zondag, maart 30, 2008

 

Revitalisering Vrijeteugel Uden

Bouw hotel Uden vertraagd

De oplevering van het onder meer met een hotel uit te breiden recreatiecomplex de Vrije Teugel, bij de Bedafse Bergen in Uden, loopt zeker een aantal maanden vertraging op. Dat bevestigt vestigingsmanager Marco Brisko van Fitland, de nieuwe exploitant van de Vrije Teugel.De verwachting is dat de werkzaamheden niet eind dit jaar, maar pas in mei 2009 afgerond kunnen worden.De nieuwbouw en verbouwing van de Vrije Teugel zou al in februari begonnen zijn, maar de start is doorgeschoven naar eind april, begin mei. "Wij maken wel gebruik van een oude vergunning om het hotel te bouwen, maar omdat wij een plat in plaats van een spits dak willen maken, moet er nog een vrijstellingsprocedure gevolgd worden, wat extra tijd kost", aldus Brisko.

Het college van B. en W. heeft inmiddels zijn goedkeuring verleend aan dit plan, dat nu ter inzage ligt. Brisko steekt niet onder stoelen of banken dat hij bezwaren verwacht op de plannen, gezien de zorgen die er in de buurt leven. Brisko stelt er alles aan te doen om iedere vrees weg te nemen. "Vaak zijn de zorgen niet gebaseerd op feiten. En die feiten, daar gaat het om en die wil ik helder maken." Brisko doelt onder meer op een recente opmerking vanuit de SP-fractie in Uden dat het erop lijkt dat er bij de Vrije Teugel een tweede Hemelrijk in de maak is. "Echt onzin. Wij willen een drie hectare grote waterplas aanleggen maar die is beslist niet bedoeld om in te zwemmen. Er komt dus ook geen zandstrand.

Het gaat om een sfeerverhogende waterplas om vanaf ons complex een mooie wandelroute naar de Bedafse Bergen te maken." Het is nog niet zeker of de plas mag worden aangelegd. De vraag is of het door Fitland aangekochte landbouwperceel ontgrond mag worden, omdat de waterhuishouding niet in de war mag raken. Daar loopt nu een onderzoek naar. Als de plas niet mag worden aangelegd, dan zoekt de Vrije Teugel een andere invulling van dit gebied. "Maar ik wil daar niet op vooruitlopen, want zover is het zeker niet", aldus de vestigingsmanager. Naast Fitland zijn ook Stichting Dichterbij en ROC De Leijgraaf betrokken bij de vernieuwing van de Vrije Teugel. Zij willen samen een hotel, onderwijs, recreatie en zorg combineren. Als eerste worden straks een nieuwe multifunctionele zaal en onderwijsvoorzieningen opgetrokken. In september start de bouw van het hotel. Het à-la- carterestaurant blijft te allen tijde

 

Boekel probeert wildcross te voorkomen


Crossterrein Boekel moet 'eigenlijk' dicht

Nu het crossterrein Bezuidenhout in Boekel niet meer beschikt over een milieuvergunning en ook niet past binnen het bestemmingsplan, zou het per direct gesloten moeten worden. "Zoals de situatie er nu ligt zou je die conclusie kunnen trekken", zegt Gerard Westerhof van de VROM-inspectie naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. "Maar wij gaan eerst in overleg met de gemeente om te kijken wat die nu gaat doen.Wij zijn van mening dat het circuit niet past in de ecologische hoofdstructuur."Volgens woordvoerder Jan Speelman van de provincie is de gemeente verantwoordelijk voor handhaving.
"De VROM-inspectie moet er uiteindelijk op toezien dat het handhavingsbeleid goed wordt uitgevoerd." Volgens wethouder Peter Ketelaars is niet direct sprake van sluiting. "Het is aan de motorclub nog ter overweging of ze opnieuw een milieuvergunning aanvragen of de handdoek in de ring gooien." De Raad van State viel afgelopen week over het feit dat de gemeente in het onderzoek naar geluidshinder het omgevingsgeluid niet heeft meegenomen. "Wij vonden dat weinig relevant omdat het crossterrein een heel stuk van de weg af ligt", verklaart de wethouder. Ook het ontbreken van een bodemonderzoek was voor de hoogste bestuursrechtbank een reden om de milieuvergunning te vernietigen. "Als er een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning komt, gaan we die opnieuw beoordelen. Wat daar dan uitkomt, weten we natuurlijk niet."De Motorcrossclub Boekel (MCB) gaat zich beraden over 'hoe nu verder'. "Het circuit uit Boekel is als Den Bosch zonder Sint-Jan", zegt Peter van Uden, voorzitter van de Boekelse motorcrossclub.
"Het circuit ligt er al veertig jaar. Bezuidenhout en Boekel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is altijd geaccepteerd. Er bestond altijd zoiets als tolerantie. Als de meerderheid van de Boekelse bevolking tegen het crossterrein zou zijn dan zouden we inpakken en wegwezen, maar dat is niet het geval. De meerderheid is voor het crossterrein. Het gaat maar om twee mensen die de zaak aan het schijten hebben gebracht. Die zijn inmiddels met de staart tussen hun benen vertrokken."Van Uden vindt het onbegrijpelijk dat Den Haag niet door alle wetjes en regeltjes heen kan prikken. "Er is geen alternatief beschikbaar, wat willen ze dan? Het regionale crossterrein laat nog wel even op zich wachten. Moeten we allemaal maar een kenteken op de motoren plakken en 'off the road' gaan rijden? Dan is heel Nederland en ook Boekel een crossterrein. En kijk maar eens in Reek, daar is nog nooit zoveel 'wildgecrosst'."
Brabantsdagblad 28 maart 2008.

 

Zorghotel Grave


De beste bescherming voor waardevolle leegstaande gebouwen is een nieuwe bestemming

Het is echt waar, zegt hij. "In een ontspannen omgeving genees je sneller." En zo wordt het idee voor een zorghotel geboren. Ondernemer Theo Bronts verdient de kost met een ambulancedienst in Grave.

Maar hij wilde 'verder kijken'. "Want de zorgbehoefte neemt de komende jaren enorm toe. Komt natuurlijk door de vergrijzing, want de babyboomers komen eraan. Daar wilde ik iets mee doen." Dat iets moet een zogenoemd zorghotel worden, wat Bronts met Marco Nieuwenhuis op wil zetten in het Land van Cuijk. Bronts heeft een achtergrond in de zorg, Nieuwenhuis is economisch beter onderlegd.

De ondernemers hebben meerdere locaties op het oog voor hun zorghotel, maar het Arsenaal aan de Sint Elisabethstraat in Grave heeft duidelijk de voorkeur. "Omdat het beschikbaar is en een monumentale uitstraling heeft. Het is een fraai gebouw, maar het staat al een poosje leeg. Het gebouw gaat dus hard achteruit.

Het verpaupert", zegt 'betrokken buitenstaander' Huub Linders, die Bronts en Nieuwenhuis adviseert bij het vinden van een plek voor hun idee. Wat de alternatieven zijn? Dat willen de drie niet zeggen. Naar eigen zeggen hebben de ondernemers een exclusieve optie op het Arsenaal.
"Momenteel zijn we bezig met een inpassingsstudie, om te kijken of het idee van een zorghotel ruimtelijk in het gebouw past. Die studie moet leiden tot een kooponderhandeling", zegt Linders. Terug naar de ontspannen omgeving. De bedoeling is dat Zorghotel Grave een drie- à viersterrenhotel wordt, met ruim veertig kamers en evenveel bedden. Om ziekenhuizen, mantelzorgers en verpleeghuizen te ontlasten.

"Op een luxe manier zorg faciliteren: dat is ons doel", zegt Nieuwenhuis. Het hotel kent daarbij geen concurrentie, zegt Bronts, want de zorg wordt 'ontzorgd'. "Wie van de operatietafel komt, kan natuurlijk herstellen in het ziekenhuis. Maar op die manier blijft een ziekenhuisbed onnodig lang bezet. Dat herstel kan straks bij ons plaatsvinden, waardoor dat bed vrijkomt voor een volgende patiënt."

"Het is de bedoeling dat bijvoorbeeld fysiotherapeuten hun praktijk in ons gebouw vestigen." Want het zorghotel is meer zorg dan hotel, zegt hij. "De zorg staat voorop. Je kunt niet in bed blijven liggen, als de verpleegkundige zegt dat het beter is als je even een wandeling maakt." Bovendien is het niet de bedoeling dat een patiënt langer dan twee keer zes weken in het zorghotel verblijft. Bronts: "Als het verblijf onbeperkt is, zijn we woningen aan het creëren. En dat kan niet de bedoeling zijn." - zorghotelgrave.nl Gelderlander 28 maart 2008.

 

Vitale Regio Land van Cuijk - Noord Limburg


Sterk door samenwerk

Het Land van Cuijk is een regio waarbinnen de vijf gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint-Hubert en Sint Anthonis intensief samenwerken. Ingeklemd tussen de Peel en de Maas is het altijd een regio geweest die op zichzelf is aangewezen. De sterke economische positie gaat verloren als we er niet in slagen deze regio beter te verkopen. Daarvoor is meer overtuiging, trots en zelfvertrouwen nodig. En minder bescheidenheid. Economisch staan het Land van Cuijk en de Kop van Limburg (de gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen) er gemiddeld genomen goed voor, zo heeft een studie van de Rabobank in 2007 aangetoond.

Een beeld overigens dat eerder al werd vastgesteld in een onderzoek door het bureau Buck Consultants uit Nijmegen. Het gemiddeld inkomen is hoger, de woz-waarde van de huizen is hoog, de werkloosheid is lager dan in de rest van Nederland en de vergrijzing valt nog mee. Maar er is ook een schaduwzijde. Zo is de bedrijvendynamiek gering, er zijn te weinig bedrijventerreinen en de koopkrachtbinding is laag.

De werkgelegenheidsgroei vermindert en vooral jongeren trekken weg. Per saldo krimpt de bevolking en neemt de vergrijzing toe. Kortom, hoogste tijd om in goede samenwerking de juiste keuzes te maken en de sterke kanten uit te bouwen. De vijf gemeenten in het Land van Cuijk en de drie Limburgse gemeenten werken op veel terreinen goed samen.

Binnen het Platform Integraal Overleg (waarbinnen de overheid, het bedrijfsleven, het onderwijs, de zorgsector, de woningbouwcorporaties en de Kamers van Koophandel werken aan modellen voor een leefbare samenleving onder de naam Vitale Regio) worden nieuwe initiatieven opgezet om de regio te versterken. Net als in de rest van Noordoost-Brabant zien we ook hier dat bescheidenheid groter is dan trots.

Met meer overtuiging en zelfvertrouwen zal gewerkt moeten worden aan versterking van de regio. Kansen en mogelijkheden zijn er voldoende. De regio beschikt over sterke troeven op de vijf clusters van de vijf-sterrren regio. De ligging en de bereikbaarheid aan de snelwegen A73 en A77 is zeer gunstig.

De A77 is de directe verbindingsweg met het Duitse achterland met op 30 kilometer afstand het vliegveld Weeze dat ook voor de ontwikkeling van het Land van Cuijk van groot belang is. Brabant grenst weliswaar niet aan Duitsland, maar bij Boxmeer aan de A77 kun je rustig spreken van de Brabantse Poort naar Duitsland.

De positie, de kansen en mogelijkheden en de vele uitdagingen die de regio heeft zullen moeten worden uitgebouwd, moeten worden vermarkt. Dat vraagt wel om grote inzet en wil tot samenwerken tussen in elk geval de drie O's: overheid (gemeenten en provincie), de ondernemers (het bedrijfsleven van mkb tot industrie) en het onderwijs (mbo en zo mogelijk hbo) en in belangrijke mate ook de zorgsector.

Maar met samenwerken alleen komen we er niet! We zullen ons moeten 'verkopen', commercieel denken en alles wat daarbij hoort. Maar wat is daarvoor nodig of hoe gaan we dat doen? Bij de presentatie van het rapport van de Rabobank werd ondermeer vastgesteld dat de onderlinge samenwerking nog te wensen overlaat.

De regio is te bescheiden om zijn sterke kanten te vermarkten. Meer lef is nodig om de regio op de kaart te zetten door middel van regiobranding. Een van de zwakke punten is namelijk dat de regio geen duidelijk imago heeft, zoals bijvoorbeeld de regio Eindhoven (Brainport) of de regio Venlo (Greenport). Zou een merk als Brabantse Poort niet op Boxmeer van toepassing kunnen zijn?

Door het ontbreken van een imago mist de regio samenhang en dus ook voldoende middelen en uitvoeringskracht. De Brabantse gedeputeerde voor economische zaken sprak over de regio zelfs van een witte vlek die hoognodig ingekleurd moet worden.

