dinsdag, augustus 31, 2010

 

Liberation Route Brabant


Samen met het Vrijetijdshuis en een aantal andere partijen onderzoeken een aantal samenwerkende streekhuizen de mogelijkheden van het doortrekken van de Liberation Route naar Brabant.

Uitbreiding Liberation Route met Brabantse luisterkeien

Liberation Route is de route die de geallieerden bewandelden tijdens de bevrijding van Europa. De Gelderse Liberation Route is in 2008 uitgezet langs belangrijke plekken uit de geschiedenis van de bevrijding van Arnhem en Nijmegen. Liberation Route Brabant maakt de Corridor Market Garden letterlijk en figuurlijk zichtbaar.

De regio Arnhem Nijmegen heeft belangwekkende locaties gemarkeerd met een luisterkei waar de bezoeker een hoorspel over een gebeurtenis rondom de bevrijding te horen krijgt. In Brabant zijn echter ook locaties die een belangrijke rol hebben gespeeld tijdens de bevrijding die nu niet zijn opgenomen in de huidige Liberation Route. Liberation Route Brabant wil een toeristische trekpleister worden die verschillende doelgroepen aantrekt voor meerdaagse recreatie. Hierbij wil Brabant een extra dimensie toevoegen aan de route door het gebruik van Augmented Reality en/of QR-codes, waardoor de beleving van een locatie nog intenser wordt.

Inmiddels is het projectplan geschreven en wordt bij diverse fondsen subsidie aangevraagd. Benieuwd naar Liberation Route Brabant? Bekijk hier het projectplan.
Vrijetijdshuis Brabant werkt samen met Liberty Park Overloon, Museumpark Bevrijdende Vleugels in Best en de streekhuizen Boven-Dommel en Peel & Maas/Maas & Meierij aan een plan om de Liberation Route ook in Brabant te ontwikkelen. Het plan wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van Vrijetijdshuis Brabant en het Aanjaagfonds Plattelandsontwikkeling Progress van het SRE. Deze werkzaamheden worden gerealiseerd vanuit de ambitie ‘Culturele activiteiten in eigen provincie’. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frank van den Eijnden. Voor Noord-Oost Brabant kan contact opgenomen worden met streekmanager Twan Goossens.

vrijdag, augustus 27, 2010

 

Ruimte voor geluidssport

Boekel wil crossterrein open houden tot 2012

De gemeente Boekel wil het crossterrein aan Bezuidenhout open houden tot januari 2012. Daarom gaat de gemeente bij de Raad van State in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank van Den Bosch van drie weken geleden.Van de rechter moet het terrein eerder dicht. Burgemeester Pierre Bos wil een overgangstermijn tot 2012. Dan moeten de crossers verhuizen naar een nog aan te leggen regionaal terrein. Brabantsdagblad 26 augustus 2010.

De reconstructie streeft naar een betere verdeling van de ruimte in het buitengebied. Zo is er ook rekening gehouden met ruimte voor geluidssport om de locaties waar deze sport nu overlast veroorzaakt te ontlasten. Het realiseren van een nieuw terrein vergt echter meer tijd dan vooraf ingeschat. Het risico bestaat dat de oude terreinen gesloten worden terwijl er nog geen nieuwe beschikbaar zijn. Het risico van het zogenaamde wildcrossen in de natuur wordt hierdoor groter.

donderdag, augustus 26, 2010

 

Open Coffee Noordelijke Maasvallei


Het organiseren van Open Coffee bijeenkomsten is een moderne laagdrempelige wijze van netwerken. Het streekhuis maakte een eerste aanzet voor een Open Coffee Noordelijke Maasvallei op Linkedin. Michel Hovenkamp van Zakenservice CV uit Gennep organiseerde al een aantal Open Coffee's in de regio. Hij heeft dit nu uitgebreid zodat alle acht Noordelijke Maasvallei gemeenten een eigen Open Coffee hebben. Voor een overzicht van de geplande bijeenkomsten klik hier.

Een Open Coffee kenmerkt zich door eenvoud. Je hoeft je niet aan te melden, er worden geen kosten berekend, er is geen programma. Het enige wat je betaald is je eigen kopje koffie. Wil je ondernemende mensen uit je eigen regio ontmoeten probeer het dan zelf eens!

Sinds kort is hier door Michel een nieuwe variant aan toegevoegd de "Zakenservice" bijeenkomsten. Nog steeds informeel en laagdrempelig. Echter nu bent u te gast bij een interessant bedrijf of organisatie in uw regio. Zij zorgen voor de koffie en vertellen u kort wat over hun activiteiten. En natuurlijk blijft er voldoende tijd om te netwerken.

