de website van de wandelvereniging: www.wsv-gg.nl

Uiteindelijk zijn we trots op het resultaat en zijn we klaar voor de presentatie van de Ommetjes.
Dit zal gebeuren op zondag 11 maart 2012 in Dorpshuis de Moerkoal. Er is dan een speciaal koffieconcert van 11.00 – 13.00 uur verzorgt door de muziekgroep ’t Kumt wel. Deze groep bestaat uit 5 personen; allen wandelaars verbonden aan de Wandelsportvereniging Groot Gestel. Ze spelen Nederlands- en Engelstalige, gemakkelijk toegankelijke nummers.

Wandelaars, muziekliefhebbers, natuur- en heemkundegeïnteresseerden, vertegenwoordigers van de startpunten, Gemeenteraadsleden, B&W, allen zijn welkom om bij de presentatie aanwezig te zijn. De toegang is gratis. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen via E: ommetjes@wsv-gg.nl. Maïta Koenraads T. 073 503 4681

zondag, februari 19, 2012

 

Erfgoed in beeld

Vermaatschappelijking van archeologie

Wetgeving zorgt ervoor dat we in Nederland zorgvuldig om gaan met onze archeologische bodemschatten. Voor dat de bodem verstoord wordt dient eerst een vooronderzoek uitgevoerd te worden. Als uit dit vooronderzoek blijkt dat er een kans is op het verstoren van waardevolle overblijfselen uit het verleden dan moeten er maatregelen genomen worden. Dat kan varieren van staken van de beoogde activiteiten, het nemen van maatregelen waardoor de bodem niet beroerd wordt tot afgraven. Het laatste gaat gepaard met forse kosten van enkele honderdduizenden euros tot enkele miljoenen voor een groot project van bijvoorbeeld 60 ha omvang. Opgraven is arbeidsintensief en neemt het belangrijkste deel van de kosten voor zijn rekening.

Om resultaten goed voor het nageslacht vast te leggen dient alles uitgebreid gedocumenteerd te worden. Wat betreft dit laatste bied de wet meer ruimte dan doorgaans gedacht wordt. Traditioneel worden de resultaten in rapporten vastgelegd welke bewaard worden in gespecialiseerde bibliotheken. Specialisten gebruik dit materiaal weer voor verdiepingsonderzoek. De opgedane kennis blijft daarmee beperkt tot een selecte beroepsgroep. Burgers hebben op deze wijze geen of nauwelijks voordeel van de inspanningen. Een voorbeeld. De kosten van een uitgebreid archeologisch onderzoek is 800.000,-. 600.000,- voor opgravingen en 200.000,- voor het registreren en documenteren van de opgravingen. Een opdrachtgever, bijvoorbeeld een gemeente, kan er voor kiezen 200.000,- te investeren in het maken van rapporten. Maar de opdrachtgever kan er ook voor kiezen om 100.000,- te investeren in de schriftelkijke rapportage en 100.000,- in andere zaken zoals het terugbrengen van sporen in nieuwe infrastructuur, een betere architectonische inpassing of communicatie bijvoorbeeld publiekspresentaties en moderne multimedia bijvoorbeeld een website en app.

Het streekhuis Peel & Maas/Maas & Meierij onderzoekt samen met een gespecialiseerd bureau welke verplichtingen de twintig Noordoost Brabantse gemeenten hebben aangaande het documenteren van lopende archeologische onderzoeksprojecten. Vervolgens wordt nagegaan of gemeenten belangstelling hebben om gezamelijk een deel van dit budget te benutten voor een project wat het gezamelijke erfgoed van Noordoost Brabant per regio overzichtelijk en toegankelijk in beeld brengt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de streekmanager.

woensdag, februari 15, 2012

 

Streekidee

Rustpunt: stoppen voor een kop koffie in het buitengebied

Missie van stichting Rustpunt is: het aanbrengen van laagdrempelige voorzieningen op bestaande erven, in buitengebieden waar geen voorziening aanwezig is, vallend binnen de bestaande regelgeving. Gelegen aan een fiets- of wandelroute, treffen passerende fietsers of wandelaars een vaak onverwachte en mooi gelegen plek aan waar gepauzeerd kan worden en men een kop koffie, thee of beker limonade kan nuttigen met iets lekkers er bij; dit tegen een vrijwillige bijdrage. Ook kan van het toilet gebruik gemaakt worden. Rustpunten zijn een initiatief van Heemskerk Advies- en Ontwikkelingsbureau en neergelegd in de Stichting Rustpunt. Rustpunten zijn meestal ingericht bij bebouwing (een boerderij of ‘landhuis’) en bieden de recreanten een plek om even op adem te komen, een kopje koffie te drinken en eventueel een elektrische fiets weer op te laden. In Salland, de Veluwe, de Achterhoek, het Reestdal, in Twente en Laag Holland (NH) zijn inmiddels ruim 375 Rustpunten actief. Deze liggen verspreid binnen 65 gemeenten. Ondertussen lopen er ook projectaanvragen in nog eens 11 gemeenten. De uitbreiding van de Rustpunten groeit gestaag. Meer informatie: http://www.rustpunt.nl/ Bron: Streek, netwerkblad voor het platteland.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op met de streekmanager in uw regio!

maandag, februari 13, 2012

 