Met verwijzing naar de vijf sterke economische clusters werd door Buck Consultants in hun rapport Offensief Noordoost-Brabant de naam Vijf Sterrenregio geïntroduceerd om de regio te branden. Regiobranding is het 'brandmerken' van een regio.

Wat dat betreft kunnen we een voorbeeld nemen aan Zuid-Limburg. Zelfs die bekende regio constateerde onlangs dat voor een duidelijkere presentatie regiobranding noodzakelijk is. Regiobranding is het creëren of het geven van een imago aan een regio. Een imago als merk van de regio.

En pas als je een merk hebt, heb je een handvat om je regio te verkopen aan de buitenwereld. Rapporten genoeg. Aan het werk! - Karel van Soest is burgemeester van Boxmeer . Gelderlander 29 maart 2008.

 

Derde jaar voor Fietspendelboot


De fietspendelboot op de Maas kan waarschijnlijk ook dit jaar gaan varen
Twee van de acht gemeenten die meebetalen aan deze vorm van vervoer hebben ieder eenmalig 8000 euro toegezegd. Het gaat om Grave en Boxmeer. De andere zes zijn Cuijk, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis, Gennep, Heumen en Malden.Huub Niessen, exploitant van de boot, wil niet te vroeg juichen, omdat door de andere gemeenten nog niets is toegezegd. Hij wil binnenkort voor het derde jaar gaan varen met zijn boot, die de naam De Drie Provinciën draagt. De boot gaat varen tussen Grave en Boxmeer. Omroep Brabant 28 maart 2008.

 

Maxima in Boekel


Aandacht voor nieuw zorg concept

"Oh, wa hedde toch kouwe handen!'' Bewoonster Anna van Exel -in juni wordt ze 103 jaar oud- schrikt even op als ze de handen van prinses Máxima in de hare gedrukt krijgt. "Ja, vreselijk, altijd koude handen.

Zie ook:
Máxima opent zorgpark in Boekel
'Wat een knap vrouwke, die Máxima'
Prinses Maxima opent zorgpark

Maar gelukkig heb ik een warm hart,'' antwoordt de prinses. Gistermorgen opende zij zorgpark Sint Petrus in Boekel door een beeld van twee handen op een houtblok te onthullen. Het symboliseert de verbondenheid van de Boekelse gemeenschap met de bewoners van het bijzondere zorgpark, waar ouderen én jongeren wonen. Er is zelfs een kinderdagverblijf en dat bracht Lonne Weren tot uiting, een 3-jarige peuter die samen met Máxima en de 90-jarige bewoonster mevrouw Anna Hoevenaars het kunstwerk mocht onthullen. Boekel had midden jaren negentig van de vorige eeuw nog de twijfelachtige eer de zuurste gemeente van het land te zijn.

De intensieve varkenshouderij had de grond en de atmosfeer er danig verpest. Sinds gisteren denkt daar niemand meer aan. De meest stralende glimlach van het land maakte er definitief korte metten mee. Prinses Máxima maakte hier en daar een praatje, drukte handen en sprak voor het binnengaan van het zorgpark kort met het koningspaar van het Boekelse Sint-Agatha-gilde. Samen met commissaris van de koningin Hanja Maij-Weggen en burgemeester Driek van de Vondervoort schreed Máxima met haar stralende glimlach naar de hal, waar ze een warm welkom kreeg van bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Locatiemanager Wil van de Laar zei in haar sas te zijn met de komst van de prinses en de opening van het zorgpark, al is dat nog lang niet klaar. Sinds vorige zomer wonen er al mensen, maar de bouwwerkzaamheden duren nog zeker tot 2010. Het is bij lange na geen normaal bejaardenhuis, dat Boekelse zorgpark.

De levendigheid straalt ervan af en als dat aan de leiding ligt blijft dat zo. Met een komen en gaan van bewoners, maar ook andere mensen uit het kleine Boekel en omgeving. Jong en oud genieten er zorg en niet minder dan 130 vrijwilligers zien erop toe, dat de bewoners snel en nauwgezet van alle dorpsroddels op de hoogte blijven, zo verklapte Wil van de Laar tegen een nog altijd glimlachende Máxima. Het zorgpark wordt op de been gehouden door niet minder dan 120 vaste medewerkers. En al stond het gisteren niet in het draaiboek: ze hieven met z'n allen toch een ' lang zullen ze leven' aan om de feestweek af te sluiten die gisteren door een in een prachtige jas gehulde Máxima naar een hoogtepunt getild werd. Het zorgpark kwam tot stand door Welstaete, PeelrandWonen, de gemeente Boekel en de stichting Vrienden van Sint Petrus. Het park omvat onder meer een kinderdagverblijf, een kapper, gelijkvloerse woningen voor echtparen van wie één van beiden kampt met dementie en een restaurant.

Het complex belichaamt een nieuwe vorm van ouderenzorg en is ingericht voor alle stadia van ouderdom. Uiteindelijk, in 2010, zullen er 150 bewoners een verzorgd onderkomen hebben. De totstandkoming van het zorgpark vormt de laatste klus van Driek van de Vondervoort, de burgemeester die voor Boekel veel voor elkaar bokste. Hij vertrekt naar Bergeijk in de Kempen, de streek waar hij vandaan komt. "Mensen leven steeds langer,'' stelt Van de Vondervoort vast. "En dit zorgpark voorziet dus in een behoefte die alleen maar groter zal worden." Máxima loopt intussen bewonderd en bewonderend verder en drukt opnieuw een oude bewoonster in een stoel de hand. Ook die roept uit, dat de prinses ijskoude handen heeft. "Dat komt nooit meer goed. Maar het warme hart, dat blijft,'' zegt de prinses. De Boekelse harten heeft ze voorgoed gstolen. En die handen? Daar hebben ze nu in Boekel een mooi symbolisch beeld van. Deze ochtend was Máxima koningin. In elk geval van Boekel. Brabantsdagblad 29 maart 2008.

zaterdag, maart 29, 2008

 

Week 13

Dinsdag
Het project Vitale-Regio overweegt om op een innovatieve wijze te gaan communiceren middels een netwerk van blogredacteuren vanuit deelnemende organisaties. Met een dienstverlenend bedrijf bespreek ik de mogelijkheden van de opzet van een portal om de weblogs goed bereikbaar te maken..

Overleg met een bedrijf in Boekel wat mogelijk een geschikte partner is voor het project Versomaat.

Woensdag
Ik ben de gespreksleider van het derde Starters Cafe wat ditmaal in Beers gehouden wordt. Het onderwerp is Marketing & PR. Er zijn bij de marketing meer P's die er toe doen naast Product, Plaats, Prijs, Promotie en dat zijn volgens de ongeveer 30 bezoekers Passie en Persoonlijk contact.

Donderdag
Overleg met 'werkgroep Langenboom' in het gemeentehuis te Mill. Samen met twee medewerkers van Van Tol Food bespreek ik de mogelijkheden om een dorpswinkel in langenboom te vestigen. Er zijn een zevental locaties in beeld die nader onderzocht gaan worden.

De gemeente Cuijk is doende een visie op te stellen voor het te ontwikkelen bedrijventerrein Laarakker. Men wil graag weten wat de mogelijkheden zijn om het concept "Groene Raffinaderij" te integreren. Met een aantal personen bespreken we de mogelijkheden.

Vrijdag
Overleg met het waterschap over de voortgang van het project "Groene Raffinaderij Haps".

Overleg met Twan van lankveld van de BOM en een automotive expert over de veldtest met Greentec-oil (puur plantaardige smeerolie). De claim is dat door de betere smeerkwaliteiten van de olie de olie levenslang mee gaat en 8% a 12% brandstof bespaard wordt. De claims worden nu nagetrokken door experts (Universiteit, TUV). Als dat positief uitpakt komt er een veldtest bij een aantal transportondernemers. Transportbedrijf Nabuurs in Haps heeft aangegeven belangstelling te hebben vor de test.

Presentatie in Den Bosch op verzoek van het Monumentenhuis Brabant over de projecten "Boerderijpark Veghel" gericht op het vestigen van nieuwe gehuchten en het project "Boerderijfonds" gericht op het genereren van een spaar/beleggingsfonds met als doel cultuurhistorisch waardevolle boerderijen aan te kopen om ze een nieuwe bestemming te kunnen geven bijvoorbeeld als zorgboerderij. Dit als onderdeel van een bijeenkomst waar "De Oude Kaart van Noord-Brabant" gepresenteerd werd.

Weekoverzichtstreekmanager

 

Geld voor leefbaarheid

In 2007 heeft het nieuwe college van GS in haar bestuursakkoord (‘Vertrouwen in Brabant’, 2007-2011) het programma ‘Perspectiefrijk Brabant’ als een van de thema’s benoemd en daarmee een nieuwe programmalijn geformuleerd met een brede inzet van middelen. De beleidsregels van 2007 zijn hiermee verdwenen per 2008.

Programma’s ‘Vertrouwen in Brabant’
1. Mooi Brabant (CDA)
2. Schoon Brabant (VVD)
3. Dynamisch Brabant (PvdA)
4. Perspectiefrijk Brabant (CDA)
5. Bereikbaar Brabant (VVD)
6. Verbindend Brabant (CDA)

Voor de uitvoering van de 6 programma’s is, naast de reguliere begroting, € 500 miljoen beschikbaar de komende vier jaar en ruim € 200 miljoen extra investeringsruimte die gebruikt zou kunnen worden voor bijvoorbeeld bijdragen van de provincie aan spoorzones, reconstructie en herstructurering bedrijventerreinen. Voor elk programma staat een bedrag van 60 tot 90 miljoen euro.

Programma ‘Perspectiefrijk Brabant’
In dit programma wordt ingezet op een aantal thema’s waaronder leefbare wijken en leefbare dorpen. Voor de leefbare dorpen zijn er 3 lijnen:
1. tot stand komen idop’s
2. uitvoering programma’s uit de idop’s
3. ondersteuning creatieve (burger)initiatieven

Dit programma wil door het bieden van perspectieven jong en oud met elkaar en Brabant binden. Het gaat om jeugd en gezin, innovatie in woonvormen, bereikbaarheid van stad en land, kanswijken, sport als bindmiddel, schoolverlaters en kleine kernen. Voor dit programma is € 90 miljoen beschikbaar.
De gedeputeerde is Brigite van Haaften-Harkema (CDA). Zij is gedeputeerde voor jeugd, cultuur en samenleving en coördineert dit programma.

Programmalijnen:
Groei! Leren en ontwikkelen als basis voor een energieke samenleving.
Speerpunten:
Centra voor jeugd en gezin
Voortijdig schoolverlaten
2008 – 2011: € 30 miljoen (onder voorbehoud)
Nadruk op sociale en culturele aspecten
Aansluiten bij bestaande structuur (ATP e.d.)

Leef! Samen doen en samen wonen als basis voor een sterke samenleving.
Speerpunten:
Leefbaarheid kleine kernen
Leefbaarheid wijken
- Versterken sociale cohesie
- Bewoners zelf in staat stellen leefbaarheid vergroten
- Integrale aanpak en duurzame affecten
Experimenten Zorg & ICT

Beleef! Samen de identiteit van Brabant creëren, behouden en beleven.
Speerpunten:
Schatten van Brabant
Behoud cultuurhistorisch erfgoed
Weet! Basis voor beleid en uitvoering.
Speerpunten:
Kenniscentrum Samenleving

Subsidieregeling
Vanaf begin mei 2008 is alle informatie over de nieuwe subsidiemogelijkheden leefbaarheid beschikbaar op de website van de provincie Noord-Brabant.

Tekst Bestuursakkoord 2007-2011 ‘Vertrouwen in Brabant’

5. Perspectiefrijk Brabant

Ambitie

In Brabant wordt iedereen uitgedaagd om mee te doen aan de samenleving. Brabanders maken immers samen de samenleving waar het goed wonen, werken en recreëren en dus goed leven is. Door perspectieven te bieden blijven oud en jong met elkaar en met Brabant verbonden. Jongeren willen wij ‘verbinden’ met Brabant en de Brabantse samenleving. Ouderen willen wij ‘verleiden’ tot blijvend investeren in Brabant. Speciale aandacht hebben we voor de kwetsbare groepen, die soms steun nodig hebben maar ook veel kunnen bieden aan anderen.