Belangstellende bedrijven die als gastheer op willen treden kunnen contact opnemen met Michel Hovenkamp 0485-210401 voor meer informatie.

 

Land van Cuijk folder aktie


Folders ruilen met collega's uit de regio

Hoe laat u uw gasten weten wat er in het Land van Cuijk te vinden, te doen en te beleven is, wanneer er geen computer in de buurt is? Wij merken dat er bij diverse ondernemers behoefte is aan het ruilen van regionale folders, flyers en kaartjes zodat deze bijvoorbeeld in een standaard op de balie bij de receptie, of in een molentje op de gang geplaatst kunnen worden. Daarom gaan wij deze informatie verzamelen en verdelen. U mag uw foldermateriaal bij ons afgeven of naar ons sturen. Mochten wij bij u in de buurt zijn, dan pikken we e.e.a. vanzelfsprekend net zo makkelijk even op. Laat het ons in ieder geval even weten. Ook wanneer u geen eigen folders heeft, maar wel die van anderen wilt ontvangen, dan horen wij dat graag!

Met vriendelijke groet,
Cybox internet & communicatie
Nando van Hees
info@cybox.nl
0485-471774
Spoorstraat 55k5831 CJ Boxmeer

Enkele jaren geleden nodigde het streekhuis Nando van Hees uit om met de website http://www.landvancuijk.nl/ het Land van Cuijk te promoten. Veel ondernemers in deze vijf Land van Cuijkse gemeenten maken inmiddels van deze dienst gebruik. Om recreanten nog beter te informeren over de activiteiten in het gebied is Cybox een nieuwe folder service gestart.

donderdag, augustus 19, 2010

 

IDOP Haps

Cuijk wil 20 mille dorpsplan Haps

Het college van Cuijk heeft namens dorpsraad Haps besloten 20.000 euro subsidie aan te vragen bij de provincie voor het opstellen van een integraal dorpsontwikkelingsplan. Om hiervoor nog in aanmerking te komen – de provincie gaat flink bezuinigen – moet de Cuijkse aanvraag voor 1 september ingediend zijn. Onlangs werd duidelijk dat Vianen vrijwel zeker ruim twee ton minder van de provincie krijgt om een idop uit te voeren.

Voor uitvoering van zo'n plan in Beers is geen provinciaal budget meer.

Voor Haps, waar zo'n dorpsplan ter vergroting van de leefbaarheid nog van de grond moet komen, is alleen nog geld uit Den Bosch beschikbaar voor het ontwikkelen, en niet het uitvoeren ervan. Gelderlander 19 augustus 2010.

woensdag, augustus 18, 2010

 

Streekpruvement Vierlingsbeek

Deuren Streekpruvement op slot

Het Vierlingsbeekse restaurant Streekpruvement is dicht. Eigenaar Erik Denissen wil geen toelichting geven over het hoe en waarom van de sluiting. 'Wegens omstandigheden gesloten', staat op de deur.

Het restaurant bij zijn aspergebedrijf ging in mei vorig jaar officieel open. In mei van dit jaar was er nog een drukbezochte open dag. Het restaurant bood zijn gasten van streekproducten bereide maaltijden. Gelderlander 18 augustus 2010.

dinsdag, augustus 17, 2010

 

Vakenshouders Sint Hubert mogen verhuizen

De Raad van State, de hoogste bestuursrechter in Nederland, heeft het bestemmingsplan voor het gebied voorlopig goedgekeurd. Dat betekent dat de twee ondernemers kunnen verhuizen naar de nieuwe locaties in het log.

Later dit jaar of begin 2011 behandelt de raad de bodemzaak in de zaak tussen Milieuvereniging Land van Cuijk en enkele buurtbewoners enerzijds en de gemeente Mill en Sint Hubert anderszijds. Gederlander 17 augustus 2010.

donderdag, augustus 12, 2010

 

Onder Onze Voeten

Gratis analyse bodemschatten in het Oudheidkundig Museum Sint-Michielsgestel

Nieuwe campagne Schatten van Brabant rondom archeologische vondsten
Onder de naam Onder onze voeten.