Aantal zorgboerderijen neemt toe

Nergens zijn er zoveel zorgboerderijen als in Brabant. En het einde is nog niet in zicht, denkt Marianne van der Heijden, specialist landbouw en zorg van de Zuidelijke Land- en Tuin Bouworganisatie. "Nederland vergrijst en er komt steeds meer vraag naar kleinschalige zorg. Er valt nog veel te winnen", zegt Van der Heijden. Zorgboerderij en Paardenmelkerij Burgthoeve in Oijen is haar tijd vooruit. Ze biedt naast een dagbesteding 24-uurs zorg aan. Er wonen permanent twaalf cliënten, er zijn ook zes logeerkamers. "We zitten bijna dagelijks met dertig man aan tafel", zegt Inge van der Burgt. "Langzaam zijn we gegroeid. Een flink aantal mensen woont nu hier, dus bieden we meer voorzieningen aan. We hebben geregeld een pedicure over de vloer." Lees verder.

zondag, februari 12, 2012

 

Biogasnext

LTO boos over lage warmtevergoeding

LTO Nederland is ontstemd over de lage vergoeding die minister Maxime Verhagen van EL&I wil betalen voor de warmte die vrijkomt uit mestvergisters. Volgens LTO-bestuurder Hans Huijbers leidt dat tot een ernstige terugslag in zowel de biovergisting als ook de opwaardering van mest tot natuurlijke groeistof. Verhagen verklaarde gisteren in de Tweede Kamer niets te veranderen aan het bedrag. Het basisbedrag voor de warmtebenutting is aangepast naar € 8,20 per GJ, maar dat geldt voor slechts 4000 vollasturen per jaar en niet voor 7000 vollasturen. LTO is verbijsterd over de beperking van het aantal uren omdat LTO, BBO en Rabobank en het ministerie van EL&I juist intensief hebben overlegd over de vergoeding.

Problemen
De bestaande vergistingsinstallaties, die samen ongeveer 180.000 Nederlandse huishoudens voorzien van warmte en stroom, komen door deze lage vergoeding in financiële problemen. De ondernemers zullen zeker niet in staat zijn een volgende stap te zetten naar de productie van duurzame korrelmest, vreest Huijbers.

Een biogasinstallatie krijgt nu 9,8 cent MEP subsidie per geproduceerd Kwh. Voor een installatie van 1000 Kwh is dat op jaar basis ruim € 800.000,- Ondanks deze forse subsidie draaien 1 op de 3 installaties met verlies. De MEP subsidie duurt 10 jaar en loopt voor de eerst gebouwde installaties over enkele jaren af. Het is dus goed om over alternatieven na te denken. Het benutten van de restwarmte is iets wat de overheid wil stimuleren. Ze heeft hier €8,20/GJ of €,02952/Kw voor over. Dat is slechts 30% van de huidige subsidie. Door de subsidie in te perken tot ongeveer de helft van de tijd dat de installatie draait zakt dit percentage naar ongeveer 15%. Eigenaren van biogasinstallaties zullen naar aanvullende oplossingen moeten zoek om hun installatie bedrijfseconomisch rendabel te exploiteren.

Het streekhuis onderzoekt met een aantal specialisten de mogelijkheden om het biogas op te waarderen naar groengas (aardgaskwaliteit) en dit gas te benutten als transportvloeistof.

woensdag, februari 08, 2012

 

Maatschappelijk Verantwoord Boeren

Straatarm zonder boeren

Zonder de agrarische sector was Nederland straatarm. Dat zei staatssecretaris Henk Bleker (EL&I) tijdens een bijeenkomst van Boerenbond Deurne op 3 februari. Bleker sprak zijn waardering uit voor het agrarisch ondernemerschap. Hij onderstreepte het economische belang van de agri-food-sector die bijna een kwart van de export voor haar rekening neemt en aan 400.000 fte werk biedt. Tijdens de discussiebijeenkomst presenteerde Bleker een heldere visie op duurzaam agrarisch ondernemen. “Ongeveer 85 tot 90 procent van de Nederlandse bevolking is van mening dat er ruimte moet zijn voor moderne veehouderij in Nederland. De manier waarop wordt geproduceerd is cruciaal. Draagvlak is daardoor de bepalende factor, duurzaamheid is de sleutel.” Lees verder.

Agrariers die een stap willen maken richting en duurzame landbouw kunnen voor ondersteuning een beroep doen op het streekhuis Peel&Maas/Maas&Meierij. Voor informatie bel 06 51 63 1647. In het streekhuis werken overheden (provincie, gemeenten en DLG) en organisaties (BMF, ZLTO, TOP Brabant en gebiedsbeherende instanties) met elkaar samen aan plattelandsontwikkeling.

dinsdag, februari 07, 2012

 

Extra geld voor POP2

Subsidieregeling Plattelandsontwikkelingsprogramma Noord Brabant 2012-2016

Brabant is goed bezig met plattelandsontwikkelingsprojecten, daarom heeft de Europese Commissie extra geld beschikbaar gesteld voor POP. Gedeputeerde Staten hebben de subsidieregeling POP vastgesteld. Met deze verbeterde regeling worden ruim € 4 miljoen aan Europese en provinciale middelen beschikbaar gesteld voor de thema’s hernieuwbare energie, bestrijding verdroging in de natuurgebieden, waterkwaliteit bij landbouwgronden, de leefkwaliteit in de Kleine Beerze en Leader. Aanvragen voor de thema’s water en duurzame energie kunnen tot 1 maart 2012 worden ingediend.

Meer informatie: Alfred IJlst, AIjlst@brabant.nl en op www.brabant.nl/pop2

This page is powered by Blogger. Isn't yours?