Strategische doelstellingen voor een Perspectiefrijk Brabant

Samenwerkend netwerk rond jeugd en gezin
Innovatie en diversiteit in woonvormen
Bereikbaarheid van stad en platteland
Sport als bindmiddel
Recreëren in de regio
Allianties met het bedrijfsleven
Kanswijken in Brabant
Aanpak voortijdig schoolverlaten
Leefbaarheid en voorzieningen in kleine kernen
Kleurrijk Brabant werkt

Beoogde acties

De jeugd van Brabant maakt onze toekomst. Gelukkig gaat het met de meeste jongeren uitstekend. Jongeren die hulp nodig hebben moeten die hulp snel en doelgericht krijgen. Het steunend netwerk rondom jongeren en gezinnen wordt vormgegeven in centra voor jeugd en gezin. In dit netwerk wordt bepaald wie de zorgcoördinatie doet zodat voorkomen wordt dat instanties langs elkaar werken. De provincie ondersteunt gemeenten bij de opbouw van het netwerk zodat er binnen deze bestuursperiode in elke gemeente een voorziening als een Centrum Jeugd en Gezin (CJG) actief is.

Problemen van jongeren zelf of in hun omgeving leiden er toe dat zij voortijdig afhaken van school. Brabant heeft voor haar toekomst al deze jongeren nodig om een bijdrage te leveren. Rijk en gemeente zijn op de eerste plaats verantwoordelijk. De bestaande aanvullende maatregelen van de provincie voor bestrijding voortijdig schoolverlaten worden aangescherpt en geïntensiveerd. Doelstelling is het voortijdig schoolverlaten (10.000 leerlingen per jaar in Brabant) fors te verminderen. Voor het bieden van perspectief aan alle Brabanders is samenwerking met partners cruciaal. Het onderwijs en het bedrijfsleven hebben hierbij een belangrijke rol. De provincie gaat met hen allianties sluiten over voldoende stageplaatsen en traineeships, leerbonnen voor een leven lang leren, en over gezamenlijke bijdragen aan het Brabants verenigingsleven en welzijnswerk.

Door innovatie en diversiteit in woonvormen kunnen we beter inspelen op de woonwensen van de toekomst. Aanpasbaar bouwen, levensloop bestendig bouwen, bouwen voor de combinatie van wonen en werken en groepswoningen zijn voorbeelden van het vergroten van de variëteit in het woningaanbod. Er wordt geëxperimenteerd met verschillende vormen van opdrachtgeverschap. De provincie maakt afspraken met onder meer woningcorporaties over de realisatie van voldoende aanbod, kwaliteit en diversiteit. De provincie stimuleert starterswoningen, domotica (het slimste huis) en E-health (zorg en welzijn met ICT ondersteuning).

Sport kan een belangrijke brug vormen voor contact tussen generaties en tussen culturen.
Daarnaast vormt sport een belangrijke bijdrage voor de gezondheid van jongeren en ouderen. De jeugd blijft op gewicht en ouderen blijven langer gezond en mobiel. De provincie ondersteunt de breedtesport, onder meer voor mensen met een beperking.

De identiteit van de eigen regio is belangrijk voor mensen. Streekproducten, taal, regionale
televisie en radio zijn daar voorbeelden van. Ook voor ontspanning en vrijetijdsbesteding heeft de regio veel te bieden: natuur, cultuur, rust en vermaak voor alle leeftijden.
De provincie biedt in dit kader tevens ruimte om de zorgbehoevende Brabanders in eigen
omgeving te kunnen helpen. Ondernemers in de sectoren recreatie en zorg krijgen ruimte voor het aanbieden van nieuwe concepten.

De provincie wil de gemeenten ondersteunen bij het versterken van de sociale cohesie. We gaan op zoek naar de kanswijken van Brabant. In overleg met de gemeenten wordt een impuls gegeven aan wonen en leefbaarheid in de wijken. Er wordt een passende aanpak ontwikkeld waarbij een keuze bepaald wordt voor een beperkt aantal voorbeeldprojecten.

In de Brabantse dorpen is sociale samenhang van oudsher sterk. De provincie wil deze stevige sociale structuur ook voor de toekomst veilig stellen. Dit kan door het stimuleren van voldoende multifunctionele voorzieningen in kleine kernen. Daartoe worden de criteria voor toekenningen van het provinciaal combifonds als onderdeel van het fonds sociale infrastructuur verruimd.

donderdag, maart 27, 2008

 

Motorcrossterrein Boekel


Gemeente Boekel wil motorcrossterrein niet sluiten

De gemeente Boekel is niet van plan om het motorcrossterrein Bezuidenhout te sluiten. Dat moet wel van de Raad van State maar wethouder Peter Ketelaars van Boekel zegt dat de gemeente het terrein de komende jaren zal gedogen.
Het ministerie van Ruimtelijke Ordening is voorlopig niet van plan de gemeente het mes op de keel te zetten, zo liet een woordvoerder weten. De belangrijkste reden voor de Raad van State om het terrein te sluiten is de geluidsoverlast. Verschillende gemeenten in Oost-Brabant zijn bezig samen in Landerd één nieuw regionaal crossterrein te maken. Dat kan nog jaren duren. Tot die tijd mogen crossers gebruik maken van Bezuidenhout in Boekel om te voorkomen dat ze op andere plekken illegaal gaan crossen. Brabantsdagblad 26 maart 2008. Omroep Brabant 26 maart 2008.

 

Dag van het Brabantse platteland 19 april

Het platteland in de schijnwerpers

Het platteland in deze regio moet zaterdag 19 april bruisen van de activiteiten.

Zie ook:
Boeren presenteren dagelijks vers product in de Versomaat

Op en rond boerenbedrijven moet het gonzen van de mensen die geïnteresseerd zijn om met eigen ogen veranderingen in het platteland te bekijken. Dat is in ieder geval het doel van Twan Goossens, streekmanager van het streekhuis Peel en Maas.Goossens, ook actief in deze regio, roept ondernemers, maar ook andere creatieve en actieve inwoners op plannen te bedenken voor die dag om die vervolgens ook uit te voeren. De dag moet aansluiten bij de 'Dag van de reconstructie', zoals die vorig jaar ook al werd gehouden. Toen werden, door de provincie Noord-Brabant, busreizen op touw gezet om belangstellenden rond te rijden langs het veranderende platteland.

Onder het motto 'er gebeurt veel maar weinig mensen weten dat' werd onder meer een toer gemaakt langs nieuwe natuurgebieden en verplaatste veehouderijen. Als het aan Goossens ligt, blijft het dit jaar niet bij busreisjes alleen. Mensen moeten de wandelschoenen aantrekken en op hun fiets stappen om hun eigen regio te verkennen. Maar dan moet er wel wat te doen zijn. Bedrijven moeten hun deuren openen. Inwoners die een leuke wandelroute kennen, kunnen tochten op touw zetten. Goossens denkt aan 'opendeuractiviteiten' bij onder meer zorgboerderijen, een bed & breakfast, een zelfoogsttuin, een zorgboerderij, een vistrap, een kantoor in een oude kippenstal maar ook aan rondleidingen in nieuw ontwikkelde natuur. "

Iedereen die die dag meedoet, kan zijn eigen programma bedenken. En wat mij betreft kan het niet eigenzinnig genoeg zijn." Deelnemers moeten wel bereid zijn de handen uit de mouwen te steken, vindt hij. Ze moeten wat Goossens betreft niet alleen een verrassend programma in elkaar sleutelen, ze moeten er ook voor zorgen dat de activiteiten onder de aandacht van de inwoners wordt gebracht. "Maak zelf posters en verspreid die", geeft hij alvast als tip.Mensen met ideeën kunnen zich bij Goossens melden. Dat kan door een e-mail te sturen naar tgoossens@rmb.nl. Potentiële deelnemers moeten in het kort aangeven wat ze willen doen en waar.

Plattelanddag
In Nederland wordt op veler terrein hard gewerkt aan de herinrichting van het platteland. Op 19 april aanstaande is er gelegenheid om de veranderingen in het landelijk gebied in deze regio nader te bekijken. Gedurende de Plattelanddag zijn tal van activiteiten te bezoeken. Te bezoeken zijn: zorgboerderij, zorgcafé, bed & breakfast, Boertel, wandelroute, nieuwe natuur, vistrap enzovoort. De organisatie is nog op zoek naar regionale deelnemers. Aanmelden kan via tgoossens@rmb.nl.
In deze regio presenteren ondernemers hun Versomaat. Dat zijn: Verbruggen Paddestoelen (www.oesterzwam.nl) uit Erp, René Tielemans uit Boekel, Bert van den Brand uit Uden (tomaten), André Swinkels uit Boekel (champignons) en Marc en Sandra de Wit uit Mariaheide (asperges). Brabantsdagblad 27 maart 2008. Locatie Verbruggen Paddestoelen Erp.

 

Versomaat in Erp en Boekel


Boeren presenteren dagelijks vers product in de Versomaat

De laatste keer dat schrijver deze iets uit een luikje trok, betrof het een lekker vette kroket.Maar op de doorgaande weg tussen Boekel en Erp is het nu ook mogelijk om verse oesterzwammen, shii-take, tomaten, komkommers en asperges te trekken. Aan de Heesakker 19, op het erf van John Verbruggen en zijn vrouw staat sinds enkele weken een heuse Versomaat, zoals het ingenieuze apparaat genoemd wordt. Iedere dag worden de landbouwproducten vers aangevoerd en tegen redelijk schappelijke prijs aangeboden. De paddestoelen komen uit de hallen van Verbruggen. De tomaten en komkommers zijn afkomstig van René Tielemans uit Boekel en Bert van den Brand uit Uden.

Champignons levert André Swinkels uit Boekel en Marc en Sandra de Wit uit Mariaheide bieden de asperges aan. De Plattelanddag op zaterdag 19 april vormt min of meer het officiële startsein voor de Versomaat. John Verbruggen (35) en René Tielemans (37) zijn de twee initiatiefnemers voor de Versomaat. Vrijwel tegelijkertijd kwamen ze op hetzelfde idee. Tielemans, leverancier van zo'n 120.000 kilo tomaten en 4,5 miljoen komkommers per jaar aan supermarkten in met name Duitsland, ziet de Versomaat vooral als kans om zijn bedrijf ook eens anders te presenteren. Tielemans: "Bezoekers kunnen eigenlijk niet bij ons terecht. Daar zijn wij niet op ingesteld. Maar door onze producten in de Versomaat hoop ik dat mensen in de omgeving wat inzicht krijgen in wat we doen. Bovendien kunnen ze het niet verser krijgen dan hier. Normaal doen producten er een paar dagen over om in de schappen van de supermarkt te liggen. Met de Versomaat zijn de lijnen veel korter."Verbruggen heeft in grote lijnen dezelfde overweging. Hij levert wekelijks zo'n 2500 kilo biologisch geteelde oesterzwammen die via de groothandel hun weg vinden naar met name restaurants en supermarkten. Hij heeft echter ook nog een bijkomende reden voor plaatsing van de Versomaat.

Verbruggen: "Ik wil ook graag een reactie uitlokken. Ik hoop dat mensen bij ons oesterzwammen halen en ze zo lekker vinden dat ze bij de plaatselijk supermarkt erop aandringen om ze ook in het assortiment op te nemen. Ik zou het leuk vinden om de band met de omgeving op deze manier te verbeteren."Veel geld verdienen met de Versomaat zal niet meevallen, aldus het tweetal ondernemende ondernemers. Tielemans: "Daar zijn de kosten toch echt te hoog voor. Alleen de energiekosten van de automaat liggen al op vier euro per dag, daar komt het rondrijden met de producten nog bij. Want je moet wel zorgen dat de automaat gevuld blijft en als je dat omrekent in uren, kom je niet zo positief uit.
We zien het vooral als een mogelijkheid om de relatie met onze klant en de omgeving te verbeteren." Zowel Verbruggen als Tielemans heeft ieder op zijn eigen erf al een Versomaat staan. Verbruggen merkt een toenemende belangstelling. Die van Tielemans is net geplaatst aan de Neerbroek 23a in Boekel. "Ik ben nog wat aan het knutselen met het groter maken van de vakken om er ook komkommers in kwijt te kunnen." Beide ondernemers worstelen ook nog enigszins met de presentatie van hun dagverse producten. Verbruggen verwacht echter met een kartonnen omhulsel om de plastic bakjes heen, een goede kans te maken. Op het karton staat een recept en wordt ook aangegeven hoe de oesterzwammen schoongemaakt en bereid moeten worden. Verbruggen: "Dat maakt de presentatie een stuk leuker." Brabantsdagblad 27 maart 2008.

woensdag, maart 26, 2008

 

landvancuijk.nl


Regiowebsite Land van Cuijk wordt goed bezocht

De site werd op de zaterdag voor pasen door 586 unieke bezoekers bezocht. In totaal bekeken ze 1575 pagina's. Dat is een mooi resultaat voor de site die begin 2007 starte als initiatief van streekhuis Peel & Maas, Toerisme & Recreatie Collectief Land van Cuijk, Horeca Nederland, Cybox webdesign en Han van Hees communicatie. Heb u iets te melden of wilt u uw bedrijf in de 'etalage' zetten surf dan naar www.landvancuijk.nl

dinsdag, maart 25, 2008

 

Gassel wil niet meer wachten

Geduld Gassel met dorpsplein raakt op

Voortvarend zou er gewerkt worden, zegt voorzitter Cor van Boekel van Dorpsbelangen Gassel. "Maar waarom wachten we nu nog steeds op het moment dat de eerste schop de grond in gaat?" De inwoners van Gassel kozen in november 2006 via een opiniepeiling voor bebouwing van hun Julianaplein: vier appartementen, een cafetaria en een dorpswinkel.