Een reis langs Brabantse bodemschatten worden vanaf medio 2010 bijzondere vondsten, vinders en hun verhalen vastgelegd en voor een breed publiek gepresenteerd. Een panel van deskundigen trekt gedurende zeven bijeenkomsten door de provincie en biedt iedereen de gelegenheid om zijn/haar bodemvondst(en) kosteloos te laten analyseren. Op zondag 19 december 2010 wordt de campagne afgesloten met een grootse publieksmanifestatie.
Analysedag Na een succesvolle pilot bezoekt het panel op zondag 19 september 2010 het Oudheidkundig Museum in Sint-Michielsgestel. Tussen 13.00 en 17.00 uur kan iedereen zijn/haar vondsten laten analyseren. Voor een verrassende inbreng zal een tekenaar zijn kunsten vertonen door middel van ‘cartoonjocken’; tekenen aan de hand van bijzondere vondsten en de bijbehorende verhalen.

Blog
Gedurende de campagne worden er doorlopend bijzondere vondsten gepresenteerd op het blog www.onderonzevoeten.nl Na afloop van de analysedag wordt daar ook een videoreportage op geplaatst. De reportage van de pilot is al te bezichtigen.

Organisatie
Deze campagne is het resultaat van samenwerking tussen Schatten van Brabant, het culturele programma van de provincie Noord-Brabant, en verschillende erfgoedorganisaties ‘in het veld’, zoals het Oudheidkundig Museum.

zaterdag, augustus 07, 2010

 

Wandelen in Maasdonk

Maasdonk wil wandelaars meer bieden met netwerk

De bestaande wandelroutes in Maasdonk samenbrengen om wandelaars meer mogelijkheden te bieden. Die opdracht heeft de gemeente Maasdonk zichzelf gesteld. In fases wordt er gewerkt aan het het verbinden van bestaande wandelroutes als het Ivo van Dintherpad in Geffen. Eerst wordt er een inventarisatie gemaakt van onder meer de aanwezige wandelroutes en de al aanwezige horeca en recreatiemogelijkheden. Daarna wordt een routenetwerk opgesteld, in samenwerking met de dorpsraden, heemkundekringen en landschapsbelang Maasdonk. De gemeente roept ook wandelaars op om advies te geven.De kaarten met de routes worden digitaal gemaakt en er wordt nieuwe bewegwijzering ontworpen en geplaatst. Als alles goed gaat is medio volgend jaar alles afgerond. Brabantsdagblad 6 augustus 2010.

 

Ambitie en stand van zaken

Brabant wordt duurzaam

Ambitie
De provincie Noord-Brabant wil de komende 10 jaar investeren in zonne-energie en groene brandstoffen. Bij de groene brandstoffen wordt vermeld dat het vooral om mestvergisting gaat. Zo wordt opwarming van de aarde tegengegaan en versterkt Brabant zijn positie als technologische topregio, wat minimaal 15.000 nieuwe banen tot 2020 oplevert. Om dit alles te ondersteunen wil de provincie een kapitaalfonds van een paar honderd miljoen starten om gewenste ontwikkelingen te ondersteunen.

Stand van zaken
Vergisting van mest is een beproefde technologie. In Denemarken en Duitsland is men twintig jaar geleden al begonnen met een stimuleringsbeleid. Er staan inmiddels vele duizenden vergistingsinstallaties en er zijn diverse bedrijven die de installaties bouwen. Bedrijven die ook in Nederland installaties bouwen. Echter zonder subsidie is een biogasinstallatie niet rendabel. Om veehouders te stimuleren aan de slag te gaan konden ze van de zogenaamde mep regeling gebruik maken. Per geproduceerde kilowattuur (kWh) elektriciteit krijgt men 9,8 cent subsidie. Een installatie van 1000 kW (1 megawatt) krijgt 98,- euro subsidie per uur. Op jaar basis is dat ongeveer 800.000,- aan subsidie van het Rijk. Heeft men een grote installatie van bijvoorbeeld 5 megawatt dan is de jaarlijkse subsidie 4 miljoen. De mep subsidie geld voor 10 jaar. Een middelgrote installatie krijgt dus 8 miljoen en een grote installatie 40 miljoen. De rijksoverheid is alleen al in Brabant verplichtingen aangegaan van vele honderden miljoenen euro's.
Naast de subsidie inkomsten zijn er inkomsten door verkoop van groenestroom. Deze opbrengsten zijn variabel. Uitgaande van een gemiddelde prijs van 4,9 cent per kWh dan zijn de totale inkomsten van een middelgrote installatie over 10 jaar 12 miljoen en van een grote installatie 60 miljoen.

