zondag, maart 30, 2008

 

Boekel probeert wildcross te voorkomen


Crossterrein Boekel moet 'eigenlijk' dicht

Nu het crossterrein Bezuidenhout in Boekel niet meer beschikt over een milieuvergunning en ook niet past binnen het bestemmingsplan, zou het per direct gesloten moeten worden. "Zoals de situatie er nu ligt zou je die conclusie kunnen trekken", zegt Gerard Westerhof van de VROM-inspectie naar aanleiding van een uitspraak van de Raad van State. "Maar wij gaan eerst in overleg met de gemeente om te kijken wat die nu gaat doen.Wij zijn van mening dat het circuit niet past in de ecologische hoofdstructuur."Volgens woordvoerder Jan Speelman van de provincie is de gemeente verantwoordelijk voor handhaving.
"De VROM-inspectie moet er uiteindelijk op toezien dat het handhavingsbeleid goed wordt uitgevoerd." Volgens wethouder Peter Ketelaars is niet direct sprake van sluiting. "Het is aan de motorclub nog ter overweging of ze opnieuw een milieuvergunning aanvragen of de handdoek in de ring gooien." De Raad van State viel afgelopen week over het feit dat de gemeente in het onderzoek naar geluidshinder het omgevingsgeluid niet heeft meegenomen. "Wij vonden dat weinig relevant omdat het crossterrein een heel stuk van de weg af ligt", verklaart de wethouder. Ook het ontbreken van een bodemonderzoek was voor de hoogste bestuursrechtbank een reden om de milieuvergunning te vernietigen. "Als er een nieuwe aanvraag voor een milieuvergunning komt, gaan we die opnieuw beoordelen. Wat daar dan uitkomt, weten we natuurlijk niet."De Motorcrossclub Boekel (MCB) gaat zich beraden over 'hoe nu verder'. "Het circuit uit Boekel is als Den Bosch zonder Sint-Jan", zegt Peter van Uden, voorzitter van de Boekelse motorcrossclub.
"Het circuit ligt er al veertig jaar. Bezuidenhout en Boekel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is altijd geaccepteerd. Er bestond altijd zoiets als tolerantie. Als de meerderheid van de Boekelse bevolking tegen het crossterrein zou zijn dan zouden we inpakken en wegwezen, maar dat is niet het geval. De meerderheid is voor het crossterrein. Het gaat maar om twee mensen die de zaak aan het schijten hebben gebracht. Die zijn inmiddels met de staart tussen hun benen vertrokken."Van Uden vindt het onbegrijpelijk dat Den Haag niet door alle wetjes en regeltjes heen kan prikken. "Er is geen alternatief beschikbaar, wat willen ze dan? Het regionale crossterrein laat nog wel even op zich wachten. Moeten we allemaal maar een kenteken op de motoren plakken en 'off the road' gaan rijden? Dan is heel Nederland en ook Boekel een crossterrein. En kijk maar eens in Reek, daar is nog nooit zoveel 'wildgecrosst'."
Brabantsdagblad 28 maart 2008.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?