Zo'n anderhalf jaar later is het dorpsplein nog altijd leeg. "Het is een gebed zonder einde", zegt secretaris Marijke Poels-Bardoel van dorpsraad Gassel. Zowel Poels-Bardoel als Van Boekel wil zich eigenlijk niet over het dorpsplein uitlaten. Van Boekel: "Omdat ik stille hoop heb dat er toch wat van komt."Hoe het komt dat het Gasselse dorpsplein nog altijd een onbewoond plein is? Van Boekel weet het niet meer. "Iedereen wil. Wij willen, want het is ons idee. En woonmaatschappij Maasland wil graag bouwen." Ligt de bal dan misschien bij de gemeente Grave? Wethouder Jacques van Geest zucht. "Ik vind het vervelend dat er meteen naar ons gekeken wordt. Wat mij betreft gaan we meteen aan de slag. Maar de gemeente realiseert niet, dat doet Maasland.

"Volgens Van Geest wacht het Graafse college van B en W op een definitieve en formele bouwaanvraag van Maasland. "Het is aan Maasland om de puntjes op de i te zetten." Volgens directeur wonen Mirjam Kräwinkel is Maasland pas sinds kort aan zet. "Een week of twee, drie geleden kregen we groen licht van de gemeente."Dat had onder meer te maken met een onderzoek naar de haalbaarheid van een winkel op het plein. " Dat is inmiddels duidelijk. De inwoners kiezen daarvoor. Als het in Gassel niet lukt, lukt het nergens."Op 31 maart is er volgens Kräwinkel een interne bijeenkomst over het plan. Kräwinkel kan nog geen datum noemen waarop de bouw begint. "Maar dat gaat geen maanden meer duren." Gelderlander 25 maart 2008.

zondag, maart 23, 2008

 

Not in my backyard

Plan is al uitvoerig besproken

Hoewel de dorpsraad als lid van de klankbordgroep steeds positief heeft gestaan tegenover het masterplan Vlagheide, voelt voorzitter Erik Krol wel voor een bemiddelende rol tussen college van B. en W. en het actiecomité Toerisme Nee. "Ik word aan het eind van de middag verwacht bij wethouder Jan Kerkhof.

Waarschijnlijk gaat het hierover."Krol is wel verbaasd over het plotseling opstekende verzet tegen de initiatieven die voortvloeien uit het masterplan. "Het plan zelf is uit en te na besproken in openbare vergaderingen die in Eerde hebben plaatsgevonden. Ik heb in al die tijd nooit enige wanklank gehoord. Ook niet toen de initiatiefnemers voor de camping een toelichting gaven op hun plannen. Dat hebben ze zelfs nog een keer apart gedaan voor de buurt." Krol heeft net als Jan Gloudemans de indruk dat het de actiegroep vooral te doen is om de twee initiatieven aan 't Zandvliet (camping en vakantieappartementen). "Ze halen er meer bij dan nodig is."Bertus van Berkel ziet ook niets in acties tegen het masterplan.

Hij is juist een sterk voorstander. "Ik ben voorzitter van de werkgroep Vlagheide. Maar deze werkgroep doet in feite alleen het voorwerk voor de dorpsraad. Ik kan alleen spreken als individu." Als individu moet Van Berkel er niet aan denken dat het masterplan in de prullenbak gaat. "Volgens mij is het bestaansrecht van Eerde mede-afhankelijk van de uitvoering van dit plan. Op dit moment hebben we in het dorp nog een slagerij, een groenteboer, een bakkerij en twee cafés. Dat is heel luxe voor een klein dorp als Eerde. Maar ik voorspel dat er over tien jaar niet veel meer van al deze zaken over is als er niets gebeurt. Stilstand is achteruitgang. Kijk maar naar andere kleine dorpen in de omgeving, ze dreigen allemaal doods te worden." Van Berkel heeft niet de indruk dat de actiegroep op dit moment veel steun geniet. Brabantsdagblad 21 maart 2008.

 

Nieuw netwerk: Onderneemsterskrans Land van Cuijk


Het stimuleren van nieuwe netwerken is een van de doelstellingen die in het reconstructieplan Peel & Maas genoemd worden. Het streekhuis benutte de kans toen voormalig minister Veerman de gemeente mill bezocht eind 2006. Een drietal onderneemsters werd gestimuleerd met elkaar samen te werken en ze bedachten het arrangement "Happen, Trappen & Snurken" wat als eerste ministerveerman fietstocht aan hem aangeboden werd. Een jaar later werden door het streekhuis nog een viertal onderneemsters uitgenodigd om te participeren. Ze vormden met elkaar de vereniging "Onderneemsterskrans land van Cuijk". Voor 2008 ontwikkelde ze met elkaar het idee "Kunst op het Platteland" waarbij iedere onderneemster een samenwerking aan gaat met een locale kunstenaar. Het project wordt financieeel gesteund door Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen, De provincie Noord-Brabant en twee land van Cuijkse gemeenten. Drie gemeenten hebben een verzoek voor een financiele bijdrage nog in behandeling. Het budget wordt gebruikt voor het maken van een flyer en poster om het publiek te attenderen op "Kunst op het Platteland". Hieronder een bericht in de Gelderlander van 20 maart 2008.

'Onderneemsters' doen meer dan theeleuten

Eens per maand komen ze bij elkaar, de zeven vrouwen van Onderneemsterskrans Land van Cuijk. Dan worden er vooral praktische zaken besproken, zoals wie een folder gaat vormgeven en hoe de verzekering wordt geregeld met kunstenaars die bij hen gaan tentoonstellen.
Maar niet dat het iets te maken heeft met hun vrouw-zijn. Want daar willen de 'onderneemsters' niet aan. Bij ondernemersverenigingen in de regio zijn het inderdaad bijna allemaal mannen, netwerkorganisatie Onderneemsterren voor vrouwelijke zelfstandig ondernemers in de regio daargelaten, en er mogen wel wat meer vrouwen bij.

Nicolette Rademaker van hotel-restaurant 't Veerhuis in Oeffelt is een van de zeven ondernemers van de krans. "Er worden meteen afspraken gemaakt en de volgende keer is het ook geregeld." Het gaat heel rap, vindt ook Wilma Relou, ook van de krans en ondernemer van pleisterplaats FF Pauze in Mill.

Maar op een vraag als hoe vrouwelijke ondernemers verschillen van mannelijke ondernemers, halen Rademaker en Relou de schouders op. Rademaker: "Met vrouwen is het anders. Je verstaat elkaar goed." Relou: "Dat het bij ons onderling zo goed gaat kan net zo goed komen omdat de groep niet groot is."

De Onderneemsterskrans. De naam suggereert vooral gezelligheid. Maar de dames zijn serieus. Rademaker: "We geven alle zeven zelfstandig leiding aan een bedrijf in de recreatie of horeca. De krans is een samenwerkingsverband om ons te laten zien in het Land van Cuijk. Het zou mooi zijn als de gasten die hier komen, ook eens bij een van de anderen gaan kijken."

Commercieel willen ze het echter niet noemen, het gaat erom elkaar te versterken. De 'onderneemsters' presenteren zich het komende recreatieseizoen voor het eerst samen. Dat doen ze met Kunst op het platteland. Iedere ondernemer van de krans heeft een kunstenaar, liefst uit de eigen gemeente, uitgenodigd om te komen tentoonstellen.

Rademaker: "Met de krans willen we ons als vrouwelijke ondernemers op de kaart zetten in het Land van Cuijk. De kunstenaars krijgen bij ons een kans om hetzelfde te doen. We willen zo iets ludieks doen, iets nieuws introduceren." Rademaker en Relou hebben allebei een eenmanszaak. Voor Rademaker was het altijd haar droom een eigen herberg te hebben.

Ze is inmiddels bijna vijf jaar aan het werk bij 't Veerhuis. Rademaker is een starter. Het verhaal voor FF Pauze is anders. "We hadden een melkveebedrijf, dat was de zaak van mijn man. Omdat we in een natuurontwikkelingsgebied terecht kwamen moesten we wat anders gaan doen. We hebben de rollen omgedraaid. Ik ben nu de ondernemer van FF Pauze, mijn man werkt ergens anders bij een veebedrijf."

Beide vrouwen kunnen niet zeggen dat het voor hen moeilijk is geweest te starten omdat ze vrouw zijn. Rademaker: "Je kunt als vrouw met je charmes werken, maar je wordt soms niet serieus genoeg genomen." Relou: "Verder moeten we net zo hard werken als een man."
De zeven vrouwen vormen op dit moment een hechte groep. Volgens Rademaker en Relou is er zeker plaats voor nieuwe leden. Criteria waaraan die zouden moeten voldoen zijn er niet echt. Mag een man dan ook meedoen? Dat is nou ook weer niet de bedoeling.
Wilt u de locaties van de kransleden bezoeken en het werk van de kunstenaars bewonderen? Voor informatie en openingstijden ga naar www.oklvc.blogspot.com

 

Geduld wordt beloond

De varkenspest van 11 jaar geleden was voor John van Grinsven uit Wilbertoord aanleiding om eens goed over zijn toekomst na te denken. Gestimuleerd door burgemeester Daandels (tot 2000 burgemeester van Mill & St. Hubert) diende John een plan in om zijn minicamping te vergroten naar een middelgrote camping en een gastenverblijf. Dit tot verdriet van een omwonende. Een lange weg van procedures volgde. Een kleine tien jaar later trekt John aan het langste eind. Rechtsbescherming van belanghebbende is nodig maar een periode van tien jaar om tot een definitief besluit te komen is te lang (TG).

Grotere camping mag van rechter

Op een voormalige varkenshouderij aan de Tipweg in Wilbertoord mag een volwassen camping met 95 standplaatsen, chalets en een groepshuis worden gevestigd. Dit heeft de Raad van State in hoogste instantie beslist. Met deze uitspraak heeft buurtbewoner W. Selten het nakijken. Selten verzette zich vorige maand bij de Raad van State tegen uitbreiding van de bestaande minicamping Boszicht van Van Grinsven. Hij vreest voor verkeersoverlast en hinderlijk gedrag van recreanten zoals geluidsoverlast, het laten slingeren van afval en het lopen en fietsen langs zijn woning aan de Tipweg. Volgens de Raad van State komen er ongeveer 145 verkeersbewegingen per dag bij in het seizoen. Dat kan de omgeving hebben. Naast uitbreiding van het aantal standplaatsen mag ook een accommodatie worden gebouwd voor groepen van vijftig personen. Het rechtscollege wijst erop dat Van Grinsven een kampeerreglement heeft voor zijn gasten. En de Raad van State vindt de aantasting van privacy van de omwonende niet aannemelijk. Van Grinsven stopte enige tijd geleden zijn varkensbedrijf om zich te richten op het kampeerbedrijf. De gemeente Mill en Sint-Hubert steunt het initiatief. Gelderlander 21 maart 2008.

vrijdag, maart 21, 2008

 

Tweede Starterscafe: starten vanuit een uitkering

Samen met ROC de Leijgraaf en De Gelderlander organiseert het Streekhuis Peel & Maas op de laatste woensdag van de maand een starterscafé. Dit geschied in het kader van de uitvoering van het CERES programma De Zaakversneller wat door ROC de Leijgraaf met de TU/e ontwikkeld is en uitgevoerd wordt. Startende en doorstartende ondernemers worden gesteund d.m.v. workshops en personal coaching. De starterscafes zijn een goed middel om de Zaakversneller onder de aandacht te brengen. Een video verslag van het tweede starterscafé treft u hieronder aan.


 

Week 12

Maandag
Overleg met Sjaak van der Linden van ITB in Boxmeer. ITB is een specialist op het gebied van klimaat beheersing. Voor een van de projecten waar ik aan werk hebben we deze kennis nodig. We bespreken de mogelijkheden van een samenwerking.