Dat klinkt aanlokkelijk. De werkelijkheid is echter anders. Ten eerste vergt de bouw van de installatie en het onderhoud een investering van vele miljoenen. En de risico's zijn groot. Het betreft een biologisch proces waarbij bacteriën methaangas produceren. De biogas installatie moet zorgvuldig 'gevoed' worden. Samen met de mest worden energiehoudende grondstoffen, zoals maïs, meevergist. Bij het 'voeren' van de installatie kunnen fouten gemaakt worden waardoor de installatie 'van streek' raakt. Om de vergister weer 'gezond' te krijgen kan weken duren. Gedurende die periode zijn de inkomsten van het energiebedrijf minder en wordt er minder mep subsidie ontvangen. De risico's zijn dus groot. Een groter risico is de aankoop van de bijproducten of co-producten die samen met de mest vergist worden. De prijs hiervan is variabel. Als de prijzen laag zijn dan rendeert een installatie prima. Zijn de prijzen hoog dan kan zelfs het rendement van de installatie negatief worden.

Op dit moment zijn de meeste installaties dik tevreden als ze kostendekkend draaien. In de praktijk blijkt het goed laten draaien van een installatie veel kennis en ervaring te vragen. Men moet met vallen en opstaan het proces in de vingers krijgen. Daarbij komt dat de grondstoffen (co-producten) die aangekocht moeten worden door schaarste op de markt duur zijn.

Onder normale omstandigheden veroorzaakt een biogasinstallatie geen overlast. Het proces is afgesloten van de buitenwereld. En in theorie is er geen overlast. De milieu normen zijn daarom streng. Echter in de praktijk wil er wel eens iets mis gaan. Een vrachtrijder laat een deur open staan van de loods waar de grondstoffen opgeslagen worden, er zit een lek in het systeem, er wordt een fout gemaakt bij het 'voeren' waardoor de installatie van 'streek' raakt of een biofilter functioneert niet goed. Dat veroorzaakt klachten in de omgeving. Het gevolg is dat handhaving in opdracht van de provincie in actie komt en een controle uitvoert. Als een klacht terecht is dan volgt een boete van 20.000,- euro per overtreding. En dat is wrang voor de initiatiefnemers zeker als de installatie, ondanks de hoge subsidie, al een kostenpost is. Ze zouden dan liever, en vinden dat redelijker, het bedrag van de boetes besteden voor het verbeteren van de installatie.

Voor de energieagenda van Brabant klik hier.

vrijdag, augustus 06, 2010

 

Recreatieve Poorten Brabant

Er is behoefte bij inwoners en verblijfsrecreanten om te kunnen genieten van natuur en landschap. Een aantal natuurgebieden heeft echter te maken met recreatieve druk. De aanwijzing en ontwikkeling van een recreatieve poort past binnen de afstemming van natuur en het recreatieve medegebruik. Enerzijds worden voorzieningen geboden voor recreanten en anderzijds wordt de recreatieve druk daarmee elders ontlast. Dit laatste kan bijvoorbeeld gebeuren door samen met natuurbeherende organisaties, aantrekkelijke alternatieve routes en zelfs nieuwe poorten in minder kwetsbare gebieden te ontwikkelen. Belangstellenden die een recreatieve poort willen ontwikkelen kunnen veel informatie vinden op de site van het SRE. Zie ook: rapport 1 en rapport 2

Initiatiefnemers kunnen voor het uitwerken van hun plannen een beroep doen op de streekmanager in hun gebied. Voor een overzicht van de streekmanagers in Brabant klik hier.

donderdag, augustus 05, 2010

 

Geluidssport

De reconstructie van het platteland probeert meerdere functies naast elkaar te verenigen. In het reconstructie plan is daarom ook gezocht naar een locatie die geschikt is voor het houden van geluidssport. Dit moet het alternatief worden voor een aantal terreinen die gesloten zijn of nog gesloten moeten worden.

Crossterrein Boekel moet eerder dicht

De rechtbank in Den Bosch heeft beslist dat het motorcrossterrein aan de Bezuidenhout niet tot 1 januari 2012 open mag blijven, óók niet als er dan nog geen regionaal motorcrossterrein in Odiliapeel is. Aangezien dat terrein er dan zeker nog niet is, betekent dit door Motor Club Boekel (MCBoekel) binnenkort daadwerkelijk zonder eigen terrein komt te zitten.En dat is een ramp, volgens voorzitter Peter van Uden. Niet alleen voor de crossers, maar ook voor rustzoekers die dan waarschijnlijk meer overlast van illegale crossers zullen hebben. Al meerdere keren waarschuwde hij daarvoor. De rechtbank heeft echter bepaald dat een begunstingstermijn er niet toe kan dienen dat het illegale crossterrein niet kan blijven totdat er een legaal terrein komt. Brabantsdagblad 5 augustus 2010.

