zaterdag, augustus 07, 2010

 

Ambitie en stand van zaken

Brabant wordt duurzaam

Ambitie
De provincie Noord-Brabant wil de komende 10 jaar investeren in zonne-energie en groene brandstoffen. Bij de groene brandstoffen wordt vermeld dat het vooral om mestvergisting gaat. Zo wordt opwarming van de aarde tegengegaan en versterkt Brabant zijn positie als technologische topregio, wat minimaal 15.000 nieuwe banen tot 2020 oplevert. Om dit alles te ondersteunen wil de provincie een kapitaalfonds van een paar honderd miljoen starten om gewenste ontwikkelingen te ondersteunen.

Stand van zaken
Vergisting van mest is een beproefde technologie. In Denemarken en Duitsland is men twintig jaar geleden al begonnen met een stimuleringsbeleid. Er staan inmiddels vele duizenden vergistingsinstallaties en er zijn diverse bedrijven die de installaties bouwen. Bedrijven die ook in Nederland installaties bouwen. Echter zonder subsidie is een biogasinstallatie niet rendabel. Om veehouders te stimuleren aan de slag te gaan konden ze van de zogenaamde mep regeling gebruik maken. Per geproduceerde kilowattuur (kWh) elektriciteit krijgt men 9,8 cent subsidie. Een installatie van 1000 kW (1 megawatt) krijgt 98,- euro subsidie per uur. Op jaar basis is dat ongeveer 800.000,- aan subsidie van het Rijk. Heeft men een grote installatie van bijvoorbeeld 5 megawatt dan is de jaarlijkse subsidie 4 miljoen. De mep subsidie geld voor 10 jaar. Een middelgrote installatie krijgt dus 8 miljoen en een grote installatie 40 miljoen. De rijksoverheid is alleen al in Brabant verplichtingen aangegaan van vele honderden miljoenen euro's.
Naast de subsidie inkomsten zijn er inkomsten door verkoop van groenestroom. Deze opbrengsten zijn variabel. Uitgaande van een gemiddelde prijs van 4,9 cent per kWh dan zijn de totale inkomsten van een middelgrote installatie over 10 jaar 12 miljoen en van een grote installatie 60 miljoen.

Dat klinkt aanlokkelijk. De werkelijkheid is echter anders. Ten eerste vergt de bouw van de installatie en het onderhoud een investering van vele miljoenen. En de risico's zijn groot. Het betreft een biologisch proces waarbij bacteriën methaangas produceren. De biogas installatie moet zorgvuldig 'gevoed' worden. Samen met de mest worden energiehoudende grondstoffen, zoals maïs, meevergist. Bij het 'voeren' van de installatie kunnen fouten gemaakt worden waardoor de installatie 'van streek' raakt. Om de vergister weer 'gezond' te krijgen kan weken duren. Gedurende die periode zijn de inkomsten van het energiebedrijf minder en wordt er minder mep subsidie ontvangen. De risico's zijn dus groot. Een groter risico is de aankoop van de bijproducten of co-producten die samen met de mest vergist worden. De prijs hiervan is variabel. Als de prijzen laag zijn dan rendeert een installatie prima. Zijn de prijzen hoog dan kan zelfs het rendement van de installatie negatief worden.

Op dit moment zijn de meeste installaties dik tevreden als ze kostendekkend draaien. In de praktijk blijkt het goed laten draaien van een installatie veel kennis en ervaring te vragen. Men moet met vallen en opstaan het proces in de vingers krijgen. Daarbij komt dat de grondstoffen (co-producten) die aangekocht moeten worden door schaarste op de markt duur zijn.

Onder normale omstandigheden veroorzaakt een biogasinstallatie geen overlast. Het proces is afgesloten van de buitenwereld. En in theorie is er geen overlast. De milieu normen zijn daarom streng. Echter in de praktijk wil er wel eens iets mis gaan. Een vrachtrijder laat een deur open staan van de loods waar de grondstoffen opgeslagen worden, er zit een lek in het systeem, er wordt een fout gemaakt bij het 'voeren' waardoor de installatie van 'streek' raakt of een biofilter functioneert niet goed. Dat veroorzaakt klachten in de omgeving. Het gevolg is dat handhaving in opdracht van de provincie in actie komt en een controle uitvoert. Als een klacht terecht is dan volgt een boete van 20.000,- euro per overtreding. En dat is wrang voor de initiatiefnemers zeker als de installatie, ondanks de hoge subsidie, al een kostenpost is. Ze zouden dan liever, en vinden dat redelijker, het bedrag van de boetes besteden voor het verbeteren van de installatie.

Voor de energieagenda van Brabant klik hier.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?