Marco van Acht uit Sint Oedenrode heeft voor zijn kippenbedrijf een automaat ontwikkeld om eieren te verkopen. De resultaten zijn zo goed dat hij doende is om samen met een partner een bedrijf op te zetten gericht op de verkoop van automaten voor de verkoop van producten vanaf de boerderij. Voor een groepje telers uit Erp en omgeving werk ik aan aan een innovatief concept waarbij de kennis van Marco en Johan van den Boogaard op het gebied van automaten goed van pas komt. We bespreken de mogelijkheden om samen te werken waarbij ik me vooral richt op een innovatief idee om de automaat met grondwater te koelen. zie: http://www.agromaat.nl/

Dinsdag
Een zorgboerderij wil voor haar cliënten een nieuw onderkomen bouwen. De wens is om dit op een bepaald deel van het erf te doen dat iets meer afgelegen is van het reguliere rundveebedrijf. Door de verkeersstromen van cliënten en agrarisch verkeer te scheiden is dat veiliger voor de cliënten. Het probleem is dat het plan dan niet precies binnen de grens van het bouwblok past maar er ongeveer tien meter overheen gaat. De provincie hecht zwaar aan de grenzen van een bouw blok. De zorgboerderij hecht zwaar aan de veiligheid van haar cliënten. Er is dus spraken van een tegenstelling van belangen. Ik heb de eigenaren van de zorgboerderij gevraagd een goede onderbouwing te maken om gemeente en provincie te overtuigen van de voordelen om op de gewenste locatie te mogen bouwen.

Woensdag
Overleg met de studenten van de NHTV over het molenproject. Het is nu bijna zeker dat 13 juni in de middag een symposium gehouden zal worden in Restaurant de Molen in Kaatsheuvel. De resultaten van de studenten worden dan gepresenteerd dit naast de presentaties van enkele andere interessante gastsprekers.

Overleg met de leden van Onderneemsterskrans land van Cuijk. Drie van de zeven samenwerkende onderneemsters starten met Pasen het project "Kunst op het Platteland" een samenwerking met locale kunstenaars. Om "Kunst op het Platteland" bekend te maken zijn er 10.000 flyers gedrukt. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen en de provincie Noord Brabant. Twee van de vijf Land van Cuijkse gemeenten hebben reeds toegezegd het project ook te willen steunen. Bij drie gemeenten is het verzoek nog in behandeling.

Donderdag
Op 19 april probeer ik in Sint Anthonis een carboersale te houden. Met een drietal belangstellenden heb ik een eerste overleg. We gaan na wie er in de gemeente nog meer belangstelling zou kunnen hebben. Met een lijstje met nieuwe namen ga ik naar huis. 4 april nemen we een beslissing of er voldoende belangstelling is en weten we of de carboersale door gaat. Zo ja dan komen we 10 april nog een keer bij elkaar om de puntjes op de i te zetten.

Vrijdag
PIO-Indorp overleg. Het project Vitale Regio krijgt steeds meer vorm. Het wordt tijd om naar buiten te treden. De werkgroep heeft altijd veel belangstelling gehad voor nieuwe vormen van communicatie. Ze vragen mij of ik kansen zie om mijn weblog hiervoor te gebruiken. Ik leg uit dat het beter zou zijn als er binnen iedere participerende organisatie een enthousiaste "blogredacteur" zou opstaan die over de "Vitale Regio" verslag uit gaat brengen. Met Jan van der Kruis spreek ik af dat ik met een medewerker van Dichterbij de mogelijkheden ga bespreken.

Mari van kasteren heeft in het kader van het Masterplan Vlagheide het projectidee ingediend om de oude in de tweede wereldoorlog verloren gegane koeveringse molen te herbouwen. Ik bespreek met hem wat het Streekhuis Peel & Maas voor de stichting die inmiddels opgericht is kan betekenen.

Weekoverzichtstreekmanager

 

Sint Anthonis stimuleerd Bed & Breakfast

Verdere groei van 'bed and breakfasts'


Het aantal bed and breakfasts (b&b) in de gemeente Sint Anthonis blijft maar groeien.
Vermeerderde het aantal van dergelijke overnachtingsgelegenheden enkele weken terug al van drie naar zes, het dorp Ledeacker levert nummer zeven. Het gemeentebestuur verleent medewerking door het bestemmingsplan Buitengebied deels aan te passen. Daardoor krijgt de familie Van den Berg aan de Nullen ruim baan voor het oprichten van een b&b.
Waarschijnlijk haalt het aantal b&b's in Sint Anthonis binnenkort de dubbele cijfers. Er liggen nog aanvragen uit Sint Anthonis (2) en Westerbeek. Er zijn al b&b's in Oploo (Watermolenstraat), Sint Anthonis (De Staat) en Stevensbeek (Pater Eymardstraat). In Ledeacker, Oploo en Wanroij komen de nummers vier, vijf en zes. Gelderlander 21 maart 2008.

 

Sint Anthonis stimuleert Bed & Breakfast

Verdere groei van 'bed and breakfasts'

Het aantal bed and breakfasts (b&b) in de gemeente Sint Anthonis blijft maar groeien.
Vermeerderde het aantal van dergelijke overnachtingsgelegenheden enkele weken terug al van drie naar zes, het dorp Ledeacker levert nummer zeven. Het gemeentebestuur verleent medewerking door het bestemmingsplan Buitengebied deels aan te passen. Daardoor krijgt de familie Van den Berg aan de Nullen ruim baan voor het oprichten van een b&b.
Waarschijnlijk haalt het aantal b&b's in Sint Anthonis binnenkort de dubbele cijfers. Er liggen nog aanvragen uit Sint Anthonis (2) en Westerbeek. Er zijn al b&b's in Oploo (Watermolenstraat), Sint Anthonis (De Staat) en Stevensbeek (Pater Eymardstraat). In Ledeacker, Oploo en Wanroij komen de nummers vier, vijf en zes. Gelderlander 21 maart 2008.

woensdag, maart 19, 2008

 

Aandacht voor Dassen in Cuijk


Toch ruimte uitbreiding boomteelt

De boomteelt onder Cuijk moet minder sterk aan banden worden gelegd dan vorig jaar is aangekondigd.Dat vinden burgemeester en wethouders van Cuijk.In het gebied tussen Cuijk, Sint-Agatha, Haps en Beers moet een dassencorridor komen. Het gebied moet zó worden ingericht dat dassen zich er zonder al te veel beperkingen kunnen verplaatsen. Voor het voortbestaan van de das in deze regio is dat belangrijk omdat het gebied twee belangrijke dassenleefgebieden – Raamdal en Maasheggengebied – verbindt. Volgens een rapport van de Dienst Landelijk Gebied (DLG) is het beter om geen boomteelt in het gebied toe te laten. Maar het gebied is, vanwege de grondsoort, juist heel aantrekkelijk voor de boomteelt. In april 2007 heeft de Cuijkse raad besloten in het gebied voorlopig geen nieuwe activiteiten toe te staan. In de tussentijd zou gewerkt worden aan een bestemmingsplan waarin onder meer de boomteelt aan banden zou worden gelegd.Nu trekt het Cuijkse college dat plan in. Gedeputeerde Staten van Brabant vinden een verbod op boomteelt te ver gaan en zijn niet van plan eventuele schadeclaims te honoreren. Gelderlander 19 maart 2008.

dinsdag, maart 18, 2008

 

Fietsroute Peelkanaal Sint Anthonis

De nieuwe Peelkanaalroute, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, wordt vrijdagmiddag 18 april officieel geopend.De toeristische fietsroute die door het zuidwestelijke deel van de gemeente Sint Anthonis voert, is een aaneenschakeling van ecologische verbindingszones langs het Peelkanaal (ook wel bekend als het defensiekanaal) en de Wanroijse Raam.De route start bij de Quayweg in Landhorst en eindigt zes kilometer verder bij de Peelkanaalweg tussen Westerbeek en De Rips. Langs de route zijn zestien poelen aangelegd en twintig oevers aangepast. Voor fietsers zijn onderweg banken geplaatst. De aanleg van de route kost ruim 900.000 euro. Sint Anthonis betaalt ruim twee ton, de rest van het geld is afkomstig van de provincie en subsidies. Gelderlander 18 maart 2008.

zondag, maart 16, 2008

 

Nieuwe WRO

De huidige Wet Ruimtelijke Ordening (WRO) gaat uit van centrale aansturing. De rijksoverheid maakt beleidsplannen, de provincie maakt op basis van dit beleid een streekplan en de gemeenten maken op hun beurt op basis van het streekplan een bestemmingsplan. Zaken worden zo goed dichtgetimmerd om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Echter dit strakke regiem maakte dat gewenste ontwikkelingen ook bijna niet meer van de grond kwamen met alle gevolgen van dien. De rijksoverheid besloot dat het anders moest. Geen strakke centralistisch aansturing meer maar gebruik maken van kennis, kunde en ervaring die aanwezig is aan de basis van de organisatie. "Decentraal wat kan en centraal wat moet" werd het nieuwe motto. Dit vergt een nieuwe manier van denken van politici en ambtenaren die gepaard gaat met een cultuur omslag. De kunst van het loslaten (Rijk, Provincie) maar ook het benutten van de nieuwe handelingsruimte (gemeenten) staat hierbij centraal. Cultuur veranderingen gaan niet zonder slag of stoot en al helemaal niet als het over zulke belangrijke zaken gaat als hoe Brabant er in de toekomst uit komt te zien. Het volgende artikel illustreert het kantelen van het denken en de weerstand die er mee gepaard gaat (TG).

Rüpp heeft geen rijksdwang nodig

De provincie heeft vooralsnog geen verordening nodig om na invoering van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening wild-westtoestanden in Brabant te voorkomen.Dat maakte gedeputeerde Paul Rüpp gistermiddag duidelijk tijdens een discussie met Statenleden en provincie-ambtenaren over de consequenties van de nieuwe wet. Gemeenten die met bestemmings- en bouwplannen het ruimtelijk beleid aan hun laars lappen, kunnen volgens Rüpp via een zogeheten reactieve aanwijzing worden teruggefloten. "Mocht echter de Eerste Kamer minister Cramer van Vrom volgen in haar redenering dat zo'n aanwijzing alleen kan worden gegeven als de provincie een verordening heeft waarin regels dwingend aan gemeenten zijn voorgeschreven, dan ontstaat een nieuwe situatie."Ook dan is het volgens de gedeputeerde in noodgevallen mogelijk om gemeenten een halt toe te roepen via een algeheel voorbereidingsbesluit. Dat zal naar zijn mening beperkt blijven tot incidenten, aangezien de meeste Brabantse gemeenten beschikken over actuele, door de provincie goedgekeurde bestemmingsplannen.

Rüpp reageerde hiermee indirect op eerdere waarschuwingen van Peter van Buuren, lid van de Raad van State en hoogleraar bestuursrecht, dat gemeenten zich onder de nieuwe wet weinig meer hoeven aan te trekken van provinciale beleidsregels omdat die juridisch boterzacht zijn als ze niet in een verordening worden opgenomen. De discussiebijeenkomst van gisteren maakte ook duidelijk dat in de Brabantse politiek een hard gevecht over het wel of niet hanteren van een verordening op komst is.

Een Statenmeerderheid van SP, VVD en PvdA tekent zich hiervoor af om uiteenlopende motieven, maar Rüpp en zijn ambtelijke adviseurs blijven dit een onwerkbare methode vinden. Dit leidde tot wrevel onder Statenleden. "Ons wordt alsmaar voorgespiegeld dat een verordening niet werkt. Dit is geen zuivere discussie", riep VVD/fractievoorzitter Mieke Geeraedts uit. "Wij willen geen bestemmingsplanvervangende regels maken, tenzij wij daartoe worden gedwongen", stelde Rüpp. Hij doelde hierbij op maatregelen die minister Cramer voorbereidt om de provincies te gaan voorschrijven op welke onderdelen van het ruimtelijk beleid zij een verordening moeten maken. Dat geldt met name voor de ecologische hoofdstructuur (de belangrijkste natuurgebieden) en de nationale landschappen die de provincies daardoor tot in detail moeten vastleggen en bescherming daarvan dienen te garanderen. Brabantsdagblad 15 maart 2008.


zaterdag, maart 15, 2008

 

week 11

Dinsdag
Een groepje studenten van HAS Den Bosch doen een onderzoek naar de ontwikkelingen op het gebied van zorg op het platteland. Ze interviewen mij over mijn ervaringen gedurende de afgelopen drie jaren als streekmanager Peel & Maas.

Met een eigenaar van een groepsaccomodatie bespreek ik lopende zaken. Een aantal zaken zijn niet gelopen zoals het moest en moeten nu gerepareerd worden. In goed overleg met de gemeente en de buurtbewoners komen we daar wel uit.

Woensdag
Streekhuisoverleg in Boxmeer.

Donderdag
Prof. Niek Douben bezoekt het streekhuis Peel & Maas. Hij wil graag weten hoe mijn ervaringen zijn met ontwikkelingsmaatschappij Agro & Co. Het betreft een periodieke evaluatie van de opdrachtgevers van Agro & Co.