dinsdag, augustus 03, 2010

 

Maashorst

In natuurgebied de Maashorst, in Bernheze, Landerd, Oss en Uden beginnen archeologen maandag een groot onderzoek. Verschillende organisaties, verenigd in Stuurgroep De Maashorst, slaan de handen ineen om vier grafheuvels en een urnenveld in oorspronkelijke staat te herstellen en toegankelijk te maken voor publiek.
De eerste werkzaamheden, het rooien van enkele bomen en struiken, begonnen donderdag bij de grafheuvels aan de Zeelandseweg. Maandag worden de werkputten opengelegd, waarna het archeologisch onderzoek echt zichtbaar wordt. De onderzoekers verwachten vooral sporen van het prehistorisch grafveld, dat 2500 jaar oud is, en scherven te vinden. De urnen zijn al voor een groot deel eerder opgegraven. Belangrijk daarbij is dat het urnenveld komt te liggen in een open heidelandschap, verwijzend naar de oude situatie.In een bosperceel naast het urnenveld heeft één grafheuvel de tand des tijds doorstaan. Deze heuvel wordt samen met de grafheuvels aan de Zeelandseweg verduurzaamd. Op die laatste locatie concentreert het onderzoek zich op de omgeving van de grafheuvels en de datering van de heuvels. In het voorjaar van 2011 is de locatie toegankelijk voor het publiek. Omroep Brabant 2 augustus 2010.

 

Slot op de muur

Ruimere regeling voor veestallen als gevolg van aktie "slot op de muur".

De kans bestaat dat Brabantse boeren die hun intensieve veehouderij allang willen uitbreiden tot megabedrijf maar dat van de provincie nu niet meer mogen, alsnog toestemming krijgen. Of ook voor deze boeren een speciale uitzonderingsregel gaat gelden, hangt af van een inventarisatie van deze lopende zaken, die zich afspelen buiten de 48 aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden (log's). Het provinciebestuur (GS) kan voor zulke overgangskwesties nog tot 1 januari ontheffing verlenen, mits gemeenten daarom vragen. De omvang van schadeclaims in samenhang met concrete toezeggingen aan boeren, worden daarbij op een rij gezet. Deze kwestie komt naar voren in een onlangs verstuurde brief aan de gemeenten waarin de provincie de consequenties op een rij zet die haar sinds 1 juni geldende verordening ruimte heeft voor de intensieve veehouderij. Gelderlander 2 augustus 2010.

Voor meer informatie over "Slot op de muur" klik hier en hier.

 

Rest-O-Super


Veel kleine kernen in NO Brabant hebben de afgelopen jaren een integraal dorps ontwikkelingsplan (IDOP) gemaakt. Het unieke is dat het ontwikkelingsplan door de bewoners zelf gemaakt wordt waarbij ze geholpen worden door deskundigen. Ondanks de bezuinigen van de overheden blijft de provincie de IDOP's steunen met budget. In de Agenda van Brabant heeft de provincie immers plattelandsontwikkeling als kernactiviteit aangewezen. Uit de IDOP's komen niet zelden herkenbare wensen naar voren. Bijvoorbeeld behoud van diensten en bereikbaarheid. Voor de streekmanager aanleiding om een tweetal projecten op te starten om hier invulling aan te geven. "Rest-O-Super" en "Dorpsdeelauto". Partijen werden bij elkaar gebracht en gingen aan de slag. Het "Rest-O-Super" concept is nu zover dat men op zoek is naar een geschikte locatie voor een testwinkel. kernen die belangstelling hebben voor de testwinkel kunnen zich melden bij de streekmanager.

Vianen krijgt toch geen rest-o-super

Er komt toch geen rest-o-super in Vianen. Het plan om in het Cuijkse kerkdorp een gecombineerde winkel en eethuis te beginnen, is ingetrokken.
Volgens de projectleider van het plan is de situatie in Vianen veranderd sinds vier jaar geleden het idee voor de multifunctionele voorziening werd geboren. Inmiddels is er een nieuwe ondernemer actief in een café annex cafetaria die met plannen rondloopt voor nog meer activiteiten. Een rest-o-super is niet bedoeld als concurrentie voor bestaande ondernemers, maar juist voor dorpen waar geen voorzieningen meer zijn. Het project om de leefbaarheid in kleine kernen te bevorderen, door de provincie gesteund, wordt nu voor een ander Brabants dorp ontwikkeld. Er zijn verschillende kandidaten; nog niet bekend is welke dorpen dat zijn. Gelderlander 2 augustus 2010.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?