Vrijdag
Een ondernemer werkt aan een beeldentuin project in Overloon. Kunstenaars kunnen daar straks beelden in de fraai aangelegde tuin tentoonstellen. Een gewenste ontwikkeling gezien de ambities van de gemeente Boxmeer op het gebied van recreatie en toerisme in Overloon. Omdat bestemmingsplannen achterlopen bij nieuw beleid is er soms onbegrip bij de initiatiefnemers. Zo ook hier. Een gesprek waarin ik zaken uitleg wil dan wel eens helpen om de initiatiefnemer weer enthousiast te maken. Ik hoop dat het gesprek succes heeft en dat de ondernemer verder gaat met zijn plan.

Met een aantal personen waaronder twee vertegenwoordigers van supermarkt organisatie Jan Linders bespreken we de kansen en mogelijkheden om een nieuw streekmerk te introduceren.

Een onderneemster in het buitengebied woont in een boerderij. Zij en haar man zijn als professional bezig op het gebied van kunst en theater. De zolder van de boerderij hebben ze ingericht als huistheater voor een gezelschap van 40 personen. Voor vrienden en kennisen organiseren ze een paar keer per jaar een besloten voorstelling voor vrienden en kenissen. De boerderij ligt pal aan het Duitslijntje. De projectgroep van het reconstructieproject Duitslijntje is op zoek naar actieve bewoners in de nabijheid van het Duitslijntje en stimuleren deze bewoners actief te zijn en mee te doen aan het Duitslijntje project. De onderneemster wil graag participeren en haar huistheater beschikbaar stellen voor het ontvangen van groepen, bijvoorbeeld schoolkinderen, om ze te vertellen over de geschiedenis van het Duitslijntje. De gemeente heeft, op een schriftelijk verzoek om hiervoor medewerking te verlenen, laten weten een theater geen geschikte functie te achten voor het buitengebied en wenst geen medewerking te verlenen. Ik spreek met de onderneemster af dat ik bij de gemeente na zal gaan welke activiteiten ze op haar locatie wel passend vinden.

weekoverzichtstreekmanager

vrijdag, maart 14, 2008

 

Eerste Carboersale

Op 19 april a.s. wordt er op initiatief van Streekhuis Peel & Maas naar aanleiding van de Dag van het Brabantse Platteland de eerste carboersale van Nederland gehouden. Telers, tuinders en kwekers en producenten van eieren, boerderijkaas, zelfgemaakte jam en honing e.d. wonende in de gemeente Sint Anthonis worden uitgenodigd hun uit de eigen gemeente afkomstige waar op 19 april op de brink in het centrum te presenteren en ter verkoop aan te bieden. Het concept is eenvoudig zoals van een carbootsale. De deelnemers laden hun producten in kofferbak of aanhangwagentje gaan naar een centrale plaats en bieden hun waar aan. Het doel is o.a. aandacht te vragen voor de huisverkoop van producten uit de eigen regio en zo het consumeren en de aankoop van locale producten te stimuleren. Dit is goed voor de locale economie en bespaart transport kilometers. En niet onbelangrijk omdat de producten vers van het land komen zijn ze verser en dus lekkerder.
Carboersale organisatoren kunnen zich aanmelden op de site http://www.carboersale.nl/ welke het streekhuis Peel & Maas Han van Hees communicatie en Cybox, beide uit Boxmeer, gevraagd heeft te ontwikkelen.
Wegens onvoldoende deelname gaat de carboersale niet door.

woensdag, maart 12, 2008

 

Vrijeteugel Uden

'Geen tweede Hemelrijk bij de Vrije Teugel'

De plannen rond de Vrije Teugel aan de Bedafseweg in Uden baren de omwonenden grote zorgen.Dat meldde SP-fractievoorzitter Spencer Zeegers deze week in de raadscommissie REO. "Wij kunnen ons voor een groot deel vinden in die plannen. Maar we zijn ook bezorgd om de effecten voor de natuur in het gebied." Vooral het plan om tussen de Vrije Teugel en Bedaf een zes hectare grote waterpartij en forellenvijver aan te leggen kan volgens Zeegers grote gevolgen hebben op de waterhuishouding in het gebied. "Het lijkt erop dat we hier een tweede Hemelrijk aan het maken zijn, al zal er minder gezwommen worden", zei Zeegers. Hij vindt dat de initiatiefnemers, ROC De Leijgraaf, Fitland bv en Stichting Dichterbij de omwonenden slecht informeren over de plannen. Zij willen ter plaatse een hotel, recreatie en zorg combineren.

Wethouder Hidde Nota beloofde de omwonenden en de initiatiefnemers uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst in het gemeentehuis. Marius Wijdeven (CDA) zei de zorgen van de SP niet te delen. Yvonne Oude Luttikhuis (PvdA) vroeg zich af waarom er bij de Vrije Teugel nog niet wordt gebouwd ofschoon de bouwvergunningen al enkele jaren geleden zijn verleend. Volgens de wethouder heeft dat te maken met het faillissement van de vorige eigenaar. Mark Heeren (VVD) wilde weten wat er gebeurt als het plan mislukt. "Want dan staan de gebouwen er. Wat kunnen we dan nog als gemeente? En kunnen wij waarborgen dat er in de toekomst niks meer wordt bijgebouwd?" Dat laatste blijkt niet mogelijk. Op de vraag van Zeegers wanneer de gemeenteraad aan zet is, antwoordde Nota dat het plan voor de aanleg van de waterpartij volgens een Zelfstandige Plan Procedure gemaakt wordt. "Dus is het een zaak van het college. Maar er is hier zoveel over gezegd dat we tezijnertijd met een raadsnotitie komen en u om uw mening vragen", beloofde Nota. Brabantsdagblad 12 maart 2008. Brabantsdagblad 12 maart 2008.

 

Varkens verhuizen, Kinderen komen in Boxmeer


Varkensbedrijf De Maashoeve aan de Veerstraat in Boxmeer gaat zich bezig houden met kinderopvang. Onder de vlag van Verenigde Agrarische Kinderopvang worden vanaf augustus 2009 kinderen opgevangen. De gemeente Boxmeer staat positief tegenover het plan, de provincie moet nog goedkeuring verlenen. De varkens verhuizen naar te bouwen stallen in het Overloonse landbouwontwikkelingsgebied. Boerderijwinkel De Maashoeve, waar vlees uit eigen bedrijf wordt verkocht, blijft in Boxmeer, zegt eigenaar Jan van den Bosch. Samen met zijn vrouw neemt hij de organisatie van de opvang op zich. Hij start in Boxmeer ook een schapenhouderij. Het bedrijf kwam vorig jaar juni in het nieuws door een (aangestoken) brand waarbij 800 varkens de dood vonden. Gelderlander 12 maart 2008.

 

Schot in de reconstructie

Er begint schot te komen in de reconstructie van het buitengebied. Tegelijk zijn er zorgen over ontwikkelingen in gebieden, waar landbouw, natuur en recreatie elk hun plek moeten vinden.
De veranderingen op het Brabantse platteland zijn een zaak van de lange adem, zeker als het gaat om bedrijfsverplaatsingen. Toch is helder dat er wat meer schot begint te komen in de reconstructie van het buitengebied. Dat is de conclusie van een studiedag van de statencommissie Ruimte en Milieu, op 7 maart in Oost-Brabant. Ook door natuur- en milieuorganisaties werd het vertrouwen uitgesproken in de voortgang van het proces. Tegelijk zijn er zorgen over ontwikkelingen in zogenoemde verwevingsgebieden, waar landbouw, natuur en recreatie elk hun plek zouden moeten vinden.

In de praktijk zou de landbouw te nadrukkelijk aanwezig zijn, zeggen critici. Natuur- en milieuorganisaties pleiten voor meer provinciale regie in verwevingsgebieden. Op de studiedag werd duidelijk dat er heel wat verschillen zijn tussen de gemeenten qua tempo van het reconstructieproces en de inhoud van het gevoerde beleid. De pilotgemeente Gemert-Bakel staat nog altijd model voor de aanpak elders in Brabant.Statenleden en andere belangstellenden bezochten op 7 maart onder meer revitaliseringsgebieden in deze gemeente en op enkele plaatsen in het Land van Cuijk. De deelnemers aan de excursie kregen nieuwe ontwikkelingen in de intensieve veehouderij te zien. Provincie Noord-Brabant 10 maart 2008.

dinsdag, maart 11, 2008

 

Oeffenterrein geluidsport Landerd

ZLTO vreest komst recreant

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) afdeling Uden luidt de noodklok.Ze vreest dat steeds meer wordt geknibbeld aan landbouwgebieden ten voordele van recreatieve doeleinden. Gisteravond sprak ze haar verontrusting uit in de raadscommissie ruimtelijke en economische ontwikkeling.De mogelijke komst van een regionaal motorcrossterrein in het Landbouwontwikkelingsgebied in Odiliapeel is de ZLTO een doorn in het oog. De gemeente Landerd is bezig met het maken van een bestemmingsplan voor het tegen de Middenpeelweg gelegen gebied.

De gemeenten Uden, Boekel en Mill betalen daar aan mee. "Daaruit valt op te maken dat Uden niet tegen zo'n crossterrein op die plaats is", concludeerde ZLTO-voorzitter Theo Heeren. "Maar realiseert de gemeente zich wel dat agrariërs die van elders moeten verplaatsen naar dit LOG-gebied, hier geen grond zullen accepteren omdat ze de gevolgen op langere termijn niet kunnen inschatten. Daardoor kunnen elders plannen worden vertraagd", zei hij. Bovendien vindt hij de overlast voor de omwonenden onacceptabel. Het gaat daarbij volgens de ZLTO met name om geluidsoverlast voor de intensieve veehouderijen in het gebied. Op een voorstel van Ruud Geerders (Gewoon Uden) om in het door Landerd ingestelde onderzoek ook naar alternatieven te kijken, reageerde John Timmers (CDA) met de opmerking dat het aan de gemeente Landerd is om dat te doen.

'Beekdal Leigraaf ook in gevaar'

"Is het etisch om zoveel goede landbouwgrond aan de natuur terug te geven". Die vraag stelde ZLTO-voorzitter Theo Heeren gisteren in de raadscommssie ruimtelijke en economische ontwikkeling.De ZLTO Uden heeft grote moeite met de plannen voor de aanleg van een ecologische verbindingszone in het beekdal van de Leigraaf. In het Reconstructieplan Peel en Maas is in 2005 bepaald dat die ecologische zone gemiddeld 25 meter breed mag zijn. Volgens de ZLTO wordt er veel meer grond gebruikt dan is afgesproken. "En het is daar zeer goede landbouwgrond. Als we zo doorgaan is er straks voor ons agrariërs geen mogelijkheid meer", zei Jan Verstraten namens de ZLTO.

Volgens hem zijn er wel gesprekken geweest met de gemeente maar leidt dat niet tot de gewenste aanpassing van de plannen. Probleem is ook dat in het gebied veel compensatie plaats vindt voor ontwikkelingen elders, zoals bijvoorbeeld de aanleg van de A50. "We moeten zuinig zijn op onze landbouwgrond", hield hij de commissie voor.De ZLTO maakt zich ook zorgen over de ontwikkelingen rond hemelrijk-Voskuilen. De raad heeft daarvoor onlangs een bestemmingsplan goedgekeurd, waardoor Billy Bird Park Hemelrijk kan uitbreiden met een bungalowpark en de aanleg van een golfbaan mogelijk is. "Wij zijn niet tegen recreatie, maar de landbouw mag niet geschaad worden", zegt de ZLTO.
Brabantsdagblad 11 maart 2008.

maandag, maart 10, 2008

 

Geduld beloond


Eindelijk uitbreiding recreatiepark Hemelrijk

Al in 1998 had recreatieondernemer Ton Derks, directeur- eigenaar van BillyBird Park Hemelrijk in Volkel, een eerste overleg over zijn wens om het recreatiepark uit te breiden.
Tien jaar later is de uitbreiding eindelijk geregeld in een nieuw bestemmingsplan. Derks weet dat je bij zulke plannen een lange adem moet hebben. Maar van het streven van de overheid om regelgeving te vergemakkelijken, merkt hij niets. "Vroeger werd bij de gemeente met een stift een cirkel op een kaart gezet, ging het om de grote lijnen van een plan. Tegenwoordig wordt ieder detail bekeken."

Stukje bij beetje bouwt hij aan zijn in 1986 opgerichte recreatiepark in Volkel. Van meet af aan investeerde hij in het park, verwierf hij grond en broedde hij op plannen. Daarvan springt de geplande bouw van een park met 150 recreatiebungalows het meest in het oog. Dit park, waarin ook een nieuwe, acht hectare metende siervijver wordt uitgegraven, komt op een door Hemelrijk eerder al verworven stuk landbouwgrond, tussen het huidige naaktstrand en de bossen bij Odiliapeel.

Derks benadrukt dat de volledig door groen omzoomde bungalows nooit permanent bewoond gaan worden. "Er komt hier nooit een nieuwe woonwijk van Volkel. Het water komt er zuiver voor de sfeer en is niet bedoeld om te zwemmen. Deze plas komt weliswaar in een gebied waar nog een geurcirkel aanwezig is, maar die speelt geen parten als je water aanlegt."
De verwachting is dat Derks de organisatie en de verhuur van de recreatiebungalows aan een andere partij overlaat. Hij roept gegadigden op zich bij hem te melden. "Mogelijk wordt het Landal Green Parks, maar alles ligt nog open." Met de bouw van de bungalows wil hij de positie van het recreatiepark, waar nu alleen dagrecreatie mogelijk is, verder versterken, onder meer met betere faciliteiten.

"Bovendien wordt het park door de bungalows zeer aantrekkelijk voor mensen van buiten deze regio. Wij kunnen dan een week of een midweek bieden, waardoor het voor iedereen in het land de moeite waard wordt om naar Hemelrijk te komen. Zo krijgen we op rustige dagen meer bezoekers." Derks verwacht dat het park over vijf jaar in gebruik is. Tegelijkertijd gaat ook de recreatieve invulling van het gebied tussen Volkel en Boekel verder, met onder meer een golfbaan en een paintballbos. Gelderlander 10 maart 2008.

 

Onderneemsterskrans Land van Cuijk valt in de prijzen


Drie ondernemers en één samenwerkingsverband van ondernemers krijgen een financiële pluim van het Fonds Vernieuwend Ondernemen. Het Oeffeltse bedrijf Rasker Musical Instruments, van Hub Rasker, krijgt 6.000 euro voor de ontwikkeling van zijn Rhythmtandem.Dat is een soort van kruising tussen een drumstel en een bas. Het Cuijkse Genius Airbagtest BV ontvangt ook 6.000 euro. Dit bedrijf heeft volgens het fonds een goed idee voor de recycling van airbags. Het toekomstige 'Roozenhuys' in Haps, van José Verschuren, krijgt een bedrag van 2.000 euro toegeschoven. Dat wordt een museum over de rozenteelt dat ook rozenproducten gaat verkopen.

Ten slotte gaat er 1.000 euro naar Onderneemsterskrans Land van Cuijk. Daarin werken zeven vrouwelijke ondernemers uit het Land van Cuijk samen. Zij willen jaarlijks een creatief idee uitwerken en aan de man brengen. In 2008 is hun thema 'Kunst op het platteland'. Het Fonds Vernieuwend Ondernemen is een initiatief van de Rabobank Land van Cuijk en Maasduinen. Gelderlander 10 maart 2008.

 

Verrassende kampioenen


Burgemeester wethouder en ambtenaar winnen NK Maasheggenvlechten

Burgemeester Karel van Soest, wethouder Hermien van den Brand en ambtenaar Rob Setz van de gemeente Boxmeer hebben gistermiddag het Nederlands kampioenschap Maasheggenvlechten gewonnen.

"Je zou het misschien gaan denken", haast organisator Ruth Bakkenens uit Boxmeer zich te zeggen, "maar de uitslag is absoluut geen doorgestoken kaart. Vier afzonderlijke en onafhankelijke juryteams hebben de deelnemers beoordeeld. En het Boxmeerse team kwam er echt als beste uit. De cijfers zijn zelfs twee keer opgeteld. Maar eerlijk is eerlijk, de drie waren enthousiast en hebben ook goed geoefend. Ze verdienen het dus."
De jury beoordeelde de teams onder meer op het netjes inkappen van de takken en op de hoogte van de vlechtheg. Gelderlander 10 maart 2008.

zondag, maart 09, 2008

 

Ruimte bij de Boer

Bouwrecht in Nederland

Indien er hergebruik of een bestemmingswijziging van agrarische bedrijfsgebouwen gepland staat, dienen de geldende procedures te worden gevolgd, zowel op gemeentelijk als op provinciaal niveau. De regels kunnen per provincie, regio en gemeente verschillen. Het is verstandig hierover tijdig contact te zoeken met de betreffende overheidsinstanties en/of deskundig advies in te winnen.

Als men wil overstappen naar hergebruik of herbestemming van agrarische bedrijfsruimten dient men het geldende beleid, zowel op provinciaal niveau als gemeentelijk niveau te volgen.

Provinciale beleid
Het provinciale beleid is geregeld in streekplannen van de provincies Gelderland Beleid VAB Provincie Gelderland, Noord-Brabant Beleid VAB Provincie Noord-Brabant en Limburg Beleid VAB Provincie Limburg en wordt aangevuld door diverse nota's. Op het gebied van herbestemming of hergebruik van agrarische bedrijfsruimten regelt het beleid dat de nevenfunctie qua oppervlak en inkomensvorming ondergeschikt moet blijven aan de hoofdfunctie. Daarnaast mag de bouwmassa op de bedrijven niet toenemen en mag de agrarische functie in de omgeving door hergebruik niet belemmerd worden. De vormen van hergebruik dienen te passen in de karakteristiek van het gebied en moeten een bijdrage leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.

Voor een kort overzicht van de beleidsbepalingen per provincie zie onderstaande links. Daarnaast dient er met de specifieke provincie contact te worden opgenomen betreffende het onderwerp hergebruik / herbestemming agrarische bedrijfsruimten.

Gemeentelijk beleid
In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening is de gemeente verplicht om voor het buitengebied een bestemmingsplan op te stellen. In zo'n bestemmingsplan is aangegeven op welke wijze de gronden en. Gebouwen gebruikt mogen worden en welke bouwmogelijkheden aanwezig zijn. In de regel is voor agrarische bedrijven een agrarisch bouwperceel toegekend. Formeel gesproken, biedt de agrarische bestemming meestal geen mogelijkheid voor een andere, niet-agrarische functie op het bedrijf. Een aanpassing van het bestemmingsplan zal dan ook meestal noodzakelijk zijn. Iedereen die plannen heeft voor het uitoefenen van een andere functie op het bedrijf doet er verstandig aan te kijken of dit binnen het bestemmingsplan past. Hou er rekening mee dat planologische procedures tijdrovend zijn!

Als eenmaal de keuze voor de start van herbestemming / hergebruik van agrarische bedrijfsgebouwen is gemaakt, dient de vraag gesteld te worden: Wil de gemeente aan mijn project meewerken? Een oud gezegde is hier van toepassing: Niets is onmogelijk voor hen die willen! Om te kunnen bepalen of die wil er is, moet eerst een overleg gestart worden met de ambtenaren van uw gemeente en mogelijk ook met politieke vertegenwoordigers. Als de ambtenaren welwillend zijn om positief te adviseren, gaat de politiek meestel wel mee. Als men ambtelijk niet wil, kan het zijn dat de politiek de ambtelijke medewerking in gang kan zetten. Onderstaand worden mogelijke wegen aangegeven die bewandeld kunnen worden om een initiatief te ontplooien:

art. 10 (bestemmingsplanherziening);
art. 11 (bestemmingsplanwijziging);
art. 15 (binnenplanse vrijstelling);
art. 19 (zelfstandige project-/vrijstellingsprocedure).

De gemeente zal, gerelateerd aan de zwaarte van de situatie, een keuze moeten maken voor de procedure die ze wil toepassen. Daarop kunt u zeer weinig invloed uitoefenen. Politieke druk kan daarbij een rol spelen. In zo'n geval is het benaderen van de politieke fracties een optie.

Vertraging door rechtsbescherming
Hou er rekening mee dat procedures altijd vertraagd kunnen worden door burgers die gebruik maken van de mogelijkheden die de rechtsbescherming hen biedt. Tijdig overleg met belanghebbenden kan in sommige gevallen voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van bezwaar- en beroepsprocedures. Dat zal echter niet in alle gevallen afdoende zijn. De praktijk geeft op dit moment een zeer divers beeld van de wijze waarop in de ruimtelijke ordening met vernieuwende initiatieven wordt omgegaan. Het verdient aanbeveling om in overleg met de gemeente uw plannen te realiseren binnen de bestaande agrarische bestemming.
*Voor specifieke vragen dient contact opgenomen te worden met de verantwoordelijke ambtenaar Ruimtelijke Ordening van de desbetreffende gemeente.

Afhankelijk van het type hergebruik kunt u met een aantal (juridische) zaken te maken krijgen. Zo kan het pand op de monumentenlijst staan. Bij het beoordelen van de voorgestelde hergebruiksvorm zal gekeken worden naar bijvoorbeeld de invloed op het landschap, de verkeersaantrekkende werking, de ontsluiting en de invloed die het hergebruik heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende (agrarische) bedrijven. Tenslotte kan het zijn dat u voordat u tot hergebruik over kunt gaan een sloop-, bouw- horeca of gebruiksvergunning nodig heeft. Het is verstandig bij uw gemeente te informeren welke procedures u moet doorlopen en welke zaken u moet regelen voordat tot hergebruik overgegaan mag worden. Bron: www.ruimtebijdeboer.nl


zaterdag, maart 08, 2008

 

Week 10

Maandag
Bart Peters uit Mill is doende een plan uit te werken om kleine hovercrafts in te zetten voor recreatief gebruik. Hij heeft daarvoor diverse gemeenten benaderd met de vraag of er een geschikte locatie is. Een van de gemeenten heeft hem naar het streekhuis doorverwezen. Ik bespreek met hem de mogelijkheden.

Tweede overleg met een groepje samenwerkende telers uit Erp en omgeving. Ze willen hun huisverkoop professionaliseren middels de inzet van automaten de door ons zogenoemde Versomaat. Ex supermarkt ondernemer Hans Smith begeleid ons. Doel is om tot een formule aanpak te komen die de telers kompleet 'ontzorgt'.

Overleg met Imagro over "De dag van het Brabantse Platteland" die op 19 april a.s. gehouden gaat worden.

Overleg met de burgemeester en verantwoordelijke wethouder van de gemeente Cuijk over het position paper "Groene Raffinaderij Haps" wat door Wageningen UR, TU/e en Ingenia geschreven wordt..

Dinsdag
Redactieoverleg om invulling te geven aan de komende starterscafe bijeenkomsten die het streekhuis samen met De Gelderlander en ROC de Leijgraaf organiseert.

Afspraak met een ex varkenshouder die 10 jaar geleden als gevolg van de varkenspest zijn bedrijf heeft moeten beëindigen. In de stallen heeft hij nu een hondenpension. We bespreken de mogelijkheden.

Overleg met wethouder Pierre Bos en Gerard Kusters van de gemeente Sint Anthonis. We bespreken de resultaten van de inzet van de streekmanager peel & Maas over 2007 en de kansen en mogelijkheden die we in 2008 op kunnen pakken.

Presentatie voor de raad van de gemeente landerd samen met Hans van Dommelen over de resultaten van de reconstructie tot heden.

Woensdag
Molenproject overleg met de NHTV studenten.

Donderdag
Overleg over een aantal nieuwe acties voor de fietspendelboot voor het seizoen 2008.

Overleg met Paul Bleumink. Paul is interim projectleider van het REAP project "Vijf Sterren Regio". We bespreken een drietal projecten die mogelijk in aanmerking komen voor steun vanuit REAP.

Overleg met Wouter Ter Haar chef regioredacties Oss/Uden-Veghel van het Brabantsdagblad. We bespreken de mogelijkheden om samen te werken om initiatieven die op 19 april in het kader van "De dag van het Brabantse platteland" gehouden worden onder de aandacht van de lezers van het Brabants Dagblad te brengen.

Vrijdag
Presentatie tijdens een van de workshops van de conferentie "Regionale kansen voor Biomassa en waterstof" in het Evoluon te Eindhoven. Ik presenteer de praktijkcase "Groene Raffinaderij Haps" die het streekhuis samen met de BOM en Agro & Co aan het opzetten is. Nog even kort gesproken met Gerrit Braks de dagvoorzitter van de conferentie. Hij liet me weten dat hij een trouwe lezer is van de nieuwsbrief die ik maandelijks rond stuur alhoewel hij er nu gedurende het waarnemend burgemeesterschap van Eindhoven minder aan toe komt.

Weekoverzichtstreekmanager

 

Vlagheide


Vlagheide krijgt een complete golfbaan

Een achttien holes golfbaan met uitgebreide oefenfaciliteiten, een professionele golfschool en golfclub.De golfbaan die op en om de voormalige stortplaats De Vlagheide in Schijndel komt, moet compleet zijn.De gemeenten Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode zijn het eens geworden over de richtlijnen die daarvoor gelden. Namens de initiatiefnemers zegt Schijndelaar Patrick Trikels daaraan te kunnen voldoen. Hij verwacht dat de golfbaan er over een jaar of vier ligt.

Een van de voorwaarden is dat het golfterrein een laagdrempelig, openbaar karakter krijgt. Om op de achttien holes baan te mogen spelen, heb je een golfvaardigheidsbewijs (gvb) nodig. Daarom wil Trikels ook nog een zogeheten par-3 baan aanleggen, voor mensen zonder gvb: "Het liefst met achttien holes, maar het kunnen er ook negen worden. Daar kun je dan bijvoorbeeld terecht als je een feest hebt of voor een bedrijfsuitstapje." Bij de oefenfaciliteiten komt tevens een pitch & put baan, voor het oefenen van het afslaan en het putten.Een andere voorwaarde van de drie betrokken gemeenten is dat er twintig hectare nieuwe natuur op en om de baan bij komt. Ook moet het golfterrein veel ruimte bieden voor medegebruik door fietsers, wandelaars, ruiters en mountainbikers. Brabantsdagblad 6 maart 2008.


 

Verplaatsen intensieve veehouderij


Gemeenten zwak met sturing van veehouderij

Veel Brabantse gemeenten zijn niet in staat de ontwikkeling van de intensieve veehouderij voor zowel boeren als natuur en milieu in de goede richting te sturen.

Zie ook:
Invasie varkens blijft uit
Dit geluid viel gisteren alom te beluisteren tijdens een door de provincie georganiseerde studiedag in en rond Boekel over de reconstructie van het Brabantse buitengebied.Met name de sturing van veehouderijen naar de voor grootschalige ontwikkelingen aangewezen 48 landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) is voor menige plattelandsgemeente een te grote opgave wegens complexe regels en gebrek aan deskundigheid en bestuurskracht. De gunstigste uitzondering hierop is Gemert-Bakel waar onder aansturing van vier ambtenaren van een groot gemeentelijk projectbureau moderne bedrijven verrijzen nabij Elsendorp en De Rips, zo viel tijdens een rondrit te zien. ,,Wij profiteren van de kennis die wij als proefgemeente voor de reconstructie al hebben opgebouwd. Desondanks zijn er steeds weer nieuwe problemen te overwinnen", aldus verantwoordelijk wethouder Harry Verkampen. Ook in Landerd en Deurne wordt werk gemaakt van de LOG's die vooral zijn bedoeld voor opvang van veehouderijen die vertrekken uit randzones van natuurgebieden en dorpen.
De provincie trekt 20 miljoen euro uit voor verplaatsing van 130 veehouderijen. ,,Gemert is niet de maatstaf voor Brabant.
Het gaat minder hard dan we gewild hadden. Er zijn nog heel wat slagen te maken", oordeelde ZLTO-bestuurder Herman van Ham. ,,Veel gemeenten ontberen capaciteit en deskundigheid om ontwikkelingen mogelijk te maken", constateerde voorzitter Wyno Zwanenburg van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV).De scherpste kritiek kwam van directeur Jan van Rijen van de Brabantse Milieufederatie (BMF). ,,Als mijn kinderen met zo'n slecht rapport thuiskomen, stuur ik ze met een droge boterham naar boven." De BMF ergert zich vooral aan allerlei gemeenten die forse uitbreidingen van intensieve veehouderijen toestaan op voor natuur en milieu ongunstige plekken. Mede daardoor zullen volgens Van Rijen méér in plaats van minder mensen last krijgen van stank uit stallen. Ook verzuimen gemeenten reeds lang ongebruikte milieuvergunningen van veehouderijen in te trekken. Hij riep de provincie op om in te grijpen. Provinciebestuurder Paul Rüpp kondigde aan dat dit jaar zal worden geprobeerd om 500 lege vergunningen 'uit de lucht te halen', zodat ze niet meer kunnen worden gebruikt. ,,Wij hebben daarvoor de milieuwethouders bij elkaar getrommeld." Brabantsdagblad 8 maart 2008.

 

Crossbaan Boekel


Boekelse crossbaan kan niet blijven

Het provinciebestuur heeft terecht een streep gehaald door de legalisering van de crossbaan van Motorclub Boekel.De gemeente Boekel wil die positief bestemmen. Dit heeft de Raad van State bepaald. Het rechtscollege is het met de provincie eens dat het veertig jaar oude motorsportterrein niet thuishoort in de ecologische hoofdstructuur waartoe het bosgebied behoort. Vorige maand behandelde de Raad van State de bezwaren tegen de milieuvergunning die de gemeente aan Motorclub Boekel heeft verleend. Dat de vergunning de eindstreep niet haalt, staat vrijwel vast. De uitspraak hierover is over enkele weken. De Veghelse familie Peijnenburg die zich tegen het Boekelse bestemmingsplan Buitengebied verzette, kreeg van de Raad van State te horen dat Boekel en de provincie ten onrechte aansturen op sloop van de stacaravan die de familie al sinds 1966 in de bossen aan de Heiderik heeft staan. Boekel wil af van solitaire recreatiewoningen, maar de Raad van State vindt dat de caravan ongemoeid moet worden gelaten. Positief viel de uitspraak van de hoogste bestuursrechtbank ook uit voor een nertsenfokker aan de Hoekstraat in Venhorst. Die vroeg de Raad van State een streep te zetten door de bouw van een woning vlak bij zijn fokkerij. De man, die zijn bedrijf wil uitbreiden tot 6.000 fokteven, zag zijn plannen in duigen vallen. De Raad van State verklaarde zijn beroep gegrond.Tegen het bestemmingsplan werden elf bezwaren ingediend. Ruim de helft heeft de Raad van State helemaal of deels gegrond verklaard. Brabantsdagblad 7 maart.

 

MOB Landhorst nieuwe bestemming


Brabant wil Koude Oorlog-museum in Landhorst

In het mob-complex in Landhorst is nu een munitiemuseum gevestigd waar onder meer deze landmijn te zien is. foto Theo Peeters

De provincie Brabant wil het mobilisatie (mob)-c0mplex aan de Boompjesweg in Landhorst overnemen om daar een museum over de Koude Oorlog (ca. 1946-1991) in te vestigen.De gemeente Sint Anthonis, nu nog eigenaar van het terrein, heeft daartoe deze week een plan van aanpak ontvangen van de provincie. Op dit moment beheert de stichting DAWN (Demining Academy Wanroij Netherlands) een munitietechnologisch museum op het mob-complex. Gedeputeerde Paul Rüpp gaf al eerder aan gecharmeerd te zijn van het museum. Hij wil het behouden en zo mogelijk verder ontwikkelen. "De herinnering van de Koude Oorlog moet levend blijven", aldus een woordvoerder van Rüpp. "Ook het nageslacht moet kunnen zien wat de Koude Oorlog inhield en waarom de mob-complexen toen zijn aangelegd. De gemeente Sint Anthonis reageert wat terughoudend op het voorstel."Een museum moet aan bepaalde kwaliteiten voldoen", stelt wethouder Pierre Bos van de gemeente Sint Anthonis. "Of een verzameling munitie daaraan voldoet is de vraag. We gaan ons daarover beraden." Sint Anthonis is van zins om het mob-complex aan de natuur terug te geven. Gelderlander 7 maart 2008.

 

MOB Landhorst nieuwe bestemming

Brabant wil Koude Oorlog-museum in Landhorst

In het mob-complex in Landhorst is nu een munitiemuseum gevestigd waar onder meer deze landmijn te zien is. foto Theo Peeters

De provincie Brabant wil het mobilisatie (mob)-c0mplex aan de Boompjesweg in Landhorst overnemen om daar een museum over de Koude Oorlog (ca. 1946-1991) in te vestigen.De gemeente Sint Anthonis, nu nog eigenaar van het terrein, heeft daartoe deze week een plan van aanpak ontvangen van de provincie. Op dit moment beheert de stichting DAWN (Demining Academy Wanroij Netherlands) een munitietechnologisch museum op het mob-complex. Gedeputeerde Paul Rüpp gaf al eerder aan gecharmeerd te zijn van het museum. Hij wil het behouden en zo mogelijk verder ontwikkelen. "De herinnering van de Koude Oorlog moet levend blijven", aldus een woordvoerder van Rüpp. "Ook het nageslacht moet kunnen zien wat de Koude Oorlog inhield en waarom de mob-complexen toen zijn aangelegd. De gemeente Sint Anthonis reageert wat terughoudend op het voorstel."Een museum moet aan bepaalde kwaliteiten voldoen", stelt wethouder Pierre Bos van de gemeente Sint Anthonis. "Of een verzameling munitie daaraan voldoet is de vraag. We gaan ons daarover beraden." Sint Anthonis is van zins om het mob-complex aan de natuur terug te geven. Gelderlander 7 maart 2008.

 

Opknappen de Vilt Beugen van start


Ondertekening samenwerkingsovereenkomst De Vilt

Dinsdag 4 maart jl. gaven bestuurders van Waterschap Aa en Maas, de gemeente Boxmeer en Brabants Landschap het startsein voor de uitvoering van het inrichtingsplan voor De Vilt. Met het plaatsen van hun handtekening bekrachtigden zij hun samenwerking en de ambitie om dit bijzondere natte natuurgebied in ere te herstellen. Vanaf augustus 2008 tot eind 2010 gaat deze unieke, oude en enige Brabantse Maasmeander op de schop om de natuurwaarden van het gebied te vergroten. De inrichting wordt aangepast en er zal grootschalig worden gebaggerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Op deze manier ontstaat hier een waardevol natuurgebied met duurzame ontwikkelingskansen voor bijzondere watergebonden planten- en diersoorten. Het project is mede mogelijk dankzij bijdragen vanuit het Rijk en de Provincie Noord-Brabant.

NATTE NATUURPAREL

De Vilt is een zogeheten ‘natte natuurparel’. Dit zijn natuurgebieden met bijzondere natuurwaarden die afhankelijk zijn van de hydrologische omstandigheden. Natte natuurparels maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur en worden in opdracht van de provincie Noord-Brabant hersteld. Bij De Vilt hebben waterschap Aa en Maas, de gemeente Boxmeer en terreinbeheerder Brabants Landschap de handen ineen geslagen om dit werk uit te voeren. Het doel van dit project is om het bijzondere karakter van De Vilt te herstellen en een gezond en duurzaam leefgebied te ontwikkelen voor bijzondere planten- en diersoorten. Ook zal het gebied beschikbaar blijven voor verschillende vormen van (extensieve) recreatie.

UITVOERING

De uitvoering zal na de zomer van dit jaar starten. De werkzaamheden bij De Vilt bestaan onder meer uit baggerwerk om de waterkwaliteit te verbeteren en maatregelen voor een natuurlijker peilbeheer in de graslanden. Zo worden er stuwen geplaatst, wordt de Oeffeltse Raam lokaal verdiept en worden duikers vervangen. Wilgen die te dicht bij en in het water groeien worden verwijderd en populieren maken plaats voor essen. Dit is nodig omdat de populieren via bladval zorgen voor een overdaad aan voedingsstoffen in het water. Op enkele percelen zal de voedselrijke toplaag worden afgeplagd, zodat schraal grasland weer ontwikkelingskansen krijgt. Ook zullen paddenschermen worden geplaatst en komt er een ecoduiker zodat kleine zoogdieren en amfibieën zich veilig kunnen verplaatsen.

BIJZONDERE PLANTEN – EN DIERSOORTEN

Dankzij het herstel van De Vilt zullen verschillende planten- en diersoorten zich kunnen vestigen en ontwikkelen. In de plassen gaat het bijvoorbeeld om een passende vispopulatie met snoeken en ruisvoorns die zwemmen in helder water met een goed ontwikkelde waterplantenvegetatie en glooiende rietoevers. In omliggende gronden gaat het om planten zoals dotterbloem, draadzegge en veenmossen. Waterral, wouwaapje en grote karekiet zijn vogelsoorten die zich hier beter thuis zullen gaan voelen.

EXPLOSIEVEN

De werkzaamheden zullen na de zomer beginnen. Op deze manier worden planten- en diersoorten met rust gelaten in het groei- en broedseizoen. Momenteel zijn de voorbereidingen in volle gang.
Zo wordt er onder meer onderzoek gedaan naar de samenstelling en dikte van de sliblaag. Dit om de baggermethode te kunnen optimaliseren. Omdat er in de Tweede Wereldoorlog in de omgeving verschillende gevechtshandelingen hebben plaatsgevonden, zal ook een verkennend explosievenonderzoek worden uitgevoerd. Zodra meer bekend is over de planning van de werkzaamheden, worden deze uiteraard aan alle belanghebbenden bekendgemaakt.
Volgens planning zullen de laatste werkzaamheden eind 2010 worden uitgevoerd. Website waterschap Aa en Maas.
http://www.gelderlander.nl/voorpagina/maasland/2758899/Oppoetsen-natuurparel-De-Vilt-kan-van-start.ece

This page is powered by Blogger. Isn't yours?